THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Thứ Bảy Đầu Tháng 5 Ngày 4: Đền Tạ và Cầu HồnFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 30, 2019 at 7:37 AM
Subject: Fwd: Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX
Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,
Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta, hằng tháng, ngoài các lần hội ngộ chung riêng, còn có hai cuộc hội ngộ bonus ngọc ngà, đó là Thứ Sáu Đầu Tháng (từ Năm Thánh Thương Xót 2016) và Thứ Bảy Đầu Tháng (từ Năm 2018 ngay sau Năm 2017, Mừng Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima), những cuộc hội ngộ thiêng liêng với Chúa - Mẹ để chúng ta càng cảm nghiệm thần linh sâu xa và thấm thía hơn về LTXC nơi Thánh Thể cũng như nơi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, nhờ đó chúng ta càng hăng say loan truyền LTXC theo đúng ơn gọi và sứ vụ của Nhóm TĐCTT chúng ta.
Cám ơn quí anh chị đã tham gia ngay từ khi thông lễ Thứ Sáu Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng này được phát động cho tới nay. Cũng xin cám ơn cả quí anh chị TĐCTT tham dự giờ cử hành LTXC hằng ngày của chung nhóm vào lúc 3 giờ chiều qua điện thoại viễn liên miễn phí, từ đầu năm 2015, Năm Đời Thánh Hiến của Giáo Hội, cho tới nay. Xin quí TĐCTT của em không thể tham dự 3 sinh hoạt thiêng liêng bonus ngọc ngà hiếm quí này, hiệp thông một cách nào đó nhé, và cho dù quí anh chị không thể vì bất khả vẫn có thể hiệp thông công phúc, bởi 3 việc này chúng ta đều làm với tính cách chung nhóm.
Thứ Sáu Đầu Tháng 5 ngày 3  cuối tuần này, Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn Chầu Thánh Thể "1 giờ với Thày", từ 8 đến 9 giờ tối, ở Anaheim, trong Nhà Thờ Thánh Justin
Thứ Bảy Đầu Tháng 5 ngày 4  cuối tuần này, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ qui tụ lại ở nhà hai mẹ con TĐCTT Ngô Hồng Phúc và Ngô Đại ở địa chỉ 3018 S. Townsend St – Santa Ana, CA 92704 / 714-641-4757để vừa Đền Tạ vừa cầu cho phu quân của chị Ngô Đại cũng là bố của Chị Ngô Hồng Phúc như năm 2018. Chương trình sẽ diễn tiến như sau:
11:00 am: Thánh Lễ Đền Tạ và cầu hồn
12:00 - 13:00 pm: Bữa giỗ do hai mẹ con TĐCTT Ngô Hồng Phúc và Ngô Đại khoản đãi.
13:00 - 14:00 pm: Cử hành Mầu Nhiệm Thương Xót bằng Chuỗi Mân Côi và cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót. 
(L
ần này chúng ta theo đúng chương trình 2 tiếng, thay vì thường lệ từ 1:30 đến 3:30 pm thì chúng ta có lễ 1 tiếng từ 11 giờ sáng đến 12 giờ trưa, và đền tạ 1 tiếng, từ 1 giờ đến 2 giờ  chiều là 2 tiếng).
Xin TMTX Maria giúp cho Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục xứng đáng để LTXC tiếp tục hiện diện và tỏ hiện.
Xin cầu cho em với,
bé tĩnh

Thứ Bảy Đầu Tháng này bất ngờ có sự hiện diện của Cha Phạm Quế, GP Thanh Hóa

Sau phần Thánh Lễ Đền Tạ và Cầu Hồn cùng Bữa Giỗ sau đó là mục Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót

Chị gia chủ TĐCTT Ngô Hồng Phúc ngỏ lời cám ơn anh chị em tham dự giỗ bố của chị là LH Dominico

Đại Tỷ (chị ngồi giữa là TĐCTT Ngô Đại, giỗ chồng hôm nay;

bé tĩnh vẫn gọi là Đại Tỷ, vì chị là mẹ của chị nhỏ TĐCTT Ngô Hồng Phúc gia chủ)  

Chuyên viên quay video TĐCTT Trần Ngọc Bích

Xin mời quí TĐCTT theo dõi video về Ngày Thứ 7 Đầu Tháng 5/2019 này ở cái link dưới đây:

Lễ Giỗ Cầu cho LH Dominico 04-5-2019
https://youtu.be/X6lfLstEcCU

 

 

Thứ Bảy Đầu Tháng 4 Ngày 6: Đền Tạ và Cầu Hồn


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 31, 2019 at 10:25 AM
Subject: Thứ Sáu và Thứ Bảy Đầu Tháng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>


Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta, hằng tháng, ngoài các lần hội ngộ chung riêng, còn có hai cuộc hội ngộ bonus ngọc ngà, đó là Thứ Sáu Đầu Tháng (từ Năm Thánh Thương Xót 2016) và Thứ Bảy Đầu Tháng (từ Năm 2018 ngay sau Năm 2017, Mừng Bách Chu Niên Thánh Mẫu Fatima), những cuộc hội ngộ thiêng liêng với Chúa - Mẹ để chúng ta càng cảm nghiệm thần linh sâu xa và thấm thía hơn về LTXC nơi Thánh Thể cũng như nơi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, nhờ đó chúng ta càng hăng say loan truyền LTXC theo đúng ơn gọi và sứ vụ của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Cám ơn quí anh chị đã tham gia ngay từ khi thông lễ Thứ Sáu Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng này được phát động cho tới nay. Cũng xin cám ơn cả quí anh chị TĐCTT tham dự giờ cử hành LTXC hằng ngày của chung nhóm vào lúc 3 giờ chiều qua điện thoại viễn liên miễn phí, từ đầu năm 2015, Năm Đời Thánh Hiến của Giáo Hội, cho tới nay. Xin quí TĐCTT của em không thể tham dự 3 sinh hoạt thiêng liêng bonus ngọc ngà hiếm quí này, hiệp thông một cách nào đó nhé, và cho dù quí anh chị không thể vì bất khả vẫn có thể hiệp thông công phúc, bởi 3 việc này chúng ta đều làm với tính cách chung nhóm.

Thứ Sáu Đầu Tháng 4 ngày 5 cuối tuần này, Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn Chầu Thánh Thể "1 giờ với Thày", từ 8 đến 9 giờ tối, ở Anaheim, trong Nhà Thờ Thánh Justin nhé.

Thứ Bảy Đầu Tháng 4 ngày 6 cuối tuần này, Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ qui tụ lại ở nhà Chị Trần Kim Oanh: 15821 Bristol Cir - Westminter, CA 92683, để vừa Đền Tạ vừa cầu cho phu quân của chị qua đời từ 1975 (không biết ngày nào) 44 năm trước, và đây là lần giỗ đầu tiên cho vị phu quân chí ái của chị. Chương trình sẽ diễn tiến như sau:

10:00 - 10:45 am: Nhóm Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua (12-22/4/2019) họp mặt trước khi lên đường: đúc kết quan trọng và trao tận tay giấy tờ hành hương cần thiết.
10:45 - 11:30 am: Cha Đức Minh ban bí tích hòa giải cho những anh chị em nào cần.
11:30 - 12:30 pm: Thánh Lễ Đền Tạ và cầu hồn, và phép lành cuối lễ là phép lành đặc biệt cho quí anh chị tham dự chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua (12-22/4/2019) 
12:30 - 13:30 pm: Bữa giỗ do gia chủ Trần Kim Oanh khoản đãi.
13:30 - 14:45 pm: Chia sẻ PVLC Chúa Nhật V Mùa Chay và kiểm điểm tâm tình đền tạ nơi TĐCTT, nhất là TĐCTT-HSTTM.
14:45 - 15:30 pm: Cử hành Mầu Nhiệm Thương Xót bằng Chuỗi Mân Côi và cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót. 

Xin TMTX Maria giúp cho Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục xứng đáng để LTXC tiếp tục hiện diện và tỏ hiện.

Xin cầu cho em với,

bé tĩnh

Chầu Thánh Thể "1 giờ với Thày", từ 8 đến 9 giờ tối, ở Anaheim, trong Nhà Thờ Thánh Justin 

 

Thứ Bảy Đầu Tháng 4 ngày 6

 

Bầu trời trước nhà Chị Trần Kim Oanh, có vẻ âm u nhiều hơn tươi sáng, cho dù là một ngày đẹp trời về thời tiết của một đầu xuân 

Thế nhưng, bầu trời ở ngay trên sau nóc nhà của chị dù còn hơi u ám (cầu hồn) nhưng đã bị át đi bởi cả một tầng tươi sáng (Mẹ đầy ơn phúc) 

10:00 - 10:45 am: Nhóm Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua (12-22/4/2019) họp mặt trước khi lên đường 

Phái đoàn TĐCTT "Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua" có tất cả là 37 người, bao gồm cả Vị Linh Hướng là Đức Ông Nguyễn Đức Minh

28 TĐCTT (trong đó có 1 cặp TĐCTT và 5 chị TĐCTT đi với 5 phu quân, tất cả là 6 cặp)

1 Thân Nhân

8 thân hữu (trong đó có 2 cặp)

4 bay từ New York (4 ở Rochester NY)

33 bay từ LAX (bao gồm cả 4 ở San Jose CA)

Nhóm tham dự chuyến hành hương ở Nam California 29 người, chỉ vắng 2 người, vì đã có một tham dự khác đến họp thay

Sau Kinh Chúa Thánh Thần, mở đầu là việc phân phối các giấy tờ cần thiết cho chuyến đi, bao gồm cả tâp sách hành hương 84 trang in mầu

 

Sang phần thứ 2, bé tĩnh nhắc lại ý hướng và tổng quan về chuyến hành hương này, đặc biệt là yếu tố thời điểm: "Tuần Thánh Vượt Qua"

Phần thứ hai bao gồm cả những gì được bé tĩnh soạn thảo trong tập sách hành hương, trong đó

chẳng những bao gồm chính yếu là phần Phụng Vụ ời Chúa kèm theo Thánh Ca cần cho hằng ngày,

mà còn hình ảnh về các nơi kính viếng ở Thánh Địa, chưa kể đến những gì liên quan chính thành phần tham dự hành hương.

Phần ba do nhỏ nga phụ trách liên quan đến những gì nàng biên soạn sẵn, đầy 1 tờ 2 mặt, tất cả những gì cần thiết

liên quan đến chuyến hành hương mà mỗi người cần biết, cần nhớ và cần làm

Buổi họp kéo dài đúng 1 tiếng (10-11am), sau đó Cha Nguyễn Đức Minh giải tội cho những anh chị em tham dự Thứ 7 Đầu Tháng

11:30 - 12:30 pm: Thánh Lễ - Đền Tạ, cầu hồn và cầu cho chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua

LH Batolomeo, phu quân của Chị Trần Kim Oanh, mất tích từ khi Ban Mê Thuật thất thủ vào cuối Tháng 3/1975

Chị Trần Kim Oanh ngỏ lời cám ơn cha và anh chị em TĐCTT một cách vắn tắt

một cách nghẹn ngào đến rơi lệ của một người vợ đột nhiên bị mất tích người chồng thân yêu của mình suốt 44 năm trường...

nhưng vẫn trông chờ trong suốt gần nửa thế kỷ bỗng góa của mình... cho đến hôm nay, ngày giỗ đầu tiên cho chàng, với Nhóm TĐCTT!

Phép Lành Bình An cho phái đoàn TĐCTT Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 

Theo dự tính từ nay, từ chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 4/2019 trong vòng 11 ngày này (12-22/4), cho đến năm 2015, Năm Thánh của Giáo Hội hoàn vũ, Nhóm TĐCTT, theo truyền thống cứ 1 năm hành hương và 1 năm truyền giáo: Năm 2014 Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 12 ngày (24/4-5/5), Năm 2015 Hành Trình "Cho Tình Yêu Lên Ngôi" Miền Đông Bắc Hoa Kỳ 10 ngày (20-29/9: Tham quan New York, Washington DC, Khóa LTXC XVI và nghênh đón ĐTC Phanxicô Tông Du Hoa Kỳ ở TGP Philadelphia PA), Năm 2016 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 1 ba tuần (18/9-8/10), Năm 2017 Hành Hương Thời Điểm Maria 13 ngày (10-22/5), Năm 2018 Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2 ba tuần (4-24/10), sẽ thực hiện các cuộc hành hương và các chuyến truyền giáo thứ tự như sau:

2020: Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Niềm Vui Thương Xót III

2021: Hành Hương "Con là Đá" (Giáo Đô Vatican, Roma và Ý Quốc)

2022: Hành Trình Truyền Giáo "Cha Khát" (Thánh Têrêsa Calcutta Ấn Độ)

2023: Hành Hương "Cho Muôn Dân" (Tông Đồ Dân Ngoại Phaolô)

2024: Hành Trình Truyền Giáo "Tận Cùng Trái Đất" (Phi Châu)

2025: Hành Hương "Xuất Ai Cập" (Năm Thánh Cứu Độ của Giáo Hội)

12:30 - 13:30 pm: Bữa giỗ do gia chủ Trần Kim Oanh khoản đãi

Quá nhiều món ăn, "không no không về", ăn thay cả bữa tối

"all you can eat" - bữa giỗ buffet linh đình chưa từng có

Ba món trái cây tươi ngon ngọt ngào quên mang ra bữa giỗ trưa, đã được thanh toán trong nghi thức tạm biệt kéo dài cả tiếng sau bế mạc (3:45-4:45 pm)


13:30 - 14:45 pm: Chia sẻ PVLC Chúa Nhật V Mùa Chay và kiểm điểm tâm tình đền tạ nơi TĐCTT, nhất là TĐCTT-HSTTM.
14:45 - 15:30 pm: Cử hành Mầu Nhiệm Thương Xót bằng Chuỗi Mân Côi và cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót. 

Phần chia sẻ PVLC Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C

được chính anh chị em tham dự mổ xẻ từng bài đọc 1 và 2 liên quan tới bài Phúc Âm

sau đó bé tĩnh đã chia sẻ suy diễn của mình về ý chính của PVLC bao gồm cả 3 bài đọc cùng bài Đáp Ca

bao gồm cả việc trích dẫn chính những lời của ĐTC Phanxicô trong bài giảng trong nghi thức thống hồi của ngài Thứ Sáu 29/3/2019

những lời quá hay, rất cần phải nhớ và thực hành, theo đúng ý nghĩa sâu xa của bài Phúc Âm về chi tiết hình ảnh "chỉ còn lại hai người".

Bài chia sẻ rất sống động và hào hứng (bao gồm cả giọng ca của TĐCTT Phan Hoàng Bickie/Bích trình bày bài "Người đàn bà 2000 năm trước")

một bài chia sẻ thấm thía hơn bao giờ hết, mang tính cách cộng đồng hôm nay, ở cái link dưới đây:

TDCTT-PVLC/MC.CN.mp3

(xin xem Video toàn bộ video 2 phần về ngày Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 6/4/2019 - trừ phần họp mặt hành hương - ở 2 cái links youtube dưới đây:)


Thánh Lễ Đền Tạ TTVSM Maria - Cầu Nguyện Và Tưởng Niệm LH Baotomêo
https://youtu.be/x1xmv7EJAg4

(Video youtube phần nhất trên đây chỉ bao gồm phần Thánh Lễ Đền Tạ, cầu hồn và nghi thức phép lành lên đường Hành Hương)

TDCTT Hội Ngộ - Thứ Bảy Đầu Tháng 4 - 2019
https://youtu.be/8XlG9XZ1JIM

(Video youtube phần hai trên đây chỉ bao gồm phần chia sẻ L PVLC và đền tạ Đức Mẹ)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 7, 2019 at 10:16 AM
Subject: Magnificat - Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 6-4: Hành Hương, - Đền Tạ - Cầu Hồn - Lời Chúa tuyệt vời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Magnificat - Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ ngợi khen LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi hai buổi hội ngộ bonus ngọc ngà của chúng ta hôm Thứ Sáu Đầu Tháng 5/4 và nhất là hôm Thứ Bảy Đầu Tháng 6/4 vừa qua. Thật là sốt sắng. Thật là thân tình. Thật là no nê. Thật là hào hứng. Thật là bổ ích. 

Em xin cám ơn quí anh chị TĐCTT tham dự Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua bắt đầu từ Thứ Sáu tuần này đã đến họp mặt đông đủ trước khi lên đường để nhận các thứ cần thiết cho chuyến đi và đồng thời dự lễ cầu bình an và lãnh nhận phép lành lên đường.

Em xin cám ơn trên 50 anh chị em đã kéo nhau tới vừa đền tạ Đức Mẹ vừa cầu hồn cho phu quân của Chị Trần Kim Oanh, chật cả nhà, nhưng vẫn vừa đủ ghế ngồi; em xin cám ơn quí anh chị đã giúp chuyên chở thêm một số anh chị em cần: Chị Đinh Tuyết Mai, Chị Nguyễn Nancy, AC Huỳnh Lâm Sum Mỹ Hạnh, Chị Trần Tuyết Hồng v.v.

Em xin cám ơn Anh Trần Ngọc Bích đã quay video suốt ngày sinh hoạt hôm nay, và cũng không quên cám ơn giọng ca vàng Phan Hoàng Bickie / Bích, con của Chị Hoàng Minh, đã hát bài "Người đàn bà 2000 năm trước" rất thích hợp với bài Phúc Âm chia sẻ, để kết thúc mục chia sẻ rất hứng khởi.

Em xin đặc biệt cám ơn gia chủ kiêm khổ chủ Trần Kim Oanh đã cho anh chị em TĐCTT đến để Đền Tạ Đức Mẹ và còn được một bữa giỗ ban trưa kiểu buffet "all you can eat" đầy những đồ ăn thức uống, ăn không hết, chia nhau mang về, thậm chí còn có một bịch bị để lại trong một góc nhà...   

Giờ đây, xin mời quí anh chị theo dõi sinh hoạt bonus ngọc ngà của chúng ta qua các hình ảnh lưu niệm, bao gồm cả cái link cho bài chia sẻ PVLC, và dự tính về các cuộc hành hương và các chuyến truyền giáo 6 năm tới, từ 2020 tới 2025. 

em tĩnh