Chương VII

 

CẦN ĐỀ CAO VIỆC HỌC HỎI CÓ KHOA HỌC

  

VIỆC HỌC HỎI CÓ KHOA HỌC

 

131-     Vì tình trạng phát triển nhanh chóng nơi văn hóa ngày nay mà phong trào giáo lý không thể nào tiến bộ mà lại thiếu việc học hỏi theo khoa học.

 

Thế nên, những tổ chức toàn quốc của Các Hội Đồng Giám Mục cần phải cổ võ các dự án nghiên cứu chung. Một chương trình giải quyết các vấn đề cần nghiên cứu phải được xác định, để biết rõ đâu là những vấn đề đã được các chuyên gia đang tìm hiểu và góp ý khi cần, cũng như đâu là những vấn đề cần phải giải quyết song chưa được nghiên cứu, những vấn đề cần đến việc hỗ trợ về tái chính để cung ứng cho việc nghiên cứu này.

 

Có thể có những chủ đề cần phải nghiên cứu mang một tầm vóc quan trọng phổ quát: như các mối liên hệ giữa vấn đề giáo lý và việc dẫn giải thánh kinh tân tiến; giữa vấn đề giáo lý và khoa nhân loại học, giữa vấn đề giáo lý với phương tiện truyền thông, vân vân. Vì bản chất và những khó khăn của các việc nghiên cứu như thế mới thường cần đến việc hợp tác trên bình diện quốc tế.