3- Mục Đích của bức thông điệp

"Dives in Misericordia" là gì?

 
Để nhờ bức thông điệp này, "Giáo Hội công bố sự thật về tình thương của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Kitô tử giá và phục sinh, Giáo Hội tuyên xưng sự thật này bằng các đường lối khác nhau. Hơn thế nữa, Giáo Hội tìm cách thực thi tình thương đối với con người nhờ con người, và Giáo Hội thấy trong việc thực thi này như là một điều kiện không thể bỏ qua trong việc quan tâm đến một thế giới tốt đẹp hơn và 'nhân bản hơn', hôm nay cũng như mai này". 

            15- "Giáo Hội công bố sự thật về tình thương của Thiên Chúa được mạc khải nơi Chúa Kitô tử giá và phục sinh và Giáo Hội tuyên xưng sự thật này bằng các đường lối khác nhau. Hơn thế nữa, Giáo Hội tìm cách thực thi tình thương nhờ con người đối với con người, và Giáo Hội thấy trong việc thực thi này như là một điều kiện không thể bỏ qua trong việc quan tâm đến một thế giới tốt đẹp hơn và 'nhân bản hơn', hôm nay cũng như mai này. Tuy nhiên, không có một thời điểm nào, một giai đoạn lịch sử nào - đặc biệt ở vào lúc khẩn trương như thời điểm của chúng ta đây - mà Giáo Hội có thể quên được lời cầu nguyện, là một tiếng kêu gào tình thương của Thiên Chúa, vang lên từ giữa biết bao dạng thức của sự dữ đang đè nặng trên nhân loại và đang đe dọa nó. Đó chính là quyền và phận sự của Giáo Hội trong Chúa Giêsu Kitô, một quyền và phận sự hướng lên Thiên Chúa và hướng đến nhân loại. Lương tâm nhân loại buông thả theo khuynh hướng tục hóa, mất đi cảm quan của mình về chính ý nghĩa của từ ngữ 'thương xót', lìa xa Thiên Chúa và tách mình khỏi mầu nhiệm của tình thương, thì Giáo Hội càng có quyền và có phận sự thiết tha kêu cầu Thiên Chúa của tình thương 'bằng những tiếng gào to' (x.Heb.5:7). 'Những tiếng gào to' này phải là dấu vết của Giáo Hội trong thời điểm của chúng ta, những tiếng kêu ngỏ cùng Thiên Chúa để van xin tình thương của Ngài, một biểu hiện chắc chắn mà Giáo Hội tuyên xưng và công bố như đã xẩy ra nơi Chúa Giêsu tử giá và phục sinh, tức là nơi Mầu Nhiệm Vượt Qua. Chính mầu nhiệm này mang trong mình mạc khải hoàn toàn nhất của tình thương, tức của tình yêu mạnh hơn sự chết, hơn tội lỗi và mọi sự dữ, một tình yêu nâng con người lên khi họ rơi xuống vực thẳm và giải thoát họ khỏi những mối đe dọa khủng khiếp nhất.

            "Con người tân tiến cảm thấy những mối đe dọa ấy. Điều đã nói đến trên đây về vấn đề này chỉ là một bản tóm sơ lược vậy thôi. Con người tân tiến thường lo âu tự nghĩ về việc giải quyết những căng thẳng ghê gớm đang dồn dập trên thế giới và đang bủa vây nhân loại. Nếu có những lúc họ thiếu can đảm để thốt lên tiếng 'xót thương', hay nếu trong lương tâm của họ trống rỗng tính chất đạo đức họ không tìm thấy được đắp đổi, thì Giáo Hội lại càng cần hơn nữa thốt lên lời này, không những nhân danh riêng mình mà còn nhân danh toàn thể con người nam nữ của thời điểm chúng ta nữa.

            "... Chúng ta hãy nhờ Đức Kitô chạy đến với Thiên Chúa, nhớ lại những lời Ngợi Khen của Mẹ Maria là những lời loan truyền tình thương 'từ giòng dõi này đến giòng dõi kia'. Chúng ta hãy van xin tình thương của Thiên Chúa cho giòng dõi hiện nay...

            "... Thái độ (dâng lên những lời nguyện cầu) này cũng là lòng yêu Thiên Chúa, Đấng mà con người tân tiến đôi khi tách biệt khỏi Ngài, xa lạ đối với Ngài, loan truyền bằng nhiều hình thức khác nhau rằng Thiên Chúa là đồ 'dư thừa' (superfluous)..., Đấng mà chúng ta cảm thấy thấm thía là bị con người tân tiến chối bỏ thảm thương, và chúng ta sẵn sàng kêu lên cùng với Chúa Kitô trên thập giá: 'Lạy Cha, xin tha cho họ; vì họ không biết việc họ làm' (Lk.23:34)".