THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria Thứ Bảy Đầu Tháng

(và Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng)

 

Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng

Quí TĐCTT-HSTTM bất khuất của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

Theo lịch trình sinh hoạt của TĐCTT nói chung và của TĐCTT-HSTTM nói riêng, bắt đầu ngay sau Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017, cũng như để sống tinh thần cùng tâm tình đền tạ bất khả thiếu của Thánh Mẫu Fatima, chúng ta có lệ Đền Tạ Mẫu Tâm vào các Thứ Bảy Đầu Tháng trong năm, như Đức Mẹ kêu gọi từ ngày 10/12/1925 qua nữ tu Lucia, một trong 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917.Cách thức và cảnh tượng Mẹ hiện ra thế nào đã được chị Lucia thuật lại trong phụ bản 1 của toàn tập Hồi Ký chị viết, có thể tóm tắt vắn gọn như sau:

 

1- Đức Mẹ đã hiện ra với chị Lucia ở Pontevedra nước Tây Ban Nha khi chị đang tu tại dòng thánh Đôrôthêu.


2- Đức Mẹ hiện ra cùng với Chúa Hài Nhi, dưới chân Chúa có mây trời rực sáng làm bệ chân cho Người.

 

3- Mẹ đặt tay lên vai chị, và chỉ cho chị một trái tim bị gai nhọn cuốn quanh được Mẹ cầm trên một bàn tay kia. 


4- Bấy giờ 
cả Chúa Hài Nhi và Mẹ Maria, thay phiên nhau lên tiếng nói với chị, Chúa Hài Nhi trước và Mẹ Maria sau, song cả hai Mẹ Con cùng nhau kêu gọi một điều thứ tự như sau:


5- Trước hết, Chúa Hài Nhi kêu gọi chị Lucia rằng: "Con hãy thương cảm Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Rất Thánh của con đã bị gai nhọn cuốn quanh do những vô ơn bội nghĩa hằng giây hằng phút đâm tan nát mà chẳng có ai làm việc đền tạ để rút những gai ấy ra".


6- Sau nữa, Mẹ Maria cũng kêu gọi chị Lucia như thế này"Hỡi con yếu dấu, con hãy nhìn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai nhọn cuốn chung quanh mà những kẻ vô ơn bội nghĩa hằng đâm nát từng giây từng phút bởi ti lộng ngôn và vô ơn của họ. Ít là con, con hãy gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp, trong giờ lâm tử, bằng những ơn cần thiết đến phần rỗi, cho những ai, trong năm ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp, xưng tội và rước lễ, lần hạt 50 kinh Mân Côi và suy gẫm 15 phút 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ý đền tạ Mẹ".

 

 

 

Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4-5/5/2018

(Thứ Bảy Đầu Tháng 4 ngày mùng 7 Nhóm TĐCTT tĩnh tâm và mừng Lễ LTXC Hội Ngộ Tĩnh Tâm và Mừng Lễ LTXC Thứ Bảy 7/4/2018 )

 

Mỗi tháng trong năm, ngoài những sinh hoạt tổng nhóm hay tiểu nhóm ở các nơi, Nhóm TĐCTT ở Nam California còn có thêm hai hội ngộ bonus ngọc ngà nữa, đó là 2 buổi Hội Ngộ Cầu Nguyện: 1 vào Tối Thứ Sáu Đầu Tháng (tử 8 đến 9 giờ) để cùng nhau Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, và 1 vào chiều Thứ Bảy (từ 1:30 đến 3:30) để Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria nữa.

 

Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4/5/2018

Mẫu Chầu Chúa hằng tháng từ đầu thường bao gồm Chuỗi Mân Côi hay Chuỗi Thương Xót

theo chủ đề hợp với từng Mùa Phụng Vụ, và mở đầu từng chục bằng một đoạn Phúc Âm thích ứng.

Nhưng lần này hơi khác, ở chỗ sau khi Hát Tôn Thờ Thánh Thể là nghe một Đoạn Phúc Âm

Đoạn Phúc Âm chủ đề cho các Khóa LTXC 2018: "Máu và Nước chảy ra" (Gioan 19:34)

bé tĩnh đã chia sẻ về 2 ý nghĩa chính yếu bất khả phân ly của chủ đề này:

Ý nghĩa thứ nhất về tội lỗi của con người - liên quan đến lưỡi đóng đâm vào cạnh sườn của Chúa Kitô Tử Giá

"Ở đâu tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng càng tràn đầy hơn thế nữa" (Roma 5:20)

Ý nghĩa thừ hai về chính LTXC - liên quan đến vị trí của con tim và vị trí máu và nước chảy ra nơi thân thể Chúa Kitô

"Lòng thương xót thắng vượt phán quyết - Mercy triumphs on judgment" (Giacôbê 2:14)

Sau Chuỗi Mân Côi là Chuỗi Thương Xót

Kết thúc bao giờ cũng là bài dâng Đêm cho Mẹ Maria

 

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/5/2018

 

Bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 5 Đầu Tháng 5 là Tháng Hoa Đức Mẹ trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm TĐCTT, Nhóm TĐCTT cử hành Ngày Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria có thêm 3 điều mới nữa:

1- Luân chuyển từ nhà này sang nhà khác, chứ không qui tụ lại chỉ 2 nhà AC Duy Dung (tháng 1 và 2) và AC Ngát Hương (tháng 3) như 3 tháng đầu năm 2018 vừa rồi.

Ngay từ Thứ Bảy Đầu Tháng 3, tại nhà AC Ngát Hương, ngọn gió Thần Linh đã thổi một luồng hứng mới trong nhóm, nên ngay sau khi em gợi ý Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng nên luân chuyển đến các gia đình, đã được quí anh chị hưởng ứng ngay, đến độ không còn ngày Thứ Bảy nào trong năm 2018 nữa, và nhà nào cũng có cớ để xin, như dịp giỗ hay dịp mừng kỷ niệm thành hồn v.v.

(AC Long Lan mời nhóm đến sớm để ăn mừng trước khi bắt đầu chương trình đền tạ)

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/5/2018 đã được mở màn cho việc luân chuyển Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng này, mà lại là Tháng Hoa Đức Mẹ, có tính cách vui tươi, đã được cử hành ở nhà AC Long Lan như AC xin để tiện dịp mừng kỷ niệm 28 năm thành hôn đúng ngày 5/5/2018 của anh chị. Không ngờ, dù AC ở địa chỉ thuộc TGP LA ngoài Orange County, số anh chị em kéo đến tham dự trên 30 người, đầy nhà!

2- Có thêm giải tội và thánh lễ: Đức Ông Nguyễn Đức Minh, phó tổng linh hướng của Nhóm TĐCTT, đã chủ sự, nhận lời tuyên hứa và chính ngài cũng tuyên hứa làm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ vào Thứ Sáu mùng 8/12/2017, thời điểm mở màn cho Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm TĐCTT, nhận lời đến với Nhóm TĐCTT nói chung, trong đó cho riêng Nhóm TĐCTT-HSTTM, để giải tội và dâng lễ.

Và như thế, Thứ Bảy Đầu Tháng nào, Nhóm TĐCTT cũng hoàn trọn 2 cặp điều kiện của Đức Mẹ về việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, đó là xưng tội và rước lễ; lần hạt 50 Kinh Mân Côi và giành 15 phút suy gẫm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi. Về cặp điều kiện thứ hai, Nhóm TĐCTT lần 50 Kinh Mân Côi và sau đó tiếp tục lần thêm Chuỗi Kinh Thương Xót 15 phút (LTXC là cốt lõi của Mầu Nhiệm Mân Côi).

Kết thúc Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Thương Xót là Lời Tuyên Hứa Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (HSTTM)

Lời tuyên hứa HSTTM này chất chứa những ý tưởng và ngôn từ của Bí Mật La Salette, Bí Mật Fatima, và

cả tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (khoản 59) của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort)

(Đức Ông Nguyễn Đức Minh cũng đã tuyên hứa làm HSTTM ngày 8/12/2017 với trên 40 TĐCTT-HSTTM)

 

Do đó, chương trình cho mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng bắt đầu từ Tháng 5/2018 diễn tiến thứ tự như sau: từ 1:30 đến 2:15 pm - Chuỗi Kinh Mân Côi và Chuỗi Kinh Thương Xót, bao gồm cả Kinh Tuyên Hứa Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ kết thúc; từ 2:15 đến 3:00 - Chia sẻ và kiểm điểm tâm tình đền tạ; từ 3:00 đến 3:30 Thánh Lễ Thứ Bảy.

Trong Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/5/2018 này, sau Chuỗi Kinh Mân Côi và Chuỗi Kinh Thương Xót, em đã chia sẻ một chút về tâm tình đền tạ như sau:

1- nền tảng của tâm tình đền tạ chính là lòng thống hối ăn năn, bằng không, thành phần đền tạ coi chừng trở thành như một Giuđa Íchca trong Vườn Cây Dầu vào Đêm Thứ Năm Tuần Thánh (xem Luca 22:47-48);

2- đó là lý do Chúa Giêsu đã khuyên nhủ đám phụ nữ Giêrusalem khóc thương Người đang vác thập giá trên đường lên núi sọ (mang ý nghĩa đền tạ Người) rằng hãy khóc thương tội lỗi của mình hơn là khóc thương Người (xem Luca 23:28);

3- bằng không, việc đền tạ của chúng ta trở thành mâu thuẫn: một đàng chúng ta đền tạ Người bị xúc phạm, như dùng môi miệng hôn Người, trong khi đó chúng ta cứ tiếp tục xúc phạm đến Người, như dùng dao đâm vào bụng Người!

 

Sau khi lập lại Lời Tuyên Hứa HSTTM và hát Ca Vịnh Ngợi Khen,

bé tĩnh hô 3 lần: "Trái Tim Mẹ" - và mọi người đáp: "Toàn Thắng!"

"Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!"

"Trái Tim Mẹ - Toàn Thắng!"

 

Thánh Lễ

Trước Thánh Lễ anh chị em dượt hát một số bài về hôn nhân do Chị Trần Mỹ Dung chọc lọc

Anh Nguyễn Việt Phát ôn hát và Anh Phạm Long, gia chủ kiêm hôn phu 28 năm trước, chơi dương cầm

(Vị chủ tế là Cha Trương Cường, một tay chơi organ, vì linh mục thừa sai GP Kontum

là nơi Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II - 2018 sẽ ghé thăm, cuối lễ, đã phải khen là hát hay và đàn giỏi)

Chậu hoa trước bàn thờ được cắm bởi bàn tay nghệ thuật của cô dâu 28 năm trước

nàng đọc bài đọc 1 còn chàng thì đánh đàn,

cả 2 đều không ngờ vị linh mục ngồi ngay đằng trước mình trên máy bay

lại bất ngờ được Chị Nguyễn Tammie Thủy đến chủ tế Thánh Lễ kỷ niệm 28 năm của mình hôm nay

Những giọng ca đứng trong bếp hướng về bàn thờ đồng thanh hát bài Đáp Ca

Cha Nguyễn Đức Minh, tưởng rằng làm lễ ở Đền Thánh Mẹ dâng Con Corona nên không mang theo đồ lễ

Chị Trần Mỹ Dung được Chị Nguyễn Tammie Thủy chạy về nhà lấy đồ lễ bao gồm đủ mọi thứ

(kể cả bánh lễ và sách bài đọc cùng áo lễ), nếu không lạc 20 phút thì trở lại kịp lễ 3 giờ đúng chương trình.

Cha Đức Minh, sinh nhật thứ 90 của ngài hôm 1/5, giảng lễ vẫn còn giọng đầy sinh lực

Chàng Phạm Long đọc Lời Nguyện Cộng Đồng

Ca Dâng Lễ

Cha Đức Minh đọc lời nguyện cầu cho đôi hấp hôn sau 28 năm

trong khi mọi người rước lễ thì chàng và nàng hợp ca bài "Nguyện Cầu Cho Nhau"

Chàng vừa đánh đàn vừa hát phần về "nàng" của mình

Nàng tiếp theo hát phần về "chàng" của mình.

Cuối lễ, sau khi bé tĩnh tặng chút quà mừng (được chàng cầm trong tay), đôi hấp hôn ngỏ lời cám ơn quí cha và quí TĐCTT

Ca kết lễ

(xin xem video do Anh Trần Ngọc Bích quay hình ở cái link dưới đây:)

Thánh Lễ Tạ Ơn - AC Long Lan Kỷ niệm 28 nam Thành Hôn
https://youtu.be/ja3coXS4XV8

 

Tất cả 35 người trong hình,

nếu trừ cha khách và ông bà thân phụ mẫu của nàng thì còn 32 TĐCTT bao gồm cả Cha Đức Minh

(Nếu kể người chụp hình là bạn của nàng Phạm Ly Lan thì là 36)

 

3- Chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa: Cũng bắt đầu từ Thứ Bảy Đầu Tháng 5/2018 này, Nhóm TĐCTT Nam California cũng tiếp tục một lệ mới, (được bắt đầu từ Thứ Bảy ngày 14/4, ngày tặng quà Phục Sinh homeless ở Los Angeles), lệ chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa về các Chúa Nhật trong tháng với nhau ngay sau khi kết thúc việc đền tạ Đức Mẹ, để đưa lên youtube những bài chia sẻ PVLC khi tới thời điểm của nó.

Lệ chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa bằng video qua youtube chỉ cho các Chúa Nhật trong năm phụng vụ như thế là một cách loan truyền Lời Chúa khác với hằng ngày được nhóm thực hiện bằng audio.mp3, sau mỗi khi cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều, bắt đầu từ Thứ Hai mùng 9/4/2018, Lễ Truyền Tin Mẹ Thai Lời (được dời lại), một lễ có ý nghĩa Thiên Chúa truyền đạt Lời Nhập Thể của Ngài.

Hơn một nửa số TĐCTT đến tham dự hôm ấy đã hào hứng ở lại với phần chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa

Lần nào chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa cũng bao gồm 4 bài Phúc Âm cho 4 Chúa Nhật trong tháng

cho tới lần chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa lần tới, lần thứ ba

Lần thứ nhất vào Thứ Bảy 14/4/2018 ở Nhà AC Duy Dung sau khi tặng quà Phục Sinh homeless ở LA

Lần thứ hai vào chính Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/5/2018 ở Nhà AC Long Lan

4 bài chia sẻ liên quan đến 4 Mầu Nhiệm trọng đại: Thăng Thiên, Hiện Xuống, Ba Ngôi và Thánh Thể

Sau phần chia sẻ PVLC thì đã tới 6:30 chiều

Bởi thế, đồ ăn thức uống dồi dào còn lại từ bữa trưa mang hết ra thanh toán một lần nữa

Thế mà cuối cùng thì cũng gần như hết mọi sự như cặp gia chủ 28 năm hấp hôn mong muốn

Cặp Hồng Phát và bé tĩnh nhỏ nga ra khỏi ngôi nhà của AC Long Lan vào lúc 7:30 tối. Tạ ơn LTXC.

 

 

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/3/2018

 

1:30 - 2:00 pm Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng việc Cầu Kinh Mân Côi Mùa Thương

 Cả năm nay, TĐCTT cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi kèm theo cử chỉ:

Đứng khi đọc Kinh Sáng Danh, Ngắm và Kinh Lạy Cha ở đầu mỗi chục, và ngồi khi lần từng chục 10 Kinh Kính Mừng

 

2:00 - 3:00 pm Chia sẻ tâm tình và cuộc sống Đền Tạ

Trong phần chia sẻ này, em đã đệ cầp đến 3 cảm nghiệm thần linh liên quan đến Đền Tạ sau đây:

1- Có hai dấu hiệu rất rõ ràng chứng thực tâm hồn nào yêu Chúa thật hay chăng? Đó là lòng yêu thương tha nhân và cảm nghiệm đền tạ. Trước hết, không thể nào nói mình yêu Chúa mà lại ghét anh chị em mình, bằng không chỉ là nói dối, như Tông Đồ Gioan đã khẳng định (xem 1Gioan 4:20). Sau nữa, nếu tâm hồn nào nói yêu Chúa mà khi Ngài bị nhân loại xúc phạm đến mà lại chẳng cảm thấy gì, chẳng đau cái đau của Ngài để thiết tha đền tạ Ngài và dấn thân hy sinh cầu cho tội nhân hoán cải, trái lại, còn khinh tội nhân, nói xấu tội nhân và xa lánh tội nhân thì cũng là kẻ dối trá.

2- Tuy nhiên, đó là lý tưởng. Trên thực tế rất hiếm tâm hồn được Thiên Chúa tuyển chọn để cho họ đạt tới tầm mức thánh thiện đến độ "tôi sống song không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi" (Galata 2:20), nhờ đó họ có thể "yêu nhau như Thày yêu" (Gioan 13:34, 15:12), và cũng nhờ đó họ mới cảm thấy nhức nhối bởi tội lỗi của loài người mà sống đời đền tạ cho phần rỗi tội nhân với bất cứ giá nào. Thế nhưng, Chúa vẫn lấy làm thích thú, thật là thích thú trước những hành vi đơn sơ chất phác của chúng ta. Dù chúng ta chưa biết rõ Ngài là ai và chúng ta như thế nào, nên chúng ta mới tự nhiên tỏ ra những hành vi cử chỉ thật là trẻ con, dễ thương hơn là đáng chấp.

3- Không phải chúng ta là ông bà khoái chí lắm sao, hớn hở lắm sao, khi chúng ta có một đứa cháu lần đầu tiên lập lại lời bố mẹ nó dạy: "ạ ông", "ạ bà", dù chưa sõi lắm. Và khi đứa cháu của chúng ta "ạ ông", "ạ bà", nó có thực sự hiểu những gì nó nói hay nó có biết nó nói gì hay chăng, và nó có biết "ông" hay "bà" mà nó "ạ" đó là ai hay chăng? Hoàn toàn không! Thế mà tại sao chúng ta cười, chúng ta lại thích. Nếu giữa chúng ta với cháu của chúng ta chỉ là loài người như nhau, cách nhau về tuổi tác và vai vế, mà chúng ta đã vui thích khi nghe đứa cháu của mình bập bẹ nói như thế, thì Thiên Chúa đối với loài người tạo vật vô cùng thấp hèn chúng ta còn hơn thế nữa. Cho dù chúng ta chưa biết Ngài và chưa biết mình, đọc kinh chia trí, cầu xin điều không đáng xin v.v. Ngài vẫn thích kiểu "ạ ông" "ạ bà" vô tư ấy của chúng ta!

 4- Thậm chí trẻ nhỏ tiêu tiểu mà cũng không biết, đôi khi còn nghịch với những gì thối tha bẩn thỉu ấy nữa. Chúng ta cũng vậy, nhiều khi phạm tội mà cũng chẳng biết, lại còn vui với tính mê nết xấu và tội lỗi của mình nữa. Nếu cha mẹ của chúng ta sẽ lo thu dọn vệ sinh cho con cái bé mọn của mình thế nào thì LTXC cũng làm vệ sinh cho những gì chúng ta "lầm không biết việc mình làm" (Luca 23:34) của chúng ta, bằng chính Con của Người "là Đấng không hề biết đến tội lỗi đã trở thành tội lỗi để trong Người chúng ta trở nên công chính của Ngài" (2Corinto 5:21).

5- Thế nên đừng nản chí khi chúng ta chưa nên trọn lành như các thánh, còn sa đi ngã lại, còn vụng về trên đàng thiêng liêng v.v. Chúa thích những cái yếu dại và khù khờ ấy của chúng ta, miễn là chúng ta luôn thành tâm và thiện chí, không có một ác ý gì, vì trẻ nhỏ chẳng bao giờ có ý đồ xấu xa gian trá, trái lại, cứ sống ngây ngô "ạ ông", "ạ bà" với Ngài, ở chỗ: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!" Mỗi lần chúng ta than thở câu nguyện tắt Chúa dạy này thì chẳng khác gì chúng ta đang "ạ ông", "ạ bà" với Chúa vậy! Em dám cam đoan với mọi người, trăm phần trăm, ngàn phần ngàn, rằng Vị Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu của chúng ta rất thích thú, ôm chầm ngay lấy chúng ta mà "hôn lấy hôn để" (Luca 15:20), đến độ có những lúc chúng ta cảm thấy bị Ngài ghì chặt quá tới nỗi như ngạt thở mà kêu lên như chính Người Con duy nhất được Ngài yêu rằng: "Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha" (Luca 23:46).

6- Nếu không ai đẹp lòng Cha trên  trời bằng Chúa Giêsu Kitô, Con của Ngài (xem Mathêu 3:17, 17:5), và nếu càng "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ ... (thì càng) lớn nhất trên Nước Trời" (Mathêu 18:3-4), mà nên thánh là nên giống Chúa Kitô, là đẹp lòng Cha mọi đàng, là  làm Cha trên trời yêu thích / thích thú mình, thì chỉ cần sống với Cha trên trời kiểu "ạ ông", "ạ bà" là đủ nên thánh rồi vậy. Amen - Alleluia!

 

Ngoài ra, em cũng tiện loan báo luôn một tin vui liên quan đến Giáo Hội Hiện Thế trong ngày, đó là Đức Thánh Cha Phanxicô, qua sắc lệnh của Thánh Bộ Phượng Tự và Các Bí Tích của Tòa Thánh ngày Thứ Bảy 3/3/3018, thiết lập một lễ về Đức Mẹ nữa, đó là Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội - Beata Maria Ecclesiæ Matre. Và lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội ở bậc lễ nhớ - memorial và cử hành vào Thứ Hai ngay sau CN Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống hằng năm. Lý do về thời điểm cử hành Lễ Mẹ Giáo Hội này cũng dễ hiểu. Vì Giáo Hội được Mẹ Maria hạ sinh từ cạnh sườn của Chúa Kitô Tử Giá trên Đồi Canvê, và Giáo Hội cũng được Mẹ Maria hạ sinh vào/cho thế giới bởi quyền lực Thánh Thần trong Ngày Lễ Ngũ Tuần ở Giêrusalem.

Theo ĐHY Tổng Trưởng Thánh Bộ Phượng Tự và Các Bí Tích này thì mục đích của việc ĐTC Phanxicô thiết lập Lệ Mẹ Giáo Hội là để: "Thúc đẩy việc gia tăng cảm quan từ mẫu của Giáo Hội nơi các vị mục tử, nơi thành phần tu sĩ và giáo dân, cũng như việc gia tăng lòng tôn sùng Thánh Mẫu". Như thế là mỗi năm Đức Mẹ có tất cả là 18 lễ được Giáo Hội hoàn vũ cử hành, không kể Lễ Đức Mẹ Guadalupe là lễ chỉ được cử hành ở riêng Mỹ Châu. Tước hiệu Mẹ Giáo Hội được ĐTC Phaolô VI công bố ngày 21/11/1964 khi ngài chính thức ban hành Hiến Chế tín lý về Giáo Hội: "Lumen Gentium - Ánh Sáng muôn dân" giữa Công Đồng Chung Vaticano II (11/10/1962 - 8/12/1965).

 

 

3:00 - 3:30 pm Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót Mẹ Đồng Công

Lập lại Lời Tuyên Thệ Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ, bao gồm cả cử chỉ giơ tay quyết chiến cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng

Sau đúng 2 tiếng cầu nguyện và chia sẻ, dung nhan ai cũng biến hình, tươi trẻ hẳn ra, như đã thật cảm nghiệm thấy Niềm Vui Thương Xót!

 

Sau 50 Kinh Mân Côi và trước khi chia sẻ về đền tạ, em đã tự thú rằng trong khi lần Chuỗi Mân Côi em bị chia trí về 1 ý tưởng, đó là em thấy nhà AC Ngát Hương gia chủ hôm nay thật là hạnh phúc, vì được anh chị em các nơi qui tụ về đền tạ Đức Mẹ ở ngay nhà của anh chị.

Bởi vậy, em thấy cái vinh dự này nên được san sẻ ra cho những anh chị em nào muốn được hưởng. Không ngờ, lời gợi ý của em như một thách đố và khiêu khích đã chạm đến lòng của nhiều anh chị em, nhất là những anh chị em nào nhà có chỗ. Và cuối cùng số người ghi danh cho từng tháng, từ tháng tới, 4/2018, cho đến hết năm, quá tải, phải chờ tới sang năm 2019. Sau đây là danh sách được phân chia:

Tháng 7/4- TĐCTT tĩnh tâm và mừng Lễ LTXC ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona;

Tháng 5/5- Nhà cặp TĐCTT Phạm Long và Phạm Lan: dịp kỷ niệm 28 năm thành hôn, đúng Thứ Bảy Đầu Tháng 5/5/2018;

Tháng 2/6- Nhà 2 mẹ con TĐCTT-HSTTM Chị Ngô Hồng Phúc và Ngô Thị Đại: dịp giỗ bố;

Tháng 7/7- Nhà TĐCTT-HSTTM Nguyễn Vũ Thủy Tammie;

Tháng 2-5/8- Nhà TĐCTT-HSTTM Trần Mỹ Dung dù có bị trùng với Ngày Thánh Mẫu;

Tháng 1/9- Nhà TĐCTT-HSTTM Ngát Hương: giỗ bố mẹ;

Tháng 6/10- Nhà TĐCTT-HSTTM Trần Mỹ Dung dù có bị trùng với TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018;

Tháng 3/11- Nhà TĐCTT Nguyễn Thị Mỵ: giỗ 3 người thân chết cùng năm;

Tháng 1/12- Nhà TĐCTT-HSTTM Hoàng Minh.

Ngoài ra, còn một số ở waiting list cho tới năm 2019: TĐCTT-HSTTM Văn Thị Nguyệt, TĐCTT-HSTTM Đinh Tuyết Mai, TĐCTT-HSTTM bé tĩnh nhỏ nga v.v. và một số TĐCTT-HSTTM ở bên phía nhà AC Duy Dung cũng chưa có dịp ghi danh tham gia! Ưu tiên ai ghi danh trước.

Tháng 1/2019: TĐCTT-HSTTM Văn Thị Nguyệt: giỗ chồng 2 năm

Tháng 2/2019: TĐCTT-HSTTM Đnh Tuyết Mai: giỗ mẹ chồng 1 năm

Tháng 4/2019: TĐCTT Trần Kim Oanh: Giỗ chồng 

Tháng 5/2019: TĐCTT - HSTTM Ngô Hồng Phúc: Giỗ bố

Tháng 9/2019: TĐCTT - HSTTM Lưu Ngọc Trinh: Giỗ mẹ (nếu ai cần tháng này thì vẫn ưu tiên hơn, bởi chị đã có 1 ngày trong năm 2019)

Tháng 11/2019: TĐCTT Nguyễn Thị Mỵ: giỗ 3 người thân chết cùng năm (nếu ai cần tháng này vẫn ưu tiên hơn, bởi chị đã làm năm 2018)

 

Như thế là LTXC đã giải quyết cho chúng ta về nơi chốn Đền Tạ Mẫu Tâm hằng tháng của chúng ta theo lòng em mong ước. Trước hết em xin Cha Nguyễn Đức Minh, phó tổng linh hướng của chúng ta, book ở hội trường Nhà Thờ Lavang các Thứ Bảy Đầu Tháng, và ngài đã book được liên tục từ Tháng 3 đến hết Tháng 12/2018, từ 6-8 giờ tối, như em đã thông báo. Tuy nhiên, vì ở đó không phải là nơi LTXC muốn, nên LTXC đã soi sáng cho em cách khác, vào chính hôm nay, cách luân chuyển đi từng nhà, hoàn toàn bất ngờ. Tạ ơn LTXC.

Trong buổi hội ngộ bonus Thứ Bảy Đầu Tháng hôm nay, em cũng cho biết thêm ý định của em là mời Cha Nguyễn Đức Minh đến với các Thứ Bảy Đầu Tháng để ngài dâng lễ, từ 2 đến 3 giờ, thay vì giờ chia sẻ đền tạ. Và nửa tiếng lần chuỗi Mân Côi mở đầu, ngài có thể giải tội. Nếu được như vậy thì Thứ Bảy Đầu Tháng nào, TĐCTT nói chung và TĐCTT-HSTTM nói riêng tham dự đều hội đủ 2 cặp điều kiện được Đức Mẹ xin con cái Mẹ thực hiện: 1- xưng tội và rước lễ; 2- lần chuỗi Mân Côi 50 kinh và suy niệm Mầu Nhiệm Chúa Kitô 15 phút.

Nếu Cha Nguyễn Đức Minh đến với chúng ta mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng thì: 1- chúng ta được xưng tội (trong lúc lần chuỗi Mân Côi) và rước lễ (trong lễ); 2- lần 50 Kinh Mân Côi (trước lễ) và suy niệm 15 Mầu Nhiệm Chúa Kitô 15 phút (bằng Chuỗi Thương Xót nửa tiếng sau lễ, vì tất cả Mầu Nhiệm Chúa Kitô là mầu nhiệm của LTXC được chúng ta cử hành bằng Chuỗi Kinh Thương Xót). Và như vậy, những ai trong chúng ta tham dự 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liền thì chắc chắn Mẹ sẽ giữ lời Mẹ hứa là Mẹ sẽ ở bên họ vào trong giờ lâm tử Amen.

 

 

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/2/2018


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-01-31 16:47 GMT-08:00
Subject: TĐCTT Nam CA Sinh Hoạt Mầy Ngày Đầu Tháng 2-2018
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ngày 3/2: Thứ Bảy Đầu Tháng,
 Nhóm TĐCTT-HSTTM cùng nhau Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, từ 1:30 đến 3:30 chiều, tại nhà AC Duy Dung

1:30 - 2:00: Nửa tiếng đầu chúng ta sẽ Cầu Kinh Mân Côi đền tạ Mẫu Tâm Thương Xót Maria;
2:00 - 3:00: Một tiếng sau đó chúng ta sẽ chia sẻ cuộc sống của một Đạo Binh Thương Xót; 
3:00 - 3:20: Nửa tiếng cuối cùng chúng ta sẽ cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót.
3:20 - 3:30: Bế Mạc
3:30 - 4:30: Học hỏi về máy điện toán và vấn đề điện thư nơi Anh Phạm Long (ai có vấn đề với laptop hay điện thoại thông minh có thể mang đến nhờ anh điều chỉnh hộ)

Xin TĐCTT-HSTTM mặc Đồng Phục Mầu Xanh Thánh Mẫu (nếu có) và đeo Huy Hiệu HSTTM. Còn mấy chị (khoảng 3-4) chưa nhận được huy hiệu ngày 8/12/2017 ở Corona, như Chị Ngô Đại, Ngô Phúc, kể cả nhỏ nga, sẽ có bấy giờ. Xin nhớ mang theo Thủ Bản HSTTM. Xin mời tất cả Quí TĐCTT nào có thể hãy đến tham dự để đền tạ Mẫu Tâm rất đau thương của chúng ta nhé.


Cầu Kinh Mân Côi đền tạ Mẫu Tâm Thương Xót Maria

Chia sẻ gợi nhắc về vấn đề Đền Tạ Mẫu Tâm

 

 

Trong mục warm-up mở đầu trước khi Cầu Kinh Mân Côi cũng như sau khi Cầu Kinh Mân Côi, em đã lập lại một số ý tưởng chính yếu mà em đã từng nhắc đến ở một số lần trước đó, về vấn đề Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria:

 

1- Sở dĩ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria cần phải được đền tạ là vì Trái Tim Mẹ đã quá đớn đau bởi con cái của Giáo Hội đã sống thờ ơ lãnh đạm đến vô ơn bội nghĩa với Công Cuộc Cứu Độ vô cùng cao quí của Chúa Kitô. Thật vậy, không ai yêu Chúa bằng Mẹ nên cũng chẳng ai có thể thấu hiểu được Mẹ Maria phải đớn đau là chừng nào khi thấy "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" để Mẹ đã phải đích thân hiện ra ở Fatima năm 1917 xin chung Kitô hữu "đừng xúc phạm đến Chúa nữa", và riêng thành phần Đạo Binh Thương Xót Fatima của Mẹ, điển hình nhất là 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917, "đền tạ". Đó là lý do chỉ ở Fatima mới có vấn đề "đền tạ", trong khi tất cả các nơi Mẹ Maria hiện ra khác được Giáo Hội công nhận Mẹ chỉ kêu gọi một điều chính yếu, đó là ăn năn thống hối.

 

2- Sở dĩ phải Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria 5 ngày Thứ Bảy liền theo như Mẹ mong muốn là vi lý do sau đây: Chị Lucia, vào ngày 12/6/1930, đã trả lời 1 trong 6 câu hỏi được Cha Goncalves đặt ra liên quan đến 5 Ngày Thứ Bảy  Đầu Tháng, rằng, theo như Chúa Giêsu âm thầm tỏ cho chị biết thì lý do cần phải thực hiện 5 Ngày Thứ Bảy  Đầu Tháng liên tiếp là bởi vì 5 tội phạm đến Mẹ sau đây: 1)    Lộng ngôn phạm đến Ơn Vô Nhiễm Thai của Mẹ. 2)     Lộng ngôn phạm đến Đức Đồng Trinh của Mẹ. 3) Lộng ngôn phạm đến Chức Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Nhân Loại của Mẹ. 4)      Phạm đến Mẹ Vô Nhiễm/ khi công khai gieo vào lòng các thiếu nhi sự lãnh đạm,/ dể duôi và thù ghét Mẹ. 5)   Trực tiếp nhục mạ Mẹ qua các ảnh tượng của Mẹ. 

3- Hai cặp điều kiện thiết yếu được Mẹ yêu cầu thực hiện trong 5 Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng liền là: xưng tội và rước lễ; lần hạt 50 Kinh Mân Côi và suy niệm 15 mầu nhiệm Mân Côi 15 phút. Cả 2 cặp điều kiện để đền tạ Đức Mẹ một cách hiệu nghiệm và đẹp lòng Đức Mẹ này thật là toàn là các việc làm qui về Chúa, thậm chí kể cả việc lần hạt Mân Côi (liên quan đến Mẹ nhưng thực ra là cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô nơi các Mầu Nhiệm Mân Côi) và suy niệm Mầu Nhiệm Mân Côi (là chính mầu Nhiệm Chúa Kitô) cũng liên quan đến Chúa Kitô hơn là đến Mẹ Maria. Nhưt hế, việc Đền Tạ Mẫu Tâm chính là việc nhờ Mẹ và qua Mẹ đến với Chúa, là tác động nhận biết Chúa Kitô và tri ân cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa.

 

4- Cả cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu và của Mẹ Maria là đền tạ: đền tạ Chúa Cha thay cho tội lỗi loài người xúc phạm đến Ngài, bằng một cuộc đời tràn đầy đau khổ - Người Con thì đã chịu khổ ngay từ khi thụ thai, tí nữa trở thành đứa con hoang; vừa sinh ra đã bị quyền lực thế gian tìm sát hại; khi công khai tỏ mình ra thì bị theo dõi, chống đối, phản bội, chối bỏ, khổ nạn và tử giá; Người Mẹ Đồng Công, mang tên Maria nghĩa là Bể Khổ hay Cay Đắng theo tiếng Do Thái, Người Mẹ được tiên báo "lòng của cô sẽ bị một lưỡi gươm đâu thâu" (Luca 2:35), và là Người Mẹ được Giáo Hội cử hành Lễ Sinh Nhật ngày 8/9, Lễ Thánh Danh Maria ngày 12/9 và Lễ Mẹ Đau Thương ngày 15/9 hằng năm sát liền với nhau, như thể Người Mẹ này được sinh ra với cái tên Maria là để chịu đau khổ với Con của Mẹ vậy.

 

5- TĐCTT-HSTTM sống tâm tình đền tạ thì không sợ đau khổ, trái lại, còn lợi dụng đau khổ là những gì so sánh với vinh quang vĩnh phúc trên thiên đàng chẳng là gì, nhất là so với hình phạt khổ đau đời đời vô cùng bất tận và khủng khiếp kinh hoàng trong hỏa ngục thì chẳng đáng được gọi là đau khổ, để được nên giống Chúa Mẹ, những Đấng đã sống cả cuộc đời trần gian để đền tạ, và để có thể nhờ đó cứu được các linh hồn vô giá bằng một chút khổ đau mau qua chóng hết của mình trên trần gian này, một chút khổ đau có giá trị vô cùng khi được hiệp thông với cuộc khổ giá cứu chuộc của Chúa Kitô, như giọt nước được pha vào rượu nho cũng được trở nên Máu Thánh Chúa Kitô, Máu Thánh Cứu Chuộc vô giá vậy.

 

Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót

Lập lại lời tuyên thệ (bằng cử chỉ giơ tay cương quyết) tận hiến sống đời Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ

"Giờ đây,/ trước nhan Mẹ và trong tay Mẹ,/ Vị Nữ Vương Mân Côi Toàn Thắng của chúng con,/ chúng con xin tuyên hứa Sống Đời Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ,/ nhất định hăng say,/ dũng cảm/ và trung thực làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong Thời Điểm Maria của Mẹ,/ bằng một lòng tuyệt đối trung thành với Giáo Hội,/ hoàn toàn tuân phục Đức Thánh Cha,/ tuân giữ tất cả mọi giáo huấn và từng giáo huấn tông truyền của Giáo Hội,/ trở nên thấp hèn và khuất kín như gót chân nơi Nhiệm Thể Giáo Hội,/ một gót chân làm mồi ngon cho thần dữ,/ nhưng cũng là dịp Chúa dùng để đạp nát đầu Satan/ cho Nước Cha muôn đời trị đến".


Rất tiếc Tháng 1/2018 là lần đầu tiên em không thể hiện diện bởi bị hủy chuyến bay từ New York về Cali. Bắt đầu từ lần thứ ba, tức từ Tháng 3/2018, đ
ịa điểm nhất định hằng tháng để chúng ta Đền Tạ Mẫu Tâm vào các Thứ Bảy Đầu Tháng là ở Hội Trường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, từ 6 đến 8 giờ tối. 

Chúng con xin cám ơn Đức Ông Nguyễn Đức Minh, một trong 45 TĐCTT-TSTTM đầu tiên, kiêm linh hướng cho Nhóm TĐCTT-HSTTM, đã giúp book nơi Đền Tạ Mẫu Tâm hằng tháng rất tốt đẹp này cho chúng con. 

Xin cám ơn Quí TĐCTT nói chung và Quí TĐCTT-HSTTM nói riêng đã đến tham dự 2 Ngày Thứ Bảy Đầu Tiên 6/1 (25 anh chị em) và 3/2 (35 anh chị em) vừa rồi. Cám ơn AC Duy Dung đã biến nhà mình thành Đền Thánh Đền Tạ Mẫu Tâm trong 2 tháng đầu Năm 2018.

Rất mong được tái ngộ Quí TĐCTT-HSTTM và những TĐCTT nào cảm thấy thương cảm Mẹ Maria và cố gắng sắp xếp đến với Mẹ vào Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 3/3 Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 tại Hội Trường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang

Là con cái nhỏ mọn đầy hèn yếu và khổ đau của Mẹ, chúng ta hãy hân hoan qui tụ về nép vào lòng Mẹ, vì: "Trái Tim Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa" (Mẹ Fatima - 13/6/1917).

em tĩnh

Youtube: Dền Tạ TTVNM 3 2 18