THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

LỊCH TRÌNH CÁC KHÓA LTXC 2019

cho chung Cộng Đồng Dân Chúa

(9 Khóa = 2 trong Tháng 3 + 1 trong Tháng 4 + 2 trong Tháng 6 + 2 trong Tháng 7 + 2 trong Tháng 8)

 

1- TGP Galveston-Houston TX: 9-10/3 (Thứ Bảy và Chúa Nhật) ở Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang

2- GP Dallas TX: 15-16/3 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thánh Giuse

3- Giêrusalem: 20-21/4 (Thứ Bảy Tuần Thánh và Chúa Nhật Phúc Sinh) ở Israel Thánh Địa

4- GP Orange cho chung Nam CA: 7-8/6 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

5- TGP Philadelphia PA: 21-22/6 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Đền Thánh Gioan Neumann

6- GP Hà Tĩnh VN: 7/7 (Chúa Nhật) ở Giáo Họ Yên Bình, Giáo Xứ Dũ Yên, Giáo Hạt Kỳ Anh, Giáo Phận Hà Tĩnh

(Cuối cùng đã bị hủy bỏ hoàn toàn ngoài ý muốn, bởi có sự thay đổi bất ngờ vai trò vị chủ chiên ở giáo họ này)

7- GP San Jose CA: 26-27/7 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

8- GP Arlington VA: 9-10/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam

9- GP Rochester NY 23-24/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thánh Jude Rochester NY

Các Ngày Tĩnh Tâm 2019 cho riêng Nội Bộ TĐCTT

 

 

 

NỘI DUNG CHUNG

 

Thời Điểm Thương Xót trong lịch sử loài người và Giáo Hội không phải được bắt đầu với Thánh Faustina (thập niên 1930) hay Thánh Gioan Phaolô II (1978-2005), mà là từ Thánh Mẫu Fatima năm 1917, Người Mẹ đã đến để đem LTXC đến cho chung loài người và đem Kitô hữu về với LTXC, như chính lời Mẹ nhắn nhủ ngày 13/7/1917: "Sau mỗi một mầu nhiệm các con hãy đọc: 'Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến LTXC hơn".

Thật vậy, tất cả Bí Mật Fatima là ở "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ", một Trái Tim cần được "tôn sùng trên thế giới" theo ý muốn của Thiên Chúa, để "nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có hòa bình" (13/7/1917). Chính vì lý do "trên thế giới" mà để Nước Nga trở lại, ĐTC cần phải hiệp cùng với các giám mục trên thế giới dâng cho Trái Tim Mẹ, như lời Mẹ đã nói với nữ tu Lucia trong thị kiến cuối cùng ngày 13/6/1929. Thế mà, hơn 100 năm sau Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917, thế giới chẳng những không có hòa bình và nhân loại không hoán cải hơn, trái lại, càng văn minh con người càng bạo loạn, càng tội lỗi, càng tự diệt... Và chính vì thế mà loài người mới cần đến Trái Tim Mẹ hơn bao giờ hết!

Bởi vậy, trong Năm 2019 là năm kỷ niệm 80 năm Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng Đền Tạ Trái Tim Mẹ được giáo quyền địa phương ban phép (13/6/1939), và 30 năm thế giới cộng sản Âu Châu bắt đầu sụp đổ từ Biến Cố Đông Âu (1989), nhờ Nước Nga được hiến dâng cho Trái Tim Mẹ ngày 25/3/1984, Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện các Khóa LTXC theo chủ đề "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu" (Luca 2:35), với 5 đề tài liên hệ mật thiết với nhau, có thể nói, bao gồm toàn thể khoa Thánh Mẫu Học: 1- "Này là con của bà" (Gioan 19:26); 2- "Này là Mẹ của con" (Gioan 19:27); 3- "Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27); 4- "Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5); và 5- "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11).

Các đề tài sẽ được giảng huấn bởi quí vị linh mục ở từng địa phương, và ở các địa điểm khác nhau: GX Đức Mẹ Lavang Houston TX, GX Thánh Giuse Grand Prairie TX, Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Orange County, Đền Thánh Gioan Neumann Philadelphia PA, GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington VA, GP Hà Tĩnh VN, GX Thánh Jude Rochester NY, và Trung Tâm Công Giáo Việt Nam San Jose CA, thời điểm 2 ngày liền cuối tuần hầu hết vào Thứ Sáu và Thứ Bảy trong các Tháng: Tháng 3 (ở TGP Galveston-Houston TX & GP Dallas TX), Tháng 4 (ở Giêrusalem Thánh Địa), Tháng 6 (ở GP Orange CA và ở TGP Philadelphia), Tháng 7 (ở GP Hà Tĩnh VN và ở GP San Jose CA), và Tháng 8 (ở GP Arlington VA và GP Rochester NY).

Để có thể sâu xa cảm nhận được vai trò của Mẹ Maria trong dự án và công cuộc cứu độ của Thiên Chúa (đề tài 1), vai trò của Mẹ đối với chung loài người và riêng Giáo Hội (đề tài 2), vai trò của chung Giáo Hội và Kitô hữu đối với Mẹ Maria (đề tài 3), vai trò môi giới của Mẹ Maria trong sứ vụ sửa soạn cho con người nói chung và Kitô hữu nói riêng đón nhận mạc khải thần linh của Thiên Chúa (đề tài 4), nhờ đó Thiên Chúa có thể tỏ hết mình ra và thông mình ra cho họ theo ý muốn cứu độ của Ngài (đề tài 5), xin trân trọng kính mời những tâm hồn có lòng đặc biệt sùng kính Mẹ Maria nói chung, và đặc biệt những tông đồ Thánh Mẫu đến tham dự Khóa LTXC 2019 chủ đề: "Trái Tim - Gươm Sắc Đâm Thâu".

 

Image result for luke 2:35

 

 

 

1- TGP Galveston-Houston TX

9-10/3 (Thứ Bảy và Chúa Nhật)

Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang

Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang - Houston Texas

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy ngày 9/3/2019

Sáng

8:30 - Thánh lễ

9:15 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:45 - Chào đón và dẫn nhập

10:00 - Giảng huấn Đề tài 1 - Cha Phạm Duy Khánh, OP

11:00 - Giải lao

11:15 - Giảng huấn Đề tài 2 - Cha Phạm Duy Khánh, OP

Trưa

12:15 - Viếng Chúa và chụp hình

12:30 - Bữa trưa

1:30 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ 1: "Thời Điểm Thương Xót" (ĐTC Phanxicô - 6/3/2014)

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ 2: Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (Thánh Giáo Hoàng Giioan Phaolo II - 17/2/2002)

5:45 - Giải lao

6:00 - Kinh Mân Côi

 

Chúa Nhật ngày 10/3/2019

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ

8:30 - Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 - Cha Trịnh Thế Huy, OP

10:00 – Giải lao

10:15 - Chia sẻ 3: "Đạo Binh Dàn Trận" (Thánh Long Mộng Phố: Thành Thực Sùng Kính - 50)

11:15 - Giải lao

11:30 - Chia sẻ 4: TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót cho thế giới cần đến LTXC biết bao.

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin và Viếng Chúa 

12:15 - Bữa trưa

1:30 - Kiểm điểm về Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria

2:15 - Giải lao

2:30 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:00 - Giảng huấn Đề tài 4 - Cha Nguyễn Phi Long

4:00 - Giải lao

4:15 - Giảng huấn Đề tài 5 - Cha Nguyễn Phi Long

5:15 - Giải lao

5:30 - Tâm sự kết khóa

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật (Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, chủ tế, giảng thuyết và nhận lời tuyên hứa của các tân TĐCTT

Cha Phạm Duy Khánh, OP

Linh Mục Phó Xứ Lavang TGP Galveston-Houston TX

Cha Trịnh Thế Huy, OP

Vị Linh Mục Dòng Đaminh hưu trí ở GX Lavang TX

Cha Nguyễn Phi Long, CSsR

Nguyên Giám Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN HN - linh hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

 

 

 

2- GP Dallas TX

15-16/3 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Giáo Xứ Thánh Giuse

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 15/3/2019

Sáng

8:00 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 - Cha Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 - Cha Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD

Trưa

12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ 1: "Thời Điểm Thương Xót" (ĐTC Phanxicô - 6/3/2014)

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ 2: Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (Thánh Giáo Hoàng Giioan Phaolo II - 17/2/2002)

5:45 - Giải lao

6:00 - Chầu Thánh Thể 

6:30 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 16/3/2019

Sáng

8:00 - Thánh lễ  

8:30 - Điểm danh (người mới) và Điểm tâm nhẹ

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 - Cha Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD

10:00 – Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 - Cha Trịnh Đức Hòa

11:15 - Giải lao

11:30 - Giảng huấn Đề tài 5 - Cha Trịnh Đức Hòa

Trưa

12:30 - Viếng Chúa và Kinh Mân Côi

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Chia sẻ 3: "Đạo Binh Dàn Trận" (Thánh Long Mộng Phố: Thành Thực Sùng Kính - 50)

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ 4: TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót cho thế giới cần đến LTXC biết bao.

4:15 - Tâm sự kết khóa

5:15 - Chầu Thánh Thể 

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

 

                                                            Cha Phạm Hữu Đạt, SDD

                                        Linh Mục Chánh Xứ Thánh Giuse GP Dallas TX

                                                                     Cha Trịnh Đức Hòa,

Linh Mục Chánh Xứ TT Micae GP Dallas TX - linh hướng Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX

 

 

 

 

3- Giêrusalem

20-21/4 (Thứ Bảy Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh)

Israel Thánh Địa

 

Image result for jerusalem

Thành Giêrusalem, giáo đô của Do Thái Giáo, cũng là đích điểm hành trình Thiên Sai của Lời Nhập Thể Cứu Thế,

nơi LTXC rạng ngời tỏ hiện ở Cuộc Vượt Qua (Tử Giá và Phục Sinh) của Chúa Giêsu Kitô, "Dung Nhan Thương Xót" (Misericordiae Vultus)

Image result for leonardo hotel jerusalem tripadvisor

Leonardo Hotel in Jerusalem, nơi phái đoàn TĐCTT trú ngụ trong suốt Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua cho tới ngày về

 

Ngày 20/4 - Thứ Bảy Tuần Thánh

(Tĩnh Tâm về LTXC cả ngày ngay tại phòng họp của khách sạn Leonardo Hotel in Jerusalem)

 

Sáng: "Tử sự chết..." (Gioan 5:24)

9:00 -  Cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi

9:30 -  Đề tài: "Hạt lúa miến rơi xuống đất mục nát đi" (Gioan 12:24) - Cha Nguyễn Đức Minh

10:00- Chia sẻ chung - cảm nghiệm thần linh về "Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua"

10:45- Giải lao

 11:00- Chia sẻ đề tài: "Người muốn chứng tỏ Người yêu ... cho đến cùng" (Gioan 13:1) - TĐCTT cao tấn tĩnh

Chiều: "Vào sự sống" (Gioan 5:24)

12:00- Bữa trưa

13:00- Nghỉ trưa

14:30- Chia sẻ đề tài: "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25) - Cha Nguyễn Đức Minh

15:00- Cử hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

15:30- Giải lao

15:45- Chia sẻ đề tài: "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi" (Gioan 20:28) - TĐCTT cao tấn tĩnh

16:45- Giải lao

17:00- Chia sẻ chung - cảm nghiệm thần linh "Các con nghĩ Thày là ai?" (Mathêu 16:15)

Tối:

18:00- Bữa tối

20:00- Đi dự lễ vọng Phục Sinh

23:00- Tham dự Kinh Nửa Đêm ở Nhà Thờ Mồ Thánh đón Chúa Phục Sinh - Midnight prayers at the Holy Sepulchre church

 

Ngày 21/4 - Chúa Nhật Phục Sinh

3:00 pm - Cử hành LTXC tại Nhà Tiệc Ly, và

                các tân TĐCTT tuyên hứa sống chứng nhân LTXC vào cuối Thánh Lễ 4 giờ chiều.

Nhà Tiệc Ly là nơi phái đoàn đã đến kính viếng chiều Thứ Năm Tuần Thánh,

sau đó phái đoàn cũng đã ra Vườn Cây Dầu, nơi Chúa Giêsu cầu nguyện sau Bữa Tiệc Ly, để dự Lễ Tối vào lúc 7-8 giờ,

rồi cùng với chung cộng đồng dân Chúa tham dự bấy giờ rước nến đến Nhà Thờ Thánh Phêrô.

 

Image result for upper room in jerusalem

 

Nhà Tiệc Ly, nơi Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra với các tông đồ "vào buổi tối ngày thứ nhất trong tuần" (Gioan 20:19),

và "tám ngày sau / một tuần sau" (Gioan 20:26), Người cũng hiện ra ở đây 1 lần nữa để tỏ cho tông đồ Toma thấy các dấu Thánh của Người,

khiến cho vị tông đồ này đã tuyên xưng "Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi" (Gioan 20:27-28),

và thời điểm "8 ngày sau" này là Chúa Nhật thứ 1 sau Phục Sinh được Thánh GH GPII thiết lập Lễ LTXC như Người mong muốn.

Thế nên chiều Chúa Nhật Phục Sinh, ngày cuối cùng của chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua,

Nhóm TĐCTT hành hương sẽ trở lại lúc 3 giờ chiều để cử hành LTXC

và cuối lễ 4 giờ chiều có nghi thức tuyên hứa TĐCTT (Khóa XXXVII - 2019)

 

Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT,

Thày dạy của rất nhiều linh mục môn sinh cả ở Việt Nam lẫn Hoa Kỳ,

Ngài đã chính thức tuyên hứa làm TĐCTT ở Đền Thánh LTXC Balan Chúa Nhật 4/5/2014

và tuyên hứa làm TĐCTT Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ ngày 8/12/2018.

 

 

 

 

4- GP Orange

7-8/6 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 7/6/2019

Sáng

9:00 - Thánh lễ chung trong nguyện đường

9:30 – Điểm danh

10:00 - Kinh Mân Côi

10:30 - Chia sẻ 1: "Thời Điểm Thương Xót" (ĐTC Phanxicô - 6/3/2014)

11:30 - Viếng Chúa, Cử Hành LTXC và Kinh Truyền Tin

Chiều

12:00 - Bữa trưa và sinh hoạt

1:00 - Hội thảo

1:45 - Giải lao

2:00 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là con Mẹ" - Cha Nguyễn Tuấn Long

2:45 - Giải lao

3:00 – Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Mẹ con" - Cha Nguyễn Tuấn Long

3:45 - Giải lao và sinh hoạt

4:00 - Chia sẻ 2: Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (Thánh Giáo Hoàng Giioan Phaolo II - 17/2/2002)

5:00 - Giải lao

5:15 - Chia sẻ 3: "Đạo Binh Dàn Trận" (Thánh Long Mộng Phố: Thành Thực Sùng Kính - 50)

6:15 - Giải lao

6:30 - Chầu Thánh Thể

7:00 - Về nghỉ qua đêm

Thứ Bảy ngày 8/6/2019

Sáng

9:00 - Thánh lễ chung trong nguyện đường 

9:40 - Điểm tâm nhẹ

10:00 - Giảng huấn Đề tài 4 "Làm theo những gì Người bảo" - Cha Trần Quân

10:45 – Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 5 "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" - Cha Trần Quân

11:45 - Giải lao 

Chiều

12:00 - Kinh Truyền Tin + Viếng Chúa + Kinh Mân Côi và chụp hình 

12:30 - Bữa trưa và sinh hoạt

1:30 -  Chia sẻ 4: TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót cho thế giới cần đến LTXC biết bao.

2:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình" - Cha Phạm Ngọc Tuấn

2:45 - Giải lao

3:00 - Thánh Lễ

4:00 - Mừng Tân TĐCTT

5:00 - Bế mạc

 

                                             Cha Nguyễn Tuấn Long

      Linh mục Tuyên úy Thủy Quân Lục Chiến - nguyên TLH Nhóm TĐCTT

Cha Phạm Ngọc Tuấn,

Lm Chánh Xứ Saint Barbara GP Orange - Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT

Fr. Quan D. Tran

Cha Trần Đình Văn Quân,

   Nguyên luật sư biện lý của quận hạt Orange CA

 

 

 

5- TGP Philadelphia PA

 21-22/6 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

 Đền Thánh Gioan Neumann

 

 

Thứ Sáu ngày 21/6/2019

Sáng

7:30 - Thánh lễ

8:15 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 - Cha Trần Đức Hùng, CSsR

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 - Cha Trần Đức Hùng, CSsR

Trưa

12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ 1: "Thời Điểm Thương Xót" (ĐTC Phanxicô - 6/3/2014)

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ 2: Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao” (Thánh Giáo Hoàng Giioan Phaolo II - 17/2/2002)

6:00 - Về nghỉ qua đêm ở nhà

 

Thứ Bảy ngày 22/6/2019

Sáng

8:00 - Điểm danh (người mới) và Điểm tâm nhẹ

8:30 -  Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

10:00 – Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 - Cha Nguyễn Quốc Linh, CSsR

11:15 - Giải lao

11:30 - Giảng huấn Đề tài 5 - Cha Nguyễn Quốc Linh, CSsR

Trưa

12:30 - Viếng Chúa và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Chia sẻ 3: "Đạo Binh Dàn Trận" (Thánh Long Mộng Phố: Thành Thực Sùng Kính - 50)

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ 4: TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót cho thế giới cần đến LTXC biết bao.

4:15 - Tâm sự kết khóa

5:00 - Xưng tội

5:30 - Thánh lễ Chúa Nhật bế mạc

 

CHƯƠNG TRÌNH CŨNG CÓ THỂ UYỂN CHUYỂN XEN KẼ CÁC ĐỀ TÀI NHƯ SAU

 

Thứ Sáu ngày 21/6/2019

Sáng

7:30 - Thánh lễ

8:15 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Đề tài "Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5) - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

10:45 - Giải lao
11:00 - Chia sẻ thời sự 1 về LTXC: Thời Điểm Thương Xót của thế giới ngày nay - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

Chiều
12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Giảng huấn Đề tài "Này là con của bà" (Gioan 19:26) - Cha Trần Đức Hùng, CSsR

4:30 - Giải lao
4:45 – Chia sẻ thời sự 2 về LTXC: Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu qua Thánh Faustina - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

6:00 - Về nghỉ qua đêm ở nhà


Thứ Bảy ngày
 22/6/2019

Sáng

8:00 - Điểm danh (người mới) và Điểm tâm nhẹ

8:30 -  Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài "Này là Mẹ của con" (Gioan 19:27) - Cha Trần Đức Hùng, CSsR

10:00 – Giải lao
10:15 - Giảng huấn Đề tài "Đem Mẹ về nhà mình" (Jn 19:27) - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

11:15 - Giải lao

11:30 -  Đề tài "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11) - Cha Quốc Linh, CSsR

Chiều

12:30 - Viếng Chúa và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Chia sẻ thời sự 3 về LTXC: Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu ngày nay - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Giờ Hành Hương mừng kính trọng thể lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp 

5:30 - Lễ Mừng Kính Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Image result for Cha Trần Đức Hùng, CSsr, ở Đền Thánh Gioan Neumann Philadelphia Pennsylvania

Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

Linh mục phục vụ Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

Cha Trần Đức Hùng, CSsR

Linh mục ở Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA

6- GP Hà Tĩnh VN

7/7 (Chúa Nhật)

 Giáo Xứ Dũ Yên / Giáo Họ Yên Bình

 

 

Sáng

Giao lưu với Nhóm LTXC địa phương này

và chia sẻ những điểm chính yếu nhất

về Thời Điểm Thương Xót,

về chính LTXC và về Nhóm TĐCTT

 

Chiều

Sinh hoạt LTXC

bằng việc Nhóm LTXC địa phương dẫn Nhóm TĐCTT

đến viếng thăm và tặng quà cho những anh chị em nghèo khổ hay tật nguyền

cảnh hoang vắng tiêu điều của vùng trời thảm họa Formosa từ đầu tháng 4/2016, nơi anh chị em nạn nhân đang quằn quại sống còn từng ngày

 

 

 

7- GP San Jose CA

 26-27/7 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 26/7/2019

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là con Bà" (Gioan 19:27) - Cha Phan Thế Lực

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Mẹ con" (Gioan 19:27) - Cha Phan Thế Lực

Trưa

12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1Thời Điểm Thương Xót của thế giới ngày nay

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu cho Thời Điểm Thương Xót

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 27/7/2019

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ  

8:30 - Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27) - Cha Nguyễn Thư

10:00 – Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 "Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5) - Cha Nguyễn Thư

11:15 - Giải lao

11:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu trong Thời Điểm Thương Xót

Trưa

12:30 - Viếng Chúa và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Giảng huấn Đề tài 5 "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11) - Cha Lưu Đình Dương

3:00 - Chầu Thánh Thể cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót và Tuyên Hứa TĐCTT

3:45 - Tâm sự giao duyên trong nội bộ TĐCTT (cũ và mới)

4:30 - Bế mạc - hẹn tái ngộ 2020

  

Cha Phan Thế Lực,

Lm Phó Xứ Lavang GP San Jose CA - linh hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA

Cha Nguyễn Thư,

Linh mục Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose CA

 

 

8- GP Arlington VA

 9-10/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam

 

 

Thứ Sáu ngày 9/8/2019

Sáng

8:00 - Thánh lễ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là con Bà" (Gioan 19:27) - Cha Vũ Minh Tiến, OP

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Mẹ con" (Gioan 19:27) - Cha Vũ Minh Tiến, OP

Trưa

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Chúa và chụp hình

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:00 - Hội thảo đúc kết

2:30 - Giải lao

Chiều

2:45 - Cử hành LTXC - Viếng Đường Thánh Giá

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1Thời Điểm Thương Xót của thế giới tân tiến ngày nay - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu cho Thời Điểm Thương Xót - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Chầu Thánh Thể

7:00 - Bữa tối

 

Thứ Bảy ngày 10/8/2019

Sáng

8:00 - Thánh lễ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27) - Cha Vũ Minh Tiến, OP

10:00 – Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 "Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5) - Cha Lê Quốc Hưng, OP

11:15 - Giải lao

11:30 - Giảng huấn Đề tài 5 "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11) - Cha Lê Quốc Hưng, OP

Trưa

12:30 - Viếng Chúa, Kinh Mân Côi và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu trong Thời Điểm Thương Xót - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Tâm sự kết khóa chung

4:30 - Tâm sự kết khóa nội bộ

5:00 - Xưng tội

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

7:00 - Bữa tạ từ

8:00 - Bế mạc và hẹn tái ngộ 2020

Cha Lê Quốc Hưng, OP

Linh mục Dòng Đaminh du học Hoa Kỳ

 

Cha Vũ Minh Tiến, OP

Linh mục Phó Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA - Linh Hướng Nhóm TĐCTT địa phương này

 

 

 

9- GP Rochester NY

23-24/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Giáo Xứ Thánh Jude Rochester NY

 

 

Thứ Sáu ngày 23/8/2019

Sáng

8:00 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là con Bà" (Gioan 19:27) - Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Mẹ con" (Gioan 19:27) - Phó Tế Nguyễn Bình Yên

Trưa

12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1Thời Điểm Thương Xót của thế giới tân tiến ngày nay - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2Sứ Điệp Thương Xót của Chúa Giêsu cho Thời Điểm Thương Xót - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 24/8/2019

Sáng

8:00 - Điểm danh (người mới) và Điểm tâm nhẹ

8:30 -  Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Đem Mẹ về nhà mình" (Gioan 19:27) - Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

10:00 – Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 "Làm theo những gì Người bảo" (Gioan 2:5) - Phó Tế Nguyễn Bình Yên

11:15 - Giải lao

11:30 - Giảng huấn Đề tài 5 "Để Người tỏ vinh quang của Người ra" (Gioan 2:11) - Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

Trưa

12:30 - Viếng Chúa và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3Sứ Vụ Thương Xót của Kitô hữu trong Thời Điểm Thương Xót - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Tâm sự kết khóa chung

4:30 - Xưng tội

5:30 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

Linh mục quản nhiệm Cộng Đoàn CG VN Rochester NY - linh hướng Nhóm TĐCTT địa phương

Phó Tế Nguyễn Bình Yên,

TĐCTT XXVIII - 2018 GP Rochester NY

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, chia sẻ phụ họa về LTXC và về TĐCTT

 

 

 

 

 

 

Các Ngày Tĩnh Tâm 2019 cho riêng Nội Bộ TĐCTT

 

Ngày Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC

 Chúa Nhật 28/4/2019 ở Saint Patrick

 

Theo Lịch Sinh Hoạt 2019 của TĐCTT như em đã phổ biến từ cuối tháng 12/2018, thì Nhóm TĐCTT Nam CA, theo lệ hằng năm từ năm 2014, chúng ta sẽ tĩnh tâm về LTXC vào Thứ Bảy áp Chúa Nhật Lễ LTXC. Tuy nhiên, năm 2019 này, Đại Hội Suy Tôn LTXC của Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại tổ chức vào Thứ Bảy, từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối, không còn Chúa Nhật như mọi năm nữa từ năm 2002 nữa. 
Bởi thế, Nhóm TĐCTT Nam California của chúng ta nên nắm ngay lấy cơ hội ngàn vàng này để tổ chức cho riêng nội bộ trọng thể Lễ LTXC vào chính Chúa Nhật, năm 2019 vào ngày 28/4, tại Brothers of Saint Patrick. Chương trình Mừng Lễ LTXC Chúa Nhật 28/4/2019 của Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ được diễn tiến như sau:

Sáng: Tĩnh Tâm LTXC

8:00   - Sửa soạn

8:30   - Qui tụ

9:00   - Kinh Mân Côi

9:30   - Đề tài: Giữa Cha và con có một vực thẳm vô đáy, một vực thẳm phân chia Tạo Hoá với tạo vật.

                          Thế nhưng, vực thẳm này đã được tình thương của Cha lấp đầy (Nhật Ký 1576) 

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa" - Xin chiếm đoạt con

11:45 - Viếng Chúa

Chiều: Cử Hành LTXC

12:00 - Bữa trưa

13:00 - Chia sẻ Cảm Nghiệm LTXC (qua chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua)

14:00 - Cung Nghinh Tôn Kính Ảnh LTXC

14:15 - Thánh Lễ Trọng Tôn Thờ LTXC

15:00 - Chầu Thánh Thể Đền Tạ LTXC

16:00 - Bế mạc

17:00 - Tiệc mừng lễ

 

 

Chúng em đã đặt mua một Bức Ảnh LTXC cỡ 27 x 48 inches, bằng canvas, kèm theo cả khung ảnh (27 x 48 Antique Gold Framed Canvas Original Cathedral Image), giá tất cả mọi sự, bao gồm cả tiền thêm hàng chữ tiếng Việt "Lạy Chúa Giêsu con tín thác nơi Chúa" (25 MK) + tiền gửi bằng UPSP (gần 100 MK) từ Florida về California, tất cả là $637.00 (giá đang sale 50%), gần bằng quà Giáng Sinh $650.00 quí AC tặng cho chúng em. 

T
ấm Ảnh này hình chữ nhật, giống như khuôn khổ và khuôn mẫu của 2 tấm Ảnh LTXC nguyên thủy, thon hơn, chứ không phải vuông hơn, giống hầu hết các tấm hình chúng ta đang có và vẫn thấy. Chúng ta sẽ nỗ lực cử hành trọng thể và sốt sắng bao nhiêu có thể Lễ LTXC hằng năm, vì chúng ta mang danh là TĐCTT. Bức Ảnh LTXC này sẽ được trưng kính vào 2 dịp đặc biệt trong năm: Lễ LTXC hằng năm cũng như Khóa LTXC trong Tháng Thánh Tâm Chúa cho chung cộng đồng. 
Sau này, khi có Trung Tâm LTXC rồi, chúng ta sẽ order một tấm Ảnh LTXC vĩ đại hơn, cỡ 60 inches x 120 inches (5 x 10 feet), giá $3,800.00 (hiện nay đang sale 50% chỉ còn
$1,900.00, chưa kể bưu phí, để trưng ngay giữa cung thánh của 
nguyện đường Đền Thánh LTXC). Xin cầu nguyện cho tiến trình Nhóm TĐCTT trở thành non-profit organization, để nhờ đó chúng ta mới có thể gửi thư xin tiền từ các đại mạnh thường quân đạo đời mà thực hiện Trung Tâm LTXC theo lòng chúng ta mong ước nhé.


Ngày Tĩnh Tâm dọn mừng Lễ LTXC lần đầu tiên Thứ Bảy 2/4/2016 Năm Thánh Thương Xót ở Saint Patrick

 

 

Ngày Tĩnh Tâm Nhị Vị Thánh LTXC

 Thứ Bảy 5/10/2019 ở Saint Patrick

 

Sáng: 

8:00   - Sửa soạn

8:30   - Qui tụ

9:00   - Kinh Mân Côi: Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (Thứ Bảy Đầu Tháng)

9:30   - Đề tài: "Đức Tin Tuân Phục" (Roma 1:5)

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài: "Satan, tên cám dỗ khắp thế gian" (Khải Huyền 12:9)

11:45 - Viếng Chúa: Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót (thay 3 giờ chiều có Thánh Lễ)

Chiều: 

12:00 - Bữa trưa

13:00 - Hội thảo: Làm sao biết được Thánh Ý Chúa?

14:00 - Đúc kết và quyên góp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 17/11

14:45 - Giải lao

15:00 - Thánh lễ nhớ Thánh Faustina

16:00 - Thu dọn và chia tay

 

Ngày Tĩnh Tâm Nhị Vị Thánh LTXC lần đầu tiên Chúa Nhật 30/9/2018 ở Saint Patrick

 

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Thương Xót

 Thứ Bảy 7/12/2019 ở Saint Patrick

 

Sáng: 

8:00   - Sửa soạn

8:30   - Qui tụ

9:00   - Kinh Mân Côi

9:30   - Đề tài: "Đứng gần Thánh Giá Chúa Giêsu có Mẹ của Người" (Gioan 19:25)

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài: "Vào ngày thứ ba.... Mẹ của Chúa Giêsu cũng ở đó" (Gioan 2:1)

11:45 - Viếng Chúa

Chiều: 

12:00 - Bữa trưa

13:00 - Hội thảo

14:00 - Đúc kết

14:45 - Giải lao

15:00 - Thánh lễ về Mẹ Vô Nhiễm

16:00 - Sửa soạn hội trường

16:30 - Mừng Giáng Sinh

17:00 - Tiệc mừng lễ Mẹ và Giáng Sinh

 

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Thương Xót lần đầu tiên Thứ Bảy 8/12/2018 ở Saint Patrick

 

Chủ đề và các đề tài Khóa LTXC cho Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020 như sau:

"Này là Người"

1- "Này là Người": "Không còn hình tượng gì nữa" (Isaia 52:14)

2- "Này là Người": "Bị loại ra khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 53:8)

3- "Này là Người": "như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7)

4- "Này là Người": "Vua dân Do Thái" (Gioan 19:3)

5- "Này là Người": "Không thể cứu được chính mình" "xuống khỏi thập giá" (Marco 15:31,30)