“Chúng tôi đến để triều bái Người”

(Mt 2:2).

 

Sứ Điệp của ĐTC GPII cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005 ở Cologne Đức Quốc

 

(xin xem ở phần cuối các chi tiết liên quan đến vấn đề tổ chức Ngày Giới Trẻ này)

 


Để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX tại Cologne Đức Quốc từ ngày 16 đến 21/8/2005, ĐTC GPII đã gửi cho giới trẻ một sứ điệp theo đúng như chủ đề đã được Ngài nêu lên trong sứ điệp của Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVIII 2003 cho cả năm 2004 và 2005. Nếu sứ điệp của Ngày Giới Trẻ Thế Giới XIX 2004 là “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu” (Jn 12:21) thì sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX 2005 là “Chúng tôi đến để triều bái Người” (Mt. 2:2). Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Ngài cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2005.

Hỡi giới trẻ thân mến!


1.     Năm nay chúng ta đã cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới XIX, suy niệm về ước muốn của một số người Hy Lạp lên Giêrusalem tham dự Lễ Vượt Qua: “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu” (Jn 12:21). Và giờ đây chúng ta đang sửa soạn đến Cologne là nơi vào Tháng 8/2005, Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX sẽ được cử hành.


“Chúng tôi đến để triều bái Người” (Mt 2:2): đây là đề tài của Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới đây. Nó là một đề tài làm cho giới trẻ có thể từ mọi lục địa bằng tinh thần theo con đường được các Vị Đạo Sĩ là những người còn di tích, theo truyền thống đạo đức, được tôn kính ngay tại thành phố này, cũng như để giống như các vị gặp gỡ Đấng Thiên Sai của tất cả mọi quốc gia.


Nói cho đúng thì chính ánh sáng của Chúa Kitô đã mở lòng trí của các Vị Đạo Sĩ này. “Họ lên đường” (Mt. 2:9), Thánh Ký viết, cương quyết tiến bước trên những nẻo đường bất định cho một cuộc hành trình dài đầy những khó khăn cực nhọc. Họ đã không lưỡng lự bỏ lại mọi sự để theo ngôi sao họ thấy ở Đông Phương (x Mt 2:2). Theo gương các vị Đạo Sĩ này, giới trẻ các bạn cũng hãy sửa soạn bắt đầu cuộc “hành trình” từ hết mọi miền đất trên thế giới để đến Cologne. Cuộc hành trình này quan trọng đối với các bạn không những trong việc các bạn quan tâm đến những tổ chức cụ thể về Ngày Giới Trẻ Thế Giới, mà trước hết trong việc các bạn cần phải dọn mình về tinh thần trong một bầu khí đức tin và lắng nghe Lời Chúa nữa.


2.     “Và ngôi sao… đi trước họ, cho đến khi nó dừng lại trên nơi con trẻ ở” (Mt 2:9). Các vị Đạo Sĩ tiến đến Bêlem vì họ mau mắn tuân theo ánh sáng dẫn đường của ngôi sao ấy. Thật thế, “khi họ thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng hớn hở” (Mt 2:10). Các bạn thân mến, các bạn cần phải biết quan sát những dấu chỉ được Thiên Chúa sử dụng để kêu gọi chúng ta và hướng dẫn chúng ta. Khi chúng ta ý thức được việc Ngài dẫn dắt, lòng chúng ta sẽ cảm nghiệm được niềm vui đích thực và sâu xa cùng với một ước vọng mãnh liệt muốn gặp gỡ Người và một sức mạnh kiên trì trong việc ngoan ngoan tiến bước theo Người.


“Và khi tiến vào nhà, họ thấy con trẻ với mẹ của Người là Maria” (Mt 2:11). Thoạt nhìn thì chẳng có gì là đặc biệt cả. Tuy nhiên, đó lại là một Con Trẻ khác hẳn mọi con trẻ khác. Người là Người Con duy nhất của Thiên Chúa, song Người đã tự hủy Bản Thân vinh hiển của mình ra như không (x Phil 2:7), xuống thế gian để chết trên cây Thập Tự Giá. Người xuống giữa chúng ta và trở nên nghèo nàn để tỏ cho chúng ta thấy vinh hiển thần linh của Người là những gì chúng ta sẽ được chiêm ngắm trọn vẹn trên trời, ngôi nhà vinh phúc của chúng ta.


Ai có thể nghĩ ra được một dấu hiệu yêu thương cao cả nào hơn nữa đây? Chúng ta cảm thấy bàng hoàng trước mầu nhiệm của một Vị Thiên Chúa tự hạ để mặc lấy thân phận loài người của chúng ta, cho đến độ hiến sự sống mình cho chúng ta trên Thập Tự Giá (x Phil 2:6-8). Nơi sự nghèo khổ của Người, như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, “mặc dù giầu sang, song vì chúng ta, Người đã trở nên nghèo khó, để nhờ sự nghèo khổ của Người, anh em được trở nên giầu có” (2Cor 8:9), và Người đã đến để ban ơn cứu độ cho tội nhân. Làm sao chúng ta có thể tạ ơn Thiên Chúa về lòng nhân hậu bao la vĩ đại như thế được đây?


3.     Các vị Đạo Sĩ đã gặp thấy Chúa Giêsu ở “Bêth-lehem”, nghĩa là “nhà bánh”. Trong hang lừa hèn hạ ở Bêlem, nằm trên đám rơm rạ là một “hạt lúa miến”, Đấng mà, nhờ việc chết đi, đã mang lại “nhiều hoa trái” (x Jn 12:24). Khi nói về Bản Thân mình và về sứ mạng cứu độ của Người trong thời Người hoạt động công khai, Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh của bánh ăn. Người phán: “Tôi là bánh sự sống”, “Tôi là bánh bởi trời xuống”, “bánh Tôi sẽ ban cho thế gian sự sống chính là thịt của Tôi” (Jn 6:35,41,51).


Trung thành theo đuổi con đường của Đấng Cứu Thế từ cảnh nghèo khổ trong Máng Cỏ đến khi Người bị bỏ mặc trên Thập Tự Giá, chúng ta mới có thể hiểu hơn mầu nhiệm tình yêu cứu chuộc nhân loại của Người. Con Trẻ, được Mẹ Maria đặt trong máng cỏ, là Vị Thiên Chúa Làm Người chúng ta sẽ thấy bị treo trên Thập Tự Giá. Cũng Vị Cứu Thế này đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Trong hang lừa ở Bêlem, Người đã được tôn thờ dưới dạng thức một thơ nhi mới sinh bé nhỏ, bên Mẹ Maria, bên Thánh Giuse và bên các mục đồng; trong Tấm Bánh được truyền phép, chúng ta tôn thờ Người hiện diện một cách bí tích bằng cả thân xác, máu thánh, linh hồn và thần tính của Người, và Người hiến mình cho chúng ta như một thứ lương thực của sự sống đời đời. Bởi thế Thánh Lễ trở thành một cuộc hội ngộ yêu thương thực sự với Đấng hoàn toàn hiến mình cho chúng ta. Hỡi các bạn trẻ thân mến, các bạn đừng ngần ngại đáp ứng Người khi Người mời gọi các bạn “đến với tiệc cưới của Con Chiên” (x Rev 19:9). Các bạn hãy lắng nghe Người, hãy dọn mình xứng đáng để đến gần Bí Tích Bàn Thờ ấy, nhất là trong Năm Thánh Thể (10/2004-2005) đã được Tôi công bố cho toàn thể Giáo Hội.


4.     “Họ phục xuống bái thờ Người” (Mt 2:11). Khi các vị Đạo Sĩ nhìn nhận và tôn thờ em bé thơ sinh được Mẹ Maria ẵm trên tay như Đấng đang được các quốc gia trông chờ và được các tiên tri báo trước, thì ngày nay chúng ta cũng có thể tôn thờ Người trong Thánh Thể, và nhìn nhận Người như là Đấng Tạo Dựng của họ, là Vị Chúa và là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta.


“Mở các bảo vật của mình ra, họ đã hiến dâng cho Người những tặng vật, đó là vàng, nhũ hương và mộc dược” (Mt 2:11). Những quà tặng mà các Đạo Sĩ hiến dâng cho Đấng Thiên Sai là biểu hiệu cho việc tôn thờ đích thật. Các vị dâng cho Người vàng là để đề cao Thiên Tính Vương Quyền của Người; các vị dâng cho Người nhũ hương là để nhìn nhận Người là một tư tế của Tân Ước; các vị dâng cho Người mộc dược là để tôn tụng Người là vị tiên tri đã đổ máu mình ra để hòa giải nhân loại với Chúa Cha.


Hỡi giới trẻ thân mến, cả các bạn nữa, các bạn cũng hãy hiến dâng cho Chúa vàng bạc của cuộc đời của các bạn là quyền tự do của các bạn theo Người vì yêu mến, trung thành đáp lại tiếng gọi của Người; chớ gì nhũ hương của việc sốt sắng nguyện cầu của các bạn dâng lên Người để chúc tụng vinh hiển của Người; các bạn hãy hiến dâng cho Người mộc dược của các bạn là lòng cảm mến sâu xa tri ân cảm ơn Người, một Con Người đích thực, Đấng đã yêu thương chúng ta cho tới độ chết đi như một tên tử tội trên đồi Golgotha.


5.     Các bạn hãy trở thành những con người tôn thờ đích thực Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất này, bằng cách tôn Người lên chỗ danh dự nhất nơi cuộc đời của các bạn! Ngẫu tượng là một khuynh hướng luôn hiện hữu. Tiếc thay, có những người tìm cách giải quyết các vấn đề của mình bằng những việc thực hành đạo đức không xứng hợp với đức tin Kitô giáo. Có một động lực mạnh mẽ thôi thúc tin tưởng vào những thứ dễ dãi hoang đường của thành đạt và quyền lực; thật là nguy hiểm khi chấp nhận những ý tưởng phù phiếm về một sự linh thánh cho Thiên Chúa như là một thứ năng lực của vũ trụ, hay như là một thể thức nào đó không hợp với giáo huấn Công Giáo.


Hỡi giới trẻ thân mến, các bạn đừng chiều theo những ảo tưởng sai lầm cũng như những thích thú nhất thời thường lưu lại cho các bạn một thứ trống rỗng tâm linh thê thảm! Hãy bài trừ cái dụ dỗ của giầu sang, của hưởng thụ và của bạo lực tinh xảo đôi khi được các phương tiện truyền thông đại chúng phổ biến.


Việc thờ phượng Vị Thiên Chúa chân thực là một hành động thực sự chống lại tất cả mọi hình thức ngẫu tượng. Các bạn hãy tôn thờ Chúa Kitô: vì Người là Đả Tảng dựng xây tương lai của các bạn và một thế giới công chính và kết đoàn hơn. Chúa Giêsu là Hoàng Tử bình an: mạch nguồn của sự thứ tha và của giải hòa, Đấng có thể làm cho tất cả mọi phần tử thuộc gia đình nhân loại trở thành anh chị em với nhau.


6.     “Rồi họ lên đường trở về quê hương của họ theo đường khác” (Mt 2:12). Phúc Âm nói với chúng ta rằng sau khi được gặp gỡ Chúa Kitô, các Đạo Sĩ trở về nhà “theo đường khác”. Việc thay đổi lộ trình này có thể là tiêu biểu cho vấn đề hoán cải mà tất cả mọi người gặp gỡ Chúa Giêsu đều được kêu gọi thực hiện, hầu trở thành những kẻ đích thực tôn thờ Người mong muốn (cf. Jn 4:23-24). Điều này bao gồm cả việc bắt chước cách thức Người tác hành khi trở nên, như Thánh tông đồ Phaolô viết, “một hy tế sống động, thánh thiện và đáng Thiên Chúa chấp nhận”. Thế rồi vị tông đồ liền thêm rằng chúng ta không được chiều theo tinh thần của thế giới này, mà phải biến đổi bằng việc canh tân tâm trí chúng ta, để “chứng tỏ cho thấy những gì Thiên Chúa muốn, những gì thiện hảo, đáng chấp nhận và hoàn hảo” (cf. Rm 12:1-2).


Việc lắng nghe Chúa Kitô và việc tôn thờ Người dẫn chúng ta tới chỗ có những chọn lựa can đảm, tới chỗ thực hiện những gì đôi khi là những quyết định anh hùng. Chúa Giêsu là Đấng nghiêm ngặt, vì Người muốn chúng ta được hạnh phúc thực sự. Người đã kêu gọi một số từ bỏ hết mọi sự để theo Người sống đời sống linh mục hay tận hiến. Những ai nghe lời mời gọi này không được sợ hãi thân thưa “xin vâng” và sẵn sàng quảng đại theo làm môn đệ của Người. Thế nhưng, ngoài những ơn gọi sống theo các thể thức tận hiến, còn có một ơn gọi đặc biệt cho tất cả mọi Kitô hữu đã lãnh nhận phép rửa nữa, đó là ơn gọi sống “cao hơn” đời sống Kitô hữu bình thường được thể hiện nơi sự thánh thiện (cf Novo Millennio Ineunte, 31). Khi chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô và chấp nhận Phúc Âm của Người thì đời sống của chúng ta đổi thay và chúng ta được thúc đẩy để chia sẻ cảm nghiệm của chúng ta với kẻ khác.


Có nhiều người đương thời của chúng ta chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa hay đang tìm kiếm làm cho tâm hồn mình no thỏa những thứ phụ thuộc tầm thường. Bởi thế chúng ta rất cần phải trở thành những nhân chứng cho tình yêu được chiêm ngắm thấy nơi Chúa Kitô. Các bạn thân mến, các bạn cũng được mời gọi đến tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, những bạn chưa được rửa tội hay những ai chưa được nên một với Giáo Hội. Các bạn chẳng lẽ không khao khát Đấng Tối Cao và tìm kiếm “một cái gì đó” mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình hay chăng? Hãy hướng về Chúa Kitô các bạn sẽ không thất vọng.


7.     Giới trẻ thân mến, Giáo Hội cần đến những chứng nhân đích thực cho việc tân truyền bá phúc âm hóa: tức là cần đến những con người nam nữ có cuộc sống được biến đổi nhờ được gặp gỡ Chúa Giêsu, những con người nam nữ có khả năng truyền đạt cảm nghiệm của mình cho người khác. Giáo Hội cần những thánh nhân. Tất cả đều đưoọc kêu gọi nên thánh, và chỉ có con người thánh thiện mới có thể canh tân nhân loại mà thôi. Nhiều vị đã ra đi trước chúng ta theo con đường anh hùng của Phúc Âm và Tôi xin các bạn hãy năng hướng về các vị ấy để xin các vị chuyển cầu cho các bạn. Qua cuộc hội ngộ ở Cologne, các bạn sẽ quen thuộc hơn với một số vị, như Thánh Bonifaciô, vị tông đồ Đức Quốc, các vị thánh ở Cologne, nhất là Thánh Ursula, Thánh Albêtô Cả, Thánh Têrêsa Benedicta Thánh Giá (Edith Stein) và Chân Phước Adolph Kolping. Trong những vị này, Tôi đặc biệt muốn đề cập tới Thánh Albertô và Têrêsa Benedicta Thánh Giá, những vị mà, cũng có cùng một thái độ nội tâm như các vị Đạo Sĩ, đã là những con người hăng say tìm kiếm chân lý. Các vị đã không ngần ngại đem khả năng tri thức của mình để phục vụ cho đức tin, nhờ đó, chứng tỏ cho thấy rằng đức tin và lý trí liên hệ với nhau và tìm kiếm nhau.


Hỡi giới trẻ thân yêu, trong khi các bạn tiến về Cologne trong tinh thần thì Vị Giáo Hoàng này sẽ đồng hành với các bạn bằng lời nguyện cầu của ngài. Chớ gì Mẹ Maria, “người nữ Thánh Thể” và là Mẹ Đức Khôn Ngoan, luôn nâng đỡ các bạn, hướng dẫn các quyết định của các bạn, và dạy cho các bạn biết yêu mến những gì chân thực, thiện hảo và mỹ lệ. Xin Mẹ dẫn các bạn đến cùng Con Mẹ, Đấng duy nhất có thể làm thỏa mãn những khát vọng sâu xa nhất của tâm trí con người.


Với phép lành của Tôi các bạn hãy tiến bước!


Tại Castel Gandolfo, 6/8/2004.
Gioan Phaolô II
 


Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, dịch từ Zenit ngày 26/8/2004 (những chỗ in đậm là do người dịch muốn nhấn mạnh đến những xác tín và nhận định quan trọng của vấn đề)


 

TOP

 

ĐTC GPII: Sứ Điệp gửi Giới Trẻ họp mặt để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ ở Rôma Chúa Nhật Lễ Lá hằng năm

Qua hệ thống Truyền Hình viễn liên, ĐTC GPII từ phòng của ngài đã xuất hiện trên màn ảnh chào giới trẻ và ban phép lành cho họ, thành phần, hằng năm theo truyền thống trước Chúa Nhật Lễ Lá 3 ngày, đang tụ họp nhau ở Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô, để sửa soạn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Colone Đức Quốc vào tháng 8/2005, dưới sự chủ tọa và hướng dẫn của ĐHY Camillo Ruini, tổng đại diện giáo phận Rôma, vị đã đọc sứ điệp của ĐTC cho họ. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của ĐTC, sứ điệp ngài kêu gọi giới trẻ “hãy trở thành kiến trúc sư của nền văn minh yêu thương”.

“Adoro Te devote, lateens Deitas!”

1. Giới trẻ Rôma và thuộc các giáo phận miền Latium thân mến: Cuộc gặp gỡ của các bạn ở Đền Thờ Thánh Gioan Latêranô để tôn thờ Thánh Thể, trong năm được giành cho Thánh Thể này, là một cơ hội để dọn mình xứng đáng hơn cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi muốn liên kết bản thân tôi trong tinh thần với các bạn cũng như muốn bày tỏ tất cả lòng cảm mến của tôi đối với các bạn. Tôi biết rằng các bạn bao giờ cũng ở bên tôi, và các bạn không ngừng nguyện cầu cho tôi. Tôi chào các bạn và xin chân thành cám ơn các bạn.

Tôi tri ân gửi lời chào vị hồng y đại diện tôi, các vị giám mục, linh mục và nữ tu là những người đang đi theo hỗ trợ các bạn, cũng như những ai tổ chức giây phút suy tư và nguyện cầu quan trọng này.

2. “Adoro Te devote, lateens Deitas!” Cùng nhau chúng ta hãy hướng ánh mắt của chúng ta về Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Người và cùng nhau lập lại những lời của Thánh Tôma Aquinas, những lời diễn tả tất cả đức tin và đức mến của chúng ta: Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa đang ẩn thân nơi Bánh Thánh!

Ở vào lúc đầy những hận ghét, vị kỷ, đầy những ước muốn được hạnh phúc giả tạo, tình trạng băng hoại về các thứ tục lệ, tình trạng thiếu vắng hình ảnh của người cha người mẹ, tình trạng lung lay nơi rất nhiều những gia đình trẻ trung, và rất nhiều những yếu dại cùng khó khăn giới trẻ phải chịu đựng, chúng con nhìn lên Chúa, Ôi Chúa Giêsu Thánh Thể, bằng một niềm hy vọng mới. Cho dù chúng con tội lỗi, chúng con cũng tin tưởng vào tình thương thần linh của Chúa. Cùng với các môn đệ đi Emmau, chúng con xin lập lại với Chúa rằng “Xin Chúa hãy ở lại với chúng con – Mane nobiscum Domine!”

Nơi Thánh Thể, Chúa đã phục hồi cho Chúa Cha tất cả mọi sự xuất phát từ Ngài, nhờ đó, mầu nhiệm công lý sâu nhiệm của tạo vật đối với Đấng Hóa Công được thực hiện. Cha trên trời đã tạo dựng nên chúng con theo hình ảnh Ngài và tương tự như Ngài. Từ Ngài chúng con đã được hưởng tặng ân sự sống là tặng ân chúng con càng nhìn nhận là cao quí từ giây phút ban đầu cho tới khi lâm chung thì nó lại càng bị đe dọa và khai thác.

Ôi Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy Chúa và tạ ơn Chúa vì nơi Thánh Thể, mầu nhiệm này được hiện thực của lễ duy nhất dâng lên Chúa Cha do Chúa thực hiện 2000 năm trước bằng hy tế thập giá, một hy tế đã cứu chuộc toàn thể nhân loại cùng toàn thể tạo vật.

3. “Adoro Te devote, lateens Deitas!”

Chúng con thờ lạy Chúa, Ôi Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thờ lạy Mình Chúa và Máu Chúa đã hy hiến cho chúng con, cho tất cả mọi người, để xóa bỏ tội lỗi: Ôi Bí Tích của Giao ước mới vĩnh hằng!

Trong khi chúng con thờ lạy Chúa thì làm sao chúng con lại không nghĩ đến tất cả những gì chúng con cần phải làm để tôn vinh Chúa? Tuy nhiên, đồng thời chúng con cũng công nhận rằng Thánh Gioan Thánh Giá đã đúng khi ngài nói: “Những ai hăng say hoạt động và những ai nghĩ rằng họ sẽ nắm giữ thế giới bằng việc giảng dạy và những việc làm bề ngoài của họ cần phải nhớ rằng Giáo Hội sẽ có lợi hơn nữa và Thiên Chúa thỏa lòng hơn nữa, chưa nói đến gương sáng tỏa ra từ họ, nếu họ ít là bỏ ra nửa số giờ ấy để cầu nguyện với Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con hiểu được rằng “làm” một cái gì đó trong Giáo Hội của Chúa, kể cả ở những miền rất khẩn trương cho việc tân truyền bá phúc âm hóa, trước hết cần phải “là” đã, tức cần phải ở với Chúa để tôn thờ Chúa trong mối thân tình với Chúa. Hoạt động tông đồ chân chính, hiệu năng và đích thực chỉ xuất phát từ mối hiệp thông sâu xa với Chúa mà thôi.

Một vị đại thánh nhập dòng Carmêlô ở Cologne là Thánh Benedicta Teresa Thánh Giá, Thánh Edith Stein, đã thích lập lại rằng: “Là những chi thể của Thân Mình Chúa Kitô, được Thần Linh của Người tác động, chúng ta dâng mình chúng ta như tế vật cùng với Người, trong Người, và hiệp nhất chúng ta với lễ tạ ơn vĩnh cửu”.

4. “Adoro Te devote, lateens Deitas!” Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa để hết mọi giới trẻ hiện diện nơi đây muốn được hiệp nhất với Chúa trong một lễ tạ ơn muôn đời và dấn thân vào thế giới hôm nay và mai này để làm một kiến trúc gia xây dựng nền văn minh yêu thương.

Chớ gì họ biết đặt Chúa làm tâm điểm của đời sống họ, chớ gì họ biết tôn thờ và cử hành Chúa. Chớ gì họ gia tăng mối thân tình với Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chớ gì họ lãnh nhận Chúa khi chăm chỉ tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, và nếu có thể, tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Từ những giây phút sốt sắng và thường xuyên này, chớ gì họ biết quyết tâm tự nguyện trao phó cuộc đời của họ cho Chúa, Đấng là tất cả những gì là tự do chân thực. Chớ gì có những ơn gọi thánh hảo làm linh mục, vì không có thiên chức linh mục cũng không có Thánh Thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống Giáo Hội. Chớ gì ơn gọi làm tu sĩ tăng thêm nhiều hơn nữa. Chớ gì ơn gọi nên thánh nẩy nở một cách dồi dào, một thứ dồi dào là mức độ đo lường cao quí về cuộc sống thường nhật của Kitô hữu, nhất là nơi các gia đình. Ngày nay Giáo Hội và xã hội cần đến điều này hơn bao giờ hết.

5. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin ký thác cho Chúa giới trẻ Rôma, giới trẻ của miền Latium, và giới trẻ trên toàn thế giới: cảm thức của họ, tình cảm của họ cùng các dự phóng của họ. Con xin dâng họ cho Chúa, qua bàn tay của Mẹ Maria là Mẹ của Chúa cũng là Mẹ của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã phó mình cho Chúa Cha, xin hãy yêu thương họ!
Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã phó mình cho Chúa Cha, xin hãy chữa lành các vết thương tinh thần của họ!
Lạy Chúa Giêsu là Đấng đã phó mình cho Chúa Cha, xin hãy giúp họ biết tôn thờ Chúa trong chân lý và chúc lành họ. Giờ đây và mãi mãi.
Amen!

Tôi thân ái ban phép lành cho tất cả các bạn

Tại Vatican ngày 15/3/2005

Gioan Phaolô II

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ tài liệu được mạng điện tốn tồn cầu Zenit phổ biến ngày 18/3/2005

 

 

 

Kitô hữu Ở Bêlem sống bằng nghề làm tràng hạt cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX

Kitô hữu tại Bethlehem đang theo đuổi một tham vọng nhắm đến việc làm tràng hạt mân côi cho tất cả những ai tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại Cologne vào mùa hè này.

Để đạt được mục tiêu này, Tổ Chức Trợ Giúp Giáo Hội Thiếu Thốn, một cơ quan bác ái quốc tế trung tâm ở Đức Quốc, đã hứa cho hơn 20 ngàn đồng Âu để chuyển bằng tầu thủy hằng chục ngàn cỗ tràng hạt được làm bằng gỗ cây dầu từ Bethlehem đến Cologne, nơi tập trung giới trẻ Công giáo trên toàn thế giới vào tháng 8 cùng với Đức Thánh Cha.

Tổ chức này đã nói trong bản báo cáo gởi cho ZENIT vào ngày Thứ Tư (25/5/2005) rằng: “Các cỗ tràng hạt ấy đã được làm bởi những gia đình ở Bethlehem đang lâm cảnh túng thiếu bởi khách du lịch là nguồn lợi sinh sống của họ tất cả đều đã chẳng còn nữa”.

Tổ chức này còn cho biết thêm: ”Khách hành hương đã ít hẳn đi từ khi tình trạng náo động xẩy ra ở vùng Tây Ngạn, thậm chí cho đến nay bóng dáng hòa bình đã tái hiện rồi đó mà cũng mới chỉ có một ít du khách dám mạo hiểm tham quan bên trong những bức tường Isael vây quanh các thị trấn và những thành phố như Bethlehem chẳng hạn”.

Tổ Chức Trợ Giúp Giáo Hội Thiếu Thốn tường trình là “Tất cả tình hình này là những gì báo động thảm họa xẩy ra cho nhiều gia đình đã phải giành cả sàn nhà của mình để làm các cỗ tràng hạt, để rồi phải sống ở trên các căn lầu trong những hoàn cảnh rất ư là chật vật”.

Trong chuyến đi vừa qua, các viên chức của hội bác ái đã nghiên cứu tường tận việc hỗ trợ mà tổ chức của họ có thể cống hiến cho những Kitô hữu ở Đất Thánh. Những tin tức thu nhập được để làm thành bản tường trình mang tựa đề: “Isael: Kitô Hữu Đang Bị Khủng Hoảng – Tín Hữu Bị Áp Lực Từ Mọi Phía”.


Bản tường trình này cho biết rằng “tình trạng vừa nghèoi khổ, lại bị kỳ thị lẫn bạo động” là những gì khiến cho tương lai của Kitô giáo ở Thánh Địa “lơ lửng treo như một sợi chỉ”.

Ý nghĩ thực hiện chương trình làm tràng hạt này xuất phát từ cha Don Moore, một người Mỹ sống ở Giêrusalem, vị đã quyết định hành động sau khi cảm thấy xúc động trước cảnh khổ cực của các gia đình nghèo xơ xác khi việc làm ăn về tràng hạt bị thất bại.

Vị linh mục là giám đốc đặc trách các mối liên hệ liên tôn tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh ở Giêrusalem này đã nhấn mạnh rằng, nếu thành công thì kế hoạch làm tràng hạt sẽ là “một bước nhẩy vọt” cho những người Kitô hữu ở Thánh Địa.

Trần Đại (dịch từ Zenit ngày 26/5/2005)

 

 

Thành Phần Tình Nguyn Viên cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX: Sp Hết Hn nhn đơn tham gia phc v

Thành phần tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới báo cáo rằng đã có 25 ngàn tình nguyện viên sẵn sàng giúp cho công việc tổ chức biến cố tại Cologne vào tháng 8 và đơn ghi danh tình nguyện sẽ hết hạn vào Thứ Ba, ngày 31 tháng 5.

Tình nguyện viên phải từ 18 tuổi trở lên và biết nói tiếng Đức và tiếng Anh.

Sau khi được huấn luyện thích hợp, những thiện nguyện viên sẽ giúp ở những khía cạnh tiếp vận cho một biến cố sẽ quy tụ hàng trăm ngàn người trẻ với sự tham phần của ĐTC Biển Đức 16.

The World Youth Day office will provide free food, lodging and transportation within the city of Cologne. They will also be given a diploma, certifying the service rendered.

Văn phòng Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ cung cấp thức ăn miễn phí, chỗ ở và phương tiện di chuyển trong thành phố Cologne. Họ cũng sẽ được cấp văn b
ằng chứng nhận cho việc họ phục vụ này.

Trần Đại (dịch theo Zenit ngày 30/5/2005)

 

 

Ghi danh tham dự ngày giới trẻ sẽ bị sát hạch về Giáo Lý

Giới trẻ đang xin nhập cảnh để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Đức nên học hỏi về Giáo Lý.

Theo dự đoán thì sẽ có hơn một triệu các bạn trẻ tham dự biến cố này vào tháng 8 tới đây, và chính phủ Đức muốn bảo đảm vấn đề di dân bất hợp pháp không có trong thành phần giới trẻ tham dự này, nhất là từ các xứ sở vùng Balkans.


Các tòa đại sứ Đức ở hải ngoại đã soạn thảo một bài trắc nghiệm để loại ra những thành phần hành hương thực sự với những kẻ muốn lợi dụng qui chế cấp chiếu khán nhập cảnh nhanh chóng này.

Trong những điều được hỏi, bản vấn đáp này đặt ra những vấn đề như Chúa Giêsu chết ra sao và khi nào, bảy mối tội đầu và bảy phép bí tích . Số điểm đậu là 70.


Trần Đại, dịch theo Zenit ngày 7/6/2005

 

345 ngàn người đã ghi danh Tham Dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Khoảng 345 ngàn bạn trẻ đã ghi danh tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne, một người trong ban tổ chức đã nói như vậy .

Matthias Kopp, phát ngôn viên của ban tổ chức biến cố này ở Đức cho biết rằng ngày hôm nay, 13/6/2005, đã có hơn 70% những người ghi danh tham dự là người Âu Châu. Đứng đầu là người Pháp, kế đến là người Tây Ban Nha và người Ý, theo mạng lưới điện toán toàn cầu của Ý về Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

Khoảng 16% những ngươi ghi danh ở Hoa Kỳ, 5% Châu Á, 4% Châu Mỹ La Tinh và 2.5% Phi Châu .

ĐTC Biển Đức 16 sẽ bế mạc Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào ngày 21 tháng 8.

 Trần Đại, dịch theo Zenit ngày 13/6/2005

 TOP

Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX ở Đức có một chiều kích đại kết

 

Thật vậy, chẳng hạn vào ngày 17/8, có một cuộc “Đi Đường Thánh Giá” liên giáo phái ở Cologne, Bonn và Dusseldorf.

 

Vào những ngày 16-19, Trung Tâm Linh Đạo Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ tổ chức những cuộc hội họp liên tôn với sự tham dự của các cộng đồng như Taizé, Chemin Neuf (New Way) và Sant’Egidio.

 

Theo cơ quan truyền giáo Fides của Tòa Thánh thì sẽ có nhiều người Tin Lành Luthêrô và Chính Thống sẽ tham dự Lễ Hội Giới Trẻ được dự định tổ chức vào dịp này.

Ngoài ra, Nhóm Hoạt Động Chư Giáo Hội Kitô Giáo sẽ mời các tham dự viên tham dự những cuộc bàn luận bàn tròn và những cuộc họp để chia sẻ về căn tính Kitô giáo và tương lại đại kết. Các sinh viên thần học thuộc các giáo phái khác nhau sẽ trình bày về đức tin và các truyền thống của mình.

 

Nhiều tham dự viên Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ trú ngụ ở các gia đình Tin Lành Luthêrô và Chính Thống giáo. Những buổi hướng dẫn giáo lý và một số biến cố của Lễ Hội Giới Trẻ sẽ diễn ra ở các nhà thờ Luthêrô, và nhiều cộng đồng Luthêrô sẽ cho những người hành hương chỗ trú ngụ qua đêm.
 

 

Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX ở Cologne Đức Quốc: Chương Trình, Những Khó Khăn và ĐTC Thăm Hội Đường Do Thái

 

Thứ Hai 15/8

8-10 PM:                     Các cử hành Tôn Kính Thánh Mẫu ở các giáo xứ

 

Thứ Ba 16/8

Từ 7:30 AM:                Kinh sáng tại các giáo xứ

10:00AM-4:00PM       Trung Tâm Thiêng Liêng, “Văn Hóa trong Thành”

5-7:00 PM                                                        Lễ khai mạc ở Cologne với ĐHY Meisner,

ở Bonn                                                             với GM Bode và ở Dusseldorf với ĐHY Lehmann

7-10PM                                                            Hội Lễ Chào Mừng (ở Cologne, Bonn và Dusselforf) 

Thứ Tư 17/8

Từ 7:30 AM                Kinh sáng tại các giáo xứ

9:00AM-1:00PM        Học hỏi Giáo Lý, với bí tích hòa giải và Thánh Lễ kết thúc

2-5:00 PM                  Sinh Hoạt Ca Nhạc ngoài trời (ở Cologne, Bonn và Dusselforf)

2-10PM                      Hội Diễn Giới Trẻ (có cả phần các nghi lễ đại kết vào buổi tối)

 

Thứ Năm 18/8

Từ 7:30 AM                Kinh sáng tại các giáo xứ

9:00AM-1:00PM        Học hỏi Giáo Lý, với bí tích hòa giải và Thánh Lễ   kết thúc

                                    Chương trình nhạc và nguyện cầu dẫn nhập

4:30-7PM                   Cử hành việc đón mừng Đức Thánh Cha Biển Đức XVI

7-10 PM                      Hội Diễn Quốc Tế (ở trung tâm thành phố Cologne)

Thứ Sáu 19/8

Từ 7:30 AM                Kinh sáng tại các giáo xứ

9:00AM-1:00PM        Học hỏi Giáo Lý, với bí tích hòa giải và Thánh Lễ kết thúc

2-6 PM                        Hội Diễn Giới Trẻ

7:30 PM                      Đường Thánh Giá  

Thứ Bảy 20/8

7:30 AM                     Kinh sáng cuối cùng tại các giáo xứ và tạ từ các giáo xứ

Từ 11:00 AM             Được đến địa điểm canh thức ở Marienfeld

                                    Trưa sẽ có Bí Tích hòa giải

                                    Chiều sẽ có chương trình ca nhạc và nguyện cầu dẫn nhập; bí tích hòa giải (tiếp)

8:30-11:30PM           Canh thức với ĐTC tại Marienfeld, sau đó là thinh lặng và tôn thờ, bí tích hòa giải

Chúa Nhật 21/8

7:00 AM                      Kinh Ban Mai

10AM-12:30PM         Thánh Lễ Bế Mạc với ĐTC tại Marienfeld

Cho tới 6:00PM         Ca Nhạc Kết Thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Con số tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX lên tới 800 ngàn người.

Vấn đề an ninh là vấn đề gay go nhất trong biến cố này.

 

Trong cuộc họp báo tại tổng hành dinh Đài Phát Thanh Vatican ngày Thứ

Ba 5/7/2005, ĐHY Joachim Meisner TGM Cologne, nơi tổ chức biến cố

này xác nhận rằng “những người đã ghi danh hay đã trả tiền ở vào

khoảng 400 ngàn, thế nhưng chúng tôi vẫn mở cửa cho đến ngày cuối

để tạo cơ hội tham dự. Phần chúng tôi, chúng tôi có thể điều hành đến 2

triệu người”.

 

Vị hồng y này cũng cho biết là sẽ có 7 ngàn linh mục và 7 trăm giám mục

tham dự vào biến cố này. Các gia đình người Đức cung cấp cho 85

ngàn chỗ cư trú cho tham dự viên.

 

Vị hồng y còn nói tiếp: “Cologne đã làm việc cả 8 năm trời cho biến cố

này”. Nơi ĐTC sẽ chủ tọa buổi canh thức đêm Thứ Bảy và Thánh Lễ Bế

Mạc Chúa Nhật là Marienfeld, ở đó có một quả đồi nhân tạo được hình

thành bởi đất thuộc tất cả mọi châu lục.

 

Theo truyền khẩu thì Vương Cung Thánh Đường Cologne là nơi đang

giữ hài tích của Các Vị Đạo Sĩ Đông Phương. Hòm đựng hài tích các vị

được đặt ở đằng sau bàn thờ, theo như thông lệ thời Trung Cổ, để

giới trẻ có thể đi dưới bàn thờ, mang về phúc lành cho mình, như những

người hành hương đã làm trong quá khứ.

 

Vị hồng y TGM Cologne còn cho biết thêm là cái vấn đề khó khăn nhất

của việc tổ chức này đó là việc cần phải tuân giữ “17 ngàn tiêu chuẩn an

ninh” theo luật lệ của Đức Quốc.

 

“Trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới Năm 2000 ở Rôma đây, chính phủ Ý đã

phải tạm treo những điều kiện này trong vòng 10 ngày, một cử chỉ mà tôi

cho rằng rất nhân bản. Chúng tôi buộc phải tuân giữ những qui tắc an

ninh ấy và điều này đã gây tốn kém cho chúng tôi rất nhiều, vì chúng rất ư

là mắc mỏ. Việc viếng thăm tới đây của ĐTC sẽ tốn phí gấp 10 lần cuộc

viếng thăm đầu tiên Đức quốc của ĐTC GPII. Việc sửa soạn vốn là vấn

đề phức tạp theo quan điểm kỹ thuật, gây ra bởi những đòi hỏi về an

ninh, cũng như từ quan điểm tiền bạc. Thế nhưng, giờ đây mọi sự đã

được thắng vượt rồi”.

 

Cuối cùng, vị thẩm quyền Giáo Hội địa phương tổ chức Ngày Giới Trẻ

Thế Giới đã kêu gọi tham dự viên như sau: “Anh chị em cần phải đến

như những Vị Vua Khôn Ngoan. Đừng đến một mình, song hãy mang

theo cả người khác nữa. Nếu chúng ta qui tụ lại nhân danh Người thì

Chúa Giêsu sẽ ở giữa chúng ta. Chúng ta cần phải tỏ cho thế giới thấy

dung nhan của Chúa Kitô”.

 

ĐHY Meisner cũng xác nhận là ĐTC BĐXVI sẽ đến viếng thăm hội

đường Do Thái ở thành phố Cologne vào ngày 19/8, “một vị Giáo Hoàng

người Đức” đến thăm hội đường của một dân tộc bị Đảng Đức Quốc

Xã diệt chủng hồi Thế Chiến II, một cuộc Diệt Chủng “vẫn còn là một vết

thương nhức nhối đối với nhân dân Đức quốc. Người Do Thái là những

người anh chị em lớn của chúng ta. Chúng ta cần phải hợp tác với

nhau để không còn gì tái diễn nữa”.

 

ĐHY Meisner nói rằng tổng thống Đức hỏi ngài rằng phải chăng cuộc

tuyển chọn một vị Giáo Hoàng người Đức có thể hiểu như là một “việc

xá tội về trách nhiệm của hai cuộc Thế Chiến. Tôi đã trả lời cho

ông ấy rằng không phải là một quốc gia được tuyển bầu mà là một con

người. Ngài thực sự là một người Đức, nhưng không phải là một

chướng ngại cho việc tuyển bầu ấy”.

 

Vũ Ly, theo Zenit ngày 5/7/2005

 

Hướng Về Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX: tại sao ở Đức Quốc...  lịch trình cử hành.

 

Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX tại Đức Quốc đã được ĐTC GPII chính thức thông báo vào Ngày Giới Trẻ Thế Giới XVII ở Toronto Canada: “Tôi muốn chính thức thông báo là Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới đây sẽ diễn ra vào năm 2005 tại Cologne Đức Quốc. Ở đại vương cung thánh đường của Cologne có các hài tích được tôn kính của các Vị Đạo Sĩ, Những Người Hiền Triết đến từ Đông Phương theo ngôi sao dẫn đến với Chúa Kitô”.

 

Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX này được diễn trong thời khoảng 16-21/8/2005, với đề tài” Chúng tôi đến triều bái Người”, một đề tài lập lại lời của ba vị đạo sĩ Phương Đông và là lời có liên hệ với Bí Tích Cực Linh trong Năm Thánh Thể được kết thúc vào ngày 23/10/2005 tới đây.

 

Sự kiện Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX được tổ chức tại Đức đã được bắt đầu từ tâm tưởng của ĐTC GPII về Nước Đức như sau, khi ngài ngỏ cùng ĐHY Joachim Meisner, TGM của thành phố này, trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Paris năm 1997. Vị hồng y này đã kể lại rằng: “Đức Giáo Hoàng đã nói với tôi rằng ngài cảm thấy một trong những Ngày Giới Trẻ Thế Giới đầu tiên trong ngàn năm mới cần phải được tổ chức ở Cologne, vì thế kỷ vừa qua Đức quốc đã chứng kiến thấy một số những thảm họa kinh hoàng cho nhân loại, và giờ đây nước này cần phải chứng kiến thấy một dấu hiệu hy vọng cả thể”.

 

(Nhận định riêng của người dịch: Vấn đề Quan Phòng Thần Linh ở đây là Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX tại Đức Quốc này lại được chủ sự bởi chính Vị Tân Giáo Hoàng người Đức. Phải chăng đây là “dấu chỉ thời đại” về một Đức Quốc sẽ làm biến đổi thế giới nói chung và Âu Châu nói riêng, như Balan đã là nơi phát xuất một Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và là nơi đã làm biến đổi lịch sử thế giới nói chun g và Âu Châu nói riêng qua Biến Cố Đông Âu cuối năm 1989? Nếu quả thực như vậy thì chuyến viếng thăm quê hương đầu tiên của Đức tân Giáo Hoàng Đức quốc này cũng mang một tầm vóc quan trọng như chuyến về thăm Balan đầu tiên của vị tiền nhiệm ngài vào tháng 6/1979).

 

Vị tân Giáo Hoàng, trong chuyến tông du ngoài Ý quốc đầu tiên của giáo triều của mình, cũng sẽ ghé thăm thành phố Bonn là nơi ngài đã sống trong thời khoảng 1959-1963 với chức nghiệp giáo sư thần học. Và cũng tại thành phố này, ngài sẽ gặp Tổng Thống Đức Horst Koehler.

 

Hôm Thứ Tư 20/7/2005, Tòa Thánh đã phổ biến lịch trình chính thức của ĐTC BĐXVI trong việc Ngài, trong thời khoảng 18-21/8/2005, đến để cùng giới trẻ trên khắp thế giới cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX.

 

Thứ Năm 18/8: 10 giờ sáng, ngài rời phi trường Ciampino ở Rôma và đến Cologne/Bonn vào buổi trưa. Sau khi được chào đón, ngài sẽ về tòa tổng giám mục Cologne. Buổi chiều, ngài sẽ đến bến tầu Rodenkirchnbrucke để đi thuyền dọc theo con sông Rhine đến bến tầu Rheinwiesen và được giới trẻ nghênh đón ở đó. Rồi ngài lại dùng thuyền trở về Cologne và viếng thăm vương cung thánh đường ở đây.

 

Thứ Sáu 19/8: ĐTC sẽ cử hành Thánh Lễ riêng tại tòa TGM Cologne trước khi đi xe đến Villa Hammerschmidt ở Bonn là nơi, vào lúc 10 giờ 30 sáng, ngài sẽ thăm Tổng Thống Đức. Vào buổi trưa ngài sẽ thăm hội đường Do Thái ở Cologne và vào lúc 1 giờ ngài trở về tòa TGM để dùng bữa trưa với giới trẻ. Vào lúc 5 giờ chiều, ngài sẽ gặp các chủng sinh ở nhà thờ Thánh Pantaleon ở Cologne rồi trở về tòa TGM để tham dự một cuộc họp đại kết.

 

Thứ Bảy 20/8: cử hành Thánh Lễ riêng tại tòa TGM, sau đó ĐTC sẽ tiếp một số các vị lãnh đạo chính trị và dân sự, như Thủ Tướng Gerhard Schroeder; Chủ Tịch Quốc Hội Wolfgang Thierse; Chủ Tịch Khối Dân Chủ Kitô Giáo Angela Merkel (CDU Christian Democratic Union) v.v. Vào lúc 6 giờ chiều ngài sẽ gặp các vị đại diện cộng đồng Hồi giáo. Sau đó ngài sẽ đi xe đến Marienfeld để gặp giới trẻ trong đêm canh thức cho tới 10 giờ 30.

 

Chúa Nhật 21/8: 10 giờ sáng, ngài cử hành Lễ Bế Mạc trước khi nguyện Kinh Truyền Tin. Sau bữa trưa tại tòa TGM, ngài sẽ đi bộ đến “Piussaal” của chủng viện Cologne để gặp hội đồng giám mục Đức. Cuối cùng, sau khi chào uỷ ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX, ngài đi xe đến phi trường tham dự lễ nghi tạ từ vào lúc 6 giờ 45 chiều, và trở về tới Rôma lúc 9 giờ 15 tối.

 

Nước Đức có 82.520.000 triệu dân, trong đó có 27.411.000 là Công giáo, tức ở vào tỷ lệ 33.2%. Có 12.486 giáo xứ, 18.826 vị linh mục, 2.505 phó tế, 36.323 tu sĩ và 3.561 chủng sinh. Giáo Hội Công Giáo ở Đức có 10.307 cơ quan giáo dục, bao gồm từ sơ cấp đến đại học, với tổng số 959 ngàn học sinh và sinh viên. Có 536 bệnh viện, 1.359 bệnh xá, 2.588 nhà coi sóc người già và tàn tật, 1.298 cô nhi viện, 2.030 trung tâm về gia đình và bảo vệ sự sống, cùng 1.331 trung tâm đặc biệt về việc giáo dục xã hội và tái giáo dục.

 

 

Lễ Latinh cũ sẽ được cử hành trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX

 

Armand de Malleray, vị tổng đại diện của hiệp hội Juventutem của nhóm Huynh Đệ Thánh Phêrô đã loan báo cùng mạng điện toán Zenit rằng ít là có khoảng 3 ngàn giới trẻ và 60 linh mục ủng hộ lễ Latinh cũ sẽ tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Cologne Đức Quốc năm nay.

 

Nhóm Juventutem đầu tiên được hình thành bởi thành phần theo ĐTGM Marcel Lefebvre, vị đã gặp họ ở Ba Tây. Vì trong 3 năm qua, Juventutem đã trở lại với Giáo Hội Công Giáo nên các phần tử của nhóm này sẽ tham dự Thánh Lễ bế mạc 21/8 của ĐTC BĐXVI. Còn vào những ngày trước đó, nhóm này sẽ tham dự Thánh Lễ Latinh cũ vào lúc 7 giờ 30 sáng trong nhà thờ Thánh Antonius ở Duesseldorf là một trong ba nơi được chọn lựa để đồng cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới XX.

 

Nhà thờ này đã được Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân chỉ định với sự chuẩn nhận của ĐHY Joachim Meisner TGM Cologne. Sẽ có 3 vị hồng y và 8 vị giám mục chủ sự giờ kinh phụng vụ tối hay các buổi cầu nguyện hoặc suy niệm của nhóm tham dự đặc biệt này. Vị tổng đại diện nhóm này cho biết mục tiêu của nhóm tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần này là để “biết nhau, biết rằng chúng ta có cùng một truyền thống trong lòng Mẹ Hội Thánh”.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, theo VIS ngày 19/7/2005