Mừng Năm 2000

 

 

"Tertio Millennio Adveniente"

(Tông Thư "Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến")

 

 

B cục của bức tông thư "Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến" của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II ban hành ngày 10-11-1994 được chia ra làm 5 phần rệt như sau:

            1- "Một Chúa Giêsu Kitô: hôm qua nay..."

            2- Việc Mừng Năm 2000

            3- Việc Sửa Soạn Mừng Trọng Thể

            4- Việc Sửa Soạn Gần

            5- "Một Chúa Giêsu Kitô: ...đến muôn đời"


Nhìn vào bố cục của bức tông thư này, người ta thấy ngay được tâm diểm của Đức Giêsu Kitô, như tiêu đề phần 1 mở đầu phần 5 kết thúc chỉ một câu Thánh Kinh được khai triển thành hai phần: phần 1 về một Đức Giêsu Kitô lịch sử, phần 5 về một Đức Giêsu Kitô vượt thời gian. Phân tách bố cục của bức tông thư này, người ta còn thấy được tầm quan trọng nhất của bức tông thư, đó phần thứ bốn, phần "Việc Sửa Soạn Gần". Phần này còn được phân chia rệt như sau:

            Giai đoạn sửa soạn thứ nhất: đoạn 31-38.

            Giai đoạn sửa soạn thứ hai: đoạn 39-54.

            Giai đoạn tiến đến việc cử hành: đoạn 55.


Trong ba giai đoạn của "Việc Sửa Soạn Gần" này, giai đoạn thứ hai giai đoạn quan trọng nhất, giai đoạn tập trung vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Giai đoạn này được phân chia ra như sau:

            Năm một (1997): Chúa Giêsu Kitô (40-43)

            Năm hai (1998): Chúa Thánh Thần (44-48)

            Năm ba (1999): Thiên Chúa Cha (49-54)


Thứ tự của 3 năm này thứ tự theo 3 thần đức: tin vào Chúa Giêsu Kitô Lời Thiên Chúa, cậy trông Chúa Thánh Thần Tặng Ân Thiên Chúa kính mến Chúa Cha Đấng Yêu Thương con người.
Bức tông thư lịch sử này được phân tích đúc kết thành 10 câu vấn đáp như sau:

            1- Tại sao Giáo Hội tổ chức mừng năm 2000?

            2- Mục đích tổ chức mừng năm 2000 ?

            3- Ý nghĩa của việc mừng kỷ niệm?

            4- Năm 2000 đã được quan phòng như thế nào, với những diễn tiến ra sao?

            5- Việc sửa soạn trực tiếp mừng được phác họa ra sao với chủ ý ?

            6- Giai đoạn một được sửa soạn mừng ra sao?

            7- Năm 1997 được dọn mừng như thế nào?

            8- Năm 1998 được dọn mừng như thế nào?

            9- Năm 1999 được dọn mừng như thế nào?

            10- Năm 2000 được cử hành ra sao?