ÁNH SÁNG SỰ SỐNG

(Jn.8:12)

Cuốn 11

 ÁNH SÁNG SỰ SỐNG NGHIỆM SINH

Ý Thức Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo

  
 

Nội Dung

 

Dẫn Nhập

Bài Giáo Lý số 1: Lời Mở Đầu Của Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo 

Bài Giáo Lý số 2: KHẢ NĂNG CỦA CON NGƯỜI NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA

Bài Giáo Lý số 3: VIỆC MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA  

Bài Giáo Lý số 4: VIỆC LƯU TRUYỀN MẠC KHẢI THẦN LINH  

Bài Giáo Lý số 5: THÁNH KINH

Bài Giáo Lý số 6: VIỆC CON NGƯỜI ĐÁP ỨNG THIÊN CHÚA

Bài Giáo Lý số 7: THIÊN CHÚA DUY NHẤT LÀ CHA TOÀN NĂNG

Bài Giáo Lý số 8: THIÊN CHÚA TẠO THÀNH TRỜI ĐẤT

Bài Giáo Lý số 9: CON NGƯỜI ĐƯỢC TẠO DỰNG VÀ SA NGÃ

Bài Giáo Lý số 10: CHÚA GIÊSU KITÔ, CON THIÊN CHÚA NHẬP THỂ

Bài Giáo Lý số 11: MẦU NHIỆM ĐỜI SỐNG TRẦN GIAN CHÚA GIÊSU KITÔ

Bài Giáo Lý số 12: CHÚA GIÊSU KITÔ KHỔ NẠN VÀ TỬ GIÁ

Bài Giáo Lý số 13: CHÚA GIÊSU KITÔ PHỤC SINH VÀ VINH HIỂN

Bài Giáo Lý số 14: CHÚA THÁNH THẦN  

Bài Giáo Lý số 15: MẦU NHIỆM GIÁO HỘI

Bài Giáo Lý số 16: ĐẶC TÍNH GIÁO HỘI

Bài Giáo Lý số 17: CƠ CẤU GIÁO HỘI

Bài Giáo Lý số 18: MẦU NHIỆM CÁNH CHUNG  

Bài Giáo Lý số 19: PHỤNG VỤ THÁNH

Bài Giáo Lý số 20: CỬ HÀNH MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

Bài Giáo Lý số 21: BÍ TÍCH RỬA TỘI

Bài Giáo Lý số 22: BÍ TÍCH THÊM SỨC

Bài Giáo Lý số 23: BÍ TÍCH THÁNH THỂ

Bài Giáo Lý số 24: BÍ TÍCH GIẢI TỘI

Bài Giáo Lý số 25: BÍ TÍCH XỨC DẦU

Bài Giáo Lý số 26: BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

Bài Giáo Lý số 27: BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Bài Giáo Lý số 28: CON NGƯỜI: ƠN GỌI, TỰ DO VÀ HÀNH ĐỘNG 

Bài Giáo Lý số 29: CON NGƯỜI: LƯƠNG TÂM, NHÂN ĐỨC VÀ TỘI LỖI 

Bài Giáo Lý số 30: CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI

Bài Giáo Lý số 31: LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG

Bài Giáo Lý số 32: KÍNH MẾN, TÔN VINH VÀ THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA

Bài Giáo Lý số 33: THẢO KÍNH CHA MẸ

Bài Giáo Lý số 34: CHỚI GIẾT NGƯỜI

Bài Giáo Lý số 35: CHỚ LÀM SỰ DÂM DỤC

Bài Giáo Lý số 36: CHỚ LÀM CHỨNG DỐI

Bài Giáo Lý số 37: CHỚ LẤY CỦA NGƯỜI VÀ CHỚ THAM CỦA NGƯỜI

Bài Giáo Lý số 38: CẦU NGUYỆN: BẢN  CHẤT VÀ ƠN GỌI

Bài Giáo Lý số 39: CẤU NGUYỆN: TRUYỀN THỐNG VÀ ĐỜI SỐNG

Bài Giáo Lý số 40: CẦU NGUYỆN: KINH LẠY CHA


Tổng Kết

 

 

 

IMPRIMATUR 

Archbishop Francis B. Schule, DD.

New Orleans, 10/13/2001

 

 NIHIL OBSTAT

National Pastoral Center for Vietnamese Apostolate

Censor Librorum Msgr. Dominic M. Luong, director

New Orleans, 10/7/2001

 

CENSOR DELEGATUS

Rev. Giuse Đỗ Quang Biên

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL