Tổng Kết


VỖ CÁNH TUNG BAY

 

Tại sao,
Tôi vẫn thấy:
đời lận đận sống
đời lo âu sống,
đời nặng nề sống,
đời ê chề sống,
đời chán ngán sống.

Phải chăng,

Bởi vì:
- Niềm tin sống của tôi là vô thần.
- Chủ trương sống của tôi là duy ngã.
- Tinh thần sống của tôi là vị kỷ.
- Hành vi sống của tôi là hưởng thụ.
- Phản ứng sống của tôi là đòi hỏi.
- Nghị lực sống của tôi là tư lợi.
- Công cụ sống của tôi là gian manh.

Giờ đây,
Nếu tôi muốn:
Đời thênh thang sống,
Đời thanh thản sống
Đời thoải mái sống,
Đời hân hoan sống,
Đời hạnh phúc sống.

Phải chăng,

Tôi phải:
Tin tưởng sống: Tìm kiếm cùng đích tối cao của cuộc đời làm người;
- đừng biến cùng đích thành phương tiện,
- đừng biến phương tiện thành cùng đích, và
- đừng đặt mình làm cùng đích của mọi sự.

Khôn ngoan sống: Ý thức thân phận làm người đích thực của mình trên đời;
- đừng chọn lựa những gì làm hạ nhân phẩm của mình,
- đừng theo đuổi những gì làm hư nhân cách của mình, và
- đừng tác hành những gì làm mất nhân tính của mình.

Tiết độ sống từ bỏ tất cả những bất xứng với thiên chức làm người;
- đừng tham vọng quá sức,
- đừng dục vọng quá độ, và
- đừng cao vọng quá mức.

Can đảm sống: khắc phục tất cả những thử thách nơi sứ mệnh làm người;
- đừng chấp nhận cám dỗ,
- đừng sợ nhận trách nhiệm và
- đừng phủ nhận đau khổ.

Công chính sống: thăng hóa tất cả mọi giá trị của đời;
- đừng lợi dụng tha nhân,
- đừng lạm dụng quyền lợi và
- đừng sử dụng thủ đoạn.

Tóm lại,

ĐỜI THÊNH THANG SỐNG LÀ:

1) Đời Tự Do Sống:
Sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian, không lệ thuộc thế gian.

2) Đời Bình An Sống:
Sống ở đời mà không bị thử thách quật ngã và không bị đau khổ đè bẹp.

3) Đời Yêu Thương Sống:
Sống cuộc đời mà chẳng những không lệ thuộc thế gian,không đầu hàng đau khổ thử thách, trái lại, còn sinh hoa kết quả
trong tinh thần hy sinh phục vụ.

Tự Do, Bình An và Yêu Thương
- là mục tiêu tăng trưởng của sự sốngtâm linh nơi con người,
- là mục đích hoạt động của lương tri nơi con người, và
- là tác dụng hữu hiệu của niềm tin bất diệt nơi con người.

Tự Do, Bình An và Yêu Thương chính là hạnh phúc đích thực, hoàn toàn và bất tận của con người và cho con người, một hạnh phúc mà dù người không tin có vĩnh cửu cũng hết sức khao khát và tìm kiếm.

Tự Do, Bình An và Yêu Thương cũng chínhlà tầm vóc thành nhân trọn hảo nhất của con người, một tầm vóc mà tâm linh con người luôn hướng về và tìm kiếm, một tầm vóc phản ảnh Thực Tại Thần Linh Toàn Chân, Toàn-Thiện và Toàn-Mỹ,
cùng đích của đời sống làm người!

Đời Thênh Thang Sống là một cuộc đời tự do, bình an và yêu thương.

Đời Thênh Thang Sống là một cuộc đời hạnh phúc chân thật, viên mãn và bất tận.

Đời Thênh Thang Sống là đời đời tận hiệp với Thực Tại Thần Linh Toàn Chân, Toàn Thiện và Toàn Mỹ.
 

Los Angeles ngày 25/3/1993.
CAO TẤN TĨNH.