THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-12-30 19:11 GMT-08:00
Subject: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2018
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Magnificat - Xin cảm tạ ngợi khen LTXC đã ban cho TĐCTT chúng ta một Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 thật là tuyệt vời. Một thời điểm giúp chúng ta ý thức được những gì thật khẩn trương trong và cho Thời Điểm Maria cũng là Thời Điểm Thương Xót của lịch sử thế giới càng văn minh càng bạo loạn và hư vong từ đầu thế kỷ 20 tới nay. LTXC còn hiện diện và tỏ hiện nơi TĐCTT chúng ta qua những biến cố và sinh hoạt suốt năm 2017, thứ tự sau đây:

1- Sáu Khóa LTXC (XXII-XXVII) đầy Niềm Vui Thương Xót các Tháng 4-9/2017;


Khóa Lòng Thương Xót Chúa XXII 2017 Hawaii

Khóa LTXC XXIII - TGP Galveston-Houston TX 29-30/4/2017

Khóa LTXC XXIV - GP Fort Worth TX 2-4/6/2017

Khóa LTXC XXV 14-16/7/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

Khóa LTXC XXVI 18-19/8/2017 ở GiáXứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Giáo Phận Arlington VA

Khóa LTXC XXVII 22-24/9/2017 ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận San Jose CA

2- Đại Hội Suy Tôn LTXC Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN HN 23/4;


TĐCTT Tham Phần Đại Hội LTXC XVII Chúa Nhật 23/4/2017

3- Hành Hương Thời Điểm Maria 5/2017, kể cả "Bonus" bội hậu sau Hành Hương;

TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu 2017 Thời Điểm Maria - Mừng Kỷ Niệm 100 Năm Thánh Mẫu Fatima

 

4- Các Ngày 13 Fatima trong 6 tháng 5-10 năm 2017, nhất là Ngày Bế Mạc 31/10;


TĐCTT - Ngày 13 Fatima trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017

TĐCTT - Hội Ngộ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017


5- Khóa TĐCTT VIII ở Mater Dolorosa Passionist Retreat Center 30/6 - 2/7;


Khóa TĐCTT VIII 30/6 - 2/7/2017 ở Mater Dolorosa Passionist Retreat Center


6- Ngày Thánh Mẫu XXXX 3-6/8/2017 ở Carthage Missouri;

TĐCTT Hành Hương Ngày Thánh Mẫu 40 Mừng Kỷ Niệm Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima 2017

 

 

7- Chiến Dịch Bác Ái Cứu Trợ Thiên Tai ở VN Tháng 9-10-11/2017;

Quà Tặng cho các nạn Nhân ở Việt Nam 20178- Ngày Thế Giới Người Nghèo I - 2017 trong Giáo Hội Chúa Nhật 19/11

TĐCTT cử hành Ngày Thế Giới Người Nghèo I - 19/11/2018


9- Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa Thứ Bảy 2/12 áp tân phụng niên 2018 Năm A;

Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa - Thứ Bảy 2/12/2017

10- Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12 khai mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 với 45 HSTTM

Lễ Khai Mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 và TĐCTT Tuyên Thệ Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 8/12/2017

TĐCTT - LỊCH SINH HOẠT 2018
(Những Biến Cố chung nhóm)


Tháng 1
- Ngày 1 Thứ Hai Đầu Tháng: Nhóm TĐCTT GP San Jose hội ngộ (hằng tháng)
- Ngày 5 Thứ Sáu Đầu Tháng: TĐCTT Chầu Thánh Thể (hằng tháng)
- Ngày 6 Thứ Bảy Đầu Tháng: TĐCTT Đền Tạ Trái Tim Mẹ (hằng tháng)
                                                 TĐCTT
TGP Washington Maryland hội ngộ (hằng tháng)
- Ngày 7 Chúa Nhật: TĐCTT Virginia mừng Giáng Sinh 2017 và Tân Niên 2018
- Ngày 13, 20  27 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA hội ngộ tiểu nhóm (trong tháng này)
- Ngày 14 Chúa Nhật 2: TĐCTT Rochester phục vụ homeless (hằng tháng)
- Ngày 20 Thứ Bảy 3: TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ (hằng tháng)

Tháng 2
- Ngày 8 Thứ Năm: TĐCTT Nam CA 
Mừng Tết Nguyên Đán (16/2)

Tháng 3
- Ngày 10, 17  24 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA hội ngộ tiểu nhóm (trong tháng này)

Tháng 4
- Ngày 7 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA Tĩnh Tâm Dn Mừng Lễ LTXC
- Ngày 21-22 Thứ Bảy - Chúa Nhật (2 ngày): Khóa LTXC Houston TX
- Ngày 27-29 Thứ Sáu - Chúa Nhật (3 ngày): Khóa LTXC Fortworth TX 

Tháng 5
- Ngày 21 Thứ Hai: TĐCTT Nam CA Mừng Kỷ Niệm Thụ Phong LM Quí Cha Linh Hướng

Tháng 6
- Ngày 8-10 Thứ Sáu - Chúa Nhật (3 ngày): TĐCTT Đại Hội I - 2018

Tháng 7
- Ngày 20-22 Thứ Sáu - Chúa Nhật (3 ngày): Khóa LTXC Nam California

Tháng 8
- Ngày 2-5 Thứ Năm - Chúa Nhật (4 ngày): Ngày Thánh Mẫu XXXXI - 2018
- Ngày 11 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA Mừng Tân TĐCTT
- Ngày 16-18 Thứ Năm-Thứ Bảy (3 ngày): Khóa LTXC GP Arlington VA
- Ngày 23-25 Thứ Năm-Thứ Bảy (3 ngày): Khóa LTXC GP Rochester NY 

Tháng 9
- Ngày 21-23 Thứ Sáu-Chúa Nhật (3 ngày): Khóa LTXC GP San Jose CA

Tháng 10
- Ngày 4-24 Thứ Năm-Thứ Tư (3 tuần): TĐCTT Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II

Tháng 11
- Ngày 18 Chúa Nhật: Ngày Thế Giới Người Nghèo II - TĐCTT Tặng Quà Homeless

Tháng 12
- Ngày 15 Thứ Bảy: TĐCTT Nam CA Mừng Giáng Sinh

Như chúng ta đều biết, Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017, vì tính cách quan trọng và khẩn trương của nó, trong Thời Điểm Thương Xót, một thời điểm có thể nói đã lên đến tột đỉnh của nó Năm Thánh Ngoại Lệ 2016 được Giáo Hội hoàn vũ long trọng cử hành, mà Nhóm TĐCTT sẽ kéo dài Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 đặc biệt này thêm 3 năm nữa, với danh xưng của mỗi năm kèm theo chủ đề Khóa LTXC thích hợp cho từng năm sau đây:

Năm 2018: Năm Đạo Binh Thương Xót
"Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa...?" (13/5/1917)
- Chủ đề tĩnh tâm: "Máu và Nước chảy ra" (Gioan 19:34) - mừng 30 Năm Hiển Thánh TĐVN (1988-2018)
Năm 2019: Năm Bí Mật Thương Xót
"... Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới" (13/7/1917)

Năm 2020: Năm Sứ Điệp Thương Xót
"... Chúa là Thiên Chúa của chúng ta..." (13/10/1917)

 

 

 

 

TĐCTT - LỊCH SINH HOẠT 2018
(bao gồm tất cả mọi sự)

 

Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

 Các Mầu Sắc trong Lịch Sinh Hoạt

Xanh: Phụng Vụ

Đỏ: TĐCTT Sinh hoạt trong tháng

Nâu: Kỷ niệm Thụ Phong, Quan Thày, Sinh Nhật, Qua Đời

Tím: TĐCTT Kỷ niệm hằng năm

 

 

Tháng 1

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Thành Phần Thiểu Số ở Á Châu

Xin cho Kitô hữu, cùng với những thành phần thiểu số về tôn giáo khác ở các xứ sở Á Châu, được hoàn toàn tự do thực hành đức tin của mình

 

Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô, những người sống trong sự khinh chê thế gian và chính mình, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong lãnh đạm và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong tinh tuyền và thần hiệp, trong khổ đau và ẩn khuất trước mắt thế gian. Đây là lúc họ xuất thân làm cho thế gian tràn đầy ánh sáng. Hãy đi mà tỏ mình ra là các con cái dễ thương nhất của Mẹ” (Bí Mật La Salette)

 

- Ngày 1:        Lễ Mẹ Thiên Chúa

                        Sinh Nhật Chị Ngô Thị Đại, TĐCTT XII - 2014 & Nguyễn Châu, TĐCTT II – 2011 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT V – 2013 (GP Arlington VA), Chị Eastman Thu Hương,

                        TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA) & Anh Nguyễn Khoan, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Ánh Ngọc, TĐCTT XIII (GP Rochester NY); Chị Vũ Thị Én, TĐCTT XV –

                        2015 TGP LA CA;  Chị Đoàn Thị Sim, TĐCTT XVIII – 2016 GP Fortworth TX; Chị Phạm Thanh Nhàn, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Kim Nhung & Hoàng Thị

                        Yến, 3 TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX

                        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị Anna Chu Thị Hát, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Đỗ Tina, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA), Chị Đỗ Thoa Catherine, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Anh

                        Trịnh Huy Hoàng, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX

- Ngày 3:        Lễ  Thánh Genovefa, Quan Thày của Chị Nguyễn Châu, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

                       Sinh Nhật Chị Dương Thị Nở, TĐCTT XII – 2014 (Canada)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ngân, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA) & Chị Nguyễn Thanh Hoài, TĐCTT XXVI 2017 TGP Philadelphia PA

                       Thụ phong linh mục 2003: Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, linh hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 5:        Sinh Nhật Anh Vũ Viết Hùng, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

                        Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Cầu Cho Nhau hằng tháng

                        TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” hằng tháng

- Ngày 6:        Thứ Bảy Đầu Tháng - TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và  

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

- Ngày 7:        CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

- Ngày 8:        Sinh Nhật Anh Vũ Hoan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA) + Trần Xuân Hoa TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hòa, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX

- Ngày 10:      Kỷ niệm thụ phong linh mục 2009: Cha Dominico Nguyễn Hoan Lương, CMC, linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii

                       Sinh Nhật Chị Bùi Xuân Hồng, TĐCTT IV – 2012 (TGP Los Angeles CA); Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX); Anh Trần Đình Chỉnh,  TĐCTT XXVI - 2017 (TGP

                       Washington MD)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ngọc, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), & Nguyễn Ngọc Ánh, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Trần Tự Hồng, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Lâm Trúc Bình, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 13:      TĐCTT GP Orange CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm 1 và 2 Thứ Bảy Tuần 2

                        Quan Thày Thánh Hilario Anh Trịnh Huy Hoàng, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fort Worth TX

                        Sinh Nhật Chị Đặng Thị Kim Nhung, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange), Anh Nguyễn Mộng Hùng, TĐCTT XVI - 2015 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Cecile, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange)

- Ngày 15:      Sinh Nhật Cha Phạm Ngọc Tuấn (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 16:      Sinh Nhật Chị Maria Cao Trường, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 19:        Sinh Nhật Anh Trần Sáu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thanh Vân, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Mỹ Hiền TĐCTT XX - 2016 (GP Orange),

                        Chị Võ Thị Thanh Thủy, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange)

- Ngày 20:      Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Anh Mai Văn Đạo, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino CA), Chị Nguyễn Kiều Lan, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA

- Ngày 21:      Chúa Nhật Tuần 3 - - Nhóm TĐCTT GP San Bernadino Hội Ngộ

                       Lễ Thánh Agnes, Quan Thày của Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Phụng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange, CA), Chị Nguyễn Thị Ái, TĐCTT VIII - 2013 (TGP

                       Seattle WA), Chị Đoàn Minh & Thành Thanh Vân, 2TĐCTT XV – 2015, Chị Vũ Thị Nga, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Nguyễn Hồng Nga, TĐCTT XXVII – 2017 GP San Jose CA       

- Ngày 22:      Lễ Thánh Ireneé, Quan Thày của Anh Nguyễn Hữu Thành, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ)

                       Sinh Nhật Chị Nguyễn Ánh Linh, TĐCTT III - 2011 (Nhật Bản), Anh Phạm Long, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange, CA)

- Ngày 24:      Sinh Nhật  Chị Nguyễn Thị Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Washington MD)

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Trần Thái Thanh, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange, CA)

- Ngày 27:       TĐCTT GP Orange CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm 3 và 4 Thứ Bảy Tuần 4

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐ CTT VII – 2013 (GP San Diego, CA)

- Ngày 28:      Lễ Thánh Thomas Aquinas, Quan thày của Cha Nguyễn Huy Châu, CMC, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernadino CA

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX

- Ngày 31:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Kim Sơn, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Anh Thúy Anh, TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA)

 

 

Tháng 2

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: "Không" tham nhũng

Xin cho những ai có quyền hành về vật chất, chính trị hay tinh thần biết chống lại bất cứ một thứ cám dỗ nào về tham nhũng.

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

Miệng họ sẽ ngậm thanh gươm hai lưỡi lời Chúa, và vai họ vác cây Thập Tự Giá đẫm máu. Tay phải họ cầm tượng chuộc tội, tay trái cầm chuỗi hạt mân côi, lòng họ khắc thánh danh Giêsu Maria. Hành vi cử chỉ của họ phản ảnh tính chất đơn sơ và tự hiến của Chúa Giêsu. Những con người cao cả này là thành phần phải đến” (Thánh Long Mộng Phố - Louis Mintfort, Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria – 59).

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thy Liên, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Chị Bùi Cúc, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Ty, TĐCTT XXVI – 2017

- Ngày 2:        Lễ Đức Mẹ Dâng Con

                        Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” và là ngày TĐCTT Ngày Cầu Cho Nhau hằng tháng

- Ngày 3:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và  

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Hà Thuận, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hannah Đặng Hạnh, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), và Anh Nguyễn Xuân Sơn, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY)

- Ngày 5:        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Lễ Thánh Agatha, Quan Thày của Chị Lưu Ngọc Trinh, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 8:        Nhóm TĐCTT Nam CA Mừng Tết Nguyên Đán (16/2/2017)

                        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Liên, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Dương Thanh Hà, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA), Chị Huỳnh Ngọc Huyên, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Phạm Thị Lữ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP

                        Seattle WA); Chị Đoàn Nguyễn Hà, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 11:      Lễ Mẹ Lộ Đức

                        Sinh Nhật Chị Thành Thanh Vân TĐCTT XV - 2015 (GP Orange CA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Trịnh Thị Tính, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

                        CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

- Ngày 13:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA) và Chị Nguyễn Hoài Sâm, TĐCTT XII – 2014 (TGP Los Angeles CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Thiên, TĐCTT XII _ 2014 (GP Orange CA); Chị  Lưu Kim Holly, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA); Chị Hoàng Nhàn Nancy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Liên, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị

                        Phạm Theresa, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX); Anh Nguyễn Công Bằng, TĐCTT XXVI 2017 (GP Rochester NY)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Định, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc, TĐCTT XXVII 2-17 GP San Jose CA

- Ngày 18:      Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Anh Hồ Văn Thông, TĐCTT XV – 2015 GP San Bernadino CA

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Nancy, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA), Anh Đinh Hùng Khương, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 21:      Sinh Nhật Chị Phùng Thị Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 22:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Thân, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA) & Chị Vũ Thị Minh Châu, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 24:      Kỷ Niệm Khóa LTXC V (22-24/2/2013) - 18 TĐCTT (TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA)

                        Sinh Nhật Chị Đinh Xuân Hương, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Lưu Ngọc Trinh, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

                        Sinh Nhật Chị Trần Diệu Linh/Linda, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Phạm Thị Ngọc Anh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 28:      Sinh Nhật Chị Trịnh Nguyễn Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA) & Chị Lưu Thị Sợi, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

 

 

Tháng 3

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Việc Đào Luyện Nhận Thức Thiêng Liêng

Xin cho Giáo Hội cảm nhận được tính cách khẩn thiết của việc đạo luyện nhận thức thiêng liêng, cả ở lãnh vực cá nhân cũng như cộng đồng.

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô, những người sống trong sự khinh chê thế gian và chính mình, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong lãnh đạm và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong tinh tuyền và thần hiệp, trong khổ đau và ẩn khuất trước mắt thế gian. Đây là lúc họ xuất thân làm cho thế gian tràn đầy ánh sáng. Hãy đi mà tỏ mình ra là các con cái dễ thương nhất của Mẹ” (Bí Mật La Salette)

  

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Tuyết, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA) & Chị Vũ Thị Hồng, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA

                        Thứ Tư Lễ Tro

- Ngày 2:        Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” hằng tháng và Cầu Cho Nhau hằng tháng

                        Sinh Nhật Anh Lý Minh, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange CA), Chị Trịnh Thị Hồng, TĐCTT XV - 2015 (GP Orange CA), Anh Hoàng Văn Luận, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma OK),

- Ngày 3:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và  

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Như Hoàn,  TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 5:        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Điệp Diana, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ), Chị Phạm Nguyễn Tuấn, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Thị Huệ, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston

                        -Houston TX),  Chị Trần Thị Gấm, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Anh Nguyễn Đại Diệc, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Chị Trần Phan Thị Hòa, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA

- Ngày 6:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Nhẫn Louis, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Việt Phát, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn Thu, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY) và Anh Lý Châu Huỳnh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San

                        Francisco CA)

- Ngày 9:        Kỷ Niệm Khóa LTXC XI (7-9/3/2014) 18 TĐCTT (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 10:      TĐCTT GP Orange CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm 1 và 2 Thứ Bảy Tuần 2

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Giang, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Anna Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI) & Chị Nguyễn Hoàng Mộng Thúy, TĐCTT XXVI – 2017 TGP

                        Washington MD

- Ngày 11:      CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

- Ngày 11:      Sinh Nhật Anh Đinh Ngọc Duy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Tú, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA), Sinh Nhật Chị Nguyễn Hồng Nga, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose

                        CA

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Vũ Thị Lượng, TĐCTT XVI - 2015 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Phạm Thị Nhi, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 13:      Sinh Nhật Anh Đỗ Nhuận, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Huỳnh Ngọc Điệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA) và Chị Nguyễn Thị Yến, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 16:      Chị  Trần Thị Kim Oanh, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 17:      Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                        Kỷ Niệm Khóa LTXC VI (15-17/3/2013) - 24 TĐCTT (TGP Gal-Houston TX)

- Ngày 18:      Chúa Nhật tuần 3: Nhóm TĐCTT GP San Bernadino Hội Ngộ

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ngọc Kim, TĐCTT V - 2013 (GP New Jersey NJ)

- Ngày 19:      Lễ Trọng Kính Thánh Giuse, kỷ niệm ĐTC Phanxicô đăng quang (được bầu giáo hoàng ngày 13/3/2013). Quan Thày 4 Cha và 23 anh.

                        GP Arlington VA 2: Cha Vũ Minh Tiến, OP, Anh Nguyễn Văn Huấn & Phạm Giản, 2TĐCTT IX - 2013

                        GP Dallas: Cha Trịnh Đức Hòa

                        GP Fortworth TX 4: Anh Vũ Kỳ Ronald, TĐCTT XVIII – 2016; Anh Mai Viết Địch, Anh Đinh Khánh & Anh Vũ Thiện, 3TĐCTT XXIV – 2017

                        TGP Galveston-Houston TX 1: Anh Vũ Viết Hùng, TĐCTT XXIII – 2017

                        TGP Los Angeles CA: Cha Nguyễn Tuấn Long, Linh Hướng TĐCTT Los Angeles CA;

                        GP Oklahoma OK 1: Anh Hoàng Văn Luận, TĐCTT XVIII - 2016

                        GP Orange CA 10: Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng TĐCTT và Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT; Anh Đinh Ngọc Duy và Nguyễn Văn Long, Võ Tấn Hải: 3 TĐCTT

                        IV – 2013; Anh Hoàng Hữu Tính, TĐCTT XII – 2014; Anh Võ Duy Linh, TĐCTT XII - 2014; Anh Trần Ngọc Bích & Anh Vũ Quốc Hiệp: 2 TĐCTT XV – 2015; Anh Đỗ Nhuận, Anh Phạm Long, Anh

                        Trịnh Viết Hanh: 3 TĐCTT XX – 2016; Anh Hà Đại Thắng, Ôn Duy Anthony & Tống Quang Minh: 3 TĐCTT XXV – 2017

                        TGP Philadelphia PA 2: Anh Nguyễn Văn Hoàng, TĐCTT III - 2011 & Anh Trịnh Như Tùng, TĐCTT V - 2013;

                        GP Phoenix AZ 1: Anh Nguyễn Đình Thanh, TĐCTT VII - 2013;

                        GP San Jose CA: Cha Nguyễn Văn Tịnh, Anh Trần Hùng, 2TĐCTT XXVII – 2017

                        TGP Seattle WA 2: Anh Đỗ Kim Ngân & Anh Phạm Văn Đốc, 2TĐCTT VIII - 2013;

                        GP Rochester NY 3: Anh Nguyễn Văn Thông, TĐCTT XIII - 2014; Anh Nguyễn Thanh Phong & Anh Trần Xuân, 2TĐCTT XVI – 2015.

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ái, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Chu Thủy Tiên, TĐCTT XVII – 2016 (GP Austin TX)

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington VA

- Ngày 22:      Sinh Nhật Anh Giuse Đinh Đông Phương, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Huấn, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 24:      TĐCTT GP Orange CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm 3 và 4 Thứ Bảy Tuần 4

- Ngày 25:      Lễ Mẹ được Truyền Tin Thụ Thai Lời Nhập Thể (Chúa Nhật Lễ Lá, được dời vào ngày Thứ Hai mùng 9/4)

                        Quan Thày Chị Mai Chinh, TĐCTT I - 2009 & Trần Liên Hương, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 26:      Sinh Nhật Anh Trương Phước Trung, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA) & Chị Nguyễn Tâm Huệ, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA) & Chị Lê Thanh Hương Teresa,  TĐCTT XXVI - 2017

                        (TGP Washington MD)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Như Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Nguyễn Hải Loan, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Ngô Kim Loan, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

 

 

Tháng 4

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Những người có Trách Nhiệm về các Vấn Đề Kinh Tế

Xin cho các kinh tế gia biết can đảm loại trừ đi bất cứ thứ kinh tế loại trừ nào và biết mở ra những đường lối mới

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Miệng họ sẽ ngậm thanh gươm hai lưỡi lời Chúa, và vai họ vác cây Thập Tự Giá đẫm máu. Tay phải họ cầm tượng chuộc tội, tay trái cầm chuỗi hạt mân côi, lòng họ khắc thánh danh Giêsu Maria. Hành vi cử chỉ của họ phản ảnh tính chất đơn sơ và tự hiến của Chúa Giêsu. Những con người cao cả này là thành phần phải đến” (Thánh Long Mộng Phố - Louis Mintfort, Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria – 59).

  

- Ngày 1:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Khắc Quang, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Trn Mai, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Trịnh Kim Chung, TĐCTT VII - 2013 (GP

                        Orange CA)

- Ngày 2:        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Kỷ niệm Nhóm TĐCTT ra mắt Cộng Đồng Dân Chúa ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange CA qua Ngày Chủ Đề Tia Sáng Từ Balan 2/4/2011

                        Kỷ niệm Khóa LTXC XXII (31/3-2/4/2017) lần đầu tiên ở GP Hawaii có 4 TĐCTT Tuyên Hứa (2/4/2017)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Nghĩa, TĐCTT XVI – 2015 GP Arlington VA; Chị Nguyễn Thị Sửu, TĐCTT XX – 2016 GP Orange CA & Chị Nguyễn Thị Kim Quy, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fort Worth

                        TX

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Xuân, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA), Chị Thu Trinh, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), & Chị Vũ Thị Hoa, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 4:        Kỷ niệm Khóa TĐCTT I (2-4/4/2009) có 8 TĐCTT tiên khởi Tuyên Hứa (4/4/2009)

                        Sinh Nhật Chị Hồ Thị Hiền, TĐCTT VI - 2013 (GP Ban Mê Thuột VN), Chị Phạm Ngọc Ly, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA), Chị Hoàng Thị Quy, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Ngô Kim Phượng, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA), Phùng Thị Toan, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 6:        Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” hằng tháng và Cầu Cho Nhau hằng tháng 

- Ngày 7:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và  

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                        TĐCTT Tĩnh Tâm dọn mừng Lễ LTXC ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA

                        Sinh Nhật Anh Nguyễn Hữu Thành, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ)

- Ngày 8:        CN II PS Lễ LTXC

                        Sinh Nhật Chị Tống Thị Nhị, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA)

- Ngày 9:        Lễ Mẹ được Truyền Tin Thụ Thai Lời Nhập Thể (thay ngày 25/3 là ngày trùng với Chúa Nhật Lễ Lá)

                       CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

- Ngày 10:      Sinh Nhật Cha Đào Xuân Thành, Linh Hướng TĐCTT TGP Seattle, và Chị Phạm Thị Oanh, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Đoàn Thanh Vân, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 14:      Sinh Nhật Cha Dominico Nguyễn Hoan Lương, CMC, linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii; Chị Trần Thị Thành, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle, WA)

- Ngày 15:      TĐCTT Nam California biếu tặng Quà Phục Sinh cho homeless ở downtown Los  Angeles

                        Sinh Nhật Chị Phạm Khánh Nancy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA)

- Ngày 16:      Sinh nhật của vị giáo hoàng hưu trí - Đức Thánh Cha Biển Đức XVI (1927)

                        Sinh nhật của Chị Nguyễn Thùy Phương, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA, & Chị Nguyễn Thị Trang, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 18:      Sinh nhật Anh Trần Henry, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Phạm Hữu Mary, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Phạm Ngọc Tuyền, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA) & Chị Lê Thị Dung, TĐCTT XI - 2014 (TGP Detroit MI)

- Ngày 20:      Khóa LTXC XXVIII – TGP Galveston-Houston TX (20-22/4)

                        Sinh Nhật Chị Trần Thị Nhuận, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 21:      Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

- Ngày 22:      Sinh Nhật Chị Hoàng Thị Tuyết, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY           

- Ngày 23:      Lễ Thánh Giorgio (Jorge) và Adalbert tử đạo, Quan Thày của ĐTC Phanxicô       

- Ngày 24:      Kỷ niệm Nhóm TĐCTT Hành Hương “Tia Sáng Từ  Ba Lan” 12 ngày: 24/4–5/5/2014                    

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, TĐCTT II - 2011 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston, TX), Hoàng Đỗ Thị Khánh, TĐCTT XVIII – 2016 (GP

                        Oklahoma, OK), Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose

- Ngày 27:      Khóa LTXC XXIX – GP Fort Worth TX (27-29/4)

                        Kỷ niệm ĐTC Gioan Phaolô II được tôn phong hiển thánh (27/4/2014)                

- Ngày 26:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Mẫu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 28:      Sinh Nhật Chị Tăng Thị Tươi, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Trần Thu, TĐCTT XV – 2015, Chị Trần Nguyệt Mai, TĐCTT XVII - 2016 (GP Austin TX),

- Ngày 29:      Lễ Thánh Catarina Sienna, Quan Thày của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011, Chị Tạ Thị Kim Em, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Đinh Ngọc Tina, TĐCTT XVIII - 2016 (GP

                       Fortworth TX)

                       Sinh Nhật Chị Trần Bạch Mai, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 30:      Kỷ niệm Nữ Tu Faustina được ĐTC GPII tôn phong Hiển Thánh năm 2000

                        và vào chính ngày này ĐTC GPII cũng đã thiết lập Lễ Chúa Tình Thương

                       Kỷ niệm Khóa LTXC XXIII (29-30/4/2017) ở TGP Galveston-Houston TX có 9 TĐCTT Tuyên Hứa (30/4/2017)

 

 

Tháng 5

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Sứ vụ của Giáo Dân

Xin cho thành phần tín hữu giáo dân biết làm trọn sứ vụ riêng biệt của mình, bằng việc đáp ứng một cách sáng tạo đối với các thách đố mà thế giới ngày nay đang phải đối diện.

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô, những người sống trong sự khinh chê thế gian và chính mình, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong lãnh đạm và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong tinh tuyền và thần hiệp, trong khổ đau và ẩn khuất trước mắt thế gian. Đây là lúc họ xuất thân làm cho thế gian tràn đầy ánh sáng. Hãy đi mà tỏ mình ra là các con cái dễ thương nhất của Mẹ” (Bí Mật La Salette)

 

- Ngày 1:        Kỷ Niệm Giáo Hoàng TĐCTT Gioan Phaolô II được phong Á Thánh (2011)

                        Sinh Nhật Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT, Chị Phùng Thị Bang, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth) 

- Ngày 2:        TĐCTT Nam CA mừng thụ phong linh mục quí Cha Linh Hướng

                        Sinh Nhật Anh Lê Đan, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

- Ngày 3:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Luy, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA) & Chị Nguyễn Hoa Cathy, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

- Ngày 4:        Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” hằng tháng và Cầu Cho Nhau hằng tháng 

                        Kỷ niệm 8 TĐCTT X tuyên hứa tại Đền Thánh LTXC Cracow Balan (4/5/2014)

                       Sinh Nhật Chị Ngô Thị Khang, TĐCTT V - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)   

                       Sinh Nhật Anh Nguyễn Thanh Phong, TĐCTT XVI - 2015 (GP Rochester NY)  

                       Qua đời 2016 Anh Nguyễn Xuân Sơn, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY                  

- Ngày 5:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Trần Thị Chén & Vũ Thị Tươi, 2TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Võ Huỳnh Liên, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI); Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort

                        Worth); Chị  Vũ Thị Liên, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Vũ Kim Quy, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 7:        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Đinh Tuyết Mai, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Trần Lan Linda, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Hoàng Thông, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) và Chị Hoàng Loan, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX)

                        Kỷ niệm TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 13 ngày (10-22/5/2017)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Mỹ Hạnh TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX);

                        Anh Mai Viết Địch, TĐCTT XXIV – 2016 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 12:    Chị Trần Thị Lài, TĐCTT XXII – 2013 (GP Hawaii HI); Chị Bùi Thị Mùi, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 13:      Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên (chính ngày Thứ Năm mùng 10) và Lễ Đức Mẹ Fatima

CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

                        Sinh Nhật Anh Nguyễn Lưu Phúc, TĐCTT XXVII – 2017 GP San Jose CA

- Ngày 14:      Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thị Hiệp, TĐCTT XXI 2916 GPP Orange CA

- Ngày 15:      Sinh Nhật Anh Trịnh Như Tùng, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Hoàng Thị Tin, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Trần Thị Khai, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

                       Chị Nguyễn Măng, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị  Ngô Thị Kim Đan, TĐCTT XIX – 2016 (GP Baltimore Maryland), Chị Trần Thị Lượt & Nguyễn Thị Măng, 2TĐCTT XXIV – 2016

                      (GP Fort Worth TX), Chị Nguyễn Thị Hải, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 16:      Sinh Nhật của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011 & Đỗ Thị Tâm, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Tình, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) Chị Nguyễn Thị Ban,

                        TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Lê Văn Hiệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 19:      Thánh Celestine, quan thày Chị Tri Kim Tuyến

                        Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn Chi Mai, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 20:      CN Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

                        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Duyên, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 21:      TĐCTT Nam CA Mừng Kỷ Niệm Thụ Phong LM Quí Cha Linh Hướng

                        Thụ phong linh mục 1988: Cha Phạm Ngọc Tuấn, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Orange CA; và Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Mai Hoa, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 22:      Thụ phong linh mục 1993: Cha GioanVianney Nguyễn Ngọc Thụ, Ân Nhân Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

 - Ngày 23:     Sinh Nhật Chị Nguyễn Bích Thủy, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA); Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII - 2013 (GP Vinh VN); Anh Phêrô Trần Xuân Hiến, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-

                        Houston TX)

- Ngày 24:      Lễ Thánh Maria Joanna, Quan Thày của Chị Vũ Thị Minh Châu, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington, VA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Lê Thị Ghi, TĐCTT II - 2011 & Anh Phạm Trí Dũng, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Anh Huỳnh An Ninh, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Nguyễn Văn

                        Thái, TĐCTT XIX – 2016 (GP Rochester NY), Chị Phan Kim Dung, 2TĐCTT XXI – 2016   

- Ngày 26:      Sinh Nhật Ngô Thị Minh Hà, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 27:      CN Lễ Chúa Ba Ngôi

                        Thụ phong Linh Mục (1961) của Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT

                        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Hồng Liên, TĐCTT XXVI 2017 TGP Galveston-Houston TX.  

- Ngày 28:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hường, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Thông, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Mary, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Anh Nguyễn Chí Long, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 31:      Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng

                       Thụ phong linh mục 2008: Cha Nguyễn Tuấn Long, Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT kiêm Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP LA

                       Quan Thày Chị Trần Tự Hồng, TĐCTT VI 2013 TGP Galveston-Houston, TX

 

 

Tháng 6

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Cơ Cấu Xã Hội

Xin cho các cơ cấu xã hội biết hoạt động có tính cách bao gồm, ở chỗ tỏ ra tôn trọng các thứ khác biệt của người khác.

Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Miệng họ sẽ ngậm thanh gươm hai lưỡi lời Chúa, và vai họ vác cây Thập Tự Giá đẫm máu. Tay phải họ cầm tượng chuộc tội, tay trái cầm chuỗi hạt mân côi, lòng họ khắc thánh danh Giêsu Maria. Hành vi cử chỉ của họ phản ảnh tính chất đơn sơ và tự hiến của Chúa Giêsu. Những con người cao cả này là thành phần phải đến” (Thánh Long Mộng Phố - Louis Mintfort, Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria – 59).

  

- Ngày 1:        Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” hằng tháng và TĐCTT Ngày Cầu Cho Nhau hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Đỗ Ana, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Anh Đỗ Văn Thông TĐCTT XXVI - 2017 (GP Arlington VA)

- Ngày 2:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Trinh, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 3:        CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

                        Thụ phong linh mục 2002: Cha Hà Đăng Đoàn, Linh Hướng Nhóm TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ TGP Philadelphia và GP Arlington VA

                        Thụ phong linh mục 2006: Cha Nguyễn Huy Châu, CMC, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernadino CA & Cha Vũ Toàn Khoa, CMC, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

- Ngày 4:        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Mừng Kỷ niệm 27 TĐCTT tuyên hứa Khóa LTXC XXIV (2-4/6/2017) ở GP Fort Worth TX

                       Thụ phong linh mục 1994: Cha Vũ Đình Huyến, CMC, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

                       Sinh Nhật của Anh Huỳnh Lâm Sum, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Kiều Thu, TĐCTT XI - 2014 (TGP Detroit MI) Ôn Duy Anthony, TĐCTT XXV - 2017 (GP San Bernadino CA)

                       & Chị Hàn Linh Pauleen , TĐCTT XXV - 2017 (TGP Los Angeles CA); Chị Nguyễn Kim Thoa, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Mỹ Dung TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA), Chị Trần Liên Hương, TĐCTT VII – 2013 GP Orange CA, Chị Phan Thị Mai, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA, Chị Nguyễn

                        Huỳnh Jennifer, TĐCTT XXV – 2017 GP Orange CA     

- Ngày 6:        Sinh Nhật của Anh Đỗ Kim Ngân, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Võ Duy Linh, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Thụ Phong linh mục 2003 – Cha Đào Xuân Thành, Linh Hướng TĐCTT TGP Seattle

- Ngày 8:        Lễ Thánh Tâm Chúa

                        Sinh Nhật Chị Maria Trần Thu Sương, TĐCTT XVII - 2016 (GP Austin TX)

- Ngày 8-10:  TĐCTT Đại Hội I

- Ngày 10:      CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

                        Sinh Nhật của Anh Trần Hùng, TĐCTT I - 2009 (GP Orange CA), Anh Vũ Mạnh Luân, TĐCTT VIII – 2013, và Chị Phạm Thị Niêng, TĐCTT XI - 2014 (TGP Seattle WA), Chị Phạm Thị Tiến Giang,

                        TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị  Đỗ Thị Lan TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Sinh Nhật của Chị Trần Thị Ty, TĐCTT II - 2011 (GP San Bernadino CA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật của Anh Nguyễn Điềm, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Phạm Quân, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Chị Đinh Thị Thu Hương, TĐCTT XXVII 2017 GP San

                       Jose CA

- Ngày 13:      Lễ Thánh Antôn Quan Thày Anh Hoàng Hứa, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston Houston TX), Anh Nguyễn Đại Diệc, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Anh Nguyễn Chí Long TĐCTT XXV – 2017

                       (GP Orange CA), Anh Huỳnh Quột Hải, TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Châu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Nẻo, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật của Chị Chu Thị Hoanh, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino)

- Ngày 15:      Sinh Nhật của Chị Trương Kim Hạnh, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA), Chị Tạ Thị Kim Em, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), và Chị Nguyễn Ngọc Ninh, TĐCTT V - 2013 (GP New Jersey

                        NJ); Đặng Thơ, TĐCTT VII - 2013 (GP Portland OR); Phạm Thị Tường Vi, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma, OK),

- Ngày 16:      Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                        Kỷ niệm Khóa LTXC  VII (14-16/6/2013) - 41 TĐCTT (GP Orange, TGP LA & San Diego CA, GP Phoenix AZ, Portland OR và GP Vinh VN) ở Marywood Retreat Center GP Orange       

                        Sinh Nhật Chị Trần Thị Ánh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Phạm Thị Gấm, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 18:      Lễ Mình Máu Thánh Chúa (chính ngày cử hành là Thứ Năm 15/6)

                        Sinh Nhật Chị Mai Ngọc Dung và Chị Phạm Tiffany, 2TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Anh Vũ Quốc Hiệp, TĐCTT XV – 2015, (GP Orange CA), Chị Trần Phạm Kiều Oanh, TĐCTT XVIII –

                        2016 (GP Oklahoma, OK)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Tôn Chi, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK), Chị Theresa Công Jenny, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Orange CA), và Chị Trịnh Thanh Ngọc, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth

                       TX)

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Huệ, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Chị Phạm Ánh, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Hoàng Mai, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Anh

                       Phạm Giản, TĐCTT IX - 2013 và Anh  Nguyễn Văn Vinh, TĐCTT XIV – 2014, 2TĐCTT (GP Arlington VA), Chị Khổng Thị Tuyến, TĐCTT XVI - 2015 (GP Dallas TX), Chị Đỗ Thị Thúy Nga, TĐCTT

                       XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 21:      Lễ Thánh Louis Gonzaga, quan thày Anh Lý Châu Huỳnh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Francisco CA)

                        Sinh Nhật Anh Vũ Đình Ngữ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 23:      Sinh Nhật Chị Trần Thu Hà, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA

- Ngày 24:      Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: quan thày Anh Nguyễn Hoàng Quang/John, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Anh Lưu Công Tiên & Vũ Mạnh Luân, 2TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA);

                        Anh Nguyễn Công Bằng, TĐCTT XXVI 2017 (GP Rochester NY)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Tuyết Hồng, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), và Chị Đoàn Thị Mai, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Bùi Mộng Điệp, TĐCTT XXV – 2017 GP Orange CA

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Tạ Ánh Tuyết, TĐCTT V - 2013 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Đ Uyên Katie, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA).

- Ngày 28:      Sinh Nhật Chị Bùi Thị Quốc, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 29:      Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Phaolô, Quan Thày

                        GP Arlington VA: Anh Phêrô Nguyễn Sĩ Tiệp, TĐCTT III – 2011, Anh Peter Nguyễn Văn Vinh, TĐCTT XIV – 2014, Anh Phêrô Nguyễn Mộng Hùng, TĐCTT XVI - 2015

                        TGP Detroit MI: Anh Phêrô Phạm Andy và Anh Phêrô Nguyễn Văn Đon, 2TĐCTT XVI - 2015

                        GP Fortworth TX: Anh Phêrô Đinh Hùng Khương & Anh Phaolô Phạm Văn Đức, 2TĐCTT XVIII – 2016,  Anh Phaolô Lê Đan, TĐCTT XXIV – 2017.

                        TGP Galveston-Houston TX: Anh Phêrô Nguyễn Văn Mẫu, TĐCTT VI – 2013, Anh Phêrô Trần Henry, TĐCTT X – 2014, Anh Phêrô Trần Văn Tú TĐCTT X – 2014, Anh Phêrô Trần Xuân Hiến,

                        TĐCTT XVII - 2016

                        TGP Los Angeles CA: Anh Phêrô Lê Tư, TĐCTT II - 2011;

                        GP Oklahoma OK: Anh Phêrô Nguyễn Công Định, TĐCTT XVIII - 2016

                        GP Orange CA: Anh Phêrô Trần Toán, TĐCTT II – 2011; Anh Phêrô Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT II – 2011; Anh Phêrô Nguyễn King, TĐCTT XII - 2014; Anh Phaolô Nguyễn Thiên, TĐCTT XII –

                        2014; Phêrô Võ Văn Qúy, TĐCTT XV – 2015

                        GP Portland OR: Anh Phêrô Đặng Gia Lâm, TĐCTT VII - 2013;

                        GP Rochester NY: Anh Nguyễn Văn Thái, TĐCTT XIX – 2016;

                        TGP Seattle WA: Anh Phêrô Đỗ Trọng Quyền, Anh Phaolô Hoàng Thông, Anh Phêrô Mao Đức Nam, Anh Phêrô Nguyễn Kim Sơn, 4TĐCTT VIII - 2013

                        GP Rochester NY: Anh Phaolô Vũ Văn Loan, TĐCTT XIII – 2014

                        TGP Washington MD: Phêrô Trần Xuân Đán, TĐCTT XXVI – 2017

                        Sinh Nhật Cha Vũ Đình Huyến, CMC, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

- Ngày 30:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Minh Thế, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

                        Kỷ Niệm Khóa TĐCTT VI ở Mater Dolorosa TGP Los Angeles (30/6-2/7/2017)

 

 

 

Tháng 7

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Linh Mục và Thừa Tác Mục Vụ của các vị

Xin cho các vị linh mục đang cảm thấy mệt mỏi và cô độc nơi hoạt động mục vụ của mình, được tìm thấy sức nâng đỡ và niềm an ủi ở nơi mối thân tình của các vị với Chúa, cũng như ở nơi mối thân hữu của các vị với các linh mục khác.

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô, những người sống trong sự khinh chê thế gian và chính mình, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong lãnh đạm và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong tinh tuyền và thần hiệp, trong khổ đau và ẩn khuất trước mắt thế gian. Đây là lúc họ xuất thân làm cho thế gian tràn đầy ánh sáng. Hãy đi mà tỏ mình ra là các con cái dễ thương nhất của Mẹ” (Bí Mật La Salette)

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Mai Chinh, TĐCTT I - 2009 (GP Orange CA) và Chị Temy T Spat, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), & Phạm Hồng Khanh, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA)

- Ngày 2:        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Hoàng Minh/Mindy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA); Vũ Dương Liễu, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose

- Ngày 3:        Lễ Thánh Tôma Tông Đồ, Quan Thày Anh Nguyễn Việt Phát, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA) & Lê Văn Hiệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA)      

- Ngày 5:        Sinh Nhật Anh Phaolô Vũ Văn Loan, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Anh Trần Trung Thành TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 6:        Lễ Thánh Maria Goretti, Quan Thày của Chị Nguyễn Lê Xuân Hương, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA) và Chị Temy T. Spat, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington, VA)

                       Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” và Cầu Cho Nhau hằng tháng

                       Sinh Nhật Anh Nguyễn Hoàng Quang/John, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Xuân, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Thị Hiên, TĐCTT XVIII – 2016 (GP

                       Fortworth TX)

- Ngày 7:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Anh Đặng Gia Lâm, TĐCTT VII - 2013 (GP Portland OR) & Chị Lê Thị Linh, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino); Chị Nguyễn Thị Kiêm, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX); Chị

                        Đồng Thị Tím, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Tuyến, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Mai, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA) & Anh Hà Đại Thắng, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 9:        Kỷ Niệm Khóa LTXC  XIX (8-9/7/2016) – 6 TĐCTT (GP Rochester NY và Arlington VA)

                        CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Anthony Hoàng Hứa, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Ngô Thị Trinh, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino CA), Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XV – 2015

                       (GP Orange CA)

- Ngày 11:      Lễ Thánh Biển Đức, Quan Thày của Anh Trác Tuyệt, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX) và Chị Benedicta Đoàn Thanh Lan, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 12:      Lễ Thánh Veronica, Quan Thày của Chị Nguyễn Quỳnh Trang, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA),

                       Sinh nhật của Chị Trần Thị Chúc, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange, CA), Nguyễn Mai, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Chị Đặng Thị Thủy, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX), Anh Tống

                       Quang Minh, TĐCTT XXV – 2017 GP Orange CA

- Ngày 13:      Sinh nhật Chị Đào Hạnh Kim, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Phạm Văn Đốc, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hoàng Thị Nha, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY, Chị Nông Thị Dung, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Gaveston-Houston

                       TX)

- Ngày 15:      Kỷ niệm thụ phong linh mục: Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington VA

                        Sinh Nhật Anh Trần Tuấn Ngọc, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

                        Chị Bùi Kim Xuyến, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA), Chị Lê Cindy,  TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX), Chị Đinh Thị Hy, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 16:      Lễ Đức Mẹ Carmelo

                        Mừng kỷ niệm 21 TĐCTT tuyên hứa Khóa LTXC XXV 14-16/7/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernadino

                        Sinh Nhật Anh Lưu Chủ, TĐCTT VI - 2013 (TGP Gaveston-Houston TX)

- Ngày 17:      Kỷ Niệm Khóa LTXC  XX (16-17/7/2016) – 49 TĐCTT (GP Orange và TGP LA CA)

                        Sinh Nhật Anh Phạm Andy, TĐCTT XVI - 2015 (TGP Detroit MI); Anh Trịnh Viết Hanh, TĐCTT XX - 2016 (GP Fort Worth)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Lê Madison Taylor / Nhung, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ)

- Ngày 20:      Kỷ Niệm Khóa LTXC  XII (18-20/7/2014) – 37 TĐCTT (GP Orange, San Bernadino và TGP LA CA)

                        Sinh Nhật  Chị Phạm Thị Hường, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Thị Hoàng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Gaveston-

                        Houston TX)

- Ngày 21:      Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                        Kỷ Niệm Khóa LTXC  VIII (19-21/7/2013) – 53 TĐCTT (TGP Seattle WA)

- Ngày 22:      Lễ Thánh Mai Đệ Liên, Quan Thày của Chị Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA), Chị Ninh Thương, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Phùng Thị Nhung, TĐCTT V - 2013

                        (TGP Philadelphia PA), Nguyễn Phước Hậu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Hứa Hoàng Yến Điệp, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XVII – 2016

                        (TGP Gaveston-Houston TX)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Thúy Huệ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA)

                       Qua đời Chị Farida Gross, TĐCTT II – 2011 TGP LA CA.

- Ngày 20-22 Khóa LTXC XXX – Nam California

- Ngày 23:      Sinh Nhật Chị Võ Kim Ngọc, TĐCTT XV - 2015 (TGP LA CA),

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Cúc, TĐCTT XVI - 2015 (GP Arlington VA)

- Ngày 25       Sinh Nhật Chị Anne Matha Ngô Thị Lý, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 26:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XV (24-26/7/2015) – 32 TĐCTT (GP Orange 20, San Bernadino 5 và TGP LA 7)

- Ngày 26:      Lễ Thánh Gioakim và Ana, Quan Thày

                       - GP Allentown PA: Cha Gioakim Hà Đăng Đoàn (Linh Hưóng TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ;

                       - GP Arlington VA: Chị Anna Trưong Kim Hạnh, TĐCTT III – 2011; Hannah Đặng Hạnh, TĐCTT IX – 2013; Nguyễn Thị Xuân, TĐCTT IX – 2013,Phạm Ngọc Ty, TĐCTT IX – 2013; Chị Đinh Thị

                        Nương, TĐCTT XVI - 2015

                       - GP Austin TX: Chị Chu Thủy Tiên, TĐCTT XVII – 2016,

                       - GP Fortworth TX: Chị Cao Bùi Thu Hương, TĐCTT XVIII – 2016, Đào Thị Gần TĐCTT XVIII – 2016, Chị Nguyễn Lệ Nga, TĐCTT XVIII – 2016; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Cindy, Nguyễn Thị

                         Hòa, Nguyễn Thị Kiêm & Nguyễn Kim Nhung, 5 TĐCTT XXIV – 2017.

                        - TGP Galveston-Houston TX: Chị Anna Huỳnh Ngọc Huyên & Ngô Thị Khang, 2TĐCTT VI – 2013; Nguyễn Thúy, Phùng Thị Bang, Trần Ba & Vũ Thị Tươm, 4TĐCTT X – 2014; Chị Vũ Thị

                           Lượng, TĐCTT XVI – 2015; Chị Anne Matha Ngô Thị Lý, TĐCTT XVII – 2016; Chị Trần Thị Mỹ Hạnh TĐCTT XVII - 2016.

                       - GP Hawaii HI: Anna Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XXII – 2017;

                       - TGP Los Angeles CA: Chị Anna Nguyễn Thị Thân, TĐCTT I - 2009; Chị Nguyễn Kiều Lan, TĐCTT XV – 2015

                       - GP Oklahoma, OK: Chị Hoàng Đỗ Thị Khánh, TĐCTT XVIII – 2016

                       - GP Orange CA: Chị Hoàng Nhàn Nancy, TĐCTT IV – 2012; Chị Phạm Tiffany, Trần Diệu Linh & Vũ Thị Qui: 3 TĐCTT VII - 2013; Chị Trần Chúc, TĐCTT XI – 2014; Chị Bùi Cúc, Hoàng Thanh: 2

                        TĐCTT XV – 2015; Chị Tống Thanh Liên, Lăng Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Thị Sửu: 4 TĐCTT XX – 2016; Chị Đồng Thị Tím, Nguyễn Trinh, Nguyễn Thị Tú, Võ Thị Thanh Thủy: 4

                        TĐCTT XXV – 2017.

                       - TGP Philadelphia PA: Chị Anna Nguyễn Thị Hạnh & Chị Nguyễn Thanh Thúy, TĐCTT III - 2011;

                       - GP San Bernadino CA: Chị Anna Trần Thị Ty, TĐCTT II – 2011; Chị Lê Thị Linh và Phạm Dung, 2TĐCTT XII - 2014;

                       - GP San Jose WA: Chị Lý Tuyết Jennifer, TĐCTT XXI – 2016; Quí Chị Đinh Xuân Hương, Đinh Thị Hy, ĐinhThị Thu Hương, Nguyễn Anh Đào, Phạm Thị Bách, Phạm Thị Gấm, 6T ĐCTT XXVII -

                          2017

                       - TGP Seattle, WA: Cha Gioakim Đào Xuân Thành, Linh Hướng TĐCTT TGP Seattle; Chị Anna Chu Thị Hát, Nguyễn Thị Thúy Huệ, Nguyễn Thị Liên, Phạm Liễu Biên, Trần Thị Giang và Trần

                         Trợ, 6TĐCTT VIII - 2013;

                       -  GP Rochester NY: Chị Hoàng Thị Nha, Hoàng Thị Tuyết, Phạm Thị Hường, Trần Thị Khai và Trần Mỹ Phượng, 5 T ĐCTT XIII - 2014

                       - Úc Châu: Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT XI - 2014;

                       - Việt Nam: Chị Anna Hồ Thị Hiền, TĐCTT VI – 2013;

                       - TGP Washington MD: Chị Hiếu La, Hồ Nguyễn Hương, Lê Thanh Hương Teresa, 3 TĐCTT XXVI – 2017.

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XXVI 2017 TGP Washington MD

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Dung, TĐCTT VII - 2013 (TGP LA), Phạm Vinh Châu, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 28:      Sinh Nhật Cha Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, Ân nhân của TĐCTT TGP Galveston-Houston TX & Chị Vũ Phượng Tracy, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA, Phan Thị Thanh, TĐCTT XVII –

                       2016 (TGP Galveston-Houston TX)    

- Ngày 29:      Lễ Thánh Matta: Quan Thày của Chị Hà Thuận, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Định và Nguyễn Kim Lê: 4 TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle); Chị Nguyễn Thị Toàn và Phạm Hồng Khanh: 2

                       TĐCTT XII – 2014 + Chị Đỗ Thị Hợi TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange); Chị Trần Xuân Hường, TĐCTT XV – 2015 (TGP LA CA), Chị Đỗ Thị Tin, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX), Chị Hoàng

                       Thị Minh + Trần Xuân Huệ Lily 2TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Ngọc Hách , TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Chị  Trần Thị Lài, TĐCTT XXII – 2013 (GP Hawaii HI)

                       ; Chị Đỗ Thị Hợi, TĐCTT XXVF - 2017  (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Washington MD)

                        Sinh Nhật Chị Lê Thị Ngọc Dung, TĐCTT XXVI 2017

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Tri Kim Tuyến, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fortworth TX)

- Ngày 31:      Thụ Phong Cha Trịnh Đức Hòa 24 năm (31/7/1993)

                        Sinh Nhật Chị Đinh Ngọc Tina, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)

 

 

Tháng 8

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Kho Tàng Các Gia Đình

Xin cho bất cứ quyết định có tầm vóc ảnh hưởng sâu rộng nào của các kinh tế gia và chính trị gia, đều làm sao để có thể bảo vệ gia đình như là một trong những kho tàng của nhân loại.

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Miệng họ sẽ ngậm thanh gươm hai lưỡi lời Chúa, và vai họ vác cây Thập Tự Giá đẫm máu. Tay phải họ cầm tượng chuộc tội, tay trái cầm chuỗi hạt mân côi, lòng họ khắc thánh danh Giêsu Maria. Hành vi cử chỉ của họ phản ảnh tính chất đơn sơ và tự hiến của Chúa Giêsu. Những con người cao cả này là thành phần phải đến” (Thánh Long Mộng Phố - Louis Mintfort, Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria – 59).

  

- Ngày 1:        Sinh Nhật của Chị Hoàng Maria Hương, TĐCTT XIX – 2016 GP Arlington VA

- Ngày 2:        Sinh Nhật của Chị Phạm Dung, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino CA); Anh Nguyễn Văn Don,  TĐCTT XVI - 2015 (TGP Detroit MI); Ôn Hạnh, TĐCTT XXV - 2017 (GP San Bernadino CA)

- Ngày 3:        Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” và Cầu Cho Nhau hằng tháng

                        Sinh Nhật của Chị Ninh Hợp, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 4:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

- Ngày 5:        Lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết / Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả

                        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật của Chị Phan Khánh Trang, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 2-5:    Ngày Thánh Mẫu XXXXI - 2018

- Ngày 7:        Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thị An, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 8:        Lễ Thánh Đaminh, Quan Thày của Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, Linh Hướng TĐCTT TGP Galveston-Houston, TX, Cha Nguyễn Hoan Lương CMC, linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii;

                       Anh Nguyễn Khắc Quang, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Anh Nguyễn Văn Luy, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA),  Anh Nguyễn Minh Thế, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Anh

                       Đỗ Văn Thông, TĐCTT XXVI - 2017 (GP Arlington VA), Anh Trần Đình Chỉnh,  TĐCTT XXVI - 2017 (TGP Washington MD) & em Cao Tấn Tĩnh, TĐCTT I - 2009 (GP San Bernadino CA).

                       Sinh Nhật của Chị Lý Nguyễn Oanh, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Anh Trần Sơn Định, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Lễ Thánh Laurenso, Quan Thày của Anh Nguyễn Điềm, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

                       Sinh Nhật của Anh Trần Toán, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 11:      Lễ Thánh Filomena, Quan Thày của Chị Nguyễn Châu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

                        TĐCTT Nam CA Mừng Tân TĐCTT

- Ngày 12:      CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

                        Sinh Nhật của Chị Ngô Hồng Phúc, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA)

                        Sinh Nhật Chị Phạm Ngọc Lệ, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA),

- Ngày 13:      Sinh Nhật Chị Phùng Thúy Phượng, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật của Chị Hoàng Thanh, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA) và chị Vũ Chúc Ly / Bích, T ĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI)

- Ngày 15:      Lễ Đức Mẹ Mông Triệu

                        Quan Thày của Chị Mai Ngọc Dung, Chị Nguyễn Kim Loan Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, 3TĐCTT VII – 2013, Chị Nguyễn Thị Hải Loan, TĐCTT XII – 2014,  Trần Thị An, TĐCTT XV – 2015,

                         (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Tình, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Phạm Thị Thắm TĐCTT XX – 2016, (GP Orange CA)

                        Sinh Nhật của Anh Vũ Thiện, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 16:      Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thanh Thúy, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA);

                        Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA); Anh Lâm Quang Tín, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA, Chị Đinh Lệ, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Bạch Cúc, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Nguyễn Anh Đào, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 18:      Sinh Nhật Chị Mai Tuyết Trinh, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 16-18  Khóa LTXC XXXI GP Arlington VA

- Ngày 19:      Sinh Nhật của Chị Trần Thị Đan, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Vũ Thị Thuận,  TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

                        Kỷ niệm 18 tân TĐCTT Khóa LTXC XXVI ở GX Các Thánh TĐVN GP Arlington VA (17-19/8/2017)

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Anh Nguyễn Sĩ Tiệp, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA), Chị Hoàng Thị Khổng, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Chinh & Nguyễn Thị Minh Trâm,

                        2TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hoàng Thị Minh, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

- Ngày 21       Sinh Nhật Anh Gabriel Trần Đình Tấn, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma OK)

- Ngày 22:      Lễ Đức Mẹ Nữ Vương                      

- Ngày 23:      Lễ Thánh Rosa Quan Thày Chị Phạm Thị Duyên, TĐCTT X – 2013, Chị Đinh Thị Tuyết Ngọc, TĐCTT XVII – 2016 (cả 2 đều ở TGP Galveston-Houston TX), Chị Đỗ Thị Thúy Nga, TĐCTT XX –

                       2016 (GP Orange CA)

                       Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Phúc, TĐCTT XII - 2014 (TGP LA CA)

- Ngày 24:      Kỷ niệm Khóa LTXC  XIII (23-24/8/2014) - 18 TĐCTT (TGP Rochester NY)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thu Hằng, T ĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 23-25  Khóa LTXC XXXII GP Rochester NY

- Ngày 26:      Kỷ niệm Khóa TĐCTT IV (24-26/8/2012) – 14 TĐCTT (GP Orange và TGP Los Angeles CA)

                       Sinh Nhật Chị Trần Thị Anh, TĐCTT XIX - 2016 (GP Rochester NY)

- Ngày 27:      Lễ Thánh Monica, Quan Thày của Chị Nguyễn Thị Đa và Chị Hoàng Mai, 2TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Trần Thị Thành, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), và Chị Trần

                       Tuyết Hồng, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange)

                       Sinh Nhật Cha Nguyễn Huy Châu, CMC, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernadino CA, Chị Nguyễn Liên, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 28:      Lễ Thánh Augustino, Quan Thày của Anh Phạm Văn Hùng, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Anh Nguyễn Khoan, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX) & Anh Trần Trung Thành

                       TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Lộc, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA).

- Ngày 30:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Chánh Đức, TĐCTT XIX – 2016 (GP Arlington VA)

                                                         

  

Tháng 9

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Giới Trẻ ở Phi Châu

Xin cho giới trẻ ở Phi Châu có đủ điều kiện được giáo dục và làm việc nơi xứ sở của họ.

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô, những người sống trong sự khinh chê thế gian và chính mình, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong lãnh đạm và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong tinh tuyền và thần hiệp, trong khổ đau và ẩn khuất trước mắt thế gian. Đây là lúc họ xuất thân làm cho thế gian tràn đầy ánh sáng. Hãy đi mà tỏ mình ra là các con cái dễ thương nhất của Mẹ” (Bí Mật La Salette)

  

- Ngày 1:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và

                       Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                       Sinh Nhật Chị Hà Thị Dậu, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Lý Thị Tư, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA; Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XXVI – 2017 GP Arlington VA

                        Kỷ Niệm Khóa LTXC  IX (30-31/8 – 1/9/2013) – 12 TĐCTT (GP Arlington VA)

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị Cao Bùi Thu Hương, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị

                        Phạm Nguyệt Nga, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 3:        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Kỷ Niệm Khóa TĐCTT II (2-3/9/2011) – 19 TĐCTT (GP Orange CA và TGP LA CA)

                        Sinh Nhật Chị Fujimoto Dung, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) và Chị Đinh Thị Vân, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Toàn, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Trần Thị An, TĐCTT XV – 2015

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Thanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Trần Mỹ Phượng, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Anh Phạm Văn Đức, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX), Chị

                        Vũ Kỳ Nga Kathy, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Bùi Thanh Phương, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Lài, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” và Cầu Cho Nhau hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Phạm Minh Châu Cindy, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 8:        Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

                       TĐCTT GP Orange CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm 1 và 2 Thứ Bảy Tuần 2

                       Sinh Nhật Chị Nguyễn Phụng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Huệ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Đặng Thị Lan, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino)

- Ngày 9:        TĐCTT GP San Bernadino CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm

                        Sinh Nhật Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 10:      CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Liên, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Anh Mao Đức Nam, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 12:      Lễ Thánh Danh Đức Mẹ Quan Thày:  

                        GP Arlington VA: Chị Nguyễn Thị Hường, TĐCTT III – 2011, Nguyễn Thị Điều và Nguyễn Thị Phượng, 2TĐCTT V – 2013, Bùi Thị Quốc, Vũ Thị Minh Châu, Nguyễn Thị An và Phạm Nguyễn

                        Tuấn, 4TĐCTT IX - 2013; Chị Đỗ Tina, Tống Thị Nhị và Trần Thị Tuyết, 3TĐCTT XIV – 2014; Chị Nguyễn Thị Nghĩa, TĐCTT XVI – 2015

                        GP Austin TX: Chị Nguyễn Ngọc Anh Annie, TĐCTT XVII – 2016, Chị Trần Nguyệt Mai, TĐCTT XVII – 2016,  Chị Trần Thu Sương, TĐCTT XVII - 2016

                        GP Baltimore MD (Maryland): Chị  Ngô Thị Kim Đan TĐCTT XIX – 2016

                        TGP Detroit IL: Chị Lê Thị Dung, Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Thu, 3TĐCTT XI - 2014;

                        GP Fortworth TX: Chị  Đỗ Thị Kim Thoa, Chị Nguyễn Thị Bạch, Chị Nguyễn Thị Hiên, Chị Nguyễn Măng, Chị Nguyễn Thị Thủy, Chị Phạm Thị Ngọc Ánh, Chị Phạm Hữu Mary, Chị Trần Thị

                        Gấm, và Chị Vũ Nga Kathy, 9 TĐCTT XVIII – 2016; Nguyễn Hoa Cathy, Đoàn Nguyễn Hà, Hồ Trương Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Lan, Trần Thị Lượt, Nguyễn Thị

                       Măng, Nguyễn Thị Kim Quy, và Hoàng Thị Yến, 11 TĐCTT XXIV - 2017

                       TGP Galveston-Houston TX: Quí Chị Lưu Thị Sợi, Trn Mai, Trần Lan Linda, Trịnh Thị Tính và Nguyễn Thị Dậu, 6TĐCTT VI – 2013; Chị Nguyễn Thị Binh, Nguyễn Bạch Cúc, Nguyễn Thanh

                       Nga, Trịnh Thị Kim, Vũ Thị Lụa, 5TĐCTT X - 2014; Nguyễn Ngọc Ánh X – 2015, Nguyễn Thị Quế TĐCTT XVII – 2016, Nông Thị Dung, TĐCTT XVII – 2016, Phạm Vinh Châu, TĐCTT XVII – 2016,

                       Phan Thị Thanh, TĐCTT XVII – 2016, Đoàn Thị Mai, Đoàn Thanh Vân, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Kim Dung, Phạm Thị Oanh, 6 TĐCTT XXIII – 2017; Phạm Thị Hồng

                       Liên, TĐCTT XXVI 2017.  

                      GP Hawaii HI: Chị Vũ Chúc Ly / Bích, TĐCTT XXII – 2017

                      TGP Los Angeles CA: Chị Nguyễn Hoài Sâm và Nguyễn Thị Phúc, TĐCTT XII - 2014; Vũ Thị Én, TĐCTT XV – 2015, Lâm Trúc Bình, TĐCTT XX - 2016

                      GP Oklahoma, OK: Chị Phạm Bích Thủy, TĐCTT XVIII – 2016, Chị Tôn Chi, TĐCTT XVIII – 2016

                      GP Orange CA: 7 TĐCTT II – 2011 Đào Hạnh Kim, Lê Thị Ghi, Lý Nguyễn Oanh, Nguyễn Bích Thủy, Ninh Hợp, Ninh Thương & Trần Ngọc Huệ; 4 TĐCTT IV 2012 Hoàng Minh/Mindy, Phạm

                      Khánh Nancy, Trần Thị Mỹ Dung & Văn Thị Nguyệt; 10 TĐCTT VII – 2013 Đặng Thị Kim Nhung, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Vũ Tammie, Nguyễn Thụy Trường, Tạ Thị Ty,

                      Trần Thị Ánh, Trần Ngọc Điệp Diana, Trần Thị Đan & Trần Bạch Yến; 14 TĐCTT XII – 2014 Đỗ Thị Tâm, Ngô Thị Đại, Ngô Hồng Phúc, Nguyễn Tâm Huệ, Nguyễn Loan Katie, Nguyễn Thy Liên,

                      Nguyễn Hải Loan, Nguyễn Nancy, Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Ngọc Lệ, Phạm Thị Thùy Liên, Phạm Thị Mến, Trần Thái Thanh & Trần Thị Tiếu; 8TĐCTT XV – 2015 Đào Thị Thanh, Lý Thị Tư,

                      Nguyễn Thị Hoàng, Phan Thị Mai, Phùng Thị Phượng, Trần Thu, Trịnh Thị Hồng, Vũ Thị Hồng, 1 TĐCTT XVI – 2015 Đinh Tuyết Mai; TĐCTT XX  - 2016: Đinh Thị Vân, Đỗ Ana, Đỗ Thoa

                      Catherine, Đ Uyên Katie,  Đỗ Thị Lan, Mai Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Mỹ Hiền, Nguyễn Lài, Nguyễn Chi Mai, Nguyễn Mary, Nguyễn Tô Mary, Chị Nguyễn Thủy, Nguyễn Ánh

                      Tuyết, Phạm Thanh Nhàn, Phạm Thị Nhi, Phạm Thị Thắm, Phan Khánh Trang,  Phạm Thị Xuân Thiên, Trần Xuân Hoa, Trần Thị Nhuận, Vũ Thanh Hằng, Vũ Thị Thuận; TĐCTT XXV  - 2017:

                      Nguyễn Huỳnh Jennifer, Ôn Hạnh, Phạm Nguyễn Nga, Trần Bạch Mai.

                      TGP Philadelphia PA: Quí Chị Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Lê Xuân Hương, 2TĐ CTT III – 2011; Chị Hà Thị Dậu, Nguyễn Thị Hoa và Phạm Ánh, 3TĐCTT V - 2013;

                      GP Phoenix AZ: Chị Trần Thị Thùy Dung, TĐCTT VII - 2013;

                      GP Rochester NY: Chị Nguyễn Quỳnh Lê, Nguyễn Thanh Vân và Trần Hằng Nga, TĐCTT XIII – 2014; Chị Trần Thị Lan & Trần Thị Hạnh, 2TĐCTT XVI – 2015; Chị Trần Thị Anh và Chị Trần Thị

                      Thu Thủy, 2TĐCTT XIX – 2016.   

                      GP San Bernadino CA: Chị Chu Thị Hoanh, Đặng Thị Lan, Ngô Thị Trinh, 3TĐCTT XII – 2014; Chị Trần Thị Ty, TĐCTT II - 2011;  Chị Nguyễn Thị Lộc & Trần Ngọc Phượng, 2TĐCTT XV – 2015

                      GP San Jose: Quí Chị Đoàn Thanh Hà, Bùi Kim Xuyến, Phạm Thị Vi, Trần Phan Thị Hòa,  Đỗ Thu Hương, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Kim Dung, các TĐCTT XXI – 2016; Quí Chị Anh Thúy

                      Anh, Bùi Thị Mùi, Hoàng Thị Quy, Lưu Kim Holly, Ngô Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Liên, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Thị Tuyến, Phạm Minh Châu Cindy, Phạm Thị Liên, Tạ Thị Vui,

                      Tôn Nữ Quỳnh Giao, Vũ Dương Liễu, 14 T ĐCTT XXVII - 2017

                      TGP Seattle WA: 12 TĐCTT Chị Cao Trường, Đặng Thị Sồi, Đặng Thị Sen, Eastman Thu Hương, Nguyễn Kim Ngọc, Phạm Thị Lữ, Phạm Thị Niêng, Phạm Thị Tình, Chị Thu Trinh, Trần Thị Chén,

                      Trần Thị Mỹ Chi và Trần Nancy;

                      TGP Washington MD: Chị Lê Thị Ngọc Dung & Chị Trần Thị Lan, 2TĐCTT XXVI 2017

                       Canada: Chị Dương Thị Nở, TĐCTT XII – 2014.

                       Sinh Nhật Anh Phạm Tuấn, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

- Ngày 13:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XIV (11-13/9/2014) – 6 TĐCTT (Giáo Phận Arlington VA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Phước Hậu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Trần Ba, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Lệ Nga, TĐCTT XVIII - 2016 (GP

                        Fortworth TX), Nguyễn Tô Mary, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 15:      Lễ Đức Mẹ Đau Thương

                       Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Cha Hà Đăng Đoàn, Linh Hướng TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (GP Allentown PA), Chị Nguyễn Thị Thủy, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Bạch, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Đình Thanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ)

                        TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày

                        (18/9 –  8/10/2016.

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Định, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Phạm Ngọc Ty, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 21-23  Khóa LTXC XXXIII GP San Jose CA

- Ngày 22:      TĐCTT GP Orange CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm 3 và 4 Thứ Bảy Tuần 4

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA) & Chị Phạm Thị Ngọc Hách , TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA).

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Phượng, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino),

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thùy Trường, TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA)

- Ngày 27:      Lễ Thánh Vincentê, quan thày Quí Anh Lý Minh, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange), Mai Văn Đạo & Phạm Diêm, 2TĐCTT XII – 2014 (GP San Bernadino), và Anh Nguyễn Thắng, TĐCTT XIII – 2014

                       (GP Rochester NY), Vũ Hoan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA); Nguyễn Lưu Phúc, TĐCTT XXVII – 2017 GP San Jose CA

                        Sinh Nhật Anh Phêrô Trần Xuân Đán, TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD

- Ngày 28:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Đa, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

                        Sinh Nhật Chị Trần Thị Hạnh, TĐCTT XVI – 2015 (GP Rochester NY)

- Ngày 20-29: Kỷ Niệm Khóa LTXC XVI 15 TĐCTT tuyên hứa ngày Thứ Sáu 25/9/2015 ở Đền

                        Thánh Katherine of Drexel TGP Philadelphia trong Hành Trình Miền Đông Bắc 

                        Hoa Kỳ - “Cho Tình Yêu Lên Ngôi LTXC”: New York, Philadelphia và Washington DC nhân dịp Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII (22-27/9/2015) ở TGP Philadelpha, với sự hiện diện của

                       ĐTC Phanxicô (Thứ Bảy và Chúa Nhật 26-27/9/2015).

                       Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Rochester NY)

- Ngày 29:     Lễ Các Thánh Tổng Thần Micae, Gabriel và Raphael, quan thày, Anh Micae Hồ Văn Thông, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA), Anh Gabriel Trần Đình Tấn, TĐCTT XVIII - 2016 (GP

                       Oklahoma OK), Anh Trần Sơn Định TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 30:      Qua Đời 2011 Anh Nguyễn Hữu Toại, TĐCTT IB - 2011 (TGP Los Angeles CA – Tuyên Hứa riêng ngày 30/3/2011)

 

  

Tháng 10

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Sứ Vụ của Tu Sĩ

Xin cho thành phần nam nữ sống đời thánh hiến tu trì biết phấn chấn bản thân mình, và ở giữa những con người nghèo khổ, những ai sống bên lề xã hội, và những người không có tiếng nói.

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Miệng họ sẽ ngậm thanh gươm hai lưỡi lời Chúa, và vai họ vác cây Thập Tự Giá đẫm máu. Tay phải họ cầm tượng chuộc tội, tay trái cầm chuỗi hạt mân côi, lòng họ khắc thánh danh Giêsu Maria. Hành vi cử chỉ của họ phản ảnh tính chất đơn sơ và tự hiến của Chúa Giêsu. Những con người cao cả này là thành phần phải đến” (Thánh Long Mộng Phố - Louis Mintfort, Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria – 59).

 

- Ngày 1:        Lễ Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, Quan Thày 

                       GP Arlington VA: Quí Chị Phạm Ngọc Tuyền, TĐCTT V - 2013 & Nguyễn Liên, TĐCTT IX - 2013; Chị Đỗ Thị Kẹo, TĐCTT XIV – 2014; Chị Nguyễn Cúc, TĐCTT XVI – 2015; Chị Hoàng Maria

                       Hương, TĐCTT XIX – 2016; Chị Nguyễn Thị Phi & Chị Nguyễn Thị Ty, 2TĐCTT XXVI – 2017

                       GP Dallas TX: Chị Khổng Thị Tuyến, TĐCTT XVI - 2015

                       GP Fortworth TX: Chị Đoàn Thị Sim, TĐCTT XVIII – 2016;  Chị Đinh Lệ, Chị Trịnh Thanh Ngọc & Chị Đặng Thị Thủy, 3TĐCTT XXIV – 2017 GP Fort Worth TX

                       TGP Galveston-Houston TX: Quí Chị Fujimoto Dung, Hoàng Thị Khổng, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Ánh Tuyết, Vũ Thị Ngọc Thúy, 5 TĐCTT VI – 2013; Quí Chị Nguyễn Thị Yến, Phạm Thị Tiến

                       Giang, Theresa Phạm, 4 TĐCTT X - 2014; Vũ Thị Kim Tuyến TĐCTT XVII – 2016

                       TGP Los Angeles CA: Chị Huỳnh Mỹ-Hạnh, TĐCTT II - 2011;

                       GP Oklahoma, OK: Chị Trần Phạm Kiều Oanh, TĐCTT XVIII – 2016

                       GP Orange CA: Quí Chị Hoàng Minh, Khổng Thị Nhàn, Ngô Hương Josephine, Ngô Thị Kim Phượng: 4 TĐCTT IV – 2012; Quí Chị Huỳnh Thanh, Hàn Kim Bình, Nguyễn Thị Hồng Danh, Tăng

                       Thị Tươi, Trần Thị Nhượng, Trịnh Kim Chung: 6 TĐCTT VII – 2013; Quí Chị ĐThị Quế Mary, Nguyễn Maily, Trần Evy: 3 TĐCTT XII - 2014; Chị Nguyễn Thùy Phương, Nguyễn Thị Mỹ, Trần Thu

                       Hà, Võ Kim Ngọc & Vũ Phượng Tracy: 5 TĐCTT XV – 2015; Quí Chị Công Jenny, Nguyễn Thị Ban, Nguyễn Thị Ngát Hương, Nguyễn Mai, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Ly Lan, Phạm Nguyệt Nga,

                       Trần Kim Cúc, Trần Thị Kim Oanh: 9 TĐCTT XX – 2016; Quí Chị Bùi Mộng Điệp,  Hàn Linh Pauleen, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Ngọc Ly, Trần Thị Hưng, 6 TĐCTT XXV – 2017

                       TGP Philadelphia PA: Quí Chị Chị Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Thanh Thiên Loan, và Nguyễn Thị Ánh Linh, 3TĐCTT III - 2011; Chị Nguyễn Thanh Hoài, TĐCTT XXVI 2017

                       GP Phoenix AZ: Quí Chị Đỗ Hồng Khanh & Lê Madison Taylor, 2TĐCTT VII - 2013;

                       GP Portland OR: Chị Đặng Thơ, TĐCTT VII - 2013;

                       GP San Diego, CA: Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT VII - 2013; Chị Đỗ Điệp, TĐCTT XXV – 2017

                       GP San Jose, CA: Chị Nguyễn Thị Ngàn & Phan Kim Dung, Kiều Thị Hoàng, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA, 3TĐCTT XXI – 2016;

                       TGP Seattle WA: Quí Chị Đỗ Thị Nguyệt, Đỗ Thị Kim Sang, Hoàng Thị Tin, Nguyễn Thị Nẻo, Phạm Thị Như Hoàn, 5TĐCTT VIII – 2013;

                       GP Rochester NY: Quí Chị Hoàng Mỹ Khanh, Nguyễn Dzung, Nguyễn Ánh Ngọc, Nguyễn Thu và Tố Hương, 5TĐCTT XIII – 2014.

                       TGP Washington MD: Chị Nguyễn Hoàng Mộng Thúy

                       Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kẹo, TĐCTT XIV – 2014 GP Arlington VA; Chị Đỗ Điệp, TĐCTT XXV – 2017 GP San Diego CA; Chị Hồ Nguyễn Hương, TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD

                       Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Kỷ Niệm Khóa LTXC III (30/9-1/10/2011) - 13 TĐCTT (TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA)

- Ngày 2:        Lễ Thiên Thần Bản Mệnh, Vị Thần Hộ Mệnh của từng người.

                        Sinh Nhật Chị Vũ Thị Ngọc Thúy, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Đỗ Thị Nguyệt, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Vũ Thanh Hằng, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Đỗ

                        Thu Hương, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose, CA

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Trần Trợ, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thị Ngoan  + Trần Kim Cúc, 2TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA).

- Ngày 4:        Lễ Thánh Phanxicô Khó Khăn,

                        Vị thánh được lấy danh hiệu giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô

                        TĐCTT Hành Trình Niềm Vui Thương Xót II (4-24/10)

                        Quan Thày Anh Trần Hùng, TĐCTT I - 2009 (GP Orange CA), Anh Vũ Đình Ngữ, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Anh Nguyễn Chánh Đức, TĐCTT XIX – 2016 (GP Arlington VA)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Binh, TĐCTT X - 2014  (TGP Galveston-Houston TX) & Anh Hoàng Hữu Tính, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 5:        Lễ Thánh Faustina, Sứ Giả của Lòng Thương Xót Chúa

                       Quan Thày Chị Vũ Thị Lụa, TĐCTT X - 2014  (TGP Galveston-Houston TX)

                       Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” và Cầu Cho Nhau hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Đoàn Thanh Hà, TĐCTT XXI – 2016; Chị Tôn Nữ Quỳnh Giao, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 6:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Kim Lê, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 7:        Lễ Đức Mẹ Mân Côi

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT XI - 2014 (Úc Châu)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Đinh Thị Tuyết Ngọc, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX)                         

- Ngày 9:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Lành, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA)                       

- Ngày 10:      Sinh Nhật các Chị Nguyễn Thị Dậu (TGP Philadelphia PA), Chị Trần Thị Giang, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thanh Nga & Chị Vũ Thị Lụa,  2TĐCTT X - 2014  (TGP

                        Galveston-Houston TX), Anh Phạm Diêm, TĐCTT XII - 2014  (GP San Bernadino CA), Chị Nguyễn Thủy + Phạm Thị Xuân Thiên, 2TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA); Chị Trần Thị Cứu, TĐCTT

                        XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Phạm Thanh Hằng, TĐCTT XXIV - 2017  (GP Fortworth TX)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Maily, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA), Đỗ Thị Tin, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX)

- Ngày 13:      TĐCTT GP Orange CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm 1 và 2 Thứ Bảy Tuần 2

- Ngày 14:      CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

- Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hồng Danh, TĐCTT VII – 2013, Đỗ Thị Quế Mary, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA), Trần Xuân Hường, TĐCTT XV –2015 (TGP LA CA), Vũ Thị Kim Tuyến TĐCTT

                        XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX), Tôn Tuyền, T ĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma OK), Phạm Ly Lan + Trần Xuân Huệ Lily 2TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA); Anh Huỳnh Quột Hải,

                        TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD

- Ngày 16:      Thánh Giêrado, quan thày của Anh Phạm Quân +  Phạm Tuấn, 2TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

                        Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kim Sang, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Cha Trịnh Đức Hòa, Linh Mục Hướng Dẫn Nhóm TĐCTT Khóa XVIII                       

- Ngày 18:      Lễ Thánh Luca Thánh sử - Quan Thày Anh Luca Bùi Anh Huy, T ĐCTT XV – 2015 TGP LA

                        Sinh Nhật Anh Trần Xuân, TĐCTT XVI – 2015 (GP Rochester NY),  

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Loan, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange) và Anh Đỗ Trọng Quyền, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Chị Nguyễn Thị Ngàn, TĐCTT XXI – 2016 GP Orange CA

- Ngày 20:      Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Long, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA),  Chị Phạm Thị Kim Anh TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Mến, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA); Chị

                        Đặng Thị Sen, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Lăng Thị Nguyệt, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Chị Hồ Trương Hằng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX), Chị Đỗ Thị Hợi,

                        TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA), Chị Phạm Nguyễn Nga, , TĐCTT XXV - 2017 (GP San Bernadino CA)

- Ngày 21:      TĐCTT GP San Bernadino CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm

                        Lễ Thánh Usula, Quan Thày của Chị Tôn Tuyền, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma OK)

                        Sinh Nhật Chị Trần Thị Thùy Dung, TĐCTT VII - 2013  (GP Phoenix AZ), Anh Trần Hùng., TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

                        Kỷ Niệm Khóa LTXC XXI ở GP San Jose California (21-23/10/2016)

- Ngày 22:      Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

- Ngày 23:      Sinh Nhật Chị Đỗ Hồng Khanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ) & Huỳnh Thị Ngọc, TĐCTT IX - 2013   (GP Arlington VA)

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Hàn Kim Bình, TĐCTT VII - 2013   (GP Orange CA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thúy, TĐCTT X - 2014  (TGP Galveston-Houston TX), và Chị Lý Tuyết Jennifer, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA)

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Ngô Hương Josephine,  TĐCTT IV - 2012  (GP Orange CA); Chị Vũ Thị Nga, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 27:      TĐCTT GP Orange CA Hội Ngộ Tiểu Nhóm 3 và 4 Thứ Bảy Tuần 4

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Zdung, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY; Chị Nguyễn Ngọc Anh Annie, TĐCTT XVII – 2016 GP Austin TX                              

- Ngày 28:      Lễ Thánh Simon Tông Đồ, Quan Thày Anh Huỳnh An Ninh, TĐCTT VI - 2013  (TGP Galveston-Houston TX)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XVI – 2015 GP Palm Beach FL

- Ngày 31:      Sinh Nhật Chị Trần Hằng Nga, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY

 

 

Tháng 11

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Việc Phục Vụ Hòa Bình

Xin cho thứ ngôn ngữ yêu thương và đối thoại luôn thắng vượt thứ ngôn ngữ xung khắc.

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Mẹ kêu gọi những Tông Đồ Cuối Thời, những môn đệ trung kiên của Chúa Giêsu Kitô, những người sống trong sự khinh chê thế gian và chính mình, trong nghèo khó và khiêm hạ, trong lãnh đạm và thầm lặng, trong nguyện cầu và khổ chế, trong tinh tuyền và thần hiệp, trong khổ đau và ẩn khuất trước mắt thế gian. Đây là lúc họ xuất thân làm cho thế gian tràn đầy ánh sáng. Hãy đi mà tỏ mình ra là các con cái dễ thương nhất của Mẹ” (Bí Mật La Salette)

 

- Ngày 1:        Lễ Các Thánh, quan thày của chung Kitô hữu.

                        Sinh Nhật Chị Văn Thị Nguyệt, TĐCTT IV - 2012  (GP Orange CA), Chị Nguyễn Kiều Diễm, TĐCTT XI - 2014   (TGP Detroit MI); Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-

                        Houston TX

- Ngày 2:        Lễ Các Đẳng Linh Hồn

                       Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” và Cầu Cho Nhau hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị  Maria Đặng Thị Sồi, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA)

- Ngày 3         Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Anh Phạm Văn Hùng, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Trần Evy, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 5:        Thánh Elizabeth Quan Thày Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fort Worth; Chị Lê Thị Là, TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD; Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc, Ngô Kim Loan,

                        2TĐCTT XXVII - 2017 GP San Jose CA

                        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Anh Lưu Công Tiên, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Nguyễn Thị Tịnh, TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA)

- Ngày 6:        Sinh Nhật  Chị Trần Bạch Yến, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Triệu, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Ngọc Trác, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA) & Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXV - 2017  (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Thánh Lêô Cả, quan thày Cha Vũ Đình Huyến, CMC, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

- Ngày 11:      CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Trần Nancy, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA) & Anh Dương Tấn Giầu, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kim Thoa, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX); Chị Lê Thị Là, TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Hoàng, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 15:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Thắng, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY)

- Ngày 16:      Sinh Nhật Chị Khổng Thị Nhàn, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA) & Chị Vũ Thị Kim Loan, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA)

- Ngày 17:      Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Ngọc Ánh, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX)

- Ngày 18:      Ngày Thế Giới Người Nghèo II - TĐCTT Tặng Quà Homeless

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Quỳnh Trang, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA), Chị Trần Thị Mỹ Chi, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Chị Tạ Thị Vui, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Hoàng Mỹ Khanh, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY;

                        Anh Bùi Anh Huy, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA & Trần Ngọc Bích, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA

- Ngày 21:      Lễ Đức Mẹ Dâng Mình

                       Quan Thày của Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII - 2013  (GP Vinh VN)

                       Sinh Nhật Chị Đinh Thị Nương, TĐCTT XVI – 2015 (GP Arlington VA)

- Ngày 22:      Sinh Nhật Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, Linh Hướng TĐCTT TGP Galveston-Houston, Texas

                        Lễ Thánh Cecilia Quan Thày Chị Trần Thị Thanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Vũ Thị Kim Loan, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Phiên Vân TĐCTT XVII – 2016

                       (TGP Galveston-Houston TX), Chị Phạm Thị Tường Vi, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma, OK), Chị Nguyễn Cecile, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange), Võ Huỳnh Liên, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii

                       HI), Trần Thị Cứu, TĐCTT XXVII – 2017 GP San Jose CA

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Đinh Khánh, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX),

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Vũ Thủy / Tammie, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Hứa Hoàng Yến Điệp, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Trần Thị Tiếu, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), & Phạm Kim Dung, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston

                        TX

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Tống Thanh Liên, TĐCTT XX – 2015 (GP Orange CA)

 

 

Tháng 12

 Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Việc Phục Vụ Truyền Đạt Đức Tin

Xin cho thành phần tham gia vào việc truyền đạt đức tin, được tìm thấy ở nơi việc họ đối thoại với văn hóa, một thứ ngôn ngữ hợp với các tình thế của thời điểm hiện nay.

 Chủ đề chia sẻ, tĩnh tâm và sống thánh trong Năm Đạo Binh Thương Xót 2018:

“Miệng họ sẽ ngậm thanh gươm hai lưỡi lời Chúa, và vai họ vác cây Thập Tự Giá đẫm máu. Tay phải họ cầm tượng chuộc tội, tay trái cầm chuỗi hạt mân côi, lòng họ khắc thánh danh Giêsu Maria. Hành vi cử chỉ của họ phản ảnh tính chất đơn sơ và tự hiến của Chúa Giêsu. Những con người cao cả này là thành phần phải đến” (Thánh Long Mộng Phố - Louis Mintfort, Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria – 59).

 

- Ngày 1:        Thứ Bảy Đầu Tháng – TĐCTT-HSTTM Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, và

                        Nhóm TĐCTT TGP Washington MD hội ngộ hằng tháng

                         Sinh Nhật Anh Võ Tấn Hải, TĐCTT IV - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Ánh Tuyết, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Chị Trần Thị Hưng, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 2:        Chúa Nhật I Mùa Vọng

                        Sinh Nhật Chị Đào Thị Thanh, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA

- Ngày 3:        Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày của Anh Trương Phước Trung, TĐCTT I – 2009 (TGP Los Angeles CA), Anh Nguyễn Văn Triệu, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Anh Dương Tấn

                        Giầu, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA), Anh Lâm Quang Tín, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA)

- Ngày 4:        Thứ Hai Đầu Tháng - Nhóm TĐCTT GP San Jose CA hội ngộ hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Nguyệt, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Phạm Bích Thủy, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK)

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Thùy Liên, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Thứ Sáu Đầu Tháng - TĐCTT Ngày Chầu Thánh Thể “Một Giờ Với Thày” và Cầu Cho Nhau hằng tháng

- Ngày 8:        Lễ Mẹ Hoài Thai Vô Nhiễm Tội

                        Kỷ Niệm TĐCTT-HSTTM  tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

                        Quan Thày Chị Bùi Thúy-Nga, TĐCTT I - 2009  (GP San Bernadino), Chị Trịnh Nguyễn Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA); và Chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII - 2013  (GP

                        Orange)

                        Sinh Nhật Anh Lê Văn Hoàng, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA);

                        Chị Đoàn Minh, TĐCTT XV – 2015 (Giáo Phận Orange CA); Chị Nguyễn Thị Quế TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX),

- Ngày 9:        CN thứ hai - Nhóm TĐCTT GP Rochester NY phục vụ homeless hằng tháng

                        Sinh Nhật Chị Ninh Thương, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Trác Tuyệt, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Trần Thị Thu Thủy, TĐCTT XI – 2016 (GP Rochester NY)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ánh, TĐCTT III – 2011 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Anh Trần Văn Tú, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Hồng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA), Anh Vũ Kỳ, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 13:      Lễ Thánh Lucia Quan Thày của Chị Bùi Xuân Hồng, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA); Chị Huỳnh Ngọc Điệp, TĐCTT V - 2013  (TGP Philadelphia PA); Chị Nguyễn Thị Ngọc Kim  & Chị  

                       Nguyễn Ngọc Ninh, 2TĐCTT V - 2013  (GP New Jersey NJ); Chị Phạm Thị Kim Anh, TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA);  Chị Huỳnh Thị Ngọc, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), Chị Phùng

                       Thị Toan, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị Nguyễn Thị Hiệp, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA; Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XXVI – 2017 GP Arlington VA; Nguyễn Thị Mỹ Linh,

                       TĐCTT XXVII – 2017 GP San Jose CA

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Quỳnh Lê, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY

- Ngày 15:       TĐCTT Nam CA Mừng Giáng Sinh

                       Thứ Bảy tuần 3 - Nhóm TĐCTT GP Arlington VA hội ngộ hằng tháng

                       Sinh Nhật Chị Tạ Thị Ty, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Phiên Vân TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX),

- Ngày 17:      Sinh Nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô (1936)

- Ngày 19:      Sinh Nhật  Chị Benedicta Đoàn Thanh Lan, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Vũ Thị Qui, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Liên,

                        TĐCTT IX – 2013 (GP Arlington VA), Phạm Thị Vi và Nguyễn Kim Dung, 2 TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA,

- Ngày 22:      Sinh Nhật Chị Phạm Thị Bách, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Công Định, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma, OK),

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Lê Xuân Hương, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA), Chị Phạm Liễu Biên, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 25:      Lễ Giáng Sinh

                       Quan Thày của Anh Emmanuel Huỳnh Lâm Sum, TĐCTT IV - 2013 (TGP Los Angeles CA);

                      Sinh nhật rửa tội của ĐTC Phanxicô (sau 8 ngày theo lệ ở Á Căn Đình bấy giờ)

                      Sinh Nhật của Chị Huỳnh Thanh, TĐCTT VII - 2013 & Nguyễn Loan Katie, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange)

- Ngày 26:      Sinh Nhật  Cha Nguyễn Tuấn Long (TGP Los Angeles CA)

- Ngày 27:      Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Quan Thày Anh Lưu Chủ, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

                       Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ngát Hương, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 29:      Sinh Nhật Chị Kiều Thị Hoàng, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA

- Ngày 31:      Sinh Nhật của Chị Vũ Thị Tươm, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Nguyễn King, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Chị Tố Hương, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),  

                       Maria Anna Đào Thị Gần TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Hiếu La, TĐCTT XXVI – 2017 TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD) & Chị Nguyễn Thị Phi, TĐCTT XXVI – 2017 (GP

                      Arlington VA)