KẾT 

 

81.  Di Sản của Năm Thánh

 

Hỡi quí huynh và con cái nam nữ, đó là lời yêu cầu tha thiết của Chúng Tôi. Nó vang vọng tiếng nói của anh em Chúng Tôi tụ họp trong Thượng Hội Giám Mục Thế Giới Lần Thứ Ba. Đây là công việc Chúng Tôi muốn trao cho quí huynh và con cái nam nữ vào lúc kết thúc Năm Thánh, một năm cho chúng ta thấy rõ hơn các nhu cầu và những lời kêu gọi của đông đảo anh em mình, cả thành phần Kitô hữu lẫn không phải Kitô hữu, những người mong chờ Lời cứu độ từ nơi Giáo Hội.

 

Chớ gì ánh sáng của Năm Thánh, ánh sáng đã chiếu sáng ở các Giáo Hội địa phương cũng như ở Rôma, làm cho hàng triệu lương tâm được hòa giải với Thiên Chúa, tiếp tục chiếu sáng như vậy sau Năm Thánh, bằng một chương trình hoạt động mục vụ lấy việc truyền bá phúc âm hóa làm đặc tính căn bản, vì những năm này đánh dấu thời điểm kế cận một thế kỷ mới, kế cận cả một thiên niên mới của Kitô giáo.

 

82.  Mẹ Maria:

Sao Sáng Cho Việc Truyền Bá Phúc Âm Hóa

 

Chúng Tôi hân hoan xin ký thác vào bàn tay và trái tim của Đức Maria Nữ Trinh Vô Nhiễm trong ngày hôm nay, một ngày đặc biệt kính Mẹ và cũng là ngày kỷ niệm mười năm kết thúc Công Đồng Chung Vaticanô II. Vào buổi sáng ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, với lời cầu nguyện của mình, Mẹ đã trông coi thuở ban đầu của việc truyền bá phúc âm hóa được Chúa Thánh Thần tác động: chớ gì Mẹ là sao sáng cho việc truyền bá phúc âm hóa được canh tân hơn bao giờ hết, một việc truyền bá phúc âm hóa mà Giáo Hội vâng lệnh Chúa truyền phải cổ động và hoàn thành, nhất là trong những lúc khó khăn song đầy hy vọng này!

 

Nhân danh Chúa Kitô, Chúng Tôi chúc lành cho các con, cho cộng đồng của các con, cho gia đình của các con, cho tất cả những người thân yêu của các con, bằng những lời Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philiphê: “Cha tạ ơn Thiên Chúa mỗi khi cha nghĩ đến các con – những người cha luôn nhớ đến trong lời cầu nguyện – cha vui mừng cầu cho các con, vì tất cả các con tiếp tục giúp vào việc phổ biến phúc âm... Cha quí mến tất cả các con - các con là thành phần những người thừa hưởng thân phận ân phúc của cha... trong việc bảo vệ những nền móng vững chắc của phúc âm. Chính Thiên Chúa làm chứng là cha trông mong mỗi một người các con là chừng nào bằng lòng cảm mến của Chúa Giêsu Kitô!” (Phil.1:3-4, 7-8).

 

Giáo Hoàng Phaolô VI

 (chuyển dịch từ tập tài liệu của Saint Paul Books and Media)