Thông Điệp

 “ECCLESIA DE EUCHARISTIA”

của

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

gửi

Các Vị Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế,

Tu Sĩ Nam Nữ

Tất cả mọi Tín Hữu Giáo dân

về

Bí Tích Thánh Thể Liên Hệ Với Giáo Hội

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_17042003_ecclesia-de-eucharistia_en.html

 

 

Tổng Quan

Dẫn Nhập

    Chương I

    Chương II

    Chương III

    Chương IV

    Chương V

    Chương VI

Tổng Kết