Phụ Bản 4

 

XIN THẦN LINH YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN HÃY ĐẾN

 

 

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã soạn bản kinh Chúa Thánh Thần

này cho năm 1998 để Giáo Hội dọn mừng Năm Thánh 2000)

 

 


Lạy Chúa Thánh Thần

Vị Khách lòng chúng con hết sức nghênh đón,

xin cho chúng con hiểu được

ý nghĩa sâu xa của việc Mừng Đại Năm Thánh

dọn lòng chúng con

để cử hành việc Mừng Đại Năm Thánh này trong đức tin,

bằng một niềm hy vọng không bị bẽ bàng,

bằng một tình yêu không mong đắp đổi.

Lạy Thần Chân ,

Ngài Đấng thấu suốt thâm cung Thiên Chúa,

ức sấm ngôn nơi Giáo Hội,

xin làm cho nhân loại nhận ra rằng

lịch sử được nên trọn tuyệt vời

nơi Đức Giêsu Nazarét Chúa hiển vinh,

Đấng Cứu Chuộc thế giới.

Xin Thần Linh yêu thương bình an hãy đến!

 

 

Lạy Thần Linh Sáng Tạo

Đấng âm thầm xây dựng Nước Trời

bằng quyền sức nơi các thánh của mình,

xin hướng dẫn Giáo Hội

can đảm vượt qua ngưỡng cửa của ngàn năm mới,

mang lại cho các thế hệ tương lai

ánh sáng của Lời, Đấng mang ơn cứu độ đến.

Lạy Thần Linh Thánh Thiện,

hơi thở thần linh làm cho hoàn chuyển vận,

xin hãy đến canh tân diện mạo trái đất.

Xin hãy khơi lên nơi Kitô hữu

niềm ước mong được hoàn toàn nên một,

để họ hiện lên trước mắt thế gian

như một dấu hiệu khí cụ

của sự hiệp nhất thân tình với Thiên Chúa

cũng như với toàn thể loài người.

Xin Thần Linh yêu thương bình an hãy đến!

 

 

Lạy Thần Linh Hiệp Thông

hồn thiêng sinh lực của Giáo Hội,

xin làm cho muôn vàn các đặc sủng thừa tác vụ

góp phần vào việc hiệp nhất Thân Thể Chúa Kitô,

xin làm cho giáo dân,

tu các thừa tác viên chức thánh

cùng hợp nhau chung tay góp sức

đắp xây một Nước Thiên Chúa duy nhất.

Lạy Thần Uûi An

mạch nguồn hoan lạc bình an bất tận,

xin phấn chấn sự đoàn kết nơi kẻ nghèo,

ban sức lực cần thiết cho bệnh nhân,

tuôn tràn niềm tin tưởng hy vọng xuống những người đang chịu đựng thử thách,

khơi dậy trong mọi cõi lòng tinh thần dấn thân cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Xin Thần Linh yêu thương bình an hãy đến!

 

 

Lạy Thần Khôn Ngoan,

hứng khởi của trí tuệ cõi lòng,

xin hướng khoa học kỹ thuật

về việc phục vụ sự sống, công bình an.

Xin làm cho việc chúng con đối thoại với tín đồ của các tôn giáo khác được thành qủa,

xin làm cho các nền văn hóa khác nhau nhận ra những giá trị của Phúc Aâm.

Lạy Thần Sự Sống,

Nhờ Ngài Lời đã hóa thành nhục thể

trong cung lòng của Trinh Nữ Maria,

một người nữ chuyên tâm thầm lặng,

xin làm cho chúng con dễ dạy

theo tình yêu Chúa đánh động

luôn chấp nhận những dấu hiệu thời gian

Chúa vẫn loan báo suốt cuộc hành trình lịch sử.

Xin Thần Linh yêu thương bình an hãy đến!

 

 

Lạy Thần Linh Yêu Thương,

xin chúc tụng, kính tôn vinh danh Chúa,

cùng với Chúa Cha Toàn Năng Chúa Con Duy Nhất,

muôn thuở muôn đời. Amen.

 

               

(chuyển ngữ từ tuần san L’Osservatore Romano,

ấn bản Anh Ngữ, phát hành ngày 28-1-1998)