THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

TĐCTT Luyện Chưởng Thương Xót

"Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,
là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,
luyện thành tay võ nghệ cao cường".

Thánh Vịnh 144:1

Mùa Đại Dịch Covid-19 không ngờ đã chẳng những công hãm Nhóm TĐCTT đến độ phải hủy bỏ các Khóa LTXC (tất cả 10 khóa) và Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 10/2020.

Nhưng Nhóm TĐCTT đã biến thời gian bị phong tỏa theo lệnh chính quyền dân sự, từ giữa tháng 3/2020,

thành một Mùa Vọng Phục Sinh và Mùa Gặt Nước Trời, bằng cách sống Giáo Hội Liên Gia,

qua 2 giờ kinh  hằng ngày: Giờ Kinh Trưa - cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Mân Côi 35 phút, và Giờ Kinh Chiều - cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót 45 phút.

Sau mỗi giờ kinh hằng ngày này, anh chị em tham dự còn có những giây phút chia sẻ và học hỏi thêm để trau dồi LTXC trong thời gian dừng bước giang hồ và biệt tích giang hồ nhưng bế quan luyện công.

Không có một thứ chưởng lực nào, tức không có một quyền lực nội công lẫn tấn công, vừa thâm hậu, vừa lợi hại và vừa quyết thắng như Chưởng Lực LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

TĐCTT không thể nào có thể loan truyền LTXC mà thiếu Chưởng Lực LTXC, bằng cách chia sẻ những bài giảng hay huấn từ của ĐTC Phanxicô, các đề tài tĩnh tâm, các vấn đề về đức tin và các câu chuyện thương xót v.v.

Như được liệt kê dưới đây, tất cả đều đã được thâu âm dạng audio mp3 và một số còn thêm ở dạng video youtube nữa, rất thích hợp với nhu cầu truyền thông được mọi người hầu như mong muốn và chấp nhận.

 

Nội Dung

 

NHỮNG BÀI GIẢNG VÀ HUẤN TỪ CỦA ĐTC PHANXICÔ

NHỮNG MẠC KHẢI VỀ ĐỜI SỐNG TRẦN GIAN CỦA MẸ MARIA

 PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

HẠNH CÁC THÁNH THEO NGÀY TRONG PHỤNG NIÊN

NHỮNG THÁCH ĐỐ THỜI ĐẠI CHO HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

NHỮNG BÀI CHIA SẺ TĨNH TÂM ONLINE NỘI BỘ

NHỮNG YOUTUBES TƯỞNG NIỆM QUA ĐỜI NỘI BỘ TĐCTT

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CÁC CON CHIÊN THƯƠNG XÓT

 

 

NHỮNG BÀI GIẢNG VÀ HUẤN TỪ CỦA ĐTC PHANXICÔ

 

ĐTCPhanxicoGiangSinh2020.GiangLeVaSuDiep.mp3 / https://youtu.be/fpHOJ0vKsKk

DTCPhanxico-GiaoLyVeGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/W_FGAmjzoCw

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/CYFkqePm10U

DTCPhanxico - GiaoLyCauNguyenChuyenCau.mp3 / https://youtu.be/zhBo9ZqtSIU

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIII.MV.B.mp3 / https://youtu.be/r5SmDunbdrY

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCNIIMV-B.mp3 / https://youtu.be/a9r_fmRwvXE

https://youtu.be/tiBFsYkhubE (cả huấn từ kèm chia sẻ) / ChiaSe-HuanTuTruyenTinDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/gVjoaT05Hho (chỉ bài chia sẻ)

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B.mp3 / https://youtu.be/scEEujLTQj8

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B-TanCoNhac.mp3 / https://youtu.be/t2u3jM1Yc3w 

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 / https://youtu.be/ISO-2je_qc4

DTCPhanxico-GiangLe.HuanTuTruyenTinLeChuaKitoVua.mp3 / https://youtu.be/SWGg_-BBHz8

QuaTangThuongXot.mp3 / https://youtu.be/5KDEkHtrGR4

(phụ bản Bài Giảng của ĐTC cho Lễ Chúa Kitô Vua 22/11/2020)

DTCPhanxico.NgayTGNguoiNgheo-HuanTuTT.SuDiep.BaiGiang.mp3 / https://youtu.be/oG4kyrtf0Q0  

NenBacNguoiNgheo.mp3 / https://youtu.be/wd4m8fZnxIQ

(phụ bản Bài Giảng của ĐTC cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 15/11/2020)

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXII-A.mp3 / https://youtu.be/-Nk0SXdSV6Q

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeCacThanh.mp3 / https://youtu.be/fvn3i32qmqo

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXX-A.mp3 / https://youtu.be/j2MICwNr2O4

DTCPhanxico-BaiGiangDaiKetNgayHopMatQuocTeLienTonCauChoHoaBinh.mp3 / https://youtu.be/Q3yAem6g3rA

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIX-A.mp3 / https://youtu.be/5ACEInHElFg  

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVIII-A.mp3 / https://youtu.be/bDJTuR3xz5o 

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTin.CNXXVII-A.mp3

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.9-CamNhanThucTaiTaoVat.mp3 / https://youtu.be/AkzqtlYg614

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVI-A.mp3

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.8-ThucHienNguyenTacBoTro.mp3 / https://youtu.be/PpcOVacuhOA

 ThanhBoTLDT-NguoiSamaritanoNhanLanh.mp3

TrietSinhAnTuvaTroTu-HuanQuyen.mp3 / https://youtu.be/NhH7XYSM_TM

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXV-A.mp3

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.7-NgamNhinChamSocThienNhien.mp3 / https://youtu.be/_hJqffWm5xc

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIV.A.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=9K__kfAfCsI

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanh.6-YeuThuongTimKiemCongIch.mp3 / https://youtu.be/4A6jNMoK9PQ

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXIII-A.mp3

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.5-LienKetHoaHop.mp3 / https://youtu.be/aBCJuXxsCzA

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXII.mp3

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.4-NiemHyVongKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/7uRgDZPEyeA

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXI.mp3

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.3-QuanTamNguoiNgheo.mp3 / https://youtu.be/2cctpxePLEQ

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXX.A.mp3

DiemLaViDai-DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMeMongTrieu.mp3

DTCPhanxicoGiaoLyChuaLanhXaHoi.2-NhanPhamConNguoi.mp3 / https://youtu.be/STYl6o74eeU

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XIXA.mp3

DTCPhanxicoGiaoLyChuaLanhXaHoi.1-MuaDaiDichCovid19.mp3 / https://youtu.be/iyHeizzxAyQ

ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin  Chúa Nhật XVIII A

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVII.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXV-A.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin-CNXIV.mp3

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhPheroPhaolo.2019.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinLeMinhMauChuaKito.2020.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhThanHienXuong2020.mp3

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeChuaChienLanh2020.mp3

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeVongDemPhucSinh2020.mp3

 

 

NHỮNG MẠC KHẢI VỀ ĐỜI SỐNG TRẦN GIAN CỦA MẸ MARIA

 

DucMeVoNhiem.mp3 / https://youtu.be/DxjMJ0RacdI (8/12)

LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11)

LeMeDauThuong.mp3 (15/9)

LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3 (14/9)

LeThanhDanhMe.mp3 (12/9)

LeMeSinhNhat.mp3 (8/9)

Điềm Lạ Maria - Mông Triệu Nữ Vương (15/8)

Điềm Lạ Maria - Những Ngày Cuối Đời (13/8)

Điềm Lạ Maria - Cuối Đời, Mông Triệu và Nữ Vương

Thần Nhiệm Đô

 

 PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 

LeThanhGia-PVGKva2DTC.mp3 / https://youtu.be/b2870n552Qc

LeThanhGia-NamB.mp3 / https://youtu.be/eflpk1Y2Yk4

LeGiangSinhCa3ChuKyA-B-C.mp3 / https://youtu.be/OO9mjZn2xwk

GS.25-12.mp3 (Đêm) / https://youtu.be/eJj2STyuXP4

 

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3 / https://youtu.be/-C6UIyejkiA

MV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/Dt2b0ooQIsU

TuNhapTheDenGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/FmPn3g9t9Bg

 

(Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

TienHoGioanTayGia-DauBaoDangThienSai.mp3  / https://youtu.be/77iPhEdK3bU

(8 ngày trước Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

MV.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/t0RUOkki6KM

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 (cho Chúa Nhật II cả 3 chu kỳ A-B-C) /

https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 (Chỉ Tuần I MV) / https://youtu.be/3zLd6KYXTqA (Cả Tuần 1, 2 và 3 MV)

MV-CNII.B.mp3 / https://youtu.be/bSidQ4riwMA

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/RKnCx9LZrdw (cho Phúc Âm ngày thường trong Mùa Vọng)

MV-CNI.B.mp3 / https://youtu.be/DU0FK0VaPHA

NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 / https://youtu.be/-8JvUlAdRKY

CN.XXXIV.A-LeChuaKitoVua.mp3 / https://youtu.be/2NtH2-t6DIc

MTN.CNXXXIII-A.mp3 / https://youtu.be/zKaSywAUTy8

TN.XXXIL-6.mp3 / https://youtu.be/T4_PxLPxE0I

TN.XXXIL-3.mp3 / https://youtu.be/6sxyam07gJo

LeCauChoTinHuuQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/vOoJdcE8OLE

LeChuThanh.mp3 / https://youtu.be/FeFUHIGJyMM

Thu.7.XXX.mp3 / https://youtu.be/7P8oudj492w

 

 

 

HẠNH CÁC THÁNH THEO NGÀY TRONG PHỤNG NIÊN

 

 

Tháng 12

 

ThanhGiaoHoangSylvester1.mp3 / https://youtu.be/mswBepOKeYk (31/12)

ThanhTomaBecket.mp3 / https://youtu.be/sphT43g03Qc (29/12)

ThanhGioanTongDoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/_h-gnH3wWw4 (27/12)

  ThanhStephano-ThanhGuomHaiLuoi.mp3 / https://youtu.be/bn7ygOTBVkc

ThanhStephanoPhoTeTuDao.mp / https://youtu.be/-hq1jDR8TSA (26/12)

ThanhGioanKety.mp3 / https://youtu.be/NI2rerq1Up0 (23/12)

 ThanhPheroCanisio.mp3 / https://youtu.be/8DjB_7NfoJk (21/12)

ThanhGioanThanhGia.mp3 / https://youtu.be/nRYNH1u1M-0 (14/12)

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/qD2pbQk_bNY (13/12)

DucMeGualalupe.mp3 / https://youtu.be/82IM5oftXjs (12/12)

ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12)

ThanhAmbrosio.mp3 / https://youtu.be/MHi4VGUHO7c (7/12)

ThanhGioanDamasceno.mp3 / https://youtu.be/Z_flrOYuWnM (4/12)

ThanhPhanxicoXavier-LinhDaoTruyenGiaoXavier.mp3 / https://youtu.be/47HLVxC8_cs

ThanhPhanxicoXavier-ThuaSaiTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/ACHslb2EkyQ

ThanhPhanxicoXavier-HanhTrinhTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/TnxpCUWTpYU (3/12)

 

Tháng 11

 

ThanhAnreTongDo.mp3 / https://youtu.be/Vl5fkGKliac (30/11)

ThanhCatarinaAlexandria-ThanhMargaritaCortona.mp3 / https://youtu.be/gQqh1sDhwRc (25/11)

CacThanhTuDaoTaiVietNam.mp3 / https://youtu.be/GZVE1cCfASA (24/11)

ThanhGiaoHoangClementeI.mp3 / https://youtu.be/naNoii0vUtU (23/11)

ThanhCecilia.mp3 / https://youtu.be/Jg2PUoJ2rZg (22/11)

LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11)

LeCungHien2DenThoThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/V6ZC-ugZ89A (18/11)

ThánhElizabethHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/nmYHEgpxOBc (17/11)

ThanhMargaritaToCachLan-ThanhGietrude.mp3 / https://youtu.be/RJ2JR2y89uA (16/11)

ThanhGiosaphatGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/1_9O9tdXPDo (12/11)

TDCTT-2020/DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

(phụ đề Đại Kết Kitô Giáo cho Truyện Thánh Giosaphat)

ThanhMartinoThanhTourGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/zs3v0i4OIMU (11/11)

ThanhGiaoHoangLeoCa.mp3 / https://youtu.be/UX4iB3soxNo (10/11)

LeCungHienDenThoLaterano.mp3 / https://youtu.be/fZc4SkJ59Ec (9/11)

ThanhCaroloBaromeo.mp3 / https://youtu.be/F9-w1WhvVGY (4/11)

ThanhMartinoDePorres.4-TienTriChânPhuocHienThanh.mp3 / https://youtu.be/8O5HNTCA7vw

Đức Tin - Đệ Nhất Võ Lâm Vô Địch Thủ / DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

(phụ đề cho tập 3 Truyện Thánh Martin de Porres)

ThanhMartindePorres.3-TinhThuong-PhucVu-DaiDong.mp3 / https://youtu.be/mvCn4BhINUQ

ThanhMartinDePorres.2-ThanPhan-DoiThuong-DoiTu.mp3 / https://youtu.be/vNbVgO71Db8

ThanhMartinoPorres.1-VịThanhTroSiDaminhHenMon.mp3 / https://youtu.be/9iLQWEyNAk8 (3/11)

 

Tháng 10

 

 LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3 / https://youtu.be/OZW1qowunJY (28/10)

ThanhAntonMariaClaret.mp3 / https://youtu.be/c1MRdwMXVT8 (24/10)

ThanhGioanCapistrano.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=AEhxb37SUQc (23/10)

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3 / https://youtu.be/OegS4r8WPIg

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3 / https://youtu.be/BPOE6YFJnEs

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3 / https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3 / https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs

ThanhGHGioanPhaoloII.1-GiaoTrieu26Nam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=dRxgDk3kTME

Thánh Gioan Phaolô II - Thừa Sai Thương Xót / https://www.youtube.com/watch?v=XCzFjFeC_W8 (22/10)

ThanhPhaoloThanhGia.mp3 (19-10)

ThanhIgnatioAntiokiaGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/IHmLsVPiOb8 (17/10)

ThanhMargarita-SuVuThanhTam.mp3 / https://youtu.be/UCzAjsVXJTg  (16/10)

ThanhMargarita-CamNghiemThanhTam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=k1x_n3fFRKw (16/10)

ThanhMargarita-NhapCuocThanhTam.mp3 / https://youtu.be/0VTiulMyrPM (16/10)

ThanhMargarita-DaoKhucThanhTam.mp3 / https://youtu.be/qwhCR0x1hnk  (16/10)

ThanhHedviga.mp3 / https://youtu.be/tEGXz34s5Io (16/10)

ThanhTeresaChuaGiesu.mp3 (15/10)

ThanhCalistusIGiaoHoangTuDao.mp3 (14/10)

ThanhGHGioanXXIII.mp3 / https://youtu.be/k9uylYUZ5q4 / ThánhGHGioanXXIII-MuoiDieuTamNiemSongMoiNgay.mp3 (11/10)

ThanhDenisGiamMucTuDao-ThanhGioanLeonardo.mp3 (9/10)

LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3 (7/10)

ThanhBruno.mp3 (6/10)

ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=Xysioo3kMI0

ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3 / https://youtu.be/9qBoyWSP27g

ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3 / https://youtu.be/pB_XPtCJiaU

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3 / https://youtu.be/9qTcMuWEehg

Thánh Faustina - Ơn Gọi Thương Xót / https://youtu.be/3OzekBVK0xg

ThanhFaustina-CuocDoiSuGia.mp3 / https://youtu.be/-4HszwU_vVI  (5/10)

ThanhPhaxicoAssisi.mp3 / ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3 / ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3 / ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3 (4/10)

ThienThanHoThu.mp3 (2/10)

ThanhTeresaNhoGiesuHaiDong.mp3 (1/10)

 

Tháng 9

 

ThánhGieronimo.mp3 (30/9)

BaTongLanhThan.mp3 (29/9)

ThanhVinhSonPhaolo.mp3 (27/9)

HaiViThánhARapTuDao-MotTinDoHoiGiaoChanThanh.mp3 (26/9)

ThanhPioNamDau.mp3 + ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3 (23/9)

ThanhMatheuTD-TS.mp3 (21/9)

ThanhRobertoBelamino.mp3 (17/9)

ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3 (16/9)

ThanhPheroClaver.mp3 (9/9)

MeThanhTeresaCalcutta.mp3 (5/9)

ThanhGregorioCa.mp3 (3/9)

 

 

Tháng 8

 

 ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 (29/8) / ThanPhanThienSaiNgonSu.mp3

ThanhAugustino.mp3 (ngày 28/8)

ThanhMonica.mp3 (27/8)

ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 (ngày 25/8)

ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 (ngày 24/8)

 ThanhRosaLima.mp3 (ngày 23/8)

ThanhGiaoHoangPioX.mp3 (ngày 21/8)

 ThanhBenado.mp3 (ngày 20/8)

ThanhMaximilianKolbe.mp3 (ngày 14)

ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / https://youtu.be/l19AeSgb8YM (ngày 12)

ThanhClara.mp3 (ngày 11)

 LeThanhLaurensoPTTD.mp3 (ngày 10)

ThanhDaminh.mp3 (ngày 8)

ThanhGioanVianney.mp3 (ngày 4)

ThanhAnphongso.mp3 (ngày 1)

 

Tháng 7

 

ThanhIgnatio.mp3 (ngày 31)

LeThanhGiacobeTien.mp3 (ngày 25)

LeThanhMaiDeLien.mp3 (ngày 22)

ThanhBrigitta.mp3 (ngày 21)

LeMeCarmelo.mp3 (ngày 16)

 LeThanhBonaventura.mp3 (ngày 15)

ThanhBenedict.mp3 (ngày 11)

ThanhMariaGoretti.mp3 (ngày 6)

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3 (ngày 3)

 

Tháng 6

 

LeThanhPheroPhaolo.mp3 (ngày 29)

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 (ngày 24)

 

Tháng 5 

 

ThanhCorona.mp3 / https://youtu.be/N1pXy9ZK4NE (14/5)

 

 

NHỮNG THÁCH ĐỐ THỜI ĐẠI CHO HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

 

Âm Mưu Hỏa Ngục

 

Âm Mưu Hỏa Ngục - Đại Hội Đồng Quỉ (mở)

Âm Mưu Hỏa Ngục - 1. Satan Bị Khủng Bố

Âm Mưu Hỏa Ngục - 2. Satan Vùng Vẫy Thoát

Âm Mưu Hỏa Ngục - 3. Satan Chịu Đầu Hàng

Âm Mưu Hỏa Ngục - 4. Satan Quyết Phản Công

Âm Mưu Hỏa Ngục - 5. Satan Muốn Tuyệt Vọng

Âm Mưu Hỏa Ngục - 6. Satan Bị Tiêu Diệt

Âm Mưu Hỏa Ngục - 7. Satan Van Xin Tha

Âm Mưu Hỏa Ngục - 8. Satan Đầu Dập Nát

Âm Mưu Hỏa Ngục - 9. Lòng Thương Xót Chúa

Âm Mưu Hỏa Ngục - 10. Vết Tử Thương Đã Được Chữa Lành

Âm Mưu Hỏa Ngục - 11. Cái Nhầm Lẫn Khốn Đốn Cực Hình

Âm Mưu Hỏa Ngục - 12. Người Khiêu Chiến và Người Đã Thắng

Âm Mưu Hỏa Ngục - 13. Cuộc Chiến Khốc Liệt Đến Tận Thế

Âm Mưu Hỏa Ngục - Đạo Binh Thương Xót (kết)

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Tàn Phá của Satan

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Thương Xót của Thiên Chúa

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Con Tin Hỏa Ngục - Con Mồi Cứu Rỗi

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Hận Thù Quyết Thắng - Ma Quỉ Thảm Bại; Hỏa Ngục Phục Hận

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Gót Chân Toàn Thắng - Chiến Thuật Thương Xót; Chiến Thắng Thương Xót

 

 

SuGheTomdienratrennoithanh.mp3

 

 

 

Fake News

 

 

 FakeNews-DeNhatChuNghia.TuongDoi.mp3

 

FakeNew-DeNhatNanNhan.ChoiBo.mp3

 

 FakeNews-DeNhatKhangThe.DucTin.mp3

 

FakeNews-DeNhatChungNgua.LoiChua.mp3

 

 

 

NHỮNG BÀI CHIA SẺ TĨNH TÂM ONLINE NỘI BỘ

 

Tĩnh Tâm Nên Thánh 10/2020

 

MeDongTrinhSinhLoiNhapThe-ChaPhamHuuDat.mp3 (19/12 - Tuần III Mùa Vọng)

https://www.facebook.com/CongdoanFatima/videos/655166928491042 (11/12 - Cha Phêrô Phan Thế Lực)

https://www.youtube.com/watch?v=Dgc2EHNgAco (5/12 - Tuần 1 Mùa Vọng - Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR)

NenThanhTheoGuongThanhGHGioanPhaoloII.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=Bci5XjnMC7k (22/10 - Cha Giuse Vũ Minh Tiến, OP)

NenThanhVoiThanhFaustina-ChaQuocLinh.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=t1oQUph8NB4 (5/10)

Tĩnh Tâm Mừng Lễ Mẹ Fatima 5/2020 & 10/2020

MeLaMeManCoi.mp3 (13/10)

FatimaBiMat-TraiTimMeThang.mp3 (13/7)

Chúa Là Thiên Chúa của chúng ta (13/5)

Nhiều Linh Hồn Bị Hư Đi (13/5)

Fatima Đạo Binh Dàn Trận (13/5)

Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC 4/2020

Ơn Cứu Độ - Ơn Tòan Xá

Ơn Cứu Độ - Tất Cả LTXC

Cử Hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa

DTCPhanxico - ChuaNhatLoiChua-2.mp3 / https://youtu.be/s1lEp2Xwu-o

DTCPhanxico - ChuaNhatLoiChua-1.mp3 / https://youtu.be/ZN-6Kv-mj2w

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Cách Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Tông Sắc của ĐTC Phanxicô

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Vấn Đáp và Áp Dụng

Phụ Đề

CuuMaTruQui.mp3 / https://youtu.be/oTWuDywsxe4 (30-11, ngày kết thúc Tháng Các Đẳng Linh Hồn)

AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3 / https://youtu.be/mNGK45U1rJo (Thanksgiving 26/11/2020)

NuocSauThuongXot.mp3 / https://youtu.be/3RDiEZLkXKc

NenBacNguoiNgheo.mp3 / https://youtu.be/wd4m8fZnxIQ

(phụ bản Bài Giảng của ĐTC cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 15/11/2020)

Linh Đạo Homeless - Nơi Thiên Chúa và Kitô Hữu /

Homeless - Niềm Vui Phúc Âm /

Homeless - Một Chúa Kitô Lạc Loài /

Homeless - Một Chúa Kitô Thoi Thóp /

HomelessByNight - NhungBongDemNhapNho.mp3 /

Đức Tin - Đệ Nhất Võ Lâm Vô Địch Thủ / DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

MangLuoiThuongXot.mp3

BatKhaVuotThoat.mp3

BienChetCuuDo.mp3

HamMoBungSong.mp3

CacViThuaSaiPhucVuTraiCuiDiLinh.mp3

TĐCTT: Hai Giờ Kinh - Hai Lần Tiên Tri Hồi Sinh Cánh Đồng Xương Khô Covid-19

Thiên Chúa "mưu mẹo"?

TĐCTT Tường Trình về Covid-19 ở địa phương của mình

 

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CÁC CON CHIÊN THƯƠNG XÓT

 

 

Những Con Chiên Cần Tìm Về

 

NguoiKhachNuaDemVeSang.mp3

 

Những lời thú nhận kinh hoàng của tên sát thủ giết hơn trăm người / https://youtu.be/_mI7h3dRirU

Tên cướp 'bận bịu' nhất nước Mỹ / https://youtu.be/9JS6L47rNSo

TenCuopCaoBoi-TenCuopLaoNhan.mp3 / https://youtu.be/3L5LLUjdl70

Cựu cảnh sát từng gieo kinh hoàng ở California / https://youtu.be/MDPB59toal0

 

 

Tên sát nhân dị biệt chỉ thích giết tội phạm

 

HaiTaySatNhanQuaiAc.mp3 / https://youtu.be/W2cExwtC3B4

 

Tên sát nhân bệnh hoạn có di truyền thể DNA "khác thường" khiến cảnh sát điên đầu  

 

HaiTaySatNhanTamThanDienDauCanhsat.mp3 / https://youtu.be/vvB3p55me7w

 

Tuổi thơ bị lạm dụng, đau đớn đến hóa điên của kẻ sát nhân  

Đứa trẻ sống với mẹ trầm cảm thành sát nhân ghê sợ nhất nước Mỹ  

HaiTaySatNhan-NanNhanThoiCuoc.mp3 / https://youtu.be/3nvVZqMy8dk

 

 

 

Những Con Chiên đã tìm thấy

Mạc Khải Thần Linh Đánh Tan Bóng Tối Vô Thần Cộng Sản Bằng Khoa Học / https://youtu.be/A2ojxzLNOoI

Một khám phá mới / https://youtu.be/PNPAkdAOU5w

Tại sao tôi theo đạo Công Giáo? / https://youtu.be/xew1zERc1d8

DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

Từ đảng viên cộng sản tới linh mục chui 

Cuộc Hành Trình Đời Tôi 

"Nếu các con theo đạo ấy thì các con không còn là con của mẹ nữa" 

DunCatLunCuaMotBaiBunLay.mp3 / https://youtu.be/NjEDJWFmFEU

 

 

 

Những Mảnh Đời Bất Hạnh

Đời Người Như Lục Bình Trôi / https://youtu.be/cHpNqbe0pgw

Một Em Gái 8 Tuổi Mồ Côi Bẩm Sinh Tự Lo Hậu Sự / https://youtu.be/EktXF__iaig

HocLamNguoi.BeDanhGiay-NguoiAnXin.mp3 / https://youtu.be/IKZVsiql-m4

Thằng Bé Đánh Giầy Người Nghĩa Lộ 

ConRuoi.mp3 / https://youtu.be/CS_MiiW7I8M

 

NguoiNuTuAnhHung.mp3 / https://youtu.be/mfh960spuvA

 

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 2019 và Giáng Sinh 2019

Linh Đạo Homeless - Nơi Thiên Chúa và Kitô Hữu (audio)

https://youtu.be/I1RMfcvdzIE

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Thế Giới Người Nghèo 2017 và 2019

NenBacNguoiNgheo.mp3

https://youtu.be/q86zo37f-kA

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving 2014

Homeless - Một Chúa Kitô Thoi Thóp (audio)

https://youtu.be/SXz5HP39bgY

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Đêm Giáng Sinh 2016-2019

HomelessByNight - NhungBongDemNhapNho.mp3  

https://youtu.be/NDwW9WfWMEM

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Tân Niên 2014

Homeless - Niềm Vui Phúc Âm (audio)

https://youtu.be/n-GF15TFWgo

 

TĐCTT Tặng Quà Homeless Phục Sinh 2017

Homeless - Một Chúa Kitô Lạc Loài (audio)

https://youtu.be/O7JcOduFzAc

 

TĐCTT Mừng Xuân 2018

ChucXuan-ChucTuoi-ChucTho.mp3

 

 

Lời Giới Thiệu và Nhạc Nền cho Youtube Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

Lời Giới Thiệu cho Youtube Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

Nhạc Nền Youtube - Đâu Có Tình Yêu Thương

Nhạc Nền Youtube - Kinh Hòa Bình

Nhạc Nền Youtube - Hiện Thân Từ Ái

Nhạc Nền Youtube - Tình Người

Nhạc Nền Youtube - Người Mù Vệ Đường

Nhạc Nền - Xin Mở Rộng Tay