“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”

 

(ĐTC huấn dụ giới trẻ Rôma hôm 21/3/2002, Thứ Năm, ngày đầu xuân trước Chúa Nhật Lễ Lá, để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII, 23-28/7/2002)

 

 

1.-        “Các con là muối đất… Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13-14)

Những lời của Chúa Kitô vang vọng trong lòng của chúng ta đang khi chúng ta sửa soạn cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII tại Toronto Canada vào tháng Bảy tới đây. Những lời này đưa chúng ta đến một thách đố mạnh mẽ; những lời ấy muốn chúng ta hãy liên kết đời sống của chúng ta với Đấng là ánh sáng thế gian thật và là muối luôn ướp mặn trái đất, đó là Đức Giêsu Kitô, Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta.

 

Giới trẻ thân mến, Tôi cám ơn các bạn về cuộc gặp gỡ được các bạn tổ chức đây, một cuộc gặp gỡ các bạn đã lên tiếng hỏi nhau rằng: “Thế nào là ánh sáng thế gian và muối đất?” Các bạn đã tìm thấy câu trả lời nơi một số bạn bè của mình. Tự do đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, họ sống như những cặp đính hôn hay kết hôn. Một số đang theo đuổi thiên chức linh mục, một số khác đang sửa soạn sống cuộc sống tu sĩ hay truyền giáo.

 

Tôi cám ơn họ về các chứng từ của họ, những chứng từ đánh động các bạn, khiến các bạn thành thật tự hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”, Chúa muốn con làm gì để con có thể sống trọn vẹn Phép Rửa con đã lãnh nhận cũng như để làm muối đất và ánh sáng thế gian đây? Trước họ, Phanxicô Assisi cũng đã tự hỏi mình như thế dưới chân cây thập tự ở San Damiano. Thiên Chúa muốn tỏ dự án yêu thương của Ngài cho họ cũng như cho các bạn, để Ngài có thể thực hiện dự án sự sống Ngài đã phác họa cho mỗi một người từ đời đời.

 

2.-        Tôi xin cám ơn ĐHY Đại Diện về những lời thắm thiết của ngài thay các bạn ngỏ cùng Tôi. Tôi cũng cám ơn chủ tích giới trẻ của Phong Trào Giáo Dân giáo phận.

 

Tôi gửi lời chào đến phái đoàn đại biểu giới trẻ từ các miền đất của Ý Quốc, những người ngày mai sẽ lên đường đi Toronto để họp bàn sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi cũng chào nhóm giới trẻ sẽ thực hiện chuyến hành hương đến Thánh Địa để mang chứng từ đoàn kết cho giới trẻ ở những nơi đầy những rắc rối này. Sau hết, Tôi chào phái đoàn đại biểu giới trẻ Torôntô đã đến để tham dự vào cuộc họp này cũng như để cử hành Chúa Nhật Lễ Lá.

 

Tôi cám ơn những con người trẻ nam nữ đã thể hiện cho Tôi thấy ý định của họ muốn đáp lại tiếng gọi của Chúa, đồng thời cũng nhìn nhận rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng đáp lại lời mời gọi của Ngài bằng một tiếng “xin vâng” sẵn lòng và quảng đại.

 

Các bạn thân mến, Tôi hiểu được nỗi khó klhăn của các bạn. Có rất nhiều những hứa hẹn đủ thứ làm cho các bạn phải cân nhắc, khiến các bạn không dễ dàng nhận ra dự án sự sống tuyệt vời có Chúa Kitô là tâm điểm duy nhất và là động lực. Không phải hay sao, một số bạn bè của các bạn dường như chỉ biết sống nhất thời, tìm kiếm những gì có vẻ dễ chịu nhất?

 

Các bạn hãy tin Tôi đi! Nếu các bạn không bỏ giờ ra cầu nguyện, hay không theo lời khuyên của một vị linh hướng, thì hỏa mù của thế gian có thể sẽ tiến đến chỗ làm nghẹt cả tiếng nói của Thiên Chúa. Như một số các bạn đã nhận xét rất nhanh, đó là một khi đi tìm những thỏa mãn tức thời của mình, chúng ta sẽ mất đi khả năng yêu thương nhân danh Chúa Kitô, cũng như không thể nào trao ban cuộc sống mình cho kẻ khác được như Ngài đã dạy chúng ta. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây?

 

3.-        Các bạn hỏi Tôi rằng “Chúng con phải làm sao để trở thành muối đất và ánh sáng thế gian?”.

 

 Để trả lời cho vấn nạn này, trước hết chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài, kêu gọi họ đáp ứng ơn gọi trên hết và trọng yếu đó là được sống hiệp thông với Ngài! Chính điều này đã làm cho con người một phẩm vị cao cả nhất. “Ngay từ những hoàn cảnh nguyên thủy của mình, con người đã được mời gọi để đối thoại với Thiên Chúa. Vì con người sẽ không hiện hữu nếu họ không được dựng nên bởi tình yêu Thiên Chúa và không được tình yêu này liên lỉ bảo tồn. Và họ cũng không thể nào sống trọn vẹn sự thật nếu họ không sẵn sàng nhìn nhận tình yếu ấy và hiến mình cho Đấng Hóa Công của mình” (Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng, đoạn 19).

Phải, các bạn thân mến, chúng ta được dựng nên bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, nên lòng khát mong chiếm hữu được Ngài đã được ghi khắc trên tâm can của chúng ta! Vì “vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động”, như Thánh Irenaeus Thành Lyon đã nhận định, mà Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến cùng Ngài, để trong Ngài con người có thể tìm thấy chân lý, mỹ lệ và hạnh phúc được họ không thôi tìm kiếm. Việc Thiên Chúa thu hút chúng ta đó được mang tên là “ơn gọi”.

 

Chính vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa mà chúng ta cũng đã nhận lãnh từ Ngài tặng ân cao cả là tự do. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng đàng hoàng, tự do có thể làm cho chúng ta xa cách Thiên Chúa. Nó có thể làm cho chúng ta mất đi phẩm vị Ngài đã ban cho chúng ta. Khi không được Phúc Âm uốn nắn, tự do có thể biến thành nô lệ, nô lệ cho tội lỗi và sự chết đời đời.

 

4.-        Giới trẻ nam nữ ở Rôma thân mến! Vì lạc xa ý muốn của Thiên Chúa, cha mẹ nguyên tổ của chúng ta đã rơi vào tình trạng tội lỗi, tức là tình trạng sử dụng tự do cách sai trái. Tuy thế, Cha trên trời cũng không bỏ rơi chúng ta; Ngài đã sai Chúa Giêsu Con Ngài đến để chữa lành cái tự do bị thương tổn của chúng ta, cũng như để phục hồi hình ảnh bị méo mó, thậm chí còn làm cho hình ảnh này mỹ miều hơn nữa. Bằng việc chiến thắng trên tội lỗi và sự chết, Chúa Giêsu chứng tỏ vai trò làm chúa tể của mình trên thế giới và lịch sử. Ngài hiện đang sống và mời gọi chúng ta đừng qui phục tự do của mình cho bất cứ một quyền lực trần gian nào, mà chỉ cho một mình Người và cho Cha toàn năng của Người.

 

Hỡi giới trẻ của ngàn năm mới, các bạn đừng lạm dụng tự do của các bạn! Đừng phung phá phẩm vị cao cả Thiên Chúa đã ban cho các bạn với tư cách là những người con trai con gái của Ngài! Các bạn hãy hiến mình chỉ cho nguyên một mình Chúa Kitô mà thôi, Đấng muốn các bạn hưởng sự thiện và niềm vui đích thực (x Mt 23:8-10); hiến thân cho Đấng muốn các bạn là những con người nam nữ hoàn toàn hạnh phúc và viên trọn! Nhờ đó, các bạn mới nhận thức được rằng, chỉ có gắn bó với ý muốn của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể là ánh sáng thế gian và là muối đất!

 

5.-        Thực tại cao quí và cần thiết này chỉ có thể hiểu được và đem ra thực hành trong đời sống bằng tinh thần cầu nguyên liên lỉ mà thôi. Bí quyết là ở chỗ chúng ta có biết chấp nhận và sống theo ý Thiên Chúa hay chăng. Bởi vậy, điều hết sức hữu dụng là những khởi động nguyện cầu – nhất là chầu Thánh Thể – việc giới trẻ đang phổ biến ở Giáo Phận Rôma như công khó của các bạn.

 

Tôi cũng xin nói với từng người và hết mọi người trong quí bạn là hãy đọc Phúc Âm, riêng cũng như chung, hãy suy niệm Phúc Âm và hãy sống Phúc Âm. Phúc Âm là lời sống động của Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta cũng với với toàn thể nhân loại. Vị Sư Phụ thần linh kêu gọi mỗi một người trong các bạn trở thành người làm ruộng cho Người; Người đang kêu gọi các bạn trở thành những người môn đệ của Người, sẵn sàng truyền đạt cho bạn bè của mình những gì Người đã truyền đạt cho các bạn.

 

Nếu các bạn làm như vậy, các bạn mới có thể trả lời câu hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?” Thật vậy, câu trả lời đích thực có thể tìm thấy ở trong Phúc Âm mà về tinh thần Tôi đã trao cho các bạn tối hôm nay đây. Đó là lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu: “Các con là muối đất…. Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5:13,14). Tôi ký thác các bạn cho Mẹ Maria, một tấm gương sáng về lòng trung thành với ơn gọi của được Chúa ủy thác cho. Tôi hy vọng rằng những gì các bạn sửa soạn ở Tôrôntô đều tốt đẹp!!! Hãy sống can trường dũng lược!

 

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 27/3/2002)

 

 

TO THE YOUTH OF ROME PREPARING FOR WORLD YOUTH DAY
 

"Lord, what would you have me do?'


 

On Thursday evening, 21 March, the Holy Father met the young people of the Diocese of Rome to prepare for World Youth Day that will be celebrated in Toronto at the end of July. The Holy Father asked the young people to make themselves available for God's call and vocation:  "What do you want me to do in order to live my Baptism to the full and to be the salt of the earth and the light of the world?... Young people of the new millennium, do not misuse your freedom! Do not lose the great dignity that God has conferred on you as his sons and daughters! Submit only to Christ, who wants your good and your true joy (cf. Mt 23,8-10); to him, who wants you to be men and women who are perfectly happy and fulfilled! In this way you will find that only by following God's will can we be the light of the world and the salt of the earth!" Here is a translation of the Pope's address in Italian.


1. "You are the salt of the earth.... You are the light of the world" (Mt 5,13-14).
Jesus' words echo in our hearts as we prepare for the celebration of the 17th World Youth Day that will take place in Toronto, Canada, in July. These words issue a strong challenge to us; they ask us to join our lives with the One who is the true light of the world and the salt that gives unending savour to the earth:  Jesus Christ, the Word who became flesh and dwelt among us.
 

Thank you, I thank the Cardinal Vicar, I thank the special delegations


I thank you, dear young people, for this meeting that you have organized, during which you wanted to ask one another:  "What does it mean to be the light of the world and the salt of the earth"? Some of your friends have already helped you find an answer. Responding freely to God's call they live as engaged or married couples. Some are on their way to the priesthood, others are preparing for the religious or missionary life.
I thank them for their testimonies that are an incentive to you to ask yourselves sincerely, as they did:  "Lord, what would you have me do?", what do you want me to do in order to live my Baptism to the full and to be the salt of the earth and the light of the world? Before them, Francis of Assisi asked the same question at the foot of the crucifix of San Damiano. God wants to reveal his plan of love to them as well as to you, in order to carry out the project of life that from eternity he has thought of for each one.
2. I want to thank the Cardinal Vicar for his warm words in your name. I also thank the president of the youth of the diocesan Catholic Action.
I greet the delegation of young people from the regions of Italy who tomorrow will set out for Toronto, where they will meet their peers to prepare for the impending World Youth Day. I also greet the group that is to make a pilgrimage to the Holy Land to bring a witness of solidarity to the young people in those places that have seen so much trouble. Lastly, I greet the delegation of young people from Toronto, who have come here to take part in this meeting and in the celebration of Palm Sunday.
I am grateful to the young men and women who have manifested to me their desire to respond to the call of the Lord, but at the same time have realized that it is not always easy to respond to him with an open and generous "yes".
 

Prayer and spiritual direction save from the confusion of the world


Dear friends, I understand your difficulty. The numerous offers that you have to weigh in your mind that come from every side certainly do not make it any easier for you to discern the wonderful plan of life whose unifying centre and driving force are Christ. Isn't it true that some of your peers seem to live for the moment, choosing what appears to be the easiest course?
Listen to me! If you do not give time to prayer nor accept the counsel of a spiritual guide, the confusion of the world can even succeed in drowning God's voice. As some have quickly observed, by satisfying our own immediate needs we lose the capacity to love in the name of Christ and become incapable of giving our lives for others as he has taught us. What should we do then?
 

Communion with God, source of human dignity


3. You asked me this question:  "What must we do to become the salt of the earth and the light of the world?".
To respond, we must first remember that God created man in his image, calling him to his first and fundamental vocation:  communion with him! It is this that gives human beings their highest dignity. "From the very circumstances of his origin, man is invited to converse with God. For man would not exist were he not created by God's love and constantly preserved by it. And he cannot live fully according to truth unless he freely acknowledges that love and devotes himself to his Creator" (Gaudium et spes, n. 19).
Yes, dear friends, we are created by God and for God, and our longing for him is engraved on our hearts! Since "the glory of God is living man", as St Irenaeus of Lyons observed, God never ceases to draw man to himself, so that in him man may find the truth, beauty and happiness that he seeks without pause. This attraction that God exercises on us is called "vocation".
 

Do not misuse the gift of freedom to become slaves of sin


4. Precisely because we are created in the image of God, we have also received from him that great gift which is freedom. However if it is not used well, freedom can distance us from God. It can cause us to lose the dignity with which he has clothed us. When it is not formed by the Gospel, freedom can be transformed into slavery:  the slavery of sin and eternal death.
Dear young men and women of Rome! By straying far from God's will our first parents fell into sin, that is, the wrong use of freedom. Yet the heavenly Father did not forsake us; he sent his Son Jesus to heal our wounded freedom and to restore the disfigured image, making it even more beautiful. Victorious over sin and death, Jesus affirmed his lordship over the world and history. He is alive and invites us not to submit our personal freedom to any earthly power, but only to him and to his almighty Father.


Young people of the new millennium, do not misuse your freedom! Do not lose the great dignity that God has conferred on you as his sons and daughters! Submit only to Christ, who wants your good and your true joy (cf. Mt 23,8-10); to him, who wants you to be men and women who are perfectly happy and fulfilled! In this way you will find that only by following God's will can we be the light of the world and the salt of the earth!
 

Eucharistic adoration, reflective reading of the Gospel


5. This sublime and demanding reality can only be grasped and lived in a spirit of constant prayer. This is the secret, if we are to enter into and dwell in God's will. Thus what are extremely helpful are the initiatives of prayer - especially Eucharistic adoration - that young people are spreading in the Diocese of Rome as a result of your work.


I would also like to say to each and every one:  read the Gospel, personally and in community, meditate on it and live it. The Gospel is the living, active word of Jesus that initiates each one of us to the infinite love of God for us and for all humanity. The divine Master calls each one of you to be a labourer in his field; he is calling you to be his disciples, ready to communicate to your friends what he has communicated to you.


If you do this, you will be able to answer the question:  "Lord, what would you have me do?". Indeed, the true answer can be found in the Gospel that, in spirit, I consign to you this evening. It is the missionary mandate of Jesus:  "You are the salt of the earth.... You are the light of the world" (Mt 5,13-14). I commend you to Mary, a shining example of fidelity to the vocation entrusted to her by the Lord.


I hope your preparations for Toronto go well! Take courage!

(©L'Osservatore Romano - 27 March 2002)