THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

KHÓA LTXC 42 - GP Rochester New York

23-24/8/2019

 

Image result for luke 2:35

 

"Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu"

 

DẪN NHẬP

Trong Năm 2019 là năm kỷ niệm 80 năm Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Đền Tạ Trái Tim Mẹ được giáo quyền địa phương ban phép (13/6/1939), và 30 năm thế giới cộng sản Âu Châu bắt đầu sụp đổ từ Biến Cố Đông Âu (1989), nhờ Nước Nga được hiến dâng cho Trái Tim Mẹ ngày 25/3/1984, Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện các Khóa LTXC theo chủ đề "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu" (Luca 2:35), với 5 đề tài liên hệ mật thiết với nhau, có thể nói, bao gồm toàn thể khoa Thánh Mẫu Học: 1- "Này là con của bà" (Gioan 19:26); 2- "Này là Mẹ của con" (Gioan 19:27); 3- "Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27); 4- "Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5); và 5- "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11).

Các đề tài sẽ được giảng huấn bởi quí vị linh mục ở từng địa phương, và ở các địa điểm khác nhau: GX Đức Mẹ Lavang Houston TX, GX Thánh Giuse Grand Prairie TX, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Orange County, Đền Thánh Gioan Neumann Philadelphia PA, GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA, GP Hà Tĩnh VN, GX Thánh Jude Rochester NY, và Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose CA, thời điểm 2 ngày liền cuối tuần hầu hết vào Thứ Sáu và Thứ Bảy trong các Tháng: Tháng 3 (ở TGP Galveston-Houston TX & GP Dallas TX), Tháng 4 (ở Giêrusalem Thánh Địa), Tháng 6 (ở GP Orange CA và ở TGP Philadelphia), Tháng 7 (ở GP Hà Tĩnh VN và ở GP San Jose CA), và Tháng 8 (ở GP Arlington VA và GP Rochester NY).

Để có thể sâu xa cảm nhận được vai trò của Mẹ Maria trong dự án và công cuộc cứu độ của Thiên Chúa (đề tài 1), vai trò của Mẹ đối với chung loài người và riêng Giáo Hội (đề tài 2), vai trò của chung Giáo Hội và Kitô hữu đối với Mẹ Maria (đề tài 3), vai trò môi giới của Mẹ Maria trong sứ vụ sửa soạn cho con người nói chung và Kitô hữu nói riêng đón nhận mạc khải thần linh của Thiên Chúa (đề tài 4), nhờ đó Thiên Chúa có thể tỏ hết mình ra và thông mình ra cho họ theo ý muốn cứu độ của Ngài (đề tài 5), xin trân trọng kính mời những tâm hồn có lòng đặc biệt sùng kính Mẹ Maria nói chung, và đặc biệt những tông đồ Thánh Mẫu đến tham dự Khóa LTXC 2019 chủ đề: "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu".

 

 

 

Chương Trình

 

Thứ Sáu ngày 23/8/2019

Sáng

8:00 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là con Bà" (Gioan 19:27) - Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Mẹ con" (Gioan 19:27) Phó Tế Nguyễn Bình Yên

Trưa

12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1Thời Điểm Thương Xót của thế giới tân tiến ngày nay - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu cho Thời Điểm Thương Xót - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 24/8/2019

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Giảng huấn Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27) - Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

10:15 – Giải lao

10:30 - Giảng huấn Đề tài 4 "Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5) - Phó Tế Nguyễn Bình Yên

11:30 - Giải lao

11:45 - Giảng huấn Đề tài 5 "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11) Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

Trưa

12:30 - Viếng Chúa và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu trong Thời Điểm Thương Xót - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 4Nhóm TĐCTT cho Thời Điểm Thương Xót - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:30 - Tâm sự kết khóa chung

5:30 - Xưng tội

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

 

Thứ Năm 22/8:

Ngày Lễ Đức Mẹ Nữ Vương

 

Bầu trời Tiểu Bang New York

Chuyến bay JetBlue 354 rời Ontario California vào lúc 11:41 đêm Thứ Tư 21/8 và đến JFK New York lúc 8:19 am Thứ Năm 8/22/2019

Rồi bằng chuyến bay Jet Blue 586 rời JFK vào lúc 11:43 sáng Thứ Năm 22/8 để đến Rochester lúc 1:09 chiều

Tuy nhiên, cả 2 chuyến bay từ Ontario sang New York và từ New York về Rochester đều bị trễ mỗi nơi 1 tiếng

Bởi thế mãi đến hơn 3 giờ chiều mới hạ cánh xuống Rochester với một bầu trời đẹp kèm theo khí hậu tốt

N

 

Lễ Mẹ Nữ Vương

Chiều nào trong tuần cũng có Thánh Lễ vào lúc 6:00 chiều ở Nhà Thờ Saint Helen, nhà thờ cũ của Cộng Đoàn Phục Sinh Rochester

Trước lễ nửa tiếng có lần Chuỗi Mân Côi nửa tiếng để Nhờ Mẹ đến Chúa

Cha quản nhiệm Vũ Toàn Khoa, CRM, chủ tế và giảng lễ

Chính nơi cử hành lễ hằng ngày vào buổi chiều này đã từng là nơi cho Khóa LTXC đầu tiên cuối Tháng 8/2014

Một khóa chỉ kéo dài duy có 1 tiếng đồng hồ trước lễ Chúa Nhật mà đã có được một Nhóm TĐCTT hăng say như hiện nay

 

Bữa Tối Hội Ngộ

Trước khi vô nhà đã ngửi thấy mùi canh Mướp nấu cua thơm phức

Mướp non từ cây nhà lá vườn của AC TĐCTT Thông Nha nấu đãi 2 vị khách bữa tối hôm đó

Cha Khoa và chủ vườn kiêm chủ nhà Nguyễn Thông

Nữ đầu bếp Hoàng Nha còn chiên thêm món nhậu mực 1 nắng 2 sương hiếm quí để đãi khách quí nữa

 

Đêm Trọ Nhà Xứ

Năm nay em tĩnh không còn được ở tư gia AC Thông Nha, Trưởng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY như 2 lần trước nữa (2014, 2016 và 2018)

mà phải vào trong nhà xứ của Nhà Thờ Saint Jude Giáo Xứ Thánh Gia ở, nơi một phòng ngủ vẫn giành cho quí cha khách

một phòng ngủ được chính Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, sửa soạn sẵn sàng cho em. Cám ơn Cha Khoa rất nhiều.

Được ở trong nhà xứ của Nhà Thờ Saint Jude của Giáo Xứ Thánh Gia lần này làm em nhớ đến 2 kỷ niệm:

1- Kỷ niệm em cũng đã được phụ giúp Anh Đinh Vương Cần, CRM (đã qua đời) ở trong Nhà Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp GP Oklahoma (6-8/1978);

2- Kỷ niệm em cũng được ở trong Nhà Xứ Giáo Xứ St Theresa CoCathedral ở Honolulu GP Haiwaii khi giúp Khóa LTXC XXII - 2017 (31/3 - 2/4)

Phòng giải trí và giải lao của quí cha, những con người và những cuộc đời độc thân vui tính,

nhưng cũng rất cô đơn nếu không sâu xa cầu nguyện, để cảm thấy say Chúa hơn là say rượu

 

 

Thứ Sáu 23/8:

Ngày Đề Tài về Liên Hệ Mẹ với Con

 

Phòng ốc tĩnh tâm

vẫn như năm 2018, vì số tham dự viên khoảng 35-40, nên ở trong một lớp học, bên trong Hội Trường rộng lớn

bàn ghế và tượng ảnh cùng hoa nến đã được Anh Trưởng Nhóm Nguyễn Thông sửa soạn sẵn sàng từ hôm trước

Khóa LTXC XXXXII - 2019 ở GP Rochester New York xa xôi và nhỏ bé này là khóa thứ 4:

Khóa 2014 và 2017 (ở Notre Dame Retreat Center), 2018 và 2019 (ở Nhà Thờ Saint Jude),

Khóa 2015 chung với Nhóm TĐCTT khắp nơi ở Saint Katherine of Drexel TGP Philadelphia PA,

Khóa 2016 là Khóa chung Miền Đông Bắc Hoa Kỳ ở GP Các Thánh TĐVN GP Arlington VA

Khóa nào cũng vào thời điểm cuối tuần trước Lễ Thánh Monica, quan thày của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

 

Sửa soạn cho các bữa ăn

Anh Lê Mạnh, tân TĐCTT tuyên hứa ở Thánh Địa 21/4/2019, một tay đã từng làm bếp cho nhà hàng Nhật

Chị Trần Hằng, một trong 3 vai chính trong bếp, Chị cả của gia đình 10 người con, chị của TĐCTT Trần Anh (thứ 4) và Trần Hạnh (thứ 9)

 

Điểm tâm nhẹ

nơi giành cho các bữa ăn ở ngoài hội trường, một khoảng 4-5 bàn gần nhau

 

Kinh Mân Côi khai mạc

 

Đề tài 1 - "Này là con của Bà"

Cha quản nhiệm Vũ Toàn Khoa, CRM

Giảng thuyết ngắn gọn, bình dân và dễ hiểu

ngài rất năng nổ trong việc phục vụ, nhất là trong việc làm hỏa đầu quân làm bữa cho homeless vào CN Tuần 2 trong tháng

Trong khi đó dưới bếp các nhân vật chính: Chị Hoàng Nha, Anh Trần Xuân, Chị Trần Hằng và Anh Lê Mạnh vẫn âm thầm sửa dọn bữa trưa

 

Đề tài 2 - "Này là Mẹ của con"

Phó tế Nguyễn Bình Yên, cựu tu sinh Dòng Ngôi Lời, TĐCTT Khóa XXXII - 2018.

Thày dọn bài rất kỹ

trình bày một cách bình dân như Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

Tham dự viên chăm chú nghe thày trình bày đề tài

Thày cũng có tinh thần phục vụ, cũng thu dọn bữa ăn và cùng Cha Khoa rửa chén bát sau bữa ăn

Dưới bếp vẫn tiếp tục nấu nướng, với đầu bếp chính Hoàng Nha, bao gồm cả chính cha quản nhiệm sau đề tài 1 của ngài

 

Viếng Chúa

 

Bữa trưa

Trước khi dùng bữa trưa, mọi sự còn sạch sẽ và gọn ghẽ, tất cả (bao gồm cả nhà bếp) chụp hình lưu niệm, trong hội trường gần ngay chỗ dùng bữa

Các bữa Thứ Sáu mỗi bàn chỉ có 8, tất cả chỉ có 5 bàn = 40

 

Thu dọn sau bữa trưa

Cha hay thày đều nhào vô làm việc như ai

 

Hội thảo

Mỗi nhóm hội thảo ở một góc hội trường

Sau bữa trưa là giờ khách sạn nên để khỏi buồn ngủ chỉ có hội thảo

Giờ hội thảo không phải để nghe mà là để nói nên chẳng những không ngủ mà còn nói hăng nữa

đến độ cả tiếng vẫn chưa đủ, chưa xong

các nhà kể truyện và các nhà thánh mẫu học xuất hiện ở cả 2 nhóm

Anh Nguyễn Thông trưởng nhóm hội thảo một đúc kết hội thảo của nhóm mình

Anh Vũ Loan đúc kết hội thảo cho nhóm 2

 

Cử Hành LTXC trước Thánh Thể

 

2 Đề tài chia sẻ về thời sự LTXC:

Thời Điểm Thương Xót và Sứ Điệp Thương Xót

em tĩnh

Giải lao

 

Lễ Chiều

 

Bữa tối

 

Thu dọn sau bữa tối

 

 

Thứ Bảy 24/8

Ngày Đề Tài về Bổn Phận Con và Mẹ

 

 

Điểm tâm nhẹ

 

Kinh Mân Côi

 

Đề tài 3 - "Đem Mẹ về nhà mình"

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

Cứ 1 đề tài lẻ của cha (1, 3, 5) lại được xen kẽ 1 bài chẵn (2, 4) của Phó Tế Nguyễn Yên Bình

Hôm qua cha kể 1 câu truyện trong Cuốn Vinh Quang Mẹ Maria

đó là có một anh chàng bán linh hồn cho quỉ, và khi quỉ đòi linh hồn của anh ta khi bảo anh ta nhẩy xuống giếng cho chết,

thì anh ta không dám tự gieo mình xuống và xin quỉ hãy xô anh ta xuống,

nhưng quỉ không dám làm tại vì anh ta đang đẻo ảnh Đức Mẹ!

Hôm nay, khi vừa nhập đề cha lại kể một câu truyện khác, đó là có một anh chàng bị cùi hủi khốn cực,

đã bỏ ra 100 đồng xin khấn Đức Mẹ chữa lành.

Sau khi anh ta được chữa lành, anh ta nói với bạn bè rằng anh ta phải mất 100 đồng cho Đức Mẹ mới được khỏi.

Thế là anh ta thấy lại 100 đồng trong túi và đêm hôm đó anh ta đã tái bị cùi như trước và qua đời...

cuối bài nói của cha đã có một số câu hỏi được nêu lên một cách sôi nổi

nhất là về vấn đề phụng vụ và cầu nguyện

 

Đề tài 4: "Hãy làm những gì Người bảo"

Phó tế Nguyễn Yên Bình, TĐCTT XXXII - 2018 GP Rochester NY

Vị phó tế này đã từng coi phim bộ của Tầu

nên đã lấy một thí dụ từ phim bộ "Cô Gái Đồ Long"

đã nhớ các tên của các nhân vật đóng trong phim, như Trương Vô Kỵ và Tố Tố v.v.

để thuật lại từng chi tiết liên quan cần dẫn chứng, nhờ đó so sánh với những gì mình muốn nói cho dễ hiểu

trong khi đó dưới bếp vẫn âm thầm phục vụ trong LTXC sửa soạn cho bữa trưa

 

Giải lao

 

Đề tài 5 - "Để Người tỏ vinh quang của Người ra"

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

5 đề tài về Mẹ Maria đều ở trong Phúc Ậm Thánh Gioan

3 đề tài đầu ở trên Đồi Canvê và 2 đề tài cuối ở trong tiệc cưới Cana

Nhưng bất khả thiếu và bất khả phân ly, vì đều nhắm đến 1 mục đích chính là Nhờ Mẹ Đến Chúa - Per Mariam Ad Jesum

Cuối bài nói của ngài một số vấn nạn đã được đặt ra từ các nam tham dự viên, khác với bài trước từ các nữ tham dự viên

 

Viếng Thánh Thể

Từ hội trường

băng ngang qua phòng gym thể thao

để tắt ngang vào nhà thờ, nơi có nhà tạm ở ngay bên trái của cửa vô bên hông

Sau khi viếng Thánh Thể, toàn thể tham dự viên và phục vụ viên chụp hình trước cung thánh của nhà thờ

 

Bữa trưa

cha quản nhiệm cũng bê từng tô phở đến cho tham dự viên ngồi ở các bàn khác nhau

một tinh thần bình dân phục vụ của Dòng Đồng Công theo khẩu hiệu của dòng: "Non ministrare sed ministrari"

Câu Chúa Giêsu nói "Con Người đến không phải để được phục vụ mà là hầu hạ" (Mathêu 20:28)

vị linh mục tuổi trẻ Đồng Công vừa trên ngũ tuần này thật sự là vị mục tử "hăng mùi chiên"

đến độ cả đám trẻ lẫn đám già đều không muốn ngài bị đổi đi đâu khác...

Hôm qua mỗi bàn 8 người, hôm nay Thứ Bảy mỗi bàn thêm 1 người nữa, thế thôi

dưa hấu tráng miệng

 

Thu dọn sau bữa ăn

 

Chia sẻ thời sự về LTXC 3 (trước Chuỗi Thương Xót): Sứ Vụ Thương Xót

em tĩnh

Chia sẻ thời sự về LTXC 4 - Nhóm TĐCTT (sau Chuỗi Thương Xót)

em tĩnh

 

Chuỗi Thương Xót

 

Tâm sự kết khóa

Anh Nguyễn Thông, đại diện tham dự viên nói chung, bao gồm cả các bà mẹ, ngỏ lời cám ơn cha, phó tế và em

Chỉ có Nhóm TĐCTT ở GP Rochester NY là không có thùng đóng góp trong các Khóa LTXC

Bởi vì chi phí được quĩ của nhóm và của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trích ra bao thầu

Quà tặng được trao cho cha, cho thày phó tế và cho em

Quĩ của Nhóm TĐCTT có được từ 2 lần gây quĩ trong năm, cùng với Hội Các Bà Mẹ chiếm 3/4 trong Nhóm TĐCTT,

bằng cách bán thức ăn sau Thánh Lễ Chúa Nhật, để gây quĩ cho cả Khóa LTXC hằng năm lẫn bữa ăn homeless hằng tháng

Và vé được phổ biến mấy tuần lễ trước đó: 3-4 trăm vé cũng hết sạch một cách mau chóng

 

Xưng Tội nửa tiếng trước lễ và Dọn Bữa Tối

Những ai đã xưng tội xong hay không xưng tội có thể xuống phụ bếp trong lúc này

 

Lễ bế mạc và tuyên hứa TĐCTT

4 chị ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT đáp lại lời mời gọi của Thánh Giáo Hoàng GPII được gọi tên lên trước bàn thờ

Chủ tế nhắn nhủ quí chị trước khi quí chị tuyên hứa

Từ trái sang phải 4 tân TĐCTT là Quí Chị:

1- Nguyễn Thị Vóc; 2- Trần Teresa Dung; 3- Mai Thị Gái; 4- Trần Thị Hường

 

Bữa tối tiệc ly tạ từ

 

Thu dọn tổng kết

Các thứ chén đĩa mượn dùng ở bếp của nhà thờ được rửa và lau khô đàng hoàng trước khi đem cất đúng vào chỗ của chúng

chưa thấy nhà bếp của giáo xứ nào có đầy đủ vật dụng như của Nhà Thờ Saint Jude này

Không thiếu một thứ gì, chưa kể còn có một walk-in tủ lạnh và tủ đông nữa mới càng ngầu hơn nữa

Các thứ thực phẩm còn dư chưa nấu hay ăn liền đều được chị em mua lại để lấy tiền cho vào quĩ chung

 

 

Chúa Nhật 25/8

Ngày Hội Ngộ Nội Bộ TĐCTT và Nhà Thờ Thánh Jude

 

 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo mừng quan thày - Chầu Thánh Thể trước lễ

 

Thánh lễ Chúa Nhật

Một số bà mẹ tuyên hứa gia nhập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo trong cộng đoàn Phục Sinh Rochester

Hôm nay quyền tiền 2 lần liền, lần thứ 2 để giúp đỡ một Giáo Xứ ở Kenya bao gồm 5 ngàn người ở 3 giáo họ

Đọc kinh sau lễ theo thông lệ hằng tuần, nhưng tuần này tại nhà thờ, thay vì tại tư gia

 

TĐCTT Hội Ngộ Nội Bộ bên Nhà Xứ

Anh chị em và cả Cha Khoa đều lấy đồ ăn từ gia đình đọc kinh giỗ 100 ngày hôm nay ở nhà thờ về nhà xứ ăn trưa

Anh Trưởng Nhóm Nguyễn Thông, sau khi bữa trưa gần xong, đã giới thiệu em ngỏ lời cùng Quí TĐCTT cũ mới

Trước hết em bày tỏ cảm nhận phấn khởi và tin tưởng của em về Nhóm TĐCTT GP Rochester New York.

Em rất mong được gặp riêng nội bộ TĐCTT ở các Khóa LTXC hằng năm, một là trước khóa hay thường là sau khóa

Vì cả năm em mới có cơ hội hiếm quí này một lần, không thường xuyên như ở Nam California

Em đã trình bày cho quí TĐCTT về tính cách pháp nhân của Nhóm TĐCTT trước cả giáo quyền (17/7/2018) lẫn chính quyền (4/3 và 28/6/2019)

Chính vì tính cách pháp nhân này mà Nhóm TĐCTT cần 1 nơi đàng hoàng để làm Trụ Sở chính và 1 Trung Tâm LTXC để loan truyền LTXC

Em đã trao cho từng gia đình TĐCTT 1 bao thư, tất cả 18 bao thư, trong đó có Thư Kêu Gọi kèm theo bao thư hồi âm đóng góp.

Người đóng góp đầu tiên tại chỗ là Chị Tân TĐCTT Mai Thị Gái, tiếp theo là AC Phong Anh, và hôm sau là Cha Vũ Toàn Khoa, CRM.

Nhóm TĐCTT GP Rochester đóng góp vào Quĩ Truyền Giáo 2016 nhiều nhất ngoài Nam Calfiornia

và năm 2018 nhiều chỉ sau Nhóm TĐCTT GP San Jose California.

Thậm chí cả cộng đồng Phục Sinh ở địa phương Nhóm TĐCTT GP Rochester NY này

cũng theo lời kêu gọi của Cha Quản Nhiệm Vũ Toàn Khoa đóng góp nữa.

 

 

Nhà Thờ Saint Jude của Giáo Xứ Thánh Gia

Nhà Thờ Thánh Jude mở cửa 24 trên 24, không khóa vào ban đêm

Giáo Xứ Thánh Gia bao gồm 3 nhà thờ:

Nhà Thờ Thánh Linh, Nhà Thờ Thánh Helen và Nhà Thờ Thánh Jude

Nhà Thờ Thánh Jude là nhà thờ tân nhất, rộng nhất và đẹp nhất trong 3 nhà thờ của Giáo Xứ Thánh Gia

tuy nhiên, giáo dân vẫn bất cân xứng với nhà thờ này, nên mỗi Chúa Nhật chỉ có 2 lễ Mỹ, 1 Thứ Bảy và 1 Chúa Nhật

Tuy giáo dân ít, nghĩa là tiền đóng góp không đủ trang trải và bảo tồn nhà thờ, nhưng nhà thờ vẫn còn tồn tại

Nhờ dịch vụ Pre-School và nhất là có hai giẫy chung cư / apartments cho thuê ở bên kia đường của nhà thờ

Nhà xứ từ ngoài đường nhìn vào

Nhà thờ từ ngoài đường nhìn vào

NHà thờ và Nhà xứ từ ngoài đường nhìn vào

Phải công nhận là nhà thờ này có rất nhiều tượng, từ ngoài đường lộ, và ngoài nhà thờ vào bên trong nhà thờ, bao gồm cả hội trường

 

Các Tượng Ngoài Nhà Thờ

dưới một gốc cây bên trái (từ ngoài đường vào) và ở cuối nhà thờ

hang đá quanh năm ở gần nhà xứ và ở bên phải cuối nhà thờ

Tượng Thánh Gia cách hang đá không bao xa, và ở ngang bên hông trái nhà thờ

14 chặng Đàng Thánh Giá trên bờ hồ nhân tạo gần đầu bên trái nhà thờ

Mồ Thánh với tượng Chúa Kitô Phục Sinh ở trước cửa mồ của chặng Đường Thánh Giá 14

Nhà thờ nhìn từ Mồ Thánh

Nhà Xứ nhìn từ Mồ Thánh

Nhà Thờ và Nhà Xứ nhìn từ Mồ Thánh

Nhà Thờ nhìn từ đầu Chặng Đường Thánh Giá

Đất của Nhà Thờ Saint Jude còn cả một cánh rừng mênh mông ở đầu nhà thờ

 

Các Tượng Ảnh ở Nhà Xứ và Hội Trường

Tượng Thánh Juse ở trong Nhà Xứ nhìn ra đường lộ

Ngay cửa vào hội trường cũng có 2 bức tượng trên đây ở hai bên góc

Thậm chí trong 1 lớp học, nơi Khóa LTXC XXXXII - 2019 diễn ra, cũng có một loạt 12 bức ảnh thánh nhân ở bức tường phía cuối

Trên bức tường gần nhà bếp và các bàn ăn có bức Ảnh Tiệc Ly

Cuối hội trường cũng có một bức tranh kêu gọi về Chúa

 

Các Tượng Ảnh ở trong Nhà Thờ

Tượng Thánh Giuse bồng hài nhi Giêsu ở góc cuối và bên cánh phải của nhà thờ từ trên đi xuống

Tượng Đức Mẹ bồng con ở góc cuối và bên cánh trái của nhà thờ từ trên đi xuống

Tượng Thánh Jude ở bên cánh trái nhà thờ trên tường ngang với cung thánh

Bức tường bên phải nhà thờ ngang với cung thánh cũng có các bức tượng được diền vào những hốc tường

Bức tường hai bên hông nhà thờ chẳng những có 14 chặng Đàng Thánh Giá mà còn có đầy đủ hình 12 tông đồ

Hành lang cuối nhà thờ còn có tượng Mẹ Hoa Hồng Mân Côi ở bên góc đối diện với Tượng Mẹ Lavang của Việt Nam (dưới đây)

Có Tượng Thánh Antôn Dòng Phanxicô bế Chúa Giêsu nữa

Tượng Cha Thánh Piô Năm Dấu Dòng Phanxicô cùng Hình Hai Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II,

cũng ở hành lang cuối nhà thờ

Bên trong phòng trẻ em cuối nhà thờ còn có tòa Đức Bà Làm Phép Lạ - The Modanna Dei Miracoli

Phòng mua bán kỷ vậy của Giáo Xứ Thánh Gia ở cuối Nhà Thờ Saint Jude

Phòng mua bán kỷ vật này không bao giờ có cashier, ai mua thì tự trọng bỏ vào thùng tiền

Từ trong phòng mua bán kỷ vật ở bên phải đi ra hành lang cuối nhà thờ

Đức Mẹ Lavang, bên góc trái ở cuối nhà thờ từ cửa vào

Bầu trời cùng với khí hậu tuyệt vời hôm ấy, Chúa Nhật 25/8/2019

Từ nhà thờ trông ra đường lộ

Từ nhà thờ trông sang bên trái có khu chung cư của dân sát với bãi đậu xe của nhà thờ

Từ cuối nhà thờ trông sang bên phải là nhà xứ

Tư gia của AC Trưởng Nhóm Thông Nha đã diễn ra bữa tiệc nghênh đón tối Thứ Năm 22/8/2019 thế nào

thì cũng diễn ra bữa tiệc chia tay tối Chúa Nhật 25/8/2019.

Xin LTXC vô biên bù đắp cho tấm lòng quảng đại và hiếu khách của AC bằng một niềm vui thương xót cao quí của Người nhé!

 

 

Xin xem lại Khóa năm 2018

Khóa LTXC XXXII - 2018 GP Rochester New York

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 28, 2019 at 11:56 AM
Subject: Magnificat - Khóa LTXC XXXXII - 2019 GP Rochester New York
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Tạ ơn LTXC và TMTX Maria đã hiện diện và tỏ hiện nơi NHóm TĐCTT chúng at qua Khóa LTXC XXXXII - 2019 cuối tuần vừa qua (23-24/8) ở Nhà Thờ Saint Jude Giáo Xứ Thánh Gia GP Rochester New York.
Anh Chị Em TĐCTT đã hết sức đoàn kết và hết mình phục vụ, dẫn đầu là chính Cha quản nhiệm Vũ Toàn Khoa, CRM và AC Trưởng Nhóm Thông Nha. Tham dự viên rất sốt sắng và càng thêm dồi dào cảm nghiệm LTXC hơn. 
Nhóm TĐCTT ở đây tuy nhỏ bé, trong một cộng đoàn xa xôi và bé nhỏ nhưng rất sinh động, quảng đại và thân tình với nhau. 

Xin cám ơn Cha Khoa đã luôn đồng hành và ưu ái cho Nhóm TĐCTT ở đây, đã nêu gương phục vụ, đã cho con được ở trong Nhà Xứ với cha, đã đưa con ra phi trường sau khi ghé tiệm fast food ăn trưa, đã tặng cho quĩ Trụ Sở TĐCTT 300 MK là số tiền cha được nhà dòng cho rtiêu xài từng tháng.

Xin cám ơn AC Trưởng Nhóm Thông Nha đã hết tình phục vụ Nhóm TĐCTT địa phương suốt từ đầu vào năm 2014 tới nay, đã đón em từ phi trường về nhà AC, đã đưa em đi lễ tối Thứ Năm, đã đãi em và cha Khoa bữa tối Thứ Năm và Bữa Tối Chúa Nhật.

Xin cám ơn Quí TĐCTT đã đến tham dự Khóa LTXC năm nay, nhất là quí anh chị đã trực tiếp phục vụ các bữa ăn, trong đó có Chị Hoàng Nha, Anh Trần Xuân, Chị Trần Hằng và Anh Lê Mạnh, và quí anh chị đã phụ bếp cách nào hay đã thu dọn trước sau bữa ăn.

Xin cám ơn 4 chị tân TĐCTT đã đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để gia nhập Nhóm TĐCTT do chính ngài sáng lập qua lời kêu gọi của ngài.
Xin cám ơn quí chị đã đóng góp vào quĩ Trụ Sở TĐCTT hôm Chúa Nhật 25/8 và đã có ý định sẽ đóng góp qua thư hồi âm. 
Xin cám ơn toàn thể TĐCTT đã hiệp thông cầu nguyện cho ý Chúa được nên trọn và thật sự đã được nên trọn ngoài ước mong của chúng ta.

Xin LTXC luôn ở cùng chúng ta và là tất cả lòng tin tưởng phó thác của những con người tội lỗi, khốn nạn và bất lực chúng ta. 

em tĩnh
Xin mời quí TĐCTT theo dõi bài ký sự tường trình của em ở cái link sau đây:

Khóa LTXC XXXXII - GP Rochester NY 23-24/8/2019