THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của 

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

LỊCH TRÌNH CÁC KHÓA LTXC 2020

cho chung Cộng Đồng Dân Chúa

 

(10 Khóa = 1 trong Tháng 4 + 1 trong Tháng 5 + 2 trong Tháng 6 + 1 trong Tháng 7 + 2 trong Tháng 8 + 1 trong Tháng 9 và 2 trong Tháng 10 - Tháng lẻ 1 chẵn 2)

 

1- GP Dallas TX: 24-25/4 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) tại Giáo Xứ Thánh Giuse ở Grand Prairie

2- TGP Galveston-Houston TX: 8-9/5 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Saint Christopher

3- GP Orange cho chung Nam CA: 13-14/6 (Thứ Bảy và Chúa Nhật) ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

4- TGP Philadelphia PA: 26-27/6 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thăm Viếng BVM

                                                                          5- GP Pensacola, FL: 11-12/7 (Thứ Bảy và Chúa Nhật) tại GX Nữ Vương Tử Đạo ở Pensacola

6- GP Rochester NY 21-22/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thánh Jude Rochester NY

7- TGP Washington D.C: 28-29/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Mẹ Việt Nam MD

8- GP San Jose CA: 11-12/9 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

9- GP Hưng Hóa VN: 17/10 (Thứ Bảy) tại Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

10- GP Đà Lạt VN: 1/11 (Chúa Nhật) tại Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Di Linh

Các Ngày Tĩnh Tâm 2020 cho riêng Nội Bộ TĐCTT

 

18/4 (Thứ Bảy): Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC

4-10 (Chúa Nhật): Tĩnh Tâm Nên Thánh Mừng Nhị Vị Thánh LTXC

6-12 (Chúa Nhật): Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh

 

Chủ đề và các đề tài Khóa LTXC cho Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020 như sau:

"Này là Người" (Gioan 19:5)

1- "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8)

2- "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7)

3- "Này là Người": "Không thể xuống khỏi thập giá" (Marco 15:31)

4- "Này là Người": "Đã bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37)

Đề tài chia sẻ trong các Khóa LTXC

"Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh cải thiện đời sống ra sao?

"Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh tôn sùng Mẫu Tâm như thế nào?

Các chia sẻ phụ họa thời sự về LTXC

"Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đã ... xúc phạm ... nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917)

"... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Này là Người" (Gioan 19:5)

"... chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37)

 

Image result for ecce homo

 

 

NỘI DUNG CHUNG

 

Tất cả Sứ Điệp Thương Xót mà Mẹ Maria, vào lần hiện ra cuối cùng ở Fatima ngày 13/10/1917, muốn nhắn nhủ và thiết tha kêu gọi chung loài người và đặc biệt thành phần Kitô hữu, như một lời trăn trối hết sức buồn thương, đó là "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi".

Chính vì tội lỗi của chung loài người và nhất là của Kitô hữu đã "xúc phạm đến Chúa ... nhiều lắm rồi" như thế, đến độ đáng bị Thiên Chúa hủy diệt, như trong thị kiến của Bí Mật Fatima phần thứ ba cho thấy, nhưng Mẹ Maria đã phải sử dụng đường lối của LTXC để cứu lấy nhân loại tội lỗi bằng máu của Đạo Binh Thương Xót đổ ra dưới Thánh Giá cứu độ của Chúa Kitô.

Bởi vậy, các Khóa LTXC được Nhóm TĐCTT thực hiện lấy chủ đề "Này là Người" (Gioan 19:5) cho năm 2020, thời điểm kỷ niệm 1800 tuổi (220 - 2020) Khăn Liệm Thành Turin được các khoa học gia Ý quốc khám phá, và 1700 năm (320 - 2020) Thánh Giá Chúa Kitô được Hoàng Thái Hậu Helena của Hoàng Đế Contanstine tìm thấy ở Jerusalem.

Chủ đề "Này là Người" được bao gồm các đề tài như sau: 1- "Này là Người": "Không còn hình tượng ... Bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8); 2- "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7); 3- "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31); 4- "Này là Người": "Đã bị đâm thâu" (Gioan 19:37).

Các đề tài sẽ được giảng huấn bởi quí linh mục ở từng địa phương, và diễn ra ở 10 địa điểm khác nhau thứ tự như sau: 1- GX Thánh Giuse Grand Prairie TX (Tháng 4); 2- GX Saint Christopher Houston TX (Tháng 5); 3- Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Orange County CA (Tháng 6); 4- Đền Thánh Gioan Neumann Philadelphia PA (Tháng 6); 5- GX Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Pensacola FL (Tháng 7); 6- GX Thánh Jude Rochester NY (Tháng 8); 7- GX Mẹ Việt Nam TGP Washington D.C (Tháng 8); 8- Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose CA (Tháng 9); 9- Dòng Mến Thánh Giá GP Hưng Hóa Việt Nam (Tháng 10); 10- Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Di Linh Lâm Đồng (Tháng 10).

Để có thể sâu xa và thấm thía cùng đáp ứng lời trăn trối thảm thiết vô cùng sầu thương của Đức Mẹ Fatima van xin con cái mình: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", xin kính mời tất cả những tâm hồn nào đang khao khát LTXC hơn bao giờ hết, đang cần đến LTXC hơn ai hết và đang mong trở thành thừa sai của LTXC hơn lúc nào hết, bớt chút thời giờ đến tham dự Khóa LTXC 2020 với Nhóm TĐCTT chủ đề "Này là Người".

 

 

 

1- GP Dallas TX

24-25/4/2020

 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Giáo Xứ Thánh Giuse

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 24/4/2020

Sáng

8:00 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8)  - Cha Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Dominic Nguyễn Đức Hạnh, OSB 

 

Trưa

12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề - "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh cải thiện đời sống ra sao?

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đã ... xúc phạm ... nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917) - TĐCTT CTT

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Này là Người" (Gioan 19:5) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Chầu Thánh Thể 

6:30 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 25/4/2020

Sáng

8:00 - Thánh lễ  

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "... chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

10:00 – Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD

11:15 - Giải lao

11:30 - Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Đã bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) - Cha Bathôlômêô Phạm Hữu Đạt, SDD

Trưa

12:30 - Viếng Chúa và Kinh Mân Côi

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Hội thảo chủ đề - "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh tôn sùng Mẫu Tâm như thế nào?

2:30 - Hội thảo - đúc kết

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 4: TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót cho thế giới ngày nay.

4:15 - Tâm sự kết khóa

5:15 - Chầu Thánh Thể 

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

 

 

2- TGP Galveston-Houston TX

8-9/5/2020

(Thứ Sáu và Thứ Bảy)

  Giáo Xứ Saint Christopher

 

Image result for st christopher church in houston tx

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 8/5/2020

4:00 - Qui tụ và điểm danh

4:15 – Dẫn nhập và Kinh Mân Côi

4:45 - Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đã ... xúc phạm ... nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917) - TĐCTT CTT

5:45 – Giải lao

6:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Này là Người" (Gioan 19:5) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

7:00 - Tham dự viên về nghỉ qua đêm với food to go

7:15 - TĐCTT cũ hội ngộ

8:00 - TĐCTT về nghỉ qua đêm

 

Thứ Bảy ngày 9/5/2020

Sáng

8:00 - Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 – Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Lê Tiến Hóa, CRM

10:30 - Giải lao

10:45 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) -  Cha Lê Tiến Hóa, CRM

11:45 - Viếng Chúa

Chiều

12:00 - Bữa trưa

1:00 - Hội thảo chủ đề - "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh tôn sùng Mẫu Tâm như thế nào?

1:45 - Đúc kết

2:00 - Giải lao

2:15 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "... chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

3:15 - Giải lao

3:30 - Cử Hành LTXC: Chuỗi Kinh Thương Xót  

4:00 - Giải lao

4:15 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) Đề tài 4 "Này là Người": "Đã bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) - Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh Lễ với nghi thức tuyên hứa TĐCTT

7:00 - Chia tay với food to go; TĐCTT cũ mới giao duyên với nhau và với Cha Tân Linh Hướng Bùi Quang Tuấn, CSsR

7:30 - Lên đường chứng nhân

 

 

3- GP Orange

13-14/6/2020

(Thứ Bảy và Chúa Nhật)

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy ngày 13/6/2020

Sáng

9:00 - Qui tụ

9:30 – Điểm danh và điểm tâm nhẹ

10:00 - Kinh Mân Côi

10:30 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Nguyễn Uy Sĩ

11:30 - Giải trí

11:45 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Nguyễn Uy Sĩ

12:45 - Chụp hình

 

Chiều

13:00 - Bữa trưa và sinh hoạt

14:00 - Hội thảo chung - "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh cải thiện đời sống và tôn sùng Mẫu Tâm ra sao? 

14:45 - Giải lao

15:00 - Cử Hành LTXC và Thánh Lễ

16:00 - Giải lao

16:15 - Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đã ... xúc phạm ... nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917) - TĐCTT CTT

17:15  - Giải lao

17:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Này là Người" (Gioan 19:5) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

18:30 - Về nghỉ qua đêm

 

Chúa Nhật ngày 14/6/2020

Sáng

8:30 - Qui tụ và điểm tâm nhẹ

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Nguyễn Tuấn Long

10:00 - Giải lao

10:15 – Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Đã bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) - Cha Nguyễn Tuấn Long

11:15 - Giải lao và chụp hình

11:30 - Kinh Mân Côi và Kinh Truyền Tin

 

Chiều

12:00 - Bữa trưa và sinh hoạt

1:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "... chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

2:00 - Tâm sự kết khóa

2:45 - Giải lao

3:00 - Thánh Lễ

4:00 - Mừng Tân TĐCTT

5:00 - Bế mạc

 

                                     

4- TGP Philadelphia PA

 26-27/6/2020

 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

 Giáo Xứ Đức Mẹ Thăm Viếng

300 E Lehigh, Philadelphia, P.A. 19125

 

 

Thứ Sáu ngày 26/6/2020

 

 

Sáng

 

8:00 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

10:45 - Giải lao
11:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đã ... xúc phạm ... nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917) - TĐCTT CTT 

12:00 - Giải lao

 

 

 

 

Chiều


12:15 - Thánh Lễ

13:00 - Bữa trưa

13:45 - Hội thảo chung - "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh cải thiện đời sống và tôn sùng Mẫu Tâm ra sao? 

14:45 - Giải lao

15:00 - Cử hành LTXC: Chuỗi Kinh Thương Xót

15:30 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

16:30 - Giải lao

16:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Này là Người" (Gioan 19:5) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

17:45 - Giải lao

18:00 - Chầu Thánh Thể đền tạ - và ai cần có thể lãnh nhận Bí Tích hòa giải

6:30 - Về nghỉ qua đêm

 

 

 

Thứ Bảy ngày 27/6/2020

 

Sáng

 

8:00 - Điểm danh và Điểm tâm nhẹ

8:30 - Cầu Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

10:00 - Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Đã bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) - Cha Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR

11:15 - Giải lao

11:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "... chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

 

Chiều

 

12:30 - Bữa trưa

13:30 - Tâm Sự kết khóa và ghi danh tham gia Nhóm TĐCTT

14:00 - Chầu Thánh Thể và nghi thức tuyên hứa TĐCTT

14:30 - Chương trình Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

17:00 - Bế mạc chung - riêng Nhóm TĐCTT (cũ mới) hội ngộ

18:00 - Chia tay lên đường làm chứng cho LTXC - hẹn tái ngộ Khóa LTXC 2021

 

 

 

 

 

 5- GP Pensacola, FL

11-12/7

(Thứ Bảy và Chúa Nhật)

tại GX Nữ Vương Tử Đạo ở Pensacola

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Bảy ngày 11/7/2020

Sáng

9:00 - Qui tụ

9:30 – Điểm danh và điểm tâm nhẹ

10:00 - Kinh Mân Côi

10:30 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Vũ Đình Huyến, CRM

11:30 - Giải trí

11:45 - Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đã ... xúc phạm ... nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917) - TĐCTT CTT

12:45 - Chụp hình và Viếng Chúa 

Chiều

13:00 - Bữa trưa và sinh hoạt

14:00 - Hội thảo: "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh cải thiện đời sống và tôn sùng Mẫu Tâm ra sao? 

14:45 - Giải lao

15:00 - Cử Hành LTXC 

15:30 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Đã bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) - Cha Vũ Đình Huyến, CRM

16:30 - Giải lao

16:45  - Đúc kết Hội Thảo nhóm

17:15 - Giải lao

17:30 - Thánh Lễ chung với cộng đoàn

18:30 - Về nghỉ qua đêm

Chúa Nhật ngày 12/7/2020

Sáng

7:00 - Thánh Lễ Chúa Nhật theo chương trình chung của Giáo Xứ

8:00 - Điểm tâm nhẹ

8:30 - Kinh Mân Côi

9:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Này là Người" (Gioan 19:5) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

10:00 - Giải lao

10:15 – Hội thảo: "Những linh hồn cần đến LTXC hơn" trong Lời Nguyện Mân Côi Fatima là những linh hồn nào?

11:15 - Giải lao và chụp hình

11:30 - Viếng Chúa và Đi Đường Thánh Giá

Chiều

12:30 - Bữa trưa và sinh hoạt

13:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "... chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

14:30 - Giải lao và ghi danh

15:00 - Cử Hành LTXC

15:30 - Tâm sự kết khóa

16:15 - Giải lao

16:30 - Chầu Thánh Thể và tuyên hứa TĐCTT

17:00 - Hội ngộ nhóm TĐCTT tiên khởi

18:00 - Bế mạc hẹn tái ngộ trong Khóa LTXC 2021

 

 

 

6- GP Rochester NY

21-22/8/2020

(Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Giáo Xứ Thánh Jude Rochester NY

 

 

Thứ Sáu ngày 21/8/2020

Sáng

8:00 - Điểm danh và điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Phó Tế Nguyễn Bình Yên

 

Trưa

12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề - "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh cải thiện đời sống và tôn sùng Mẫu Tâm ra sao? 

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đã ... xúc phạm ... nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917) - TĐCTT CTT

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Này là Người" (Gioan 19:5) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 22/8/2020

Sáng

8:00 - Điểm danh (người mới) và Điểm tâm nhẹ

8:30 -  Kinh Mân Côi

9:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Phó Tế Nguyễn Bình Yên

10:00 – Giải lao

10:15 - Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Đã bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) - Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

11:15 - Giải lao

11:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "... chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

 

 

Trưa

12:30 - Viếng Chúa và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

2:00 - Chia sẻ thời sự về LTXC 4: TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót cho thế giới ngày nay

2:45 - Giải lao

Chiều

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 - Tâm sự kết khóa chung

4:30 - Xưng tội

5:30 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ Chúa Nhật   

 

 

7- TGP Washington

28-29/8/2020

(Thứ Sáu - Thứ Bảy)

GX Mẹ Việt Nam Maryland

Related image

 

Thứ Sáu ngày 28/8/2020

Sáng

8:00 - Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Trần Xuân Tâm

10:15 - Giải lao

10:30 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Trần Xuân Tâm

11:30 - Chụp hình, Viếng Chúa và Kinh Truyền Tin

 

Trưa

12:00 - Bữa trưa

13:00 - Hội thảo chủ đề - "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh cải thiện đời sống ra sao? 

14:00 - Hội thảo đúc kết   

14:45 - Giải lao

15:00 - Cử hành LTXC

15:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đã ... xúc phạm ... nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917) - TĐCTT CTT

16:30 - Giải lao

Chiều

16:45 - Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Này là Người" (Gioan 19:5) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

17:45 – Giải lao

18:00 – Kinh Mân Côi

18:30 - Kinh Thần Vụ và Chầu Thánh Thể

19:00 - Thánh Lễ

 

Thứ Bảy ngày 29/8/2020

Sáng

8:00 - Qui tụ

8:30 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Kinh Mân Côi

9:30 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Nguyễn Đình Phương, OP

10:30 – Giải lao

10:45 - Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Đã bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) - Cha Nguyễn Đình Phương, OP

11:45 - Giải lao

12:00 - Kinh Truyền Tin, Viếng Chúa và chụp hình

Chiều

12:15 - Bữa trưa

13:15 - Hội thảo đề tài - "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh tôn sùng Mẫu Tâm như thế nào? 

14:15 - Hội thảo đúc kết

14:45 - Giải lao

15:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót (với chung cộng đồng dân Chúa)

15:30 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "... chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

16:30 - Giải lao

16:45 - Chia sẻ thời sự về LTXC 4: TĐCTT là HSTTM của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót cho thế giới ngày nay

17:45 - Giải lao   

18:00 - Tâm sự kết khóa

18:30 - Kinh Thần Vụ và Chầu Thánh Thể

19:00 - Thánh Lễ

 

 

 

8- GP San Jose CA

 11-12/9/2020

 (Thứ Sáu và Thứ Bảy)

Trung Tâm Công Giáo Việt Nam

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Thứ Sáu ngày 11/9/2020

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45 - Giảng huấn Đề tài 1 "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) - Cha Phan Thế Lực

10:45 - Giải lao

11:00 - Giảng huấn Đề tài 2 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) - Cha Phan Thế Lực

 

Chiều

12:00 - Viếng Chúa

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo đề tài - "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh cải thiện đời sống ra sao? 

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

3:30 – Chia sẻ thời sự về LTXC 1: "Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "đã ... xúc phạm ... nhiều lắm rồi" (Fatima 13/10/1917) - TĐCTT CTT

4:30 - Giải lao

4:45 – Chia sẻ thời sự về LTXC 2: "... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Này là Người" (Gioan 19:5) - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 12/9/2020

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ  

8:30 - Kinh Mân Côi

9:00 - Hội Thảo đề tài "Cầu kinh Mân Côi hằng ngày" liên quan đến mệnh lệnh tôn sùng Mẫu Tâm như thế nào?

10:00 – Giải lao

10:15 - Chia sẻ thời sự về LTXC 3: "... chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37) - TĐCTT CTT

11:15 - Giải lao

11:30 - Viếng Chúa, cử hành LTXC và chụp hình

12:00 - Bữa trưa

Chiều

13:00 - Giảng huấn Đề tài 3 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31) - Cha Lưu Đình Dương

14:00 - Giải lao

14:15 - Giảng huấn Đề tài 4 "Này là Người": "Đã bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) - Cha Lưu Đình Dương

15:15 - Giải lao

15:30 - Chầu Thánh Thể cử hành LTXC và Tuyên Hứa TĐCTT

15:45 - Tâm sự giao duyên trong nội bộ TĐCTT (cũ và mới)

16:30 - Bế mạc - hẹn tái ngộ 2021

 

 

9- GP Hưng Hóa VN

17/10/2020

 (Thứ Bảy)

tại Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

 

Sáng

1- Khai mạc: Quí sơ giới thiệu TĐCTT và TĐCTT dẫn nhập vào khóa (20 phút)

2- Điểm tâm (30 phút)

3- Cầu Kinh Mân Côi (30 phút)

4- Đề tài Phúc Âm về LTXC 1 (nửa tiếng hay 45 phút - Sơ MTG HH) và tham dự viên thảo luận về đề tài 1 (nửa tiếng hay 15 phút)

5- Giải lao (15 phút)

6- Đề tài Phúc Âm về LTXC 2 (nửa tiếng hay 45 phút - Sơ MTG HH) và tham dự viên thảo luận về đề tài 2 (nửa tiếng hay 15 phút)

Trưa

7- Viếng Chúa (15 phút)

8- Bữa trưa (45 phút)

9- Sinh hoạt vui tươi và thân tình (15 phút)

 Chiều

10- Chia sẻ thời sự về LTXC 1: Thời Điểm Thương Xót (45 phút)

11- giải lao (15 phút)

12- Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót (15 phút)

13- Chia sẻ thời sự về LTXC 2: Sứ Điệp Thương Xót (45 phút)

14- giải lao (15 phút)

15- Chia sẻ thời sự về LTXC 3: Thừa Sai Thương Xót (45 phút)

16- Giải lao (15 phút)

17- Tâm sự kết khóa (30 phút)

18- Nghi thức tuyên hứa TĐCTT (15 phút)

19- Bữa tối bế mạc (45 phút)

(TĐCTT phục vụ tham dự viên đầy đủ 3 bữa sáng, trưa và chiều)

 

 

 

10- GP Đà Lạt VN

1/11/2020

(Chúa Nhật)

tại Trung Tâm Truyền Giáo GP Đà Lạt ở Di Linh

 

 

Sáng

1- Tặng quà truyền giáo ngay sau Thánh Lễ sáng 

2- Khai mạc: Cha giới thiệu chúng con, và chúng con dẫn nhập vào khóa, sau đó lần chuỗi 50 chục Kinh Mân Côi (30 phút)

3- Điểm tâm (30 phút).

4- Đề tài Phúc Âm về LTXC 1 (nửa tiếng hay 45 phút tùy Cha và Cha phó chọn) 

5- Giải lao (15 phút)

6- Đề tài Phúc Âm về LTXC 2 (nửa tiếng hay 45 phút  tùy Cha và Cha phó chọn)

7- Viếng Chúa

8- Bữa trưa

9- Sinh hoạt vui tươi và thân tình

 

Chiều

10- Chia sẻ thời sự về LTXC 1: Thời Điểm Thương Xót (45 phút)

11- giải lao (15 phút)

12- Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót (15 phút)

13- Chia sẻ thời sự về LTXC 2: Sứ Điệp Thương Xót (45 phút)

14- giải lao (15 phút)

15- Chia sẻ thời sự về LTXC 3: Thừa Sai Thương Xót (45 phút)

16- Giải lao (15 phút)

17- Tâm sự kết khóa (30 phút)

18- Chầu Thánh Thể và Nghi thức tuyên hứa TĐCTT (30 phút)

19- Bữa tối bế mạc

 

 

 

 

 

Các Ngày Tĩnh Tâm 2020 cho riêng Nội Bộ TĐCTT

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, chia sẻ phụ họa các đề tài thời sự về LTXC và về TĐCTT

 

Ngày Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC

 Chiều tối Thứ Bảy 18/4/2020 ở Saint Patrick

 

Theo Lịch Sinh Hoạt 2019 của TĐCTT như em đã phổ biến từ cuối tháng 12/2018, thì Nhóm TĐCTT Nam CA, theo lệ hằng năm từ năm 2014, chúng ta sẽ tĩnh tâm về LTXC vào Thứ Bảy áp Chúa Nhật Lễ LTXC. Tuy nhiên, năm 2019, Đại Hội Suy Tôn LTXC của Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại tổ chức vào Thứ Bảy, từ 1 giờ chiều đến 10 giờ tối, không còn Chúa Nhật như mọi năm nữa từ năm 2002 nữa. Năm 2020, Đại Hội Suy Tôn LTXC này lại chuyển lại Chúa Nhật, vì năm 2019 không có chỗ vào Chúa Nhật, chứ không phải được đổi luôn.
Bởi thế, Nhóm TĐCTT Nam California của chúng ta, nếu năm 2019 đã nắm ngay lấy cơ hội ngàn vàng này để tổ chức cho riêng nội bộ trọng thể Lễ LTXC vào chính Chúa Nhật ngày 28/4, tại Brothers of Saint Patrick, thì năm 2020 vẫn có thể uyển chuyển cho càng thích hợp hơn nữa, vào chiều tối Thứ Bảy áp CN LTXC, từ 3 giờ chiều đến 9 giờ tối, sát gần với thời khắc ĐTC Gioan Phaolô II< Vị Sáng Lập Nhóm TĐCTT 2008, đã qua đời vào lúc 9:40 tối Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 2/4/2005, sau Thánh Lễ Vọng LTXC, một lễ do chính ngài thiết lập để đáp ứng yêu cầu của Chúa Giêsu, khi ngài phong hiển thánh cho Chị Faustina ngày 30/4/2000.

Chương trình Mừng Lễ LTXC Thứ Bảy 18/4/2020 của Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ được diễn tiến như sau:

2:30 - Qui tụ

3:00 - Cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

3:30 - Đề tài chia sẻ: "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" (Mẹ Fatima 13/10/1917)

4:30 - Giải lao

4:45 - Chia sẻ đề tài: "Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục... Nhất là các linh hồn cần đến LTXC hơn" (Mẹ Fatima 13/7/1917)

5:45 - Cung nghinh Ảnh LTXC

6:00 - Thánh lễ tôn thờ LTXC

7:00 - Sửa soạn hội trường

7:30 - Tiệc mừng LTXC

8:30 - Thu dọn

9:00 - Chia tay lên đường loan truyền LTXC

 

 

Ngày Tĩnh Tâm Nhị Vị Thánh LTXC Faustina và Gioan Phaolô II

 Chúa Nhật 4/10/2020 ở Saint Patrick

 

 

Sáng: 

8:00   - Sửa soạn

8:30   - Qui tụ

9:00   - Kinh Mân Côi: Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

9:30   - Đề tài 1: Thánh Maria Faustina - Một Tế Vật Đền Tạ

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài 2: Thánh Gioan Phaolô II - Vị Giám Mục Áo Trắng

11:45 - Viếng Chúa: Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót (thay 3 giờ chiều có Thánh Lễ)

Chiều: 

12:00 - Bữa trưa

13:00 - Hội thảo

14:00 - Đúc kết và quyên góp cho Ngày Thế Giới Người Nghèo Chúa Nhật 33 Thường Niên Ngày 15/11

14:45 - Giải lao

15:00 - Thánh lễ

16:00 - Thu dọn và chia tay

 

 

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh

 Chúa Nhật 6/12/2020 ở Saint Patrick

 

Sáng: 

8:00   - Sửa soạn

8:30   - Qui tụ

9:00   - Kinh Mân Côi

9:30   - Đề tài 1: Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ: Nơi Con Nương Náu - Đường đến với Chúa

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài 2: Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ: Điểm Hẹn Thần Linh

11:45 - Viếng Chúa

Chiều: 

12:00 - Bữa trưa

13:00 - Hội thảo

14:00 - Đúc kết

14:45 - Giải lao

15:00 - Thánh lễ

16:00 - Mừng Giáng Sinh

17:00 - Tiệc mừng lễ Mẹ và Giáng Sinh