5- Cử Hành Phụng Vụ Thánh Thể ra sao?

 

"Việc củ hành Thánh Thể đòi hỏi chúng ta nhiều điều buộc khác nữa liên quan đến thừa tác vụ thánh thể. Một số những điều buộc này chỉ liên quan đến các vị linh mục và các vị phó tế, có những quan tâm liên quan đến tất cả mọi người tham dự Phụng Vụ Thánh Thể. Các vị linh mục và các vị phó tế phải nhớ rằng phục vụ bàn Tiệc của Chúa buộc họ phải có trách nhiệm đặc biệt, trước tiên, vì Chính Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể, và sau nữa, vì tất cả mọi người thực sự tham dự Thánh Thể hay có thể tham dự...

            "Cần phải nhớ rằng Thánh Thể, như một bàn Tiệc của Chúa, là một lời mời gọi liên tục. Điều này được thể hiện trong phụng vụ khi chủ tế đọc: 'Đây là Chiên Thiên Chúa. Phúc cho những ai được mời đến dùng bữa của Ngài' (x.Jn.1:29; Rev.19:9); nó cũng còn được thể hiện qua dụ ngôn quen thuộc trong Phúc Âm về các khách được mời đến dự tiệc cưới (x.Lk.14:16ff). Chúng ta hãy nhớ rằng, trong dụ ngôn này có nhiều người từ chối không chấp nhận lời mời vì các lý do khác nhau.

            "Hơn bao giờ hết, các cộng đồng Công Giáo chúng ta chắc hẳn không thiếu những người có thể tham dự vào việc Hiệp Lễ (Eucharistic Communion) mà lại không làm, cho dù lương tâm của họ không bị tội trọng làm ngăn trở. Phải nói thẳng là thái độ này nơi một số người, một thái độ liên quan đến tính cách nghiêm ngặt thái qúa, đã thay đổi trong thế kỷ hiện đại này, mặc dầu nó vẫn còn được thấy ở đó đây. Thật ra điều mà người ta thường thấy nhất thực sự không phải là một cảm giác bất xứng, hơn là một thiếu hụt nào đó của lòng khao khát bên trong, nếu người ta có thể nói như thế, một thiếu hụt trong việc 'đói khát' Thánh Thể, một tình trạng thiếu hụt cho thấy cái cảm thức không đầy đủ về bí tích yêu thương cao cả và không đủ hiểu biết về bản chất của bí tích này.

            "Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chúng ta còn thấy một hiện tượng khác. Đôi khi, đúng hơn, rất thường xẩy ra, mọi người tham dự cử hành thánh thể đều lên Hiệp Lễ; vào một số trường hợp như vậy, theo kinh nghiệm của các vị chủ chăn xác nhận, việc đến với bí tích Thống Hối để thanh tẩy lương tâm của mình không được chú trọng. Dĩ nhiên điều này có nghĩa là những người tiến đến bàn Tiệc của Chúa thấy lương tâm của mình không có gì cả, theo luật khách quan của Thiên Chúa, để giữ họ khỏi hành động cao trọng và vui mừng trong việc được kết hợp với Chúa Kitô. Thế nhưng, có những lúc, ở đằng sau hành động này ít nhất còn nấp một tư tưởng nữa, đó là tư tưởng cho Thánh Lễ chỉ là một bữa tiệc (x.Instituto Generalis Missalis Romano, 7-8) mà người ta tham dự bằng việc nhận lãnh mình Chúa Kitô để biểu lộ trước hết mối hiệp thông huynh đệ. Cộng với những lý do này cũng có thể kể đến thể diện trần thế nào đó (a certain human respect) và đến việc chỉ biết 'hùa theo' (mere 'comformity')...

            "Việc củ hành Thánh Thể đòi hỏi chúng ta nhiều điều buộc khác nữa liên quan đến thừa tác vụ thánh thể. Một số những điều buộc này chỉ liên quan đến các vị linh mục và các vị phó tế, có những quan tâm liên quan đến tất cả mọi người tham dự Phụng Vụ Thánh Thể. Các vị linh mục và các vị phó tế phải nhớ rằng phục vụ bàn Tiệc của Chúa buộc họ phải có trách nhiệm đặc biệt, trước tiên, vì Chính Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể, và sau nữa, vì tất cả mọi người thực sự tham dự Thánh Thể hay có thể tham dự...

            "Theo lời khuyến dụ (trong lễ nghi chịu chức linh mục), thái độ của linh mục trong việc tiếp xúc với bánh và rượu đã trở nên mình máu Đấng Cứu Chuộc phải xứng đáng. Bởi vậy, tất cả chúng ta là những thừa tác viên Thánh Thể cần phải cẩn thận xét lại những tác động của mình nơi bàn thờ, nhất là cách thức chúng ta tiếp xúc với của ăn và thức uống là mình và máu của Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở trong tay của chúng ta: đó là cách thức chúng ta trao Mình Thánh; cách thức chúng ta tráng chén sau khi cho rước lễ (perform the purification).

            "Tất cả những động tác này có một ý nghĩa riêng của chúng. Dĩ nhiên phải tránh việc qúa kỹ càng tỉ mỉ (scrupulosity), nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta tránh tác hành một cách thiếu kính trọng, tránh vội vàng qúa đáng (undue hurry), tránh bất nhẫn (impatience) gây nên gương mù gương xấu...

            "Ở một số xứ sở, việc Rước Lễ bằng tay được ban phép. Việc này do các hội đồng giám mục riêng xin và được Toà Thánh chấp thuận. Tuy nhiên, có những trường hợp thiếu trọng kính đáng tiếc đối với các hình thánh thể (eucharistic species) được tường trình, những trường hợp đáng trách chẳng những về phía các cá nhân có hành động lầm lỗi như vậy, mà còn về phía cả các vị chủ chăn của giáo hội nữa, những vị không đủ tỉnh táo trước thái độ của tín hữu đối với Thánh Thể. Có trường hợp còn xẩy ra là, ở những nơi được phép cho Rước Lễ bằng tay lại không tôn trọng tự do của những người thích chịu Thánh Thể bằng lưỡi...

            "Chạm đến các hình thể linh thánh và ban phát các hình thể này bằng tay của mình là một đặc ân của thành phần lãnh nhận chức thánh, thành phần được chỉ định chủ động tham dự vào thừa tác vụ Thánh Thể. Hiển nhiên Giáo Hội có thể ban năng quyền (faculty) cho những ai không phải là linh mục hay phó tế, như trong trường hợp những người phụ tế (acolytes) thi hành tác vụ của mình, nhất là người có ý định chịu chức thánh trong tương lai, hay trong trường hợp giáo dân được chọn làm điều này để đáp ứng nhu cầu chính đáng, nhưng luôn luôn phải qua một cuộc sửa soạn đầy đủ.

(Bức thư Dominicae Cenae, đoạn 11)

            "Nhân danh bản thân mình cũng như nhân danh tất cả qúi huynh, những người anh em đáng kính và yêu dấu trong hàng giám mục, Tôi muốn xin được thứ tha về mọi sự mà, bất cứ vì lý do gì, bởi bất cứ yếu đuối nhân loại nào, bất nhẫn (impatience) hay bất cẩn (negligence), và bởi cả những lần áp dụng lệch lạc (partial), một chiều (one-sided) và lầm lẫn (erroneous) những chỉ thị (directives) của Công Đồng Chung Vaticanô II, có thể đã gây ra gương mù và phiền toái (disturbance) liên quan đến việc cắt nghĩa giáo điều và tôn kính xứng hợp với bí tích cao trọng này. Và Tôi cầu xin Chúa Giêsu để chúng ta, trong tương lai, tránh được, theo cách thức chúng ta đối với mầu nhiệm linh thánh này, những gì có thể yếu kém và sai lệch, bất cứ cách nào, ý nghĩa về việc tôn kính và yêu mến vẫn có nơi các người tín hữu.

(Bức thư Dominicae Cenae, đoạn 12)

            "Trên hết, Tôi muốn nhấn mạnh là những vấn đề của phụng vụ, nhất là của Phụng Vụ Thánh Thể, không được trở thành một dịp gây chia rẽ các người Công Giáo và đe dọa đến việc hiệp nhất của Giáo Hội... Làm sao có thể được, Thánh Thể, một bí tích trong Giáo Hội là sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum catitatis (Thánh Augustinô), trong lúc này, lại hình thành giữa chúng ta một mấu chốt chia rẽ và một nguồn mạch lệch lạc về tư tưởng cũng như hành vi, thay vì là một điểm tựa và một nhân trung, đúng như yếu tính của mình, cho mối hiệp nhất của chính Giáo Hội?

            "...Nhân danh sự thật này và tình yêu này, nhân danh Chúa Kitô tử giá và Mẹ Người, Tôi xin anh em, và Tôi van anh em: Chúng ta hãy loại trừ tất cả mọi chống đối và chia rẽ, và chúng ta tất cả hãy hiệp nhất trong sứ vụ cứu độ cao cả này, là giá cả cũng là hoa trái ơn cứu chuộc của chúng ta".

(Bức thư Dominicae Cenae, đoạn 13)