Giáo Lý Cử Hành Thánh Thể - 16 Bài

từ 7/11/2017 đến 4/4/2018

 

4/4: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 15 - Phần Kết Lễ

28/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Tam Nhật Vượt Qua - Tột Đỉnh Phụng Niên

21/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 14 - Phụng Vụ Thánh Thể - Hiệp Lễ

14/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 13 - Phụng Vụ Thánh Thể - Kinh Lạy Cha

7/3: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 12 - Phụng Vụ Thánh Thể - Kinh Nguyện Thánh Thể

28/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 11 - Phụng Vụ Thánh Thể - Phần Dâng Lễ

14/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 10 - Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Chung

7/2: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 9 - Phúc Âm và Bài Giảng

31/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 8 - Phụng Vụ Lời Chúa

10/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 7 - Lời Hợp Nguyện và Kinh Vinh Danh

3/1: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài Giáo Lý 6 - Nghi Thức Thống Hối đầu lễ

20/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 5

13/12: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 4

22/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 3

15-11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 2

 

7/11: Đức Thánh Cha Phanxicô - Cử Hành Thánh Thể: Bài 1