THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

 

ĐÃ ĐIỀU CHỈNH TRONG MÙA ĐẠI DỊCH COVID-19

(Vào Ngày 2 Tháng 6 Năm 2020)

TĐCTT HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT

NIỀM VUI THƯƠNG XÓT III - 2020

12/10 - 29/10

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 4, 2020 at 10:25 AM
Subject: TĐCTT 2 Quĩ - Trụ Sở và Truyền Giáo
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Trước hết, em xin gửi đến Quí TĐCTT của em một Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ tràn đầy bình an của một Kitô hữu Công giáo thực sự "In God We Trust" trong xã hội của một đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ này. Trong Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ, ngày Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ ngày 4/7/1776, và được chính thức mừng toàn quốc từ năm 1941, chúng ta chẳng những cầu nguyện cho dân nước Mỹ quốc này, được thực sự "In God We Trust", vị Thiên Chúa được mạc khải trong Thánh Kinh Kitô giáo, nơi Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải vị thiên chúa là thần tượng tư bản, kinh tế, tự do duy nhân bản, vị thần của văn hóa chết chóc và thực dân đế quốc tân thời... càng ngày càng hoàn toàn bộc lộ chân tướng của mình như chúng ta đang chứng kiến thấy hiện nay, mà còn cho cả quê hương yêu dấu Việt Nam chúng ta nữa, để xin Vị Thiên Chúa làm chủ lịch sử sớm ban cho nhân dân Việt Nam, có được một Ngày Quốc Khánh của những gì là văn minh yêu thương và văn hóa sự sống, theo tinh thần Phúc Âm và giáo huấn của Giáo Hội.

Sau nữa, em xin tường trình cùng và cập nhật hóa với Quí TĐCTT của em về 2 quĩ của chúng ta cho đến nay: Quĩ Trụ Sở TĐCTT và Quĩ Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020. 

Quĩ Trụ Sở TĐCTT, vào hôm Thứ Năm ngày 2/7/2020, chúng em đã nhận thêm $1,120.00 như sau:

- $1,000.00 từ một TĐCTT ở GP Rochester NY

- $100.00 từ một TĐCTT ở GP Arlington VA

- $20.00 từ một TĐCTT ở GP Arlington VA

 

Quĩ Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020, cùng ngày trên đây chúng em cũng nhận được thêm $1,000.00 như sau:

- $1,000.00 từ một TĐCTT ở GP Rochester NY

Như thế, cho đến nay, sau lần tường trình qua email ngày 6/6/2020 về quĩ Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 và ngày 1/6/2020 về quĩ Trụ Sở TĐCTT, 

- Hiện quĩ Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 là $7,385.00 ($1,000.00 + 6,385.00); và

- Hiện Quĩ Trụ Sở TĐCTT là $66,960.00 ($1,120.00 + $65,840.00)

Xin hết lòng cám ơn quí TĐCTT vẫn tiếp tục quan tâm đến 2 quĩ này của chung nhóm, và bất chấp tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay vì covid-19, tiếp tục nối vòng tay lớn xây dựng cho cả chương trình Trụ Sở của nội bộ cũng như cho việc truyền giáo theo sứ vụ loan truyền LTXC của nhóm. Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp cho quí TĐCTT đã và sẽ đóng góp với một tấm lòng càng ngày càng rộng mở như chính LTXC bao la bất tận nhé.

Sau hết, về chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 kéo dài 2 tuần lễ (12/10 - 29/10/2020), chúng em vẫn tiếp tục theo dõi tình hình ở Hoa Kỳ lẫn Việt Nam qua travel agency chúng ta đã từng mua vé trước đây. Hiện nay thì chưa có thể, cho tới cuối tháng này, chúng em sẽ liên lạc một lần nữa xem sao. Nếu thời cuộc chưa cho phép theo dự án quan phòng thần linh vô cùng huyền diệu của Chúa, chúng ta vẫn tiếp tục truyền giáo bằng cách gửi tiền về làm quà cho những giáo điểm chúng ta chưa từng đến trong 2 chuyến 2016 và 2018. 

Theo dự tính của chúng em, chúng ta có tất cả những giáo điểm sau đây, đã hẹn hò đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo:

$3,000.00 tặng Giáo Phận Hưng Hóa ở 1 giáo điểm rất rộng lớn là Hạt Lao Cai của Giáo Phận Hưng Hóa này, nơi trụ sở của Cha Quản Hạt Nguyễn Văn Thành có tới 4 linh mục phụ tá nữa vẫn chưa kiêm nổi;

$1,000.00 tặng Giáo Phận Cao Bằng Lạng Sơn ở 1 giáo điểm nhỏ;

$3,000.00 tặng Giáo Phận Nha Trang ở 3 giáo điểm nhỏ, mỗi giáo điểm 1 ngàn MK;

$3,000.00 tặng Giáo Phận Đà Lạt ở 1 giáo điểm lớn tại Di Linh là Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ($2,000.00, năm 2019 chúng ta đã tặng trước $1,000.00) và 1 giáo điểm nhỏ tại Bảo Lộc Lâm Đồng ($1,000.00);

$2,000.00 tặng Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, một dòng đang phục vụ ở khắp cánh đồng truyền giáo rộng lớn nhất Việt Nam thuộc Giáo Phận Hưng Hóa nghèo, như chúng ta đã thấy 2 chuyến trước đây.

 

$12,000.00 MK tối thiểu cần để tặng cho đủ những nơi được liệt kê trên đây.

Hiện quĩ đã được $7,385.00 MK, kể như còn thiếu cứ cho là 5 ngàn MK nữa

Bởi thế, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đóng góp từ nay tới hết cuối tháng 9/2020 để gửi về vào Tháng 10 là Tháng Truyền Giáo của Giáo Hội, với Chúa Nhật Truyền Giáo 18/10/2020.

 

Hôm nay cũng là Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng 4/7/2020, xin TMTX Maria giúp cho TĐCTT xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, nơi từng TĐCTT cũng như qua chung Nhóm TĐCTT. Amen!


em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 
From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 8, 2020 at 8:38 AM
Subject: TĐCTT - Hiện Quĩ Truyền Giáo 2020
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã chúc lành cho quĩ truyền giáo 2020 của TĐCTT chúng ta. 

Sau đây là một số đóng góp thêm hôm Thứ Bảy 6/6/2020:

$0,200.00 - Cha Nguyễn Tuấn Long (từ Quà Tết 2020 của Cha do Nhóm TĐCTT tặng cho 3 cha linh hướng Nam California đáng lẽ trao tận tay cho Cha vào Khóa LTXC 13-14/6/2020 nhưng khóa này đã bị bãi)

$0,485.00 - Quĩ homeless thặng dư được chuyển qua quĩ truyền giáo, vì cùng chung một mục đích bác ái yêu thương giúp đỡ, nhất là trong khi quĩ truyền giáo đang thiếu và đang cần hơn và cần trước.

$2,000.00 - AC Hồng Phát (dù không về Việt Nam, nếu tình hình covid-19 không còn, nhưng vẫn góp mỗi người 1 ngàn MK như những anh chị em tham gia chuyến đi)

$2,685.00 - Tổng cộng 3 khoản mới trên 

$3,700.00 - Số tiền hiện quĩ truyền giáo (email tường trình ngày 1/6/2020)

$6,385.00 - Tổng quĩ truyền giáo 2020 cho tới hôm nay, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, 7/6/2020 


Xin quí TĐCTT cứ tiếp tục đóng góp nhé. Như chúng ta đã nói, nếu tình hình vào đầu Tháng 8 mà cho thấy không thể về được thì chúng ta sẽ gửi quà truyền giáo cho những giáo điểm chúng ta chưa bao giờ ghé thăm viếng và tặng quà ở 3 Giáo Phận Lạng Sơn Thượng Du, Nha Trang Duyên Hải và Đà Lạt Cao Nguyên. Chúng ta càng đóng góp nhiều thì những người anh chị em lương dân và giáo dân tân tòng nghèo khổ của chúng ta nơi quê hương đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta mới được chia sẻ "những mẩu bánh vụn rơi xuống gầm bàn của con cái" (Mathêu 15:27) là chúng ta đang sống sung túc về vật chất tại một xã hội đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ này.


Xin cám ơn quí TĐCTT đã để cho LTXC vô biên được tỏ hiện nơi tấm lòng quảng đại của mình, qua một chút đóng góp vào quĩ truyền giáo 2020 của chung Nhóm TĐCTT chúng ta. Xin Mẹ Maria TMTX giúp TĐCTT chúng ta xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Phụ thêm: Bản tường trình từ đầu

No. NAMES (First, Last) Date Cash / Amount Balance Member Home/Mailing Address Note:
      Check     or friend    
                 
1 Thoa Thi Nguyen 07/27/19 cash $100.00 $100.00 TDCTT / SJ    
2 1 anonymous person 08/25/19 cash $100.00 $200.00 Friend ROC    
3 Manh Van Le & Ren Le 08/25/19 cash $150.00 $350.00 TDCTT/ROC    
4 Dai Ngo & Phuc Hong Ngo 11/02/19 cash $1,000.00 $1,350.00 TDCTT / OC 3018 S. Townsend St., Santa Ana, CA 92704  
5 Young A. Bui 11/23/19 cash $500.00 $1,850.00 Relative NY 350 W. 42nd St. Apt #52D, New York, NY 10036  
6 Dan Thi Tran 02/02/20 cash $100.00 $1,950.00 TDCTT / OC    
7 Teresa Thanh Huynh 03/06/20 cash $50.00 $2,000.00 TDCTT / OC    
8 Jenny Nhuan Tran 03/06/20 cash $100.00 $2,100.00 TDCTT / OC    
9 Catherine Thoa Do 03/14/20 cash $100.00 $2,200.00 TDCTT / OC    
10 Tammie Dang 03/30/20 ck#630 $100.00 $2,300.00 TDCTT / OC 1324 N. Gilbert St., Anaheim,CA92801  
11 Thu-Hai Nguyen  05/04/20 ck#316 $200.00 $2,500.00 TDCTT / MD 1515 Dilston Rd., Silver Spring, MD 20903  
12 Doris Ha Tran 05/26/20 ck#1729 $1,200.00 $3,700.00 TDCTT / SJ 1752 ClearLakeAve., San Jose,CA95035 c. Ngàn Thi Nguyen

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 4, 2020 at 11:36 AM
Subject: TĐCTT: Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III 2020 - ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, em xin được gửi đến quí TĐCTT của em một số chi tiết (cả cũ lẫn mới) cần thiết liên quan đến 

- Về thời điểm kéo dài: 12-29/10/2020, hai tuần rưỡi, thay vì 3 tuần chẵn, bởi lý do quĩ truyền giáo không được dồi dào như 2 lấn trước, 2016 và 2018.

- Về giáo điểm tặng quà: 3 giáo phận có những giáo điểm truyền giáo TĐCTT chúng ta chưa đến, 2016 và 2018, là GP Lạng Sơn Miền Bắc, GP Đà Lạt Cao Nguyên và GP Nha Trang Duyên Hải.

- Về ghi danh tham dự: kể từ khi em gửi email thông báo lại về hành trình truyền giáo hôm 2/6/2020, và chỉ thực hiện chuyến đi nếu có thể, một số anh chị đã mau chóng ghi danh tham dự liền, thứ tự như sau

 

AC Đạt Hòa (San Jose CA) đã về VN với nhóm trong chuyến Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

Chị Trần Vũ Kim Liên (San Jose CA) đã ghi danh về VN 2018 và 2019, nhưng bị hụt bất thường, nhưng đã đóng góp

Chị Phan Thanh (Houston TX) đã về VN chuyến đầu tiên 2016, chuyến 2 không được về thì đóng góp;

Chị Văn Thị Nguyệt (Orange County CA) đã về 2 chuyến đầu 2016 và 2018, lần này là lần thứ 3.

Cho tới lúc này kể như đã được 5 TĐCTT, chưa bao gồm chúng em

 Sau đây, em xin gửi toàn bộ Lịch Trình chuyến đi đã được điều chỉnh, chỉ duy ở chỗ bỏ 3 ngày thăm viếng và tặng quà ở Lào cai GP Hưng Hóa thôi, còn ngoài ra mọi sự vẫn y nguyên như trước. 

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III 2020  

12-10 Thứ Hai: Rời nhà ở Hoa Kỳ

13-10 Thứ Ba: Máy bay cất cánh vào quá nửa đêm về sáng

14-10 Thứ Tư: Tới VN gần trưa, và về Dòng MTG Hưng Hóa buổi chiều

15-10 Thứ NămKhóa LTXC tại Dòng MTG GP Hưng Hóa

16-10 Thứ SáuViếng Thăm và Tặng Quà Truyền Giáo của các Lm thừa sai CRM ở GP Cao Bằng Lạng Sơn rồi về Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình

17-10 Thứ BảyKính Viếng Nhà Thờ Phát Diệm và Tham Quan Thắng Cảnh Tràng An ở Ninh Bình

18-10 Chúa NhậtViếng thăm và tặng quà truyền giáo ở GX Đồng Gianh của Lm thừa sai cho Người Mường, tỉnh Hoà Bình, TGP Hà nội

19-10 Thứ Hai: Trên đường về Miền Trung Ghé trọ ở Khách Sạn Phương Hà của Dòng MTG Vinh ở Sơn Trạch Phong Nha Quảng Bình

20-10 Thứ BaKính Viếng Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang và Đền Thánh Mẹ Lavang (hy vọng mới xây xong vào lúc ấy)

21-10 Thứ Tư: Về Qui Nhơn ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và đến trọ cơ sở của dòng ở Ghềnh Ráng

22-10 Thứ Năm: Tặng Quà Bác Ái Trại Cùi Quy Hòa và tham quan Thị Xã Qui Nhơn

23-10 Thứ SáuViếng thăm và tặng quà truyền giáo tại 3 Giáo buôn/điểm ở Ninh Thuận GP Nha Trang: Bà Râu, Tầm Ngân và Lương Giang, rồi về Đà Lạt

24-10 Thứ BảyTham quan Thành Phố Đà Lạt

25-10 Chúa Nhật: Tặng Quà Bác Ái Trại Cùi Di Linh và trọ ở Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Di Linh

26-10 Thứ HaiTặng quà Truyền Giáo ở Trung Tâm Truyền Giáo Giáo Phận Đà Lạt ở Di Linh và Khóa LTXC ở Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt

27-10 Thứ BaTặng quà Truyền Giáo ở GX Thánh Phaolo Phước Lộc, Đạ Huoai, và kính viếng Nhà Thờ Dambri & tham quan Thác Dambri rồi về Sài Gòn

28-10 Thứ TưViếng thăm GĐ TĐCTT Hóa Dung ở VN, tùy nghi tham quan Sài Gòn, mua sắm, nghỉ ngơi ở Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa trước khi trở lại Hoa Kỳ

29-10 Thứ Năm: Từ biệt Việt Nam và lên đường về lại Hoa Kỳ

 

Hình ảnh tiêu biểu về một số giáo điểm tặng quà và các địa danh tham quan

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 2, 2020 at 5:32 PM
Subject: Re: TĐCTT - Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III 2020
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup
tdctt@googlegroups.com

 

Em xin gửi lại email về việc TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III 2020 em mới gửi sáng này, liên quan đến thời điểm và ghi danh như sau:

 

Thời điểm:

 

Đã ấn định là 3 tuần, từ 14/10 đến 4/11/2020

Đây là thời điểm được tái ấn định. Chứ ngay từ đầu là vào thời khoảng 7-28/10/2020, như email đầu tiên em gửi cho chung nhóm về vấn đề này ngày 3/12/2019, Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày các xứ truyền giáo.

Sở dĩ cần phải đổi là vì chúng ta tính mở Khóa LTXC ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa vào Thứ Bảy 10/10, nhưng Sơ Bề Trên Mai Hà xin chúng ta dời ngày, bởi cuối tuần đó nhà dòng bận tĩnh tâm. Nên em đã dời.

 

Vậy thì tiện đổi lại thời điểm cho chuyến đi này, chúng ta cũng nên rút ngắn lại thời khoảng, thay vì 3 tuần thì còn 2 tuần rưỡi thôi. Tức là từ Thứ Hai 12/10 đến hết Thứ Năm 29/10/2020.

Em cảm thấy hình như LTXC nhúng tay vào việc sắp xếp thời gian về VN cho chúng ta, y hệt như 2 lần trước.

Như thế thì hy vọng chuyến đi sẽ được hiện thực. Bởi nếu không đi được thì Người cần gì phải thay đi đổi lại như vậy, đằng nào cuối cùng cũng bất thành. Do đó, chúng ta có lý do để hy vọng và tiếp tục ghi danh.

Em sẽ phải liên lạc về VN để sắp xếp lại ngày giờ đến thăm từng giáo điểm, nhưng đến Tháng 8 nếu thấy đi được em mới làm chuyện này.

 

Lý do rút ngắn lại thời khoảng lần này là vì lần này chúng ta không có nhiều quĩ như 2 lần vừa rồi

Bởi tiền quĩ truyền giáo, như 2 lần 2016 và 2018, được đóng dồi dào như vậy là nhờ các Khóa LTXC ở các nơi, và các cuộc hội ngộ ở Orange County.

Thực tế đã không xẩy ra như vậy nữa, vị đại dịch covid-19 phong tỏa chúng ta và cách ly chúng ta suốt 3 tháng trời, nên cho tới nay quĩ truyền giáo của chúng ta cũng mới chưa đầy 4 ngàn MK. 

Còn 1 lý do quĩ 2 lần trước dồi dào là vì nhiều người tham dự, và mỗi người đóng góp 1 ngàn MK cho quĩ truyền giáo, không kể tiền chi phí riêng (xe thuê, ăn uống, trọ đêm, máy bay v.v.). Chắc lần này ít người hơn. 

Ngoài lý do rút bớt ngày lại vì lý dó không cần thiết nữa, bởi quĩ không đưc dồi dào, còn một lý do khác nữa đó là để cho những anh chị nào tham dự có thể về bỏ phiếu Tổng Thống Hoa Kỳ Thứ Ba mùng 3/11/2020.

 

Chúng ta sẽ bỏ không lên Lào Cai ở GP Hưng Hóa, vì nếu đến thăm viếng vùng bao rộng này chúng ta mất 3 ngày liền, và phải có nhiều quĩ mới có thể đáp ứng.

Trong khi đó, 2 lần trước chúng ta đều đến GP Hưng Hóa rồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đến Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa để mở Khóa LTXC, đào tạo cán bộ TĐCTT để giúp chúng ta truyền giáo ở VN trong tương lai.

Chúng ta cũng sẽ không ghé 3 giáo điểm ở vùng Tây Nguyên đã đến 2 lần trước là TGP Huế, GP Kontum và GP Ban Mê Thuột

Lần cuối cùng này chúng ta nhắm đến 3 GP chưa đến bao giờ là GP Lạng Sơn Miền Bắc, GP Nha Trang Miền Nam và GP Đà Lạt Cao Nguyên

 

Ghi Danh:

 

Em cần ghi danh ngay từ bây giờ để biết được bao nhiêu người sẽ tham dự, nhờ đó, chẳng những khi có thể còn kịp trở tay, bằng không, dịp đến chúng ta lại chưa có ai và chưa có gì hết, thì thật sự là uổng mất 1 cơ hội tốt.

Tất nhiên, khi không thể về được chúng ta sẽ chắc chắn không về, mà chỉ gửi quà tặng hiện kim về cho các giáo điểm chúng ta đã hẹn hò ở GP Lạng Sơn, GP Nha Trang và Đà Lạt thôi.

Thời điểm quyết định về hay chăng là vào đầu Tháng 8/2020, 2 tháng nữa, thời khoảng 2 tháng để chúng ta ghi danh, không còn ưu tiên 1 hay 2 nữa, ai có thể đi cứ việc ghi danh nhé.

Đã có 3 người ở San Jose ghi danh lại ngay hôm nay: AC Đạt Hòa và Chị Trần Vũ Kim Liên. Cám ơn quí anh chị.

 

em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 2, 2020 at 9:33 AM
Subject: TĐCTT - Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III 2020
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Thế giới nói chung, Giáo Hội nói riêng, và cả Nhóm TĐCTT chúng ta  nữa, đâu ngờ lại xẩy ra tình trạng phong tỏa dân sự hầu như toàn cầu như vậy, chỉ vì đại dịch covid-19 từ cuối năm 2019 đến  nay. Chúng ta đột nhiên không còn được đến nhà thờ, và không còn được hội ngộ với nhau, được tổ chức một số Khóa LTXC như các năm trước rất tốt đẹp v.v. Và như thế, đại dịch covid-19 này càng cho chúng ta thấy rằng thời giờ được gặp gỡ nhau và được đi đây đí đó với nhau (hành hương và truyền giáo) là hiếm quí. Nếu chúng ta không chộp ngay lấy cơ hội khi có thể thì sẽ không bao giờ còn nữa.

 

Theo lịch trình hằng năm của TĐCTT chúng ta liên quan đến truyền giáo và hành hương ngũ niên, từ năm 2020 đến hết năm 2025 là Năm Thánh của Giáo Hội, đã được em phác họa sau Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019, như sau:

- 2020: Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III 

- 2021: Hành Hương Roma và Ý quốc

- 2022: Hành Trình Truyền Giáo ở Calcutta Ấn Độ

- 2023: Hành Hương Thánh Phaolô (ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp)

- 2024: Hành Trình Truyền Giáo Phi Châu

- 2025: Hành Hương Năm Thánh (Xuất Ai Cập về Giêrusalem và Roma)

 

Em nghĩ may ra chúng ta chỉ còn kịp xong 5 chuyến đi này ... chắc chúng ta không có thể đi đâu được nữa sau Năm Thánh 2025 của Giáo Hội...

Vì con người càng ngày càng tội lỗi, chẳng những không chịu ăn năn thống hối khi được cảnh báo bằng cái vạ toàn cầu covid-19 đầy tử vong, mà còn gia tăng tội ác ngay khi bị vạ nữa.

Do đó, tội càng nặng và càng nhiều thì vạ càng khủng khiếp... Cái vạ sau cái vạ covid-19 này có thể là cái vạ ứng nghiệm lời Chúa phán: "Ai dùng gươm sẽ bị chết vì gươm" (Mathêu 26:52):

 

Hoa Kỳ đã dùng súng nên càng ngày càng bị chết vì súng; Mỹ quốc tôn sùng nữ thần tự do thì càng bạo loạn hơn bao giờ hết, như đang diễn ra hiện nay, đến độ gần 50 thị trưởng đã phải ra lệnh giới nghiêm...

Thế giới đang tôn sùng tư bản kinh tế sẽ bị chết vì tư bản kinh tế; thế giới đang thi đua vũ khí nguyên tử sẽ chết vì nguyên tử...

Bởi thế, những gì chúng ta đã phác họa trên đây, chúng ta sẽ cố gắng duy trì nếu LTXC còn cho phép chúng ta thực hiện.

 

Riêng về Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 (14/10-4/11/2020), chúng ta không thể dời. Lý do là vì năm 2021 em rất bận với các biến cố khác như sau:

3/2021: TĐCTT Hành Hương Roma Ý quốc

6/2021: Đại Hội TĐCTT II

10/2021: THĐC Hành Trình Việt Nam (em tổ chức cho Hội Cựu Tu Sĩ Đồng Công Hoa Kỳ), như lịch trình đã được phác họa trong nhiệm kỳ phục vụ thứ 2 (2019-2022) của em.

 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 là chuyến truyền giáo cuối cùng về VN của TĐCTT chúng ta.

Nếu không về được thì chúng ta gửi quà tặng về cho những giáo điểm chúng ta đã hẹn với viếng thăm và tặng quà.

Nếu ít tiền thì chúng ta chỉ tặng quà truyền giáo cho những giáo điểm chúng ta chưa đến bao giờ ở 2 lần trước, chẳng hạn ở GP Lạng Sơn thuộc Miền Thượng Du Bắc Việt, GP Nha Trang và GP Đà Lạt.

Bởi vậy, chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt cuối cùng này, bằng việc vừa ghi danh phòng hờ trước, nếu có thể thì đi, cũng như bằng việc quyên góp truyền giáo.

 

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19

 

TĐCTT HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT

NIỀM VUI THƯƠNG XÓT III - 2020

14/10 - 4/11

 

 

Tinh Thần Truyền Giáo

Trong Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XII Thường Niên 25/6/2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chung Kitô hữu, thành phần tự bản chất là "môn đệ thừa sai - missionary disciples", và riêng những Kitô hữu đang thực hiện sứ vụ truyền giáo ở các nơi trên thế giới, rằng: "Việc đi truyền giáo không phải là việc tham dự một cuộc du lịch". 

Câu nhắc nhở này của Vị Giáo Hoàng Thương Xót Phanxicô chất chứa một ý nghĩa sâu xa rằng những ai, cho dù phần nào đã có tinh thần truyền giáo đấy, như vẫn đóng góp vào việc truyền giáo của Giáo Hội chẳng những bằng lời cầu nguyện mà còn bằng cả vật chất mỗi khi có thể, hay vẫn tham gia các chuyến viếng thăm truyền giáo, như Hành Trình Niềm Vui Thương Xót I - 2016 hay II - 2018 của Nhóm TĐCTT chúng ta, nhưng nếu vẫn còn bám chặt lấy tiện nghi hưởng thụ thoải mái như những khách du lịch: như phải có máy lạnh mới được, động một tí là phải bật quạt máy lên ngay lập tức cho đỡ nóng, chiếm những chỗ ngủ tốt nhất, phải ở cùng phòng hay cùng nơi với người thân quen mới được, không thể chung đụng với bất cứ một ai khác, thậm chí tỏ ra những hành vi cử chỉ thiếu yêu thương hiệp nhất là những gì hoàn toàn phản tác dụng và trái nghịch lại với tinh thần cùng sứ vụ truyền giáo v.v., đều là những Kitô hữu chưa có một tinh thần truyền giáo đích thực, chứ chưa nói đến một tinh thần truyền giáo cao cả, dám tự nguyện chấp nhận thiếu thốn: "Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy" (Mathêu 10:10), mà còn dám hiên ngang bất khuất trước tất cả mọi gian nan hiểm nguy nữa: "Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói" (Mathêu 10:16).

 

Đường Hướng Truyền Giáo

Sau Hành Trình Niềm Vui Thương Xót III - 2020 về Việt Nam tới đây, Nhóm TĐCTT sẽ không trở về Việt Nam nữa, mà là "đi khắp thế giới" (Marco 16:16), "cho đến tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8) để truyền giáo như Chúa mong muốn, đúng với tinh thần và đường hướng truyền giáo là vươn ra (hơn là cứ thu mình lại với quê hương đất nước của mình), là đi xa và đến những nơi xa lạ (liên quan đến các dân tộc khác). Bởi vì, ở nhiều nơi trên thế giới còn nghèo khổ hơn Việt Nam rất nhiều

Ở Việt Nam đâu có cảnh người nằm chết ngoài đường như ở Calcutta Ấn Độ, quê hương phục vụ của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Ở Việt Nam đâu có cảnh những đứa trẻ mồ côi gầy còm như que củi bần cùng đi bới rác mưu sinh và sống vất vưởng bên bãi rác, hay có những em bé bụng ỏng vì thiếu ăn hoặc ăn uống bẩn thỉu, như ở một số nước Phi Châu! Chỉ ở những nơi đó chúng ta mới thực sự thấy được ai là những "người anh chị em hèn mọn nhất của Ta" (xem Mathêu 25:40,44). Ở những nơi đó mới đáng gọi là những vùng sâu vùng xa, về nhân bản, nhân sinh, lẫn địa dư, vì đó là những nơi không ai thèm tới, hay sợ không dám tới, hoặc tránh không tới...

Chính vì chúng ta không trở về Việt Nam truyền giáo như Năm 2016, 2018 và 2020 nữa mà chúng ta mới thực hiện các Khóa LTXC ngay ở Việt Nam từ Năm 2020 này, để nhờ đó, chúng ta có các phần tử TĐCTT ở ngay trong lòng dân tộc, và qua họ cũng như cùng với họ chúng ta tiếp tục truyền giáo ở Việt Nam quê hương chúng ta. Nghĩa là, tuy tương lai chúng ta không về Việt Nam truyền giáo, như đã thực hiện, nhưng chúng ta vẫn không quên quê hương dân nước thân yêu của mình, mỗi khi cần đến bàn tay chia sẻ của chúng ta, qua chính phần tử TĐCTT của chúng ta ở VN


Ý Nghĩa Truyền Giáo
Hành trình truyền giáo là hành trình đưa Nhóm TĐCTT đến những thánh địa vô danh, nơi đó, về thể chất, có những hang lừa máng cỏ thật là hèn hạ, hay những ngôi nhà Nazarét hết sức bần cùng, nhưng ngay ở những nơi đó chúng ta lại gặp được chính Chúa Kitô hiện diện bằng xương bằng thịt nơi những "người anh chị em hèn mọn nhất của Ta" (xem Mathêu 25:40,44), những nơi, có thể nói và dám nói, ở một nghĩa nào đó, còn hơn cả ở Roma, nơi vị giáo hoàng là đại diện Chúa Kitô trên trần gian bằng xương bằng thịt nhưng lại rất khó gặp, thậm chí còn hơn cả ở Thánh Địa là nơi chỉ còn di tích lịch sử của Con Thiên Chúa Làm Người mà thôi. 

Trong mỗi một hành trình truyền giáo là TĐCTT chúng ta muốn dấn thân tìm đến gặp gỡ Chúa Kitô đang hiện diện và sống động nơi những anh chị em lương dân hay giáo dân ở những vùng sâu vùng xa bần cùng khốn khổ cần được thương xót. Chúng ta là thành phần tạo vật tỗi lỗi đáng thương đã được Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu thương xót cứu độ chúng ta nơi Chúa Kitô thế nào, thì giờ đây chúng ta cũng phải biết xót thương Chúa Kitô thật là đáng thương là Đấng đã đồng hóa mình với những "người anh chị em hèn mọn nhất của Ta" (xem Mathêu 25:40,44). 

Xin Mẹ Maria Thánh Mẫu Thương Xót và Nhị Vị Thánh LTXC Faustina Quan Thày Nhóm TĐCTT và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Sáng Lập Nhóm TĐCTT, chia sẻ với chúng ta Niềm Vui Thương Xót của Mẹ và của nhị vị thánh, nhờ đó chúng ta có thể xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện, như Người đã thực sự hiện diện và tỏ mình ra ngay trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 và Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018 vậy.  


Tham Gia Truyền Giáo

Thành phần tham gia chuyến TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 này tối đa là 40 người, tức 10 người hơn năm 2018 và 20 người hơn năm 2016, với ưu tiên kèm theo thể lệ như sau:

1- TĐCTT đã đi Năm 2016 và 2018 vẫn có thể được đi tiếp;
2- Nhưng ưu tiên thứ nhất cho quí anh chị em TĐCTT chưa đi lần nào trong 2 lần trước 2016 và 2018;
3- Những TĐCTT đã tham dự năm 2016 và 2018 cũng có thể ghi danh đồng thời với quí TĐCTT lần đầu;
4- Nếu đủ 40 TĐCTT mới đi lần đầu thì xin quí TĐCTT tham gia 2016 và 2018 đã ghi danh thông cảm;
5- Các TĐCTT đã tham gia một lần sẽ ưu tiên điền vào các chỗ trống còn lại từ số TĐCTT mới đi lần đầu;
6- Các TĐCTT đã tham gia 2 lần sẽ điền vào các chỗ trống còn lại từ số TĐCTT mới đi và đã đi 1 lần;
7- Các TĐCTT nào có vợ/chồng ngoài TĐCTT muốn đi theo thì được coi như bất khả phân ly;
8- M
ỗi tham dự viên góp quĩ truyền giáo 1 ngàn MK, và thêm chi phí chung (xe, ăn, ngủ) 700 MK nữa;
9- Tham dự viên phải đi theo cuộc hành trình từ đầu đến cuối, không theo kiểu đi ké và đòi ghé;
10- Tham dự viên nào có dự tính riêng ở VN thì nên về VN sớm hơn hay ở lại VN lâu hơn hành trình này.


HÀNH TRÌNH TRUYỀN GIÁO

14-10 Thứ Tư: Rời nhà ở Hoa Kỳ

15-10 Thứ Năm: Máy bay cất cánh vào quá nửa đêm về sáng

16-10 Thứ Sáu: Tới VN gần trưa, và về Dòng MTG Hưng Hóa buổi chiều

17-10 Thứ Bảy: Khóa LTXC tại Dòng MTG GP Hưng Hóa

18-10 Chúa Nhật: Tham quan Thị Trấn Sapa rồi về Nhà Thờ Cốc Lếu ở Lào Cai

19-10 Thứ Hai: Viếng Thăm và Tặng Quà Truyền Giáo ở Giáo Hạt Lào Cai bao rộng ngày thứ 1

20-10 Thứ Ba: Viếng Thăm và Tặng Quà Truyền Giáo ở Giáo Hạt Lào Cai bao rộng ngày thứ 2

21-10 Thứ Tư: Về lại Dòng MTG Hưng Hóa nghỉ ngơi lấy sức đi tiếp

22-10 Thứ Năm: Viếng Thăm và Tặng Quà Truyền Giáo của các Lm thừa sai CRM ở GP Cao Bằng Lạng Sơn rồi về Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh Bình

23-10 Thứ Sáu: Kính Viếng Nhà Thờ Phát DiệmTham Quan Thắng Cảnh Tràng An ở Ninh Bình

24-10 Thứ Bảy: Viếng thăm và tặng quà truyền giáo ở GX Đồng Gianh của Lm thừa sai cho Người Mường, tỉnh Hoà Bình, TGP Hà nội

25-10 Chúa Nhật: Trên đường về Miền Trung Ghé trọ ở Khách Sạn Phương Hà của Dòng MTG Vinh ở Sơn Trạch Phong Nha Quảng Bình

26-10 Thứ Hai: Kính Viếng Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang

27-10 Thứ Ba: Về Qui Nhơn ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương và đến trọ cơ sở của dòng ở Ghềnh Ráng

28-10 Thứ Tư: Tặng Quà Bác Ái Trại Cùi Quy Hòa tham quan Thị Xã Qui Nhơn

29-10 Thứ Năm: Viếng thăm và tặng quà truyền giáo tại 3 Giáo buôn/điểm ở Ninh Thuận GP Nha Trang: Bà Râu, Tầm Ngân và Lương Giang, rồi về Đà Lạt

30-10 Thứ Sáu: Tham quan Thành Phố Đà Lạt

31-10 Thứ Bảy: Tặng Quà Bác Ái Trại Cùi Di Linh và trọ ở Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Di Linh

1-11 Chúa Nhật: Tặng quà Truyền Giáo ở Trung Tâm Truyền Giáo Giáo Phận Đà Lạt ở Di Linh Khóa LTXC ở Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt

2-11 Thứ Hai: Tặng quà Truyền Giáo GX Thánh Phaolo Phước Lộc, Đạ Huoai, kính viếng Nhà Thờ Dambri & tham quan Thác Dambri rồi về Sài Gòn

3-11 Thứ Ba: Viếng thăm GĐ TĐCTT Hóa Dung ở VN, tùy nghi tham quan Sài Gòn, mua sắm, nghỉ ngơi ở Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa trước khi trở lại Hoa Kỳ

4-11 Thứ Tư: Từ biệt và hẹn tái ngộ Việt Nam

 

Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 khác với 2 chuyến trước, 2016 và 2018, ở những chỗ sau đây:

 

1- Không đến Giáo Xứ Khe Sanh ở TGP Huế nữa, cũng không đến 2 GP Kontum và Ban Mê Thuột nữa,

     mà đến GP Cao Bằng Lạng Sơn Bắc Việt và đến 2 GP Nha Trang và Đà Lạt;

2- Không ghé tặng quà bác ái xã hội Trung Tâm Khuyết Tật Thánh Giuse ở Nghệ An và Mái Âm Vincentê Quảng Bình nữa,

     mà ghé 2 Trại Cùi Quy Hòa Qui Nhơn và Trại Cùi Di Linh Lâm Đồng;

3- Không tham quan Động Phong Nha hay Động Thiên Đường ở Quảng Bình, và Tượng Đài Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng ở Vũng Tầu nữa,

     mà là Kính Viếng Nhà Thờ Phát Diệm và Thắng Cảnh Tràng An ở Ninh Bình Bắc Việt;

4- Không tham quan Thủ Đô Hà Nội và Thành Phố Sài Gòn nữa, 

     mà là tham quan Thị Trấn Sapa, Thị Xã Qui Nhơn và Thành Phố Đà Lạt cùng Thác Dambri ở Lâm Đồng;

5- Không ghé tr ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế, Dòng Nữ Thánh Phaolô de Charles ở Pleiku,  Dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Ban Mê Thuột và Đan Viện Xitô ở Vũng Tầu; 

6- Nhưng vẫn ghé trọ: ở Dòng MTG GP Hưng Hóa, Đan Viện Xito ở Nho Quan Ninh Bình, Khách Sạn Phương Hà của Dòng MTG Vinh ở Phong Nha,

                                         Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang ở Quảng Trị, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn, và Trụ Sở GP Thanh Hóa ở Sài Gòn;

7- Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 này sẽ đến thăm viếng cùng tặng quà truyền giáo ở nhiều giáo điểm truyền giáo hơn,

     và đồng thời cũng có nhiều cơ hội hơn để tham quan những nét duyên dáng yêu kiều diễm lệ, cả về thiên nhiên lẫn nhân tạo, của quê hương đất nước VN thân yêu chúng ta.

 

 

Sau đây, theo thứ tự thời gian của cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020,

Hình Ảnh giáo điểm sẽ đến viếng thăm cùng tặng quà, và các Dòng Tu sẽ ghé trọ:

 

 

Dòng MTG Hưng Hóa - trú ngụ mở Khóa LTXC trong những ngày 16-17 và 21/10/2020

Trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I - 2016 của Nhóm TĐCTT trông thấy khu đất này, nhưng năm 2018, khi trở lại, thì thấy ngôi nhà thờ mới khánh thành năm 2018 mừng 75 năm lập dòng (1943-2018)

Nghi thức cắt băng khánh thành nhà nguyện mới.

 5/183, phố Sơn Lộc, Trung Sơn Trầm, Tx. Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam 024.3393 2269 - Email: mtghunghoa@gmail.com

Nhóm TĐCTT 7/10 trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyệt Việt II 2018

 

Tham quan Thị Trấn Sapa Chúa Nhật 18/10/2020

Image result for thị trấn sapa

Image result for thị trấn sapa

Image result for thị trấn sapa

Nhóm TĐCTT 7/10 trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyệt Việt II 2018

 

Giáo Xứ Cốc Lếu ở Lào Cai sẽ thăm viếng và tặng quà truyền giáo, từ ngày Chúa Nhật 18 đến Thứ Tư 21/10/2020

Phó Soi Tiến, Cốc Lếu, Tp. Lào Cai, Lào Cai, Vietnam (020) 382-1912

Nhóm TĐCTT 9/10 trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyệt Việt II 2018

 

Giáo điểm CRM GP Cao Bằng Lạng Sơn - thăm viếng và tặng quà truyền giáo Thứ Năm ngày 22/10/2020

Giáo họ Hạ Lũng, thôn Còn Tòong, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Trong thôn có 35 gia đình 5 gia đình Công Giáo còn lại là anh chị em tôn giáo bạn

 

Đan Viện Xitô ở Nho Quan Ninh Bình - ghé trọ và đi thăm viếng cùng tặng quà truyền giáo ngày 24-25/10/2020

Phú Sơn, Nho Quan District, Ninh Bình Province, Vietnam

Nhóm TĐCTT 11/10 trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyệt Việt II 2018

 

Tham quan Nhà Thờ Phát Diệm Thắng Cảnh Tràng An ở Ninh Bình Thứ Sáu 23/10/2020

 Image result for nhà thờ phát diệm ninh bình

TT. Phát Diệm, Kim Sơn District, Ninh Bình Province 430000, Vietnam

Image result for nhà thờ phát diệm ninh bình

Image result for tràng an ninh bình

Số 6 Tràng An, Đông Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Vietnam  +84 229 3890 217 - Được UNESCO chọn làm di sản thế giới từ năm 2004

Image result for tràng an ninh bình

 

GX Đồng Gianh TGP Hà Nội - thăm viếng và tặng quà truyền giáo cho người Mường Thứ Bảy ngày 24/10/2020

Xã Phú Thành, huyện Lạc thủy, tỉnh Hòa Bình - Linh mục Gioan B. Bùi Quốc Toàn (16/11/2018), do ĐTGM Ngô Quang Kiệt giới thiệu 10/2018

 

Hotel Phương Hà của Dòng MTG Vinh ở Sơn Trạch Phong Nha Quảng Bình sẽ ghé trọ đêm Chúa Nhật 25/10/2020

Nhóm TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018 sáng 13/10

 

Kính Viếng Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Thứ Hai ngày 26/10/2020

Image result for Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang quảng trị

Lê Lợi, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị 520000, Vietnam +84 233 3662 949

Đền Thánh mới được đặt viên đá đầu tiên ngày 15/8/2012, hy vọng hoàn thành và khánh thành năm 2020 này.

TĐCTT trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018 ở Trung Tâm Thánh mẫu Lavang chiều ngày 13 và sáng ngày 14/10

 

Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn - ghé dùng bữa tối và trọ đêm ở Ghềnh Ráng ngày Thứ Ba 27/10/2020

TIỂU CHỦNG VIỆN LÀNG SÔNG Phước Thuận - Tuy Phước - Bình Định Tel: 02566287254. 0914417840 Email: nutylsqn12@gmail.com.        

Nhóm TĐCTT 17/10 trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyệt Việt II 2018

 

Trại Cùi Quy Hòa - thăm viếng và tặng quà bác ái xã hội ngày Thứ Tư 28/10/2020

Image result for trại cùi quy hòa quy nhơn

05A Đường Chế Lan Viên, Ghềnh Ráng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 591300, Vietnam

Nhóm TĐCTT ở Làng Cùi Quy Hòa Qui Nhơn Thứ Năm 11/7 trong Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

 

Tham quan Thị Xã Qui Nhơn Thứ Tư 28/10

Image result for thị xã quy nhơn

Nhóm TĐCTT ở Cù Lao Xanh Qui Nhơn Thứ Tư 10/7 trong Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

 

Giáo Họ Bà Râu (B’rau) Lợi Hải Ninh Thuận sẽ thăm viếng và tặng quà truyền giáo Thứ Năm ngày 29/10/2020

Image result for Giáo họ Lợi Hải ở Ninh Thuận

Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

 

Giáo Xứ Hạnh Trí và Giáo Họ Lương Giang Ninh Sơn ở Ninh Thuận sẽ viếng thăm và tặng quà truyền giáo Thứ Năm 29/10/2020

QL27, Quảng Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

 

Giáo Họ Tầm Ngân Ninh Sơn ở Ninh Thuận sẽ viếng thăm và tặng quà truyền giáo Thứ Năm 29/10/2020

 

Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt sẽ ghé trọ 2 đêm Thứ Năm và Thứ Sáu 29-30/10/2020

15 Đường Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Vietnam +84 263 3821 421

 

Tham Quan Thành Phố Đà Lạt - Thứ Sáu ngày 30/10

Image result for thành phố đà lạt

Nhóm TĐCTT Thứ Bảy 13/7 trong Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

 

Trại Cùi Di Linh sẽ thăm viếng và tặng quà bác ái xã hội Thứ Bảy ngày 31/10/2020

Image result for trại cùi di linh lâm đồng

Bảo Thuận, Di Linh District, Lâm Đồng, Vietnam +84 263 3870 382

Nhóm TĐCTT Chúa Nhật 14/7 trong Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

 

Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Di Linh - mở Khóa LTXC, thăm viếng và tặng quà truyền giáo ngày Thứ Bảy 31/10 - Thứ Hai 2/11/2020

Nhóm TĐCTT Chúa Nhật 14/7/2019 trong Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

 

GX Thánh Phaolo ở Lầm Đồng sẽ thăm viếng và tặng quà truyền giáo ngày Thứ Hai 2/11/2020

Giáo Xứ Thánh Phaolô, GX mới 2019, ở thôn phước trung, xã phước lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 0907027401

 

 

Kính Viếng Nhà Thờ Damri và Tham Quan Thác Dambri Thứ Hai ngày 2/11/2020

Image result for Giáo Xứ Dambri lâm đồng

Nhà Thờ Damri - Thị trấn Dambri, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Vietnam

Image result for Giáo Xứ Dambri lâm đồng

Image result for thác dambri bảo lộc lâm đồng

Nhóm TĐCTT Chúa Nhật 14/7/2019 trong Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019

 

 

Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa ở Sài Gòn sẽ ghé trọ đêm mùng 2 và mùng 3/11/2020

Nhóm TĐCTT 24/10 trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyệt Việt II 2018

 

 

TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 14, 2020 at 9:32 AM
Subject: Re: TĐCTT: Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Em xin gửi đến Quí AC một số hình ảnh tiêu biểu, ở một trong những giáo điểm mà phái đoàn TĐCTT chúng ta sẽ đến viếng thăm và tặng quà truyền giáo vào chiều ngày 29/10/2020, trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III (14/10-4/11/2020) của chúng ta.

Nhìn thấy những tấm hình mới được vị linh mục thừa sai thuộc GP Nha Trang gửi cho em mà lòng em cảm thấy xót xa, và cảm thấy đó như là một TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG càng thôi thúc bất khả chống cưỡng, càng khiến anh chị em chúng ta đang hoan hưởng đời sống đầy đủ tiện nghi thoải mái không thể không đóng góp vào quĩ truyền giáo để cứu trợ những anh chị em lương dân và giáo dân bần cùng khốn khổ của chúng ta ở VN.

 

Giáo Họ Lương Giang, Ninh Sơn, Ninh Thuận, GP Nha Trang

Cha Đỗ Anh Cường đang Phục Vụ anh chị em đồng bào dân tộc ở đây

Nhà Chúa bên trên và Nhà Dân bên dưới

 

From: Do anhcuong 
Date: Sun, Dec 15, 2019 at 12:04 AM
Subject: Re: Xin Thăm Viếng
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Con cám ơn cha đã có ý đến với giáo họ lương giang, vùng truyền giáo dân tộc con đang phụ trách, tối hôm qua con mới rửa tội và thêm sức cho 19 anh chị em theo đạo, con rất hạnh phúc khi dâng thánh lễ này, nếu được cha gọi zalo con số này để trao đổi dễ hơn nhé! con cám ơn.

 

Khi nhận được email kèm theo những hình ảnh trên đây của vị linh mục thừa sai này, em đã hồi âm cho ngài như sau:

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 13, 2020 at 7:15 PM
Subject: Re: Xin Thăm Viếng
To: Do anhcuong

 Con xin cám ơn cha rất nhiều.

 Trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018 của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con, ở các giáo điểm truyền giáo thuộc GP Hưng Hóa, GP Bắc Ninh, GP Kontum, GP Ban Mê Thuột, GP Long Xuyên, Giáo Phận Cần Thơ v.v. chúng con đã chứng kiến thấy cảnh sống khốn cùng của họ như vậy. Điển hình nhất là Giáo điểm Đắc Pơ GP Kontum: 

Thảm thương hơn nữa là ở Tây Ninh, gần Giáo Xứ Suối Dây GP Phú Cường của Cha Nguyễn Thế Trường, nơi mà cả hơn chục ngàn Người Việt từ Cam Bốt bị đuổi về đang sống tại quê hương xứ sở của mình mà như kẻ tha hương vô tổ quốc: không giấy tờ, không việc làm, không nhà cửa, không giáo dục, không của ăn v.v.

Tuy nhiên, chính ở những nơi cùng tận về nhân bản và xa xôi hẻo lánh về địa dư tại các vùng sâu vùng xa này, (trên khắp thế giới nói chung và VN nói riêng), chúng con nhờ đó mới tận mắt nhìn thấy được một Chúa Kitô thật sự đang sống động nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người, được Người đồng hóa (xem Mathêu 25:40,44).

Kính chúc cha tràn đầy niềm vui thương xót nhé. Cầu cho chúng con với.

con tĩnh