4- Tín Hữu phải sùng bái

Thánh Thể thế nào?

 

"Ước mong rằng tín hữu, mỗi ngày và nhiều người, chủ động tham dự Hy Tế Thánh Lễ, Hiệp Lễ với một tâm hồn thanh sạch, và tạ ơn Chúa Kitô về một hồng ân cao trọng như thế... Trong sinh hoạt của một ngày, tín hữu không được bỏ qua việc viếng Bí Tích Thánh... Việc tôn thờ xứng với Thánh Thể Thần Linh phải thôi thúc linh hồn vun trồng một tình yêu thương 'xã hội'"

            "Ước mong rằng tín hữu, mỗi ngày và nhiều người, chủ động tham dự Hy Tế Thánh Lễ, Hiệp Lễ vùi một tâm hồn thanh sạch, và tạ ơn Chúa Kitô về một hồng ân cao trọng như thế. Họ hãy nhớ rằng: 'Ước mong của Chúa Giêsu Kitô và của Giáo Hội là tất cả mọi tín hữu rước lễ hằng ngày, tức là, trước hết, nhờ việc thông hiệp bí tích với Thiên Chúa, họ nhận được sức mạnh cần thiết trong việc làm chủ đam mê của mình, trong việc thanh tẩy mình khỏi những lỗi lầm nhỏ mọn hằng ngày, và trong việc tránh khỏi những trọng tội mà con người yếu đuối dễ mắc phải' (Decr. S. Congr. Concil., 20-12-1905).

            "Trong sinh hoạt của một ngày, tín hữu không được bỏ qua việc viếng Bí Tích Thánh, mà theo luật phụng vụ, phải được hết sức tôn kính giữ trong nhà thờ ở một địa điểm trọng nhất. Những cuộc viếng thăm như vậy là một chứng cớ của lòng biết ơn, một thể hiện của lòng yêu thương, một công nhận việc hiện diện của Chúa.

            "Không ai lại không hiểu rằng Thánh Thể Thần Linh ban xuống trên dân Kitô giáo một phẩm vị khôn sánh. Chẳng những trong lúc hy tế được hiến dâng lên và lúc rước lễ, mà còn, bao lâu Thánh Thể được giữ trong các nhà thờ và các nhà nguyện, thì Chúa Kitô thật sự là Emmanuel, tức là 'Thiên Chúa ở với chúng ta'. Ngày đêm Người ở giữa chúng ta, Người ở với chúng ta, đầy ân sủng và chân lý (x.Jn.1:14). Người phục hồi luân lý, bồi dưỡng các nhân đức, an ủi kẻ sầu thương, kiên cường kẻ yếu đuối. Người soi gương của Người cho những ai đến với Người, để tất cả mọi người, giống như Người, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và không tìm kiếm những tư lợi của mình mà là các phúc lợi cho Thiên Chúa.

            "Bất cứ ai theo lòng sùng kính đặc biệt đến với Bí Tích cao trọng này và cố gắng đền đáp tình yêu vô cùng của Chúa Kitô bằng tình yêu quảng đại, sẽ cảm nghiệm được và hoàn toàn hiểu được, cùng với niềm vui và hoa trái thiêng liêng, sự sống ẩn thân với Chúa Kitô trong Thiên Chúa qúi hóa biết bao (x.Col.3:3), và giá trị của việc đàm đạo với Chúa Kitô cao cả chừng nào, vì ngoài ra không còn gì ủi an hơn trên thế gian này, không còn gì hiệu lực hơn trong việc tiến thân trên con đường thánh thiện.

            "Hơn nữa, Thánh Thể được giữ trong các nhà thờ và các nhà nguyện như ở giữa một trung tâm linh thiêng (the spiritual center) của cộng đồng tu trì hay của một giáo xứ, phải, của Giáo Hội hoàn vũ và của toàn thể nhân loại, vì dưới dạng thức (appearance) của các hình thể (species) đều có Chúa Kitô, Đầu Lãnh vô hình của Giáo Hội, Đấng Cứu Chuộc của Thế Giới, Trung Tâm của mọi cõi lòng, 'nhờ Người mà tất cả mọi sự có và bởi Người mà chúng ta hiện hữu' (1Cor.8:6).

            "Như thế thì việc tôn thờ xứng với Thánh Thể Thần Linh phải thôi thúc linh hồn vun trồng một tình yêu thương 'xã hội' (Thánh Augustinô), nhờ đó, công ích (the common good) được coi trọng hơn ích riêng của mỗi người. Chúng ta hãy coi các ích lợi của cộng đồng, của giáo xứ, của toàn Giáo Hội như là của mình, khi trải rộng đức ái (charity) của chúng ta đến tất cả thế giới, vì chúng ta biết rằng các chi thể của Chúa Kitô đều có ở khắp mọi nơi.

            "Bí Tích Thánh Thể là dấu hiệu và là căn nguyên cho việc hiệp nhất của Nhiệm Thể (Giáo Hội), và làm nổi lên nơi những người sốt sắng có lòng sùng bái Thánh Thể một tinh thần 'giáo hội' chủ động (an active 'ecclesial' spirit)..."

(Thông Điệp "Mysterium Fidei", Saint Paul Books and Media, tr. 25-27)

            "Thánh Thể biểu hiệu cho đức ái này, và vì thế nhắc nhở đức ái, làm cho đức ái hiện thực đồng thời cũng làm cho đức ái thể hiện. Mỗi lần chúng ta ý thức trong việc chia sẻ với đức ái này, linh hồn chúng ta mở rộng theo chiều kích thật sự của tình yêu khôn thấu, một tình yêu bao gồm hết mọi sự Thiền Chúa đã thực hiện và còn tiếp tục làm cho con người, như Chúa Kitô nói: 'Cha Ta vẫn làm việc, và Ta cũng làm như vậy' (Jn.5:17). Cùng với tặng ân khôn lường và nhưng không này, đó là cùng với đức ái được tỏ hiện ở một tầm mức hoàn trọn nhất nơi hy tế của Con Thiên Chúa, một hy tế mà Thánh Thể là một dấu hiệu không thể phai mờ, còn phát sinh trong chúng ta một đáp ứng yêu thương sống động nữa. Chúng ta không phải chỉ biết đến tình yêu; chính chúng ta còn bắt đầu yêu. Như thế, chúng ta đi vào con đường yêu thương, và tiến triển dọc suốt con đường này. Nhờ Thánh Thể, tình yêu phát xuất ở bên trong chúng ta bởi Thánh Thể sẽ phát triển nơi chúng ta, trở nên sâu xa hơn và mãnh liệt hơn.

            "Việc tôn thờ Thánh Thể bởi thế đúng là một thể hiện của tình yêu đó, một tình yêu làm nên đặc tính đích thực và sâu xa của ơn gọi Kitô giáo"

(Bức thư Dominicae Cenae, đoạn 5)

            "Nơi bí tích của bánh và rượu này, của đồ ăn và thức uống này, tất cả những gì là nhân loại thực sự trải qua một cuộc biến đổi và thăng hóa một cách đặc thù. Việc tôn thờ Thánh Thể thực ra không phải chỉ là việc tôn thờ một thực tại siêu việt không thể đến gần (the inaccessible transcendence) như tôn thờ một thực tại hiển hiện thần linh (the divine condescension), nó cũng còn là một biến đổi xót thương và cứu chuộc thế giới trong cõi lòng con người.

(Bức thư Dominicae Cenae, đoạn 7)