THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

CUỐI TUẦN THẮP SÁNG NIỀM TIN GIÁO HỘI

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 13, 2019 at 7:53 AM
Subject: Cầu Nguyện cho Giáo Hội Đức quốc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Nếu chúng ta theo dõi tình hình đang diễn tiến một cách rất nguy hiểm trong Giáo Hội và cho Giáo Hội mới đây chúng ta sẽ thấy không thể nào không thiết tha cầu nguyện, bằng không có thể nói chắc chắn không thể nào tránh được xẩy ra một nạn Ly Giáo (Schism) mới, như ngày xưa với Anh giáo thế nào (1535) thì nay có Đức giáo như vậy (2019). Nếu quí anh chị đọc được tiếng Anh thì cứ mở các links dưới đây ra sẽ thấy. 

Tóm lại, qua những gì em theo dõi từ trước đến nay, là cho tới lúc này, đa số các vị giám mục Đức quốc, cho dù được Tòa Thánh hướng dẫn và ngăn cản, sẽ cứ tổ chức một loại công đồng quốc gia về các vấn đề tín lý và kỷ luật của Giáo Hội, nhất là liên quan đến cả vấn đề linh mục độc thân và truyền chức linh mục cho nữ giời, thậm chí các ngài còn chủ trương rằng những gì Giáo Hội ở Đức quốc chấp thuận qua công đồng quốc gia của mình này, còn có hiệu lực cho chung Giáo Hội hoàn vũ nữa, một chủ trường hoàn toàn sai trái và lộng hành. 

Nếu các vị giám mục Đức quốc nhất định bất chấp Tòa Thánh cứ tiến hành những gì các vị đã dự tính và tuyên bố những gì phản lại với Giáo Huấn truyền thống của Giáo Hội là các vị, những vị vote cho (chứ không phải các vị chống lại), sẽ khiến cho Giáo Hội ở Đức quốc trở thành ly giáo, ly khai khỏi Giáo Hội hoàn vũ, như trường hợp của ĐTGM Lefebre ở Pháp sau Công Đồng Chung Vaticanô II, khi ngài chẳng những phản đối công đồng về vấn đề canh tân phụng vụ mà còn tự tấn phong 4 giám mục không cần phép của Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Nếu thực sự xẩy ra ly giáo, thì Đức quốc đã có 2 cuộc ly giáo, lần thứ nhất 500 năm trước, với nạn Thệ phản Tin lành. Về chính trị, Đức quốc cũng đã gây ra 2 thế chiến (1914-1919 và 1939-1945) trong thế kỷ 20 vậy.

Đó là lý do, hôm nay, Chúa Nhật ngày 13/10/2019, Ngày Mẹ Fatima hiện ra ở Fatima lần cuối cùng, lần Mẹ tự xưng "Mẹ là Mẹ Mân Côi", TĐCTT chúng ta nói chung, và Nhóm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ nói riêng, hãy sốt sắng dâng lên Mẹ 1 chuỗi Kinh Mân Côi (thêm nếu hằng hằng có đọc rồi) với ý chỉ đặc biệt cầu cho Giáo Hội Đức quốc nhé.

Như quí TĐCTT đều biết, mỗi khi có biến động quan trọng xẩy ra cho đất nước hay cho Giáo Hội, Nhóm TĐCTT chúng ta cũng tổ chức một sự kiện đặc biệt cầu nguyện. Chẳng hạn như TĐCTT Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Việt Nam 6/2018 ở vườn nhà AC TĐCTT Duy Dung, hay  Đêm Thắp Sáng Niềm Tin Thương Xót  2/2019 ở vườn nhà AC TĐCTT Ngát Hương, hoặc  Ngày Thánh Mẫu và Thánh Linh cho California và Hoa Kỳ  6/2019 ở vườn nhà chúng em tĩnh nga. Và lần nào việc nỗ lực của chúng ta đều gắt hái được kết quả tốt đẹp, như chúng ta đã thấy: không còn luật đặc khu ở VN năm 2018, tình trạng linh mục lạm dụng tình dục được Tòa Thánh và các Giáo Hội địa phương giải quyết tốt đẹp hơn, không còn dự luật phá ấn tòa giải tội ở California 7/2019.

Lần này cũng thế, để đặc biệt cầu nguyện cho Giáo Hội ở Đức quốc thoát được nạn ly giáo, Nhóm TĐCTT sẽ tổ chức một Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội như sau: 

1- Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 1/11, Lễ Các Thánh, chúng ta sẽ cùng nhau Chầu Thánh Thể trọng thể 1 giờ ở Brothers of Saint Patrick, từ 8 đến 9 giờ tối, để đền tạ Thánh Tâm Chúa và xin LTXC thương cứu Giáo Hội ở Đức quốc khỏi bàn tay của "Satan, tên cám dỗ cả thế gian" (Khải Huyền 12:9), và 

2- Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 2/11, (nếu Đức Cha Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá GP Orange California, cho phép nhóm TĐCTT được làm lễ mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng tại gia, như em đã viết thỉnh nguyện thư xin phép ngài và đang chờ ngài trả lời ), chúng ta sẽ dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Giáo Hội ở Đức quốc nói chung và các vị giám mục đang có chủ trương phản nghịch với Giáo Hội nói riêng, biết sống "đức tin tuân phục" (Roma 1:5). 

Tuy nhiên, trong khi chờ thực hiện Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin  Giáo Hội vào đầu tháng 11 tới, hôm nay, 13/10/2019, Tháng Mẹ Mân Côi, chúng ta cố gắng, nếu chúng ta thực sự yêu mến Giáo Hội và quan tâm đến Giáo Hội vô cùng thân yêu của chúng ta, bởi chúng ta không muốn thấy Nhiệm Thể của Chúa Kitô bị rướm máu bởi ly giáo có thể sắp sửa xẩy ra, thì chúng ta không thể nào lơ là và tiếc xót với Giáo Hội một Chuỗi Kinh Mân Côi đặc biệt hôm nay. 

em tĩnh

Vatican officials offer guidance for German church gathering

German bishops press ahead with plans for reform consultation

Gathering of German bishops tests Pope Francis' efforts for ...

Vatican: German synod plans 'not ecclesiologically valid'

German bishops rejected plan for Francis-style 'Priority of ...

'De facto state of schism': Vatican fears German bishops trying ...

Pope Francis warns against 'temptations' as German church ...

German Synod Marches Forward - Church Militant  

What Happens in Germany | Charles J. Chaput | First Things  

Pope Francis and the possible German schism - Denver ...

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 28, 2019 at 10:26 AM
Subject: Cuối Tuần Cầu Cho Giáo Hội ở Đức Quốc
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,
tdctt-bcc@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Như em đã thông báo trước đây, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ thực hiện một sự kiện được gọi là Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội để cầu cho Giáo Hội ở Đức Quốc tránh được nạn ly giáo có thể xẩy ra như 500 trước đây, cũng tại Đức quốc, với phong trào thệ phản Tin lành. Chương trình như sau:

Thứ Sáu Đầu Tháng mùng 1/11/2019, Lễ Các Thánh: Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Thánh Thể 1 tiếng, từ 8 đến 9 giờ tối, tại Brothers of Saint Patrick, để cầu cho Giáo Hội ở Đức quốc có được một "đức tin tuân phục" (Roma 1:5) vào Giáo Hội và hiệp nhất với Giáo Hội Hoàn Vũ qua Tòa Thánh Roma. Xin mặc đồng phục Mầu Tím Đau Thương / Thương Xót / Đền Tạ.

Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 2/11/2019, Lễ Các Đẳng: Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, từ 1:30 đến 3:30 pm, ở tư gia cặp TĐCTT Ngát Hương 2317 Downie Pl - Santa Ana 92706, để cầu cho Giáo Hội ở Đức quốc được thoát khỏi "Satan, tên cám dỗ cả thế gian" (Khải Huyền 12:9) luôn chống phá và gây chia rẽ. Xin mặc đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu / Vô Nhiễm / Hy Vọng.

Rất mong được tái ngộ và hội ngộ đông đảo với quí TĐCTT thân yêu của em trong những dịp hội ngộ bonus ngọc ngà và cần thiết cho lợi ích của chung Nhiệm Thể Giáo Hội mà chúng ta là phần tử đang có cơ nguy bị thần dữ xâu xé này!

em tĩnh

 

CHẦU THÁNH THỂ ĐỀN TẠ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

ĐỂ THẮP SÁNG NIỀM TIN GIÁO HỘI CHO GIÁO HỘI Ở ĐỨC QUỐC

THỨ SÁU ĐẦU THÁNG NGÀY 1/11/2019

Dẫn Nhập

Trước khi Cha Đức Minh chủ sự giờ Chầu Thánh Thể tiến ra bàn thờ đặt Thánh Thể trong Mặt Nhật,

anh chị em TĐCTT tham dự đã được nhắc nhở về ý chỉ "Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội" cho Giáo Hội ở Đức Quốc,

một Giáo Hội cần phải sống "đức tin tuân phục" (Roma 1:5) hơn bao giờ hết,

mới có thể thoát được bàn tay của "Satan, tên cám dỗ cả thế gian" (Khải Huyền 12:9), nhờ đó Nhiệm Thể Giáo Hội mới tránh được một nạn ly giáo có thể xẩy ra,

tại một đất nước đã từng xuất phát phong trào thệ phản Tin Lành 502 năm trước đó, bởi một vị linh mục Dòng Thánh Âu Quốc Tinh là Lutherô vào năm 1517.

Lệ Chầu Thánh Thể "Một Giờ Với Thày" của Nhóm TĐCTT bắt đầu từ Năm Thánh Thương Xót 2016 ở Nhà Thờ Sacrament Westmister,

sau đó, vì thời điểm bất tiện, đã thử chuyển tới một hai nơi khác nhau vào cuối năm 2017,

như về Giáo Xứ Saint Martin de Porres ở Yorba Linda và Giáo Xứ Lavang ở Santa Ana,

Sang năm 2018 về hẳn Nhà Thờ Saint Justine Tử Đạo ở Anaheim, vì nơi đây có Chầu Thánh Thể 24/24 tiếng vào Thứ Sáu Đầu Tháng.

Và từ Tháng 11/2019 này tạm chuyển về Brothers of Saint Patrick, nơi vẫn được Nhóm TĐCTT tìm đến ngay từ các Khóa TĐCTT đầu tiên 8/2011,

cho đến nay nơi đây vẫn còn các sinh hoạt chính trong năm của chung Nhóm TĐCTT ở Nam California.

Hy vọng khi LTXC ban cho một Trụ Sở riêng, Nhóm TĐCTT sẽ chính thức có một nơi đặc biệt cho đủ mọi sinh hoạt liên tục suốt năm,

chẳng những để hội ngộ chung riêng, mừng lễ, tĩnh tâm, phục vụ homeless, Chầu Đền Tạ Thứ Sáu Đầu Tháng và Lễ Thứ Bảy Đầu Tháng v.v.

Đáng lẽ số anh chị em TĐCTT tham dự đông hơn 26 người hiện diện vào buổi tối này,

nếu không vướng Thánh Lễ tối Trọng Kính Các Thánh ở một số cộng đoàn VN trùng giờ,

chẳng hạn như ở Giáo Xứ Saint Polycarp ở Stanton

Sau khi đặt Thánh Thể trong Mặt Nhật trên bàn thờ,

Cha chủ sự Đức Minh đã ngồi tòa để giúp cho một số anh chị em tham dự có cơ hội làm hòa với Chúa và Giáo Hội,

ở đằng sau bàn thờ, sát tường là nơi có Tượng Thánh Giá trong khung tường sáng...

Trong khi đó, anh chị em nào cần xưng tội thì tự động đứng chờ cho tới phiên của mình.

Trong suốt giờ Chầu Thánh Thể, khoảng cả chục anh chị em đã được lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.

Việc Nhóm TĐCTT cử hành "Một Giờ Với Thày" bằng cách Chầu Thánh Thể, từ 8 đến 9 giờ tối này,

chẳng những bao gồm ý nghĩa "Đền Tạ LTXC", vì "linh hồn Thày buồn đau đến nỗi chết được" (Mathêu 26:38),

mà còn bao gồm cả ý nghĩa liên quan đến chính bản thân con người, đó là

  "Các con không thể canh thức với Thày 1 giờ hay sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ" (Mathêu 26:40-41)

Nếu thật sự đa số quí vị mục tử trong Hội Đồng Giám Mục Đức Quốc không thật sự "tỉnh thức và cầu nguyện" mới có nguy cơ ly giáo,

một nạn ly giáo lại làm cho Vị Thiên Chúa vẫn đang "ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mathêu 28:10) "đau buồn đến nỗi chết được",

thì ít ra Nhóm TĐCTT, một khi cảm nghiệm được LTXC và một khi còn gắn bó với Giáo Hội,

không thể nào không cảm thấy nỗi đau xót của LTXC, với LTXC và như LTXC, bằng việc sốt sắng đền tạ và tỉnh thức cầu nguyện!

Lịch trình Chầu Thánh Thể "Một Giờ Với Thày" của Nhóm TĐCTT lần đầu tiên ở Brothers of Saint Patrick này

với ý nguyện "Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội" cho Giáo Hội ở Đức Quốc, được diễn tiến như sau:

1- Hát Tôn Thờ Chúa Giêsu Thánh Thể

2- Cầu Kinh Mân Côi để cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng Mầu Nhiệm Chúa Kitô (Mùa Thương)

3- Hát Suy Tôn LTXC

4- Thinh lặng cầu nguyện

5- Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót

6- Hát Cầu Cho Đức Thánh Cha Phanxicô

7- Hát Tantum Ergo

8- Linh mục chủ sự dâng Lời Nguyện sau Bài Tantum Ergo - Đây Nhiệm Tích

9- Phép Lành Thánh Thể

10- Phép lành cuối ngày của Cha Phó Tổng Linh Hướng, sau khi anh chị em hát bài Dâng Đêm Cho Mẹ theo thường lệ

Lời cảm tạ Cha Đức Minh và báo nhắc cùng mời gọi anh chị em tham dự Thứ Bảy Đầu Tháng ngày mai, 2/11/2019 tại nhà cặp TĐCTT Ngát Hương,

tiếp tục chiến dịch "Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội" cho và với Giáo Hội ở Đức Quốc

 

 

CỬ HÀNH ĐỀN TẠ TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ MARIA

ĐỂ THẮP SÁNG NIỀM TIN GIÁO HỘI CHO GIÁO HỘI Ở ĐỨC QUỐC

THỨ BẢY ĐẦU THÁNG NGÀY 2/11/2019

 

 Nhóm TĐCTT bắt đầu Lệ Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria bắt đầu có từ sau Năm 2017,

thời điểm mừng kỷ niệm 100 năm Thánh Mẫu Fatima, nghĩa là bắt đầu từ đầu năm 2018

Chương trình 2 tiếng đồng hồ, từ 1:30 đến 3:30 chiều, chính yếu bao gồm:

trước hết là nhắc nhở về việc đền tạ theo ý hướng của Thánh Mẫu Fatima,

sau đó là Chuỗi Kinh Mân Côi và Chuỗi Kinh Thương Xót, trong khi đó có thể xưng tội, và kết thúc là Thánh Lễ

Lần nào không có Thánh Lễ, thì mục chia sẻ PVLC Chúa Nhật cuối tuần được thay thế, sau đó mới tiếp tục các mục khác

Nghĩa là mục PVLC sẽ mở đầu, thay cho Thánh Lễ cuối cùng

Lần này, 2/11/2019, lịch trình diễn tiến đầu tiên bằng 1 Chuỗi Kinh Mân Côi, từ 1:30 tới 2:00 pm

Sau đó là mục chia sẻ PVLC và về Luyện Ngọc (liên quan đến sự chết, đến tội vạ và đến án phạt)...

Nghe bài Phúc Âm về viên trưởng ban thu thuế Giakêu lùn

không ngờ mà hào hứng đến độ gần 3:30 mới tạm chấm dứt bầu khí sôi nổi vấn đáp bấy giờ

Chuỗi Kinh Thương Xót 15 phút cho tới 3:45 pm

đã kết thúc chiến dịch "Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội" 1-2/11/2019 của Nhóm TĐCTT

Sau khi kết thúc và trước khi chia tay nhau, em đến hỏi thăm quí TĐCTT lão thành lâu không gặp,