NĂM THÁNH THỂ

(10/10/2004-29/10/2005)

ĐTC GPII: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật (28/11/2004) về Mùa Vọng và Ngày Chúa Nhật

1.     Hôm nay, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, bắt đầu một tân phụng niên, thời điểm chúng ta sẽ đặc biệt chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể. Chúa Giêsu, Lời Nhập Thể, Đấng Tử Nạn và Phục Sinh, là trung tâm điểm của lịch sử. Giáo Hội tôn thờ Người và khám phá ra nơi Người ý nghĩa tối hậu và liên hợp của tất cả mọi mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa ban sự sống.

2.     Ở Ý quốc, chính vào những ngày này, bắt đầu sửa soạn cho Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức tại Bari vào thời khoảng 21-29/5/2005. “Chúng Ta không thể sống nếu không có Chúa Nhật” là đề tài của cuộc gặp gỡ quan trọng này trong giáo hội, một biến cố trùng hợp khít khao với Năm Thánh Thể, làm tăng thêm tính cách nổi bật hơn nữa cho Năm Thánh Thể. Tôi kêu gọi cộng đồng giáo hội Ý quốc hãy sốt sắng sửa soạn cho biến cố thiêng liêng này, để “tái nhận thức một cách sâu xa lại ý nghĩa của Ngày Chúa Nhật, ý nghĩa về ‘mầu nhiệm’ của ngày này, của việc cử hành ngày ấy, của tầm quan trọng của nó đối với đời sống Kitô hữu và nhân loại” (Apostolic letter "Dies Domini," No. 3).

3.     Chớ gì Mẹ Maria Rất Thánh, “Người Nữ Thánh Thể” và là Vị Trinh Nữ Mùa Vọng, giúp chúng ta hân hoan lãnh nhận Chúa Kitô là Đấng đang đến cùng xứng đáng cử hành sự hiện diện bí tích của mầu nhiệm Thánh Thể.

 

ĐTC GPII liên tục Nhắc Nhở về Năm Thánh Thể


Chúng ta đang ở trong tháng thứ hai của Năm Thánh Thể. Theo mục đích và ước mong của ĐTC GPII trong việc mở Năm Thánh Thể, chúng ta, cá nhân, gia đình và cộng đoàn đã ý thức Mầu Nhiệm Thánh Thể và cảm nghiệm Phụng Vụ Thánh Thể hơn trước chưa? Phần Đức Thánh Cha, Ngài vẫn tiếp tục lợi dụng mọi cơ hội để nhắc nhở con cái mình về Năm Thánh Thể. Chẳng hạn những lần điển hình sau đây.


Trong một bức thư gửi ĐTGM Carlo Ghidelli TGP Lanciano-Ortona, giáo phận đã từng là nơi xẩy ra phép lạ Thánh Thể đầu tiên nổi tiếng nhất từ đầu thế kỷ thứ VIII, ĐTC đã viết:


• “Tôi rất mong muốn là trong Năm Thánh Thể này, hết mọi cộng đồng giáo phận công khai lập lại tác động đức tin của mình nơi Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích bàn thờ này, cũng như tái diễn tất cả đời sống và hoạt động mục vụ của mình theo linh đạo Thánh Thể là linh đạo hiện lên rất rõ ràng trong các trình thuật phúc âm”.


Thật vậy, vào khoảng năm 700, có một linh mục đan sĩ dòng Thánh Basiliô, khi đang cử hành Thánh Lễ theo lễ nghi Latinh tại nhà thờ Thánh Legonziano ở Lanciano, Nước Ý, thì bắt đầu nghi ngờ về việc hiện diện thực sự của Chúa Kitô dưới các hình bánh và rượu sau khi các hình bánh rượu này được truyền phép. Ngay lúc ấy vị linh mục liền thấy bánh thánh được biến thành thịt người, và rượu thành máu người sau đó đông lại. Ngày nay các di tích thánh này đang được lưu giữ ở vương cung thánh đường ấy.


Vào ngày 18/11/1970, Bác Sĩ Edoardo Linoli đã phân tích những di tích của “huyết nhục lạ lùng” này và đã kết luận rằng tấm bánh thánh biến thành thịt đó là thứ mô thịt tim của con người và rượu thánh biến thành máu là thứ máu người thật sự, máu loại AB.


Trong thư gửi vị TGM ở nơi xẩy ra phép là Thánh Thể đầu tiên nổi tiếng vẫn còn di tích khiến khoa học không thể chối cãi này, ĐTC GPII còn viết tiếp:


• “Đối với Kitô hữu chúng ta thì Thánh Thể là tất cả mọi sự. Thánh Thể là tâm điểm đức tin của chúng ta và là nguồn mạch của tất cả đời sống thiêng liêng chúng ta”, (cách riêng đối với cộng đồng ở thành phố Lanciano này, một thành phố được ĐTC nhắc nhở là) “bảo quản viên của hai phép lạ Thánh Thể mà, ngoài việc được tín hữu ở nơi đó hết sức yêu chuộng, còn là đối tượng của nhiều người hành hương từ Ý quốc cũng như từ khắp nơi trên thế giới”.


Trong Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXXII Thường Niên 7/11/2004, Ngài đã ghép việc cầu cho các Đẳng với Thánh Thể thế này:


• “Thiên Chúa ‘không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống; vì tất cả đều sống cho Ngài’ (Lk 20:38). Ngài vẫn trung thành thực hiện giao ước tha thiết của Ngài với con người, một giao ước thậm chí kể cả sự chết cũng không thất hứa. Giao ước này, một giao ước được niêm ấn bằng Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, được liên lỉ tái diễn nơi bí tích Thánh Thể. Bởi thế, nơi đây, lời nguyện cầu cho kẻ chết đạt tới tột đỉnh của nó. Bằng việc hiến dâng Thánh Lễ cầu cho các vị, tín hữu giúp đỡ các vị trong cuộc thanh tẩy cuối cùng. Bằng việc tin tưởng lên Hiệp Lễ, họ củng cố những mối liên hệ yêu thương thiêng liêng với các vị”.


Trong bài Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật 14/11/2004, Ngài đã ghép ý nghĩa về ngày Lễ Tạ Ơn ở Ý với Thánh Thể thế này:


• ”Đối với Kitô hữu chúng ta thì việc tạ ơn được thể hiện trọn vẹn nơi Thánh Thể. Nơi hết mọi Thánh Lễ, chún g ta chúc tụng Chúa là Thiên Chúa của vũ trụ, khi dâng lên Ngài bánh và rượu là hoa mầu ‘ruộng đất và lao công của con người’. Chúa Kitô đã liên kết hiến tế của mình với những thứ lương thực đơn giản này. Hiệp nhất với Người, tín hữu cũng được kêu gọi để hiến dâng lên Thiên Chúa đời sống và việc làm thường nhật của họ”.


Hôm Thứ Ba 16/11/2004, ĐTC GPII đã gặp gỡ tham dự viên cuộc họp của Hội Đồng sửa soạn cho Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XI vào Năm 2005, một thượng hội sẽ bàn đến chủ đề “Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tuyệt Đỉnh của Đời Sống cũng như Sứ Vụ Truyền Giáo của Giáo Hội”. Trong buổi gặp gỡ này, ĐTC đã nêu lên 3 mục tiêu chính của Thượng Hội Giám Mục Thế Giới năm 2005 quan trọng này, đó là để củng cố đức tin nơi Thánh Thể, để canh tân mối hiệp thông hàng giáo phẩm và để cổ võ đức bác ái. Ngài nói:


• “Cuộc thượng hội tới đây một lần nữa sẽ là một cơ hội thuận lợi để củng cố nơi Giáo Hội mầu nhiệm Thánh Thể đáng tôn thờ, để canh tân mối hiệp thông về đoàn tính và về phẩm trật, cũng như để cổ võ tình huynh đệ bác ái”.Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ X Năm 2005: Mục đích


Hôm Thứ Ba 16/11/2004, ĐTC GPII đã gặp gỡ tham dự viên cuộc họp của Hội Đồng sửa soạn cho Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XI vào Năm 2005, một thượng hội sẽ bàn đến chủ đề “Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tuyệt Đỉnh của Đời Sống cũng như Sứ Vụ Truyền Giáo của Giáo Hội”. Trong buổi gặp gỡ này, ĐTC đã nêu lên 3 mục tiêu chính của Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XI năm 2005 quan trọng này, đó là củng cố đức tin, canh tân mối hiệp thông hàng giáo phẩm và cổ võ đức bác ái.


“Cuộc thượng hội tới đây một lần nữa sẽ là một cơ hội thuận lợi để củng cố nơi Giáo Hội mầu nhiệm Thánh Thể đáng tôn thờ, để canh tân mối hiệp thông đoàn tính và phẩm trật, cũng như để cổ võ tình huynh đệ bác ái”.


Nhắc lại Thông Điệp Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể ban hành vào chính Ngày Thứ Năm Tuần Thánh 17/4/2003, và Tông Thư Xin Chúa Ở Với Chúng Con ban hành vào chính Lễ Mẹ Mân Côi 7/10/2004, Ngài đã nhấn mạnh đến việc cả hai văn kiện quan trọng này được ký thác cho Giáo Hội để “tín lý về Thánh Thể và tục lệ về Thánh Thể trở thành hồn sống đại đồng cho mối hiệp thông với Chúa cũng như với anh chị em trong đức bác ái


Ngài cho biết các vị mục tử của Giáo Hội cần phải “là những bậc thày đích thực của mối hiệp thông, nhờ đó đàn chiên của Chúa được lớn lên trong sự hiệp nhất như là một thân thể duy nhất, nhờ đó đức bác ái mục vụ càng thêm cơ hội dấn thân phục vụ, và nhờ đó đoàn tính và mối hiệp thông phẩm trật thăng hóa nhờ những hoa trái của Thánh Linh”.


Ngài đã kết luận như sau: “Chớ gì Giáo Hội, được đổi mới trong việc tái nhận thức tặng ân và mầu nhiệm Thánh Thể, có thể lan tỏa đời sống phong phú của mình cho những ai gần gũi cũng như những ai xa lạc, bằng một nỗ lực khẩn trương mới trong việc truyền bá phúc âm hóa”.Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI Năm 2005: Nội dung


Sau đây là bố cục của “Bản Gợi Ý để Sửa Soạn” (Lineamenta) cho Thượng Hội Giám Mục Thế Giới 2005:

Lời mở đầu

Dẫn Nhập (1-5): Tại sao Thượng Hội Giám Mục Thế Giới về Thánh Thể?

Chương I (6-12): Bí Tích của Giao Ước Mới và Vĩnh Cửu
Thánh Thể trong Lịch Sử Cứu Độ
Hy Tế cùng với Chức Linh Mục Duy Nhất của Chúa Giêsu Kitô
Tạ Ơn và Chúc Tụng Chúa Cha
Việc Tưởng Niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua
Việc Hiện Diện Lưu Ngụ của Chúa

Chương II (13-20): Thánh Thể là Một Ân Ban cho Giáo Hội Luôn Phải Được Nhận Thức
Các vị Giáo Phụ và Tiến Sĩ của Giáo Hội
Bí Tích về Mối Hiệp Nhất và Thánh Đức của Giáo Hội
Tính Cách Tông Đồ của Thánh Thể
Tính Cách Công Giáo của Thánh Thể

Chương III (21-28): Thánh Thể là Mầu Nhiệm Đức Tin được Loan Báo
Huấn Quyền của Giáo Hội Công Giáo
Bản Tính của Thánh Thể
Thánh Thể và Lời Nhập Thể
Ánh Sáng và Bóng Tối trong Việc Cảm Nhận Tặng Ân này
Thánh Thể là Dấu Hiệu Hiệp Nhất Signum Unitatis

Chương IV (29-44): Phụng Vụ Thánh Thể
Tâm Điểm của Phụng Vụ Vũ Trụ
Khi Thánh Thể được Cử Hành Thành Hiệu
Nghi Thức Thống Hối
Lời Chúa và Biểu Hiệu Đức Tin
Việc Dâng Của Lễ
Kinh Nguyện Thánh Thể
Việc Thiết Lập Thánh Thể
Lời Nguyện Thánh Thần Biến Đổi Lễ Vật
Giáo Hội của Các Thánh nơi Thánh Thể
Việc Sửa Soạn Hiệp Lễ
Hiệp Lễ

Chương V (45-58): Dẫn Vào Mầu Nhiệm Thánh Thể Để Tân Truyền Bá Phúc Âm Hóa
Các Vị Giáo Phụ của Hội Thánh
Việc Chối Bỏ Mầu Nhiệm Ngày Nay
Việc Dẫn Nhập Vào Mầu Nhiệm Ngày Nay
Việc Chủ Tế Thánh Thể
Giá Trị Những Việc Cử Hành Thánh Thể
Giá Trị của Ca Hát và Thánh Nhạc
Việc Nhờ Nghệ Thuật Hội Ngộ Mầu Nhiệm
Hướng Cầu Nguyện
Nơi Thánh Cho Hàng Giáo Sĩ hay Cung Thánh
Bàn Thờ Là Bàn của Chúa
Nhà Tạm là Lều Hiện Diện

Chương VI (59-64): Thánh Thể là Tặng Ân Cần Phải Được Tôn Thờ
Tinh Thần của Phụng Vụ là Lòng Tôn Thờ
Hiệp Thông và Tôn Thờ Bất Khả Phân Ly
Cảm Quan Mầu Nhiệm và Những Thái Độ Biểu Lộ
Thánh Thể Là Bí Tích Sùng Mộ Sacramentum Pietatis

Chương VII (65-71): Thánh Thể Là Một Tặng Ân Cho Sứ Vụ Truyền Giáo
Việc Thánh Hóa và Thần Linh Hóa Nhân Loại
Thánh Thể là Vinculum Charitatis Mối Giây Đức Ái
Môn Thuốc cho Thân Thể và Tinh Thần
Ý Nghĩa về Xã Hội của Thánh Thể


Đúc Kết (72-73)
Chất Vấn (20 câu hỏi)


Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ XI Năm 2005: Lý Do và Trọng Điểm về chủ đề Thánh Thể


Trong tài liệu gợi ý sửa soạn cho Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XI năm 2005, người ta thấy được nguyên do tại sao Thượng Hội Giám Mục lần này bàn đến chủ đề về Thánh Thể và 3 khía cạnh chính của chủ đề này cần được các vị chủ chiên trong giáo hội trên khắp thế giới đào sâu.


Lý Do về chủ đề Thánh Thể (khoản số 3)


“Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ VI đã bàn đến đề tài về hòa giải, và vì thế, Bí Tích Thống Hối, một phương tiện thông thường để tái hiệp thông với Chúa Kitô cũng như với Giáo Hội, một mối hiệp thông đạt tới tuyệt đỉnh của mình nơi Thánh Thể. Đề tài này đã được trình bày đầy đủ trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội này là Hòa Giải Và Thống Hối - Reconciliatio et Paenitentia. Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ năm, chủ đề về Gia Đình, cũng chú trọng đến mối hiệp thông căn bản về huyết nhục cũng như về tâm linh là mối hiệp thông với tính cách sinh động được bắt nguồn từ một bí tích khác, đó là Bí Tích Hôn Phối, một mầu nhiệm cao cả và là dấu hiệu của mối hiệp nhất giữa Chúa Kitô và Giáo Hôả của Người (x Eph 5:32). Bốn thượng hội giám mục thế giới vừa qua đã chia sẻ về những thành phần căn bản làm nên mối hiệp thông của Giáo Hội, đó là thành phần giáo dân, thành phần linh mục thừa tác, thành phần sống đời tận hiến và thành phần giám mục. Thánh Thể bao hàm mối hiệp thông giáo hội, một mối hiệp thông được Bí Tích này làm cho nên thành toàn (IOANNIS PAULI II, Litt. encycl. Ecclesia de Eucharistia [17.IV.2003], 35: AAS 95 [2003], 457). Bởi thế cũng dễ hiểu là cần phải có một thượng hội giám mục thế giới bàn về một Bí Tích biểu lộ tông đồ tính và công giáo tính của Giáo Hội, cũng là bí tích làm gia tăng mối hiệp nhất và thánh đức.


Chiều hướng nhắm đến này sẽ khiến cho:


1. Thánh Thể vẫn là trọng tâm trước mắt Giáo Hội, ở phạm vi hoàn cầu cũng như địa phương, nhất là ở các giáo xứ cũng như cộng đồng, thậm chí ở ngay cả trong giai đoạn sửa soạn của thượng hội giám mục thế giới này đây;

2. Nhờ đó mới có thể gia tăng niềm tin nơi Thánh Thể;

3. Thượng hội giám mục thế giới lần này, nhờ chú trọng tới đề tài ấy, mới làm cho thời điểm mở đầu đệ tam thiên kỷ Kitô giáo có một tầm vóc đặc biệt quan trọng và góp phần thực hiện chương trình canh tân đời sống và sứ vụ truyền giáo Kitô Giáo của cá nhân cũng như cộng đồng;

4. Giáo huấn của Giáo Hội về Thánh Thể Linh Thánh mới được tái đề cao và tiếp nhận sâu xa một cách trọn vẹn hơn. Bí Tích này bao giờ cũng được đặc biệt đón nhận vào thời của các thánh tông đồ, nơi các Vị Giáo Phụ Hội Thánh và các tác giả thời trung cổ, nơi các Công Đồng, nhất là Công Đồng Triđentinô và Vaticanô II, cũng như nơi những văn kiện của các liên phân bộ chính và của các vị giáo hoàng, kể cả thông điệp mới đây của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Giáo Hội Sống Bởi Thánh Thể.


Trọng Điểm về chủ đề Thánh Thể (khoản số 4)


Đề tài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chọn cho Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XI là “Thánh Thể là Nguồn Mạch và là Tuyệt Đỉnh của Đời Sống cũng như Sứ Vụ Truyền Giáo của Giáo Hội” Eucharistia fons et culmen vitỉ et missionis Ecclesiỉ. Có 3 khía cạnh trong số những khía cạnh đáng được chú trọng:


  1. Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, qua hành động của Người trong Bữa Tiệc Ly và nhất là những lời của Người truyền: “Các con hãy làm việc này mà Nhớ đến Thày”, không chỉ có ý muốn thiết lập một bữa ăn huynh đệ mà là một thứ phụng vụ, một tác động đích thực của sự tôn thờ và sùng kính Chúa Cha “trong tinh thần và chân lý” (Jn 4:24).


  2. Việc canh tân phụng vụ không phải là việc đi đến chỗ hủy hoại cái gia sản lâu đời của Giáo Hội Công Giáo mà là có ý nuôi dưỡng, theo chiều hướng trung thành với truyền thống Công Giáo, việc canh tân phụng vụ để thánh hóa Kitô hữu;


  3. Chúa Kitô muốn Việc Hiện Diện Thực Sự của Người nơi Bí Tích Thánh để nhớ đó Vị Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Sinh có thể, hôm nay và mãi mãi là một Vị Thiên Chúa gần gũi với nhân loại như Đấng Cứu Chuộc và là Chúa của nhân loại.