THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

NGÀY MỪNG TẠ ƠN TĐCTT ĐƯỢC GIÁO QUYỀN GIÁO PHẬN ORANGE CÔNG NHẬN

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-21 8:53 GMT-07:00
Subject: NHÓM TĐCTT ĐÃ ĐƯỢC GP ORANGE CÔNG NHẬN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX               

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Hôm nay, Thứ Bảy ngày 21/7/2018, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của Giáo Hội, em xin trân trọng và hân hoan kính báo đến Quí Cha Linh Hướng và Quí AC TĐCTT là Giáo Phận Orange đã công nhận Nhóm TĐCTT chúng ta rồi. 

Thật vậy, em vừa nhận được văn thư hồi đáp của GP Orange hôm qua, Thứ Sáu ngày 20/7/2018, được ký bởi Đức Ông Stephen S. Doktorczyk, J.C.D, Tổng Đại Diện của Giáo Phận Orange. Trong văn thư đề ngày 17/7/2018, ở đoạn 3 trong 5 đoạn, ngài đã viết như sau: 

"The Viet Apostolate of Divine Mercy, a private association, is recognized in the Church as it meets the requirements outlined in the Code of Canon Law - Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, một hội đoàn tư, được công nhận trong Giáo Hội vì hội đủ các đòi hỏi theo Giáo Luật". 

Em xin diễn giải thêm một chút về câu công nhận chính yếu trên đây như thế này: 

1- Trước hết, danh xưng Nhóm TĐCTT theo tiếng Việt mà trước đây em chuyển dịch sang tiếng Mỹ là The Apostles of Merciful God, như trong thư đề ngày 22/10/2013 khi em bắt đầu xin Giáo Phận Orange hợp thức hóa Nhóm TĐCTT. Tuy nhiên, trong thư đề ngày 8/2/2018, trong đó bao gồm cả chữ ký của cả Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn và Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh, khi em xin Giáo Phận Orange tái xét về trường hợp của Nhóm TĐCTT đã được em xin hợp thức hóa từ ngày 22/10/2013, Đức Ông Nguyễn Đức Minh của chúng ta đề nghị nên sử dụng danh xưng Nhóm TĐCTT chính thức theo kiểu Mỹ là The Apostolate of Divine Mercy. Tuy nhiên, danh xưng tiếng Mỹ này lại trùng với nhiều hội đoàn khác trên thế giới, như em đã nghiên cứu thấy trên google. Bởi thế, Đức Ông đề nghị thêm chữ Viet vào, thành The Viet Apostolate of Divine Mercy. 

2- Sau nữa, Nhóm TĐCTT được văn thư xác nhận là "a private association - một hội đoàn tư", lý do chính yếu là bởi vì hội đoàn của chúng ta không phải do chính Giáo Phận hay Đấng Bản Quyền địa phương thành lập vì nhu cầu của Giáo Phận và cho lợi ích trong Giáo Phận, như Giáo Luật khoản 301 qui định. 

3- Sau hết, Nhóm TĐCTT sở dĩ được "recognized in the Church - công nhận trong Giáo Hội" vì đã "hội đủ các đòi hỏi theo Giáo Luật", ở khoản được văn thư công nhận trích dẫn đó là khoản 299, trong đó, ở tiết 2 của khoản này xếp Nhóm TĐCTT "là một hội đoàn tư", và ở tiết 3, Nhóm TĐCTT có điều lệ đàng hoàng, liên quan đến mục đích, ơn gọi, sứ vụ, hoạt động chung và sinh hoạt riêng của nhóm, và điều lệ đó đã được thẩm quyền Giáo Hội địa phương duyệt xét kỹ lưỡng trước khi công nhận. Nhóm TĐCTT thực sự đã nộp Bản Qui Lệ - Customary cho GP Orange từ khi đệ trình văn thư xin Giáo Phận này hợp thức hóa vào ngày 22/10/2013, và đã được ĐGM Kevin W. Vann hồi đáp trong văn thư trả lời đề ngày 6/11/2013 như sau: "Before I can give any official recognition of your group I need to do some canonical and theological consultation / Trước khi tôi có thể chính thức công nhận nhóm của anh, tôi cần thực hiện việc tham vấn về giáo luật và thần học". Việc tham vấn đã được kết thúc bằng buổi phỏng vấn em tại chính văn phòng của Giáo Phận ngày 30/5/2018. 

 

Magnificat. Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta món quà vô cùng quí báu này ngay sau Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (8-10/6/2018). Việc Giáo Quyền địa phương là Giáo Phận Orange, một giáo phận đông người Việt Công giáo nhất hải ngoại, công nhận chẳng những là một vinh dự cho Nhóm TĐCTT chúng ta, mà còn là một bảo chứng cho chúng ta an tâm rằng chúng ta quả thật đã đi đúng đường hướng của Giáo Hội rồi đó, và Nhóm TĐCTT rất hợp với Thời Điểm Thương Xót hiện nay - Việc chúng ta đã đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngay từ đầu vào năm 2008, đúng 10 năm trước đây, thật là chính xác, thích đáng và khẩn trương hiện nay. 

Theo lịch trình 3 năm, từ Đại Hội lần I-2018 ở California đến Đại Hội lần II-2021 ở Virginia, như em đã phác họa và công khai loan báo về 3 giai đoạn, ở chính đại hội vừa rồi cũng như qua email chung: giai đoạn 1 là chờ được Giáo Quyền công nhận - đã vừa xong; giai đoạn 2 là, sau khi được Giáo Quyền công nhận, em sẽ xin cho Nhóm TĐCTT trở thành một thực thể pháp nhân (legal entity) bất vụ lợi / non-profit organization với tiểu bang California; giai đoạn 3, sau khi được chính quyền tiểu bang công nhận, chúng ta bắt đầu giai đoạn thành lập cơ sở hoạt động cho Nhóm TĐCTT, được gọi là Trung Tâm LTXC ở GP Orange, một dự án em đã tự nhiên được tác động mong ước từ Năm Thánh Thương Xót 2016, và với tính cách của một thực thể pháp nhân bất vụ lợi, Nhóm TĐCTT chúng ta có thể ngỏ lời xin các đại ân nhân hay mạnh thường quân đóng góp cho dự án Trung Tâm LTXC này. 

Giờ đây, việc ngay trước mắt chúng ta là Nhóm TĐCTT chúng ta phải tổ chức một Ngày Mừng Tạ Ơn thật long trọng, bao gồm cả Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Mừng.  

Thời điểm tổ chức Ngày Mừng Tạ Ơn này được dự tính vào Thứ Bảy 11/8/2018, ngày mà trước kia em đã booked Brothers of Saint Patrick để mừng tân TĐCTT, nhưng rồi em đã hủy bỏ ngay sau khi chúng ta chính thức bãi Khóa LTXC XXX.  

Địa điểm tổ chức Ngày Mừng Tạ Ơn này có thể là tại Căn Phòng / Hall ở ngay khu Tiểu Sài Gòn là Del Amo Mobile Home Park - 9702 Bolsa Avenue, Westminster CA 92683, nơi Nhóm TĐCTT đã tham dự lễ giỗ 10 năm cho chồng của chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, vì chính hôm giỗ chồng chị, em nhận được Văn Thư công nhận của GP Orange. Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ sẽ cho em biết về việc book chỗ này vào Thứ Hai tuần tới 23/7/2018, khi văn phòng ở đây làm việc sau cuối tuần. 

Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy nhờ Thánh Mẫu Thương Xót Maria dâng lời Ngợi Khen Cảm Tạ LTXC đã làm nơi chúng ta những điều trọng đại (xem Luca 1:49): Magnificat, anima mea dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa! 

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-26 7:33 GMT-07:00
Subject: LTXC hiện diện và tỏ hiện nơi TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Như quí anh chị đã quen với những lời cầu của em trong nhiều email em gửi chung nhóm, đó là lời cầu xin Thánh Mẫu thương Xót Maria làm cho TĐCTT chúng ta xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện 

Và chính bản thân em, trong vai trò phục vụ TĐCTT, đã cố gắng thực hành ước nguyện này, bằng tất cả lòng tin tưởng của em ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, cũng như bằng tất cả lòng bác ái yêu thương chung TĐCTT và từng TĐCTT. 

Đó là lý do em vẫn cảm thấy LTXC thực sự hiện diện và tỏ hiện nơi TĐCTT chúng ta liên lỉ suốt từ 10 năm nay, đặc biệt qua những lần bánh hóa ra nhiều, những cuộc trở lại ở các Khóa LTXC, qua các hành trình truyền giáo hay hành hương. 

Gần đây nhất là qua Ngày Mừng Tạ Ơn Nhóm TĐCTT Được Giáo Quyền Giáo Phận Orange hợp thức hóa như là một đoàn thể Công giáo tiến hành trong Giáo Hội, LTXC đã tỏ hiện ở Thời Điểm Mừng, Địa Điểm Mừng và Chương Trình Mừng. 

LTXC đã tỏ hiện ở Thời Điểm Mừng:  

Đúng thế, Nhóm TĐCTT mong được và tưởng được Giáo Phận Orange hợp thức hóa trước Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (6-8/6/2018). Nhưng không phải là thời điểm đã được Đấng Quan Phòng Thần Linh ấn định từ đời đời. Mà là sau Đại Hội mừng này gần 1 tháng rưỡi (17/7/2018). 

Nhóm TĐCTT cũng đâu ngờ mình phải bãi Khóa LTXC XXX ở Nam California, và vì thế cũng bãi luôn ngày Thứ Bảy 11/8/2018 là ngày đã được booked ở Brothers of Saint Patrick để mừng các tân TĐCTT theo thông lệ hằng năm. 

Không ngờ, chính ngày Thứ Bảy 11/8/2018 này lại trở thành Ngày Mừng Tạ Ơn Lịch Sử của Nhóm TĐCTT được hợp thức hóa trong Giáo Hội, ở một nơi mà không ngờ còn chỗ, đó là Nhà Thờ và Hội Trường của Giáo Xứ Saint Barbara tuyệt vời

LTXC đã tỏ hiện ở Địa Điểm Mừng:   

Như quí anh chị theo dõi emails của em đã biết nơi đầu tiên em nhắm tới cho Ngày Mừng Tạ Ơn này là căn phòng ở trong khu mobile home của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, vì chính Thứ Sáu 20/7/2018 là ngày giỗ chồng chị 10 năm thì lại là ngày em nhận được thư công nhận của Giáo Phận Orange. 

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ book chỗ này qua một cuối tuần nghỉ dài, em vẫn cảm thấy chưa hài lòng cho lắm, vì Ngày Mừng Tạ Ơn Lịch Sử này không thể cử hành ở một nơi hoàn toàn thuần túy đời như vậy. Thế là em nghĩ đến 3 nơi khác: Saint Patrick, Saint Barbara và Đền Thánh Mẹ Dâng Con. 

Em đã gọi cho Saint Patrick, nhưng ngày 11/8 em đã hủy bỏ lại bị booked mất rồi. Tại sao cứ nhất định ngày Thứ Bảy 11/8/2018? Xin thưa, bởi vì em chẳng còn một ngày nào khác trong Tháng 8 nữa. Cuối tuần đầu tháng em ở Ngày Thánh Mẫu, 2 cuối tuần cuối tháng em ở Virginia và New York cho 2 Khóa LTXC XXXI và XXXII. 

Em gọi cho Saint Barbara, và phải liên lạc với 2 nhân viên khác nhau, một lo về hội trường và một lo về nhà thờ. Ở hội trường thì được cho biết là còn trống từ 12:30 pm trở đi, và  nhà thờ thì còn trống từ 10:00 đến 11:30 am. Tuyệt vời. Thế là em book ngay cả 2 nơi và đã phác chương trình Ngày Mừng Tạ Ơn theo đó. 

Như chúng ta ai cũng biết, Thánh Lễ Mừng muốn thật long trọng xứng với ơn Chúa ban thì phải ở trong Nhà Thờ, chứ không phải ở một nơi nào khác, kể cả ở hội trường là nơi nếu không có nhà thờ cũng đành thay thế. Nhưng LTXC đã giành sẵn Nhà Thờ Saint Barbara cho Nhóm TĐCTT chúng ta từ đời đời vào 11/8/2018 rồi. 

Mà Nhà Thờ Saint Barbara là nhà thờ chẳng những của một giáo xứ Việt Nam đông nhất hải ngoại, mà còn là giáo xứ có Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn của chúng ta là Chánh Xứ VN đầu tiên ở đây. Nhóm TĐCTT được Giáo Phận đông tín hữu Công giáo VN nhất công nhận thì Lễ Tạ Ơn ở nhà thờ Saint Barbara quá hợp! 

LTXC đã tỏ hiện ở Chương Trình Mừng: 

Chương Trình Ngày Mừng Tạ Ơn như em đã phác họa và phổ biến bao gồm hai phần chính là Lễ Mừng (trong Nhà Thờ) và Tiệc Mừng (ở hội trường). Tuy nhiên, địa điểm tổ chức Tiệc Mừng đã được chị trưởng Ban Tiệc Thân (cùng với 1 chị cố vấn nữa) đề nghị ra Nhà Hàng vào dịp ngày cho trang trọng hơn.  

Em đã lắng nghe và đã cố gắng uyển chuyển chương trình theo đề nghị xây dựng không phải là vô lý đó. Tuy nhiên, em vẫn muốn biết đáp ứng chung và phản ứng chung của anh chị em TĐCTT Nam California ra sao. Để rồi sau khi tham vấn các trưởng nhóm cùng anh thư ký và chị thủ quĩ nhóm, tiệc mừng vẫn ở hội trường. 

Các chị đề nghị ra nhà hàng là vì thấy em ngỏ ý muốn mừng biến cố lịch sử này một cách trang trọng bao nhiêu có thể, bao gồm cả món ăn đắt tiền, cho xứng đáng với ơn ban vô cùng cao quí của Chúa v.v. Điều này cũng chẳng sai trái gì với tinh thần Phúc Âm, như chúng ta đã thấy trong trường hợp Maria hoang phí dầu thượng hạng để xức chân Chúa (xem Gioan 12:1-8), hay khi Chúa là chàng rể còn ở với khách dự tiệc là các tông đồ thì các vị không cần phải chay tịnh (xem Mathêu 9:15)! 

Còn lý do phần đông chúng ta muốn ở hội trường là vì: bầu không khí có vẻ thân tình hơn, không bị gò bó, khó nghèo hơn và bình dân hơn, không sang trọng và hưởng thụ, hợp với tinh thần truyền giáo hơn, chưa kể đến một số anh chị (đa số lớn tuổi ở vào thành phần "hưởng thọ" không còn "hưởng dương") không thích ăn nhà hàng vì vừa tốn tiền lại thêm bệnh, vả lại chúng ta đang cần hy sinh cho VN. 

Nếu TĐCTT chúng ta, chung cũng như riêng, tiếp tục tin vào LTXC và yêu thương nhau như LTXC đã yêu thương từng người chúng ta "cho đến cùng" (Gioan 13:1), thì chắc chắn chúng ta sẽ còn được chứng kiến thấy tỏ tường và dài dài nhiều "surprise" LTXC tỏ hiện trước mắt chúng ta một cách lạ lùng bàng hoàng bỡ ngỡ... 

Amen - Alleluia - Magnificat: Amina mea dominum! 

em tĩnh 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-08-08 10:50 GMT-07:00
Subject: TĐCTT Ngày Mừng Tạ Ơn Thứ Bảy 11-8-2018
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Chỉ còn 3 ngày nữa chúng ta đến Ngày Mừng Tạ Ơn Nhóm TĐCTT được Giáo Quyền Giáo Phận Orange California Công Nhận là một Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành trong Giáo Hội.  

Thật là một vinh dự và niềm vui chẳng những cho riêng Nhóm TĐCTT ở Giáo Phận Orange mà còn cho chung Nhóm TĐCTT chúng ta nữa. Vì qua tác động này của GP Orange, LTXC như đã đóng ấn chuẩn nhận Nhóm TĐCTT chúng ta và chúc lành cho Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé chúng ta. 

Bởi thế, chúng ta hãy cùng nhau làm Tuần 3 Ngày nhờ Mẹ Maria tri ân cảm tạ LTXC nhébắt đầu từ hôm nay, Thứ Tư ngày 8/8/2018 cho đến hết Thứ Sáu ngày 10/8/2018. Bằng cách mỗi ngày chúng ta mỗi người dâng lên LTXC một Kinh Sáng Danh. 

Chính Ngày Mừng Tạ Ơn Hợp Thức Hóa long trọng này, lịch trình sẽ diễn tiến như sau: 

10:00 - Qui tụ lại ở ngoài/cuối nhà thờ trong bộ đồng phục Mầu Trắng Phục Sinh

10:15 - Kinh Mân Côi trong Nhà Thờ Saint Barbara nhờ Mẹ Tri Ân Cảm Tạ LTXC

10:30 - Thánh Lễ Tạ Ơn LTXC và Xin Ơn Xứng Đáng với LTXC

            Đức Ông Nguyễn Đức Minh Phó TLH chủ tế 

            Cha TLH Phạm Quốc Tuấn giảng lễ; 

            Cha Nguyễn Tuấn Long không về được, 

            Cha Paul Vũ, vị lm đã giúp tiến trình hợp thức hóa được mời nhưng bất khả.

11:30 - Chụp hình lưu niệm trong nhà thờ và 

            Dâng mình cho Mẹ ở Đài Mẹ ngoài nhà thờ trước khi sang Hội Trường

12:00 - Sắp xếp Hội Trường (cần một số chậu hay bình hoa, ai có xin phụ giúp nhé)

            Đi lấy các món mừng đã đặt ở tiệm kể cả bánh mừng

12:30 - Dẫn nhập

13:00 - Tiệc mừng

            Bánh mừng có mặt chữ: "TĐCTT Tri Ân Cảm Tạ LTXC Ơn Hợp Thức Hóa"

14:00 - Chia sẻ về Ơn Hợp Thức Hóa của Nhóm TĐCTT

15:00 - Cử hành LTXC

15:30 - Thu dọn

16:00 - Bế mạc 

Xin quí trưởng tiểu nhóm làm ơn gọi nhắc mời anh chị em trong tiểu nhóm của mình về ngày trọng đại này nhé.  

Và xin làm ơn cho biết con số tham dự của tiểu nhóm mình để đặt tiệc mừng cho đầy đủ các món thưởng thức nhé. Hạn chót cho biết là sáng Thứ Sáu ngày 10/8/2018.  

Xin hết lòng cám ơn quí anh chị. 

em tĩnh

 

THÁNH LỄ MỪNG TẠ ƠN TRONG NHÀ THỜ SAINT BARBARA

(10:00 - 11:45 AM THỨ BẢY 11/8/2018)

 

Nhà Thờ của Giáo Xứ St Barbara là nhà thờ của một trong 12 Cộng đoàn Công giáo Việt Nam hải ngoại

Nhưng xét về con số tín hữu Công giáo Việt Nam thuộc về Giáo Xứ này thì có thể nói là một Cộng đoàn đông nhất hải ngoại

Một Cộng đoàn Công giáo Việt Nam đã từng xẩy ra ít là 3 biến cố "tiêu cực" liên quan đến các vị linh mục Việt Nam phục vụ ở đây...

Nhưng lại là một Giáo Xứ vào năm 2016 có vị linh mục Chánh xứ đầu tiên Việt Nam là Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH Nhóm TĐCTT.

Xin chào mừng Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên

Thánh Lễ Tạ Ơn long trọng hôm nay có những điều đặc biệt hơn các thánh lễ khác trước đây như sau:

có nghi thức dâng của lễ, đọc lại lời tuyên hứa TĐCTT sau hiệp lễ, và dâng mình cho Đức Mẹ sau lễ

Trong cuốn Nội Qui mới tái bản có Lời Tuyên Hứa và Hiệu Ca TĐCTT:

Lời Tuyên Hứa (trang 49-51) để đọc sau hiệp lễ, và Hiệu Ca TĐCTT (trang 52) để hát trong tiệc mừng

Tập Nội Qui đã được tái bản (8/2018), trong đó có văn thư cộng nhận của Giáo Phận Orange (trang 46).

Tập Nội Qui (120 cuốn) xuất bản lần thứ 1 tạm cho Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 6/2018.

(Hai Tập Nội Qui xuất bản lần đầu và tái bản này có thể phân biệt ở ngay bìa mặt có ghi rõ Lưu Niệm 2 biến cố khác nhau ấy)

Lời Thức Giấc: TĐCTT cùng nhau dâng mình cho Đức Mẹ ban sáng mỗi lần hội ngộ chung

Kinh Mân Côi trước lễ: TĐCTT Nhờ Mẹ Tri Ân Cảm Tạ LTXC

Bài Đọc và Đáp Ca: Chị Trần Thanh, TĐCTT VII - 2013 GP Orange

Chủ tế và giảng lễ: Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH Nhóm TĐCTT

(Đáng lẽ Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó TLH, chủ tế, nhưng ngài chỉ xin đồng tế)

Lời Nguyện Cộng Đồng: Chị Nguyễn Thị Ngát, TĐCTT XX - 2016 GP Orange (3 câu đầu)

Anh Hà Đại Thắng, TĐCTT XXV - 2017 GP Orange (3 câu cuối)

Dâng Của Lễ: 4 Trưởng Tiểu Nhóm và Thư Ký Nhóm TĐCTT

Chị Huỳnh Mỹ Hạnh (TN1) - cầm bình hoa (đứng bên phải - nhìn vào tấm hình)

Chị Trần Mỹ Dung (TN2) - bưng chén rượu (đứng bên trái)

Chị Nguyễn Tammie (TN3) - bê đĩa bánh (đứng bên phải)

Chị Đinh Tuyết Mai (TN4) - cầm bình hoa (đứng bên trái)

Anh Huỳnh Lâm Sum (Thư Ký Nhóm TĐCTT) - 2 Tập Nội Qui

Thánh Ca: Anh Đinh Ngọc Duy, TĐCTT IV 2012 GP Orange;

Quay Video: Anh Trần Ngọc Bích, TĐCTT XV - 2015 GP Orange;

Projector: Chị Trần Mỹ Dung, TĐCTT IV-2012 và Chị Đỗ Uyên, TĐCTT XX-2016

Hiệp Lễ: Thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ là cặp giúp lễ

Anh Nguyễn Văn Thế, TĐCTT XX-2016 TGP Los Angeles và Anh Huỳnh Lâm Sum, TĐCTT II-2011 GP Orange

Tạ lễ: TĐCTT đọc lại lời tuyên hứa TĐCTT

100 TĐCTT (một số chị chưa kịp tới hay chỉ có thể tới tham dự tiệc 105 người),

còn đông hơn cả con số TĐCTT tham dự Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (92 bao gồm cả TĐCTT ngoài California)

Tận Hiến cho Chúa nhờ Mẹ: bản kinh của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort).

Đáng lẽ nghi thức tận hiến cho Đức Mẹ sau lễ này được dự trù diễn ra ở ngoài Đài Đức Mẹ Lộ Đức,

nhưng vì nắng nóng nên đã được thực hiện ngay trong nhà thờ

TĐCTT tận hiến cho Chúa nhờ Mẹ theo gương Totus Tuus của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

"Totus tuus" nghĩa là "tất cả của con là của Chúa qua Mẹ Maria" (tác phẩm Thành Thật Sùng Kính Mẹ Maria số 233)

TIỆC MỪNG TẠ ƠN Ở HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ SAINT BARBARA

(12:00 - 1:30 PM THỨ BẢY 11/8/2018)

 

Sự kiện book được cả Nhà Thờ lẫn Hội Trường của một Giáo Xứ đông tín hữu Việt Nam nhất hải ngoại này trong vòng 2 tuần lễ

thật là kỳ diệu nếu không phải do chính LTXC đã reserved / giữ chỗ cho Nhóm TĐCTT từ đời đời cho Ngày Mừng Tạ Ơn trọng đại

cần cả Nhà Thờ cho long trọng và hội trường rộng lớn cho "hoành tráng"

Vấn đề ở đây là làm sao vào thời điểm Ngày Mừng Tạ Ơn của Nhóm TĐCTT cần long trọng về phụng vụ và "hoành tráng" về tiệc mừng

lại có thể chiếm được cả hai nơi cùng một ngày và rất ăn khớp giờ giấc với nhau, từ nhà thờ sang hội trường.

Quả thật LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT ở ngay chính biến cố Thứ Bảy 11/8/2018 này.

Món đầu tiên được chiếu cố nhất đó là món nước giải khát trái cây do Chị Văn Thị Nguyệt làm, người đang tươi cười múc cho anh chị em

Ai cũng cảm thấy mát ruột trong lúc trời oi bức trong hội trường với 9 chiếc quạt máy lớn ở khắp nơi:

4 cái ở hai cửa chính trên nóc cửa, và 5 chiếc quạt của chúng em mang tới

Chị Trần Kim Oanh bên Chị Văn Thị Nguyệt, người đã tặng nguyên một con heo quay,

cho biết trước khi các món chính về thì các món đồ nước đã hết sạch!

Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó TLH, làm phép và khai mạc bữa tiệc mừng

Tham dự Thánh Lễ có 100 TĐCTT, nhưng dự tiện là 105 người (bao gồm cả các vị khách)

Bữa tiệc cho Ngày Mừng Tạ Ơn đúng là linh đình hơn các bữa Tiệc Thân từ trước tới nay

và cho dù dồi dào món ăn về phẩm cũng như lượng, bao gồm cả nước giải khát, thế mà hết sạch mọi thứ!

Đúng là "không no không về" và quả thực là một Ngày Mừng Tạ Ơn no thỏa có một không hai.

Trước khi kết thúc phần tiệc mừng và tiến sang phần chia vui ơn được Giáo Quyền địa phương hợp thức hóa,

để tiếp lời và bổ túc cho nhỏ nga, ngay phần lưng chừng tiệc mừng, đã ngỏ lời ghi nhận và cám ơn

Quí TĐCTT đã đóng góp vào bữa tiệc mừng,

bé tĩnh cũng ghi nhận 1 TĐCTT đã ngỏ ý muốn bao thầu những gì quĩ trung ương bỏ ra cho Ngày Mừng Tạ Ơn:

200 MK cho nhà thờ + 250 MK cho hội trường + 150 MK cho món ăn = 600 MK

 

Cake mừng này do Chị Đinh Tuyết Vân tặng, do em của chị làm.

4 trưởng nhóm dâng của lễ trong nhà thờ cũng 4 trưởng nhóm cắt bánh mừng ở hội trường

 

TĐCTT CHIA VUI ĐƯỢC GIÁO QUYỀN GIÁO PHẬN ORANGE CÔNG NHẬN

(1:30 - 3:00 pm)

 

Nhóm TĐCTT trao quà tặng cho 5/8 tân TĐCTT Khóa LTXC XXX - 2018 GP Orange và TGP Los Angeles,

Chị Nguyễn Hoàng Minh, Chị Nguyễn Phượng, Anh Vũ Viết Hương, Anh Hồ Minh Phú và Chị Văn Thị Lan

(thiếu Chị Ngô Trâm Jackie, Chị Nguyễn Thị Nhơn và Chị Nguyễn Tina Nga)

và quà tặng đó là tác phẩm "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót" của bé tĩnh,

một tác phẩm đã được trao tặng cho TĐCTT khắp nơi vào dịp bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima ngày 31/10/2017

Sau bữa tiệc là phần Chia Vui với nhau trong Ngày Mừng Tạ Ơn ngàn năm một thuở này.

Mở đầu là chính Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn, vị Linh Mục Chánh Xứ rất bận bịu với mục vụ cuối tuần

nhưng vẫn tiếp tục ở với Ngày Mừng Tạ Ơn từ đầu (10 giờ sáng tới 3 giờ chiều)

Sau những lời Chia Vui của ngài, bé tĩnh đã hỏi ngài thêm về dự án Trung Tâm LTXC của Nhóm TĐCTT trong tương lai

và 1 trong 6 họa đồ tổng quan về dự án được trưng bày trên bảng trên đây cha chấm mô hình nào nhất?

Cha đã chấm ngay dự án số 1.

Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn là một vị linh mục đầy kinh nghiệm kiến thiết, cả ở Việt Nam lẫn Hoa Kỳ, cho các nơi cha phục vụ,

đặc biệt nhất là xây Nhà Thờ cho GX St Calittus ở Orange năm 2002, hay Trung Tâm Mục Vụ cho GX Blessed Sacrament ở Westminster năm 2016.

Ngài là vị linh mục Việt Nam duy nhất trong 12 vị trong ban cố vấn về tài chính của Giáo Phận Orange.

Cha Tuấn đã phấn khích việc kiến thiết Trung Tâm LTXC này và đồng thời cũng góp ý rất hay cho dự án "nếu Chúa muốn" này,

một mộng ước tự nhiên xuất phát trong tâm trí của em vào chính Năm Thánh Thương Xót 2016...

Từ khi có mộng ước này, chúng em mới có lệ lì xì cho TĐCTT vào Tân Xuân 2017 và 2018 mỗi người được một hạt cải vé số loto 1 MK,

như là một hạt cải nhỏ nhất trong các hạt với hy vọng hạt cải này sẽ trở thành cây vĩ đại là Trung Tâm LTXC.

Nhưng có lẽ vì Nhóm TĐCTT chưa chính thức trở thành một Hội Bất Vụ Lợi Non-Profit và chưa có trương mục chính thức ở Nhà Băng

nên LTXC chưa ban cho trúng số... hay chăng?

 Đó là lý do bé tĩnh trình bày 3 giai đoạn xây dựng Nhóm TĐCTT từ Đại Hội 10 Năm Ơn Khởi Động 2018 đến Đại Hội II - 2021

1- được giáo quyền GP Orange công nhận là một đoàn thể Công giáo Tiến hành trong Giáo Hội;

2- được chính quyền tiểu bang California công nhận là một hội bất vụ lợi;

3- kiến thiết Trung Tâm LTXC để làm trụ sở trung ương cho Nhóm TĐCTT

Dự án này có thể sẽ lên tới 50 triệu MK, bao gồm cả Đền Thánh LTXC và Hội Trường (300 chỗ), nhà bếp, phòng ăn, nhà kho, tiệm đạo

nơi sẽ có Thánh Lễ hằng ngày (do Cha Nguyễn Đức Minh cử hành), nơi cho Nhóm TĐCTT sinh hoạt hằng tuần, hằng tháng và tĩnh tâm hằng năm v.v.

Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó TLH, là vị thứ hai Chia Vui, nhấn mạnh đến Ơn Chúa bằng cách Sống LTXC!

Bé tĩnh cũng tiếp lời ngài để bày tỏ cảm nhận của mình về sự kiện Nhóm TĐCTT được Giáo Quyền Giáo Phận Orange công nhận:

1- như là một ấn tín LTXC trên Nhóm TĐCTT để Nhóm tiếp tục loan truyền LTXC bằng các Khóa LTXC và bằng việc bác ái truyền giáo;

2- Nhóm TĐCTT sẽ loan truyền LTXC với tư cách thuộc về Giáo Hội và với tư cách của Giáo Hội;

3- Bởi thế, Nhóm TĐCTT cần phải sống xứng đáng và đắc lực hơn với LTXC, để LTXC hiện diện và tỏ hiện;

4- Nhóm TĐCTT để cho LTXC hiện diện bằng chính lòng tin tưởng của mình vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự;

5- Nhóm TĐCTT để cho LTXC tỏ hiện bằng lòng bác ái yêu thương trọn hảo như "Thày yêu các con".

Anh Đinh Ngọc Duy, TĐCTT IV - 2012 GP Orange,

một contrator / nhà thầu hành nghề lâu năm đầy kinh nghiệm ở Orange County,

anh đã đáp lời yêu cầu của em để phác họa ra 6 mô hình Trung Tâm LTXC của Nhóm TĐCTT.

Sau khi anh chị em TĐCTT dự tiệc mừng bấy giờ biểu quyết mô hình thứ nhất,

một mô hình được 36 anh chị em giơ tay biểu quyết, đúng mô hình Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn chấm,

(trong khi các mô hình còn lại chỉ có 4-5 anh chị em giơ tay, ngoại trừ mô hình 2 không có ai),

Anh Đinh Ngọc Duy đã được mời lên phát biểu những gì anh cảm nhận về Trung Tâm LTXC và việc dấn thân thực hiện của anh.

Anh sẽ vẽ chi tiết mô hình thứ 1, sẽ cho tổng trị giá chi phí kiến thiết, bao gồm cả tiền đất, vật liệu và lao công vào năm 2019.

Căn cứ vào tổng số tiền có thể cần đến để kiến thiết Trung Tâm LTXC này,

Nhóm TĐCTT, sau khi trở thành một Hội Bất Vụ Lợi, sẽ gửi thư đi quyên góp với các tỷ phú Mỹ quốc,

kèm theo cả bản blue print để tùy họ (đúng hơn là tùy Chúa đánh động họ) bảo trợ một phần nào...

Miễn là cuối cùng những gì Thiên Chúa muốn, qua việc ngài tác động nơi em ý muốn có một Trung Tâm LTXC,

cũng như nơi Anh Duy cảm hứng vẽ lên mô hình, và nơi cả các mạnh thường quân góp tiền của cần thiết...

Anh Duy nói xong Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn hào hứng đứng lên nói tiếp.

Cha cho biết dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của ngài bên VN ở GP Qui Nhơn

cũng phải xây cất một cơ sở riêng thay cho cơ sở đang ở là Chủng Viện Làng Song cũ vốn thuộc về GP Qui Nhơn,

và hiện nay dòng của ngài đã mua được đất nhưng chưa kiến thiết.

Vậy nếu dòng ngài xây theo mô hình 1 của Nhóm TĐCTT thì Dòng của ngài ở VN và Nhóm TĐCTT sẽ trở thành "đồng phục".

Ngài cũng cho biết dự án 50 triệu MK quá lớn, khó thực hiện, nên giảm xuống 20 triệu,

và thay vì ở Orange County vừa hiếm đất lại vừa mắc nếu có đất thì nên nghĩ đến bên Riverside, tổng chi phí sẽ bớt được 1/5.

Vâng, em tiếp lời ngài là ưu tiên đầu tiên vẫn phải ở Orange County, vì Nhóm TĐCTT được GP Orange công nhận phải có cơ sở ở đây.

Bất đắc dĩ cũng phải kiến thiết cơ sở phục vụ hay hoạt động ở chỗ khác, nhưng phải có ít nhất một cơ sở nhà mẹ nho nhỏ ở GP Orange.

Nếu quả thực 3 năm nữa nhờ LTXC Nhóm TĐCTT có được một Trung Tâm LTXC

thì Đại Hội TĐCTT II - 2021 sẽ ở ngay tại cơ sở chính thức của mình này!

Anh Huỳnh Lâm Sum, Thư Ký TĐCTT, sẵn sàng cộng tác trong việc phụ giúp xin cho Nhóm TĐCTT trở thành một Hội Bất Vụ Lợi

theo kinh nghiệm anh đã có được từ thời gian hoạt động ở TGP Los Angeles.

Sau giai đoạn thứ nhất đã được GH Orange công nhận, em đã trình bày là em tạm phác họa giai đoạn thứ hai,

giai đoạn hướng về giai đoạn thứ 3 của dự án phát triển Nhóm TĐCTT về mặt pháp lý và cơ sở như sau:

1- Trong vòng 6 tháng đầu em sẽ xin cho Nhóm TĐCTT trở thành một Hội Bất Vụ Lợi;

2- Cũng trong thời gian này, Anh Duy sẽ tiếp tục hoàn thành chi tiết mô hình thứ 1;

3- Và Anh Huỳnh Lâm Sum giúp tìm bản liệt kê các tỷ phú Mỹ để...

4- Ngay sau khi trở thành Non-Profit và có được bản Blue Print trong tay, Nhóm TĐCTT sẽ gửi thư xin tiền ngay đồng thời mở công ở Nhà Băng

Chị Trần Bạch Yến, TĐCTT VII - 2013 GP Orange,

góp ý nếu được cứ lợi dụng nhà thờ Tin Lành nào bán thì mua thì đỡ tốn công mua đất và xây cất.

Cũng hay và có thể thực hiện, trong thời gian gửi thư xin tiền cũng đồng thời tìm đất để kiến thiết Trung Tâm LTXC.

Chị Trần Mỹ Dung, trưởng nhóm 2, nhóm đông nhất trong 4 nhóm ở GP Orange,

hứa nhóm của chị sẽ thực hiện việc đóng góp mỗi người 1 MK mỗi lần hội ngộ nhóm để mua vé số

Chị Đỗ Catherine cũng góp ý về dự án Trung Tâm LTXC.

Như thế thì Ngày Mừng Tạ Ơn hôm nay Nhóm TĐCTT đã cảm thấy

sự kiện nhóm được Giáo Quyền Giáo Phận Orange hợp thức hóa như là một đòn bẩy

 đầy hào hứng để hướng đến một tương lai đã được LTXC tác động từ chính Năm Thương Xót 2016, đó là một Trung Tâm LTXC vậy!

Nhưng hoàn toàn tin tưởng vào LTXC... Nếu là việc của Chúa thì chắc chắn sẽ hoàn thành,

bằng cách thế của Ngưới và vào thời điểm của Người. Amen.

 

Cử Hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

(3:00 - 3:30 pm)

 

Trái Tim Mẹ- Toàn Thắng!

Tạ ơn LTXC. Cám ơn Quí Cha Linh Hướng. Cảm tạ Quí TĐCTT tham dự. Tri ân TĐCTT đóng góp tiệc mừng.

 

Xin xem toàn bộ Ngày Mừng Tạ Ơn ở cái link Video dưới đây:

TĐCTT Mừng Ngày Giáo Quyền Hợp Thức Hóa

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-08-12 21:34 GMT-07:00
Subject: Tường Trình Biến Cố TĐCTT Cử Hành Ngày Mừng Tạ Ơn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã quả thực hiện diện và tỏ hiện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta qua Ngày Mừng Tạ Ơn của chúng ta hôm Thứ Bảy ngày 11/8/2018 vừa qua. 

Chúng con xin hết lòng cám ơn 2 Cha TLH và Phó TLH đã ở với chúng con từ đầu đến cuối.

Chúng em xin cám ơn Quí AC TĐCTT đã đến tham dự đông hơn bao giờ hết và vui tươi hào hứng hơn bao giờ hết.

Chúng em xin cám ơn Quí TĐCTT khắp nơi đã hiệp thông cầu nguyện cho ngày này và hiệp thông niềm vui chung của nhóm chúng ta.

Chúng em xin cám ơn quí trưởng nhóm đã góp ý, gọi mời và tận tình hợp tác phục vụ cho Ngày Mừng Tạ Ơn được quá lòng mong ước.

Chúng em xin cám ơn Anh Nguyễn Văn Hóa đã chụp hình và gửi toàn bộ hình ảnh anh chụp cho chúng em. Những tấm hình có em và những tấm hình cử hành LTXC, lúc máy chụp của em đã hết pin, đều do anh chụp.

Chúng em xin cám ơn Anh Trần Ngọc Bích đã quay video biến cố này và đang edit cho tới khi xong sẽ gửi cho chúng ta sau.

Chúng em xin cám ơn quí trưởng ban ngành phụng vụ (Anh Nguyễn Văn Thế), kinh nguyện (Chị Huỳnh Mỹ Hạnh và Nguyễn Nancy), thánh ca (Anh Đinh Ngọc Duy), kỹ thuật (Chị Trần Mỹ Dung và Đỗ Uyên), tiệc thân (Các Chị trong ban tiệc thân Ngô Kim Phượng, Đặng Kim Nhung, Văn Thị Nguyệt, Trần Kim Oanh, và quí chị phụ giúp: Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, Chị Hoàng Minh, Chị Nguyễn Tammie, Chị Nguyễn Hồng Danh, Chị Đinh Tuyết Mai v.v.)

Chúng em xin cám ơn quí TĐCTT đã đóng góp vào bữa tiệc, thậm chí Chị Trần Xuân Hường còn hứa bao thầu tất cả phần chi phí của quĩ trung ương cho Ngày Mừng Tạ Ơn này: AC Thế Lan 100 MK cash; Chị Trần Kim Oanh - heo quay; Chị Ngô Kim Phượng - bánh hỏi; Chị Đặng Kim Nhung - xôi đậu phụng muối mè; Chị Văn Thị Nguyệt - nước trái cây; Chị Huỳnh Thanh - hột é sương sáo; AC Huỳnh Lâm Sum và Huỳnh Mỹ Hạnh - xà lách, bánh mì và trái vả; AC Bích Nga - bánh bò; AC Duy Dung - thạch; Các chị Trần Mỹ Dung, Nguyễn Thị Trinh và Trần Thị An - bánh bột lọc; Quĩ chung - bánh bèo và chả giò; chúng em cũng đóng góp món miến xào tôm cua thịt và nước lọc. 

Chúng em xin cám ơn quí TĐCTT đã phụ giúp trưng bày và thu dọn hội trường trước và sau chương trình mừng ở đây.

Giờ đây xin mời quí TĐCTT thân thương của chúng em ở xa theo dõi hay ở gần ôn lại những hình ảnh đáng nhớ của chúng ta trong Ngày Mừng Tạ Ơn Thứ Bảy 11/8!

Ở cái link sau đây:  

TĐCTT Ngày Mừng Tạ Ơn Được Giáo Quyền Giáo Phận Orange Công Nhận

 

em tĩnh