Trận Chiến Cuối Cùng…!


(Tiếp theo bài “Thế Chiến Thứ Ba…?”

đã được phổ biến trên Màn Điện Toán thoidiemmaria.net 19/10/2002;
và bài “Ta Là Mẹ Mân Côi” trong Nguyệt San Hiệp Nhất số 119, Tháng 11/2002)


“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người lòng ngay”.
 


Lời Tiên Đoán của Thánh Long Mộng-Phố (Louis Montfort)

Biến cố khủng bố tấn công Hoa Kỳ ngày 11/9/2001, một biến cố gây ra bởi một số thành phần Ả Rập Hồi Giáo cực đoan đã làm tôi nhớ đến lời Thánh Long Mộng-Phố (Louis Grignion Monfort) viết trong cuốn Thành Thực Sung Kính Mẹ Maria của Ngài từ đầu thế kỷ 18, một lời duy nhất trong cả cuốn sách nói đến chữ “Tín Đồ Hồi Giáo”, đó là câu nói ở số 59 như sau:

• “Họ (những vị tông đồ đích thực của những thời sau này, thành phần môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô) là những con người cao cả sẽ phải đến; còn Mẹ Maria, theo lệnh của Đấng Tối Cao, chính là vị sẽ trang bị cho họ, để vương quốc của Ngài bao trùm trên vương quốc của người vô đạo, vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng và vương quốc của Tín Đồ Hồi Giáo (extending His empire over that of the impious, the idolaters and the Mahometans – Bản dịch của linh mục Nguyễn Tri Ân, OP, không nói đến những chi tiết được trích lại bằng Anh ngữ trong ngoặc đơn này). Thế nhưng, điều này sẽ xảy ra khi nào và ra sao, chỉ có một mình Thiên Chúa biết”.

Vào ngày 21/10/2001, tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona, trong một buổi hội thảo về Đức Mẹ, tôi đã chia sẻ cảm thức của tôi về câu nói này của Thánh Long Mộng-Phố liên quan đến ba vương quốc bị vương quốc của Thiên Chúa bao trùm như sau: Trước hết là “vương quốc của người vô đạo”, một vương quốc được hiện thân rõ ràng nhất nơi chế độ cộng sản vô thần, một vương quốc đã bắt đầu bị vương quốc của Thiên Chúa bao trùm khi Khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ vào cuối năm 1989, rồi sau đó tới đầu đảng Cộng Sản Nga Sô vào ngày 25/12/1991, do bởi ảnh hưởng của ĐTC Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng phát xuất từ một nước Cộng Sản Balan. Sau nữa là “vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng”, theo tôi, tức là thế giới tư bản tôn thờ cá nhân chủ nghĩa và hưởng thụ ở các nước văn minh tân tiến ngày nay. Sau hết là “vương quốc của những người Hồi Giáo”. Trong buổi Hội Thảo Thánh Mẫu này, một buổi hội thảo xẩy ra sau ngày Hoa Kỳ tấn công khủng bố ở A Phú Hãn, ngày Lễ Mẹ Mân Côi 7/10/2001, tôi còn nêu lên nhận định là, theo thứ tự của lời Thánh Long Mộng-Phố thì vương quốc của người Hồi Giáo là vương quốc cuối cùng bị bao trùm bởi vương quốc của Thiên Chúa, tức trong cuộc chiến tranh Hồi Giáo khủng bố tấn công Tây Phương và Tây Phương tấn công khủng bố Hồi Giáo thì có thể Hồi Giáo sẽ thắng.

Những gì tôi chia sẻ trong buổi Hội Thảo Thánh Mẫu này chỉ tóm tắt những gì tôi chia sẽ liên quan đến tước hiệu Mẹ Mân Côi ở Fatima, trong buổi phát thanh thứ 54 sáng Chúa Nhật ngày 14/10/2001 qua Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống trên làn sóng 106.3 FM Nam California. Sau đây là nguyên văn những gì tôi phát biểu từ hồi ấy:

“Kể từ sau Biến Cố Đông Âu cuối năm 1989, thế giới chúng ta không còn ở trong tình trạng Chiến Tranh Lạnh, tình trạng gầm gừ nhau giữa hai khối Tư Bản và Cộng Sản nữa, mà là ở trong một tình trạng biến động đầy những loạn lạc giữa hai khối Tư Bản và Hồi Giáo, điển hình nhất là những vụ thành phần Hồi Giáo cực đoan chẳng những sát hại Kitô hữu mà còn khủng bố Hoa Kỳ là quốc gia lãnh đạo thế giới tư bản nữa. Phải chăng đây là thời điểm Mẹ Mân Côi sẽ tỏ ra và cần tỏ ra quyền năng của Mẹ hơn bao giờ hết, như những gì Thánh Long Mộng Phố (Louis Monfort) từ đầu thế kỷ 18 đã viết trong cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria ở số 59 như sau: ‘Theo lệnh của Đấng Tối Cao, Mẹ Maria chính là vị sẽ trang bị cho những người trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu Kitô, để vương quốc của Đấng Tối Cao bao trùm trên vương quốc của người vô đạo, vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng, cũng như vương quốc của Tín Đồ Mahomét. Thế nhưng, điều này sẽ xẩy ra khi nào và ra sao? Chỉ một mình Thiên Chúa biết’.

“Nếu ‘vương quốc của người vô đạo’ ở đây có thể áp dụng vào trường hợp chế độ Cộng Sản, thì dù chế độ này tuy vẫn còn tồn tại ở một số nơi cho tới đầu thiên niên kỷ thứ ba này, song cái đầu ngạo nghễ của nó là Cộng Sản Liên Bang Sô Viết cùng với bộ ngực đầy tự phụ của nó là Khối Cộng Sản Đông Âu, như lịch sử hiện đại tỏ tường cho thấy, đã bị Trái Tim Mẹ toàn thắng từ cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, đúng như lời Mẹ tiên báo ngay từ ngày 13/7/1917, tức trước khi Cộng Sản Nga xuất đầu lộ diện, lời tiên báo ở cuối phần thứ hai của Bí Mật Fatima: ‘Cuối cùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng Nước Nga cho Mẹ, Nước Nga sẽ trở lại, và thế giới sẽ được hưởng một thời gian hòa bình’. Như thế, nếu ‘vương quốc của người vô đạo’ là khối Cộng Sản đây thực sự đã bị triệt hạ bởi quyền năng vô địch của Mẹ Mân Côi Fatima, thì hai vương quốc còn lại là ‘vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng’ và ’vương quốc của Tín Đồ Mahomét’, theo lời tiên đoán của Thánh Long Mộng Phố trên đây, thứ tự (vương quốc ngẫu tượng trước, vương quốc Hồi Giáo sau) cũng sẽ bị ‘vương quốc của Đấng Tối Cao bao trùm’. Mà ‘vương quốc của Đấng Tối Cao’ đây là gì, nếu không phải là một ‘vương quốc’ được hiện thân nơi Giáo Hội Chúa Kitô trên trần gian, một Giáo Hội đã thực sự, qua ảnh hưởng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ‘bao trùm’ trên cuộc sụp đổ tan tành của chế độ Cộng Sản thuộc ‘vương quốc của người vô đạo’ ở Đông Âu cuối năm 1989 và Liên Sô cuối năm 1991?

“Nhưng, nếu lời tiên tri của Thánh Nhân về ‘vương quốc của người vô đạo’ là Khối Cộng Sản Đông Âu và Liên Sô đã thực sự ứng nghiệm, thì cũng đã đến thời điểm ứng nghiệm những gì còn lại về hai vương quốc kia. Hiện Tượng một số người thuộc Khối Ả Rập, thành phần thuộc ‘vương quốc của Tín Đồ Mahomét’ ra tay Khủng Bố Hoa Kỳ là đầu não và là thần tượng thuộc ‘vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng’ ngày 11/9/2001 vừa rồi không phải là một dấu chỉ thời đại cho thấy thời điểm ứng nghiệm những gì còn lại về hai vương quốc kia hay sao? Chúng ta hãy chờ xem thời điểm chúng ta đang sống đây, thời điểm hết sức biến động từ thời Hậu Chiến Tranh Lạnh vào đầu thập niên 1990 tới nay, thời điểm mở màn cho một tân thiên kỷ thứ ba Kitô giáo này có phải là thời điểm ‘vương quốc của Đấng Tối Cao bao trùm trên vương quốc của người vô đạo, vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng, cũng như vương quốc của Tín Đồ Mahomét’ hay chăng, một Vương Quốc Tối Cao sẽ trị đến qua quyền năng của Đấng tự xưng mình ở Fatima ngày 13/10/1917: ‘Ta là Mẹ Mân Côi’?”.

Bài chia sẻ trên đây của tôi qua Chương Trình Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống cũng đã được Nguyệt San Hiệp Nhất của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange phổ biến trong số báo 119, Tháng 11/2002, ở trang 49-51, (bài viết tôi đã gửi đến tòa soạn từ Tháng 10/2001, một bài viết tôi cứ tưởng không bao giờ xuất hiện trên mặt báo, không ngờ lại đến tay tôi ngay vào lúc tôi đang viết bài này, và tới ngay chỗ này).

Lời tiên đoán trở thành sự thật…

Thế rồi tình hình thế giới từ biến cố khủng bố tấn công Hoa Kỳ đã đánh dấu một cuộc chiến tranh không phải giữa tư bản và cộng sản nữa, mà là giữa tôn giáo (Hồi) và văn minh (Mỹ), một cuộc chiến tranh đã âm ỉ từ lâu nay đã tới lúc bùng nổ, bùng vào ngày 11/9/2001 khi một số Hồi Giáo cực đoan khủng bố tấn công Hoa Kỳ và nổ vào ngày 7/10/2001 khi Hoa Kỳ tấn công khủng bố ở A Phú Hãn. Cuộc chiến này càng ngày càng gay go và lan rộng, đến nỗi, ngay sau ngày kỷ niệm đúng một năm biến cố 911 ở Hoa Kỳ, tức là ngày 12/9/2002, Tổng Thống George Bush của Hoa Kỳ đã lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc về nạn Iraq, một nguy cơ hết sức nguy hiểm chẳng những cho Hoa Kỳ cũng như cho các nước đồng minh của Hoa Kỳ ở Vùng Vịnh nói riêng, mà còn cho cả thế giới nữa, vì nhà độc tài sắt máu Saddam Hussein đang có những thú vũ khí công phá hàng loạt trong tay. Sau đó, trước phản ứng của chung thế giới, nhất là của thế giới Kitô Giáo, đặc biệt của 3/5 nước (là Nga, Pháp và Tầu) có quyền veto trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, vị Tổng Thống này còn dám nói mạnh là nếu Liên Hiệp Quốc không ra tay thì Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu các nước đồng minh sử dụng võ lực ra tay trước để giải giới Saddam Hussein. Nếu quả thực Hoa Kỳ ra tay kiểu qua mặt cả Liên Hiệp Quốc này thì quả thực thế giới này loạn mất rồi và Thế Chiến Thứ Ba khó lòng mà không xẩy ra được. Đó là lý do tôi lại càng suy nghĩ hơn về câu nói của Thánh Long Mộng-Phố trên đây, và trong bài “Thế Chiến Thứ Ba…?” tôi đã suy diễn thêm về diễn tiến có thể sẽ xẩy ra cho hai vương quốc ngẫu tượng và Hồi Giáo còn lại như sau:

“Vương quốc của Đấng Tối Cao đã bao trùm vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng ra sao, nếu không phải Giáo Hội Công Giáo, qua các chuyến tông du của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, cũng như qua các lời huấn từ của Ngài, cùng với những hoạt động của Tòa Thánh với tư cách là quan sát viên thường trực ở Tổ Chức Liên Hiệp Quốc, đang làm cho cả thế giới phải kính nể, nhất là làm cho những phần thế giới tư bản chỉ biết tôn thờ ngẫu tượng là chủ nghĩa cá nhân và hưởng thụ phải thua bại, điển hình nhất ở Cuộc Họp về Dân Số ở Cairô Ai Cập năm 1994. Vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo hiện nay cũng đang nỗ lực vận động để Khối Hiệp Nhất Âu Châu đừng bỏ mất căn tính Kitô Giáo của mình trong Bản Hiến Pháp chung của họ. Giáo Hội Công Giáo địa phương cũng mạnh mẽ lên tiếng bao trùm kẻ tôn thờ ngẫu tượng, kể cả chính quyền, nếu chính quyền làm điều gì phi nhân bản hay phản nhân quyền, như trường hợp Hoa Kỳ dự định tự động ra tay tấn công Iraq trước v.v. Có thể, trong cuộc chiến tấn công Iraq này, phần thế giới Tây Phương chạy theo ngẫu tượng lợi lộc kinh tế sẽ bị thua, dù mạnh hơn về quân sự, từ đó, họ sẽ nhận ra lỗi lầm của mình nơi những gì đã được Giáo Hội Công Giáo cảnh giác trước hay chăng?

“Sau hết, vương quốc của Đấng Tối Cao đã bao trùm vương quốc của tín đồ Hồi Giáo ra sao? Có thể qua những tiếng nói phản chiến của Giáo Hội Công Giáo khắp nơi chống lại dự án Hoa Kỳ tấn công Iraq mà sau này, Iraq nói riêng và khối Hồi Giáo nói chung mới chẳng những thấy được đường lối khủng bố là sai lầm, dù họ có bị Tây Phương lợi dụng hay Do Thái đàn áp chăng nữa, mà còn thấy được đâu là sự thật giải phóng nơi Giáo Hội Chúa Kitô nữa?”

Tuy nhiên, tình hình thế giới càng ngày càng biến động với hiện tượng khủng bố tấn công khắp nơi trên thế giới kể từ ngày kỷ niệm đúng một năm Hoa Kỳ tấn công khủng bố.

Vào ngày Thứ Hai 7/10/2002, ngày Tổng Thống Bush đọc bài diễn văn kêu gọi chung quốc dân Hoa Kỳ và riêng Quốc Hội Hoa Kỳ cho phép ông được sử dụng lực lượng quân sự để tấn công Iraq, cũng là ngày kỷ niệm đúng một năm Hoa Kỳ bắt đầu tấn công khủng bố, một chiếc tầu chở dầu của Pháp tự nhiên bị bùng cháy ở ngoài khơi Yemen, gây thiệt mạng cho một thủy thủ.

Hai ngày sau vụ này, tức vào ngày Thứ Tư 9/10/2002, một người hải quân Hoa Kỳ bị một số người bắn chết và một người khác bị thương ở Đảo Failaka ngoài khơi Kuwait City. Các viên chức Kuwait cho rằng những tay súng này có liên hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda.

Ba ngày sau vụ thứ hai, tức vào tối ngày Thứ Bảy 12/10/2002, một vụ khủng bố tấn công vào một hộp đêm ở Bali Nam Dương gây thiệt mạng trên 180 người và trên 200 người bị thất tung. Bộ trưởng quốc phòng Nam Dương đã cho biết hôm Thứ Hai, 14/10 là “Chúng tôi chắc là al Qaeda đang có mặt ở đây. Cuộc nổ bom ở Bali có liên hệ tới al Qaeda qua việc hợp tác của các tên khủng bố địa phương”.

Về những cuộc khủng bố tấn công này, có những câu nói xuất hiện trên màn điện toán vốn dính dáng với al Qaeda trong quá khứ, những câu nói được cho là của Osama bin Laden, những câu nói ca tụng những cuộc khủng bố tấn công này, nhất là vào dịp kỷ niệm đúng một năm Hoa Kỳ tấn công khủng bố ở A Phú Hãn.

“Chúng tôi chúc mừng Quốc Gia Hồi Giáo trong những cuộc hành quân thánh chiến (jihad Hồi Giáo) hào hùng mãnh liệt mà con cái của quốc gia ấy… nhóm giải phóng quân (the mujahedeen) ở Yemen chống lại chiếc tầu chở dầu của nước thánh chiến quân (crusader Pháp) cũng như ở Kuwait chống lại những đội lính thù địch cũng như chống lại việc đóng quân của Hoa Kỳ”. Những lời này còn đe dọa là sẽ không có hòa bình “cho đến khi họ rút tay ra khỏi quốc gia Hồi Giáo và ngưng tấn công chúng ta cũng như hỗ trợ cho các kẻ thù của chúng ta”. Lời phát biểu cho biết hết mình liên kết với những hiếu chiến quân ở Nam Dương, ở Kashmir, A Phú Hãn, Phu Luật Tân, cũng như ở cuộc xung đột Do Thái Palestine.

Ở Phi Luật Tân, ngày 2/10, một vụ nổ bom ở Zamboanga đã làm cho 4 người chết, trong đó có một người Hoa Kỳ, và làm cho trên 20 người bị thương. Vụ này có thể do tên Abu Sayyaf gây ra, người một tuần trước đã đe dọa sẽ tấn công thường dân, quân đội và Hoa Kỳ để trả thù cho việc chính phủ liên tục chống lại những cuộc nổi dậy ở miền nam Phi Luật Tân. Một cuộc tấn công khác xẩy ra cũng thuộc miền nam Phi Luật Tân ở Kidapaqan City tại một trạm xe buýt đông người, đã làm thiệt mạng 6 và bị thương 10 người khác. Cuộc nổ bom tại Zamboanga ngày 17/10 cũng gây thiệt mạng cho 7 người cùng với 140 người bị thương. Một cuộc nổ bom khác ở Manila ngày hôm sau 18/10 đã làm chết 1 người và bị thương 20 người. Các viên chức cho biết người chết có thể là người mang bom trong người trong một cái bao và ngồi ở cuối xe buýt. Bom nổ từ cuối xe trong khi xe đang chạy trên xa lộ chính ở phía bắc Manila.

Một số tay hoạt động của nhóm al Qaeda đã tiết lộ bí mật về vụ khủng bố tấn công ở Bali và các quán cũng như các hộp đêm ở Đông Nam Á. Những tay hoạt động này đang bị nhốt ở Hoa Kỳ, như Mohammed Mansour Jabarah, người đã thú nhận với FBI là đã hoạch định những cuộc tấn công tự sát bằng bom vào các tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Singapore và Phi Luật Tân. Jabarah hoạt động với một tay khác trong nhóm al Qaeda là Omar Al Faruq, tháng vừa qua, người này đã cho Tình Báo Mỹ về dự án phá hủy một số tòa lãnh sự của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Tay hoạt động thứ ba không bị tù là Riduan Isamuddin, tự Hambali. Những thẩm quyền tình báo nói rằng Hambili giữ vai trò quyền vị và trưởng ban hoạt động của nhóm Jemaah Islamiya (JI), một nhóm Hồi Giáo hiếu chiến bị nghi ngờ là có dính dáng đến vụ nổ bom ở Bali cũng như các vụ khủng bố tấn công gần đây ở Phi Luật Tân. Jabarah nói với nhân viên phỏng vấn FBI là Hambali đã hoạch định “thực hiện những cuộc nổ bom nhỏ ở các quán nhậu, quán cà phê hay hộp đêm thường được các người tây phương lui tới ở Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Phi Luật Tân và Nam Dương”. Một viên chức cao cấp đã cho hãng thông tấn CNN biết rằng chính phủ Bush dự định đưa JI vào danh sách của các tổ chức khủng bố quốc tế của mình tuần này.

Vụ khủng bố tấn công thảm thương nhất sau biến cố 911 của Hoa Kỳ đã xẩy ra ở chính thủ đô Moscow Nga vào 9 giờ 5 phút đêm Thứ Tư 23/10/2002, và kết thúc vào 5 giờ 30 sáng Ngày Thứ Bảy 26/10/2002, gây thiệt hại cho với 67 sinh mạng con tin và 50 kẻ liều mạng khủng bố, chưa kể đến gần 118 mạng con tin bị chết sau đó vì hơi lạ của lực lượng giải cứu.

Sự thật của lời tiên đoán…

Trước tất cả những cuộc khủng bố tấn công này, những cuộc tấn công vào các nơi ăn chơi của người Tây phương, tôi mới chợt nghĩ đến tư tưởng là cuộc chiến mới này có thể Hồi Giáo sẽ thắng, thắng không phải vì họ có vũ khí và lực lượng quân sự mạnh hơn Tây Phương, nhưng vì Thiên Chúa muốn dùng họ để trừng phạt thế giới Tây Phương văn minh tội lỗi, như Ngài đã từng sử dụng “cái roi” Cộng Sản để trừng trị con cái của Ngài vì những bất công xã hội xẩy ra từ thời cách mạng kinh tế. Thế nhưng, thế giới Tây Phương này lại gắn liền với Kitô Giáo, như thế giới Ả Rập gắn liền với Hồi Giáo vậy. Mà thế giới Kitô Giáo Tây Phương hiện nay ra sao, trong lần về thăm quê hương Balan của mình vừa rồi, ĐTC Gioan Phaolô II đã nhận định về tình hình của một thế giới hiện đại bi quan trước một đám đông nhất lịch sử Balan hiện đại, khoảng 2 triệu 2 trăm ngàn người, tham dự Thánh Lễ Phong Chân Phước cho một số vị tông đồ tình thương của Balan hôm Chúa Nhật 18/8 tại Blonie Park ở Krakow, và đã hiến dâng thế giới cho Tình Thương Nhân hậu Chúa Giêsu ngày Thứ Bảy 17/8/2002 trong Thánh Lễ Cung Hiến Đền Thờ Chúa Tình Thương như sau:

• “Chúng ta đã tiến vào ngàn năm mới với di sản vừa thiện vừa ác này. Những chân trời mới trong việc phát triển đang mở ra trước nhân loại, kèm theo đó có cả những cái nguy hiểm chưa từng có. Con người thường sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu, thậm chí đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa nữa. Họ tự cho mình quyền hành của một Vị Tạo Hóa trong việc can thiệp vào mầu nhiệm sự sống con người. Họ muốn định đoạt sự sống con người bằng cách léo lái việc truyền giống cũng như muốn thiết định giới hạn sự chết. Khi loại trừ lề luật thần linh và những nguyên tắc luân lý, họ công khai tấn công cơ cấu gia đình. Bằng những cách thức khác nhau, họ cố gắng làm cho Thiên Chúa phải im hơi lặng tiếng nơi tâm can của con người; họ muốn làm cho Thiên Chúa ‘hoàn toàn khuất bóng’ nơi văn hóa và lương tâm các dân tộc. ‘Mầu nhiệm lầm lỗi’ tiếp tục đánh dấu cái thực tại của thế giới này. Cảm nghiệm được mầu nhiệm ấy, con người mới sống trong nơm nớp lo sợ về tương lai, lo sợ về tình trạng trống rỗng, lo sợ phải khổ đau, lo sợ bị hủy diệt…”.

Bởi thế, sau này, nếu Hồi Giáo thực sự làm chủ tình hình thế giới thì chắc chắn Kitô hữu khắp nơi dưới quyền đô hộ của họ sẽ bị bắt bớ và sát hại nếu không chịu theo Hồi Giáo. Bấy giờ, phải, chỉ bấy giờ Kitô giáo, Công Giáo, Chính Thống Giáo, Anh Giáo và các giáo phái Tin Lành mới gắn bó với nhau, thậm chí có thể nhờ đó tiến đến chỗ hiệp nhất nên một Giáo Hội duy nhất như Chúa Kitô mong muốn, một tình trạng hiệp nhất mà nếu không ở trong hoàn cảnh này, Kitô giáo chắc không thể nào hay rất khó lòng đạt được. Nếu thực sự Kitô giáo hiệp nhất nên một khi số phận chung của họ ở trong tay Hồi Giáo, thì không phải là Hồi Giáo chỉ là dụng cụ Thiên Chúa muốn dùng để thưc hiện ý định của Ngài hay sao, Đấng toàn năng có thể biến dữ nên lành cho những ai tin vào Ngài.

Chưa hết, vấn đề này còn liên quan cả đến số phận của dân tộc Do Thái nữa, một dân tộc đã được Thiên Chúa tuyển chọn từ thời Abraham, một dân tộc cho tới nay vẫn chưa chịu chấp nhận nhân vật Giêsu Nazarét phát xuất từ giòng dõi của mình là Đức Kitô Thiên Sai, Con Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng Cứu Thế đích thực, một dân tộc đã hồi hương tái quốc từ năm 1948 và liên tục đụng độ với dân Palestine cho tới ngày nay, hơn nửa thế kỷ, hầu như không thể giải quyết được, nếu… Phải, nếu Hồi Giáo không làm chủ Tây Phương, trong đó có Do Thái vốn ngả theo Mỹ, và nếu Kitô Giáo không tái hiệp nhất nên một. Bởi vì, một khi thế giới Kitô Giáo hiệp nhất nên một rồi, tức biết hoán cải trở về với Đấng ở cùng với họ cho đến tận thế, thì bấy giờ chẳng những Hồi Giáo cũng hết thời mà Do Thái Giáo cũng nhận biết nhân vật Giêsu Nazarét, Đấng Sáng Lập Kitô Giáo thực sự là Đấng Thiên Sai Cứu Thế. Sự việc dân Do Thái cuối cùng sẽ nhận biết Chúa Kitô không thể nào không xẩy ra, bằng không Thánh Kinh sẽ không còn “đó là Lời Chúa” nữa; mà nếu Thánh Kinh không thể sai lầm, thì chắc chắn những gì Thánh Tông Đồ Phaolô tiên báo phải xẩy ra, đó là: “Dân Yến-Duyên bị mù tối cho đến khi đủ số Dân Ngoại, bấy giờ toàn thể dân Yến Duyên sẽ được cứu” (Rm 11:25-26).

Như vậy, lời Thánh Long Mộng-Phố nói về vương quốc của Thiên Chúa, sau khi bao trùm vương quốc của những người vô thần là Cộng Sản, sẽ bao trùm vương quốc của kẻ tôn thờ ngẫu tượng là Tây Phương văn minh nhưng băng hoại về luân lý và khủng hoảng về đức tin Kitô Giáo, rồi bao trùm các tín đồ Hồi Giáo sau có thể sẽ được diễn tiến là như thế. “Thế nhưng, điều này sẽ xẩy ra khi nào và ra sao? Chỉ một mình Thiên Chúa biết”, chúng ta hãy cùng với Thánh Long Mộng-Phố hãy chân nhận và tuyên xưng như vậy trong khi theo dõi tình hình thế giới về Cuộc Chiến Cuối Cùng này…
 


Thứ Bảy Đầu Tháng Lễ Các Linh Hồn 2/11/2002
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL