Chương VI

 

VIỆC ĐIỀU HỢP VẤN ĐỀ GIÁO LÝ
THEO MỤC VỤ VỚI TẤT CẢ CÁC VIỆC MỤC VỤ KHÁC
 

 

VẤN ĐỀ GIÁO LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG MỤC VỤ

 

129-     Vì mọi tác động quan trọng trong Giáo Hội đều tham dự vào thừa tác vụ lời Chúa, và vì vấn đề giáo lý luôn luôn liên hệ với đời sống phổ quát của Giáo Hội, mà hoạt động giáo lý cần phải hòa hợp với toàn thể hoạt động mục vụ. Chủ đích của việc cộng tác này là để làm cho cộng đồng Kitô Giáo lớn lên và phát triển một cách hòa hợp đâu vào đó; vì cho dù có những phương diện khác biệt tạo nên bởi các phận vụ khác nhau đi nữa thì nỗ lực cũng chỉ nhắm đến một mục đích cơ bản mà thôi.

 

Bởi thế, giáo lý cần phải liên kết với các hoạt động mục vụ khác (x. Motu Proprio, Ecclesiae Santae, n.17), tức là, với các phong trào về thánh kinh, về phụng vụ, về đại kết, với hoạt động tông đồ giáo dân và xã hội, vân vân. Ngoài ra, cũng phải nhớ rằng việc hợp tác này cần có ngay từ đầu, tức là, từ lúc việc học hỏi và hoạch định cho chương trình tổ chức hoạt động mục vụ bắt đầu.

 

GIÁO LÝ DỰ TÒNG CHO NGƯỜI LỚN

 

 

130-     Vấn đề giáo lý dự tòng cho người lớn, một vấn đề cùng một lúc bao gồm cả việc học giáo lý, việc tham dự phụng vụ và việc sống cộng đồng, là một tuyệt mẫu của cơ cấu làm nên bởi việc hợp tác giữa các phận sự mục vụ khác nhau. Mục đích của vấn đề giáo lý dự tòng là để hướng dẫn cuộc hành trình thiêng liêng của những người đang dọn mình lãnh nhận bí tích rửa tội, cũng như để hướng dẫn các thói suy tưởng của họ cùng với các thay đổi của họ về đời sống luân lý. Nó là một học đường sửa soạn cho việc sống đời Kitô hữu, là một cụôc dẫn nhập vào đời sống đạo giáo, phụng vụ, bác ái và tông đồ của Dân Chúa (x. AG, 13-14; SC, 65; CD, 14). Ngoài các vị linh mục và giáo lý viên ra, toàn thể cộng đồng Kitô hữu, qua vai trò của các vị đỡ đầu tác hành nhân danh cộng đồng, đều phải cộng tác vào công việc này.