THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

 

TĐCTT - Ngày Tĩnh Tâm Dọn Mừng Hai Thánh LTXC trong Tháng 10-2018

Chúa Nhật 30-9-2018 tại Brothers of Saint Patrick

 

Chương Trình

 

8:00 - Sửa soạn và qui tụ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Đề tài 1: "Thánh nhân là tội nhân"

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài 2: "Nhị Vị Thánh LTXC: Faustina và Gioan Phaolô II"

11:45 - Viếng Thánh Thể

12:00 - Bữa trưa

1:00 - Hội thảo: "Nên Thánh là tiến trình biến đổi một Thánh Tội Nhân thành một Tội Nhân Thánh"

2:00 - Giải lao

2:15 - Câu chuyện nội bộ:

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 4-24/10/2018 & Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 12-22/4/2019

3:00 - Thánh Lễ Chúa Nhật và Phép Lành Lên Đường

4:00 - Bế mạc

 

"Đây là Ngày Tĩnh Tâm Hai Thánh LTXC đầu tiên của Nhóm TĐCTT:

Thánh Quan Thày Faustina 5/10 và Thánh Sáng Lập Gioan Phaolô II 22/10"

 

Trong lời dẫn nhập khai mạc, bé tĩnh đã nhấn mạnh đến sự kiện tĩnh tâm thay đổi sau Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (8-10/6/2018):

1- Mỗi năm TĐCTT có 3 ngày tĩnh tâm:

Tháng 4 tĩnh tâm về LTXC dọn mừng Lễ LTXC;

Tháng 10 tĩnh tâm về Nên Thánh dọn mừng 2 Thánh LTXC;

Tháng 12 tĩnh tâm về Thánh Mẫu dọn mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm của HSTTM

2- Bởi thế, TĐCTT sẽ không cần Khóa LTXC riêng nội bộ hằng năm vào Tháng 6 như từ năm 2014 nữa;

3- Tháng 6 là Tháng Thánh Tâm sẽ tổ chức Khóa LTXC cho chung cộng đồng ở Trung Tâm Công Giáo Vn GP Orange,

và một tuần sau sẽ mừng tân TĐCTT thay vì mừng vào Tháng 8 sau Khóa LTXC Tháng 7 như từ trước tới nay.

4- Tháng 8 sẽ có các khóa thăng tiến kiến thức về đạo, như cuối năm 2017 có Khóa Trau Dồi PVLC.

 

KINH MÂN CÔI KHAI MẠC

 

 

ĐỀ TÀI 1: "THÁNH NHÂN LÀ TỘI NHÂN"

 

 

Quí anh chị nghĩ sao về đề tài này? "Thánh nhân là tội nhân" nghĩa là gì, làm sao được... phải không?

Một số TĐCTT cũng đồng ý cái rắc rối mâu thuẫn này...

 

 

Thế nhưng, thử hỏi quí AC nhé: trong các thánh có ai tự cho mình là thánh hay chăng?

Vậy nếu các thánh không cho mình là thánh thì là gì...?

 

 

Thánh Phaolô đã nói với môn đệ Timôthêu của ngài rằng:

"Chúa Giêsu Kitô đã đến trong thế gian để cứu các tội nhân. Trong số đó, tôi là kẻ tội lỗi nhất

- Jesus Christ came into the world to save sinners. Of these I myself am the worst."

Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, vị sáng lập Dòng Đồng Công,

đã lấy khẩu hiệu là "Quorum primus" theo câu này của Thánh Phaolô: "Tôi là kẻ tội lỗi nhất"

 

 

Thật vậy, thực tế cho thấy, nếu chúng ta không thực sự tận đáy lòng nhận mình là tội nhân thì chúng ta:

Có thể nào cảm nghiệm thấy LTXC hay chăng? - "không!" (tham dự viên đồng thanh đáp)

Có thể nào biết thương xót tha nhân hay chăng? - "không!" (tham dự viên đồng thanh đáp)

Có thể nào làm tông đồ cho LTXC hay chăng? - "không!" (tham dự viên đồng thanh đáp)

Thế nhưng, tại sao chúng ta phải chân nhận mình là tội nhân?

 

 

 

Xin thưa: tại vì Phép Rửa chỉ có tác dụng lưỡng diện sau đây:

- Tác dụng tiêu cực: tha tội (nguyên tội hay tư tội nếu có) và tha các hình phạt bởi tội (nên chết ngay sau khi rửa tội thì lên thiên đàng ngay)

- Tác dụng tích cực: thánh hóa, biến chúng ta thành con Thiên Chúa, được thông phần bản tính thần linh của Ngài và sống sự sống thần linh của Ngài,

ở những tác hành xứng hợp với thành phần là/làm con cái Chúa, đúng những gì Chúa Giêsu huấn dụ trong Bài Giảng Trên Núi về Phúc Đức Trọn Lành.

Nhờ Phép Rửa, chúng ta được thánh hóa, được là thánh, vì đã là con Thiên Chúa là Đấng Thánh thì con cái của Ngài cũng phải là Thánh.

Bởi thế trong các thư của mình, Thánh Phaolô hay gọi Kitô hữu là các thánh.

 

 

Tuy nhiên, tác dụng của Phép Rửa không bao gồm việc cứu con người lãnh nhận khỏi hậu quả của nguyên tội.

Bởi thế, về cuộc đời, Kitô hữu vẫn phải chết và vẫn phải đau khổ trên đời này; và

về bản thân, con người vẫn còn nguyên mầm mống nguyên tội là đam mê nhục dục và tính mê nết xấu,

một thứ mầm mống chết chóc do ma quỉ tiêm nhiễm vào bản tính loài người qua nguyên tội,

mầm mống nguyên tội trở thành nội công của Satan trong việc cám dỗ loài người cáng dễ sa ngã phạm tội hơn.

Con người vốn mù quáng (về trí khôn) và hèn yếu (về ý chí), lại bị gương mù tràn đầy trên thế gian lôi kéo,

trước biết bao chước cám dỗ vô cùng tinh quái của Satan mà

ngũ quan cùng cảm tình của con người là dịp tội lại đòi hỏi và thích hưởng thụ nữa,

thì làm sao con người không liên lỉ sa ngã phạm tội được chứ.

Có thể nói và phải nói rằng con người chỉ làm được một việc đó là phạm tội và chỉ đáng hỏa ngục trầm luân!

Họ chẳng khác gì như người đàn bà bị gù lưng 18 năm vì bị áp lực của thần ô uế, không thể ngẩng đầu lên được, luôn hướng hạ,

lúc nào cũng chỉ muốn ngã, nếu không được chữa lành cho thẳng đứng lên (xem Luca 13:11).

Vậy ai dám nói mình là kẻ công chính trước nhan Chúa, nếu không phải chỉ là một tội nhân đáng thương?!?

 

 

Thế nhưng, Thiên Chúa hóa công đã biết nhân loại được Ngài dựng nên là loài bất toàn,

chẳng có lợi gì cho Ngài mà còn hại cho Ngài nữa là đằng khác....

Thế mà Thiên Chúa vẫn cứ dựng nên loài người, chẳng những chỉ vì thương họ mà còn để thương họ nữa.

Miễn là, phải miễn là, họ biết để Ngài thương họ, chấp nhận LTXC của Ngài, thế thôi, thế là họ nên thánh rồi.

Bởi vậy mà nên thánh rất ư là đơn giản và dễ dàng, đó là để cho Chúa thương mình!

Đó là cách nên thánh đốt giai đoạn (short cut), như trường hợp của người trộm lành (xem Luca 23:42-43),

hay như nhân vật thu thuế trong dụ ngôn lên đền thờ cầu nguyện (xem Luca 18:13-14),

thậm chí đang là tội nhân và càng là tội nhân càng hữu hiệu làm tông đồ cho LTXC hơn ai hết và hơn bao giờ hết:

"càng là đại tội nhân càng có quyền trên lòng thương xót của Cha" (Chị Faustina - Nhật Ký khoản 723),

như người đàn bà ngoại tình xứ Samaria sau khi gặp Chúa ở bờ giếng Giacóp đã trở nên thừa sai thương xót (xem Gioan 4:29).

 

 

Một khi chân nhận mình là tội nhân, hay muốn biết mình đã thực sự sống thân phận là một tội nhân thật hay chăng,

chúng ta, về phần tiêu cực, không được hay đúng hơn không dám đoán xét ai, lên án ai, nói xấu ai, ghen ghét ai, khinh khi ai v.v.

trái lại, về phần tích cực, sẵn sàng chấp nhận những gì xứng với thân phận tội nhân của mình, như bị xỉ nhục, bị khinh bỉ, bị bỏ rơi v.v.

Thực tế phũ phàng lại cho thấy, bao lâu chúng ta chưa thực sự sống xứng đáng với thân phận tội nhân của mình,

thì bấy lâu chúng ta vẫn chưa thể làm thánh, vẫn chưa sống xứng với thân phận là thánh của thành phần con cái Chúa!

 

 

Tóm lại,

1- con người tự mình không thể nào nên thánh được;

2- mà thánh thì chỉ có ở nơi một mình Thiên Chúa là Thánh;

3- bởi thế con người muốn nên thánh phải tin vào LTXC, Đấng không bao giờ thôi thương xót con người,

4- miễn là con người vô cùng xấu xa hèn hạ khốn nạn nhận mình là một tội nhân trước nhan Ngài và xin Ngài thương xót,

5- tức là con người biết chấp nhận LTXC của Ngài và để cho Ngài thương mình,

6- đừng bao giờ dám tự cho mình là công chính, tức gián tiếp không cần đến hay khinh khi hoặc coi thường LTXC vô biên của Ngài:

7- "Nếu con không để Thày rửa cho, con sẽ không được dự phần với Thày" (Gioan 13:8)

 

Nếu cần xin nghe lại (audio mp3.) bài chia sẻ về đề tài này ở cái link dưới đây

 

Thánh Nhân là Tội Nhân

 

 

 

Giải lao 15 phút giữa hai đề tài

 

 

"Nhị Vị Thánh LTXC: Faustina và Gioan Phaolô II"

Có 2 vị thánh LTXC, đó là Thánh Faustina và Thánh Gioan Phaolô II,

cả hai vị đều ở Balan, nơi được Chúa chọn để ban bố Sứ Điệp Thương Xót của Người.

Tại sao Balan được chọn để trở thành nơi xuất phát Sứ Điệp LTXC?

Tại vì Balan có lò diệt chủng Do Thái là Auschwitz, nơi duy nhất trên trái đất này trở thành tiêu biểu cho hỏa ngục trần gian.

Tức là một nơi tội lỗi nhất và khốn khổ nhất, không ở đâu bằng.

Mà ở đâu càng tội lỗi và khổ đau lại càng là nơi LTXC muốn tỏ mình ra và lợi dụng để tỏ mình ra.

Trong khi đó, theo lịch sử thì không có một nơi trên thế giới này lại tội lỗi và khốn khổ bằng Đồi Canvê,

nơi loài người phạm một tội ghê gớm nhất là giết Con Thiên Chúa làm người,

và cũng là nơi loài người, qua Con Thiên Chúa nhập thể, đau khổ nhất bởi tội lỗi loài người của họ.

Thế nhưng, nếu chính ở một nơi tội lỗi nhất và cùng khổ nhất là Đồi Canvê ấy mà LTXC đã được tỏ hiện nhất,

thì lò sát sinh Auschwitz được ví như Đồi Canvê hiện đại ấy mà Balan đã trở thành nơi được LTXC chọn ban Sứ Điệp Thương Xót vậy!?!

 

Trong hai Vị Thánh LTXC này, có thể nói Thánh Nữ Faustina được chọn để trở thành nội tâm của Sứ Điệp LTXC,

còn Thánh Gioan Phaolô II được chọn để đặc biệt loan truyền Sứ Điệp LTXC.

 

Thánh Faustina là nội tâm của Sứ Điệp LTXC ở chỗ:

Chị cảm thấy mình tội lỗi nên hoàn toàn tin tưởng vào LTXC.

Đó là lý do chị năng xưng tội, nếu có thể thì hằng tuần.

Và sẵn sàng dâng mình cho tội nhân để chấp nhận các đau khổ gây ra do tội lỗi của họ,

như thể chính chị gánh tội của tội nhân để như Chúa Kitô và với Chúa Kitô đền tội cho họ bằng mọi khổ đau xẩy ra cho chị.

Hai Vị Thánh LTXC này, bao gồm cả Chị Thánh Faustina lẫn Thánh Gioan Phaolô II chỉ chữa lành tội nhân bằng đau khổ của mình

chứ không phải bằng những cách thức đặt tay bề ngoài như đang bị một số "lợi dụng" LTXC xuyên tạc,

làm mất ý nghĩa chữa lành đích thực của LTXC như nơi hai Vị Thánh LTXC Faustina và Gioan Phaolô II.

 

 

Thánh Gioan Phaolô II được chọn để loan truyền LTXC ở vị trí cao cả nhất trong Giáo Hội hoàn vũ.

Bởi vì LTXC không phải chỉ muốn được tôn kính nơi tấm Ảnh LTXC mà còn muốn được tôn thờ bằng phụng vụ nữa.

Bởi thế, mới cần đến Lễ LTXC vào Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, một Thánh Lễ duy nhất trong phụng niên,

nhưng lại là một lễ, qua việc long trọng cử hành của toàn thể Giáo Hội là Hoa Trái của LTXC,

 LTXC được dịp tuôn tràn tất cả mọi hồng ân thương xót cho chung loài người và cho riêng các tội nhân.

Nhờ cử hành phụng vụ mà tất cả mầu nhiệm cứu độ vô cùng cao quí của Thiên Chúa, của LTXC được hiện thực và tác dụng.

Đó là lý do chính Chúa Giêsu đã hứa cho những ai tham dự lễ LTXC này bằng việc xưng tội và rước lễ,

sẽ được ơn tha thứ hết mọi tội lỗi cùng hình phạt bởi tội mà ra (Thánh Faustina: Nhật Ký số 699).

Chính Giáo Hội cũng ban ơn toàn xá cho những ai tham dự Lễ LTXC này.

 

 

Thế nhưng, cho dù Lễ LTXC có khẩn trương và vô cùng quan trọng thế nào chăng nữa, theo kinh nghiệm lịch sử cho thấy trong Giáo Hội,

 không thể nào và khó có thể được thiết lập một cách nhanh chóng như thế, nếu không có một vị Giáo Hoàng người Balan,

 vị giáo hoàng đã đích thân thực hiện tiến trình phong thánh cho nữ tu Faustina khi ngài còn là TGM GP Krakow,

để rồi sau khi làm giáo hoàng ngài đã phong chân phước rồi hiển thánh cho vị nữ tu sứ giả của Sức Điệp LTXC.

Và chính trong lễ phong hiển thánh (30/4/2000) cho chị, ngài đã thiết lập Lễ LTXC như chính Chúa Giêsu nguyện ước.

 

 

Lễ LTXC thật sự là khẩn trương và khẩn thiết cho thời điểm thương xót,

một thời điểm có thể nói được mở màn nơi Biến Cố Thánh Mẫu Fatima năm 1917,

thời điểm vị giáo hoàng người Balan này sắp sửa chào đời, nhưng đã được Bí Mật Fatima báo trước:

ở cuối phần 2 của Bí Mật Fatima nơi lời Mẹ Maria tiên báo: "Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng Nước Nga...",

và ở cuối phần 3 của Bí Mật Fatima nơi thị kiến cho thấy "vị giám mục mặc áo trắng" bị bọn lính xuất hiện bắn chết cùng vói đoàn người theo ngài.

 

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô chẳng những được tiên báo trong Bí Mật fatima phần 2 và 3,

mà còn được cả Sứ Điệp LTXC tiên báo nữa, như ở số 1732 của Nhật Ký Chị Faustina:

"Từ Balan Cha sẽ làm phát ra một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha"

Mà quả thật, cả Giáo Hội hoàn vũ lẫn thế giới đều bàng hoàng sửng sốt khi thấy bất ngờ xuất hiện trên ngai tòa Thánh Phêrô

một vị giáo hoàng thuộc một nước cộng sản đông âu Balan, sau thời gian 455 năm liền không có một vị giáo hoàng nào ngoài Ý quốc.

 

 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã loan truyền LTXC

chẳng những, trong Giáo Hội, bằng việc phong hiển thánh cho nữ tu Faustina đồng hương và thiết lập lễ LTXC,

mà còn, trên thế giới, bằng việc kêu gọi chung loài người qua 104 chuyến tông du trong giáo triều dài 26 năm rưỡi của ngài:

"đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô - don't be afraid, open wide the doors for Christ"

lời kêu gọi ngài đã mạnh mẽ kêu gọi trong lễ đăng quang giáo hoàng của ngài vào ngày 22/10/1978.

Bởi vì, ngài thấy rằng: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao..."

(ĐTC Gioan Phaolô II - Balan ngày 17/8/2002).

Họ đang lo sợ tự diệt bởi chính những gì họ chế tạo ra, nhưng đồng thời họ cũng tỏ ra sợ hơn nữa

chính quyền lực có thể cứu họ là "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần / Redemptor Hominis"

(nhan đề của Thông điệp đầu tay được ngài, ngày 4/3/1979),

Đấng được sai đến từ Chúa Cha "giầu lòng thương xót / dives in misericordia"

(Thông điệp thứ hai của ngài, ngày 30/11/1982).

 

 

Chính bản thân của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng sống LTXC ở chỗ "totus tuus":

nghĩa là tất cả của con là của Chúa nơi Mẹ Maria, theo ý nghĩa của toàn câu Latinh

trong tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (khoản 233) của Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort).

Nếu tất cả cốt lõi của Sứ Điệp LTXC là tin tưởng vào LTXC: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa"

thì theo cảm nghiệm sống "totus tuus" của mình,

ngài cũng đã kêu gọi con người đang lo sợ bị tự diệt bởi chính những gì do họ chế tạo ra rằng:

Hãy tin vào LTXC:

 "đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô - don't be afraid, open wide the doors for Christ"

"Thế giới không thể tìm thấy hòa bình và nhân loại không thể tìm thấy hạnh phúc nếu không quay về với LTXC"

(ĐTC Gioan Phaolô II - Balan ngày 17/8/2002)

 

Nếu cần xin nghe lại (audio mp3.) bài chia sẻ về đề tài này ở cái link dưới đây

 

Nhị Vị Thánh LTXC Faustina và Gioan Phaolô II

 

 

 

BỮA TRƯA VÀ CÁC THỨ GIẢI KHÁT DO NHÓM 1 PHỤC VỤ

 

 

 

Hội Thảo và Chia Sẻ

 đề tài: "Nên Thánh là tiến trình biến đổi thánh tội nhân thành tội nhân thánh"

 

Nhóm 1 bao gồm toàn anh chị em thuộc Tiểu Nhóm 2, được AC Duy Dung phục vụ.

hội thảo và chia sẻ ngay tại hội trường, trong vòng 45 phút

Toàn bộ hội thảo và chia sẻ của nhóm này được Anh Trần Ngọc Bích là phần tử của tiểu nhóm 2 thâu hình

 

(nếu buổi hội thảo và chia sẻ của tiểu nhóm 2 ở hội trường được quay phim bởi chuyên viên quay hình thuộc về tiểu nhóm 2 này,

thì buổi hội thảo và chia sẻ của tiểu nhóm 1, 3 và 4 ở nguyện đường được chụp nhiều hình hơn bởi 2 thợ chụp đều thuộc về tiểu nhóm 1)

 

Nhóm Hội Thảo và Chia Sẻ bao gồm các Tiểu Nhóm 1, 3 và 4

MC - Trưởng Tiểu Nhóm 3 Tammie Thủy, ở trong nguyện đường

 

Giải lao

ăn chè đậu xanh sau buổi hội thảo và chia sẻ 2 nhóm

 

Anh Trần Sơn Định (đeo kính) và Chị Tống Thanh Liên đứng trước hai tấm hiình tiêu biểu của Hành Trình Truyền Giáo 2016

đang gợi nhớ những truyện truyền giáo để đời còn ghi tạc đậm sâu trong tâm khảm của mỗi một người

 

 

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH

1- Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018

2- Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019

 

Hành Trình Truyền Giáo

Thứ Năm ngày 4/10 Hoa Kỳ:

-        Khởi hành từ LAX California (nếu chuyến bay của hãng hàng không Evà, vào lúc 12:50 am ngày 5/10, nhưng phải có mặt tại phi trường từ lúc 9 giờ tối ngày 4/10) 

 

Thứ Bảy ngày 6/10 Hà Nội:

-        Ngày mùng 6: Từ phi trường Đài Bắc (Taipei) Đài Loan (Taiwan) về phi trường Nội Bài (thường vào gần trưa), tham quan một vòng Hà Nội (Ha Noi Tour by Bus), Thủ Đô 36 phố phường cũng là Thăng Long thành hoài cổ, sau đó về Dòng MTG Hưng Hóa, nghỉ ngơi, ăn tối, kinh tối và nghỉ đêm. 

 

Chúa Nhật - Thứ Ba 7-9/10 Sapa:

-        Ngày mùng 7: Khởi hành lên Sapa (cách nhà dòng 6 tiếng) vào lúc 5:30 sáng, điểm tâm trên xe, ăn trưa ở Sapa rồi vào thăm 1 bản làng và dự Lễ Chúa Nhật ở đó, sau đó về Sapa ăn tối và trọ đêm ở nhà nghỉ như được linh mục chánh xứ Sapa sắp xếp;

-        Ngày mùng 8: Thánh lễ, điểm tâm, tặng quà ở Nhà Thờ Sapa, ngắm cảnh thiên nhiên, thăm viếng dân làng và tặng quà cho anh chị em Hmong ở đó, rồi ăn tối và ngủ đêm ở tại nhà thờ Lao Chải.

-       Ngày mùng 9: Thánh lễ sáng ở nhà thờ Lao Chải, sau đó điểm tâm rồi lên đường, ăn trưa ở Nhà Thờ Lào Cai, về lại Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, thu đồ, bữa tối, kinh đêm và nghỉ đêm….. 

 

Thứ Tư - Thứ Năm 10-11/10 Ninh Bình:

-        Ngày mùng 10: Thánh lễ, điểm tâm và tạ từ Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, lên đường đi Ninh Bình thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình, ăn tối, nghỉ đêm, trên đường đi sẽ ghé thăm Nhà Thờ Chính Tòa Phát Diệm trước khi đến Đan Viện Xitô.

-        Ngày 11: Thánh lễ, điểm tâm, lên đường đi Thanh Hóa….. 

 

Thứ Năm - Thứ Sáu 11-12/10 Thanh Hóa

-        Ngày 11: Thăm Cha Phạm Quế và theo cha tham quan thắng cảnh Sầm Sơn hay Hàm Rồng;

-        Ngày 12: Thánh lễ, điểm tâm, tặng quà truyền giáo rồi lên đường về Lavang, ghé trọ đêm ở Phong Nha.. 

 

Thứ Sáu - Thứ Bảy 12-13/10 Phong Nha

-        Ngày 12: bữa tối, trọ đêm ở Nhà Trọ Phương Hà của Dòng Mến Thánh Giá Vinh;

-        Ngày 13: điểm tâm và tham quan Động Phong Nha (Hang Động phải đi bằng thuyền bao gồm cả bữa trưa) rồi về La Vang ăn tối, dự lễ 7:00 tối và nghỉ đêm. 

 

Chúa Nhật - Thứ Hai 14-15/10 La-Vang và Khe Sanh

-        Ngày 14: Đến Khe Sanh (cách Lavang 90 cây số hay 2 tiếng lái xe) dự Thánh lễ Chúa Nhật 8:30 sáng với anh chị em Đồng Bào Dân Tộc Vân Kiều nghèo khổ, điểm tâm trên xe, sau lễ thăm hỏi và tặng quà truyền giáo cho họ, về lại Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang ăn trưa, nghỉ trưa, kính viếng Đền Thánh Mẹ Lavang và chiều hôm ấy sẽ đến tặng quà truyền giáo cho những người anh chị em bị mù lòa thuộc khu vực gần Lavang.

-        Ngày 15: Thánh lễ Chúa Nhật, điểm tâm, lên đường đi tham quan Cố Đô Huế (bao gồm các di tích vua chúa xưa và Chùa Thiên Mụ v.v.), ăn tối và trọ đêm ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Thừa Thiên Huế 

 

Thứ Hai - Thứ Ba 16-17/10 Qui Nhơn

-      Ngày 16: Thánh lễ sáng và điểm tâm ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Thừa Thiên Huế rồi đi Qui Nhơn thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn, bữa tối và trọ đêm;

-      Ngày 17: Thánh lễ và điểm tâm ở Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, sau đó đi Kontum ...

 

Thứ Tư 17/10 Komtum - Pleiku

-        Ngày 17: Ở Kontum viếng thăm và tặng quà ở giáo điểm truyền giáo đáng quan tâm, được Cha Trương Cường (mà Chị TĐCTT Nguyễn Vũ Tammie Thủy quen biết và giới thiệu), qua 2 sơ (Sơ Nhiệm Dòng Chúa Quan Phòng và Sơ Ánh Nguyệt Dòng Chúa Thánh Thần) dẫn đi, (thay Cha Cường bận cấm phòng năm ở giáo phận), trong vòng 5 tiếng đồng hồ, sau đó về trọ ở Dòng Nữ Thánh Phaolô Thành Chartres ở Pleiku cho bữa tối và nghỉ đêm;

 

Thứ Năm - Thứ Sáu 18-19/10 Buôn Mê Thuột

-        Ngày 18: Thánh lễ, điểm tâm ở Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres ở Pleiku, rồi đi Buôn Mê Thuột viếng thăm và tặng quà một giáo điểm truyền giáo đáng quan tâm ở Buôn Mê Thuột, do Sơ Nguyễn Cao Trọng phụ trách truyền giáo dẫn đi, sau đó về Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình của sơ dùng bữa tối và nghỉ đêm.

-        Ngày 19: Thánh lễ, điểm tâm, về Tây Ninh, cách Ban Mê Thuột 350 cây số hay 7 tiếng lái xe.

 

Thứ Sáu - Thứ Bảy 19-20/10 Tây Ninh

-        Ngày 19: Thăm viếng, bữa tối & trọ đêm ở Giáo Xứ Suối Dây của Cha Dominico Nguyễn Thế Trường ở Ấp 1 Xã Suối Dây, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh Việt Nam 

-        Ngày 20: Thánh lễ, điểm tâm rồi tặng quà truyền giáo cho tới 10 giờ lên đường đi Cần Thơ, cách Tây Ninh 240 cây số hay 5 tiếng lái xe, ăn trưa trên xe.

 

Thứ Bảy - Thứ Hai 20-22/10 Giáo Phận Cần Thơ

-        Ngày 20: Đến Nhà Thờ Rạch Vọp (cách Sài Gòn khoảng 200 Km hay 4 tiếng), sau đó đi thuyền thăm thắng cảnh sông nước 1 tiếng từ Sông Rạch Vọp ra Sông Hậu, sau đó dự lễ 5 giờ chiều với cộng đoàn ở đây, 6:30 bữa tối, sau đó là câu chuyện truyền giáo với Cha Công là vị linh mục thừa sai ở giáo điểm này. 

-        Ngày 21: Chúa Nhật, Sáng sớm theo xe và đò để rước bà con ở Giáo điểm này đến đi lễ (2 tiếng), 7:30 Kinh Sáng và Thánh lễ Chúa Nhật của bà con ở Giáo điểm, 9:30 Bà con ăn sáng, 10:00  Giao lưu với bà con lương dân, 11:00 Phát quà cho bà con và giải tán. 12:00 giờ Rời Rạch Vọp đến Giáo Xứ Như Gia của Cha Huỳnh Hồng Phúc, bào đệ Chị Huỳnh Mỹ Hạnh (cách 56 km hay 1:30 phút lái xe) dùng cơm trưa, sau đó đến Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp kính viếng, ăn tối và ngủ đêm ngay tại trung tâm. 

-        Ngày 22: Thánh lễ 5 giờ sáng và điểm tâm ở Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp, sau đó về Vũng Tầu….. 

 

Thứ Hai - Thứ Ba 22-23/10 Vũng Tầu

-        Ngày 22: Thăm Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, bữa tối và trọ đêm ở Đan Viện Xitô Vũng Tầu 

-        Ngày 23: Kinh Phụng Vụ Ban Mai và Thánh lễ 5 giờ sáng với các đan sĩ, điểm tâm, kính viếng Tượng Đài Chúa Kitô Vua ở Núi Tao Phùng, ăn trưa, về Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Thanh Hóa Sài Gòn.

 

Thứ Ba - Thứ Tư 23-24/10 Sài Gòn

-        Tối 23: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Thanh: bữa tối và trọ đêm;

-        Sáng 24: Thánh lễ, điểm tâm, ra phi trường Tân Sơn Nhất trở về, chấm dứt chuyến Niềm Vui Thương Xót II – 2018, TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II 3 tuần lễ 4-24/10/2018!

 

 

Tham Gia Hành Trình Truyền Giáo

 

12 TĐCTT Cặp (6 cặp):

- Cặp TĐCTT bé tĩnh & nhỏ nga

- Cặp TĐCTT Nguyễn Thế & Đỗ Lan ở Gardena CA

- Chị TĐCTT Mỹ Lệ và phu quân Nguyễn Đạt ở Úc Châu

- Cặp TĐCTT Nguyễn Thành & Thùy Dung ở Arizona
- Chị TĐCTT Trần Thị Nhuận và phu quân ở Orange County
Cặp
 TĐCTT Huỳnh Lâm Sum & Huỳnh Mỹ Hạnh ở Orange County CA 


15 TĐCTT Đơn (+ 12 TĐCTT cặp = 27)

- Chị TĐCTT Trần Hạnh ở GP Rochester NY 
- Chị TĐCTT Trần Kim Oanh ở Orange County CA

- Chị TĐCTT Trần Bạch Mai ở Orange County CA
- Chị TĐCTT Đinh Nương ở GP Rochester NY
- Chị TĐCTT Văn Thị Nguyệt (đã về 2016) ở Orange County CA

- Chị TĐCTT Phạm Ngọc Anh (đã về 2016) ở Orange County CA

- Anh TĐCTT Trần Sơn Định (đã về 2016ở Orange County CA
- Chị TĐCTT Nguyễn Tâm Huệ (
đã về 2016) ở Orange County CA
- Chị TĐCTT Trần Tự Hồng ở Houston TX
- Chị TĐCTT Hoàng Minh ở Orange County CA
Chị TĐCTT Nguyễn Nga Tina ở Orange County CA
- Chị TĐCTT Khổng Thị Nhàn ở Orange County CA
- Chị TĐCTT Ngô Trâm ở TGP Los Angeles CA
Chị TĐCTT Hồ Mộng Huyền ở Virginia

- Chị TĐCTT Nguyễn Vũ Tammie ở Orange County CA
  
2 Thân nhân (+ 27 = 29)

- Cháu Phan Hoàng Pickie, con gái của TĐCTT Hoàng Minh ở Orange County
- Chị Bùi Thị Hoa (Triệu) ở TGP Seattle WA, chị của Chị TĐCTT Bùi Xuân Hồng


2 Thân Hữu (+ 29 = 31)
- Chị Châu Ngân Mai, Thân Hữu của cặp TĐCTT Long Lan  
- Anh Nguyễn Hoàng, bạn của Chị Châu Ngân Mai

Phân Loại:

- Về liên hệ: 25 TĐCTT + 2 phối ngẫu 2 thân nhân + 2 thân hữu
- Về phái tính: 
8 nam và 23 nữ;

- Về địa dư: 22 ở California 9 ngoài Cali (2AZ + 2NY + 1TX +  2ÚC + 1VA + 1WA) 

 

Đã có tất cả 20 anh chị em bỏ cuộc, vì bất đắc dĩ bởi những lý do ngoài ý muốn,

nhất là vì sức khỏe của bản thân hay của thân nhân trong gia đình, (Chị Tống Thanh Liên, Chị Văn Thị Lan, Chị Nguyễn Hồng Danh v.v),

hoặc vì hoàn cảnh gia đình bất ngờ xẩy ra ngoài ý muốn (Chị Mai Ngọc Dung, Chị  Trần Vũ Kim Liên v.v.)…

 

 

Các Giáo Điểm Viếng Thăm và Tặng Quà Truyền Giáo

 

Miền Bắc

1- Sapa (Cha Phạm Thanh Bình) và Lao Chải cùng Lào Cai

2- Thanh Hóa (Giáo Xứ Phúc Địa - Cha  Phạm Quế)

Miền Trung

3- La Vang (2 nơi cho người mù - Cha Giám Đốc Hiền Trung Tâm Lavang)

4- Giáo Xứ Khe Sanh (Cha Trần Vương Quốc Minh)

Miền Tây Nguyên

5- Giáo điểm Kontum (Cha Trương Cường)

6- Giáo điểm Ban Mê Thuật (Sơ Cao Thị Trọng Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình)

Miền Nam

7- Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh (Cha Nguyễn Thế Trường)

8- Giáo Xứ Rạch Vọp GP Cần Thơ (Cha Trương Thành Công)

  

 

Chuyền Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót II - 2018

- Tuy cũng chỉ có 8 giáo điểm khác nhau như chuyến đầu năm 2016:

2 ở Bắc phần, 2 ở Trung phần, 2 ở Tây nguyên và 2 ở Nam phần

- Nhưng năm 2018 TĐCTT đến những giáo điểm khác với năm 2016 và có một số sinh hoạt truyền giáo đặc sắc hơn:

Năm 2016 TĐCTT chỉ sinh hoạt ban chiều với họ và ăn uống với họ, như ở Kontum, hay

chỉ tặng quà cho dân chúng, nhưng anh em đồng bào Thượng phải từ xa đến nhận, như ở Phù Yên và Mai Sơn GP Hưng Hóa;

Năm 2018 TĐCTT được sống giữa anh em đồng bào Thượng để dự lễ trong làng với họ,

cũng được ăn uống với họ, thậm chí còn được ngủ ở ngay tại bản làng của họ, như ở Sapa GP Hưng Hóa.

Năm 2016, đi thuyền mang quà đến cho dân chúng ở xa xôi hẻo lánh, như ở Giáo Xứ Hòa Phú GP Long Xuyên Quận Giồng Riềng;

Năm 2018 TĐCTT được đi thuyền hay xe từ sáng sớm đi rước lương dân đến dự lễ Chúa Nhật, như ở GX Rạch Vọp GP Cần Thơ.

Năm 2016, TĐCTT ghé thăm 2 Trung Tâm mồ côi tật nguyền ở Nghệ An, 1 của Dòng MTG Vinh và 1 của Dòng Thừa Sai Bác Ái;

Năm 2018 TĐCTT đến Giáo Xứ Suối Dây viếng thăm và tặng quà cho đồng hương Việt Nam tản cư từ Cam Bốt về rất cùng cực.

 

 

Các nơi tu trì ghé trọ:

4 Nữ Tu Viện, 3 Đan Viện, 3 Trung Tâm, 3 Giáo Xứ và 1 Nhà Trọ Dòng Tu

(Ở những nơi tu trì, TĐCTT được cả hồn lẫn xác:

hồn được thanh tẩy và thanh thoát, và xác được ăn uống an toàn và do các bàn tay trinh khiết nấu dọn)

 

1- Tu Viện Dòng Mến Thánh Gia Hưng Hóa

2- Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình 

3- Giáo Xứ Phúc Địa GP Thanh Hóa

4- Nhà Trọ Phương Hà của Dòng Mến Thánh Giá Vinh ở Phong Nha Quảng Bình

5Trung Tâm Đền Thánh Mẹ La Vang 

6- Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế 

7- Tu Viện Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn

8- Tu Viện Dòng Nữ Thánh Phaolô de Chartres Pleiku 

9- Tu Viện Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Ban Mê Thuật

10- Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh

11- Giáo Xứ Rạch Vọp GP Cần Thơ

12- Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp GP Cần Thơ

13- Đan Viện Xito Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tầu 

14- Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Thánh Hóa Sài Gòn

 

Kỷ Yếu Truyền Giáo

 

(căn cứ vào số người đóng góp, sẽ phải in trên 200 cuốn dầy độ 400 trang, mầu hoàn toàn từ đầu đến cuối):

Nên có và cần có một cuốn Kỷ Yếu Truyền Giáo, tựa đề “Niềm Vui Thương Xót II”, như năm 2016,

Trước hết là để lưu niệm một hành trình truyền giáo lịch sử không thể nào quên được và tái diễn,

cho chung nhóm cũng như cho riêng những ai tham gia;

Sau nữa là để làm quà tri ân ở Hoa Kỳ cho tất cả quí TĐCTT cùng thân nhân và thân hữu đã đóng góp quĩ truyền giáo,

cũng như ở Việt Nam cho quí giáo điểm và trọ điểm, trong đó tường trình rõ ràng về quĩ truyền giáo nhận và tặng; và

Sau hết là để phát động tinh thần truyền giáo nơi nội bộ nhóm cũng như ở ngoài nhóm mỗi ngày một hơn…

 

Anh Đinh Ngọc Duy, Trưởng Ban Thánh Ca của Nhóm TĐCTT,

kiêm chuyên viên phác họa mô hình cho Trung Tâm LTXC của Nhóm TĐCTT,

tự động phát biểu cảm nhận của mình về Hành Trình Truyền Giáo của TĐCTT

và thay anh chị em ngỏ lời chúc cho phái đoàn truyền giáo của nhóm

Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH Nhóm TĐCTT, đến dâng lễ sai đi và ban phép lành lên đường cho phái đoàn

Nhỏ Nga, thủ quĩ của chuyến đi,

đại diện Phái Đoàn Truyền Giáo trao tặng Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của ngài ở Qui Nhơn 2 ngàn Mỹ kim

Thay vì về tới VN đưa cho sơ bề trên thì trao tận tay đến Đấng Sáng Lập của dòng ở Hoa Kỳ cho phải phép.

Cha cám ơn và chúc mừng Nhóm TĐCTT đã gây quĩ lên tới trên 100 ngàn MK quá sức tưởng tượng

Cha cũng trao tặng từng người 1 tấm ảnh dòng của ngài mới chụp tháng 7/2018 vừa rồi

 

THÁNH LỄ SAI ĐI - PHÉP LÀNH LÊN ĐƯỜNG

 

CHA CHỦ TẾ TỔNG LINH HƯỚNG DÂNG LỜI NGUYỆN CHÚC PHÚC LÊN ĐƯỜNG

Sau Lời Nguyện Chúc Phúc Lên Đường, Bài "Thần Khí Chúa đã sai tôi đi lan báo tin mừng..."

được cộng đồng TĐCTT hiện diện hào hứng hát lên bằng nhịp tay vỗ

75 Tham dự viên Ngày Tĩnh Tâm Hai Thánh LTXC lần đầu tiên

17/30 anh chị em sửa soạn và sẵn sàng theo gương Mẹ Maria cưu mang Lời Nhập Thể "vội vã lên đường" (Luca 1:39)


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 2, 2018 at 8:02 PM
Subject: Ngày Tĩnh Tâm Hai Thánh LTXC - Bài Tường Trình
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi TĐCTT chúng ta trong Ngày Tĩnh Tâm Hai Thánh LTXC của chúng ta vừa qua, Chúa Nhật 30/9/2018. Đây là ngày tĩnh tâm hai Thánh LTXC đầu tiên theo Nội Qui (X.1-2): Thánh Quan Thày Faustina (5/10) và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (ngày 22/10). Vì trong Tháng 10/2018, Nhóm TĐCTT có chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót II - 2018 nên đã thực hiện ngày tĩnh tâm này vào ngày cuối cùng của Tháng 9 là ngày Chúa Nhật 30. Thánh Lễ Chúa Nhật 30/9 cũng là Thánh Lễ sai đi và cuối lễ có phép lành lên đường của chính cha Tổng Linh Hướng.
Tất cả số anh chị em TĐCTT tham dự Ngày Tĩnh Tâm này là 75, tại Brothers of Saint Patrick, nơi Nhóm TĐCTT thường xuyên sinh hoạt cho tới năm 2016 thì tạm dời đến Hội Trường GX Saint Barbara của Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH của nhóm, và GX Lavang là nơi Cha Nguyễn Đức Minh, Phó TLH, về hưu nhưng vẫn hăng say phục vụ. 
Một Ngày Tĩnh Tâm, nói chung, theo bề ngoài và từ các lời phát biểu chung riêng, kể như rất bổ ích cho tâm hồn. Đặc biệt là hai đề tài chính "Thánh nhân là tội nhân" và "Hai Thánh LTXC", cũng như đề tài hội thảo và chia sẻ: "Nên Thánh là tiến trình biến đổi thánh tội nhân thành tội nhân thánh", đã làm cho tâm hồn nhiều người chẳng những được mở mang thêm mà còn được tác động nữa. 
Trong giờ giải lao đầu tiên ban sáng, một nữ tham dự viên đã tiết lộ cho bé tĩnh biết rằng chị đã bị ma quỉ tấn công như thể ngăn cản không cho chị đi tham dự, đến độ chị mơ thấy hình thù của nó nữa... Thế nhưng chị đã đến được với Ngày Tĩnh Tâm và cảm thấy thấm thía, bình an và hân hoan trong LTXC.
Xin cám ơn quí TĐCTT đã đến tham dự, và chở nhau đến tham dự.
Xin cám ơn các trưởng tiểu nhóm đã gọi nhắc mời và cung cấp chuyên chở.
Xin cám ơn AC Sum Mỹ-Hạnh và tiểu nhóm 1 đã phục vụ bữa ăn và các thứ nhâm nhi trong ngày.
Xin cám ơn Anh Trần Ngọc Bích đã quay hình, edit và gửi cho chúng nhóm (xin xem ở cái link cuối cùng).
Xin cám ơn Chị Nguyễn Châu Ngọc huệ và Anh Nguyễn Văn Hóa đã chụp hình và gửi cho em phổ biến.
Xin cám ơn quí anh chị đã phụ giúp trưng dọn hội trường trước sau biến cố này.
Xin cám ơn quí anh chị đã cầu nguyện cho Ngày Tĩnh Tâm đặc biệt này.
Xin cám ơn Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn đã đến dâng Thánh lễ Sai Đi và ban phép lành lên đường cho phái đoàn về VN.
Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong bình an và yêu thương.
em tĩnh

Mừng Bổn Mạng & lãnh Phep Lành Trước Khi lên đường...