“Bản Tuyên Ngôn Giêrusalem về Chủ Nghĩa Kitô Hữu Phục Quốc Do Thái”

của Chư Vị Lãnh Đạo Tôn Giáo ở Thánh Địa ngày 22/8/2006

 

 

‘Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa’ (Mt 5:9).

 

Chủ Nghĩa Kitô Hữu Phục Quốc Do Thái là một phong trào tân tiến về thần học và chính trị bao gồm những chủ trương ý hệ cực đoan về Chủ Nghĩa Kitô Hữu Phục Quốc Do Thái, do đó trở thành thiệt hại cho một nền hòa bình chân chính ở Palestine và Do Thái.

 

Dự án của Chủ Nghĩa Kitô Hữu Phục Quốc Do Thái chủ trương một quan điểm về thế giới mà Phúc Âm được đồng hóa với ý hệ đế quốc, thuộc địa và quân phiệt. Nơi hình thực cực đoan của mình, nó gắn liền tới việc chú trọng những biến cố khải huyền dẫn đến ngày cùng tháng tận của lịch sử hơn là sống tình yêu Chúa Kitô và công lý ngày nay.

 

Chúng tôi dứt khoát bác bỏ các chủ trương Chủ Nghĩa Kitô Hữu Phục Quốc Do Thái là những gì sai lầm làm băng hoại sứ điệp yêu thương, công lý và hòa giải của thánh kinh.

 

Chúng tôi còn bác bỏ mối liên minh hiện đại của thành phần lãnh đạo và tổ chức Chủ Nghĩa Kitô Hữu Phục Quốc Do Thái có những yếu tố trong các chính quyền Do Thái cũng như Hoa Kỳ hiện đang áp đặt một cách đơn phương những thứ biên giới ngăn ngừa trước cùng với việc thống chế Palestine.

 

Điều này chắc chắn là những gì dẫn tới những cuộc bạo động làm suy yếu đi nền an ninh của tất cả mọi dân tộc ở Trung Đông và ở các nơi khác trên thế giới.

 

Chúng tôi bác bỏ những giáo điều của Chủ Nghĩa Kitô Hữu Phục Quốc Do Thái làm dễ dàng hóa và ủng hộ những chính sách ấy, khi những chính sách này gia tăng tính cách duy chủng và tình trạng chiến tranh trường kỳ hơn là phúc âm của tình yêu đại đồng, sự cứu độ và hòa giải được Chúa Giêsu Kitô truyền dạy.

 

Chúng tôi kêu gọi hết mọi người hãy giải thoát mình khỏi các thứ ý hệ quân phiệt và xâm chiếm, chứ không lên án thế giới phải bị diệt vong trong trận chiến cuối cùng. Trái lại, họ hãy theo đuổi việc chữa lành cho các quốc gia!

 

Chúng tôi kêu gọi thành phần Kitô hữu thuộc các Giáo Hội ở mọi châu lục hãy nguyện cầu cho nhân dân Palestine và Do Thái là hai dân tộc đang chịu khổ như những nạn nhân của việc xâm chiếm và quân phiệt. Những hoạt động kỳ thị này đang biến Palestine thành những thứ ổ chuột bị vây tỏa bởi những chỗ định cư duy Do Thái.  

 

Việc thiết lập những thứ định cư bất hợp pháp và việc kiến thiết Bức Tường Ngăn Cách ở mảnh đất của người Palestine bị tịch biên là những gì làm suy yếu đi tính chất sinh động của quốc gia Palestine cùng với nền hòa bình và an ninh nơi toàn thể vùng đất này.

 

Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi Giáo Hội đang lặng thinh hãy lên tiếng kêu gọi hòa giải trong công lý ở Thánh Địa.

 

Bởi thế, chúng tôi quyết dấn thân thực hiện những nguyên tắc sau đây như là một đường lối thay thế:

 

Chúng tôi khẳng định là tất cả mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy họ được kêu gọi tôn kính phẩm giá của hết mọi người và tôn trọng các quyền lợi bất khả nhượng của họ.

 

Chúng tôi khẳng định là người Do Thái và Palestine là hai dân tộc có thể sống chung với nhau trong hòa bình, công lý và an ninh.

 

Chúng tôi khẳng định là người Palestine là một dân tộc, cả người Hồi giáo lẫn Kitô hữu. Chúng tôi bác bỏ tất cả những nỗ lực phá hoại và làm rạn nứt mối hiệp nhất của họ.

 

Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy hủy bỏ đi quan điểm thế giới hẹp hòi của Chủ Nghĩa Kitô Hữu Phục Quốc Do Thái cùng với các ý hệ khác thiên về một dân tộc này bất chấp dân tộc kia.

 

Chúng tôi chấp nhận việc kháng cự bất bạo động như là phương thế hữu hiệu nhất trong việc chấm dứt việc xâm chiếm bất hợp pháp để đạt được một nền hòa bình chân chính và bền vững.

 

Chúng tôi khẩn trương cảnh giác là Chủ Nghĩa Kitô Hữu Phục Quốc Do Thái cùng với những thứ liên mình của nó là những gì đang biện minh cho việc thuộc địa hóa, đang thiết lập một đế quốc biệt chủng.

 

Thiên Chúa muốn công lý phải được thực hiện. Không thể nào có vấn đề hòa bình, an ninh hay hòa giải dài lâu nếu hụt hẫng công lý. Những đòi hỏi của công lý sẽ không biến mất. Cần phải nhẫn nại và bền bỉ thực hiện một cách bất bạo động cuộc tranh đấu cho công lý.

 

‘Những gì Chúa đòi hỏi nơi các người đó là hành động công bằng, là yêu chuộng cảm thương và là bước đi cách khiêm tốn với Thiên Chúa của các người’ (Mic 6:8).

 

Đó là vị trí chúng tôi chủ trương. Chúng tôi chiến đấu cho công lý. Chúng tôi không thể làm gì khác. Một mình công lý mới có thể bảo đảm một nền hòa bình là những gì dẫn đến chỗ hòa giải để sống một đời sống an ninh và thịnh vượng cho tất cả mọi dân tộc nơi miền đất của chúng ta. Bằng việc đứng về phía công lý, chúng tôi hướng về công cộng hòa bình – và việc hoạt động cho hòa bình là những gì làm cho chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa.

 

‘Thiên Chúa đã hòa giải thế gian với chính mình Ngài nơi Chúa Kitô, chứ không tính đến tội lỗi của con người phạm đến mình. Và Ngài đã ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải’ (2Cor 5:19).

 

Thượng Phụ Michel Sabbah,

Tòa Thượng Phụ Latinh ở Giêrusalem.

Tổng Giám Mục Swerios Malki Mourad,

Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Syria ở Giêrusalem.

 

Giám Mục Riah Abu El-Assal,

Giáo Hội Episcopal ở Giêrusalem và Trung Đông.

 

Giám Mục Munib Younan,

Giáo Hội Tin Lành Lutherô ở Jordan và Thánh Địa.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 30/8/2006