THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

       NGÀY THỨ BẢY ĐẦU THÁNG 1-2019

 

 

 NGÀY MÙNG 5

 

 

Lễ Đền Tạ Đức Mẹ kiêm ý chỉ Giỗ Người Thân Quá Cố

(11:45-12:45)

Trước lễ, cha chủ tế Đức Minh đang rao gần 10 ý chỉ xin lễ

Thánh lễ Thứ Bảy Đầu Tháng Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

và cầu cho LH Micae, phu quân của Chị Văn Thị Nguyệt, giỗ năm thứ 2.

Con gái Chị Nguyệt đọc bài đọc 1 theo ngày

Chị Nguyệt đọc Bài Đọc 2 cho Lễ giỗ

Chị Văn Thị Nguyệt cám ơn cuối lễ

Sau lễ Cha Đức Minh làm phép bộ chén thánh, đĩa thánh, khăn thánh, thánh giá, khăn bàn thờ v.v.,

trong bộ đồ lễ của nhóm mới mua; đồng thời cha cũng để lại 1 áo lễ trắng cho nhóm giữ cùng với giây Stolla

 

Phần Bữa Giỗ

(12:45-2:00)

 

Bữa giỗ do Chị Văn Thị Nguyệt và gia đình khoản đãi

Ở dining room

Ở ngoài sân

Ở Patio

Ở phòng khách

 

Phần Chia Sẻ Lời Chúa

(2:00-3:15)

 Bài Phúc Âm cho Lễ Ba Vua ngày 6/1/2019.

Bé tĩnh chia sẻ về 3 ý tưởng chính yếu:

1- Ba Vương gia đạo sĩ hiền triết; 2- Ngôi Sao Lạ; 3- Thành Giêrusalem

 

 

1- Ba Vương Gia Đạo Sĩ Hiền Triết:

1a. Khởi điểm: nhận thấy điềm lạ "Ngôi sao của Người ở bên Phương Đông"

và quyết định lên đường, bất chấp đường xá xa xôi, vất vả,

theo lòng tin tưởng không thể sai lầm của mình và bởi tấm lòng khao khát thần linh của mình

1b. Hành Trình: theo ngôi sao lạ dẫn đường, cuộc hành trình rất xa xôi, đi mãi mà vẫn chưa tới,

nhưng họ cứ nhất định đi, không nản, ho dù mất cả năm trời...

(vì thời gian Vua Hêrôđê sát hại các con trẻ ở Bêlem và các vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống);

khi gần đến nơi thì bị lạc, phải hỏi thăm ở thành Giêrusalem để có thể đi tới tận nơi họ tin tưởng có và khao khát gặp.

1c. Đích điểm: "Vua dân Do Thái mới sinh", một Đấng mà họ nhìn thấy khi vừa bước vào nhà, nơi ngôi sao lạ dừng lại.

Họ đã tin ngay đó là Con Thiên Chúa làm người, chứ không phải chỉ là một con người thuần túy,

nên cho dù họ là những vị vua uy nghi cao cả một cõi, bấy giờ cũng đã phục ngay xuống thờ lạy Người,

và còn tặng cho Vị Vua Do Thái mới sinh này những tặng vật quí nhất ở địa phương của mình là

vàng: ám chỉ vai trò làm vua của họ nhưng qui phục Người là Vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa;

nhũ hương: ám chỉ tính chất đạo sĩ tốt lành của họ, hướng về Người lạ Vị Thượng Tế tối cao của loài người;

mộc dược: ám chỉ khả năng hiền triết thông về chiêm tinh của họ,

nhưng kiến thức của họ phải qui về Người là Vị Ngôn Sứ Thần Linh, Đấng đã bị sát hại để làm chứng cho chân lý.

 

 

2- Ngôi Sao Lạ

Ngôi sao lạ dẫn đường cho Ba Vua đây ám chỉ những gì Thiên Chúa muốn tỏ cho loài người biết để giúp con người đạt đến cùng đích của mình.

Bởi thế, chỉ có những dấu hiệu nào, như ngôi sao lạ dẫn đường Ba Vua đến tận nơi Con Trẻ ở, dẫn con người đến gặp Thiên Chúa mới thật sự xuất phát từ Chúa.

Mà những dấu hiệu chân thật xuất phát từ Chúa ấy bao giờ cũng dẫn con người trải qua cuộc hành trình cam go của cửa hẹp chứ không dễ dàng của con đường rộng.

Chính vì con người không để ý đến các dấu hiệu của Trời cao, thậm chí có ý không theo các dấu hiệu đó,

mà họ đã đi lạc và đã gặp hết tai nạn này đến tai nạn kia, ở chỗ, họ vẫn không thôi cảm thấy bất an, bất hạnh, bất mãn v.v.

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta biết lưu ý đến càc dấu chỉ thời đại như Mẹ, ở chỗ luôn lưu giữ những gì xẩy ra cho mình mà suy niện trong lòng (xem Luca 2:19,51).

 

 

3- Thành Giêrusalem

Giêrusalem là Thánh Thánh, là nơi Thiên Chúa ở giữa dân Ngài, là Giáo Đô của Do Thái Giáo (Jadaism), là chốn lưu giữ kho tàng mạc khải thần linh của Thiên Chúa.

Đó là lý do ngôi sao lạ dẫn đường cho 3 vua chỉ biến mất ở Giêrusalem, để sau khi vào Thành Giêrusalem này, vào tâm điểm của Do Thái giáo này,

kiến thức hiền triết tự nhiên thông biết về chiêm tinh của các vị mới có đươc mạc khải chân thật về "Vua Do Thái mới sinh" mà "đến triều bái Người".

Tuy nhiên, ở ngay Giáo Đô Do Thái Giáo này, ngay kho tàng của mạc khải thần linh này,

thành phần các đại giáo trưởng và luật sĩ thông thái lề luật Chúa lại không hề biết gì

đến "Vua dân Do Thái mới sinh" của mình,

cho dù họ đã được các mục đồng loan báo

sau khi đám mục đồng này đã gặp thấy "một con trẻ, bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ" (Luca 2:12,16), vào chính đêm giáng sinh linh thiêng ấy.

Và cho dù Thiên Chúa đã sai ba vua là thành phần dân ngoại từ đâu tới gián tiếp báo tin cho họ về "Vua Do Thái mới sinh",

họ vẫn không chấp nhận, dù họ đã biết được Người sinh ra ở đâu, theo mạc khải Thánh Kinh của họ.

Tuy nhiên, họ vẫn còn thua vua Hêrôđê, một nhân vật khôn ranh và thâm hiểm như con cáo,

đã biết được "Vua Do Thái mới sinh" ở Belem theo mạc khải thánh kinh, nhưng vẫn muốn nắm chắc được sự thật nhờ ba vua này trước khi ra tay, nếu quả thật là như thế.

Nếu thành phần phản kitô (anti-christ) là những kẻ nhận biết Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt (2Gioan 7),

thì Con Khủng Long Luxiphe là tên phải kitô đầu tiên khi nó rình chực trước người nữ sắp sinh con để nuốt con trẻ đi (xem Khải Huyền 12:4)

và nhân vật Vua Hêrôđê là tên phản kitô đầu tiên trong lịch sử của loài người, ngay khi Người vừa được hạ sinh làm người ở Bêlem

 

 

Cảm Nguyện

Bài Phúc Âm cho Lễ Ba Vua hay lễ Hiển Linh mùng 6/1 nhắc nhở chúng ta 2 điều:

1- Chúng ta cần "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" (Mathêu 18:3) để có thể nhận ra những dấu chỉ thời đại,

nhờ đó đáp ứng các tác động thần linh của Thiên Chúa, hầu có thể gặp được Ngài

và được hiệp thông thần linh với Ngài nơi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô - Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

2- Chúng ta là dân ngoại đã được Thiên Chúa tỏ mình ra cho và đã cứu độ chúng ta qua Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô,

chúng ta cần phải theo Người là "ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12) để có thể "đến cùng Cha" (Gioan 14:6);

3- Dân Do Thái là dân đã được Thiên Chúa tuyển chọn để tỏ mình ra, nhưng cho tới nay vẫn trông đợi một vị thiên sai như ý của họ về chính trị,

và vì thế họ sẽ càng chẳng cần đến vị thiên sai chính trị này một khi họ không nô lệ ai, như hiện nay;

trái lại, chính nhờ họ vẫn còn cứng lòng lại càng cho thấy nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét là một nhân vật có thật, bị họ chối bỏ và sát hại,

và nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét đó chính là Đấng Sáng Lập Kitô Giáo:

Nếu Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế thì Người quả thực là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái,

và chỉ có Đấng Thiên Sai của Dân Do Thái mới là Đấng Cứu Thế của nhân loại mà thôi,

Đấng sẽ tỏ mình ra cho dân Do Thái khi bắt đầu lãnh nhận Phép Rửa của Gioan Tẩy Giả ở Sông Dược Đăng (Jordan),

một biến cố được Giáo Hội tưởng kính ngay sau biến cố Hiển Linh Người tỏ mình ra cho dân ngoại qua ba nhân vật tiêu biểu là Ba Vua.

 

Phần Kinh Nguyện (3:15-3:45)

Chuỗi Mân Côi trước Chuỗi Thương Xót

Anh chị em chia tay nhau vào lúc 4 giờ chiều, sau khi đã bắt đầu qui tụ lại từ lúc 11 giờ sáng.

Hẹn tái ngộ vào Thứ Bảy Đầu Tháng 2 ngày 2 tại nhà của Chị Đinh Tuyết Mai, cũng từ 11 giờ sáng tới 4 giờ chiều,

sau đó là chung Nhóm sẽ Mừng Tân Xuân Âm Lịch 2019 ở Brothers of Saint Patrick từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Xin mời nghe lại bài chia sẻ cho Lễ Hiển Linh 6/1 ở cái link sau đây:

LeBaVua.mp3