THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

TRỤ SỞ TĐCTT: TÌM KIẾM VÀ BÀN ĐỊNH

 

Nội Dung

1- TĐCTT Ban Điều Nghiên Bàn Định

2- TĐCTT Tìm Kiếm Trụ Sở Pháp Nhân

(Nội dung trên đây được sắp xếp ngược thời gian, hiện tại trên và quá khứ dưới, sau khi Tìm Kiếm rồi mới Bàn Định)

 

1- TĐCTT Ban Điều Nghiên Bàn Định

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 26, 2020 at 8:54 AM
Subject: Trụ Sở TĐCTT và Đền Thánh LTXC - Ban Điều Nghiên Bàn Định
To:
Ban Dieu Nghien

Xin kính chào Quí AC TĐCTT trong Ban Điều Nghiên của Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT,

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng cảm tạ LTXC đã thực sự tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi nhóm TĐCTT của chúng ta qua các diễn tiến của chúng ta từ khi được ơn khởi động vào năm 2008 cho tới nay, gần 12 năm. Chúng ta không thể chối cãi được sự hiện diện thần linh của LTXC qua những chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt (2016, 2918 và cả 2019), cũng như trong các chuyến Hành Hương (2014, 2017, 2019 và cả 2015 ở nội điạ Hoa Kỳ) , và việc tỏ hiện của LTXC qua những lần quyên góp bánh hóa ra nhiều vượt quá lòng mong ước của chúng ta (quĩ truyền giáo lần đầu tiên năm 2016 gần 63 ngàn MK, năm 2018 gần 108 ngàn MK, Quĩ Trụ Sở TĐCTT trên 53 ngàn MK v.v.). Chưa kể đến những ơn khác LTXC đã ban cho chúng ta, như được Giáo Quyền GP Orange công nhận ngày 17/7/2018, sau 10 năm ơn khởi động, và được trở thành một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi ngày 4/3/2019, sau 10 năm được thành lập.

Sau nữa, với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC đã hiện diện nơi tình đoàn kết của nhóm chúng ta vào Người cùng tỏ hiện qua các việc làm tông đồ về bác ái và truyền giáo của chúng ta, cũng như với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC, chúng ta hãy cùng nhau điều nghiên hai dự án chính yếu của chúng ta, như chúng ta đã phác họa và đang theo đuổi, đó là: 1- Trụ Sở TĐCTT và 2- Trung Tâm LTXC

Bởi vậy, nhân dịp Nhóm TĐCTT chúng ta Mừng Tân Xuân, Chúa Nhật 2/2/2020, ở Hội Trường Giáo Xứ Saint Barbara, chúng ta hãy họp bàn với nhau về việc tiến hành tậu mãi hai cơ sở theo nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta sẽ họp nhau ở trong văn phòng của Cha Phạm Ngọc Tuấn (nếu dưới 10 người), hay trong phòng ăn của nhà xứ Saint Barbara (nếu trên 10 người), từ 3:00 pm đến 5:00 giờ chiều, nghĩa là ngay trước buổi mừng tân niên chung cho tiện giờ và tiện nơi cho chúng ta. XIN CHÚNG TA ĐẾN SỚM HƠN 5-7 PHÚT ĐỂ KHAI MẠC ĐÚNG GIỜ VÀ ĐỠ MẤT GIỜ VÀ KỊP GIỜ MỪNG TÂN XUÂN CHUNG VỚI NHÓM Ở HỘI TRƯỜNG. 

Trong buổi họp đặc biệt đầu năm này, chúng ta sẽ bàn đến những chi tiết cần thiết về vấn đề Đền Thánh LTXC và Trụ Sở TĐCTT sau đây:

Đền Thánh LTXC

1- Hai Giáo Phận

2- Một Tập Sách 

3- Thư Kêu Gọi

4- Việc Gây Quĩ

Trụ Sở TĐCTT  

1- Chọn địa điểm

2- Ban Điều Nghiên

3- Việc tậu mãi

4- Việc tìm kiếm

Sau hết, theo tinh thần và chiều hướng của email em gửi chung nhóm ngày 7/1/2020 về "Trụ Sở TĐCTT - Tiến Trình Sở Hữu", em xin phép được thành lập Ban Điều Nghiện cho 2 dự án cần thiết và quan trọng này của chúng ta, trong đó, bao gồm 14+ quí anh chị em cùng với Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn như dưới đây:

1- Ban Giám Đốc Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT (3): Quí TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga (president), Nguyễn Vũ Tammie (secretary) và Bùi Xuân-Hồng Rosalie (treasurer)

2- Ban Cố Vấn (3): Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn, TĐCTT Huỳnh Lâm Sum (thư ký Nhóm TĐCTT) và Anh Nguyễn Việt Phát (phụ tá kế toán cho hiệp hội),

3- Ban Chuyên Môn (2+2): TĐCTT Nguyễn Phúc và Nguyễn Thy (realtors), TĐCTT Đinh Ngọc Duy và Nguyễn Hữu Quang (contractors),

4- Ban Hỗ Trợ (4): TĐCTT Hoàng Minh và Trần Kim Oanh, Anh Trần Sơn Định và Chị Nguyễn Cẩm Tú  

5- Ban Cổ Phần (1): TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ   

Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Đấng sáng lập Nhóm TĐCTT, chuyển cầu cùng LTXC cho chúng con, cũng như cho các toan tính và thiện chí nỗ lực của chúng con, trong tất cả mọi việc tông đồ của chúng con cùng nhau thực hiện, nhất là việc chúng con đáp ứng lời kêu gọi của ngài, trong việc cố gắng sống ơn gọi TĐCTT và theo đuổi sứ vụ TĐCTT của chúng con, theo gương của Mẹ Maria TMTX, theo tinh thần "totus tuus" nhờ Mẹ đến với Chúa của ngài và như ngài!

em tĩnh 

 TĐCTT Ban Điều Nghiên Bàn Định

  

 

Phần gợi ý để bàn định dưới đây, ở mặt sau của tờ tài liệu được soạn dọn cho cuộc họp này, chưa hề được đụng tới

 

Trụ Sở:    1- Để Cơ sở hóa tính cách pháp nhân của Nhóm TĐCTT đã được cả giáo quyền lẫn chính quyền công nhận;

                   2- Để làm nơi sinh hoạt suốt năm đủ mọi thứ của nhóm;

                   3- Để làm nơi phục vụ bác ái xã hội theo chủ trương loan truyền LTXC của nhóm nữa.

Tìm kiếm: 1- Bởi thế cần tìm kiếm một nơi nào thích đáng, nhất là các nhà thờ Tin Lành có sẵn cơ sở và đầy đủ phòng ốc, để sinh hoạt nội bộ, phục vụ bác ái, còn cho thuê tĩnh tâm nữa;

                  2- Nếu không có chỗ nào chung cho cả 2: trụ sở sinh hoạt lẫn cơ sở phục vụ, thì đành chịu mua hai nơi khác nhau:

                  2a- Một chỗ để làm trụ sở pháp nhân & sinh hoạt, có thể là 1 trong 3 thành phố ở Orange County là Garden Grove (trung độ), Westminster (phía tây) và Santa Ana (phía đông);

                 2b- Một chỗ khác để làm cơ sở phục vụ hợp với sứ vụ LTXC của mình, đồng thời nhờ đó kiếm thêm lợi tức trang trải chi phí mỗi tháng (cho việc sang nhượng hay làm chủ).

Sang/mua:1- Làm chủ (nếu có tiền down) hay sang nhượng (nếu không có tiền down);

                   2- Làm chủ (owner): cần down payment và qualification để mua, bằng cách góp cổ phần trong nội bộ, bao gồm những anh chị em TĐCTT tự nguyện và có khả năng.

                   3- Sang nhượng (leasing): không cần tiền down nhưng cần tiền để chỉnh trang và mua sắm cho việc phục vụ xã hội để kiếm lợi tức mà trang trải tiền sang nhượng hằng tháng. 

Ngân quĩ:  1- Nếu mua một nơi cho cả sinh hoạt và phục vụ, thì ngân quĩ sẽ được sử dụng vào việc trang trải cho trụ sở này lúc ban đầu, cho đến khi có lợi tức từ việc phục vụ;

                   2a- Nếu cần hai nơi khác nhau thì hiện quĩ sẽ được dùng vào việc trang trải chi phí hằng tháng cho cơ sở phục vụ, cho đến khi có lợi tức từ việc phục vụ ở cơ sở này,

                   2b- Còn chính trụ sở thì hiện quĩ (1/3 hay 1/2) cần cho việc chỉnh trang cho thích hợp với sinh hoạt của nhóm và (2/3 hay 1/2) trang trải chi phí thuê mướn hằng tháng.

Phục vụ:   1- Việc phục vụ bác ái xã hội hợp với sứ vụ loan truyền LTXC của Nhóm TĐCTT, đồng thời lại kiếm được lợi tức trang trải cho trụ sở hay cả nơi phục vụ nữa;

                   2- Ở Mỹ đáng phục vụ nhất là người già, những con người cảm thấy buồn tủi và sống cô đơn hơn ai hết, cần được yêu thương và quan tâm, an ủi và chăm sóc xứng đáng;

                   3- Họ cũng gần đất xa trời, rất dễ giúp họ về với Chúa, nếu họ là tín hữu Công giáo, hay giúp họ trở lại Công giáo, nếu họ là những người anh chị em ngoại đạo hay vô đạo. 

Hướng vọng:

                  1- Theo chiều hướng và sứ vụ loan truyền LTXC, Nhóm TĐCTT sẽ phục vụ bác ái xã hội nữa, chứ không chỉ ở chỗ mở các Khóa LTXC hay ở việc truyền giáo cho đến nay;

                 2- Việc bác ái xã hội được Nhóm TĐCTT đã chủ trương ngay từ đầu, qua các lần tặng quà homeless ở downtown Los Angeles, một năm ít là 2 lần: Giáng Sinh và Phục Sinh;

                  3- Đền Thánh LTXC chẳng những để suy tôn LTXC, bằng phụng vụ và loan truyền LTXC bằng tĩnh tâm, mà còn là nơi để phục vụ LTXC nữa - xây thêm 1 giẫy nhà phục vụ;

                  4- Thành phần phục vụ bác ái xã hội ở Đền Thánh hay ở Trụ Sở, trước hết và trên hết, là anh chị em TĐCTT, có lương xứng hợp, nếu thiếu người sẽ thuê mướn ngoài nhóm;

                  5- Nhân viên phục vụ bao gồm giám đốc, thủ quĩ, thư ký kiêm tiếp viên, chuyên viên (đầu bếp, y tá...) và nhân viên (một nhân viên coi sóc bao nhiêu người già tùy qui định);

                 6- TĐCTT nào hưởng an sinh xã hội có thể phục vụ như tình nguyện viên, không lương, nhờ đó biến việc phục vụ thành gấp đôi, ở chỗ income thành tiền truyền giáo và bác ái;

                 7- Ở Việt Nam giới trẻ lại cần phục vụ hơn giới già, nên Nhóm TĐCTT cũng trích income từ Mỹ gửi về VN hỗ trợ các cơ quan bác ái xã hội, trong đó có cả dòng của Cha Tuấn; 

                 8- Nếu có khả năng, chính Nhóm TĐCTT ở Mỹ sẽ trích quĩ của mình ra để thành lập ở VN những cơ sở chuyên phục vụ giới trẻ: các trẻ em mồ côi và các trẻ em bị tật nguyền.   

Việc Nhóm TĐCTT tậu mãi Bất Động Sản để làm: Trụ Sở TĐCTT  Trung Tâm LTXC.

Theo dự tính từ đầu thì chúng ta sẽ cố gắng có được 2 cơ sở này: một cho nội bộ là Trụ Sở TĐCTT và một cho chung cộng đồng là Trung Tâm LTXC.

Trụ Sở TĐCTT trước, ở Orange County vì là nơi Nhóm TĐCTT đã được Giáo Phận Orange công nhận là một hội đoàn công giáo tiến hành trong Giáo Hội;

Trung Tâm LTXC, ở bên Quận Hạt San Bernardino hay Riverside, cả 2 đều thuộc về Giáo Phận San Bernardino, nơi vừa rẻ tiền lại vừa rộng đất.

Vấn đề cần nhất cho 2 cơ sở này đó là tiền bạc để có thể tậu mãi.

Về Trụ Sở TĐCTT, trong 5 tháng rưỡi (16/8/2019 - 2/2/2020) chúng ta đã đóng góp được gần 65 ngàn MK (xin xem bản tường trình lần thứ 15 riêng sau);

Về Trung Tâm LTXC, dự phí 20 triệu MK, theo dự tính, sau Biến Cố Hội Ngộ Mừng Xuân này, em bắt đầu gửi thư đi quyên góp từ các đại mạnh thường quân tỷ phú Mỹ quốc.

Tuy nhiên, "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) theo ý định quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, dự án về 2 cơ sở này,

qua phiên họp lần đầu tiên của Ban Điều Nghiên với Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn ở Nhà Xứ Giáo Xứ St Barbara,

từ 3 đến 5 giờ chiều Chúa Nhật 2/2/2020, nghĩa là ngay trước Biến Cố TĐCTT Nam CA Hội Ngộ Mừng Xuân cùng ngày từ 5 giờ chiều,

đã được đơn giản hóa và cô đọng lại như sau:

1- Cả 2 nơi: Trụ Sở TĐCTT và Trung Tâm LTXC, sẽ gộp lại thành 1 và ở ngay tại Orange County, thay vì 1 ở Orange County và 1 ở bên GP San Bernardino.

2- Nhờ đó, vừa rẻ hơn lại vừa tiện hơn, nếu mua một nhà thờ Tin Lành khang trang giá khoảng 5-7 triệu MK, thay vì trên 20 triệu MK cho cả 2 cơ sở như dự tính trước đây.

3- Tuy nhiên, vấn đề cần phải làm sao để có tiền để trả hằng tháng, dù là sang nhượng (for lease) không cần tiền down, hay dù là tậu mãi (for sale), do TĐCTT góp cổ phần đứng mua.

4- Nên vấn đề kiếm income đã được đặt ra, và do đó Trung Tâm LTXC của Nhóm TĐCTT chẳng những là Trụ Sở Sinh Hoạt, là Đền Thánh LTXC mà còn là Cơ Sở Bác Ái Xã Hội nữa.

5- Khi gửi thư đi quyên góp, người ta dễ mở lòng hơn, khi thấy cơ sở của chúng ta bao gồm cả tính cách phục vụ bác ái xã hội, chứ không phải chỉ nguyên việc đạo đức thuần tôn giáo.

6- Một dịch vụ bác ái đang cần, lại vừa dễ kiếm lợi tức vừa hợp với lòng thương xót, đó là việc chăm sóc người già lành mạnh (không bệnh tật) nhưng cần đến assisted living services.

7- Trong Nhóm TĐCTT có khá nhiều anh chị em, kể cả Cha Đức Minh, hằng ngày vẫn đến viếng thăm các cụ ở trong những nhà dưỡng lão và tỏ ra thích thú với việc phục vụ này...

 

Một Kinh Nghiệm về đợt tìm kiếm thứ 2 (ở phần Tìm Kiếm dưới đây), đó là chữ "off market",

một chữ vừa có nghĩa là "không muốn xuất hiện trên thị trường" theo nghĩa for sale by owner,

đồng thời cũng có nghĩa là "đã bán được rồi nên không còn trên thị trường nữa".

3 Nhà Thờ Tin Lành ở đạt tìm kiếm thứ hai này theo nghĩa thứ 2, sau khi chúng ta đã tìm kiếm theo nghĩa thứ 1.

 

Dầu sao, qua 2 đợt tìm kiếm 1 và 2, dù không được gì, nhưng lại có thêm kinh nghiệm sở hữu Trụ Sở TĐCTT, như sau:

1- Nhờ căn nhà thứ 2 ở 9411 Chapman Ave trong đợt tìm kiếm thứ 1,

em mới có ý nghĩ TĐCTT bỏ quĩ trụ sở ra để remoldeling cái nhà, làm cho nó thêm giá trị, thì khỏi trả tiền thuê hằng tháng;

2- Nhờ ngôi nhà thờ thứ 3 ở Huntington Beach trong đợt tìm kiếm thứ 1,

em mới có ý nghĩ góp cổ phần để mua và quĩ trụ sở TĐCTT được sử dụng để trả tượng trưng thuê hằng tháng, vì ở đó không cần sửa;

3- Nhờ ngôi nhà thờ thứ 4 trong đợt tìm kiếm thứ 2,

em nẩy ra ý nghĩ là sử dụng ngay trụ sở TĐCTT để kiếm income bằng chính việc bác ái xã hội, như chăm sóc người già VN v.v.

 

TÓM LẠI:

 

CHO TỚI NAY, CHỈ CÓ 1 CHỖ DUY NHẤT TRONG 2 ĐỢT TÌM KIẾM THÔI, ĐÓ LÀ

CĂN NHÀ SỐ 9411 CHAPMAN AVE - GARDEN GROVE.

NƠI CHỈ CÓ THỂ TẠM THỜI CHO TĐCTT SINH HOẠT VỚI TƯ CÁCH PHÁP NHÂN THÔI,

CHỨ KHÔNG THỂ KIẾM THÊM INCOME NHƯ Ở NHÀ THỜ 7171 TRASK WESTMINSTER

 

THEO CHIỀU HƯỚNG CỦA KINH NGHIỆM TÌM KIẾM TRỤ SỞ TRƯỚC PHIÊN HỌP BÀN ĐỊNH CỦA BAN ĐIỀU NGHIÊN,

MỘT KINH NGHIỆM KHIẾN Ý NGHĨ ĐƠN GIẢN HÓA Ở CHỖ BAO GỒM CẢ TRỤ SỞ VÀ TRUNG TÂM VỀ MỘT NƠI LÀ OC, ĐÃ ĐƯỢC BÀN QUYẾT

TRONG PHIÊN HỌP CỦA BAN ĐIỀU NGHIÊN NGÀY 2/2/2020 Ở NHÀ XỨ VỚI CHA TỔNG LINH HƯỚNG,

 

TĐCTT VẪN TIẾP TỤC TÌM KIẾM MỘT KHU NHÀ THỜ NÀO CÓ ĐẦY ĐỦ FACILITIES ĐỂ LÀM TRUNG TÂM LTXC, BAO GỒM CẢ

TRỤ SỞ PHÁP NHÂN, TRỤ SỞ SINH HOẠT CHO NỘI BỘ NHÓM VÀ CƠ SỞ PHỤC VỤ BÁC ÁI XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG,

ĐẶC BIỆT LÀ QUÍ VỊ CAO NIÊN CẦN ASSISTED LIVING SERVICES,

BỞI VÌ CÓ INCOME TỪ VIỆC PHỤC VỤ BÁC ÁI XÃ HỘI HỢP VỚI SỨ VỤ LOAN TRUYỀN LTXC CỦA NHÓM TĐCTT NÀY

NHÓM MỚI CÓ THỂ TRẢ LEASE/LOAN HẰNG THÁNG CHO TRUNG TÂM,

MỘT TRUNG TÂM ĐƯỢC SANG NHƯỢNG BỞI OWNER NÀO ĐÓ,

HAY ĐƯỢC MUA LẠI BỞI MỘT SỐ TĐCTT QUALIFIED ĐỨNG RA MUA RỒI NHƯỢNG LẠI (FOR LEASE) CHO TĐCTT SỬ DỤNG.

 

 

2- TĐCTT Tìm Kiếm Trụ Sở Pháp Nhân

 

Công việc tìm kiếm một nơi thích hợp để làm Trụ Sở TĐCTT là điều không thể nào không tiến tới, vì đó là những gì chúng ta đang mong muốn. Tuy nhiên, trong khi thời điểm để bắt đầu thực hiện việc tìm kiếm này chưa được ấn định gì hết, thì tự nhiên nó đến, đến từ chính nội bộ TĐCTT, từ một số chị tự động cho chúng em biết có chỗ này chỗ kia. Đáng lẽ, theo tiến trình thì sau ngày TD89CTT mừng tết 2/2/2020, thời điểm tạm chấm dứt Quĩ TĐCTT mới bắt đầu thực hiện việc tìm kiếm. Nhưng không ngờ thời diểm lại đến sơm hơn dự tưởng và lại vào thời điểm vừa đủ 5 chiếc bánh và 2 con cá.

Thật vậy, ngay khi Quĩ Trụ Sở TĐCTT vừa mới kiếm được 2 con cá là 2 lượng vàng bán đi vào ngày 20/12/2019, thì chỗ đầu tiên ở Westminster được giới thiệu. Thế rồi ngay khi quĩ vừa đủ 5 chiếc bánh là 50 ngàn MK (không kể 2 con cá) vào ngày 4/1/2020, thì ngày 3/1/2020, em nhận được tin nhắn của một chị về địa điểm thứ 2 ở Garden Grove. Ngay sau ngày em tường trình Quĩ Trụ Sở TĐCTT đã đủ 5 chiếc bánh và 2 con cá: $50,590.00 (5 chiếc bánh: $50,580.00 + 2 con cá $3,510.00), em lại nhận được tin nhắn của một chị nữa hôm mùng 6/1/2020 về một địa điểm ở Huntington Beach.

Em sẽ trình bày cho thấy từng nơi, bao gồm cả hình ảnh lẫn các chi tiết liên quan đến từng nơi, như vị trí và nhất là giá cả:

 

 

TÌM KIẾM ĐỢT NHẤT

 

 

1- Westminster Bible Chapel ở Westminster

Giới thiệu: TĐCTT Trần Kim Oanh ngày 20/12/2019 sau khi bán 2 lượng vàng

Vị trí: cuối đường 13 (ở góc quanh) và từ đường Beach vào

Tham quan: Thứ Sáu ngày 20/12/2019

Thăm dò: Thứ Bảy ngày 21/12/2019

Tham dự: 5 TĐCTT - Trần Kim Oanh, Hoàng Minh, Trần Mỹ Dung, Cao-Bùi Thúy-Nga, cao tấn tĩnh

Kết quả: Cơ sở này, được biết rằng, owner đã chết, nhưng người con vẫn chưa muốn bán và vẫn muốn để cho 3 congregations Mỹ-Mễ-Hàn sinh hoạt. 

 

2- Văn Phòng Địa Ốc và Tài Trợ ở Garden Grove

Giới thiệu: TĐCTT Nguyễn Phúc ngày 3/1/2020

Vị trí: Góc Brookhurst và Gilbert thuộc thành phố Garden Grove

Tham quan: Thứ Bảy ngày 4/1/2020

Thăm dò: Thứ Bảy ngày 11/1/2020

Tham dự: TĐCTT tĩnh nga

Kết quả: 1- Văn Phòng địa ốc và tài trợ này, khi vào bên trong mới thấy hình như không còn làm việc nữa, nhưng chưa đề bảng bán, nhưng được giá thì bán;

              2- Văn phòng này có liên hệ chung owner với một căn bên cạnh, hình thức như sinh đôi, nhưng bên trong thì trống trơn không ai ở và làm việc;

              3- Đằng sau cả 2 ngôi nhà như sinh đôi này, nhất là ngôi nhà trống, có khoảng sân rộng bằng concrete, có thể đậu được mỗi bên trên 15 xe;

              4- Tổng cộng cả khu đất, bao gồm cả 2 ngôi nhà này (mỗi ngôi nhà khoảng 1,250.00 SF), là 15 ngàn SF;

              5- Sau khi tham quan, owner chỉ muốn bán căn không phải văn phòng, dễ dàng tái thiết lại để đáp ứng nhu cầu hội họp của Nhóm TĐCTT;

              6- Giá là 700 ngàn MK, nếu mua thì có thể được đậu xe ở đằng sau ngôi nhà văn phòng nữa nếu cần;

              7- Cơ sở ở trong khu thương mại này gần gũi và giá cũng không đến nỗi nào, lại có chỗ đậu xe, nếu cần ở dọc 2 bên đường Chapman

            

Căn nhà văn phòng địa ốc và tài trợ được TĐCTT Nguyễn Phúc giới thiệu, nếu được giá thì bán, chưa rao bán

mặt tiền của văn phòng địa ốc và tài trợ - 9401 - nhưng không thấy bảng hiệu ở bên ngoài

hai ngôi nhà sinh đôi nhìn mặt tiền từ phía tây

Mặt tiền của cặp nhà song sinh nhìn từ phía đông, từ bên căn nhà bỏ trống tính bán cho Nhóm TĐCTT

Ngôi nhà trống ở giữa - 9411 - bên phải là căn văn phòng địa ốc, và bên trái là căn văn phòng bảo hiểm Mercury

Căn nhà bỏ trống này hình như trước đây là văn phòng sửa chữa "computer services", vì ở bên ngoài có cột bảng hiệu cao như vậy

Sân đằng sau ngôi nhà bỏ trống - 9411 - mà owner muốn bán cho Nhóm TĐCTT

Từ sân đằng sau căn nhà trống nhìn sang sân sau của căn nhà văn phòng địa ốc và tài trợ, một khoảng sân chưa đổ xi măng hết như bên căn nhà trống

Phía mặt nhà đằng sau ngôi nhà trống - 9411 - bên trong có 1 phòng vệ sinh và không có bếp

Căn nhà nhỏ ở đằng sau như giữa hai căn nhà sinh đôi này là garage xe của căn nhà văn phòng địa ốc và tài trợ

Sân đằng sau căn nhà văn phòng địa ốc và tài trợ

góc nhà ở đằng sau căn địa ốc và tài trợ

Sân sau của căn địa ốc và tài trợ có chiếc xe đậu ngay sau garage của căn nhà văn phòng này

Cổng chung của 2 căn nhà sinh đôi từ ngoài đường Chapman vào sân đằng sau của cả 2 căn nhà

Cặp nhà song sinh nhìn từ phía đông, từ hàng rào đằng sau căn nhà của văn phòng bảo hiểm gần đường Gilbert

Hàng cửa song sắt che chắn hai sân sau của căn nhà bỏ trống và căn văn phòng bảo hiểm có thể mở ra để đậu thêm xe nếu được phépTheo google thì 2 ngôi nhà 9401 và 9411 trên đây thực ra đã được for sale từ 2007, nên đằng trước nhà trông khác hiện nay, nhưng vẫn có cột bảng hiệu từ bấy giờ. Nếu thế thì cặp nhà 8401 và 8411 này được xây lại từ cuối thập niên 2000, cho tới nay mới hơn kém 10 năm. Nếu mua căn 8411, chúng ta có thể vừa lên lầu vừa nới rộng ra đằng trước còn trống.

9401 Chapman Avenue

Garden Grove, CA 92841 ·  Office For Sale

9401 & 9411 CHAPMAN AVENUE

Listing ID: 15085015 Date Created: 04/10/2007 Last Updated: 07/05/2007

DESCRIPTION

Property consists of 2 one story office buildings. At present it is vacant and could be a good start up owner user office property.

The property is located on a major street between Brookhurst and Magnolia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Old World Village Church ở Huntington Beach

Giới thiệu: TĐCTT Hoàng Kim ngày 6/1/2020

Vị trí: góc Freeway 405 và đường Beach, xa hơn Saint Patrick hơn 1 dặm về phía nam

Diện tích: 9,420 SF bao gồm 2 buildings tách biệt và đối diện nhau - nhà thờ và văn phòng

Giá bán: $2,628,000.00 (riêng nhà thờ giá bán chỉ còn $1,150,000.00)

Tham quan: Thứ Bảy ngày 11/1/2020

Tham dự: TĐCTT tĩnh nga

Kết quả: Nhà thờ dù đẹp, giá rẻ, nhưng không thể tậu mãi vì thiếu chỗ đậu xe, nên nhà thờ cả năm chưa bán được.

 

Cột Bảng Hiệu Khu Làng Cổ - Odl World Village được dựng đứng ở parking phía tây

Khu Làng Cổ này được cấu tạo bởi nhiều thứ khác nhau: international shops, restaurants and festivals, như trên bảng hiệu cho thấy

lối đi trong khu làng cổ này toàn bằng gạch, và trên đây là hai lối đi từ 2 bên parking vào ngôi nhà thờ for sale

Ngôi nhà thờ for sale mặt tiền

Ngôi nhà thờ for sale trị giá $1,150,000.00 MK, và phải bán sau văn phòng

Văn Phòng của Nhà Thờ, đối diện với nhà thờ

Ngôi nhà thờ for sale có basement để làm hội trường và phòng ăn bao gồm cả bếp

Nhìn suốt bên hông của cả 2 buildings nhà thờ và văn phòng

Nhà thờ và văn phòng (cả hình trên lẫn hình dưới) đối diện nhau nhìn về hai phía ngược chiều

Văn phòng 3 lầu của nhà thờ, một văn phòng cũng for sale giá trên 2 triệu MK và phải bán trước ngôi nhà thờ

 

 

 

 

TÌM KIẾM ĐỢT HAI

 

Có thể nói 3 cơ sở bất động sản trên đây thuộc về đợt thứ nhất tìm kiếm Trụ Sở TĐCTT, hoàn toàn bất ngờ và trước thời điểm dự định. Và đợt thứ hai, ngược lại, dù tiếp theo đợt thứ nhất, và cách nhau chỉ 1 tuần, nhưng được tự động tìm kiếm từ trên google về các nhà thờ cùng đất đai for sale ở Orange County, nhưng chỉ lựa những nơi thuận tiện nhất, bao gồm 3 thành phố đông dân Việt Nam nhất, là Westminster, Garden Grove và Santa Ana. Và nhắm đến các nhà thờ hơn là các cơ sở thương mại khác. Sau đây là 3 nhà thờ Tin Lành, 2 trong 3 là của Việt Nam hay có Việt Nam, tuy nhiên, trong list thì thấy rằng off market, chứ không for sale. Nghĩa là cả 3 nơi này đều có ý muốn bán nhưng không muốn lên list for sale.

 

 

 

 

4- CHURCH FOR SALE WESTMINSTER

Tham quan: ngày Thứ Bảy 18/1/2020

Tham dự: chúng em tĩnh nga (coi trước xem sao đã, chưa liên lạc gì với ai)

Cảm nhận: nếu mua được ngôi nhà thờ này thì quá tuyệt vời, ưng ý nhất trong các nơi, cả đợt 1 trước lẫn đợt 2 này

Thăm dò: chiều Thứ Tư 22/1/2020 qua điện thoại 714-983-8371 lúc 2:10 pm thì được biết đâu có bán!

7171 Trask Ave

Westminster, CA 92683 ·  Special Purpose For Sale


CHURCH FOR SALE WESTMINSTER

Listing ID: 19242216 Date Created: 05/15/2015 Last Updated: 07/27/2015

DESCRIPTION

9,384 SF Religious Facility for sale featuring a sanctuary that seats +/- 170, offices, classrooms, fellowship hall, kitchen with residence/parsonage. Approx. 50 parking spaces on-site.

located in Westminster just minutes from I-405.

 

 

Thăm dò (qua Chị Nguyễn Thy) ngày Thứ Sáu 17+19/1/2020

Purchase Price năm 2015 là $2,670,000 (không biết giá bán lại sẽ bao nhiêu?)

Trị giá hiện tại là $2,833,425.00 (căn cứ theo thuế)
Purchase Date: 07/24/2015
Financing: Free with Trial

Property Details: 7171 Trask Ave

MISCELLANEOUS (Commercial)  Home Size: 10,261 sqft Lot Size: 1.32
acres  Built in: 1961 Parcel Number: 09603127  County: Orange
Subdivision: CITY/WESTMINSTER  Census: 1 Tract: 99904  Lot: 2

http://www.htwestminster.com/
http://www.htwestminster.com/ban-nganh-2

Email: htwestminster@gmail.com
Phone: 1 (714) 983-8371
Address: 7171 Trask Ave,
Westminster, CA 92683

Han Gil Korean Church

7171 Trask Ave, Westminster, CA 92683

(714) 799-7331


7171 Trask Ave

ABOUT THE PROPERTY

Beautiful church facility available for Sunday afternoon service. The
sanctuary holds 150+. Fellowship hall holds up to 100; Classrooms and
nursery; Ample parking space. We are located between 405 and 22
freeway, off Goldenwest St. Also available for Conferences and other
events. Please contact (reply) Ken 714-983-8371

 

 

 

phía đằng sau tha hồ mà đậu xe và còn một giẫy nhà để làm cơ sở phục vụ bác ái xã hội

 

 

5- WOORI CHURCH

 

Tham quan: Thứ Bảy 18/1/2020

Tham dự: chúng em tĩnh nga (coi trước xem sao đã, chưa liên lạc gì với ai)

Thăm dò: chiều Thứ Tư 22/1/2020 qua điện thoại 714-495-1814 lúc 2:15 pm thì được biết đâu có bán!

 

8782 Lampson Ave

 

Garden Grove, CA 92841 ·  Special Purpose For Sale

 

WOORI CHURCH

Listing ID: 19013616 Date Created: 12/09/2014 Last Updated: 03/25/2015

DESCRIPTION

Heart of Garden Grove, with 9,338 Square Footage of building space. Beautiful location. Chapel has 170 seats with a capacity of 300, plus a full basement. Fellowship room for 187 people, not included in the building square footage, 2 kitchens, an education wing, a playground, previous Preschool approval, 15 classrooms, 4 bathrooms (up and down), approximately 60 regular-sized parking spaces (more spaces are possible), 2 offices, and baptistery. Two churches are currently renting for $4,000 a month.

Lampson and west of Magnolia BL .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- RARE CHURCH FACILITY WITH EXTRA LAND

 

Tham quan: Thứ Bảy 18/1/2020

Tham dự: chúng em tĩnh nga (coi trước xem sao đã, chưa liên lạc gì với ai)

Cảm nhận: Nhà thờ này đất rộng, có thể biến thành một Tiểu Đền Thánh LTXC ở ngay OC thay vì sang bên GP San Bernardino. Và như thế Nhóm TĐCTT không cần phải mua thêm Trụ Sở TĐCTT nữa, vì đã có chính Tiểu Đền Thánh LTXC ở nơi này rồi. Tuy nhiên, đằng trước nhà thờ là khu dân cư hơi chật. Có thể sẽ bị complain khi có tổ chức linh đình ở đây, khi biến parking đằng sau thành một khu vực tham dự cho cả chục ngàn người, và nếu thế lại thiếu chỗ đậu xe v.v.

 

 

 

12612 Buaro Street

Garden Grove, CA 92840 ·  Special Purpose For Sale 714-534-1135

 

RARE CHURCH FACILITY WITH EXTRA LAND

Listing ID: 19768507 Date Created: 05/05/2016 Last Updated: 02/15/2017

DESCRIPTION

Rare church property in OC for sale. 2-acre lot with three buildings consisting of 10,566 SF which includes a 4,800 SF main sanctuary with 260 seating capacity, a 3,366 SF building with kitchen, fellowship hall,and an office, a 2,400 SF building with various size classrooms. 2 extra modular offices are not included in the square footage. 121 parking spaces. No additional CUP needed for a religious use. Excellent for other uses such as school, etc. Excellent r