THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

TĐCTT - Tất Niên 2019 và Lịch Sinh Hoạt 2020

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

Hội Ngộ Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô

bằng Chuỗi Kinh Mân Côi 12 Giờ Trưa trong Mùa Đại Dịch Covid-19

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 30, 2020 at 2:20 PM
Subject: Cử Hành LTXC - Quí TĐCTT phụ thêm
To: TDCTT II CA OC - Luu Ngoc Trinh <trinh.usaretirement@yahoo.com>, TDCTT XII CA OC - Tran Tuyet Hong <hongttran@yahoo.com>, TĐCTT IV CA OC Hoàng Nancy <annahoangthinha@gmail.com>, TDCTT XXX CA OC – Nguyen Phuong <Phuongnguyen0320@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - VanThiNguyet <nguyetvan1101@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>
Cc: TDCTT XXI CA SJ - Phan Thi Hoa <hoatran7683@yahoo.com>, TDCTT XIII NY RO - AC Thong Nha <thong.n1949@gmail.com>, TDCTT XIII NY RO - AC Thong Nha <Thongnha2015@gmail.com>, TDCTT XIII NY RO - Pham Huong <annapham0513@yahoo.com>, HDVC 2011 - Mr Nguyen Chi Long - Nguyen Thi Hoa <hoatheolong@gmail.com>, TDCTT XXVI MD - Nguyen Thi Thu Hai <ThuHai0818@gmail.com>, dattran_50@yahoo.com <dattran_50@yahoo.com>, TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>, TDCTT XXVII - CA SJ Nguyen Kim Thoa <thoangyn06@yahoo.com>, TDCTT IV CA OC - Pham Khanh Nancy <phamnancykhanh@yahoo.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Quí MC Cử Hành LTXC 3 Giờ Chiều của Nhóm TĐCTT,

Trước hết chúng ta phải cảm tạ LTXC đã làm cho thời điểm cứu chuộc 3 giờ chiều của Người cũng là giờ Nhóm TĐCTT chúng ta cử hành LTXC hằng ngày  (từ 1/1/2015 liên tục cho tới nay) đã được tăng lên gấp 3 lần, nhờ có nhiều anh chị em hưởng ứng và tham gia, như từ ngày chúng ta bắt đầu Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi vào Chính Ngọ hằng ngày từ Thứ Tư 18/3/2020.

Chính vì sự kiện nhiều anh chị em tham dự này, mà chúng ta cần phải hoàn chỉnh hơn nữa việc cử hành LTXC của chúng ta, sao cho chủ động hơn, với nhiều anh chị em nữa tham gia, và bớt lủng củng hơn, bằng cách phần họa ở một kinh trong chục kinh (trước đây ít thì không đến nỗi nào, nay nhiều càng bị chia trí). Do đó, như từ hôm qua, quí anh chị đã tham gia nhiều hơn và giờ kinh của chúng ta tự nhiên hay hơn.

Dưới đây là những gì em xin lập lại để quí MC biết mà phân chia vào những lúc thiếu người nhé:

Điều hợp viên (MC) :

- Chị Lưu Ngọc Trinh: Chúa Nhật

- Chị Trần Tuyết Hồng: Thứ Hai

- Chị Hoàng Nhàn Nancy: Thứ Ba

- Chị Nguyễn Thị Phượng: Thứ Tư

- em tĩnh: Thứ Năm

- Chị Văn Thị Nguyệt: Thứ Sáu

- Chị Cao-Bùi Thúy-Nga: Thứ Bảy

Điều Hợp Viên (MC): 

. Xướng Kinh Chúa Thánh Thần

. Đọc Bài Phúc Âm theo ngày (có thể mời thay những ai chưa có phần)

. Chia sẻ bài Phúc Âm theo ngày

. Đọc ý nguyện trước mỗi chục Kinh Thương Xót theo ngày của mình 

. Kinh Trông Cậy 

 Cử hành: Nội dung các mục:

- Kinh Chúa Thánh Thần: MC

- Phúc Âm theo ngày: MC

- Hát Ngợi Ca LTXC: Thúy nga

- Kinh Lạy Cha và Kính Mừng: Chị Nguyễn Thu Hải

- Kinh Tin Kính: Anh Nguyễn Chí Long 

- Chục 1: Chị Lưu Ngọc Trinh và Chị Nguyễn Thị Hoa

- Chục 2: Chị Trn Tuyết Hồng và Anh Trần Đạt (San Jose) 

- Chục 3: Chị Hoàng Nancy và Chị Bùi Mộng Điệp

- Chục 4: Chị Nguyễn Phượng và Chị Phan Thị Hòa (San Jose) 

- Chục 5Chị Tuyết ngoài nhóm và Chị Nguyễn Thị Thoa (San Jose)

- Lời nguyện giờ kinh phụng vụ chiều của Giáo Hội và dâng các lời nguyện phụ thêm: em tĩnh

- Kinh Cầu cho Đức Thánh ChaChị Văn Thị Nguyệt

- Kinh cầu cùng Tổng Thần Micae cho Giáo Hội: Chị Phạm Khánh Nancy

- Kinh Tuần Bảy Kính Mẹ Maria (xin xem bộ kinh dưới cuối): Chị Lưu Ngọc Trinh

- Kinh cầu cùng Mẹ Maria trong Mùa Đại Dịch Covid-19: Chị Trần Vũ Kim Liên (San Jose) 

- Ca Vịnh Ngợi Khen LTXC: Chị Trn Thị Hường New York (5 ngày đọc) và Chị Hoàng Nha New York (2 ngày hát) 

- Kinh Trông Cậy: MC

Xin quí anh chị xem lại toàn bộ kinh nguyện ở cái link dưới đây:

Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Kinh Thương Xót vào 3 Giờ Chiều hằng ngày  

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót


From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 23, 2020 at 10:26 AM
Subject: Tuần 7 Ngày dọn mừng Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <dainguyen171@gmail.com>, GDTHDC SJ <ngochach5573@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Theo thông lệ, từ sau Năm Thánh Mẫu 2017, trước các lễ Đức Mẹ, Nhóm TĐCTT chúng ta đều thực hiện một thời đoạn trước mỗi Lễ Mẹ, tùy theo bậc lễ, để dọn mừng: 1 ngày trước lễ nhớ, 3 ngày trước lễ kính và 7 ngày trước lễ trọng về Mẹ. Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể, vẫn được gọi là Lễ Truyền Tin, được Giáo Hội cử hành vào ngày 25/3 hằng năm, và ở bậc lễ trọng (solemnity). 

 

Tuy nhiên, phải nói rằng chưa năm nào (2018 hay 2019), thậm chí cả sau này nữa, Nhóm TĐCTT chúng ta lại thực hiện 1 Tuần 7 Ngày long trọng như năm 2020 này để dọn mừng Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể. Bởi vì, từ Thứ Tư tuần trước, ngày 18/3/2020, tức trước đúng 7 ngày, chúng ta đã bắt đầu lệ Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi, vào đúng 12 giờ trưa, mở đầu bằng chính Kinh Truyền Tin, biến cố Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể. Bởi thế, chúng ta vẫn tiếp tục làm việc này, và coi như 7 ngày đầu của thời gian chúng ta thực hiện, từ Thứ Tư 18/3/2020 cho đến hết Thứ Bảy 11/4/2020, Thứ Bảy Tuần Thánh, như là Tuần 7 Ngày dọn mừng Lễ Mẹ 25/3/2020 vào Thứ Năm tuần này nhé.


Tạ ơn LTXC đã càng ngày càng gia tăng số anh chị em tham dự buổi Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi vào 12 giờ trưa của chúng ta, từ 3 người vào ngày đầu tiên (Thứ Tư), tăng lên 22 người vào ngày thứ 2 (Thứ Năm), lên 30 người vào ngày thứ 3 (Thứ Sáu), lên 33 người vào ngày thứ 4 (Thứ Bảy), và lên 37 người vào ngày thứ 5 (Chúa Nhật 22/3/2020), chưa kể mấy chị sử dụng T-Mobil không thể vào được, như Chị Trần Tự Hồng ở Houston TX và Chị Trần Thị Nhuận ở Orange County CA. Kể cả buổi Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều của nhóm hằng ngày, trung bình khoảng 10 anh chị em, cũng tăng lên, nhất là từ ngay sau khi bắt đầu lệ Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày là Thứ Năm 19/3, Lễ Thánh Giuse, có 18 người, ngày Thứ Sáu 20/3 có 22 người, ngày Thứ Bảy 21/3 có 19 người, và Ngày Chúa Nhật 22/3 có 23 người. 

 

Xin LTXC, qua và nhờ Thánh Mẫu Thương Xót Maria, "thương đến chúng con và toàn thế giới" trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu đầy nguy tử hiện nay.

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

Date: Sun, Mar 22, 2020 at 8:41 AM
Subject: Re: TĐCTT - Cầu Kinh Mân Côi trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <dainguyen171@gmail.com>, GDTHDC SJ <ngochach5573@gmail.com>
 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5) 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” 

Để phong phú hóa, ý nghĩa hơn, và chủ động tham dự hơn đối với buổi Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô (Mùa Thương) vào 12 giờ trưa hằng ngày của Nhóm TĐCTT chúng ta, từ Thứ Tư 18/3/2020 đến hết Thứ Bảy Tuần Thánh 4/4/2020 (nếu cần sẽ tiếp tục sau), một diễn tiến thiêng liêng đã và đang được đông đảo anh chị em TĐCTT càng ngày càng hưởng ứng và đáp ứng, em xin được thêm 2 kinh nguyện về Thánh Thể và phân chia thêm anh chị em phụ trách các kinh nguyện trong buổi Cầu Kinh Mân Côi (Pray Rosary daily như Mẹ Maria kêu gọi ở Fatima cả 6 lần hiện ra ở Fatima 1917) của chúng ta.  

Phân Nhiệm: 

(Em xin phép tạm phân nhiệm dưới đây, nếu cần thay đổi chúng ta sẽ thực hiện trước khi bắt đầu trưa nay nhé) 

1- Kinh Truyền Tin:

Chị Nguyễn Thu Hải (Maryland) nguyện Kinh Truyền Tin

Chị Phạm Ngọc Anh (Orange County) đọc 3 Kinh Kính Mừng xen kẽ 

 

2- Lời Nguyện Rước Lễ Thiêng Liêng của ĐTC Phanxicô

Chị Hoàng Minh (Orange County)

 

3- Chuỗi Mân Côi

Chục 1: AC Thế Lan (Gardena Los Angeles CA)

Chục 2: CC Đặng Hoa Flower và Phạm Thị Liên (2 chị tham gia ngay từ ngày đầu tiên: 1 ở Fort Worth TX  và1 ở San Jose CA)

Chục 3: AC Long Hoa (Orange County CA)

Chục 4: CC Hoàng Nha và Thuận Hà (2 chị ở 2 cực của Mỹ quốc: Đấng Bắc Hoa Kỳ - New York và Tây Bắc Hoa Kỳ - Seattle)

Chục 5: AC Đạt Hoà (San Jose CA)

 

4- Hai Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể

ChPhạm Thị Hường (New York)

Chị Phạm Khánh Nancy (Orange County CA)

 

5- Kinh Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN 

Đoạn 1, 3 và 5: Chị Trần Vũ Kim Liên (San Jose CA)   

Đoạn 2 và 4: Chị Phạm Duyên (San Jose CA)  

 

6- Kinh Trông Cậy: 

TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga  

KINH NGUYỆN:

Lời Nguyện Rước Lễ Thiêng Liêng của ĐTC Phanxicô 

Không còn gì ý nghĩa bằng, và không còn lúc nào hơn, là ngay sau Kinh Truyền Tin  chất chứa Mầu Nhiệm và tuyên xưng Biến Cố Nhập Thể làm người có thịt có máu như loài người, chúng ta ước ao được hiệp nhất nên một với Người bằng việc Rước Lễ Thiêng Liêng, bằng Lời Nguyện của chính vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian dưới đây:

CHÚA GIÊSU ƠI,

CON TIN RẰNG CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN TRONG BÍ TÍCH CỰC THÁNH NƠI BÀN THỜ.

CON KÍNH MẾN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ,

VÀ CON ƯỚC MONG ĐƯỢC RƯỚC LẤY CHÚA VÀO LINH HỒN CỦA CON!

VÌ VÀO LÚC NÀY ĐÂY CON KHÔNG THỂ RƯỚC CHÚA BẰNG BÍ TÍCH,

XIN CHÚA ÍT LÀ HÃY ĐẾN VỚI CÕI LÒNG CỦA CON MỘT CÁCH THIÊNG LIÊNG...

CON ẤP Ủ CHÚA NHƯ THỂ CHÚA ĐANG Ở ĐÓ,

VÀ KẾT HỢP TOÀN THỂ BẢN THÂN CON VỚI CHÚA.

XIN ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ CON LÌA XA CHÚA.

 

Hai Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể  

Và cũng không còn gì ý nghĩa bằng, và không còn lúc nào hơn, là ngay sau khi cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô, mầu nhiệm cứu chuộc, mầu nhiệm thương xót của Người, Vị "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta ... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", nhất là bởi thành phần Kitô hữu theo văn minh Tây phương, càng ngày càng văn minh về vật chất và càng nhân bản duy nhân quyền, lại càng trở nên "lộng ngôn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" với Người, nên đang phải hứng chịu hậu quả kinh hoàng là đại dịch Covid-19 hiện nay, chúng ta dâng Lời Nguyện Fatima Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, được Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1916 như sau:

 "Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa.

Con xin dâng lên Chúa Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô,

đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,

để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu.

Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

Xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải"

 

"Lạy Chúa Trời con,

con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.

Xin Chúa tha cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa"

 

 

Kinh Mùa Đại Dịch Covid-19   

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót

xin nhìn đến nỗi thống khổ

của đoàn con trên khắp thế giới,

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,

cho chúng con hoàn toàn tín thác

vào tình yêu quan phòng của Cha. 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa

đang ân cần nâng đỡ chúng con. 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen 

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót


From: FreeConferenceCall Services <noreply@freeconferencecall.com>
Date: Sun, Mar 22, 2020 at 12:44 PM
Subject: FreeConferenceCall.com Detail Report
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


FreeConferenceCall.com
More than 10 participants? Try One Number. Eliminate access
codes for all participants for an easier dial-in experience.
Learn More about One Number

Account Information

Date:

March 22, 2020 11:46:56 AM

Dial-in number:

United States  (712) 451-0200

Access code:

753941

Account:

#s7663420

Audio

Caller

Service Type

Start Time

End Time

Duration

(408) 888-9088 - NG HAIYEN

Phone Icon

United States

11:46:56 AM

12:44:32 PM

58m

(909) 974-9520 - CAO TINH Host

Phone Icon

United States

11:47:34 AM

12:44:35 PM

58m

(240) 602-2658 - NGUYEN THUHAI

Phone Icon

United States

11:47:36 AM

12:44:40 PM

58m

(714) 768-4821 - NANCY PHAM

Phone Icon

United States

11:48:56 AM

11:50:56 AM

2m

(408) 859-6922 - TRAN SONNY

Phone Icon

United States

11:50:28 AM

12:44:38 PM

55m

(720) 227-5980 - DANG FLOWER

Phone Icon

United States

11:52:12 AM

12:39:59 PM

48m

+1 714 902 3903 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

11:52:37 AM

12:44:29 PM

52m

(949) 302-6234 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

11:53:56 AM

12:44:30 PM

51m

(585) 489-2247 - TRAN XUAN

Phone Icon

United States

11:54:23 AM

12:44:51 PM

51m

(714) 383-1415 - BAOKIM NGUYEN

Phone Icon

United States

11:54:37 AM

12:38:26 PM

44m

+1 206 595 8549 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

11:54:41 AM

12:44:23 PM

50m

(714) 657-9359 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

11:55:31 AM

12:44:34 PM

50m

(408) 655-4995 - TRAN TRINH LEVI

Phone Icon

United States

11:55:40 AM

12:44:31 PM

49m

(714) 293-2438 - ANDREW NGUYEN

Phone Icon

United States

11:55:57 AM

12:44:36 PM

49m

(714) 768-4821 - NANCY PHAM

Phone Icon

United States

11:56:11 AM

12:20:56 PM

25m

(585) 748-5044 - NGUYEN THONG

Phone Icon

United States

11:56:27 AM

12:44:24 PM

48m

(949) 232-1179 - Bui Chien

Phone Icon

United States

11:56:38 AM

11:59:51 AM

4m

(714) 467-9499 - THI VO

Phone Icon

United States

11:56:44 AM

12:35:59 PM

40m

(714) 728-8132 - TAMMY NGUYEN

Phone Icon

United States

11:57:00 AM

12:44:37 PM

48m

(714) 360-2332 - TEVIN HO

Phone Icon

United States

11:57:15 AM

12:37:46 PM

41m

(310) 619-7825 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

11:57:26 AM

12:30:57 PM

34m

(408) 646-8286 - CHANH TRAN

Phone Icon

United States

11:57:29 AM

12:44:34 PM

48m

+1 714 386 2001 - Pham Tuyen

Phone Icon

United States

11:58:33 AM

12:44:23 PM

46m

(909) 210-4884 - CAO BUI THUY NG

Phone Icon

United States

11:58:59 AM

12:44:37 PM

46m

(949) 232-1179 - Bui Chien

Phone Icon

United States

12:00:10 PM

12:00:54 PM

1m

(949) 232-1179 - Bui Chien

Phone Icon

United States

12:01:24 PM

12:02:04 PM

1m

+1 949 748 0178 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

12:03:00 PM

12:44:39 PM

42m

(657) 364-9208 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

12:05:02 PM

12:44:47 PM

40m

(714) 710-2430 - OANH NGUYEN

Phone Icon

United States

12:12:35 PM

12:44:37 PM

33m

(714) 768-8677 - PASSION KARAOKE

Phone Icon

United States

12:20:15 PM

12:38:01 PM

18m

+1 214 293 8042 - KHONG TUYEN

Phone Icon

United States

12:20:16 PM

12:44:44 PM

25m

(714) 768-4821 - NANCY PHAM

Phone Icon

United States

12:21:30 PM

12:44:36 PM

24m

(657) 335-5932 - STEVEN DANG

Phone Icon

United States

12:22:14 PM

12:44:29 PM

23m

+1 714 862 8531 - THUY NGUYEN

Phone Icon

United States

12:41:51 PM

12:44:37 PM

3m

Number of attendees:

34

Note: All times in Pacific Time

Toll minutes:

1,265m

Thank you for choosing FreeConferenceCall.com, the most recognized conferencing brand on the planet. Enjoy the conference? Refer A Friend today.
If you have any questions, please call our Customer Service Department at (844) 844-1322 or email us at support@freeconferencecall.com.

FreeConferenceCall.com

P O Box 41069 Long Beach, CA 90853

Tel:  United States  (844) 844-1322

Fax:  (562) 432-5250

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 21, 2020 at 2:48 PM
Subject: TĐCTT - Cầu Kinh Mân Côi trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, <dainguyen171@gmail.com>, GDTHDC SJ <ngochach5573@gmail.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện giữa chúng ta trong Buổi Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi từ đầu, từ hôm Thứ Tư 18/3/2020, cho đến hôm nay, Thứ Bảy 21/3/2020. Số tham dự viên mỗi ngày một tăng, từ 30 hôm qua đến 33 hôm nay (bao gồm cả 3 số 3 cặp 6 người: AC Thế Lan, AC Long Hoa, AC Đạt Hòa). Sau đây là số điện thoại được tường trình hôm nay, theo số vùng:

714: 12 + 949: 2 + 657:1 = 15 (Orange County)

408: 6 (San Jose) - Ngoài Chị Phạm Thị Liên và AC Đạt Hòa còn có Chị Trần Vũ Kim Liên, Chị Phạm Duyên v.v.

909: 3 (San Bernardino) - Ngoài vợ chồng chúng em còn thêm Chị Phùng Thúy Phượng

585: 2 (Rochester - New York) - Hôm nay ngoài chị Hoàng Nha còn thêm chị Hường

310: 1 (Los Angeles) - AC Thế Lan

240: 1 (Maryland) - Chị Nguyễn Thu Hải

720: 1 (Fort Worth TX) - Chị Đặng Hoa Flower

206: 1 (Seattle WA) - Chị Thuận Hà

WIRELESS CALLER : 6 số điện thoại

 

Cám ơn quí anh chị đã tiếp tục và sốt sắng tham gia.

Sau 50 KMC và trước Kinh Cầu Mùa Đại Dịch Covid-19, em có nhắc ý chỉ của ĐTC Phanxicô trong Tháng 3/2020, để bao gồm trong việc lĩnh Ơn Toàn Xá.

Chị Thuận Hà ở Seattle hỏi rằng bao giờ thì hết Ơn Toàn Xá - Ơn Toàn Xá chỉ ban trong Mùa Đại Dịch Covid-19 thì hết đại nạn dịch bệnh thì cũng hết theo, chắc sẽ được Tòa Thánh thông báo sau.

Việc chia nhau phụ trách từng chục Kinh MC trong 50 Kinh, theo kinh nghiệm mấy ngày đầu này, ở đâu có 2 người đang ở với nhau, điển hình nhất là từng cặp vợ chồng tham dự, mà cặp này phụ trách 1 chục kinh thì rất đều và hay.

Ngoài ra, quí chị nào đang phụ trách phần vụ trong Buổi Kinh 3 Giờ Chiều hằng ngày của Nhóm TĐCTT sẽ thôi không kiêm gì nữa ở Buổi Kinh 12 Giờ Trưa này, xin nhường cho Quí AC khác. Ưu tiên cho quí anh chị ở ngoài Nam California

 

Bởi thế, như em đã gợi ý sau khi đọc kinh hôm nay, em xin phép được chia lại một chút cho mọi sự càng ngày càng được tốt đẹp hơn nữa nhé.  

1- Kinh Truyền Tin: em tĩnh (ai thay em cũng được, xin cho em biết) và chị Phạm Ngọc Anh đọc 3 Kinh Kính Mừng xen kẽ 

2- Chuỗi Mân Côi

Chục 1: AC Thế Lan

Chục 2: CC Đặng Hoa Flower và Phạm Thị Liên (2 chị tham gia ngay từ ngày đầu tiên: 1 ở Fort Worth TX  và1 ở San Jose CA)

Chục 3: AC Long Hoa

Chục 4: CC Hoàng Nha và Thuận Hà (2 chị ở 2 cực của Mỹ quốc: Đấng Bắc Hoa Kỳ - New York và Tây Bắc Hoa Kỳ - Seattle)

Chục 5: AC Đạt Hà

3- Kinh Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN ở cái link: Lời nguyện trong cơn dịch bệnh

Đoạn 1, 3 và 5: TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga 

Đoạn 2 và 4: Chị Phạm Khánh Nancy  

4- Kinh Trông Cậy: em tĩnh (ai thay em cũng được, xin cho em biết)

 

Ngày mai, khi qui tụ lại, em sẽ hỏi xem ai có thể thay em nguyện Kinh Truyền Tin mở đầu và Kinh Trông Cậy Bế Mạc.

Nếu cần bổ khuyết vào chỗ bỗng vắng mặt của anh chị nào phụ trách phần kinh nguyện nào thì xin quí anh chị vui lòng đảm nhận thay khi được kêu gọi nhé.

Xin Thánh Mẫu Thương Xót Maria trở thành niềm an ủi cho chúng con trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này. Amen.

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

From: FreeConferenceCall Services <noreply@freeconferencecall.com>
Date: Sat, Mar 21, 2020 at 4:14 PM
Subject: FreeConferenceCall.com Detail Report
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

FreeConferenceCall.com
More than 10 participants? Try One Number. Eliminate access
codes for all participants for an easier dial-in experience.
Learn More about One Number

Account Information

Date:

March 21, 2020 2:47:10 PM

Dial-in number:

United States  (712) 451-0200

Access code:

753941

Account:

#s7663420

Audio

Caller

Service Type

Start Time

End Time

Duration

(714) 293-2438 - ANDREW NGUYEN

Phone Icon

United States

2:47:10 PM

3:57:58 PM

71m

(714) 878-6338 - TRAN HONG

Phone Icon

United States

2:51:11 PM

4:01:02 PM

70m

(408) 859-6922 - TRAN SONNY

Phone Icon

United States

2:52:22 PM

3:57:47 PM

66m

(714) 768-4821 - NANCY PHAM

Phone Icon

United States

2:54:52 PM

4:01:07 PM

67m

(909) 974-9520 - CAO TINH Host

Phone Icon

United States

2:55:01 PM

4:01:04 PM

67m

(657) 347-7823 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

2:56:36 PM

4:00:12 PM

64m

(714) 657-9359 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

2:56:47 PM

4:01:07 PM

65m

+1 214 293 8042 - KHONG TUYEN

Phone Icon

United States

2:56:55 PM

4:14:07 PM

78m

(949) 232-1179 - Bui Chien

Phone Icon

United States

2:56:58 PM

3:51:13 PM

55m

(240) 602-2658 - NGUYEN THUHAI

Phone Icon

United States

2:57:24 PM

3:51:23 PM

54m

(909) 210-4884 - CAO BUI THUY NG

Phone Icon

United States

2:57:36 PM

4:00:07 PM

63m

+1 714 373 1876 - LUU T

Phone Icon

United States

2:57:48 PM

4:00:13 PM

63m

+1 714 902 3903 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

2:58:18 PM

4:01:22 PM

64m

(714) 467-9499 - THI VO

Phone Icon

United States

2:58:42 PM

4:01:05 PM

63m

(585) 489-2247 - TRAN XUAN

Phone Icon

United States

3:00:07 PM

3:53:33 PM

54m

(585) 748-5044 - NGUYEN THONG

Phone Icon

United States

3:00:30 PM

4:01:09 PM

61m

(909) 256-3865 - LEE ANDREW

Phone Icon

United States

3:01:37 PM

3:51:23 PM

50m

+1 714 767 2048 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:02:40 PM

4:00:23 PM

58m

+1 310 702 2213 - PHUC NGUYEN

Phone Icon

United States

3:07:02 PM

3:55:10 PM

49m

Number of attendees:

19

Note: All times in Pacific Time

Toll minutes:

1,182m

Thank you for choosing FreeConferenceCall.com, the most recognized conferencing brand on the planet. Enjoy the conference? Refer A Friend today.
If you have any questions, please call our Customer Service Department at (844) 844-1322 or email us at support@freeconferencecall.com.

FreeConferenceCall.com

P O Box 41069 Long Beach, CA 90853

Tel:  United States  (844) 844-1322

Fax:  (562) 432-5250

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 20, 2020 at 2:36 PM
Subject: Re: TĐCTT - Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi chung hằng ngày trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Một lần nữa, chúng ta xin cùng nhau cảm tạ LTXC đã tiếp tục hiện diện giữa chúng ta trong buổi Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi trưa hôm nay, ngày thứ 3 trong giai đoạn từ hôm Thứ Tư 18/3 cho đến hết Thứ Bảy Tuần Thánh 4/4/2020 (nếu cần sẽ tiếp tục sau).

Số tham dự viên càng gia tăng hơn nữa: ngày 1 có 3, ngày thứ 2 lên tới 22 (bao gồm cả 1 số phone mà có 2 người - 2 cặp vợ chồng: AC Thế Lan và AC Lung Mai), và ngày thứ 3 hôm nay tăng lên tới 30, theo bản tường trình của hãng điện thoại hôm nay, nhưng có mấy số điện thoại từ các cặp TĐCTT, như cặp Long Hoa (Orange County), cặp Đạt Hòa (San Jose). Toàn bộ anh chị em cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều hôm nay đều tham dự đông đủ.

Hôm nay, về hình thức thì việc cử hành trôi chảy hơn hai ngày đầu. Về tinh thần thì anh chị em cảm thấy phấn khích hơn khi biết Tòa Thánh mới ban Ơn Toàn Xá cho cả những ai cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Thương Xót trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này nữa, và cả 2 chuỗi đều được Nhóm TĐCTT chúng ta thực hiện hằng ngày: Chuỗi Mân Côi vào 12 giờ trưa và Chuỗi Thương Xót vào 3 giờ chiều.

Riêng Ơn Toàn Xá mà em đã dịch ngay sáng sớm hôm nay để gửi đi cho chung cộng đồng dân Chúa, trong đó cho riêng cả TĐCTT chúng ta, sáng hôm nay, trước khi em xuống Orange County lúc 9 giờ sáng để dự nghi thức làm phép xác, cầu nguyện và lễ án táng cho chồng Chị Đỗ Kim Liên, và xong chuyện, về đến nhà, mở email ra, em thấy có 1 người bạn từ một đoàn thể khác gửi cho em email như sau:

From: Tony Nguyen
Date: Fri, Mar 20, 2020 at 9:55 AM
Subject: Re: Ơn Toàn Xá trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Cám ơn Anh rất nhiều, nhờ anh thông báo, lại chuyễn dịch, em đọc mà rơi nước mắt, vì tình yêu và lòng nhân hậu cũ Thánh Cha  và Đức Hồng Y, Chánh Toà Ân Giãi, đã mỡ lòng xót thương tha thứ tội cho chúng con.

Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Đức Thánh Cha, xin tạ ơn tất cả vì tình Chúa đã rộng ban.

Con xin xấp mình,cúi đầu tạ ơn.

Kẽ hèn mọn tội lỗi.

Sau giờ Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Mân Côi hôm nay, anh chị em chia sẻ về những livestreams giúp chúng ta có thể từ xa, nhất là vào thời điểm chẳng còn lễ hiện nay, tham dự Thánh Lễ ĐTC dấng ở Vatican hằng ngày, hay những nơi có thể tham dự Cầu Kinh Mân Côi. 

Riêng em, em chỉ cảm thấy rằng và đã bày tỏ cảm nhận của em vào thời điểm hiện nay, Kitô hữu chúng ta ơ Hoa Kỳ này, và ở Ý quốc, những nơi chẳng có lễ, thì chẳng khác gì như chúng ta đang sống Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày Chúa Kitô đang ở trong mồ, thời điểm cô quạnh, ẩn khuất, thầm lặng v.v., để chờ giây phút Người Phục Sinh Vinh Quang ra khỏi mồ, và sau đó các môn đệ nam nữ của Người khi đến mồ chỉ còn thấy "Ngôi Mộ Trống" - các nhà thờ ở Hoa Kỳ và ở Ý hiện nay cũng chẳng khác gì những Ngôi Mộ Trống, dấu báo Chúa Kitô Phục Sinh, phải không quí anh chị!

em tĩnh


From: FreeConferenceCall Services <noreply@freeconferencecall.com>
Date: Fri, Mar 20, 2020 at 4:19 PM
Subject: FreeConferenceCall.com Detail Report
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

FreeConferenceCall.com
More than 10 participants? Try One Number. Eliminate access
codes for all participants for an easier dial-in experience.
Learn More about One Number

Account Information

Date:

March 20, 2020 2:50:53 PM

Dial-in number:

United States  (712) 451-0200

Access code:

753941

Account:

#s7663420

Audio

Caller

Service Type

Start Time

End Time

Duration

(714) 878-6338 - TRAN HONG

Phone Icon

United States

2:50:53 PM

4:16:18 PM

86m

(949) 232-1179 - Bui Chien

Phone Icon

United States

2:55:11 PM

4:19:07 PM

84m

(714) 467-9499 - THI VO

Phone Icon

United States

2:56:19 PM

4:18:59 PM

83m

+1 714 373 1876 - LUU T

Phone Icon

United States

2:56:22 PM

4:19:01 PM

83m

(714) 657-9359 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

2:56:42 PM

4:18:59 PM

83m

(909) 256-3865 - LEE ANDREW

Phone Icon

United States

2:57:57 PM

3:50:39 PM

53m

(720) 227-5980 - DANG FLOWER

Phone Icon

United States

2:58:09 PM

3:46:51 PM

49m

+1 714 902 3903 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

2:58:54 PM

4:19:14 PM

81m

(585) 748-5044 - NGUYEN THONG

Phone Icon

United States

2:59:25 PM

3:59:16 PM

60m

+1 714 262 5611 - KEN TRUONG

Phone Icon

United States

3:00:19 PM

3:13:03 PM

13m

(585) 489-2247 - TRAN XUAN

Phone Icon

United States

3:00:46 PM

3:52:26 PM

52m

(909) 210-4884 - CAO BUI THUY NG Host

Phone Icon

United States

3:00:50 PM

4:19:03 PM

79m

(657) 347-7823 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:01:10 PM

4:13:25 PM

73m

(909) 974-9520 - CAO TINH

Phone Icon

United States

3:01:21 PM

4:18:58 PM

78m

+1 714 767 2048 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:01:25 PM

3:22:20 PM

21m

(714) 866-8188 - TO HUONG

Phone Icon

United States

3:01:32 PM

3:48:06 PM

47m

(657) 364-9208 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:05:54 PM

4:19:03 PM

74m

+1 585 397 6358 - HUNG DOAN

Phone Icon

United States

3:08:00 PM

3:56:56 PM

49m

(714) 768-4821 - NANCY PHAM

Phone Icon

United States

3:20:18 PM

4:11:46 PM

52m

+1 714 767 2048 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:32:01 PM

3:35:47 PM

4m

+1 714 767 2048 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:36:01 PM

3:36:33 PM

1m

+1 714 767 2048 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:36:46 PM

4:05:06 PM

29m

Number of attendees:

22

Note: All times in Pacific Time

Toll minutes:

1,234m

Thank you for choosing FreeConferenceCall.com, the most recognized conferencing brand on the planet. Enjoy the conference? Refer A Friend today.
If you have any questions, please call our Customer Service Department at (844) 844-1322 or email us at support@freeconferencecall.com.

FreeConferenceCall.com

P O Box 41069 Long Beach, CA 90853

Tel:  United States  (844) 844-1322

Fax:  (562) 432-5250

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 19, 2020 at 2:44 PM
Subject: Re: TĐCTT - Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi chung hằng ngày trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi buổi cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi trong ngày thứ nhì của chúng ta hôm nay, Thứ Năm 19/3/2020, Lễ Thánh Giuse. Nếu hôm qua chỉ có 3 người nhập cuộc "mở hàng", còn 4-5 chị nữa muốn tham dự mà bị trục trặc điện thoại hay bị trục trặc bấm số nhập cuộc, thì hôm nay số tham dự gia tăng hẳn lên, bao gồm từ đông say tây lẫn miền trung nam Hoa Kỳ.

Theo bản tường trình (ở cuối email này) của hãng điện thoại freeconferencecall hôm nay thì chúng ta có tất cả là 22 người, nhưng có 2 số điện thoại trùng (nghĩa là vào 2 lần), nên còn 20, tuy nhiên, trừ những ai vào sau khi khai mạc (trong đó có AC Lung Mai như bản liệt kê cho thấy), em chỉ biết tên 15 anh chị em TĐCTT (kể như ở quanh nước Mỹ) và 1 thân hữu, như sau:

1 Miền Đông Bắc Hoa Kỳ có Chị Hoàng Nha ở GP Rochester NY;

1 Miền Tây Bắc Hoa Kỳ có Chị Thuận Hà ở TGP Seattle WA;

1 Miền Trung Nam Hoa Kỳ có Chị Đặng Hoa Flower ở GP Worth Texas;

1 Miền Bắc California có Chị Phạm Thị Liên, GP San Jose;

Miền Nam California gồm có:

3 TGP LA: Chị Nguyễn Phúc (Torrance), AC Thế Lan (Gardena)

6 GP Orange: Quí Chị Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Ngát, Hoàng Nhàn Nancy, Phạm Khánh Nancy, Trần Tuyết Hồng

2 GP San Bernardino: Chúng em tĩnh nga

2 Thân Hữu: Chị Mai Hoa (realtor OC), và người cháu gái của AC Thế Lan (LA)

Buổi Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi này đã được bố cục và phân chia như hôm nay, nhưng em xin điều chỉnh tí chút ở số 1 và 3 cùng chục 1, cho các buổi Cầu Kinh Mân Côi từ ngày mai, như sau:

1- Kinh Truyền Tin: chúng em tĩnh nga

2- Chuỗi Mân Côi (được chia từng cặp luân phiên đọc theo thứ tự chục của mình: ngắm, Lạy Cha, Kính Mừng, Thánh Maria, Sáng danh, Lạy Chúa Giêsu...)

Chục 1: Chị Đặng Hoa Flower (Forth Worth TX) và Chị Nguyễn Thị Phượng (Orange County CA)

Chục 2: AC Thế Lan (Los Angeles)

Chục 3: Chị Hoàng Nha và Chị Thuận Hà (2 cực Đông Bắc và Tây Bắc Hoa Kỳ)

Chục 4: Chị Hoàng Nhàn Nancy và Chị Phạm Khánh Nancy (2 Nancy)

Chục 5: Chị Phạm Ngọc Anh và Chị Trần Tuyết Hồng (Orange County)

3- Kinh Mùa Đại Dịch Covid-19 của HĐGMVN ở cái link: Lời nguyện trong cơn dịch bệnh

Đoạn 1, 3 và 5:  TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga

Đoạn 2 và 4:  Phạm Thị Liên (San Jose CA)   

Xin cám ơn Quí TĐCTT đã tích cực hưởng ứng và sốt sắng tham gia việc Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi hằng ngày lúc 12 giờ trưa, từ hôm qua Thứ Tư 18/3 cho đến 4/4/2020, Thứ Bảy Tuần Thánh, thời điểm của Mùa Đại Dịch Covid-19, để nhờ lời Mẹ Maria "đầy ơn phúc" chuyển cầu, "Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới"! Amen

em tĩnh

From: FreeConferenceCall Services <noreply@freeconferencecall.com>
Date: Thu, Mar 19, 2020 at 4:25 PM
Subject: FreeConferenceCall.com Detail Report
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

FreeConferenceCall.com
More than 10 participants? Try One Number. Eliminate access
codes for all participants for an easier dial-in experience.
Learn More about One Number

Account Information

Date:

March 19, 2020 2:54:31 PM

Dial-in number:

United States  (712) 451-0200

Access code:

753941

Account:

#s7663420

Audio

Caller

Service Type

Start Time

End Time

Duration

(714) 467-9499 - THI VO

Phone Icon

United States

2:54:31 PM

4:23:21 PM

89m

(714) 768-4821 - NANCY PHAM

Phone Icon

United States

2:55:32 PM

4:23:24 PM

88m

(909) 974-9520 - CAO TINH Host

Phone Icon

United States

2:55:43 PM

4:23:20 PM

88m

(714) 657-9359 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

2:56:33 PM

4:23:20 PM

87m

+1 714 373 1876 - LUU T

Phone Icon

United States

2:58:03 PM

4:23:32 PM

86m

(657) 347-7823 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

2:58:06 PM

4:23:17 PM

86m

+1 714 902 3903 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

2:58:14 PM

4:23:13 PM

85m

(909) 210-4884 - CAO BUI THUY NG

Phone Icon

United States

2:59:11 PM

4:23:27 PM

85m

(585) 748-5044 - NGUYEN THONG

Phone Icon

United States

2:59:20 PM

2:59:39 PM

1m

(585) 748-5044 - NGUYEN THONG

Phone Icon

United States

2:59:49 PM

3:55:01 PM

56m

(585) 489-2247 - TRAN XUAN

Phone Icon

United States

3:00:32 PM

3:50:24 PM

50m

(714) 866-8188 - TO HUONG

Phone Icon

United States

3:00:58 PM

3:48:49 PM

48m

(657) 364-9208 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:03:03 PM

3:20:35 PM

18m

+1 714 767 2048 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:03:24 PM

4:22:40 PM

80m

+1 714 862 8531 - THUY NGUYEN

Phone Icon

United States

3:05:23 PM

3:10:37 PM

6m

+1 714 788 7828 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:09:07 PM

4:23:24 PM

75m

+1 714 862 8531 - THUY NGUYEN

Phone Icon

United States

3:24:04 PM

3:34:09 PM

11m

(657) 364-9208 - WIRELESS CALLER

Phone Icon

United States

3:31:32 PM

4:23:23 PM

52m

Number of attendees:

18

Note: All times in Pacific Time

Toll minutes:

1,091m

Thank you for choosing FreeConferenceCall.com, the most recognized conferencing brand on the planet. Enjoy the conference? Refer A Friend today.
If you have any questions, please call our Customer Service Department at (844) 844-1322 or email us at support@freeconferencecall.com.

FreeConferenceCall.com

P O Box 41069 Long Beach, CA 90853

Tel:  United States  (844) 844-1322

Fax:  (562) 432-5250

 
 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 18, 2020 at 8:06 AM
Subject: TĐCTT - Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi chung hằng ngày trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Good morning quí TĐCTT,  đáng lẽ giờ này em đang trên đường đi lễ 7:30 sáng  (khi bắt đầu viết email) và đã tan lễ (vào lúc viết xong email) hằng ngày. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, Giáo Phận San Bernardino của em cũng không còn lễ nữa, thậm chí nhà thờ cũng chẳng mở cửa để được vào chầu Chúa hay cầu nguyện, như một số giáo phận khác, hay ở chính giáo phận ở Roma, những nơi còn mở cửa nhà thờ. Vậy thì những ai ở trong hoàn cảnh cả ngày ở nhà, chẳng đi nhà thờ, cũng chẳng đi làm, thì phải làm gì đây? Chính Chúa Kitô đã trả lời cho chúng ta như sau: "đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem... Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."  (Gioan 4:21,24),   

Theo em, nếu nhà thờ chẳng những không có lễ và cũng chẳng mở cửa, chúng ta không thể đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được chữa lành tâm hồn, như trường hợp của người đàn bà tội lỗi trong thành (là Chị Mai Đệ Liên - xem Gioan 11:2; Luca 8:2) mang dầu thơm đến với Người ở nhà ông Simon người biệt phái (xem Luca 7:37-38), thì chúng ta cứ ra kín nước ở Giếng Giacóp, như người đàn bà Samaria, thế nào cũng gặp Người đang đợi chúng ta ở đó"vào giờ thứ 6" (Gioan 4:6), tức 12 giờ trưa trong ngày, và ở đó, Người sẽ tỏ mình ra cho chúng ta, chẳng những chữa lành cho chúng ta, mà còn biến chúng ta trở thành tông đồ instantly (trong chốc lát), như chị phụ nữ tội lỗi Samaria này (xem Gioan 4:28-30).

Bởi thế, em xin thiết tha mời anh chị em TĐCTT nào có thể, cùng nhau ra Giếng Giacóp, vào lúc 12 giờ trưa hằng ngày, từ hôm nay, Thứ Tư 18/3/2020, tới hết Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 4/4/2020, để gặp Chúa Giêsu "là Đấng cứu độ trần gian" (Gioan 4:42), như dân làng Samaria, sau 2 ngày ở với Người, đã công khai và chính thức tuyên xưng về Người, và xin Người "thương đến chúng con và toàn thế giới" trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này. Lịch trình cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi tạm thời trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này và cho Mùa Đại Dịch Covid-19 này như sau:

1- Đúng 12 giờ trưa: nguyện Kinh Truyền Tin, 

2- Sau đó Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô Mùa Thương, bằng cách chia nhau ngắm từng chục, mỗi người phụ trách 1 ngắm nếu đủ ít là 5 người, 

3- Đọc Bản Kinh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong Mùa Đại Dịch Covid-19: Lời nguyện trong cơn dịch bệnh

Mục Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi hằng ngày này chỉ tạm thời từ nay cho tới Thứ Bảy Tuần Thánh, trong và cho Mùa Đại Dịch Covid-19 này thôi, nếu cần sẽ tiếp tục sau, chứ không thay thế lệ Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót hằng ngày của chúng ta, vào lúc 3 giờ chiều là giờ tử giá của Chúa Cứu Thế. Bởi thế, tới 3 giờ chiều, những ai có thể, nhất là những anh chị em vốn tham gia từ trước đến nay, chúng ta lại qui tụ lại lần nữa, vào chính giờ chúng ta được cứu chuộc, để xin LTXC "thương đến chúng con và toàn thế giới", chẳng những trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, mà còn nhất là cứu chúng con và toàn thế giới "cho khỏi lửa hỏa ngục" nữa.

Thật vậy, thế giới càng văn minh tân tiến, càng tự do nhân bản, càng sợ bị tự diệt bằng chính những cái do mình chế tạo ra, như thuốc phá thai, như bom nguyên tử v.v., nhưng tự họ lại không muốn được cứu, bởi chính "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (nhan đề thông điệp đầu tiên của ĐTC GP II ngày 4/3/1979), Đấng duy nhất có thể cứu họ khỏi bị diệt vong đời đời về phần hồn, bởi họ không thể và không dám đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong lễ đăng quang giáo hoàng của ngài ngày 22/10/1978: "Don't be afraid, open wide the doors for Christ - Đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô"!

Bởi thế, quả thực "đây là thời điểm thương xót", đúng như ĐTC Phanxicô đã cảm nhận và nói với hàng giáo sĩ Roma ngày 6/4/2014. Có thể nói, cả thế giới đã và đang trở nên hoảng loạn  trước một con vi khuẩn tật nguyền corona, và thậm chí sợ nó hơn cả sợ Chúa Kitô nữa. Do đó, TĐCTT chúng ta, được chính lời của ĐTC GPII (17-18/8/2002 ở Balan) hình thành, trong và cho Thời Điểm Thương Xót, thì chúng ta chẳng những chú ý tới những "dấu chỉ thời đại", như dấu chỉ Đại Dịch Civid-19 này, mà còn cùng nhau trở thành một Đạo Binh Thương Xót, nhất là vào những thời khắc cần đến LTXC hơn bao giờ hết hiện nay.

Nếu anh chị em nào muốn tham gia Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Kinh Mân Côi từ hôm nay cho tới hết Thứ Bảy Tuần Thánh ngày 4/4/2020, xin bấm vào số điện thoại 712-451-0011, sau đó bấm mã số nhập cuộc là 753941#. Buổi cử hành tạm thời hằng ngày để cầu cho "chúng con và toàn thế giới" trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này sẽ được bắt đầu đúng 12 giờ trưa với Kinh Truyền Tin. Em rất mong được tái ngộ cùng Quí TĐCTT rất thân yêu của em trong dịp này, thời điểm TĐCTT chúng ta, trong lúc nhà thờ không có lễ và có nơi nhà thờ cũng không mở cửa, cần gắn bó với nhau trong LTXC và trong vòng tay từ mẫu Maria Trinh Vương Thương Xót hơn bao giờ hết. Amen.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót