THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

 

Sinh Hoạt Đặc Biệt: Vừa Lễ Cầu Hồn và Hội Ngộ Tiểu Nhóm

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 16, 2019 at 5:03 PM
Subject: Fwd: Hội Ngộ Tiểu Nhóm
To: TDCTT II CA OC Tieu Nhom 1-3-4
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,
tdctt-bcc@googlegroups.com 

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT Tiểu Nhóm 1, 3 và 4 GP Orange rất thân thương của em, 

Theo lịch sinh hoạt của TĐCTT Nam CA chúng ta, thì các tháng lẽ là tháng hội ngộ tiểu nhóm, và vào Thứ Bảy tuần thứ 4 trong tháng cho 3 nhóm 1, 3 và 4.  

Tháng Giêng 2019 này sẽ vào Thứ Bảy ngày 26, tại nhà Chị Trần Kim Oanh: 15821 Bristol Cir - Westminster, CA 92683 / 714-710-0207

Theo thông lệ buổi hội ngộ được bắt đầu từ 1 giờ 30 tới 3 giờ 30, theo thứ tự sẽ diễn tiến như sau: 

1 tiếng đầu chia sẻ PVLC cho Chúa Nhật hôm sau, 

1/2 tiếng sau đó kiểm điểm về LTXC và 

1/2 tiếng cuối cùng Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót. 

Xin 3 trưởng nhóm: Chị Mỹ Hạnh, Chị Tammie và Chị Tuyết Mai làm ơn gọi nhắc tiểu nhóm của mình, nhất là những anh chị không có email, cho dù có email cũng nên gọi thêm.  

Tuy nhiên, chính trong ngày hội ngộ tiểu nhóm này, AC Huỳnh Sum và Mỹ Hạnh xin chúng ta cùng AC dâng lễ cầu cho LH Agnes là mẹ của Anh Sum vừa mới qua đời sáng sớm Thứ Hai (giờ VN) hay trưa Chúa Nhật (giờ HK) vừa rồi. Bởi vậy, những ai có thể tới được, AC xin mời tới để cùng dâng lễ cầu hồn vào lúc 11 giờ sáng, do Cha Nguyễn Đức Minh chủ tế nhé. Hôm ấy chúng ta sẽ mặc áo tím thay vì áo xanh. Sau lễ có bữa trưa và sau bữa trưa là sinh hoạt tiểu nhóm. Anh chị em nào không thuộc nhóm 1, 3 và 4 có thể về hay ở lại hội ngộ càng tốt. 

Rất mong tái ngộ quí anh chị TĐCTT thân thương của em ở tiểu nhóm 1, 3 và 4 GP Orange Thứ Bảy cuối tuần này nhé. 

em tĩnh

 

Căn cứ vào số bánh lễ, khoảng 50 anh chị em TĐCTT tham dự lễ cầu hồn

Bài Đọc 1- Anh Huỳnh Lâm Sum, con trai của LH quá cố

Lời Nguyện Cộng Đồng - Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, con dâu của LH quá cố

Chủ tế và giảng lễ: Đức Ông Nguyễn Đức Minh,

trong bài giảng ngài nhấn mạnh đến di sản đức tin cha mẹ để lại cho con cái

Sau kết lễ - Ngỏ lời tri ân cảm tạ:

AC Huỳnh Lâm Sum với cha chủ tế và Huỳnh Mỹ Hạnh với chung anh chị em tham dự

Tiểu nhóm 3 lợi dụng cơ hội gặp nhau riêng, ngay sau bữa trưa và trước hội ngộ tiểu nhóm,

để bàn tính về việc phục vụ Bữa Tiệc Tân Xuân Thứ Bảy 2/2/2019 cuối tuần tới

Sau bữa trưa, những anh chị không thuộc tiểu nhóm 1-3-4 chỉ còn 1 chị ở lại hội ngộ chung với tiểu Nhóm 1-3-4.

Anh chị em hội ngộ và đang hào hứng chia sẻ PVLC Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

sau khi bé tĩnh gợi ý ở cái link audio dưới đây:

TDCTT-PVLC/CN-III.TN.mp3