THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh

TĐCTT Nam California Thứ Bảy 5/10/2019

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 29, 2019 at 1:22 PM
Subject: NGÀY TĨNH TÂM NÊN THÁNH THỨ BẢY 5-10-2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Ave Maria TMTX
Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Theo lịch trình sinh hoạt hằng năm của Nhóm TĐCTT chúng ta, thì mỗi năm chúng ta có nhiều Khóa LTXC cho chung cộng đồng dân Chúa ở nhiều nơi khác nhau, một Khóa LTXC chính anh chị em TĐCTT chúng ta cũng tham dự và phục vụ. Ngoài ra, nội bộ TĐCTT còn có 3 Ngày Tĩnh Tâm nữa trong năm, theo 3 khía cạnh khác nhau: 1 về Mẹ, 1 về Chúa, và 1 về Thánh.

1- Ngày Tĩnh Tâm về Mẹ bao giờ cũng vào Thứ Bảy Đầu Tháng 12, dịp dọn mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm đồng thời cũng để Mừng Giáng Sinh;
2- Ngày Tĩnh Tâm về Chúa bao giờ cũng vào Thứ Bảy áp lễ LTXC, trừ năm 2019 vào chính Chúa Nhật Lễ LTXC, để dọn mừng Lễ LTXC;
3- Ngày Tĩnh Tâm về Thánh bao giờ cũng vào Thứ Bảy Đầu Tháng 10, tháng có 2 lễ về 2 vị Thánh LTXC là Thánh Faustina, Vị Thánh Quan Thày của Nhóm TĐCTT, lễ ngày 5/10
    và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vị Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT - lễ ngày 22/10.

Năm 2019, Ngày Tĩnh Tâm về Thánh sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy Đầu Tháng 10 Ngày mùng 5, tại Brothers of Saint Patrick, tức cuối tuần này, với chương trình bao gồm đề tài (rất quan trọng và khẩn thiết để có thể tỉnh thức trong thời điểm đầy những tiên tri giả và kitô giả hiện nay) 
với các tiết mục như sau:

Sáng: 

8:00   - Sửa soạn

8:30   - Qui tụ

9:00   - Kinh Mân Côi: Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (Thứ Bảy Đầu Tháng)

9:30   - Đề tài: "Đức Tin Tuân Phục" (Roma 1:5)

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài: "Satan, tên cám dỗ khắp thế gian" (Khải Huyền 12:9)

11:45 - Viếng Chúa: Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót (thay 3 giờ chiều có Thánh Lễ)

Chiều: 

12:00 - Bữa trưa (do tiểu nhóm 3 thay chuyển cho tiểu nhóm 1 phục vụ, chỉ có bữa trưa, quĩ chung lo giải lao trong ngày)

13:00 - Hội thảo: Làm sao biết được Thánh Ý Chúa?

14:00 - Đúc kết hội thảo và quyên góp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo Chúa Nhật XXXIII Thường Niên 17/11/2019

14:45 - Giải lao

15:00 - Thánh lễ (Cha Phó TLH Nguyễn Đức Minh) nhớ Thánh Faustina và 

             hướng về Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngày 22/10 trong tháng 

16:00 - Thu dọn và chia tay

Rất mong được tái ngộ đông đảo anh chị em TĐCTT NAM CALIFORNIA (GP Orange, TGP Los Angeles và GP San Bernardino) vào Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh 5/10/2019 cuối tuần này nhé!

em tĩnh

 

Sửa soạn và qui tụ

 

Kinh Mân Côi

 

 

Chủ đề Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh:

"Thày là Đức Kitô"

(Marco 8:29)

 

 Đức Kitô chẳng những là đối tượng "đức tin tuân phục" (đề tài 1) Kitô hữu cần phải có để được cứu độ,

 mà còn là chính mục tiêu tấn công nơi Kitô hữu của "Satan, tên cám dỗ cả thế gian" (đề tài 2).

 

ĐTC Biển Đức XVI, khi còn làm giáo hoàng, ngài đã cố gắng hết sức để hoàn thành bộ sách (3 cuốn)

hết sức quan trọng và cần thiết cho thế giới đầy những tiên tri giả và kitô giả ngày nay.

Bộ sách của ngài mang tựa đề "Giêsu Nazarét", và ngài chứng mình nhân vật lịch sử "Giêsu Nazarét" chính là "Đức Kitô"

 

 

Đề tài 1: "Đức Tin Tuân Phục" (Roma 1:5)

Trích Phúc Âm theo Thánh Mathêu (16:13-26)

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."

17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy! "23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." 24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.

 

 

Đức tin - Bản chất

Là một tài năng siêu nhiên Chúa ban khi Kitô hữu lãnh nhận Phép Rửa, nhờ đó họ có thể

nhận biết mạc khải thần linh, chấp nhận thực tại thần linh và đáp ứng tác động thần linh

Đức tin - Nền tảng

Nền tảng của Đức tin bao gồm 3 yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly, đó là:

 Thánh Kinh, Thánh Truyền và Huấn Quyền

Đức tin - Tăng trưởng

"Xin Thày tăng thêm đức tin cho chúng con"

"Nếu các con có đức tin bằng hạt cải thì dù anh em có bảo cây dâu này:

'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em." (Luca 17:5-6)

Đức tin - Tuân phục

"Đức tin không việc làm là đức tin chết" (Giacôbê 2:17);

"Tin trong lòng thì nên công chính, tuyên xưng ngoài miệng thì được cứu rỗi" (Roma 10:10)

Niềm tin (belief / knowledge) cần phải trở thành lòng tin (trust / living): "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!"

Đức tin - Chứng từ

"Các con sẽ là các chứng nhân của Thày... cho đến tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8)

"Đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6)

"Mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thày đó là các con yêu thương nhau" (Gioan 13:35)

 

Một con người từ Chúa bao giờ cũng phải hội đủ 2 yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly,

đó là đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo

 

Xin bấm vào cái link audio dưới đây để nghe lại bài chia sẻ về đề tài thứ 1 này

Đức Tin Tuân Phục

 

 

 

Giải Lao

 

 

Đề tài 2: "Satan, tên cám dỗ khắp thế gian" (Khải Huyền 12:9)

Trích Thư 1 Thánh Gioan 4:1-6

1 Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. 2 Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa; 3 còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.

Chân Tướng Tên Phản Kitô (Trích Sách Khải Huyền 12:1-9)

 1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao.2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con.3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện.4 Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà.5 Bà đã sinh được một người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người.6 Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 7 Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến.8 Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa.9 Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó.

 

Xin theo dõi đề tài thứ 2 này ở cái link audio và video ở một email sau

 

Cám dỗ - Mục tiêu

Satan tấn công Chúa Giêsu Kitô nơi Kitô hữu bằng cách làm cho họ mất đức tin vào Người tới độ bị hư đi đời đời như hắn

1- "Không công nhận Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt" (2Gioan 7; 1Gioan 4:2-3)

2- Trực tiếp làm cho Kitô hữu mất đức tin;

3- Gián tiếp phá hủy nơi Kitô hữu ơn cứu độ vô cùng cao quí của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô.

 

Ngày xưa, Hêrôđê và dân Do Thái đã không công nhận Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt nên đã tìm cách hay đã ra tay sát hại Người thế nào,

thì trong giòng lịch sử Giáo Hội cũng có Kitô hữu không công nhận Chúa Giêsu Kitô đến trong xác thịt nơi:

Thánh Thể, Thánh Mẫu, Thánh Giá, Giáo Hoàng và "những người anh em hèn mọn nhất" của Người (Mathêu 25:40,44)

Cam dỗ - Mưu chước

sử dụng dấu lạ (phù thủy Ai Cập cũng có thể tung gậy xuống đất dế nó biến thành con rắn - xem Sách Xuất Hành 7:11-12)

sử dụng Thánh Kinh (trường hợp cám dỗ Chúa Giêsu - xem Mathêu 4:6)

sử dụng giả dạng "như thiên thần sáng láng" (2Corinto 11:14 - trường hợp cám dỗ nữ nguyên tổ Evà - xem Khởi Nguyên 3:1-7)

sử dụng phương pháp hỏa mù lúc chống (con) lúc phò (pro) - giúp nổi tiếng rồi kiêu ngạo bất tuân, giúp đạo đức rồi tự cao khinh người v.v.

Cám dỗ - Dấu hiệu

Nếu "Satan là tên cám dỗ cả thế gian", sau khi hắn cùng 1/3 thần trời mất chỗ đứng trên trời, thì hắn cám dỗ thế gian theo đúng bản chất là một con mảng xà thâm độc.

Thật vậy, tác động con khủng long, trong Sách Khải Huyền đoạn 12, rình chực trước người nữ sinh con để nuốt lấy con trẻ được hạ sinh, đã chất chứa bản chất mảng xà của Satan:

Với Thiên Chúa: Luxiphe tỏ ra kiêu căng ngạo mạn và bất tuân chống đối với ý muốn tối thượng của Thiên Chúa theo dự án thần linh bất diệt của Ngài;

Với chính mình: Luxiphe tự mình trở thành gian dối (xem Gioan 8:44), ở chỗ không trung thực với thân phận là tạo vật của mình trước Đấng Tối Cao đã tạo dựng nên mình;

Với loài người (nhất là người nữ): Luxiphe tỏ ra hận thù ghen ghét, vì thấy Thiên Chúa yêu thương con người hèn hạ hơn mình, bằng cách nhập thể mặc lấy bản tính của con người;

Với thiên thần: Luxiphe gây chia rẽ, bằng cái đuôi gương mù lôi kéo của mình, khiến 1 phần 3 các thần trời bị quăng xuống cùng với hắn và bị mất chỗ đứng của mình ở trên trời.

Ngày nay đã và đang xẩy ra hiện tượng tuyên truyền sai lạc dưới 3 hình thức:

1- Sự thật bị bớt xén - Như Ảnh LTXC không có 5 dấu thánh hay/và không có câu "Giêsu ơi con tin nơi Chúa"

2- Sự thật được thêm vào - Như Bản Di Chúc của Thánh GH Gioan Phaolô II có thêm phần đọc kinh được ân xá, hay như tin ĐTC Phanxicô bị té ngã cần 10 triệu Kinh Mân Côi 

3- Sự thật bị thay thế! - Như Bí Mật Fatima phần thứ 3

Cám dỗ - Tay sai

Tam điểm là một hội kín thợ xây trật tự thế giới mới

Một trật tự thế giới mới nhận Luxiphe là Chúa tể;

Một trật tự thế giới mới hoàn toàn tự nhiên không còn siêu nhiên;

Một trật tự thế giới mới duy nhân bản và tương đối hóa tất cả luân thường đạo lý.

 

Tờ 1 Đồng Dollar Mỹ có con mắt ở trên ngọn tháp tam giác và ở dưới có hàng chữ vòng

"Novus Ordo Seclorum - Trật Tự Thế Giới Mới" hay "Trật Tự Mới của Các Dân Nước"

theo chủ trương tam điểm, vì nhân vật vẽ biểu hiệu cũng được gọi là đại ấn tín the great seal này là phần tử của tam điểm.

Theo nhân vật này thì "Trật Tự Thế Giới Mới nghĩa là Kỷ Nguyên Mới của Hoa Kỳ", kể từ ngày có Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ (4/7/1776).

Đó là lý do càng ngày càng thấy Hoa Kỳ, qua 2 đảng chính của mình, càng ứng nghiệm những gì được bản "đề cương hoạt động của tam điểm" (xem tài liệu cuối cùng):

Câu châm ngôn "In God We Trust", cũng ở cùng mặt của một đồng Dallar Mỹ này, là vị Thiên Chúa theo ý nghĩa tam điểm (xem khoản 1-3).

Chủ trương coi "Nước Mỹ trên hết" vì thế thật ra đã ngấm ngầm có từ đầu như một âm mưu (conspiracy) thống trị thế giới của nước này,

Ở chỗ đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ có quyền trên tất cả mọi quốc gia và xen vào nội bộ của các nước,

theo chiều hướng toàn cầu hóa và thực dân hóa của đảng cộng hóa (coi khoản 6),

cũng như trong nỗ lực về văn hóa có tính cách vô thần và duy nhân bản hóa,

tôn sùng tự do và quyền lợi của con người, theo chủ trương hưởng thụ của đảng dân chủ (xem khoản 8)

 

Cám dỗ - Chống trả

Con người rất dễ sa ngã, ngay từ khi chưa biết đến tội lỗi là gì, huống chi đã nhiễm lây nguyên tội lại càng bị quyền lực ma quỉ thống trị.

Đến độ, Satan không cần phải đến gần mới có thể xô con người sa ngã phạm tội.

Bởi chính trong từng người đã có mầm mống tội lỗi là nội công của ma quỉ, nên con người bao giờ cũng chiều theo 4 khuynh hướng hư vong:

hướng hạ tham lam, hướng nội vị kỷ, hướng rộng thụ hưởng và hướng thích tối tăm (xem Gioan 3:19).

Với những nội công nơi từng người là mầm mống tội lỗi đầy đam mê nhục dục tính mê nết xấu ấy,

Satan chỉ cần remote họ ngay ở dưới hỏa ngục bằng một cái phiếm chỉ có 7 con số, từ 4 đến 10 (xem Mathêu 19:18-19), nó bấm số nào là con người sa ngã theo con số ấy.

Hắn bấm số 5 là con người ta giết nhau, chiến tranh, khủng bố...

Hắn bấm số 6 hay số 9 là con người ta dâm dục ngoại tình, buôn người làm tình, đồng tính hôn nhân v.v.

Hắn bấm số 8 là con người đồn thổi nhảm nhí, tuyên truyền lệch lạc, tung gieo chứng gian, tố cáo nhau, triệt hạ nhau...

Hắn bấm số 7 hay 10 là con người ta tha hồ trộm cướp, gian lận thuế má, đàn áp bóc nhau như cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua v.v.

 

Bởi thế, chúng ta cần phải "tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ" (Mathêu 26:41)

cả "tỉnh thức" lẫn "cầu nguyện", không thể thiếu 1 trong 2 và không thể tách biệt,

"tỉnh thức" chưa đủ: nhiều khi biết là cám dỗ và tội lỗi mà vẫn cứ làm, nên cần phải "cầu nguyện" để có thêm sức mạnh thần linh là ơn Chúa ban.

 

"Tỉnh thức và cầu nguyện" được thể hiện ở chỗ "khôn ngoan như rắn và chân thật như bồ câu" (Mathêu 10:16)

"Khôn ngoan như rắn" nghĩa là biết được chước cám dỗ của Satan nhờ "tỉnh thức", và

"chân thật như bồ câu" nghĩa là dễ dạy đáp ứng tác động thần linh của Chúa Thánh Thần nhờ tinh thần "cầu nguyện".

 

"Khôn ngoan như rắn và chân thật như bồ cầu" được áp dụng thực hành ở chỗ:

Không đối đáp với ma quỉ khi bối rối lương tâm, và đừng liều mình tiến vào vùng lực hút của nam châm hỏa ngục kẻo không còn thoát được nữa

“Satan chẳng vớ được gì khi cám dỗ con, vì con không đối đáp với hắn” (Thánh Faustina Nhật Ký 1499)

"We should not dialogue with the devil, we should not dialogue, we can only respond to him with the Word of God" (Pope Francis at Sunday Angelus on 11/5/2019)

 

Thành phần tay sai của ma quỉ sặc mùi Luxiphe là kiêu căng ngạo mạn, bất tuân chống đối, hận thù ghen ghét, gian dối ác độc, chia rẽ sát hại

 

Xin nghe lại đề tài chia sẻ thừ 2 ở cái link:

"Satan, tên cám dỗ cả thế gian"

 

 

Chuỗi Thương Xót Viếng Chúa

trong khi trên nguyện đường đang cử hành LTXC thì ở "sun room" tức phòng ăn tiểu nhóm 3 đang sửa soạn bữa trưa

 

Bữa Trưa

 

Hội thảo: Làm sao biết được Ý Chúa?

Xin theo dõi đề tài chia sẻ này ở cái link audio và video ở một email sau

 

Nhóm hội thảo của Chị Bùi Xuân Hồng - ngồi bên phía nam của nguyện đường

Nhóm hội thảo của Chị Ngô Trinh - ngồi bên phía bắc của nguyện đường

Ý Chúa - Biết nhờ Lương Tâm (xem Gioan 8:9; Sách Giáo Lý GHCG khoản 1780-1782)

Làm lành lánh dữ, và đừng làm cho ai những gì mình không muốn họ gây ra cho mình, ngược lại hãy làm cho họ những gì mình muốn họ làm cho mình.

Ý Chúa - Biết nhờ Lề Luật (xem Mathêu 19:16-20)

10 điều răn Chúa, 6 luật điều của Hội Thánh, 7 mối tội đầu và 8 mối Phúc Thật.

Ý Chúa - Biết nhờ Luân Lý (xem Sách Giáo Lý GHCG khoản 1755-1756)

Một hành động tốt lành, nghĩa là hợp ý Chúa, phải hội đủ 3 yếu tố bất khả phân ly và bất khả thiếu là đối tượng tốt, ý hướng tốt và hoàn cảnh tốt.

Ý Chúa - Biết nhờ Lòng Mến (xem Roma 12:2)

Càng tìm nước Chúa trước hết và trên hết, hay càng kết hợp với Chúa và càng yêu Chúa càng dễ biết ý Chúa và mau mắn đáp ứng ý Ngài, như Mẹ Maria.

 

Người sống theo ý Chúa hay là người của Chúa bao giờ cũng có đủ 9 hoa trái của Chúa Thánh Thần:

"bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ" (Galata 5:22-23)

 

Xin nghe lại đề tài hội thảo này ở cái link dưới đây:

Làm sao biết được Ý Chúa

 

Thánh Lễ

 

Tổng Luận

 

1- "Đức tin tuân phục" chính là lòng tin vào Chúa Kitô: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!";

2- Nếu chẳng may "Satan, tên cám dỗ cả thế gian" có chộp bắt được một ai đó trong chúng ta như một con tin của hắn, tự mình họ không thể nào thoát thân;

3- LTXC vẫn không bỏ rơi người anh chị em khờ dại đáng thương này, trái lại, Người vẫn yêu thương họ đến cùng, vẫn cứu họ, bằng "đức tin tuân phục" của chúng ta;

4- Một khi chúng ta biết sử dụng "đức tin tuân phục" là lòng tin tưởng của chúng ta  vào LTXC để cứu anh chị em con tin của mình, là chúng ta sống "đức ái trọn hảo" vậy!

5- Nhờ đó, chúng ta mới thật sự cảm thấy được "niềm vui thương xót" khôn tả của Vị Mục Tử nhân lành khi tìm thấy con chiên lạc của Người (xem Luca 15:6-7)

 

Bởi thế, vào lúc kết thúc Thánh Lễ bế mạc, cũng là kết thúc Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh 5/10/209, em đã tuyên bố:

"Từ nay, trước khi kết thúc một biến cố gì của Nhóm TĐCTT, chúng ta sẽ hô 3 lần như sau":

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

Phụ Bản về Tam Điểm

Hội Nghị Quốc Tế ở Trent Ý quốc Chống Tam Điểm (26-30/9/1896, kỷ niệm bách chu niên năm 1996)

đã phổ biến một bản tổng lược về đề cương hoạt động của Hội Tam Điểm như sau:

1- Tam Điểm là một tà phái tôn giáo theo nhị nguyên Manikê; biểu hiện tối thượng thuộc về những bí mật và huyền nhiệm của họ là tôn sùng Luxiphe hay Satan, được thờ kính ở đằng sau hậu trường như một Thiện Chúa, phản lại với Thiên Chúa của các người Công Giáo…

2- Ma qủi, tác nhân linh hứng của những bí mật Tam Điểm, vì biết rằng hắn sẽ không bao giờ được đa số loài người trực tiếp tôn thờ, cố gắng dùng Tam Điểm để thấm nhiễm vào các linh hồn hạt mầm mống của Khuynh Hướng Tự Nhiên, một khuynh hướng mà đối với Thiên Chúa không gì khác hơn là một cuộc hoàn toàn bung tỏa của con người.

3- Để gieo vào thế gian Khuynh Hướng Tự Nhiên vô đạo này, Tam Điểm nỗ lực làm cho con người quen thuộc với việc đặt tất cả mọi tôn giáo trên một bình diện bằng nhau, tôn giáo chân thực duy nhất lẫn với tôn giáo sai lạc… nhờ trung gian của báo chí và các học đường vô thần.

4- Phương pháp đặc biệt giúp Tam Điểm hủy hoại các linh hồn của những kẻ cuồng mê với những vấn đề liên quan đến lãnh vực siêu nhiên … là kích động họ cho đến khi họ hiến thân mải mê theo những thực hành của Tâm Linh.

5- Tam Điểm cũng là một tà phái chính trị cố gắng chiếm quyền cai trị mọi chính quyền, biến các chính quyền thành những công cụ mù quáng cho tác hành ngoan cố của mình, còn nổ lực gieo rắc phản loạn ở khắp mọi nơi.

6- Đối tượng của Tam Điểm, khi gieo rắc cách mạng ở mọi phần đất trên thế giới, là thiết lập một nền cộng hòa chung, đặt nền tảng trên việc chống lại quyền tối thượng thần linh, trên việc hủy diệt quyền tự lập địa phương và những quyền tự do, trên việc phá bỏ những lằn ranh giới và trên việc cưỡng bách những cảm tình ái quốc...

7- Tam Điểm tiếp tục chống lại Giáo Hội bằng cách đem vào những nước Kitô giáo một ngành lập pháp phản Kitô giáo.

8- Tam Điểm trực tiếp chịu trách nhiệm về Chủ Thuyết Xã Hội Tân Tiến, vì nó đã thay thế lý tưởng Kitô giáo bằng lý tưởng hạnh phúc Xã Hội là lý tưởng riêng của mình. Nó cũng thay thế cấp trật xã hội theo Kitô giáo, được cai trị bởi công lý và xử trí bởi đức ái, bằng một tình trạng bình đẳng giả tạo nơi mọi người, giữa họ với nhau. Tam Điểm đang làm cho người ta quên rằng chính ở trong đời sau mà mỗi người sẽ được trả công tùy theo các công việc của mình, và đang dạy họ rằng hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy nơi những thỏa mãn vật chất ở dưới thế này mà thôi, và dạy rằng tất cả mọi người đều có một quyền lợi triệt để trong việc tham hưởng ngang phần nhau nơi niềm hạnh phúc này.

11- Để phá hủy gia đình vô phương cứu chữa, Tam Điểm cố gắng dẫn dụ những người phụ nữ, không phải chỉ làm cho thành phần này vào các hội kín của mình, như họ luôn luôn thành công trong việc này, mà còn là chính linh hồn của phong trào gọi là "nữ giới" hay phong trào "giải tỏa phụ nữ", nhắm đến việc mang lại tình trạng rắc rối và lộn xộn vào trong các gia đình, dựa trên niềm ước vọng mơ tưởng cho một cuộc canh tân không thể nào hoàn toàn đạt được.

12- Để làm cho con người ta quen thuộc với việc bỏ bê nhà thờ trong đời sống xã hội, tà phái này cố gắng dẹp đi những ngày lễ tôn giáo và những ngày được dành cho việc thánh hoá các linh hồn và nghỉ ngơi phần xác, thay vào đó là những ngày lễ hoàn toàn dân sự.

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ cuốn The Mystery of Freemasonry Unveiled của một vị Hồng Y Chí Lợi,

do Christian Book Club of American, Palmdale CA xuất bản lần đầu năm 1992, trang 186-188)

 

 

XIN MỜI XEM 2 TV SHOWS LIÊN HỆ 

 

1- TÊN PHẢN KITÔ

https://www.youtube.com/watch?v=MHl3qidSm1k

 

2- CHỐNG TRẢ CÁM DỖ

https://www.youtube.com/watch?v=br7zyJuqld8

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 6, 2019 at 7:30 PM
Subject: Magnificat - TĐCTT Nam CA Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh 2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện giữa chúng ta, qua biến cố Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh 2019 của Nhóm TĐCTT Nam California hôm Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 5/10/2019 vừa qua, lễ Thánh Faustina.

Trên 80 anh chị em đã tham dự Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh năm nay, mà nếu trên 10 anh chị em vẫn thường tham dự những biến cố của Nhóm TĐCTT lần này không vắng mặt ngoài ý muốn thì con số lên tới cả 100 anh chị em. Chỗ đậu xe không đủ, chỗ ăn trưa tạm đủ. Kiểu này Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Thứ Bảy Đầu Tháng 7/12/2019 tới đây có thể sẽ lên tới con số 100. Lần này bao gồm cả một số anh chị em TĐCTT Nhóm Giáo Phận San Bernardino.
Anh chị em rất hào hứng lắng nghe 2 đề tài quan trọng và cần thiết trong/cho thời điểm đầy những kitô giả và tiên tri giả hiện nay: "Đức tin tuân phục" (để tài 1) và "Satan, tên cám dỗ cả thế gian" (đề tài 2). Có những chị xin em phổ biến audio 2 đề tài này. Hy vọng ngày mai sẽ có. Còn video có thể lâu hơn một chút.

Một lần nữa, em xin cảm ơn quí anh chị đã đến tham dự đông đảo.

Xin cảm ơn Chi trưởng nhóm 3 Tammie Thủy và quí chị trong nhóm đã phục vụ Bữa trưa, kiểm cả bữa sáng.

Xin cảm ơn Anh chị Ngat Hương đã góp thêm món xôi cho bữa sáng.
Xin cảm ơn AC Tâm Trinh, trưởng nhóm San Bernardino đã góp thêm món tráng miệng bánh tổ ong. 

Xin cảm ơn Chi Bùi Mộng Điệp và Chị Nguyễn Nancy đã mang hoa đẹp đến trưng bày cho thêm hương sắc tĩnh tâm.

Xin cảm ơn Ban Thánh Ca, Chị Mỹ Dung thay Anh Duy, đã soạn dọn các bài hát cho Thánh lễ, kèm theo máy phóng ảnh,
và Anh Chí Long đánh đàn cho Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh này.
Xin cảm ơn Anh Trần Ngọc Bích đã quay phim, edit và sẽ phổ biến các videos cho nội bộ Nhóm theo dõi, nhất là quí anh chị không thể tham dự gần xa.

Xin cảm ơn chị Bùi Mộng Điệp đã gửi cho em một số tấm hình trong ngày này.

Xin cảm ơn quí anh chị đã đóng góp cho quỹ Trụ Sở TĐCTT, và cho Ngày Người Nghèo Thế Giới 17.11.2019. Chúng em sẽ tường trình về 2 món tiền này ở một email riêng biệt sau.

Chúng con xin cảm ơn cha PTLH Đức Ông Nguyễn Đức Minh đã đến dâng lễ và giảng lễ cho chúng con.
Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong yêu thương và bình an.
em tĩnh
Mời quí TĐCTT bấm vào cái link sau đây:
Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh Thứ Bảy 5/10/2019