GIÁO HỘI VIỆT NAM QUA MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIẾN TRÚC TÔN GIÁO

 

Sau đây là một số hình ảnh kiến trúc tôn giáo

được ghi chụp trong chuyến Hành Trình Việt Nam của Gia Đình Cao Bùi 6-7/2006

qua ống kính của cháu Cao Bùi Giang-Phong (John-Paul)

 

Nhà Thờ Hàm Long Hà Nội - nơi xuất thân của 2 vị HY Trịnh Như Khuê và Trịnh Văn Căn và 1 vị GM Nguyễn Văn Sang

 

Bàn Thờ Đức Mẹ trong Nhà Thờ Hàm Long Hà Nội

 

Nhà Thờ Sapa Miền Thượng Du Bắc Việt - nơi ca đoàn hát tiếng Việt là giới trẻ Hmong, nơi mới có máy điện năm 2004

 

Nhà Thờ Giáo Xứ Ngọc Đồng Hưng Yên - nơi chỉ còn 500 giáo dân

 

Nhà Thờ Giáo Xứ Bồng Tiên Thái Bình

 

Cung Thánh Nhà Thờ Giáo Xứ Bồng Tiên Thái Bình

 

Toàn Cảnh Soi Bóng Nước của Nhà Thờ Giáo Xứ Bồng Tiên Thái Bình

 

Tiền Đường Nhà Thờ Phát Diệm

Đài Thánh Tâm Chúa Giêsu trong Quần Thể Nhà Thờ Phát Diệm

 

Đài Mẹ Đồng Công trong Quần Thể Nhà Thờ Phát Diệm - Bức Tượng đã được ĐGM tặng đi và bị đập ngày 30/1/2007

 

Tiền Đường Nhà Thờ Chính Tòa Huế

 

Bên Trong Nhà Thờ Chính Tòa Huế

Đài Thánh Tâm Chúa Giêsu trước Nguyện Đường Dòng Thiên An Huế

 

Ngọn Tháp ở Dòng Thiên An Huế

 

Đài Mẹ La Vang ở Trung Tâm Hành Hương La Vang

 

Tiền Đường Nhà Thờ La Vang ở Trung Tâm Hành Hương La Vang

 

 

Cung Thánh của Nhà Thờ Núi Giáo Xứ Chánh Tòa Nha Trang

 

 

Khu Vực Nhà Thờ Giáo Xứ Tấn Tài Phan Rang

 

Cung Thánh của Đại Chủng Viện Minh Hòa Đà Lạt - cũng là Cung Thánh của Tiểu Chủng Viện Simon Hòa trước 1975

Tượng Đài Chúa Kitô Vua ở Bãi Sau Vũng Tầu

 

Tượng Mẹ Đồng Công bên dưới bậc thềm của Tượng Đài Chúa Kitô Vua Bãi Sau Vũng Tầu

 

Tượng Đài Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tầu

 

Bên Trên Cung Thánh ở Nguyện Đường Đức Mẹ Bình Triệu

 

Tháp Chuông ở Trung Tâm Đức Mẹ Bình Triệu

 

Tiền đường và khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn

 

 Tượng Đức Mẹ trên Tượng Đài ở khuôn viên trước Nhà Thờ Chính Tòa Sài Gòn