THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

 

KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XXXV - 2019 TGP GALVESTON-HOUSTON TX

Chủ đề: "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu"

Image result for luke 2:35

 

9-10/3 (Thứ Bảy và Chúa Nhật)

Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang - Houston Texas

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy ngày 9/3/2019

Sáng

8:30 - Thánh lễ

9:15 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:45 - Chào đón và dẫn nhập

10:00 - Giảng huấn Đề tài 1 - Cha Phạm Duy Khánh, OP

11:00 - Giải lao

11:15 - Giảng huấn Đề tài 2 - Cha Phạm Duy Khánh, OP

Trưa

12:15 - Viếng Chúa và chụp hình

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ 1: "Thời Điểm Thương Xót" (ĐTC Phanxicô - 6/3/2014)

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ 2: Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (Thánh Giáo Hoàng Giioan Phaolo II - 17/2/2002)

5:45 - Giải lao

6:00 - Kinh Mân Côi

 

Chúa Nhật ngày 10/3/2019

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ

8:30 - Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 - TĐCTT Cao Tân Tĩnh (thay Cha Trịnh Thê Huy, OP, không thê đên)

10:00 – Giải lao

10:15 - Chia sẻ 3: "Đạo Binh Dàn Trận" (Thánh Long Mộng Phố: Thành Thực Sùng Kính - 50)

11:15 - Giải lao

11:30 - Chia sẻ 4: TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót cho thế giới cần đến LTXC biết bao.

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin và Viếng Chúa 

12:15 - Bữa trưa

1:30 - Tâm sự kết khóa

2:15 - Giải lao

2:30 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:00 -  Thánh lễ Chúa Nhật (Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, chủ tế, giảng thuyết và nhận lời tuyên hứa của các tân TĐCTT

4:15 - Giải lao

4:30 - Giảng huấn Đề tài 4 - Cha Nguyễn Phi Long

5:30 - Giải lao

5:45- Giảng huấn Đề tài 5 - Cha Nguyễn Phi Long

6:30 - Bế mạc

 

Thư Sáu 7/3 - Trơi Mây duyên săc Giáo Xư hưu tình

(tư Phi Trương Ontario California sang Giáo Xư Lavang Houston Texas)

 

 

 

Thư Bảy 9/3 - Ngày Canvê

("Này là con bà" - "Này là Mẹ con")

Ghi Danh và điểm tâm 

Dân nhâp và Kinh Mân Côi

Thánh Lê Khai Mạc

Đê tài 1: "Này là con bà" và đê tài 2: "Này là Mẹ con"

do cha Phạm Duy Khánh, OP, hường dân, trong đó có nhưng giây phút

hôi thảo chơp nhoáng vê các yêu tô chi phôi đưc tin hiên nay

VIÊNG CHÚA VÀ BƯA TRƯA

HÔI THẢO THÁNH MÂU Ơ CUÔI NHÀ THƠ CHÍNH SAU BƯA TRƯA

                          1-     CÁC THÁNH NHẬN THẤY RẰNG LÒNG TÔN SÙNG ĐỨC MẸ LÀ DẤU HIỆU ĐƯỢC CỨU ĐỘ? ĐÚNG HAY SAI? - TẠI SAO?

2-     NẾU ĐÚNG THÌ TÔI ĐÃ CÓ DẤU HIỆU ẤY CHƯA? Ở CHỖ NÀO VÀ TỚI MỨC ĐỘ NÀO?

Môi nhóm nhỏ trên 20 anh chị em: nhóm 1 do Anh Nguyên Mâu phôi hơp cùng chị Nguyên Ánh thư ký

Nhóm 2 do Anh Nguyên Điêm phôi hơp cùng Anh Lưu Chủ thư ký

HAI ĐÊ TÀI PHỤ HỌA VÊ THƠI SƯ HẠ GIƠI CÙNG THƯƠNG GIƠI

Đề tài phụ họa 1 vê thơi sư ha giới - "Đây là Thơi Điêm Thương Xót" và đề tài phụ họa 2 vê thơi sư thương giơi - "Thê Giơi Ngày Nay cân đên LTXC biêt bao"

cả 2 đê tài phụ họa 1 và 2 vê thơi sư này đươc 2 vị Giáo Hoàng của LTXC và và LTXC quan tâm là Thánh GH Gioan Phaolô II và ĐTC Phanxicô.

Hai đê tài phụ họa 1 và 2 vê thơi sư này đã đươc bé tĩnh chia sẻ ngay sau 45 phút hôi thảo, ơ trong phòng cuôi của Nhà Thơ chính,

2 đê tài phụ họa 1 và 2 vê thơi sư này dưa trên chính lơi của 2 vị giáo hoàng này (vân đê thơi sư 1),

và lơi của Chúa Giêsu vơi Chị Thánh Faustina vê LTXC vô công bất tận của Ngươi (đê tài 2).

 

 

 

Chúa Nhât 10/3 - Ngày Cana

("Đem Mẹ vê nhà mình": "Hãy làm như Ngươi bảo" - "đê Người tỏ vinh quang")

"Đem Mẹ vê nhà mình"

đê tài thư 3 trong 5 đê tài chính yêu của chủ đê "Trái Tim - Gưăm săc đâm thâu"

do bé tĩnh kiêm thay Cha Trịnh Thê Huy, OP, không thê đên và cũng không thể mơi đươc vị linh mục nào khác thay thê gâp.

Đây là đề tài tâm điêm, cũng ơ trong Phúc Âm Thánh Gioan, bao 2 đề tài trươc ơ Canvê và 2 đê tài sau ơ Cana.

"Đem Mẹ vê nhà mình" - lý do là vì chúng ta là "con của Mẹ" và Mẹ là "Mẹ của con";

"Đem Mẹ vê nhà mình" - mục đích không phải đê con cái chăm sóc Mẹ mà là đê Mẹ chăm sóc con cái, ơ chô,

Mẹ chỉ cho con cái nhưng gì thiết yêu nhât đê Thiên Chúa có thê tỏ mình ra cho họ và qua họ:

"Hãy làm nhưng gì Ngươi bảo" "Đê Ngươi tỏ vinh quang của Ngươi ra"

Và vì thê, con cái cân phải nhơ Mẹ đên vơi Chúa băng viêc tân hiên bản thân mình cho Mẹ,

như chính Lơi Nhâp Thê đã nhơ Mẹ đên vơi chúng ta.

"Đạo Binh Dàn Trân" là đê tài phụ họa thư 3, tiêp theo 2 đê tài phụ hoạ 1 và 2 đã đươc bé tĩnh chia sẻ chiêu hôm qua.

Nêu LTXC liên quan đên tôi lôi (2 đê tài phụ họa chiêu hôm qua) thì Đạo Binh Dàn Trân cũng là Đạo Binh Thương Xót liên quan đên đau khô cưu độ,

như đã đươc tiên báo trong Bí Mât Fatima phân 3, như gương 3 Thiêu Nhi Fatima thụ khải, và như đơi sông của 2 vị thánh LTXC Balan và Faustina và Gioan Phaolô II.

VIÊNG THÁNH THÊ VÀ CHỤP HÌNH LƯU NIÊM Ơ LỄ ĐÀI MẸ LAVANG

CƯ HÀNH LTXC THÁNH TÂM CHÚA

 

THÁNH LÊ CHÚA NHÂT BÊ MẠC

bao gồm nghi thưc tuyên hưa sau bài giảng

7 tham dư viên Khóa LTXC XXXV 2019 ghi danh gia nhâp Nhóm TĐCTT đưưc gọi tên lên tuyên hưa làm TĐCTT

 để trơ thành môt Đạo Binh Dàn Trân của Mẹ Maria - Đạo Binh Thương Xót cho LTXC

Chị Trân Jenifer Duyên

Chị Nguyên Thị Chăt và Chị Cao Võ Hoàng

Chị Nguyên Thúy Mai và Chị Nguyên Thị Nam

Chị Trân Thị Hoa và Chị Vưưng Tuyêt Thủy

Xin trân trọng giơi thiêu vơi Nhóm TĐCTT khăp nơi 7 tân TĐCTT + 641 TĐCTT hiên tại = 648 TĐCTT, tính cho đên Chúa Nhât 10/3/2019

CHA NGUYÊN PHI LONG, CSsR - HAI ĐÊ TÀI CUÔI CÙNG

"Ngài bảo gì cư làm theo" - Vâng lơi làm nên phép lạ; ngươi truyên lênh có thê sai, kẻ vâng phục không bao giơ sai

"Để Ngươi tỏ vinh quang ra"  - Thiên Chúa tư mình hiên vinh; ai tỏa hiên vinh hiên Thiên Chúa là người vĩ đại nhât.

 

NHÓM TĐCTT CŨ VÀ MƠI HÔI NGÔ GIAO DUYÊN BAN ĐÂU

(thu chi khóa LTXC XXXV, địa điêm tĩnh tâm 2020, hôi ngô định kỳ v.v.)