Giáo Lý về Thập Giới - 17 Bài

từ 13/6/2018 đến 28/11/2018

 

28/11: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 17 về Thập Giới tóm kết

 

21/11: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 16 về Giới Răn thứ 10

 

14/11: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 15 về Giới Răn thứ 8 Chớ làm chứng dối

 

7/11: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 14 về Giới Răn thứ 7 Chớ lấy của người

 

31/10: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 13 về Giới Răn thứ 6 Chớ làm sự dâm dục

 

24/10: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 12 về Giới Răn thứ 6 Chớ làm sự dâm dục

 

17/10: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 11 về Giới Răn thứ 5 Chớ Giết Người

                                                                                                                          

10/10: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 10 về Giới Răn thứ 5 Chớ Giết Người

 

20/9: Đức Thánh Cha Phanxicô - Giáo Lý Thập Giới bài 10

 

19/9: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn - Bài 9 về Giới Răn thứ 4 Thảo Kính Cha Mẹ

 

12/9: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn bài 8

 

5/9: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn bài 7 

 

22/8: ĐTC Phanxicô: Các Giới Răn bài 6

 

8/8: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn bài 5

 

1/8: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn 4

 

20/6: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn 3

 

20/6: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn 2

 

13/6: ĐTC Phanxicô - Các Giới Răn 1