THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động

Cuối Tuần Lễ Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Mẹ 8-10/6/2018

ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona California

 

Dạo Khúc

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL biên soạn kèm theo hình ảnh tự chụp

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date:
2018-05-08 10:37 GMT-07:00
Subject: Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, TDCTT-bcc+noreply@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

 

Chỉ còn đúng 1 tháng nữa là tới Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động của Nhóm TĐCTT mới mẻ và nhỏ bé chúng ta.

 

Cho đến nay, sau Khóa LTXC XXIX ở GP Dallas TX (27-29/4/2018), Nhóm TĐCTT chúng ta có tất cả là 592 anh chị em, trong đó có 3 vị linh mục chính thức tuyên hứa làm TĐCTT là Cha Nguyễn Tuấn Long (I-2009), Đức Ông Cố Nguyễn Đức Minh (XI-2014) và Cha Cố Nguyễn Văn Tịnh (XXVII-2017). Ngoài ra địa phương nào cũng có các vị cha linh hướng dẫn dắt chúng ta theo đúng tinh thần Chúa và giáo huấn của Giáo Hội.

ĐẠI HỘI - Ý NGHĨA

 

Nhóm TĐCTT chúng ta không tổ chức Đại Hội vào dịp mừng 10 năm thành lập (2009-2019) mà là 10 Năm Ơn Khởi Động (2008-2018) là vì em muốn đề cao và tôn vinh Ơn Chúa (Ơn Khởi Động), hơn là việc thành lập, liên quan đến công việc làm và công lao của loài người chúng ta. Nên em vẫn nói Thánh Giáo Hoàng GPII mới là vị sáng lập Nhóm TĐCTT, bởi không có lời của ngài thúc đẩy nơi tâm hồn em vào Thứ Sáu ngày 11/4/2008 đã không có Nhóm TĐCTT như hiện nay. Em chỉ là cái loa làm cho lời ngài cũng chính là Lời của Chúa Kitô mà ngài đã đại diện trên trần gian âm vang.

 

Đền Thánh Mẹ Dâng Con ở Corona GP San Bernardino là địa điểm được chọn để cử hành Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động, đại hội lần đầu tiên của Nhóm TĐCTT, là vì Nhóm TĐCTT được hạ sinh từ đây, như từ Lòng Mẹ, vào chính ngày của Mẹ, Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009, áp Chúa Nhật Thương Khó liên quan đến mạc khải của LTXC, mở màn cho Tuần Thánh. Và thời điểm để cử hành Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động được chọn vào cuối tuần lễ có cả LTXC là Lễ Thánh Tâm Chúa, Thứ Sáu mùng 8/6 và Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, Thứ Bảy mùng 9/6/2018.

 

Trong 10 năm qua, bản thân em đã nhận được vô vàn ơn Chúa, ngay sau khi thành lập 2009 (ngày 6/4), và ngay sau chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Maria 2017 (tháng 5), và em cũng thấy LTXC tác động và biến đổi một số TĐCTT chúng ta, không nhiều thì ít, không sớm thì muộn, nhất là qua những Khóa LTXC, nơi thành phần tham dự viên, trong đó có một số tỏ tường đã được LTXC chữa lành tâm hồn một cách lạ lùng ngoài sức tự nhiên của loài người. Nói chung, anh chị em TĐCTT chúng ta đều tích cực hưởng ứng và tham dự những sinh hoạt được phát động về phương diện thiêng liêng (Thứ 6 và Thứ 7 Đầu Tháng, Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ, trau dồi học hỏi v.v.) cũng như về phương diện bác ái cứu trợ v.v.

 

Đối với chung nhóm, biết bao nhiêu lần chúng ta đã chứng kiến thấy LTXC hiện diện sống động và tỏ hiện tỏ tường qua các lần bánh hóa ra nhiều khi chúng ta phục vụ anh chị em hèn mọn nhất của Người. Hai lần điển hình nhất: lần đầu là số tiền 62 ngàn Mỹ Kim cho chuyến Hành Trình Niềm Vui Thương Xót I - 2016; và lần hai là số tiền trên 20,800.00 ngàn Mỹ Kim để cứu trợ bão lụt ở Việt Nam vào cuối năm 2017 (Tháng 9 bão ở Hà Tĩnh, Tháng 10 lụt ở Ninh Bình, Tháng 11 bão ở Khánh Hòa). 

 

Ngoài ra, cũng với chung nhóm, LTXC còn hiện diện và tỏ hiện qua các cuộc hành hương: Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014 với 24 anh chị em; nhất là trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016, một hành trình 20 anh chị em tham dự đều cảm thấy chính LTXC dẫn dắt phái đoàn TĐCTT một cách mầu nhiệm và mỹ mãn, để nó đáng được gọi là Hành Trình Niềm Vui Thương Xót 2016! Và cả Hành Hương Thời Điểm Maria 2017, với 59- anh chị em, một cuộc Hành Hương đáng được LTXC tưởng thưởng thêm cho một bonus hậu hành hương tuyệt vời! 

 

Ý thức được Ơn Chúa như thế, một số TĐCTT ngoài California, đã mua vé máy bay rất sớm để về tham dự Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động: 5 TĐCTT từ Virginia (Anh Nguyễn Luy, Chị Nguyễn Mai, Chị Nguyễn Phượng, Chị Đặng Hannah Chị Nguyễn Thị Mến) + 5 TĐCTT từ Maryland (Chị Nguyễn Tina, Chị Nguyễn Nghiã, Chị Nguyễn Thu Hải, Chị Lê Thanh Hương Teresa Chị Lê Thị Là) + 2 TĐCTT từ Houston TX (Anh Nguyễn Điềm  Anh Lưu Chủ).

 

Sau đây là lịch trình đưa đón quí anh chị TĐCTT ở phi trường LAX và tiếp đón quí anh chị từ xa đến:

 

ĐẠI HỘI - TÌNH NGHĨA

 

ĐÓN ĐƯA (từ phi trường và ra phi trường)

 

8+ TĐCTT từ Virginia (4) và Maryland (5):

Nguyễn Luy, Nguyễn Mến Nguyễn Phượng, Nguyễn Mai

Đỗ Tina, Nguyễn Nghĩa, Nguyễn Thu Hải, Lê Têrêsa Lê Thị Là.

Ngày đến:

American Airline 382 

Thứ Tư ngày 6/6 - Giờ: 10:08 am - đón: bé tĩnh (xe của Chị Nguyễn Thủy Tammie) Anh Huỳnh Lâm Sum 

Ngày về:

American Airline 303 

Thứ Hai ngày 11/6 - Giờ: 9:40 pm  

 

1 TĐCTT từ New York

Chị Đinh Nương (xưa ở Virginia sau đó dọn về New York)

United - Flight 592

Ngày đến:

Thứ Tư ngày 6/6 - Giờ: 6:15 pm - đón: AC Thế Lan (đưa về nhà ăn tối và trọ qua đêm cho đến sáng hôm sau phái đoàn tham quan LA ghé đón chị)

Ngày về:

Thứ Hai ngày 11/6 - Giờ: 9:40 pm (về cùng giờ và cùng chuyến với Nhóm VA và MD)  

 

 

2 TĐCTT từ Houston TX

Anh Nguyễn Điềm và Anh Lưu Chủ

Spirit Airlines - Flight NK327 

Ngày đến:

Thứ Năm ngày 7/6 - Giờ: 5:19 pm - đón: AC Thế Lan 

Ngày về:

Thứ Hai ngày 11/6 - Giờ: 6:25 pm  

1 TĐCTT Virginia

Chị Đặng Hạnh Hannah

United Airlines - 319K

 

Ngày Đến:

Thứ Sáu ngày 8/6 - Giờ 8:40 am - đón: AC Thế Lan (đưa về nhà ăn trưa rồi cùng đến Đền Thánh với AC để tham dự Đại Hội hôm ấy    

Ngày về:

Thứ Hai ngày 11/6 - Giờ: 9:40 pm (về cùng chuyến với nhóm VA và MD, thay chỗ cho Chị Nguyễn Mai về Las Vegas chơi với Chị Loan)

 

1+ TĐCTT San Jose CA (Chị Trần Vũ Kim Liên và ... 6 tiếng lái xe)

 

2 TĐCTT Aizona (AC Nguyễn Hữu Thành  Trần Ngọc Điệp Diana / Dung chở nhau sang 5 tiếng lái xe)

 

1+ TĐCTT  Nevada (Chị Vũ Kim Loan - xưa ở Virginia nhưng đã về Las Vegas 4 năm - 4 tiếng về tham dự với mẹ và người con lái xe)

 

Quí TĐCTT nào từ xa đến tham dự Đại Hội mà có thân nhân hay thân hữu đón về nhà họ chơi, xin làm ơn báo cho em biết ở số điện  thoại 909-974-9520 hay email daminhmariacaotantinh@gmail.com để em còn sắp xếp việc chuyên chở và tiếp đãi.

 

Liệt Kê Số Người Từ Xa Về

 

19 người trong đó có 16 anh chị em TĐCTT 3 thân nhân từ xa về tham dự, được liệt kê từ gần đến xa về khoảng cách với Nam California dưới đây:

1 San Jose CA: TĐCTT Trần Vũ Kim Liên (có thể thêm 1 số nữa vào phút chót)

2 Arizona: Cặp TĐCTT Nguyễn Hữu Thành và Trần Ngọc Điệp Diana / Dung

3 Nevada: TĐCTT Vũ Kim Loan (và người mẹ lẫn người con tài xế)

2 Houston: Quí TĐCTT Nguyễn Điềm và Lưu Chủ

5 Virginia: Quí TĐCTT Nguyễn Luy, Nguyễn Mến, Nguyễn Mai, Nguyễn Phượng  Đặng Hannah

5 Maryland: Quí TĐCTT Nguyễn Thị Nghĩa, Đỗ Thị Tina, Nguyễn Thị Thu Hải, Lê Thanh Hương Teresa Lê Thị Là

1 New York: TĐCTT Đinh Nương

 

ĐÓN TIẾP (mời dùng bữa, dẫn tham quan)

 

Thứ Tư ngày 6/6

- Trưa: ở nhà Chị Trần Kim Oanh (714) 710-0207 - 11 người (nhóm 9 người từ VA và MD với 2 tài xế)

- Tối: ở nhà AC Thông - Lộc (562) 233-4174 - 11 người (nhóm 9 người từ VA và MD với 2 tài xế)

Thứ Năm ngày 7/6

- Sáng: ở Đền Thánh do Chị Ngô Trinh khoản đãi (951) 907 2017 - 11 người (kể cả 2 tài xế)

- Trưa: ở nhà cặp TĐCTT Thế Lan Gardena LA (714) 728-8132 - 12 người (thêm 1 chị ở Virginia sang lúc 6:15 chiều Thứ Tư được AC Thế Lan đón về)

- Tối: ở nhà cặp TĐCTT Duy Dung (714) 266-4410 - 16 người (thêm 2 anh từ Houston mới sang và AC Thế Lan)

Thứ Sáu ngày 8/6

- Sáng: ở Đền Thánh do nhỏ nga dọn điểm tâm tại chỗ (909) 210-4884 - 33 người (13 từ xa + 16 từ Orange County + AC Đạo Linh + bé tĩnh nhỏ nga)

- Trưa: ở nhà cặp TĐCTT Linh Đạo (951) 531-3283 - 33 người 

Thứ Hai ngày 11/6

- Sáng: ở nhà TĐCTT Ngát với TĐCTT Tuyết Mai (714) 675-2055 - 16 người (kể cả 3 tài xế, trong đó có bé tĩnh và 2 tài xế khác sẽ được sắp xếp sau)

(Không biết quí anh chị lái xe về San Jose hay Arizona hoặc Las Vegas có muốn tham dự bữa điểm tâm này hay chăng? Nếu có xin cho biết nhé!)

- Trưa: ở nhà cặp TĐCTT Tính Toàn (714) 858-2600 17 người (cả Cha TLH Tuấn)

 

 

Chuyến Tham Quan

Thứ Năm 7/6: 

 

7:00 am - dâng Thánh Lễ  tại Nguyện Đường Đền Thánh Mẹ Dâng Con; 

7:45 am - điểm tâm ở phòng tập hát của ca đoàn, do Chị Ngô Trinh khoản đãi; 

8:15 am - lên đường đi Gardena đón chị Đinh Nương ở nhà của AC Thế Lan: 1545 W. 146 th. Street # D - Gardena, CA 90247 (714) 728-8132 

9:15 am - ghé thăm thế giới Homeless ở downtown Los Angeles (góc đường số 6-7 hướng đông tây và San Pedro & St Julian hướng nam bắc) 

10:00 am - kính viếng Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles (góc đường Hills và Temple: 555 W Temple St, Los Angeles, CA 90012) 

11:00 am - tham quan Hồ Ly VọngHollywood Bowl (bên phải góc exit từ xa lộ 101 và Hollywood: 2301 N Highland Ave, Los Angeles, CA 90068

                 và The Hollywood Walk of Fame (góc đường Hollywood và Highland)

12:30 pm - về dùng bữa trưa ở nhà AC Thế Lan ở Gardena vào lúc 1 giờ 30. 

 3:00 pm - ghé viếng Đức Mẹ Con Sò ở Long Beach; AC Thế Lan ra phi trường LAX đón hai TĐCTT Nguyễn Điềm và Lưu Chủ từ Houston sang từ chuyến bay Spirit Airlines - Flight NK327 vào lúc 5:15 phút chiều, rồi đưa thẳng về ăn tối ở nhà AC Duy Dung. 

5:30 pm - kính viếng Vương Cung Thánh Đường GP Orange (13280 Chapman Avenue - Garden Grove, CA 92840, góc Chapman và Lewis), một vương cung thánh đường đã được tậu mãi từ 4 năm nay, trị giá 59 triệu MK, nhưng chính nội cung đang được remolding theo Công giáo, với chi phí 120 triệu MK nữa, tiến trình chỉnh trang được bắt đầu từ năm 2017 và được dự trù khánh thành vào Tháng 7/2019. 

6:30 pm - bữa tối tại nhà AC Duy Dung vào lúc 7 giờ 

8:30 pm - ghé qua Phố Disney ở Anaheim trên đường về Đền Thánh. Riêng Chị Nguyễn Phượng sẽ được mẹ nuôi đón về nhà để hôm sau đi thăm con.  

9:30 pm - trở về Đền Thánh Mẹ Dâng Con (1775 S. Main Street - Corona, CA 92882) 

10:00 pm - Nghỉ đêm (để lấy sức tiếp tục tham quan ngày hôm sau Thứ Sáu 8/6/2018) 

Phái đoàn tham quan: 

Xe mini-van 7 chỗ của Chị Nguyễn Thủy / Tammie: tài xế chủ xe và 5 AC TĐCTT Virginia Nguyễn Luy, Nguyễn Mến, Chị Nguyễn Mai, Chị Nguyễn Phượng, Chị Đinh Nương cùng với Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ ở GP Orange CA;

Xe mini-van 7 chỗ của AC Tính Toàntài xế tĩnh và 5 chị TĐCTT ở Maryland Đỗ Tina, Nguyễn Nghĩa, Nguyễn Thu Hải, Lê Thu Hương Têrêsa  Lê Thị Là

  

Thứ Sáu 8/6: 

 

- 7 giờ sáng: Lễ ở Đền Thánh,

- 7:45 sáng: Điểm tâm tại Đền Thánh với bé tĩnh nhỏ nga,

- 8:30 sáng: Tham quan vườn cây ăn trái của AC Đạo - Linh hằng năm bán được cả mấy chục ngàn MK và dùng bữa trưa vào lúc 11 giờ ở nhà của AC.  Một số AC TĐCTT Nam California cũng ngỏ ý muốn tham dự chuyến Tham Quan Tiền Đại Hội sáng Thứ Sáu này là: Chị Huỳnh Thanh, Chị Nguyễn Nancy, AC Huỳnh Sum - Mỹ Hạnh, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Chị Nguyễn Nga Tina, Anh Nguyễn Hoàng Quang , AC Tuấn Ngọc - Kim Nhung, Chị Hoàng Minh + phu quân Hỏa, Chị Đặng Quế, Chị Tuyết Mai, Chị Kim Oanh, AC Long Hoa.

- 12:00 trưa: Lên Rancho Cucamonga thăm "tổ ấm yêu thương" của bé tĩnh nhỏ nga, và vào lúc 1 giờ đi tham quan hãng rượu nho và tiến trình làm rượu nho ở Joseph Filippi Winery (và được nếm đủ thứ rượu khác), nơi cung cấp rượu lễ cho các giáo xứ ở Nam California 

- 3:00 chiều: Có mặt tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con để sửa soạn tiến vào Đại Hội cho tới tối Chúa Nhật

 

 

Thứ Hai 11/6:

 

- Sáng Thứ Hai 11/6: Sau lễ 7 giờ sáng sẽ cùng nhau đến điểm tâm ở nhà AC Ngát Hương do Trưởng Tiểu Nhóm 3 Đinh Tuyết Mai mời cùng với sự hiện diện của số anh chị em trong tiểu nhóm như là một cử chỉ đa tạ và tiễn biệt phái đoàn TĐCTT ở xa về.

- Trưa Thứ Hai 11/6: Shopping ở Khu Tiểu Sài Gòn và dùng bữa ở nhà AC Hoàng Tính - Thị Toàn vào lúc 12 giờ trưa, có Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn tham dự để ngài ban phép lành bình an trước khi phái đoàn TĐCTT ra phi trường ngay để tránh kẹt xe.

 

Xin cảm ơn Chị Trần Kim Oanh, AC Thông Lộc, Chị Ngô Trinh, AC Duy Dung, AC Đạo Linh, AC Thế Lan, Chị Đinh Tuyết Mai cùng AC Ngát Hương, và AC Tính Toàn đã sẵn lòng tiếp đón phái đoàn TĐCTT ở xa về tham dự Đại Hội bằng các bữa ăn thân tình. 

 

Xin cám ơn AC Tính Toàn và Chị Tammie Thủy đã cho sử dụng 2 chiếc xe van cho ngày Thứ Năm 7/6/2018. 

 

ĐẠI HỘI - PHỤC VỤ

 

PHÂN NHIỆM

 

Tiểu Ban Phụng NguyệnCh Huỳnh Mỹ Hạnh và Anh Lê Tư 

- Phụ trách chia các bài đọc trong lễ và các giờ kinh nguyện

 

Tiểu Ban Cung Thánh: Anh Hồ Thông  Anh Nguyễn Văn Thế

- Phụ trách dọn lễ, dọn Chầu và giúp lễ, kiêm giữ giờ giấc theo chương trình Đại Hội

 

Tiểu Ban Thánh Ca: Anh Đinh Ngọc Duy cùng với sự hợp tác của hai TĐCTT chuyên môn đàn nhạc Phạm Long và Chí Long

- Phụ trách đánh đàn các bài hát cho các giờ kinh nguyện, chầu hay viếng Thánh Thể và trong lễ, như tập sách Đại Hội do em soạn dọn, kiêm chơi nhạc cho đêm văn nghệ ân tình

 

Tiểu Ban Sinh Hoạt: Anh Nguyễn Việt Phát  Chị Bùi Xuân Hồng cùng với Chị Ngô Trinh (SB)  Nguyễn Nghĩa (MD)

- Phụ trách sinh hoạt lành mạnh trước mỗi giờ hội họp và đêm văn nghệ ân tình

 

Tiểu Ban Ẩm Thực: nhỏ Nga + Tình Nguyện Viên

- Phụ trách các bữa ăn trong ba ngày và các thứ nhâm nhi giải khát 

 

Tiểu Ban Chuyên Chở: 

bé tĩnh, Anh Huỳnh Lâm Sum  Anh Nguyễn Văn Thế - đón đưa từ và tới Phi Trường LAX  

- Các trưởng tiểu nhóm - lo sắp xếp phương tiện chuyên chở cho anh chị em trong tiểu nhóm của mình và của nhau

 

Tiểu Ban Tham Quanbé tĩnh và Chị Nguyễn Tammie Thủy

- Phụ trách đưa quí anh chị đi tham quan đây đó ngày Thứ Năm 7/6 

 

Tiểu Ban Ghi Danh: Anh Huỳnh Lâm Sum và Các Trưởng Tiểu Nhóm

- Phụ trách ghi danh anh chị em TĐCTT tham dự Đại Hội và làm bảng tên cho từng người, kiêm phụ trách việc kiểm danh những ai đến tham dự 

 

Xin quí TĐCTT Nam California làm ơn gọi ghi danh với Trưởng Tiểu Nhóm của mình, hay trực tiếp với Anh Thư Ký Huỳnh Lâm Sum để chúng em biết mà làm bảng tên, in tài liệu và lo các bữa ăn cho đầy đủ nhé. 

 

Ngoài những anh chị TĐCTT từ các tiểu bang khác về như được đề cập đến trong mục đưa đón trên đây, còn một số đã ghi danh tham dự với em khi em phát động chuyến Du Ngoạn hậu Đại Hội. Đó là: 

 

1) Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ; 2) Chị Mai Thị Dung; 3-4) Chị TĐCTT Khổng Thị Nhàn  phu quân; 5) Chị Nguyễn Nga Tina. 

 

Tiểu Ban Trưng Bàybé tĩnh + AC Thông Lộc + AC Đạo Linh (2 cặp TĐCTT ở San Bernardino)

- Phụ trách bày dọn phòng ốc (phòng họp, phòng ăn, phòng chầu, phòng ngủ), bàn ghế, gường nằm, hoa nến, biểu ngữ, tranh ảnh v.v.

Bắt đầu trưng bày từ sáng Thứ Hai và nếu cần thì sang cả ngày Thứ Ba mùng 4-5/6/2018 

 

ĐẶC NHIỆM

 

Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động là biến cố quan trọng nhất trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm TĐCTT chúng ta. Bởi thế, riêng em, em đã phải tập trung cả tim óc lẫn công sức cho biến cố lịch sử này của Nhóm TĐCTT. Vì không ai biết được tương lai của mình, em cũng chẳng biết mình còn tồn tại cho đến Đại Hội TĐCTT lần II năm 2021 ở Virginia hay lần III ở Fort Worth TX hay chăng. Nên hiện tại em có thể làm được gì tốt nhất bao nhiêu có thể cho Nhóm TĐCTT thì em làm, theo ơn Chúa tác động trong em, nhất là trong những giây phút lắng đọng trước Thánh Thể.

 

Tạ ơn LTXC đã biết trước hết mọi sự và biết lòng của em, nhất là mối quan tâm hết sức của em về Đại Hội này, nên LTXC đã âm thầm kín đáo nhúng tay vào dự án của em về việc mở các Khóa LTXC 2018 ở nhiều nơi khác nữa: như ở Big Island Hawaii, ở Amarillo Texas, ở Oklahoma City OK, ở Philadelphia PA, và ở một nơi nữa v.v. Đó là LTXC không cho 5 nơi này có các Khóa LTXC trong năm 2018, ngoài 6 Khóa ở 6 nơi đã có Nhóm TĐCTT khác nhau (Houston và Fort Worth TX - tháng 4, Nam California - tháng 7, Virginia và New York - tháng 8, và San Jose - tháng 9), để nhờ đó em có đủ thời giờ và sáng suốt mà lo cho Đại Hội (8-10/6/2018) và Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II 3 tuần (4-24/10/2018).

 

Đúng thế, như em đã bày tỏ cho Quí TĐCTT của em biết rằng em đã có ý định thực hiện các việc hướng về và cho Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động sau đây:

 

1- Xin Giáo Quyền (GP Orange và GP San Bernardino) hợp thức hóa Nhóm TĐCTT:

    - Hy vọng sẽ nhận được giấy báo tin vui từ Giáo Quyền GP Orange trước Đại Hội (như vị linh mục cứu xét cho em biết - tình hình rất thuận lợi).

 

2- Xin Phép Lành Tòa Thánh cho chung Nhóm TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động:

    - Không được, vì em được vị linh mục VN ở Roma vẫn giúp em xin cho biết Phép Lành Tòa Thánh chỉ ban cho cá nhân, không cho đoàn thể.

 

3- Một cuốn Kỷ Yếu

    - Dầy 364 trang, đang in 120 tập, toàn mầu, đầy những hình ảnh 10 năm qua và dồi dào bài vở - kịp trao tặng cho những TĐCTT tham dự Đại Hội.

 

4- Một cuốn Nội Qui

    - Đang soạn thảo một cách vắn gọn, để bổ túc cho cuốn Thủ Bản (dầy 292) trang - nhưng sau Đại Hội chỉ phổ biến Nội Qui cho các tân TĐCTT.

 

5- Một Website TĐCTT

    - Đang hình thành, một cách đơn sơ nhưng đầy đủ - hy vọng kịp ra mắt vào chính thời điểm Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động.

 

6- Một cuộc Du Ngoạn hậu Đại Hội

    - Đã được bãi bỏ vì không đủ số 12 người tối thiểu.

 

7- Một tập sách Đại Hội 

    - Sắp xong để kịp in ấn cho việc sử dụng trong Đại Hội

 

Tạ ơn LTXC đã luôn chúc lành cho Nhóm TĐCTT qua TTĐM (Trái Tim Đức Mẹ). Em xin hết lòng đa tạ quí anh chị, từng người một. Em rất mong được gặp thật đông quí anh chị TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên vào dịp Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động của chúng ta!

 

em tĩnh 

 

Nhập Cuộc

 

 

Thứ Hai 4/6

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-06-05 5:31 GMT-07:00
Subject: Re: Sửa Soạn Đại Hội
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, TDCTT-bcc+noreply@googlegroups.com

Ave Maria TMTX 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta gần như hoàn thành được việc sửa soạn phòng ốc hôm qua, Thứ Hai mùng 4/6/2018. 

Cám ơn Anh Hồ Thông, TĐCTT XV - 2015 GP San Bernardino và Anh Lê Tư, TĐCTT II - 2011 TGP Los Angeles, đã cùng bé tĩnh nhỏ nga giúp sửa soạn phòng ốc cả một ngày. Việc sửa soạn này đã được bắt đầu ngay sau Thánh Lễ 7 giờ sáng, và mãi đến 8:30 tối mới xong. Vẫn còn một số việc nho nhỏ cần hoàn tất vào chiều Thứ Tư khi đưa quí anh chị ở Virginia và Maryland về Đền Thánh, như phòng chầu v.v. 

Mời quí anh chị xem qua mấy tấm hình 4/10 (không hết vì bị trục trặc upload hình ảnh, như về phòng ngủ hay phòng ăn, cả trước khi trưng dọn lẫn sau v.v.): 

Anh Hồ Thông, chuyên viên chuyển giường bố từ phòng chứa ra từng lớp học.

Theo Thư Ký Huỳnh Sum thông báo thì tham dự viên nam 20 và nữ trên 80.

Anh Thông cho biết thì:

Phong 8: 16 nam

Phong 6:   11 nu.

Phong 20: 21 Tdctt nu

Phong 21:  18 Tdctt nu

Phong 24:  31 tdctt  nu 

 Tong cong nu 81 giuong

Tong cong nam 16 giuong (đã trừ một số không ở qua đêm) 

 

​Chúa sai 1 thiên thần tới giúp buổi sáng: quét dọn và bày giường:

1 thày đại chủng viện đang học GP San Antonio, 2 năm nữa sẽ làm linh mục cho GP Monterey ở CA

 

Hội trường 100 chỗ ngồi rộng rãi trước khi và sau khi trưng bày bàn ghế và tranh ảnh,

chẳng những phía trên mà còn cả phía dưới (không có trong hình)

 

Phòng Chầu cũng đã được trưng bày để LTXC trong Nhà Tạm (sẽ được đặt trên bàn) ở giữa Đại Hội và được Nhóm TĐCTT chung riêng tôn thờ

 

​Một sân khấu sẵn có ở phòng ăn được giữ lại cho nhóm sử dụng,

sân khấu này được cộng đoàn Đền Thánh thực hiện để từ giã Cha Huy Châu hôm CN mùng 3/4/2018

 

Thứ Tư 6/6

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-06-06 12:31 GMT-07:00
Subject: Re: Sửa Soạn Đại Hội
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, TDCTT-bcc+noreply@googlegroups.com

Quí TĐCTT rất thân thương của em, 

Tin tức giờ chót. Đó là quí anh chị TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, VA và MD, sau khi chuyến bay bị delayed 3 lần 11:00 am, 12:30 pm và 1:30 pm, cuối cùng bị cancelled, đã booked lại vé máy bay 

Khi book lại vé thay chuyến bay hôm nay, các anh chị có thể bay sang Cali hôm nay 7 người và ngày mai 2 người, nhưng 2 người này phải stop ở Dallas trước khi sang Cali. Nên quí anh chị không chịu, và quyết định đi chung với nhau một chuyến. Và vì thế ngày mai, Thứ Năm mùng 7/6, quí anh chị sẽ bay cùng giờ như hôm nay, vào lúc 7:15 sáng và tới Cali vào lúc 10:08 sáng.  

Xin cầu cho quí anh chị đừng trục trặc gì nữa. Bằng không, quí anh chị, như hôm nay cho thấy, cho dù bị trục trặc, vẫn nói năng một cách tếu táo vui tươi. Đúng là LTXC nơi quí anh chị. Tạ ơn LTXC.  

Như thế người đầu tiên từ Miền Đông Bắc sang là Chị TĐCTT Đinh Thị Nương vào lúc 6:15 chiều hôm nay, do AC Thế Lan đón. 

Còn bữa trưa hôm nay ở nhà Chị Trần Kim Oanh để tiếp đón quí anh chị TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ vẫn không thể bỏ qua. Bởi thế, tối nay, vào lúc 7 giờ, nhóm phục vụ các bữa ăn cho Đại Hội sẽ gặp nhau ăn tối và bàn nhau tiếp về việc phục vụ cho hoàn hảo hơn. 

Vì bất ngờ xẩy ra "sự cố" quan phòng thần linh hôm nay, mà Hành Trình Tham Quan Tiền Đại Hội Thứ Năm 7/6 được uyển chuyển như sau: 

1- Nếu ngày mai 9 anh chị sang vào lúc 10:08 sáng, sẽ chở thẳng về nhà AC Thế Lan ăn trưa, nơi đã có Chị Đinh Nương là 10; 

2- Sau bữa trưa sẽ tham quan Los Angeles: thế giới homeless, Vương Cung Thánh Đường, và nếu còn giờ thì Hollywood; 

3- Bữa tối tại nhà AC Duy Dung, bao gồm cả 2 anh Nguyễn Điềm và Lưu Chủ từ Houston được AC Thế Lan đón, rồi về Đền Thánh nghỉ đêm, trư Chị Nguyễn Phượng về nhà mẹ nuôi ngủ để hôm sau lên Gardena thăm người con tu ở Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles; 

Thứ Sáu, 8/6, Hành Trình Tham Quan như thường với 1 chút thên thắt bù lại như sau:

1- Sau Thánh Lễ Thánh Tâm Chúa 7 giờ sáng là điểm tâm ở ngay tại Đền Thánh, có thêm nhiều anh chị em TĐCTT từ Orange County sang, tổng số hơn kém 30 anh chị em tham dự hôm đó; 

2- Tham quan khu vườn của AC Đạo Linh, do Anh Mai Văn Đạo dẫn đi, sau đó về lại Đền Thánh ăn trưa vào lúc 11 giờ do Chị Lê Linh nấu và AC Đạo Linh khoản đãi; 

3- Sau bữa trưa sẽ lên Rancho Cucamonga ghé thăm tệ xá của bé tĩnh nhỏ nga, rồi ra hãng rượu tham dự một tour làm rượu vào lúc 1 giờ, có thể nếm thử các thứ rượu; 

4- Khoảng 2 giờ bắt đầu từ Rancho Cucamonga về thăm nhà AC Thông Lộc ở Corona là nơi bị hụt bữa tối Thứ Tư, và sau đó về lại Đền Thánh nghỉ ngơi sửa soạn Đại Hội được bắt đầu vào lúc 4:30 chiều. 

Thứ Hai, 11/6, sau Đại Hội: 

1- Sau lễ 7 giờ sáng ở Đền Thánh, phái đoàn sẽ được Chị Đinh Tuyết Mai mời đến điểm tâm ở nhà AC Ngát Hương; 

2- Sau điểm tâm sẽ ghé kính viếng Vương Cung Thánh Đường Chúa Kitô của GP Orange; 

3- Tiếp theo là tham quan Khu Tiểu Sài Gòn và mua sắm những gì cần hoặc quà tặng; 

4- Bữa trưa vào lúc 12 giờ ở nhà AC Tính Toàn, có Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn, vị ban phép lành bình an trở về; 

5- Cùng lắm là 2 giờ chiều thì ra phi trường để tránh kẹt xe vào lúc tan việc ban chiều. 

Tóm lại, như thế, như được tái phác họa trên đây, thì vấn đề tham quan trước sau đại hội vẫn không bị missed mấy, vẫn cố gắng để thực hiện một cách vuông tròn. Tuy nhiên, xin hoàn toàn tuân theo sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và hoàn hảo của LTXC. Amen. 

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-06-06 13:15 GMT-07:00
Subject: Xin Mời
To: TDCTT Phục Vụ Đại Hội

Quí AC trong ban phục vụ ẩm thực Đại Hội rất thân mến,
 

Nếu được xin mời quí anh chị bớt chút thời giờ đến nhà Chị Trần Kim Oanh ở 15821 Bristol Cir - Westminter, Ca 92683 tối Thứ Tư 6/6 hôm nay để dùng bữa tối với nhau, một bữa chị ấy đã làm sẵn để tiếp đãi 9 anh chị em TĐCTT từ Virginia và Maryland sang dự Đại Hội trưa hôm nay mà bị cancelled máy bay cho đến ngày mai, và trong bữa này chúng ta bàn thêm những gì cần để có thể phục vụ tốt đẹp hơn nhé. Cám ơn quí anh chị nhiều. 

em tĩnh

 

Thứ Năm 7/6

 

Ngày đón tiếp và tham quan Los Angeles

Trước bữa trưa, gia chủ Nguyễn Văn Thế ngỏ lời chào đón Nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ và dâng lời nguyện

bé tĩnh (xe nhỏ) và Chị Tammie Thủy (xe mini-van) cùng Chị Nguyễn Ngọc Huệ đón 9 anh chị từ Virginia và Maryland xuống LAX lúc 10:30 am,

sau đó đưa về nhà AC Thế Lan ở Gardena (đã có Chị Đinh Nương từ New York sang chiều hôm qua) để dùng bữa trưa lúc 11:30 am,

các chị thích thú với khu vườn rau quê hương nho nhỏ ở đằng trước nhà

Sau bữa trưa, vào lúc 1 giờ trưa, phái đoàn 2 xe đi tham quan The Hollywood Walk of Fame (tạt ngang), The Hollywood Bowl (bất ngờ không được vào), The Griffith Park Observatory (không còn giờ)

5 giờ về kính viếng Vương Cung Thánh Đường TGP Los Angeles,

không ngờ còn được chứng kiến phần bề mạc Lễ tấn Phong vị giám mục phụ tá TGP này, bao gồm cả 30-40 vị giám mục đồng tế

TĐCTT Lê Thị Là, Khóa LTXC XXVI ở Maryland TGP Washington, xin cho con cái thú đau thương

Chúng ta thích được Chúa yêu và sợ Chúa bỏ rơi

nhưng thực tế cho thấy lại rất sợ bị Chúa yêu và không để cho Chúa yêu, không để Thày rửa chân cho!

Xin Chúa Kitô Vượt Qua cho "TĐCTT là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót

cho 'thế giới cần đến lòng thương xót biết bao'" chúng con được vinh dự Chúa nâng lên tột đỉnh Thánh Giá cứu độ vô cùng cao quí của Chúa!

nhỏ nga đang làm việc ở tòa nhà bên kia đường Los Angeles Assessor Office cũng chạy ra vào lúc 5:15 để thăm phái đoàn

7 giờ tối phái đoàn về đến nhà của AC Duy Dung ở Orange County để dùng bữa tối, nhưng trước đó ra sau vườn ngắm cảnh và chụp hình vào lúc chiều tàn 

Tối Thứ Năm, sau khi đưa quí anh chị về Đền Thánh Mẹ Dâng Con ngủ đêm, bé tĩnh ghé đài Mẹ chụp tấm hình Mẹ Đồng Công by night

 

 

Thứ Sáu 8/6

Ngay khi anh chị em đến Đền Thánh vào tối Thứ Năm thì Chúa Giêsu Thánh Thể đã đến ở với Đại Hội ngay từ đầu,

chứ không phải từ chioều tối Thứ Sáu như mọi năm.

Sáng Thứ Sáu, trước lễ 7 giờ, bé tĩnh ghé vào phòng chầu viếng Chúa thì thấy quí chị đã  dậy sớm chầu Chúa.

Điểm tâm sau Thánh Lễ do nhỏ nga nấu nướng theo kiểu continental breakfast ở các khách sạn

30 anh chị em tham dự tham quan Thứ Sáu ngay trước Đại Hội đang điểm tâm và sửa soạn lên đường trên 7 chiếc xe

TĐCTT dâng ngày cho Mẹ trước đài Đức Mẹ ở đằng góc trái trước nhà của AC Đạo Linh

Một vườn ổi xá lị có năm bán được cả 70 chục ngàn MK, nay tiền nước cũng không đủ khi AC Linh Đạo giao lại cho con cái chăm sóc

Cổng của một khu vườn 1,800.00 cây bơ với 4 cái giếng tưới, và 2 khu nhà, trị giá trên 2 triệu MK,

mới được con gái của Chị Trần Kim Oanh mua lại 3 năm trước, down 50%

 

Bữa trưa do AC Đạo Linh khoản đãi, với món bún thỏ

1:00 pm, phái đoàn ghé tham quan hãng làm rượu, và cung cấp rượu lễ cho các nhà thờ ở Nam California

phái đoàn ghé thăm tệ xá của bé tĩnh nhỏ nga vào lúc 2 giờ

Đoàn xe 7 mầu khác nhau (trong hình thiếu xe đầu của bé tĩnh đậu tại bảng stop ở ngã tư ngay trước đoàn xe theo sau, chờ xe sau cùng chưa kịp tới để dẫn ra xa lộ),

một đoàn xe chở 30 anh chị em từ tệ xá của bé tĩnh nhỏ nga trở về Đền Thánh và đến nơi lúc 3:15 pm để sửa soạn khai mạc Đại Hội

 

 

Chương Trình

 

 

ĐẠI HỘI TĐCTT I – 2018

 

 

Chủ Đề: TĐCTT là HSTTM của LTXC cho Phần Rỗi Nhân Trần

Mừng Kỷ Niệm 10 Năm (2008-2018) Ơn Khởi Động Nhóm TĐCTT

 

 

Thứ Sáu, Thứ Bảy & Chúa Nhật 8-10/6/2018

 

 

Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con: 1775 S Main Street – Corona, CA 92882

 

 

Gi

 

 

Thứ Sáu

 

Thứ Bảy

 

Chúa Nhật

 

Sáng

 

6:00

 

Báo thức

Báo thức

6:30

 

Dâng Mẹ Ngày Sống

Chuỗi Mân Côi

Dâng Mẹ Ngày Sống

Chuỗi Mân Côi

7:00

 

Thánh L

(Cha Nguyễn Tuấn Long)

TĐCTT  

Linh Đạo Thương Xót

8:00

 

Điểm tâm và sinh hoạt

Điểm tâm và sinh hoạt

9:00

 

     TĐCTT

Thời Điểm Thương Xót

TĐCTT

Mục Vụ Thương Xót

10:00

 

Giải lao

Giải lao

10:15

 

TĐCTT

Cảm Nghiệm Thương Xót 

TĐCTT

Sứ Vụ Thương Xót

11:15

 

Chụp hình lưu niệm chung

Giải lao và sinh hoạt

11:30

 

Viếng Chúa

Viếng Chúa

12:00

 

Bữa trưa

Bữa trưa

 

Chiều

 

1:00

 

Nghỉ trưa

Nghỉ trưa

1:30

 

1:45

 

TĐCTT

Ơn Gọi Thương Xót

TĐCTT - Nội Qui

2:45

 

Giải lao

Giải lao

3:00

 

Chuỗi Thương Xót

Chuỗi Thương Xót

3:30

 

TĐCTT - Hội Ngộ

TĐCTT - Phục Vụ

4:30

Qui tụ & Điểm danh

 Giải lao,

nghỉ ngơi hay tắm rửa

Giải lao

5:00

Thánh Lễ Bế Mạc

Tuyên Hứa HSTTM

Cha Nguyễn Đức Minh 

5:30

  TĐCTT

Chia Sẻ Thương Xót

 

6:00

Chào đón & Dẫn nhập

Bữa Tạ Từ

 

Tối

 

7:00

Thánh L khai mạc

Cha Phạm Ngọc Tuấn

Bữa Tối

Bế Mạc

8:00

Bữa Tối

  TĐCTT

Văn Nghệ Ân Tình

 

9:00

TĐCTT Giao Duyên

10:00

Dâng đêm & nghỉ đêm


 

 

TĐCTT Hành Trình Du Ngoạn

Một Tuần Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động

(tsáng Thứ Hai 11/6 đến tối Thứ Sáu 17/6/2018)

ĐÃ ĐƯỢC HỦY BỎ VÌ KHÔNG ĐỦ SỐ 12 NGƯỜI TỐI THIỂU

 

Ngày 11: Khởi hành: Từ Đền Thánh Mẹ Dâng Con, sau lễ 7 giờ sáng và điểm tâm

11-12. Grand Canyon (5 tiếng từ Đền Thánh): xế trưa đến, ăn trưa, thám hiểm thung lũng đá, bữa tối, trọ đêm (ở Red Feather Lodge giá 175 MK một phòng 4 người), lễ sáng ngày 12 (vào lúc 8 giờ sáng ở Nhà Thờ El Cristo Rey Catholic Church), điểm tâm, lên đường đi Las Vegas....

12-13. Las Vegas (5 tiếng từ Grand Canyon): dạo chơi hay tùy chơi, xem trình diễn tốn tiền, bữa tối, trọ đêm (ở Arizona Charlie's Decatur - Casino Hotel & Suites giá 65 MK một phòng 4 người), lễ sáng ngày 13 (ở Guardian Angel Cathedral vào lúc 8 giờ sáng), điểm tâm, lên đường đi Yosemite...

13-14. Yosemite (8 tiếng từ La Vegas, kể cả ăn trưa dọc đường): thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên hung vĩ, ăn tối, trọ đêm (  Cedar Lodge giá 210 MK một phòng có thể ngủ 6 người), lễ sáng 14 ở Saint Joseph’s Church lúc 7 giờ sáng, điểm tâm, tiếp tục tham quan cảnh thiên nhiên, về san Jose....

14-15. San Jose: ăn tối, trọ đêm (ở Motel 6 San Jose Convention Center giá 316 MK 2 đêm phòng 4 người), lễ sáng ngày 15 (vào lúc 7:30 Cathedral Basilica of St Joseph), điểm tâm, lên đường đi San Francisco... 

15. San Francisco (1 tiếng từ San Jose): cầu golden gate, dạo phố, chợ Tầu, Nhà Thờ Chính Tòa, ăn trưa v.v. về lại San Jose ăn tối và trọ đêm....

15-16. San Jose (1 tiếng từ San Francisco): ăn tối, trọ đêm (ở hotel đêm hôm trước), lễ sáng ngày 16 (ở Nhà Thờ hôm trước), điểm tâm, lên đường về Santa Barbara...

16-17. Santa Barbara (5 tiếng từ San Jose): ăn tối, trọ đêm (ở Sandpiper Lodge - Santa Barbara giá 99 MK một phòng 4 người), lễ sáng ngày 17 (vào lúc 8 giờ ở Santa Barbara Parish at the Old Mission Santa Barbara), điểm tâm, tham quan di tích truyền giáo (mission), về khu Tiểu Sài Gòn - Little Sai Gon ở Orange County....

17. Orange County (2 tiếng 30 phút từ Santa Barbara): tham quan Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô GP Orange (cũng gọi là Nhà Thờ Kiếng), ăn trưa, mua sắm ở khu Tiểu Sài Gòn, ăn tối, về Đền Thánh Mẹ Dâng Con, thu dọn đồ về và nghỉ đêm.

18. Đền Thánh Mẹ Dâng Con: lễ sáng Thứ Bảy (7 giờ), điểm tâm, chia tay lên đường.

Xe Hoa Phát Tour Bus: 40 chỗ - 8 ngàn MK (nếu đủ 40 người thì mỗi người 200 MK) + khoảng 250 MK tiền 5 khách sạn, chưa kể ăn đường. Chi phí ăn, ngủ, di chuyển độ 700 MK/người hay 100/ngày. Vì đi xa và đi nhiều ngày nên đi xe Hoa Phát 40 chỗ, vừa rộng rãi thoải mái, vừa có phòng vệ sinh trên xe, đỡ vất vả cho 1 số người thay nhau lái. Nếu chỉ có 15 người thì nên thuê xe 15 chỗ. Xin làm ơn cho em biết sớm, hạn chót là ngày Chúa Nhật Lễ LTXC mùng 8/4/2018 để em còn book xe, căn cứ vào số người tham dự nhé. Đa tạ.

Grand Canyon Arizona hùng vĩ ở tiểu bang Arizona

Las Vegas by Night diễm lệ ở Tiểu Bang Nevada

Yosemite ở Bắc California

Khu Tiểu Sài Gòn ở San Jose

Golden Gate ở San Francisco

Santa Barbara Mission - 1 trong 21 di tích truyền giáo của Dòng Phanxicô dọc duyên hải California

Nhà Thờ Chính Tòa (Nhà Thờ Kiếng) của GP Orange và Khu Tiểu Sài Gòn ở Orange County