THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Các Thứ Bảy Đầu Tháng thuần túy trong năm

(không phải các Thứ Bảy Đầu Tháng bao gồm cả giỗ hay mừng gì khác)

 

 

Tạm Ngưng để Chờ Phép

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 2, 2019 at 10:40 PM
Subject: TĐCTT - Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3-8
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Ave Maria TMTX,
Quí TĐCTT GP Orange chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Thứ Bảy Đầu Tháng 8/2019 ngày mai, chúng ta sẽ không có lễ do Đức Ông Nguyễn Đức Minh , Phó TLH vẫn cử hành cho chúng ta như thường lệ, vì Đức Ông
 đang tham dự Ngày Thánh mẫu ở Carthage Missouri. Bởi thế, chúng ta chỉ có thời lượng 2 tiếng cho biến cố hằng này ngày mai, từ 1:30 đến 3:30 pm. 

Theo em được cho biết về qui định của GP Orange về lễ tại tư gia, như Tờ Hiệp Thông của cộng đồng vẫn tiếp tục thông báo và nhấn mạnh là không được làm lễ tại gia gì đó. Em sẽ trực tiếp hỏi Tòa Giám Mục Orange. nếu quả thực như vậy thì từ nay về sau Nhóm TĐCTT không có lễ Thứ Bảy Đầu Tháng. Tuy nhiên, xin chờ em hỏi lại cho đà
ng hoàng, rồi sẽ chính thức thông báo sau nhé.

Nhóm TĐCTT chúng ta đã được Giáo Quyền Giáo Phận Orange công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội ngày 17/7/2018, chúng ta cần phải tuân hành nghiêm chỉnh tất cả và từng qui định của Đấng Bản Quyền địa phương về phụng vụ cũng như về kỷ luật, bằng không, chúng ta sẽ có vấn đề với Giáo Phận và sẽ bị mất vị thế là  một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành "trong Giáo Hội".

Bởi vậy, xin quí anh chị đừng tự ý mời bất cứ một vị linh mục nào đến với nhóm mà chưa cho em biết, và trước khi mời thì xin quí anh chị trực tiếp hỏi các vị xem các vị đã có phép của Tòa Giám Mục hay chưa? Tuy nhiên, dù có phép của Tòa Giám Mục mà giáo phận qui định không được làm lễ tại gia thì ngài cũng không được làm và chúng ta cũng chẳng dám mời các ngài. Bởi thế, vì ích chung và vì tuân phục giáo quyền của mình, xin quí anh chị thông cảm nhé.
Quí AC nhớ rằng, Thứ Bảy Đầu Tháng 6/2019 vừa qua được tổ chức tại tư gia nhà của chúng em, chúng ta không có lễ, là vì em đã hỏi thẳng Tòa Giám Mục của GP San Bernardino về vấn đề lễ tại gia, và đã được Đức Ông Tổng Đại Diện trả lời cho chúng em biết rằng GP chỉ cho phép làm lễ tại gia khi có người yếu liệt không thể đi lễ được mà thôi. 

Nếu "vâng lời trọng hơn của lễ" (1Samuel 15:22-24) thì việc vâng lời của chúng ta không có lễ
 còn đẹp lòng Chúa hơn là chúng ta cứ dâng lễ trái phép với giáo quyền địa phương của chúng ta. Goodnight quí anh chị và hẹn tái ngộ quí anh chị thân yêu của em vào chiều ngày mai nhé. 
em tĩnh

 

From: Tinh Cao via text
Date: Tue, Aug 20, 2019 at 9:56 AM
Subject:
To: Cha Đức Minh
Cha Đức Minh ơi, về vấn đề lễ Thứ Bảy Đầu Tháng cho Nhóm TĐCTT, chúng con sẽ tạm ngưng từ Tháng 9. Con đang xin phép Tòa Giám Mục Orange cho được làm lễ tại gia vào mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng, và đang chờ Tòa Giám Mục trả lời. Vì Đức Cha Freyer có gọi điện thoại cho con  là theo qui định của Giáo Phận Orange không được phép dâng lễ tại gia. Bởi vậy chúng con đang chờ phép của Tòa Giám Mục. Nếu được phép đặc biệt, con sẽ kính báo cha sau nhé. Xin Cha cầu nguyện cho chúng con.From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 6, 2019 at 11:26 PM
Subject: Re: Thứ 6 và Thứ 7 Đầu Tháng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ngày mai, Thứ Bảy Đầu Tháng, dù không có Thánh Lễ như trước đây, Cha Đức Minh, Phó TLH của chúng ta vẫn đến sinh hoạt với chúng ta, và ngài sẽ giải tội cho những ai cần, để chúng ta vẫn giữ trọn điều kiện Thứ 7 Đầu Tháng theo ý của Đức Mẹ, bao gồm cả xưng tội và rước lễ (ở một lễ nào trong cùng Ngày Thứ 7 Đầu Tháng này).

em tĩnhThư kính gửi Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange California
v/v 1- Xin phép được cử hành Thánh Lễ tại gia vào các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng; 2- Xin Imprimatur bản dịch Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa.Thứ Năm ngày 3/10/2019

Trọng Kính Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange California

Con là một giáo dân đang phục vụ The Viet Apostolate of Divine Mercy, tức Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương theo Việt ngữ), một tổ chức đã được Giáo quyền Giáo Phận Orange, qua Đức Ông Tổng Đại Diện Stephen Doktorczyk, chính thức công nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội, bằng văn thư ngày 17/7/2019.

Hôm nay con viết thư này kính gửi Đức Cha về 2 vấn đề:
1- Xin phép được cử hành Thánh Lễ tại gia vào các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng (1); Xin Imprimatur cho bản dịch Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa (2)

1- Xin phép được cử hành Thánh Lễ tại gia vào các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng:

Chúng con đã biết được rằng, theo qui định của Giáo Phận Orange, qua văn thư của Đức Cha Kevin W. Vann ngày 10 tháng 3 năm 2013, không được làm lễ tại tư gia. Và đó là lý do chúng con muốn xin phép đặc biệt để làm lễ tại gia, luân chuyển từ nhà này sang nhà khác, trong nội bộ Nhóm TĐCTT của chúng con, mỗi tháng 1 lần, chỉ vào Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, vào lúc 3 giờ chiều, với mục đích chính yếu và duy nhất đó là Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, như Mẹ đã kêu gọi qua nữ thụ khải Lucia ngày 13/6/1929.

2- Xin Imprimatur bản dịch Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa:

Chúng con cũng xin đính kèm theo bức thư này một tấm postcard hai mặt, bao gồm hình Lòng Thương Xót Chúa cùng với Thánh Mẫu Thương Xót Maria và Nhị Vị Thánh Balan liên quan đến Sứ Điệp LTXC (ở mặt trước), và Chuỗi Kinh Thương Xót ở mặt sau, bằng cả Anh ngự lẫn Việt ngữ, do chính con chuyển dịch, căn cứ vào ấn bản Tiếng Anh đã được giáo quyền Imprimatur, cũng là ấn bản được chính Dòng của Thánh Faustina sử dụng để hướng dẫn các phái đoàn hành hương nói tiếng Anh đến kính viếng Đền Thánh LTXC ở Balan.

Hy vọng chúng con sớm nhận được Văn thư hồi âm của Đức Cha về 2 vấn đề chúng con xin Đức Cha trong bức thư thỉnh nguyện này. Bằng nếu không được 1 trong 2, hay cả 2, chúng con cũng luôn sẵn lòng tuân theo Thánh Ý Chúa. Vì chúng con luôn gắn bó với Giáo Hội bằng đức tuân phục triệt để của chúng con trong tất cả mọi sự được Giáo Hội chỉ dạy và hướng dẫn. Và đó cũng là lý do mới có bức thư thỉnh nguyện của chúng con kính trình và kính xin Đức Cha đây. Xin Chúa luôn ở cùng Đức Cha và xin Đức Cha cầu cho chúng con.

Xin Đức Cha ban phép lành cho chúng con.

 

 

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh,

Đại diện Nhóm TĐCTT 

Tháng 8 ngày 3

tại nhà cặp TĐCTT Định Tú

 

Gia chủ TĐCTT Trần Sơn Định bày tỏ cảm tưởng khi thấy anh chị em đông đảo đáp ứng lời mời của anh...

đến ngôi nhà xa xôi nhưng trong một khu sang trọng của anh ở vùng Newport Beach thuộc Quận Hạt Orange Nam California

Vì Thứ Bảy Đầu Tháng này không có lễ nên có giờ cho phần đầu để chia lời PVLC của Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm C

Cầu xin Chúa Thánh Thần và nghe bài Phúc Âm theo Thánh Luca về vấn đề tham lam

"Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

"mọi thứ tham lam" ở đây bao gồm 3 tham muốn nhất của con người tự nhiên sống trên trần gian này: "đam mê của xác thịt, đam mê của con mắt, và kiêu hãnh về của cải" (1Gioan 2:16)

Chính nguyên tội cũng gây là do lòng tham của cả 2 nguyên tổ loài người, dù 2 nguyên tổ bấy giờ được hoan hưởng mọi thứ cây ngoại trừ 1 cây duy nhất;

cùng chính vì hai nguyên tổ không chịu kiêng cử trong vấn đề ăn uống mà con cháu của nhị vị đã bị đủ mọi triệu chứng "cao": cao máu (tự ái), cao mỡ (tham lam) và cao đường (buông thả).

Một trong những con cháu nổi tiếng của ông bà bị cao mỡ và cao đường là Thánh Vương Đavít, đến độ đã có cả 10 bà vợ đẹp và con khôn con tham vợ của Uria và sát hại chồng của nàng!

Hay trường hợp của một Vua Solomon, có cả 700 thê và 300 thiếp, những đã trở thành "ngu dại", đến độ bỏ Chúa, cuối cùng đã mở mắt ra: "Hư vô... Hư vô... Tất cả đều là hư vô" (Bàu Đọc 1 hôm nay)

                                                                                           "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?":

"ngu dại" đây ám chỉ "được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích chi?" (Mathêu 16:26), vì "tất cả mọi sự đều là hư vô" (Bài Đọc 1)

"đêm nay" đây ám chỉ tâm hồn tăm tối của những con người tham lam;

"linh hồn" đây ám chỉ phần rỗi đời đời mới là những gì quan trọng hơn tất cả mọi sự trên đời này!

Lòng đầy vị kỷ mới trào ra ngoài miệng như thế này: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi".

Có thật như thế hay chăng, hay trái lại, càng giầu càng lo "trộm cắp lấy mất và mối mọi đục khoét" (Mathêu 6:19).

Tất cả mọi sự chúng ta có đều là của Chúa, Đấng ban chúng cho chúng ta là để chia sẻ và phục vụ hơn là hưởng thụ,

đúng như dấu hiệu bầu sữa ở nơi ngực của người mẹ là của đứa con và cho đứa con, vì nếu không có con thì mẹ chẳng bao giờ có sữa, không cho con bú thì chẳng còn sữa!

Bởi thế, Bài Đáp Ca cùng ngày mới có câu: "Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng"

"Tiếng Người" chẳng những ở Bài Phúc Âm hôm nay:

"Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu"

Mà còn qua Lời Thánh Phaolô ở Bài Đọc 2 hôm nay:  

"Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa.

Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa". 

Trong phần chia sẻ chung, Anh Định gia chủ đã kể 1 câu truyện dụ ngôn về một nhà sư vẫn còn tham sống tu thân, nhưng vẫn còn giận dữ (sân) giết một con rán (si)

Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót và Cầu Kinh Mân Côi Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Tội Đức Mẹ

Kỷ Yếu Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua được phân phối cho TĐCTT tham dự và đặt in:

ai cũng khen đẹp, vì như đã báo trước, vì là Thánh Địa nên hình ảnh sẽ được in trên giấy láng và bằng best ink!

Chị Nguyễn Nancy, hình như ăn vội ăn vàng để có giờ ngồi riêng một chỗ mà cẩn thận lật xem từng trang một cách mê man.

From: Anh Đăng, chồng chị Nhàn via text

Date: Sat, Aug 3, 2019 at 10:49 PM
Subject: 
To: tinh cao

Tạ ơn Chúa. 
Cảm ơn AC Tĩnh Nga về một ấn phẩm tuyệt vời. Quả đúng, chúng tôi đã có một chuyến đi để đời, đầy ấn tượng không chỉ trong ký ức mà còn trong kinh nguyện, và hơn nữa, trong tham chiếu cho những lần chia sẻ Lời Chúa. Lịch sử còn đó, hiện trường còn đó, Niềm Tin sẽ chẳng đổi thay. Chúc tụng Chúa. Cảm ơn Anh chị nhiều. Một đêm ngủ ngon, bình an Thánh thiện. 

Bữa tiệc thân do AC gia chủ Định Tú khoản đãi, nếu enjoy thì thay bữa tối, vì bấy giờ đã gần 4 giờ chiều

 

 

Tháng 3 ngày 2

tại nhà cặp TĐCTT Ngát Hương

 

Xin xem video về Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 3/2019 này ở cái link dưới đây:

Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Tội Mẹ Maria, Mẹ của Lòng T X Chúa
https://youtu.be/NdaZaVfPD_s