Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - 8 Bài

từ 11/4/2018 đến 6/6/2018

 

Trong Mùa Phục Sinh năm 2018,

ĐTC Phanxicô đã chia sẻ 8 bài về Sự Sống Kitô Giáo liên quan đến 2 Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội liên quan đến Mầu Nhiệm Phục Sinh và

Bí Tích Thêm Sức liên quan đến Mầu Nhiệm Thánh Linh

 

6/6: ĐTC Phanxicô - Bí Tích Thêm Sức 3

 

30/5: ĐTC Phanxicô - Bí Tích Thêm Sức 2

 

23/5: ĐTC Phanxicô - Bí Tích Thêm Sức 1


16/5: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa: Biểu Hiệu Áo Trắng và Nến Sáng

9/5 ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa: Nghi Thức Rửa Tội

2/5: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa: Yếu Tố Nước

25/4: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa: Lời Cầu và Xức Dầu

11/4: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Sự Sống Kitô Giáo - Phép Rửa