THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

The Viet Apostolate of Divine Mercy:

Trụ Sở Pháp Nhân và Sinh Hoạt

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 29, 2019 at 6:49 PM
Subject: Họp về vấn đề Non-Profit của Nhóm TĐCTT
To: TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT II CA OC - Huynh Sum <sum.huynh@gmail.com>, TDCTT II CA OC - Huynh Thi My Hanh <huynhthimyhanh@yahoo.com>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>, TDCTT XVI CA OC Dinh Tuyet Mai <dinhttuyetmai@gmail.com>, TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, TDCTT XII CA SB - Ngo Thi Trinh <trinhngo2843@gmail.com>
Cc: TDCTT V VA - Nguyen Van Luy <luym41@yahoo.com>, TDCTT VI TX Hou - Nguyen Diem <hdiem.nguyen@hotmail.com>, TDF DT Vu Ronald <ronaldvu@att.net>, CMC THDC Khuong Tin <tinapmj@yahoo.com>, TDCTT V PA Phil - Nguyen Khac Quang va Nguyen Thi Dau <quangdaunguyen@gmail.com>, GDTHDC SJ Theresa Do <theresado7@gmail.com>

Ave Maria TMTX

Quí AC TĐCTT rất thân mến của em,

Như chúng ta đã biết, Nhóm TĐCTT chúng ta đã được trở thành một pháp nhân (legal entity) trước chính quyền Tiểu Bang California và nhờ đó đồng thời cũng được Liên Bang ban đặc quyền miễn trừ thuế (Tax-Exempt Status) cho chính hiệp hội bất vụ lợi (non-profit organization) của mình cũng như cho những ai đóng góp cho mình.

Đây là một đặc ân nhưng cũng là một trách nhiệm rất nặng nề về tiền bạc, chúng ta cần phải rất thận trọng để làm cho đúng với các qui định của chính quyền tiểu bang lẫn liên bang. Cho dù chúng ta có quyền lợi được quyên góp để lấy tiền: 1- mua Trụ Sở TĐCTT ở GP Orange; 2- xây dựng một Trung Tâm LTXC; và  3- các việc tông đồ về truyền giáo cùng bác ái xã hội sau này, chúng ta cũng cần phải nắm vững nguyên tắc pháp nhân cần phải tuân giữ và đường lối hành chánh buộc phải theo, đúng với hạn kỳ được qui định, kể từ lúc chúng ta bắt đầu mở trương mục với nhà băng.

Chính vì tính cách rất quan trọng và cần thiết về cả kiến thức lẫn việc làm này mà để bắt đầu, chúng ta cần phải ngồi lại với nhau để nắm vững vấn đề chung, và phân nhiệm phần hành chuyên môn cần phải thực hiện. Thời điểm em thấy ý nghĩa nhất cho phiên họp sơ khởi quan thiết này là vào Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 3/8/2019, ở nhà AC Duy Dung, sau khi chung nhóm Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ở nhà AC Định Tú tại Newport Beach. 

Em không muốn phiên họp sơ khởi này phải đợi cho mãi tới Thứ Sáu ngày 16/8/2019 là ngày Nhóm TĐCTT Mừng Tạ Ơn được trở thành một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi Được Đặc Quyền Miễn Trừ Thuế, một biến cố sẽ  diễn tiến ở Nhà Thờ và Hội Trường St Barbara, từ 5:00 pm đến 9 giờ tối, có lễ, có tiệc, kèm theo hướng dẫn và phát động, như em sẽ thông báo sau, và ngày 16/8/2019 này đồng thời cũng là  thời điểm bắt đầu tiến trình gây quĩ cho Trụ Sở TĐCTT. 

Em hy vọng rằng sau phiên họp ngày 3/8/2019, chúng ta bắt đầu mở trương mục với nhà băng, vào chính Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2019, để bắt đầu thâu nhận tiền đóng góp cho các mục tiêu xây dựng và tông đồ như dự trú trên đây của chúng ta.

Xin LTXC chúc lành cho mọi dự tính của Nhóm TĐCTT chúng ta, do chính Người gợi lên và chắc chắn sẽ được Người hoàn thành vào thời điểm của Người theo cách thức Người muốn, với tất cả lòng tin tưởng tuyệt đối của chúng ta vào Người, như một Mẹ Maria, Nữ Tỳ Xin Vâng!

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 3, 2019 at 11:26 AM
Subject: The Viet Apostolate of Divine Mercy
To: TDCTT II CA OC - Huynh Sum <sum.huynh@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Ave Maria TMTX

Quí AC trong Ủy Ban Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT rất thân mến của em,

Hôm nay, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/8/2019, ngày của Đức Mẹ, Ngày Thánh Mẫu, ngày chúng ta cố ý chọn để bắt đầu họp mặt lần đầu tiên, sau khi Nhóm TĐCTT được Tiểu bang California chấp nhận là một Non-Profit Organization ngày 4/3/2019 và được Liên bang ban cho đặc quyền miễn trừ thuế Tax-Exempt Status ngày 28/6/2019.

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ LTXC và xin LTXC tiếp tục ở với chúng ta trong việc sử dụng những gì Người ban cho chúng ta qua chính quyền cả tiểu bang lẫn liên bang để có thể thực hiện các dự án xây dựng và sứ vụ tông đồ của chúng ta.

Sau nữa, về phần mình, chúng ta cần họp nhau lại để nắm vững vấn đề pháp nhân của chúng ta và thi hành cho đúng với qui định của chính quyền. 

Sau đây là nội dung của phiên họp sơ khởi hết sức quan trọng và khẩn thiết của chúng ta hôm nay:

1- Lược sơ về Hiệp Hội Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy, bao gồm cả  việc duyệt lại các văn kiện nộp đơn xin và được chấp thuận (được in ra cũng như được đính kèm ở email này).

2- Các nguyên tắc pháp nhân cần phải nhớ: 

   a) Được miễn thuế cho mình và cho những ai đóng góp cho Hiệp Hội  Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy; 

   b) Tất cả tiền bạc nhận được đều cho vào trương mục nhà băng, nhưng khi lấy tiền từ nhà băng ra cần phải có 2 chữ ký;

   c) Không nhận đóng góp để rồi lấy số tiền đóng góp ấy cho đi theo ý người đóng góp không hợp với mục đích của Nhóm TĐCTT v.v.

   d) Tất cả tiền bạc đóng góp nhận được đều và chỉ thuộc về hiệp hội Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy, nên tất cả tiền bạc xuất ra từ trương mục của hiệp hội đều nhân danh hiệp hội thôi, chứ không vì hay thay cho bất cứ một ai;

3- Các việc cần phải làm: mở trương mục nhà băng, mua cuốn sách record chi thu thích hợp với trường hợp của mình, mở hộp thư riêng, làm con chấm, làm letterhead, soạn Chứng Thư Đóng Góp để trừ thuế cho ủng hộ nhân; 

4- Các phần vụ cần được đảm trách: nhận tiền đóng góp, cẩn thận ghi vào sổ sách, gửi chứng thư trừ thuế cho người đóng góp với tem thư được mua sẵn từ quĩ chung, khai thuế cuối fiscal year 31/12 hằng năm;

5- Các dự án cần phải thực hiện: Trụ Sở TĐCTT, Trung Tâm LTXC, Truyền Giáo và Bác Ái Xã Hội (soạn thảo văn thư kêu gọi đóng góp nội bộ và cộng đồng; tìm địa chỉ các mạnh thường quân Việt Mỹ, và tìm mua trụ sở kèm theo giá mua v.v.)

Buổi họp mặt sơ khởi của ủy ban đặc trách Hiệp Hội Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy hôm nay là để sửa soạn cho buổi hội ngộ mừng tạ ơn của chúng nhóm TĐCTT vào ngày Thứ Sáu 16/8/2019 ở Giáo Xứ St Barbara, thời điểm thông báo chung và bắt đầu gây guĩ cho Trụ Sở TĐCTT.

Sau hết, về tài liệu pháp lý liên quan đến Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT, em đã in ra một số văn kiện (ngắn) và xin đính kèm ở đây thêm một số văn kiện (dài) nữa để chúng ta cùng có được những gì cần biết nhờ đó tuân hành cho nghiêm chỉnh. 

Xin LTXC trở thành sinh lực chứng nhân của chúng ta và chi phối mọi hoạt động phục vụ của chúng ta cho NHóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé của Người trong thời điểm thương xót vô cùng khẩn trương hiện nay.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 4, 2019 at 2:10 PM
Subject: Re: The Viet Apostolate of Divine Mercy
To: TDCTT VII CA OC - Nguyen Vu Tammie <vt3bmt@yahoo.com>, TDCTT IV CA LA - Bui Xuan Hong <xuanhong4123@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>
Cc: TDCTT II CA OC - Huynh Sum <sum.huynh@gmail.com>, TDCTT IV CA OC - Dinh Ngoc Duy va Tran My Dung <nancy3285@sbcglobal.net>, TDCTT II CA OC - Huynh Thi My Hanh <huynhthimyhanh@yahoo.com>, TDCTT XVI CA OC Dinh Tuyet Mai <dinhttuyetmai@gmail.com>, TDCTT XX CA LA - The Lan <pmhp1109@gmail.com>, TDCTT XII CA SB - Ngo Thi Trinh <trinhngo2843@gmail.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT Ủy Ban Đặc Trách Non-Profit rất thân mến của em,

Tạ ơn LTXC đã giúp cho chúng ta thực hiện được một cuộc họp mặt quan trọng và khẩn thiết về vấn đề Non Profit của NHóm TĐCTT chiều hôm qua, Ngày Thánh Mẫu - Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 3/8/2019, ở nhà AC Dung Dung được mọi sự tốt đẹp. Sau 2 tiếng trao đổi về tài liệu cũng như bàn thảo các vấn đề được phác họa trước, chúng ta đã đi những đúc kết như sau:

1- Không cần làm con dấu (stamp) hay dấu ấn (seal) cho các checks cần deposit vào nhà băng hay cho các chứng thư trừ thuế gửi những người đóng góp cho The Viet Apostolate of Divine Mercy.

2-  TĐCTT  Cao Tấn Tĩnh sẽ: 

2.1- Thực hiện letterhead chính thức cho Hiệp Hội TĐCTT; 

2.2- thảo chứng thư miễn trừ thuế cho các những ai đóng góp, và 

3- Chị Bùi Xuân Hồng thủ quĩ sẽ đi tìm mở trương mục nhà băng cho kịp ngày 15/8/2019, và cách thức chuyển tiền về VN rẻ nhất.

4- Phần nhiệm được phân chia như sau: 

4.1- TĐCTT Thúy-Nga Cao-Bùi, chủ tịch, lo nhận tiền đóng góp và deposit vào nhà băng;  

4.2-  TĐCTT  Rosalie Xuân Hồng Bùi, thủ quĩ, ghi nhận đóng góp theo thứ tự thời gian bằng software excel; 

4.3- TĐCTT  Nguyễn Việt Phát, phụ giúp thủ quĩ, khai thuế cuối năm 31/12 hằng năm; 

4.4- TĐCTT Tammie Vũ Nguyễn, thư ký, gửi chứng thư trừ thuế cho những ai đóng góp nhân trong năm vào cuối năm để họ kịp khai thuế đầu năm.

5- Dự định tạo mãi một Trụ Sở TĐCTT ở Orange County thuộc Giáo Phận Orange là giáo quyền đã công nhận Nhóm TĐCTT, có 3 việc cần phải thực hiện cùng một lúc cho tới khi đạt được một cơ sở cho nhóm:

5.1- Kêu gọi quyên góp trong nội bộ - TĐCTT Cao Tấn Tĩnh sẽ thảo một bức thư kêu gọi quyên góp cho trụ sở TĐCTT, rồi gửi cho anh chị em trong ủy bản góp ý thêm nếu cần, trước khi công khai hóa bức thư này;

5.2- Tìm kiếm một chỗ nào thích hợp nhất, bào gồm các điều kiện tối thiểu sau đây: an ninh, đủ chỗ đậu xe, chỉ cần phòng sinh hoạt (cho khoảng 100-150) cùng với phòng vệ sinh lẫn bếp nấu, lại rẻ tiền một chút nếu có thể;

5.3- Trong khi đó, vẫn tìm kiếm một nơi nào Nhóm có thể sinh hoạt thường xuyên và vững chắc hơn hiện nay, như các giáo xứ có cộng đoàn VN và Nhóm TĐCTT ở GP Orange, cho đến khi có trụ sở riêng.

Một lần nữa xin tạ ơn LTXC và xin cám ơn tất cả anh chị em trong ủy ban đặc trách Non-Profit, và những anh chị em không thể tới tham dự nhưng đã hiệp thông cầu nguyện cho buổi hội ngộ sơ khởi bất khả thiếu này. Cũng không quên cám ơn Chị Trầm Mỹ Dung đã tự động hy sinh nấu bữa tối khoản đãi anh chị em, và hai Chị Nguyễn Hồng Danh và Lê Ghi đã phụ bếp, để có được một bữa tối thanh đạm đầy hương vị tình nghĩa TĐCTT.

em tĩnh

 

 

Trụ Sở Pháp Nhân

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 26, 2019 at 12:30 PM
Subject: Chiến Dịch Trụ Sở TĐCTT - Qũi Đóng Góp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Chiến Dịch Đóng Góp cho Trụ Sở TĐCTT của chúng ta, đã được chính Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn, vị mà chúng ta tin là đại diện Chúa và Giáo Hội dẫn dắt chúng ta như chủ chiên với đàn chiên, chúc mừng, phấn khích, và như thế, sự hiện diện của ngài, lời của ngài và việc của ngài đối với Nhóm TĐCTT chúng ta không phải là từ Chúa hay sao (?), và chúng ta không thể nói là chính dấu chỉ Chúa thật sự hài lòng về dự án của chúng ta hay sao (??), và việc làm của Nhóm TĐCTT chúng ta đã phát động và đang bắt đầu thực hiện không đúng với ý muốn của Chúa hay sao???  

Chính  Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn còn công khai tiên báo ở cuối tối Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn hôm Thứ Sáu 16/6/2019 rằng "ngày 15/8 năm tới sẽ là ngày khai trương Trụ Sở TĐCTT", và ngài đã đích thân đóng góp 500 Mỹ kim đầu tiên vào Quĩ Trụ Sở TĐCTT. 

Thật là phấn khởi cho chúng ta: chúng ta đã đi đúng hướng, qua dấu chỉ về sự hiện diện và tỏ hiện sống động của LTXC nơi vị linh mục tổng linh hướng của chúng ta, vị hoàn toàn ủng hộ và phấn khích chúng ta!

Vậy, chúng ta còn chấn chờ gì nữa khi biết chắc được những gì LTXC muốn chúng ta làm, mà không tích cực hưởng ứng cùng nhiệt liệt đáp ứng, cho ý Chúa được nên trọn nơi chúng ta. 

Chiến Dịch Đóng Góp cho Trụ Sở TĐCTT sẽ được tạm kéo dài trong vòng 6 tháng, đúng hơn là 5 tháng rưỡi, từ Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/2019 đến Thứ Bảy Ngày 1 Đầu Tháng 2 năm 2020, (áp Lễ Mẹ Dâng Con 2/2/2020), ngày Nhóm TĐCTT Hội Ngộ Mừng Tết Nguyên Đán  của Tân Xuân Năm Canh Tý 2020 (25/1). 

Chúng ta nên nhớ rằng Nhóm TĐCTT chúng ta cũng đã bắt đầu xin Giáo Quyền Giáo Phận Orange công nhận từ dịp chúng ta mừng tân xuân 2018 ở Hội Trường của Giáo Xứ Lavang vào ngày Thứ Bảy mùng 8 tháng 2, và xin chính quyền California công nhận từ dịp chúng ta mừng tân xuân 2019 ở Brothers of Saint Patrick ngày Thứ Bảy mùng 1 tháng 2, cả 2 ngày đều là ngày kính Đức Mẹ trong tuần. 

Hy vọng, như 2 dịp mừng tân xuân 2018 & 2019 đã mang lại thành quả vào mùa hè ngay trong năm đó, dịp mừng tân xuân 2020 của chúng ta, cũng vào Thứ Bảy kính Đức Mẹ đầu tháng, và cũng sẽ dẫn đến những thành quả bất ngờ vào mùa hè như lòng mong ước, một thành quả đúng như lời  tiên báo của Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn phấn khích cho TĐCTT tin tưởng là: "Ngày 15/8 năm tới sẽ là ngày khánh thành Trụ Sở TĐCTT".

Để dễ dàng hơn và đẩy mạnh cùng đánh nhanh hơn cho chiến dịch đóng góp vào Quĩ Trụ Sở TĐCTT, ủy ban Non-Profit TĐCTT chúng em, qua Chị Thư Ký Nguyễn Vũ Tammie, đã gửi đến các AC Trưởng Vùng TĐCTT khắp nơi, và qua Quí AC Trưởng Vùng đến quí TĐCTT trong cùng một địa phương, Thư Kêu Gọi kèm theo Bao Thư Nhỏ có sẵn địa chỉ gửi về. Xin quí anh chị nhớ viết check payable to "The Viet Apostolate of Divine Mercy" và đề ở memo ghi chú cuối check là "Trụ Sở TĐCTT". Xin hết lòng cám ơn quí anh chị. 

Tạ ơn LTXC đã từ từ làm phép lạ bánh hóa ra nhiều cho Quĩ Trụ Sở TĐCTT của chúng ta, qua một số anh chị em TĐCTT đã mau mắn đóng góp và hứa đóng góp, thứ tự được ghi nhận theo thời gian như sau:

Sau Ngày Mừng Tạ Ơn 16/8/2019  

Đã Đóng Góp: $2,500.00 

$500.00 - Chị Châu Thị Trà, TĐCTT Nhóm GP Arlington Virginia (18/8/2019)

$300.00 - Chi Đinh Nương, TĐCTT GP Rochester NY (24/8/2019)  

$100.00 - Chị Mai Thị Gái, tân TĐCTT GP Rochester NY (25/8/2019)

$1,300.00 - AC Phong Anh, cặp TĐCTT GP Rochester NY (25/8/2019)

$300.00 - Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY (26/8/2019), số tiền 300 MK cha tặng cho nhóm TĐCTT là số tiền ngài được nhà dòng của ngài cho phép xài trong cả tháng, nhưng ngài đã dành trọn cho chúng ta. Thật là cảm động! Cám ơn Cha Khoa rất nhiều.

Hứa đóng góp: $4,000.00

$1,000.00 - AC Thế Lan Los Angeles

$3,000.00 - Anh Trần Michael, TĐCTT GP San Jose California   

Trong Buổi Hội Ngộ Mừng Tạ Ơn 16/8/2019:

Đã Đóng Góp: $1,050.00

Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn $500.00 (check)

Chị Đặng Tammie $200.00 (cash)

Chị Nguyễn Mary $200.00 (cash)

Chị Vũ Hồng $100.00 (cash)

AC Phú Lan$50.00 (cash)

Ngoài ra, một số anh chị đã 

Hứa Đóng Góp: $11,500.00 + 2 cây vàng

Chúng em tĩnh nga $5,000.00 (vào cuối năm 2019)

AC Hồng Phát $5,000.00 (vào đầu năm 2020)

Chị Nguyễn Trinh $1,000.00 (cash, vào lần hội ngộ tới)

Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ $500.00 (khi có dịp tái ngộ)

Chị Đ.Th.C 2 cây vàng (cho tới khi nào cần thì bán đi lấy tiền)

Nếu tính cả số tiền đã đóng góp và hứa đóng góp, mới trong vòng 10 ngày (16-26/8/2019), LTXC đã ban cho Quĩ Trụ Sở TĐCTT trên 20 ngàn MK. Tạ ơn LTXC. 

em tĩnh

từ phi trường JFK New York

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 9, 2019 at 9:50 AM
Subject: Fwd: Chiến Dịch Trụ Sở TĐCTT - Qũi Đóng Góp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com> 

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Em xin tiếp tục cập nhật hóa Quĩ Đóng Góp cho Trụ Sở TĐCTT của chúng ta.

Trước hết chúng ta phải cảm tạ LTXC đã tiếp tục thực hiện những gì Người muốn qua chúng ta:

Đầu tiên, bằng việc Người soi động lòng trí chúng ta (từ 2015 về một Trung Tâm LTXC và từ 2017 về một trụ sở), khiến chúng ta mong muốn những gì Người có ý định ban cho chúng ta, vào thời điểm của Người và theo cách thế của Người. 

Sau đó, Người đã cho chúng ta được thành tựu trong vấn đề hợp pháp hóa trước cả Giáo Quyền (2018) lẫn Chính Quyền (2019), thậm chí Người đã chúc lành và đóng chấm trên việc làm của chúng ta, bằng việc hiện diện và phấn khích cùng đóng góp của chính Cha Tổng Linh Hướng của chúng ta là đại diện của Người hôm 16/8/2019, và kể từ đó, Người tiếp tục mở lòng rộng lượng của anh chị em nội bộ chúng ta để chúng ta có được một ngân quĩ cần thiết cho Trụ Sở TĐCTT.

Giờ đây, sau thời gian chưa đầy một tháng (15/8 - 9/9), tức mới 3 tuần lễ, trong vòng 5 tháng rưỡi thực hiện chiến dịch này (15/8/2019 - 1/2/2020), chúng ta đã được một Quĩ Trụ Sở TĐCTT khả quan, được tạm đúc kết như sau (chúng em đã deposit vào ngân hàng Wells Fargo của chúng ta ngay hôm nay, Thứ Hai ngày 9/9/2019, thêm số tiền với lần đã deposit trước đây, cả cash lẫn checks, $6,750.00):

 

 Các đóng góp vào Quỹ của: THE VIET APOSTOLATE OF DEVINE MERCY 

Số

Qúy Danh

Ngày

Cách

Đóng góp

Tồn qũy

Ai

Ghi chú

1

Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn

08/16/19

ck#2600

$500.00

$500.00

TĐCTT

đóng góp cho trụ sở

2

Chị Đặng Tammie

08/16/19

cash

$200.00

$700.00

TĐCTT

nt

3

Chị Nguyễn Mary

08/16/19

cash

$200.00

$900.00

TĐCTT

nt

4

Chị Vũ Hồng

08/16/19

cash

$100.00

$1,000.00

TĐCTT

nt

5

AC. Ng. Phú+Văn Lan

08/16/19

cash

$50.00

$1,050.00

TĐCTT

nt

6

Chị Châu Thị Trà (VA)

08/16/19

ck# 

$500.00

$1,550.00

TĐCTT

  nt

7

AC. Phong + Anh (Roc)

08/25/19

cash

$1,200.00

$2,750.00

TĐCTT

nt

8

Chị Mai thị Gái

08/25/19

cash

$100.00

$2,850.00

TĐCTT

nt

9

Cha LH Vũ Toàn Khoa 

08/25/19

cash

$300.00

$3,150.00

TĐCTT

nt

10

Chị Đỗ Kim Liên (lần 1)

08/27/19

ck #781

$100.00

$3,250.00

TĐCTT

nt

11

AC. Lưu Chủ +Teresa

08/30/19

ck#1690

$300.00

$3,550.00

TĐCTT

nt

12

Anh Nguyễn Điềm

09/01/19

cash

$500.00

$4,050.00

TĐCTT

nt

13

Anh Vũ Văn Loan

09/03/19

ck #200

$400.00

$4,450.00

TĐCTT

nt

14

Chiị Nguyễn Nancy

09/07/19

cash

$1,000.00

$5,450.00

TĐCTT

nt

15

Chị Nguyễn Thị Trinh

09/07/19

cash

$2,000.00

$7,450.00

TĐCTT

nt

16

AC. Nguyễn Bích +T-Nga

09/07/19

cash

$500.00

$7,950.00

TĐCTT

nt

17

AC. Vũ V. Hương + Ngát

09/07/19

cash

$500.00

$8,450.00

TĐCTT

nt

18

AC. Vũ Lung + TuyếtMai

09/07/19

ck#2532

$500.00

$8,950.00

TĐCTT

nt

19

Chị Tống Thanh Liên (lần1)

09/07/19

cash

$100.00

$9,050.00

TĐCTT

nt

20

Chị Lăng Thị Nguyệt

09/07/19

cash

$200.00

$9,250.00

TĐCTT

nt

21

Chị Nguyễn Thị Hải (CA)

09/07/19

cash

$50.00

$9,300.00

TĐCTT

nt

22

Chị Đỗ Kim Liên (lần 2)

09/07/19

ck #784

$100.00

$9,400.00

TĐCTT

nt

Xin LTXC bù đắp cho quí anh chị đã đóng góp trên đây bằng tất cả niềm vui thương xót tràn đầy trong Thánh Tâm của một Vị Thiên Chúa Làm Người nhé.

em tĩnh


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 16, 2019 at 5:55 AM
Subject: Fwd: Chiến Dịch Trụ Sở TĐCTT - Qũi Đóng Góp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, tdctt-bcc@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã liên tục gia tăng ngân quĩ cho Trụ Sở TĐCTT. Có một số không ít anh chị cho biết sẽ tiếp tục đóng góp thêm trong tương lai, dù đã đóng góp rồi. Hôm qua em mới gặp Cha Tuấn, TLH của chúng ta, ngài tự động nhắc lại năm tới sẽ khánh thành Trụ Sở TĐCTT này. Chúng ta cứ việc tiếp tục dâng cho Chúa "5 chiếc bánh và 2 con cá" là đủ để bàn tay toàn năng của Người biến chúng thành "12 thúng còn dư" sau khi tất cả mọi người đã no nê. Thật vậy, phép lạ bánh hóa ra nhiều đã được từ từ liên tục gia tăng theo thứ tự thời gian như sau: 

26/8/2019: $3,150.00 (lần tường trình đầu tiên, chúng ta mới có $1,050.00 ngay hôm mừng tạ ơn 16/8, và sau Khóa LTXC XXXXII ở New York được thêm $2,100.00)

9/9/2019: $9,400.00 (lần tường trình thứ 2, từ số 6 tới 22, bao gồm cả $3,150.00 của lần tường trình đầu tiên)

16/9/2019: $12,010.00 (bao gồm cả 2 số tiền của 2 lần tường trình trước, như bản liệt kê chi tiết dưới đây, từ số 23 tới 34:)

 

 Các đóng góp vào Quỹ của: THE VIET APOSTOLATE OF DIVINE MERCY 

 

 

Số

Qúy Danh

Ngày

Cách

Đóng góp

Tồn qũy

Thành

Ghi chú

Thứ

 

 

 

 

 

   phần

 

Tự

 

 

 

 

 

 

 

22

Ch Đ Kim Liên (ln 2)

09/07/19

ck #784

$100.00

$9,400.00

TĐCTT

nt

23

Ch Ninh Thương

09/14/19

cash

$100.00

$9,500.00

TĐCTT

nt

24

Ch Trnh Hng

09/14/19

cash

$200.00

$9,700.00

TĐCTT

nt

25

Ch Nguyn Hng

09/14/19

cash

$100.00

$9,800.00

TĐCTT

nt

26

Ch Nguyn Th My

09/14/19

cash

$200.00

$10,000.00

TĐCTT

nt

27

Ch Hoàng Minh Mindy

09/14/19

cash

$500.00

$10,500.00

TĐCTT

nt

28

Ch Trn Kim Oanh

09/14/19

cash

$500.00

$11,000.00

TĐCTT

nt

29

Ch Đinh Nương (New York)

09/14/19

cash

$300.00

$11,300.00

TĐCTT

nt

30

Ch Trn Th An

09/14/19

cash

$200.00

$11,500.00

TĐCTT

nt

31

Ch Nguyn Th Thy

09/14/19

cash

$100.00

$11,600.00

TĐCTT

nt

32

Ch Trinh

09/14/19

cash

$100.00

$11,700.00

thân hữu

bn ch M-Dung

33

Ch Thúy

09/14/19

cash

$30.00

$11,730.00

thân hữu

bn ch M-Dung

34

Gây qũy phiếu ch VN

09/14/19

cash

$280.00

$12,010.00

thân hữu

M-Dung bán phiếu ch

 

 

 

 

 

$12,010.00

 

 

 

Subtotal

 

 

$12,010.00

$12,010.00

 

 

Xin hết lòng cám ơn quí cha và quí anh chị đã tự nguyện và tích cực đóng góp, cũng như vẫn tiếp tục quan tâm đến Trụ Sở TĐCTT, một cơ sở đã đến thời điểm cần phải có cho sinh hoạt nội bộ nhóm, và cho thực thể pháp nhân The Viet Apostolate of Divine Mercy, trước cả giáo quyền lẫn chính quyền. Hầu như chưa có ai đóng góp cho tới nay cần chứng thư để sử dụng vào việc khấu trừ thuế. Đã có thêm 2 chị ngoài nhóm đóng góp (số 32 và 33). Xin cho chúng em số điện thoại để chúng em gọi cám ơn, hay địa chỉ để chúng em gửi thư cám ơn. Thậm chí còn có những chị ở Giáo Phận Orange vẫn đang theo dõi các địa điểm thích thuận để có thể và tìm cách tậu mãi làm Trụ Sở TĐCTT. Xin LTXC luôn trở thành nguồn cảm hứng sống đạo và là niềm vui tông đồ của TĐCTT chúng ta nhé.

chúng em tĩnh nga

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 29, 2019 at 2:20 PM
Subject: Re: Chiến Dịch Trụ Sở TĐCTT - Qũi Đóng Góp
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, tdctt-bcc@googlegroups.com

 Ave Maria TMTX

 Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Chiều hôm qua, có một số anh chị bất ngờ hỏi em rằng đã kiếm được trụ sở TĐCTT chưa? Và em cũng tự nhiên bộc phát như thế này:

Thưa đã có rồi! Ở ngay giữa chúng ta... Nhưng phải nhắm mắt mà đi mới tới được... một năm sau đó.

 Câu trả lời hoàn toàn đột xuất của em đã khiến cho các anh chị cười, để rồi sau đó nghe em dẫn giải thêm như sau:

 1- Có rồi: ở trong Ý Định của Thiên Chúa là Đấng đang ở giữa chúng ta.

2- Nhưng phải nhắm mắt mà đi mới tới được: như Abraham đã nghe theo lời kêu gọi của Thiên Chúa bỏ nơi mình đang ở mà đi đến chỗ Chúa chỉ cho, nhưng bấy giờ chẳng biết mình đi đâu, nhưng cuối cùng đã đến chính Đất Hứa Chúa ban.

3- Một năm sau đó: Nhóm TĐCTT, theo Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn là đại diện Chúa ở giữa nhóm đã tiên báo "Ngày 15/8/2020 sẽ khánh thành Trụ Sở TĐCTT".

 Theo tiến trình trần gian thì quả thực chúng ta vẫn đang tiến đến nơi đã "có rồi" ấy, với ngân quĩ đóng góp vào Trụ Sở TĐCTT này cứ từ từ tăng lên được thêm $1,900.00 trong tuần qua và tổng số tiền cho quĩ Trụ Sở TĐCTT đã tới $13,910.00 như sau:

 

 Các đóng góp vào Quỹ của: THE VIET APOSTOLATE OF DEVINE MERCY 

 

 

Số

Qúy Danh

Ngày

Cách

Đóng góp

Tồn qũy

Thành

Ghi chú

Thứ

 

 

 

 

 

   phần

 

Tự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$12,010.00

 

 

35

C. Phan Th Thanh

09/17/19

ck#3348

$500.00

$12,510.00

TĐCTT

 

36

C. Châu Mai Ngân 

09/18/19

ck#1549

$500.00

$13,010.00

TĐCTT

 

37

C. Vũ Phượng Tracy

09/19/19

ck#838

$500.00

$13,510.00

TĐCTT

 

38

C. Pham Th Tuyến

09/26/19

ck#922

$300.00

$13,810.00

TĐCTT

 

39

A. Lê Tư

09/28/19

cash

$100.00

$13,910.00

TĐCTT

 

 

 

 

 

 

$13,910.00

 

 

 Hẹn tái ngộ cùng quí TĐCTT của em vào cuối tuần tới với tổng số tiền cho quĩ Trụ Sở TĐCTT tiếp tục tăng thêm hơn nữa.

 Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT có được một trụ sở hành chính trước Giáo quyền và chính quyền, nơi sinh hoạt của nhóm hằng tuần, hằng tháng, hằng năm.

 Xin quí anh đã vừa đóng góp như được tường trình trên đây. Em đã gọi điện thoại đến từng anh chị để cám ơn ngay khi nhận được đóng góp của quí anh chị.

 Hy vọng, các bao thư được gửi đến quí AC trưởng vùng: Anh Luy Virginia, Chị Nguyễn Nghĩa Maryland, Chị Thu Hương San Jose CA, Anh Vũ Kỳ Fort Worth và Dallas TX, Anh Nguyễn Điềm Houston TX, Anh Thông Rochester New York v.v., sẽ được anh chị em tích cực hưởng ứng. Xin cám ơn tất cả quí anh chị.

 em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 6, 2019 at 8:11 PM
Subject: Re: Chiến Dịch Trụ Sở TĐCTT - Qũi Đóng Góp
To: <tdctt+managers@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,
tdctt-bcc@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Như đã hứa trong email tường trình cuối tuần vừa qua, cuối tuần này, em xin tiếp tục cập nhật hóa quĩ cho Trụ Sở TĐCTT của chúng ta.

Từ lần tường trình thứ 3 cuối tuần vừa rồi, từ số anh chị em đóng góp 35-39, quĩ có $13,910.00.

Từ đó đến lần tường trình này, từ số anh chị em 41-61, quĩ có thêm $5,540.00, nâng tổng số quĩ Trụ Sở TĐCTT lên $19,450.00, gần 20 ngàn MK.

Một số quí anh chị đã đóng góp còn hứa tiếp tục đóng góp nữa, đóng góp thêm. 

Xin LTXC chúc lành cho dự án chúng ta đã dự tính và đang tiến hành thực hiện, với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta,

cho đến khi Thánh Ý Chúa được nên trọn theo sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Ngài.

em tĩnh 

 

Quỹ để mua Trụ Sở sinh hoạt: THE VIET APOSTOLATE OF DIVINE MERCY 

 

 

Số

Qúy Danh

Ngày

Cách

Đóng góp

Tồn qũy

Thành

Ghi chú

Thứ

 

 

 

 

 

   phần

 

Tự

 

 

 

 

 

 

 

39

A. Lê Tư

09/28/19

cash

$100.00

$13,910.00

TĐCTT

Los Angeles

40

C. Khng Th Hoàng

10/03/19

ck#4076

$500.00

$14,410.00

TĐCTT

Houston TX

41

C. Ngô Ninh/Khang

10/03/19

ck#4076

$200.00

$14,610.00

TĐCTT

Houston TX

42

C. Nguyn Phượng Therese

10/04/19

ck#231

$50.00

$14,660.00

TĐCTT

ck viết cho TN; phi đi

43

C. Văn Th Nguyt

10/05/19

ck#462

$1,000.00

$15,660.00

TĐCTT

 

44

C. Bùi Mng Đip

10/05/19

ck#2081

$300.00

$15,960.00

TĐCTT

 

45

C. Nguyn C N Hu Marie

10/05/19

ck#1264

$500.00

$16,460.00

TĐCTT

 

46

C. Trn XuânHu Lily

10/05/19

ck#123

$500.00

$16,960.00

TĐCTT

ck by Yến hoàng Trn

47

C. Nguyn Th Đi

10/05/19

ck#471

$100.00

$17,060.00

TĐCTT

 

48

A. Hà Đi Thng

10/05/19

ck#3162

$100.00

$17,160.00

TĐCTT

 

49

AC. Nguyn V Thế + Lan

10/05/19

cash

$500.00

$17,660.00

TĐCTT

Los Angeles

50

C. Nguyn Bích Thy

10/05/19

cash

$200.00

$17,860.00

TĐCTT

 

51

C. Nguyn Bích Tho

10/05/19

cash

$100.00

$17,960.00

TĐCTT

 

52

AC. Ng. Tâm + Ngô Trinh

10/05/19

cash

$200.00

$18,160.00

TĐCTT

San Bernardino

53

AC. Mai Đo + Lê Linh

10/05/19

cash

$100.00

$18,260.00

TĐCTT

San Bernardino

54

AC. Đ Nhun + Mai

10/05/19

cash

$200.00

$18,460.00

TĐCTT

 

55

C. Nguyn Giang

10/05/19

cash

$200.00

$18,660.00

TĐCTT

 

56

C. Pham Liên/Lynn

10/05/19

cash

$100.00

$18,760.00

TĐCTT

 

57

C. Trn Thu-Hà

10/05/19

cash

$200.00

$18,960.00

TĐCTT

 

58

C. Vũ L Dung

10/05/19

cash

$300.00

$19,260.00

TĐCTT

 

59

C. Trn Đan

10/05/19

cash

$100.00

$19,360.00

TĐCTT

 

60

C. Ngô Hng Phúc

10/05/19

cash

$70.00

$19,430.00

TĐCTT

 

61

C. Vũ Ngc Thúy

10/05/19

cash

$20.00

$19,450.00

bạn hữu

bn M-Dung, ln 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Oct 14, 2019 at 3:53 PM
Subject: Re: Chiến Dịch Trụ Sở TĐCTT - Qũi Đóng Góp
To: <tdctt+managers@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Trước hết, xin cám ơn Chị TĐCTT Khổng Nhàn, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, đã đóng góp $1,000.00 cho Trụ Sở TĐCTT, chúng em đã liệt kê vào danh sách chung. 

Sau nữa, em xin đặc biệt cám ơn AC TĐCTT Hóa Dung, một cặp TĐCTT đã sống LTXC hơn bao giờ hết khi quyết định, vì lợi ích trên hết của người con trai 33 tuổi bị chậm phát triển (developmental disability), đã từ bỏ tất cả mọi benefits (SSI, IHSS, Housing v.v.) được hưởng ở Hoa Kỳ, về VN, nơi người con của AC cảm thấy hạnh phúc hơn ở Hoa Kỳ. AC đã ngỏ ý với em rằng AC sẽ bán tất cả đồ đạc AC có ở Hoa Kỳ này để đóng góp vào Trụ Sở TĐCTT. Nhưng em chỉ biết cám ơn AC với tất cả cảm xúc và cảm phục của em. Tạ ơn LTXC đã ban cho anh chị em chúng ta có một tấm lòng phản ảnh LTXC như nơi AC Hóa Dung. Xin LTXC tiếp tục hiện diện nơi tâm hồn của AC và tỏ hiện qua đời sống "đức tin tuân phục" của AC nhé.

Sau hết, em cũng xin cám ơn Quí TĐCTT Trưởng Vùng ở các nơi: AC Thông Nha ở New York, Anh Nguyễn Luy ở Virginia, Chị Nguyễn Nghĩa ở Maryland, Chị Thu Hương ở San Jose California, Anh Nguyễn Điềm ở Houston TX, Anh Vũ Kỳ ở Fort Worth TX.... đã (hay sẽ khi thuận lợi) chuyển Thư Kêu Gọi của em cho quí AC TĐCTT trong vùng của mình. Hy vọng quí anh chị tích cực đóng góp mỗi người một hòn đá, để trở thành "5 chiếc bánh và 2 con cá" cần thiết cho phép lạ biến hóa thành Trụ Sở TĐCTT, một nơi chẳng những cho Nhóm TĐCTT sinh hoạt suốt năm, mà còn là một trụ sở bất khả thiếu cho một pháp nhân (legal entity) như The Viet Apostolate of Divine Mercy (TĐCTT) chúng ta, trước cả Giáo quyền lẫn chính quyền.

Cuối cùng, em xin thông báo tới tất cả quí TĐCTT là, số tiền đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT sẽ được chuyển từ Checking Account thường vào CD (chứ không phải vào saving thường, thứ saving chẳng lời bao nhiêu, chỉ ở mức dưới 0%), vì CD là một thứ saving dài hạn, có phân lời cao hơn (ở mức 2 chấm tức 2% hay hơn), nhờ đó, số tiền của chúng ta, trong khi chờ đợi tậu mãi một trụ sở, tiếp tục sinh lợi. Lần đầu, từ nay cho tới cuối tháng 10 này, mới có 20 ngàn Mỹ Kim, hy vọng lần sau, vào đầu năm 2020, khi tạm ngưng gây quĩ cho Trụ Sở TĐCTT vào ngày 1/2/2020, như em đã thông báo trước đây, chúng ta sẽ có một khoản tiền 20 ngàn MK nữa (trong đó có 5 ngàn MK của chúng em tĩnh nga và 5 ngàn MK nữa của AC Hồng Phát như đã hứa), để mở thêm CD thứ hai.

Một trong những cách LTXC hóa bánh ra nhiều từ "5 chiếc bánh và 2 con cá" của TĐCTT thành Trụ Sở TĐCTT mà em trộm nghĩ, trong một số cách khác nữa, đó là kinh tế đang recycle, nghĩa là trên đà suy thoái như năm 2008, một cuộc khủng hoảng kinh tế 11 năm trước đây đã khiến cho một số chủ nhà phải bỏ của mà chạy lấy thân, tức là để cho nhà băng lấy nhà của mình hay bán tống bán táng cho đỡ bị trả nợ, vì bất khả, và khỏi bị bad credit. Biết đâu Nhóm TĐCTT chúng ta cũng được lọt vào trường hợp bất ngờ vớ được của bở như thế thì sao! Việc Chúa làm không biết đâu mà mò, ngoài lòng tin tưởng vào LTXC phải không quí TĐCTT của em.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 20, 2019 at 11:10 AM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Cập Nhật Hóa đợt 7
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,
tdctt-bcc@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã cho Quĩ Trụ Sở TĐCTT cứ tiếp tục tăng tiến một cách khả quan ngay từ đầu cho tới nay.

Đây là lần tường trình thứ 7. Số tiền được in mầu xanh là con số đánh dấu từng lần đã được tường trình.

Lần tường trinh lần này có thêm chi tiết về TĐCTT ở Vùng nào và tuyên hứa năm nào.

TĐCTT đóng góp ngoài Nam CA (OC: Orange County + LOS: Los Angeles; SB: San Bernardino)

có 13 anh chị (5 GP Rochester NY + 1 GP Arlington VA + 6 TGP Galveston-Houston TX + 1 San Jose)

TĐCTT đóng góp theo năm tuyên hứa: 8/2019 + 5/2018 + 6/2017 + 17/2016 + 10/2015 + 10/2014 + 6/2013 + 4/2012 + 2/2011

Xin hết lòng cám ơn mọi đóng góp của quí TĐCTT.

Xin LTXC bù đắp cho tấm lòng quảng đại của quí TĐCTT 

bằng cách làm cho tấm lòng của Quí TĐCTT càng bao rộng hơn nữa như LTXC vô biên vậy!

em tĩnh 

 

Góp Quỹ cho Trụ Sở TĐCTT: THE VIET APOSTOLATE OF DIVINE MERCY 

 

 

Số

Qúy Danh

TĐCTT

Ngày

Bằng

Số tiền

Tồn qũy

Ghi chú

Thứ

 

Vùng

góp

cách

Đóng góp

 

 

Tự

 

Khóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cha TLH Phm Ngc Tun

OC/2014

08/16/19

ck#2600

$500.00

$500.00

 

2

Ch Đng Tammie

OC/2018

08/16/19

cash

$200.00

$700.00

 

3

Ch Nguyn Mary

OC/2016

08/16/19

cash

$200.00

$900.00

 

4

Ch Vũ Hng

OC/2015

08/16/19

cash

$100.00

$1,000.00

 

5

AC. Nguyn Phú+Văn Lan

OC/2018

08/16/19

cash

$50.00

$1,050.00

 

6

Ch Châu Th Trà 

VA/2017

08/16/19

ck#4697

$500.00

$1,550.00

check Phượng Nguyen

7

AC. Phong + Anh 

   ROC/15&16  

08/25/19

cash

$1,200.00

$2,750.00

 

8

Ch Mai thi

ROC/2019

08/25/19

cash

$100.00

$2,850.00

 

9

Cha LH Vũ Toàn Khoa 

ROC/2016

08/25/19

cash

$300.00

$3,150.00

 

10

Ch Đ Kim Liên (ln 1)

OC/2019

08/27/19

ck #781

$100.00

$3,250.00

 

11

AC. Lưu Ch +Teresa

HOU/13&14

08/30/19

ck#1690

$300.00

$3,550.00

 

12

Anh Nguyn Đim

HOU/2013

09/01/19

cash

$500.00

$4,050.00

 

13

Anh Vũ Văn Loan

ROC/2014

09/03/19

ck #200

$400.00

$4,450.00

 

14

Chi Nguyn Nancy

OC/2014

09/07/19

cash

$1,000.00

$5,450.00

 

15

Ch Nguyn Th Trinh

OC/2017

09/07/19

cash

$2,000.00

$7,450.00

 

16

AC. Nguyn Bích+ThúyNga

OC/15&16

09/07/19

cash

$500.00

$7,950.00

 

17

AC. Vũ Viết Hương + Ngát

OC/16&18

09/07/19

cash

$500.00

$8,450.00

 

18

AC. Vũ Lung + Tuyết Mai

OC/15&19

09/07/19

ck#2532

$500.00

$8,950.00

 

19

Ch Tng Thanh Liên (ln1)

OC/2016

09/07/19

cash

$100.00

$9,050.00

 

20

Ch Lăng Th Nguyt

OC/2016

09/07/19

cash

$200.00

$9,250.00

 

21

Ch Nguyn Th Hi 

OC/2017

09/07/19

cash

$50.00

$9,300.00

 

22

Ch Đ Kim Liên (ln 2)

OC/2019

09/07/19

ck #784

$100.00

$9,400.00

 

23

Ch Ninh Thương

OC/2012

09/14/19

cash

$100.00

$9,500.00

 

24

Ch Trnh Hng

OC/2014

09/14/19

cash

$200.00

$9,700.00

 

25

Ch Nguyn Hng

OC/2014

09/14/19

cash

$100.00

$9,800.00

 

26

Ch Nguyn Th My

OC/2016

09/14/19

cash

$200.00

$10,000.00

 

27

Ch Hoàng Minh Mindy

OC/2012

09/14/19

cash

$500.00

$10,500.00

 

28

Ch Trn Kim Oanh

OC/2017

09/14/19

cash

$500.00

$11,000.00

 

29

Ch Đinh Nương 

ROC/2015

09/14/19

cash

$300.00

$11,300.00

Anh Thế chuyn

30

Ch Trn Th An

OC/2015

09/14/19

cash

$200.00

$11,500.00

 

31

Ch Nguyn Th Thy

OC/2016

09/14/19

cash

$100.00

$11,600.00

 

32

Ch Trinh

Thân Hu

09/14/19

cash

$100.00

$11,700.00

bn ch M-Dung

33

Ch Vũ Ngc Thúy (ln 1)

Thân Hu

09/14/19

cash

$30.00

$11,730.00

bn ch M-Dung

34

Gây qũy phiếu ch VN

Coupons

09/14/19

cash

$280.00

$12,010.00

MDung bánphiếuch

35

C. Phan Th Thanh

HOU/2016

09/17/19

ck#3348

$500.00

$12,510.00

check viết cho a. Tĩnh

36

C. Châu Mai Ngân 

LOS/2018

09/17/19

ck#1549

$500.00

$13,010.00

 

37

C. Vũ Phượng Tracy

OC/2015

09/18/19

ck#838

$500.00

$13,510.00

 

38

C. Phm Th Tuyến

OC/2019

09/19/19

ck#922

$300.00

$13,810.00

 

39

A. Lê Tư

LOS/2012

09/26/19

cash

$100.00

$13,910.00

 

40

C. Khng Th Hoàng

HOU/2013

09/28/19

ck#4076

$500.00

$14,410.00

check viết cho ThNga

41

C. Ngô Ninh/Khang

HOU/2013

10/03/19

ck#4076

$200.00

$14,610.00

check viết cho ThNga

42

C. Nguyn Phượng Therese

OC/2018

10/03/19

ck#231

$50.00

$14,660.00

 

43

C. Văn Th Nguyt

OC/2012

10/04/19

ck#462

$1,000.00

$15,660.00

 

44

C. Bùi Mng Đip

OC/2017

10/05/19

ck#2081

$300.00

$15,960.00

 

45

C. Nguyn C N Hu Marie

OC/2011

10/05/19

ck#1264

$500.00

$16,460.00

 

46

C. Trn XuânHu Lily

OC/2016

10/05/19

ck#123

$500.00

$16,960.00

check Yến Hoàng Trn

47

C. Nguyn Th Đi

OC/2019

10/05/19

ck#471

$100.00

$17,060.00

 

48

A. Hà Đi Thng

OC/2017

10/05/19

ck#3162

$100.00

$17,160.00

 

49

AC. Nguyn V Thế + Lan

LOS/2016

10/05/19

cash

$500.00

$17,660.00

KT: Kevin Nguyn

50

C. Nguyn Bích Thy

OC/2011

10/05/19

cash

$200.00

$17,860.00

 

51

C. Nguyn Bích Tho

OC/2019

10/05/19

cash

$100.00

$17,960.00

52

AC. Ng. Tâm+Ngô Trinh

SB/2015

10/05/19

cash

$200.00

$18,160.00

 

53

AC. Mai Đo + Lê Linh

SB/2015

10/05/19

cash

$100.00

$18,260.00

 

54

AC. Đ Nhun + Mai

OC/2016

10/05/19

cash

$200.00

$18,460.00

 

55

C. Nguyn Giang

OC/2016

10/05/19

cash

$200.00

$18,660.00

 

56

C. Phm Liên/Lynn

OC/2019

10/05/19

cash

$100.00

$18,760.00

 

57

C. Trn Thu-Hà

OC/2014

10/05/19

cash

$200.00

$18,960.00

 

58

C. Vũ L Dung

OC/2019

10/05/19

cash

$300.00

$19,260.00

 

59

C. Trn Đan

OC/2013

10/05/19

cash

$100.00

$19,360.00

 

60

C. Ngô Hng Phúc

OC/2014

10/05/19

cash

$70.00

$19,430.00

 

61

C. Vũ Ngc Thúy (ln 2)

Thân Hu

10/05/19

cash

$20.00

$19,450.00

bn ch M-Dung

62

AC. Bùi Đăng+KhngNhàn 

OC/2013

10/10/19

ck#140

$1,000.00

$20,450.00

check Karen Bùi

63

C. Nguyn Th Ngàn

SJ/2016

10/18/19

ck#1694

$500.00

$20,950.00

check Doris Hà Trn

64

C. Nguyn Tâm-Hu

OC/2016

10/18/19

cash

$200.00

$21,150.00

 

65

AC. Nguyn Q. + T.T.

   OC/15&19  

10/19/19

ck#1183

$1,000.00

$22,150.00

check AA USA Inc.(kt)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 1, 2019 at 12:13 PM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Tường Trình lần 8
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>,
tdctt-bcc@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục chúc lành cho dự án Trụ Sở TĐCTT của chúng ta, bằng việc liên tục cho quĩ của trụ sở này tăng thêm mỗi ngày một hơn nữa. Lần này, riêng chúng em đã thực hiện lời hứa của chúng em ngay từ đầu là chúng em sẽ đóng góp 5 ngàn MK, vào chính ngày Lễ Các Thánh 1/11/2019 hôm nay. Rất tiếc chúng em không có hơn để đóng, bởi cả 2 vợ chồng đều đã về hưu và hưởng lương hưu, vừa đủ sống để làm việc tông đồ vào giai đoạn cuộc đời đã xế chiều này. 

Ngày mai, Thứ Bảy mùng 2/11/2019, chúng em sẽ mở một CD thứ 1 (long term saving - trương mục tiết kiệm dài hạn) cho số tiền chúng ta đang có được nhờ đó có thể tự nó bắt đầu sinh lời, thay vì cứ để đó chẳng làm gì vì chưa cần đến nó ngay, cho đến thời điểm LTXC muốn tỏ hiện rạng ngời. Cả 3 chị trong Ban Giám Đốc (board of directors) đều phải hiện diện. Chúng em đã thăm dò xem ở đâu có tiền lời cao, thì không có chỗ nào có tiền lời cao cho loại business (tức không phải personal), và tiền lời cho 9 tháng trở lên gửi ở nhà băng Wells Fargo chỉ có 1.5% thôi, chứ chưa được 2%. Nhưng cũng hơn là saving thường, còn dưới 0% nữa.

Quí AC nào dự tính đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT và cần chứng thư khấu trừ thuế cho tài khóa 2019, thì xin gửi cho chúng em càng sớm càng tốt, vì gần hết năm 2019, để chúng em cung cấp chứng thư khấu trừ thuế cho quí anh chị vào cuối năm 2019 này, chứng thư có hiệu lực về số tiền đóng góp của quí AC trong năm 2019. 

Có chị đóng góp 500 MK, khi em gọi báo đã nhận được số tiền của chị, và ngỏ lời cám ơn chị thì nghe chị tâm sự rằng chị cần phải đóng góp sớm kẻo tâm trì càng ngày càng có dấu hiệu "ai dám mơ / enzymer", không nhớ để mà làm nữa. Có chị chỉ có thể đóng góp 50 MK cũng cho em biết rằng chị có thế thôi, nhưng vẫn cố gắng hết sức, vẫn không thể không đóng góp, để sau này chị mới dám bước vào Trụ Sở của Nhóm TĐCTT. Có một số anh chị đã tặng 100 MK, 200 MK, 500 MK vẫn còn hứa rằng sẽ tiếp tục đóng góp thêm, mỗi lần một chút v.v. Thật sự là hết sức cảm động. 

Cám ơn quí TĐCTT của em nhiều lắm nhé. Xin LTXC thấu suốt mọi sự bù đắp tương xứng cho những gì quí anh chị đã đóng góp với tất cả tấm lòng và khả năng của mình nhé, bằng cách LTXC càng mở rộng tấm lòng quảng đại của Quí AC ra hơn, cho nó càng được nên giống với LTXC vô biên bất tận, hơn ai hết và hơn bao giờ hết!

em tĩnh

Giờ đây xin quí TĐCTT tiếp tục theo dõi bản liệt kê đóng góp từ đầu cho tới nay, một liệt kê chúng em đã hết sức cố gắng làm đầy đủ chi tiết liên quan và minh bạch bao nhiêu có thể, còn gì thiếu sót hay cần bổ túc thêm, xin quí anh chị vui lòng cho chúng em với. Chân thành đa tạ:

65

AC. Nguyn Q. + T.T.

OC/'15&'19

10/19/19

ck#1183

$1,000.00

$22,150.00

ck t AA USA Inc.(kt)

66

C. Phm Ngc Tuyn/Tracy

VA/2013

10/25/19

ck#4634

$200.00

$22,350.00

 

67

C. Nguyn K.N.

OC/2013

10/26/19

cash

$500.00

$22,850.00

c. MDung chuyn li

68

ac. Cao T. Tĩnh+Thúy-Nga

SB/2008

11/01/19

ck#11345

$5,000.00

$27,850.00

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 13, 2019 at 8:32 AM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Tường Trình lần 9
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC vẫn tiếp tục hóa bánh ra nhiều cho Quĩ Trụ Sở TĐCTT của chúng ta, từ $27,850 lên trên 30 ngàn MK, như bản tường trình lần 9 dưới đây.

Đặc biệt lần này có nhiều anh chị em ở ngoài Nam California đóng góp, kể cả 1 số thân hữu của TĐCTT.

68

ac. Cao T. Tĩnh+Thúy-Nga

SB/2008

11/01/19

ck#11345

$5,000.00

$27,850.00

 

69

AC Hóa Dung

OC/12-13

11/01/19

cash

$1,000.00

$28,850.00

 

70

C. Mai Th Nho

Thân hu

11/07/19

ck#1100

$50.00

$28,900.00

 Houston TX

71

A. Trn Trung Thành

HOU/2013

11/07/19

ck#1167

$100.00

$29,000.00

 

72

AC Thế Lan

LA/2016

11/09/19

cash

$500.00

$29,500.00

ln 2- KT Kevin Nguyen

73

C. Trn Th Vòng

LA/2016

11/09/19

cash

$50.00

$29,550.00

 

74

A. Nguyen Luy

VA/2013.1

11/13/19

ck#144

$200.00

$29,750.00

ck#144 Lien Nguyen

75

C. Nguyen Lien

VA/2013.2

11/13/19

same ck 

$200.00

$29,950.00

như trên

76

C. Do Tina

VA/2014

11/13/19

same ck 

$100.00

$30,050.00

như trên

77

C Khuy

thân huu

11/13/19

same ck 

$40.00

$30,090.00

như trên

78

C. Dinh Thanh Hin

VA/2019

11/13/19

same ck 

$40.00

$30,130.00

như trên

Trong thời gian từ lần tường trình 8 đến nay, chúng ta, qua 3 chị trong ban giám đốc của Hiệp Hội TĐCTT - The Viet Apostolate of Divine Mercy - hôm Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 2/11/2019, đã chuyển 25 ngàn MK của quĩ Trụ Sở TĐCTT vào trương mục tiết kiệm dài hạn (CD), với nhà băng Wells Fargo ở Orange County, chi nhánh Việt Nam, để sinh lời hơn, ở mức 1.5%, trong thời gian 9 tháng, cho tới ngày 2/8/2020, khi chúng ta vẫn đang chờ đợi thời điểm quan phòng thần linh cho Trụ Sở TĐCTT này của chúng ta.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Dec 8, 2019 at 7:32 AM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Tường Trình lần 11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Trước hết chúng ta cùng nhau tiếp tục tạ ơn LTXC đã tác động anh chị em chúng ta trong việc đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT. Việc đóng góp của chúng ta, dù nhiều hay ít, chính là việc chúng ta tỏ ra lòng tin tưởng vào LTXC trong việc Người sẽ hoàn thành những gì Người đã gieo rắc vào lòng khao khát của chúng ta về một cơ sở cần thiết cho tính cách pháp nhân và sinh hoạt nội bộ của chúng ta. Nếu chúng ta không tin chúng ta đã không đóng góp cho những gì vô lý và không thành. Nếu ở đâu có 2-3 người họp lại vì danh Người thì Người ở giữa họ thế nào thì chẳng lẽ rất đông đảo anh chị em TĐCTT, bao gồm cả chính quí cha, nhất là Cha TLH của chúng ta, tích cực đóng góp mà không được Chúa hiện diện và chúc lành hay sao? Thật là một dấu hiệu rất chân thật và tốt lành cho thấy chúng ta sống LTXC và tin vào LTXC hơn bao giờ hết.
Thật vậy, chắc chắn chúng ta không thể nào quyên góp được đầy đủ số tiền (tối đa là 1 triệu MK) cần thiết để mua đứt và mua ngay được một Trụ Sở TĐCTT như lòng mong ước của chúng ta. Cũng chính vì thế mà chúng ta làm việc này bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng ta, bằng cách hết sức gây quĩ cho đủ 5 chiếc bánh và 2 con cá nhỏ bé nào đó, chẳng hạn 50 ngàn MK, nhờ đó và từ đó, LTXC sẽ biến ra nhiều, ra thành một Trụ Sở TĐCTT cả triệu MK. Và như thế, chúng ta được cả 2 phần: vừa được Trụ Sở TĐCTT vừa được Lòng Tin vào LTXC hơn nữa, vì chúng ta chứng kiến thấy việc Người làm ngay trước mắt chúng ta.
LTXC sẽ thực hiện phép lạ bánh hóa ra nhiều thành Trụ Sở TĐCTT chúng ta như thế nào, chúng ta hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, theo tự nhiên, chúng ta có thể tạm thời thiển cận suy đoàn như thế này:
1- Phần TĐCTT chúng ta, chúng ta cứ vừa gây quĩ vừa tìm kiếm một địa điểm ở Orange County, vùng thương mại (commercial zone) chứ không phải vùng dân cư (residential zone), chẳng hạn một warehouse (nhà kho) bỏ hoang, một mảnh đất bỏ trống, 1 căn nhà bỏ đi hay bệ rạc cần bán v.v.
2- Phần LTXC, Người có thể can thiệp vào bằng cách: 
- Thứ nhất, ban cho chúng ta một trong các nơi ấy qua vị chủ nhân của nó mà chúng ta chưa hề quen biết hoặc có ai đó giới thiệu chúng ta với họ;
- Thứ hai, có ai thân thiết của chúng ta hay ngay trong nội bộ của chúng ta đứng ra mua một trong những chỗ này để cho Nhóm TĐCTT sử dụng; 
- Thứ ba, có ai thừa kế một gia sản lớn, trước khi chết, sẵn sàng cúng cho một cơ quan bất vụ lợi như chúng ta; 
- Thứ bốn, một hội bất vụ lợi nào đó bị giải tán hay tự giải tán có cơ sở đàng hoàng, nhường lại cơ sở của họ cho chúng ta cũng là một cơ quan bất vụ lợi như họ (điều kiện để giải tán một hội bất vụ lợi là phải cho đi tài sản của mình chứ không được bán, và cho một cơ quan bất vụ lợi). 
Vậy những anh chị em TĐCTT nào biết được những gì liên hệ với 2 điều em nói đến trên đây, xin làm ơn cho em biết nhé. Cám ơn quí anh chị rất nhiều. Xin Thánh Gioan Phaolô II chuyển cầu cho chúng con, Nhóm TĐCTT mà ngài đã khởi động vào chính dịp giỗ ngài qua đời 3 năm, được một Trụ Sở Pháp Nhân để sinh hoạt nội bộ và phục vụ cộng đồng dân Chúa.

em tĩnh 

82 AC. Trần Sơn Định+Clara OC/'15&'19 11/23/19 ck#6941 $500.00 $33,130.00  
83 C. Lê Thục SJ/2018 11/28/19 ck#4277 $20.00 $33,150.00 ck viết by KimLiênTrần
84 C. Vũ Thị Liên SJ/2018 11/28/17 same ck $20.00 $33,170.00 như trên
85 C. Nguyễn Sương SJ/2019 11/28/19 same ck $20.00 $33,190.00 như trên
86 C. Nguyễn Tuyết SJ/2018 11/28/19 same ck $20.00 $33,210.00 như trên
87 C. Phạm Bách SJ/2019 11/28/17 same ck $40.00 $33,250.00 như trên
88 AC. Thanh+Thưởng SJ/'17&18 11/28/19 same ck $40.00 $33,290.00 như trên
89 C. Nguyễn Thu SJ/2018 11/28/19 same ck $50.00 $33,340.00 như trên
90 C. Nguyễn Kiều Diễm MI/2014 12/06/19 ck#396 $500.00 $33,840.00 ck by DeenaDNguyễn
91 C. Nguyễn Kiều Thu MI/2014 12/06/19 same ck $500.00 $34,340.00 như trên
92 C. Lê Thị Dung MI/2014 12/06/19 same ck  $500.00 $34,840.00 như trên
93 C. Đỗ Kim Liên (lần 3) OC/2019 12/07/19 ck#794 $100.00 $34,940.00  
94 C. Nguyễn Thị Diệu OC/2019 12/07/19 cash $200.00 $35,140.00  
95 C. Lý Nguyễn Oanh OC/2011 12/07/19 cash $100.00 $35,240.00  
96 C. Tống Thanh Liên (lần 2) OC/2016 12/07/19 cash $100.00 $35,340.00  
97 C. Phạm Ngọc Anh OC/2013 12/07/19 cash $500.00 $35,840.00  
98 C. Phan Hoàng Bickie OC/2018 12/07/19 cash $500.00 $36,340.00  
99 C. Trần XuânHuệ Lily (lần2) OC/2016 12/07/19 ck#1264 $500.00 $36,840.00 ck by Yến Hoàng Trần

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Dec 20, 2019 at 6:20 PM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT # 12 và Hình Ảnh Trụ Sở TĐCTT Tương Lai
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục gia tăng quĩ Trụ Sở TĐCTT cho chúng ta. Giờ đây đã lên trên 40 ngàn MK rồi, sau khi chúng em bán đi 2 lạng vàng được giá trưa hôm nay, mỗi lạng là $1,755.00 x 2 = $3,510.00. Hai lạng vàng này do 1 người chị em TĐCTT đã hứa ngay từ ngày Nhóm TĐCTT bắt bầu chiến dịch gây quĩ cho Trụ Sở TĐCTT tối ngày Thứ Sáu 16/8/2019 ở Hội Trường Saint Barbara, và đã đưa cho em hôm Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/12/2019 vừa rồi, nhân dịp Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh ở Saint Patrick.

 

 

99

C. Trn XuânHu Lily (ln2)

OC/2016

12/07/19

ck#1264

$500.00

$36,840.00

100

C. Nguyn Kim Thoa

SJ/2017

12/14/19

ck#403

$200.00

$37,040.00

101

C. ĐTC

OC/2016

12/20/19

2lượngvàg

$3,510.00

$40,550.00

Chúng em xin cám ơn chuyên viên mua bán vàng Hoàng Minh đã giúp bán 2 lạng vàng được giá này. Chúng em cũng xin cám ơn 2 chị body guard Trần Mỹ Dung và Trần Kim Oanh đứng sẵn ở ngoài tiệm, phần hai vợ chồng chúng em đứng kèm hai bên chuyên viên Hoàng Minh.

Ngay sau khi bán được 2 lạng vàng được giá như thế thì chúng em kéo ra một nơi được Chị Trần Kim Oanh giới thiệu. Và vừa tới đó thì cả 5 chị em đều thích thú và cảm thấy đúng là Trụ Sở TĐCTT của mình tới nơi rồi, và lời tiên báo của Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn ngày 16/8/2019 dường như trở nên hiện thực ngay lúc bấy giờ trong đầu của em.

 

Đây là một nhà thờ, ở một cul-de-sac (khúc đường vòng), như được Chị Kim Oanh nghe bạn kể lại, vốn thuộc sở hữu của anh chị em Tin Lành, nhưng đã bị bỏ hoang mấy năm nay, vì người chủ đã chết mà người con của ông ấy hình như không muốn tiếp tục nữa nên để cứ không như vậy, hoàn toàn không còn sinh hoạt gì nữa, nhưng chưa để bảng bán gì hết. Chị Trần Kim Oanh, chiều hôm qua, đến nhà của người bạn ở gấn đấy, người bạn đã mời chị nhiều lần đến chơi nhưng chị không tới, nhưng hôm qua chị lại tới và chị thấy chỗ này liền nghĩ đến Trụ Sở TĐCTT, nên chị đã nhờ chị bạn này đã từng sinh hoạt ở nhà thờ ấy xem như thế nào rồi cho chúng ta biết để chúng ta liên lạc. Và hôm nay chị cũng không ngờ chị lại ra làm body guard bán vàng nên chị báo cho em biết và em kéo cả 5 người ra xem...

 

Ngày 15/8 năm tới TĐCTT khánh thành Trụ Sở TĐCTT". Ngày 15/8/2020 là Thứ Bảy Lễ Mẹ Mông Triệu đúng là ngày lành tháng tốt tuyệt vời! Chúng em đã hướng về khu nhà để cầu nguyện với LTXC, Đấng đã khởi động trong lòng muốn của chúng ta, đang dần thực hiện và sẽ hiện thực vào thời điểm được ấn định của Người, tùy lòng tin tưởng của chúng ta, vì Người bao giờ cũng muốn tỏ mình ra. Đây là nơi tổ chức tĩnh tâm thì thật tuyệt. Thứ Bảy Đầu Tháng chúng ta có thể dâng lễ, vì không phải là private home nữa. Thậm chí chúng ta xin phép được có lễ hằng ngày ở đây, với cha Đức Minh làm giám đốc và về hưu ở đây luôn. Giẫy nhà ở cuối để làm phòng ăn và phòng họp tiểu nhóm. Sau này nếu mua được thêm đất chung quanh, biến nó rộng gấp đôi, chúng ta có thể biến nơi này thành Đền Thánh LTXC cũng được, khỏi phải sang GP San Bernardino nữa.   

 

Hai vợ chồng chúng em, trên đường về, đã nghĩ đến việc tậu mãi chỗ ấy. Ở chỗ có một anh chị em TĐCTT nào có tiền mua hẳn chỗ này để đầu tư, ít là để được khai trừ thuế hằng năm từ số tiền lời phải trả hằng tháng cho cơ sở này, nhưng để cho Nhóm TĐCTT sử dụng, cho tới khi nào nhóm có đủ tiền sẽ mua lại với giá nào đó, hay anh chị nào đứng tên mua sẽ cho nhóm sử dụng làm trụ sở chính thức, nhưng chỗ này vẫn có thể kiếm được income từ những cá nhân hay đoàn thể nào muốn sử dụng tổ chức tại đó. Hai vợ chồng chúng em rất muốn mua cơ sở bỏ không này, nhưng không đủ tiền trả hằng tháng cho cả  2 ngôi nhà, (bởi chúng em sẽ cho Nhóm TĐCTT sử dụng free ngôi nhà này, bằng không thì cũng qualified), vì chúng em còn căn nhà 11 năm nữa mới trả xong. Bởi thế chúng em chỉ biết kêu gọi quí anh chị nào có khả năng thì xin dấn thân trở thành tác nhân của LTXC trong việc mua cơ sở tôn giáo bỏ hoang này cho Nhóm TĐCTT làm Trụ Sở Pháp Nhân và sinh hoạt nhé. Xin Nhị Vị Thánh LTXC chuyển cầu cho TĐCTT.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 21, 2019 at 7:01 AM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Tường Trình lần 12
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Chiều tối hôm qua em gửi cho chung nhóm 1 email mà không có subject. Nay em gửi lại vì có thêm 2 khoản đóng góp nữa mà chưa có trong email hôm qua, và nhờ thêm 2 đóng góp này mà tổng hiện Quĩ Trụ Sở TĐCTT của chúng ta đã lên tới $41,190.00

99

C. Trn XuânHu Lily (ln2)

OC/2016

12/07/19

ck#1264

$500.00

$36,840.00

ck by Yến Hoàng Trn

100

C. Nguyn Th Kim Thoa

SJ/2017

12/13/19

ck#403

$200.00

$37,040.00

 

101

Ch Đ.T.C. (tng 2 lượng vàng)

OC/2016

12/20/19

cashierck

$3,510.00

$40,550.00

cash buy cashier ck

102

AC. Đinh Duy + M-Dung

OC/2012

12/20/19

cash

$500.00

$41,050.00

Tđctt ng h DD'sCD

103

Gây qũy bán phiếu ch VN

scrips

12/20/19

cash

$140.00

$41,190.00

MDung bánphiếuch

Nếu không gì thay đổi, Thứ Bảy ngày 28/12/2019 tuần tới, Ban Giám Đốc (Board of Directors) của Hiệp Hội Bất Vụ Lợi của chúng ta The Viet Apostolate of Divine Mercy sẽ mở một trương mục tiết kiệm (CD) thứ 2 nữa, với số tiền là 15 ngàn MK, cùng với CD 25 ngàn MK lần thứ 1 ngày 2/11/2019, cách đây 1 tháng rưỡi. Hy vọng từ nay cho tới ngày tạm dừng Chiến Dịch Gây Quĩ Trụ Sở TĐCTT ngày 2/2/2020, Ngày Chúa Nhật Lễ Mẹ Dâng Chúa Giêsu Vào Đền Thánh cũng là Ngày Mừng Tân Niên 2020 của Nhóm TĐCTT ở Hội Trường Nhà Thờ St Barbara (từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối), Quĩ Trụ Sở TĐCTT đạt đến 50 ngàn MK, tương đương với và ám chỉ là 5 chiếc bánh, trong đó có cả 2 con cá là 2 lượng vàng chúng ta vừa bán được giá trưa hôm qua.

Và trong chính ngày chúng ta có 2 con cá này, lại là ngày chúng ta nhìn thấy được hình ảnh Trụ Sở TĐCTT trong tương lai. Tối hôm qua, em đã lên mạng để tìm xem cơ sở bề ngoài và nghe nói bị bỏ không này, Westminster Bible Chapel, và thấy rằng, trong số các cái links của nó, có một cái link thông báo như thế này: WESTMINSTER BIBLE CHAPEL (REPORTED CLOSED). Westminster Bible Chapel (closed) in Westminster, CA 92683 ... 

Em đã gọi điện thoại cho họ, căn cứ vào số điện thoại ở một trong những cái links của nó là 714-897-0667 không được vì không còn work nữa, và em đã gọi cho số điện thoại 714-488-4619 ở trên bảng ngay cơ sở này mà em thấy chiều hôm qua thì gặp ngay một người nam, một người nói tiếng Mễ và ông này đã cho em biết rằng Chúa Nhật hằng tuần vẫn có lễ lúc 9 giờ sáng (trong khi đó ở trên bảng ngay tại cơ sở em thấy là 9:30 sáng. Nghĩa là, theo em, quả thực cơ sở tôn giáo này đã đóng cửa, những anh chị em Tin Lành người Mễ vẫn tiếp tục sinh hoạt cho tới khi cơ sở này sang tay người khác. Em đã xin ông ta cho em biết tên và điện thoại của vị Pastor: Shawn Wicks 714-901-5639. Tuy nhiên, số điện thoại này rất tiếc lại không work.  

Sáng nay, vào lúc 4:19 am, em nhận được email của Chị Hoàng Kim: "Nha tho con hoat dong anh oi. Anh coi link & info em kem theo nhe. https://www.wbchapel.com/". Và khi em mở trang facebook này ra thì quả thật vị Partor đúng tên Shawn Wicks thông báo có 2 biến cố trong ngày 21/12/2019 Thứ Bảy hôm nay. Em sẽ tìm cách đến ở 1 trong 2 biến cố (1 sáng từ 10:30 và 1 chiều từ 5:30) này, để tìm hiểu tận nơi xem sao. Em vẫn nghĩ rằng trong thời gian cơ cở bỏ không này chưa hoàn toàn rao bán và sang tay người khác, nó vẫn có thể là nơi sinh hoạt cho những ai đã từng sinh hoạt ở đó thôi. Em sẽ báo cáo tình hình cho chung nhóm vào lần Tường Trình Quĩ Trụ Sở TĐCTT lần 13 sau nhé. 

Chúng ta đang sống trong Tuần Bát Nhật Dọn Mừng Đại Lễ Giáng Sinh, xin nhớ đọc thêm 1 Kinh Lạy Cha để xin cho Dự Án Thương Xót Cứu Độ của Vị Thiên Chúa Làm Người Emmanuel được nên trọn nơi "chúng con và toàn thế giới" để chúng ta được thật sự hoan hưởng Niềm Vui Emmanuel.

em tĩnh

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Dec 21, 2019 at 9:48 PM
Subject: Re: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Tường Trình lần 12
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>
Good evening qúi TĐCTT,

Sáng hôm nay, vào lúc 9:30, em đã đến Westminster Bible Chapel, và gặp được chính vị mục sư Shawn Wicks.
Sau khi em cho vị mục sư này thấy hai cái links trên google về vấn đề Westminster Bible Chapel đóng cửa, thì vị mục sư này cho biết rằng cơ sở này vẫn đang sinh hoạt:
- Có 3 congregations: 1 Mỹ quốc, 1 Mễ quốc và 1 Hàn quốc.
- Chỉ có congregation Việt Nam là thôi không còn ở đó nữa hơn 1 năm nay rồi, thế thôi. 
Bạn của chị Trần Kim Oanh là 1 trong congregation Việt Nam này lại cho Chị Oanh biết hơi khác.


Tuy nhiên, nếu quả thực Westminster Bible Chapel vẫn còn sinh hoạt, thì kể như chúng ta chỉ mới được LTXC tạm cho thấy hình bóng về một Trụ Sở TĐCTT trong tương lai chắc chắn sẽ hiện lên vào một thời điểm thiên định nào đó của Ngài. Ngài sẽ ban cho chúng ta một nơi ưng ý nhất của Ngài và hợp với chúng ta. Vậy chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và tin tưởng nhé. Bởi vì, Trụ Sở TĐCTT trên hết và trước hết của chúng ta chính là LTXC vậy. Good night quí TĐCTT của em.

em tĩnhFrom: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 4, 2020 at 10:04 PM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Tường Trình 13
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục tăng vọt $12,400.00 MK trong tổng số tiền của Quĩ Trụ Sở TĐCTT, chỉ trong vòng 2 tuần, từ ngày 20/12/2019 cho tới ngày 4/1/2020, từ $41,190.00 lên $53,590.00. Nếu phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất nhờ 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì tổng số tiền của Quĩ Trụ Sở TĐCTT của chúng ta, cho tới hôm nay, mùng 4/1/2020, vừa đủ: 50 ngàn MK ám chỉ từ 5 chiếc bánh, và $3,590 ám chỉ từ 2 con cá (tức 2 lượng vàng giá $3,510.00). 

 

103 Gây qũy bán phiếu chợ VN scrips 12/20/19 cash $140.00 $41,190.00 MỹDung bánphiếuchợ
104 Chị Trần Phan Hòa SJ/2016 12/23/19 ck 4953 $2,000.00 $43,190.00  
105 AC Nguyễn King và Trần Evy OC/2014 12/30/19 ck 1082 $5,000.00 $48,190.00  
106 Chị Pham Tuyen (lần 2) OC/2019 01/01/20 ck 933 $300.00 $48,490.00  
107 Chị Nancy N Hoàng OC/2012 01/03/20 ck 364 $100.00 $48,590.00  
108 AC Hồng Phát OC/2012 01/04/20 cash $5,000.00 $53,590.00  


Như thế thì chúng ta hãy chờ xem LTXC sẽ biến cố tiền nhỏ mọn này của chúng ta (so với trị giá của một trụ sở khoảng tối thiểu 500 ngàn MK và tối đa là 1 triệu MK) ra nhiều như thế nào để chúng ta có được một trụ sở cho kịp khai trương vào ngày 15/8/2020, đúng như lời Cha Phạm Ngọc Tuấn Tổng Linh Hướng của chúng ta đã công khai tuyên bố và tiên báo, ngay khi chúng ta hội ngộ bắt đầu phát động chiến dịch cho Quĩ Trụ Sở TĐCTT ngày Thứ Bảy 16/8/2019 ở Hội Trường St Barbara. 

Cũng chính hôm nay, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/1/2027, Ban Giám Đốc của Hiệp Hội Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy 3 chị lại gặp nhau ở Nhà Băng Wells Fargo lần trước ở Khu Tiểu Sài Gòn để mở 1 CD thứ 2, lần này là 24 ngàn MK (lần trước là 25 ngàn MK). Cũng với mức lời 1.5% như lần trước, vì gửi 9 tháng.  Nếu hôm chúng ta có được 2 con cá (bán 2 lượng vàng) cách đây 2 tuần, chúng ta đã thấy được hình ảnh xa xa về Trụ Sở TĐCTT, thì hôm nay, ngày 4/1/2020, khi chúng ta có đủ 5 chiếc bánh nữa, chúng em đã thấy được một nơi khác, do 1 chị làm địa ốc đã giải nghệ nhưng còn license chỉ điểm, ở ngay góc Chapman và Gilbert thuộc thành phố Garden Grove. Chúng em chưa vào xem bên trong văn phòng này hay đằng sau văn phòng và đang chờ biết giá.


 

 

 

Với đà đóng góp này, số tiền Quĩ Trụ Sở TĐCTT, cho tới ngày 2/2/2020, thời điểm Nhóm TĐCTT mừng Tết Âm Lịch, có thể lên tới 60 ngàn MK... Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp cho cả trăm tấm lòng quảng đại đã đóng góp cho Quĩ Trụ Sở TĐCTT, bằng cách làm cho những tấm lòng vốn rộng lượng ấy càng trở nên bao la như chính LTXC vô biên bất tận vậy. Amen.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 5, 2020 at 6:14 PM
Subject: Trụ Sở TĐCTT - Đôi Lời Trần Tình
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Hôm nay, nhân thời điểm chiến dịch đóng góp cho Quĩ Trụ Sở TĐCTT vừa có được 5 chiếc bánh và 2 con cá: 5 chiếc bánh được tượng trưng nơi 50 ngàn MK và 2 con cá được tượng trưng nơi 2 lạng vàng trị giá $3,510.00, tổng cộng với số tiền là $53,590.00, như bản tường trình 13 cho thấy, em xin chia sẻ với Quí TĐCTT của em một chút trần tình như sau:

 

Trụ Sở TĐCTT: Nền Tảng

 

Như Quí TĐCTT của em đều đã biết: trước khi chúng ta được chính quyền công nhận là hiệp hội bất vụ lợi, chúng ta đã có ước muốn có được một Trung Tâm LTXC, một ước muốn bất ngờ xuất hiện trong lòng của em từ năm 2015. Bởi thế, vào dịp Mừng Tết năm 2016 và 2017, chúng em đã mua vé số lì xì cho Nhóm TĐCTT ở GP Orange mỗi người một vé số cầu may. Hy vọng trúng sổ để có được một Trung Tâm LTXC như lòng mong ước. Vé số chỉ là thử thời vận thôi, chứ thật ra, Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho chúng ta bằng chính lòng tin tưởng của chúng ta vào Người, chứ không phải vào vận may, vào vé số. Người muốn làm một phép lạ hóa bánh ra nhiều, để chúng ta chẳng những có được những gì Người tác động lòng muốn của chúng ta mà còn qua đó chúng ta càng tin tưởng Người hơn, khi thấy những gì chúng ta mong ước đạt được ngoài tầm tay của chúng ta và ngoài cách thức khôn ngoan tìm đạt của chúng ta.

 

Bởi thế, ngay sau khi chúng ta được giáo quyền Giáo Phận Orange California chuẩn nhận là một Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành trong Giáo Hội ngày 17/7/2018, một ước muốn đầu tiên của em, một ước muốn em theo đuổi từ ngày 22/10/2013, khi em bắt đầu viết thư xin Giáo Phận công nhận, cũng là thời điểm Nhóm TĐCTT mới được thành lập 3 năm rưỡi (4/4/2009), chúng ta đã bắt đầu nghĩ đến việc trở thành một Tổ Chức Bất Vụ Lợi (Non-Profit Organization), để nhờ đó, chúng ta trở thành một pháp nhân (legal entity), và cũng nhờ đó chúng ta có thể thực hiện việc gây quĩ cho Trung Tâm LTXC. Tuy nhiên, ngay khi chúng ta có ý định trở thành một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi, chúng ta liền có ý định làm sao có được một Trụ Sở TĐCTT ở Orange County, bởi đã là một pháp nhân, trước cả giáo quyền lẫn chính quyền, chúng ta không thể nào không có một trụ sở pháp nhân, một trụ sở được dùng làm nơi sinh hoạt thường xuyên theo nhu cầu bất khả thiếu của nhóm.

 

Trụ Sở TĐCTT: Yếu Tố 

 

Vì Trụ Sở TĐCTT chẳng những là một Trụ Sở có tính cách pháp nhân, gọi tắt là Trụ Sở Pháp Nhân, mà còn là nơi sinh hoạt thường xuyên của Nhóm TĐCTT và cho Nhóm TĐCTT suốt năm nữa, nên cũng gọi là Trụ Sở Sinh Hoạt, và vì thế cũng cần phải hội đủ các điều kiện / yếu tố tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhóm, như sau:

 

1-     Về cấu trúc: bao gồm 1 hội trường (được sử dụng làm nhà nguyện hay làm phòng ăn, tùy nghi) có thể chứa 200 người tối đa, 3 phòng vệ sinh (2 nữ và 1 nam), gian bếp với gian đồ nhỏ, và một parking rộng cho khoảng 50 xe.;

 

2-     Về địa điểm: ở trong khu thương mại (commercial zone) hơn là ở vùng cư dân (residential zone), để tránh các nhà dân ở chung quanh bị ảnh hưởng bởi sinh hoạt thường xuyên đông đảo và có thể gây ồn ào của nhóm

 

3-     Về cơ sở: có thể là một warehouse / nhà kho bỏ hoang, hay 1 mảnh đất trống không, hoặc một ngôi nhà thờ muốn bán, hay một văn phòng đóng cửa, hoặc một căn nhà bị nhà băng tịch thu v.v.

 

4-     Về giá tiền: khoảng từ 500 ngàn MK đến 1 triệu MK, càng rẻ càng tốt mà vẫn hội đủ các yếu tố cần thiết trên đây.

 

Xin quí TĐCTT nói chung, nhất là quí TĐCTT đã / đang hành nghề địa ốc (Chị Nguyễn Thy hay Nguyễn Phúc v.v.), làm ơn giúp cho nhóm kiếm tìm được một nơi nào đó như lòng mong ước của chúng ta nhé. Mỗi lần được báo có một địa điểm nào đó, chúng em cùng với quí anh chị đến tham quan và cùng nhau cứu xét, trước khi Ban Giám Đốc của The Viet Apostolate of Divine Mercy, Anh Duy thầu khoán và Cha TLH với em đi đến quyết định chung cuối cùng.

 

Trụ Sở TĐCTT: Tậu Mãi

 

Nếu chính The Viet Apostolate of Divine Mercy đứng tên mua thì, trước hết, chưa qualify về tài chính, bởi, như chúng em đã ra tận nhà băng Wells Fargo là nơi chúng ta có trương mục để tìm hiểu, thì Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT chúng ta cần phải có 50% down; sau nữa, cho dù có đủ tiền down chăng nữa, Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT chúng ta cũng không thể nào có thể tiếp tục và liên tục trả nợ cho nhà băng hằng tháng trong vòng 15, 20 hay 30 năm. 

 

Bởi thế, cách hay nhất là anh chị em TĐCTT nào có khả năng thì đứng tên mua, với 2 mục đích vừa đầu tư vừa tông đồ: đầu tư ở chỗ bất động sản được tậu mãi ấy không bao giờ mất giá, mà còn giá trị hơn sau này, và tông đồ ở chỗ để Nhóm TĐCTT sử dụng cho đến khi Nhóm có đủ tiền mua lại. Tất cả những sửa sang làm sao cho hợp với trụ sở TĐCTT, bằng số tiền đóng góp của nội bộ, làm cho giá trị của bất động sản ấy thêm giá trị, sẽ thuộc về owner.

 

Như thế, cho dù được sử dụng free bất động sản của anh chị em TĐCTT owner, bù lại, nhóm đã phải bỏ tất cả số tiền đóng góp ra để kiến thiết bất động sản của anh chị em owner cho mình được sử dụng để hợp với nhu cầu của mình, khiến cho bất động sản này càng tăng thêm giá trị hơn. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT và anh chị em TĐCTT owner vẫn phải thiết lập một hợp đồng rành mạch bằng văn thư đàng hoàng, vì Hiệp Hội TĐCTT dầu sao cũng là một pháp nhân sử dụng bất động sản của một người anh chị em TĐCTT owner là một pháp nhân sở hữu chủ của bất động sản ấy.

 

Trụ Sở TĐCTTÝ Nghĩa

 

Nếu Trụ Sở TĐCTT thực sự là việc của LTXC thì chắc chắn Người sẽ thực hiện những gì Người muốn, bằng cách thức vô cùng khôn ngoan và kỳ diệu của Người, và vào thời điểm ấn định của Người. Chẳng hạn Người đánh động một tâm hồn nào đó cho chúng ta một bất động sản của họ; hay tác động anh chị em chúng ta ai đó sẵn sàng tậu mãi một nơi cho nhóm sử dụng; hoặc cho một hội bất vụ lợi nào đó có cơ sở nhưng quyết định giải tỏa (dissolution) nên, theo qui định của chính phủ, có thể cống hiến tài sản của mình không cần nữa, không xài nữa, cho một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi khác, như của Nhóm TĐCTT chúng ta; hay ai đó sắp chết để lại tài sản cho một cơ quan bất vụ lợi như chúng ta v.v.

 

Đối với cá nhân em, người khơi động và phát động chiến dịch đóng góp cho Trụ Sở TĐCTT, mỗi khi nhận được một số tiền đóng góp nào đó của anh chị em trong nhóm, em chẳng những liên lạc ngay với anh chị đóng góp ấy để thông báo đã nhận được số tiền đóng góp kèm theo lời cám ơn, mà tận đáp lòng em còn càng ngày càng cảm thấy LTXC hiện diện và tỏ hiện trong chiến dịch cần thiết và ý nghĩa này. Ở chỗ, cả trăm anh chị em, hầu hết trong nội bộ, đã tiếp tục và liên tục đóng góp, suốt gần 5 tháng nay, từ 16/8/2019 đến 4/1/2020, không nhiều thì ít, tùy theo khả năng của mình, cho Quĩ Trụ Sở TĐCTT. Tác động đóng góp này của anh chị em TĐCTT, theo em, hàm chứa 3 ý nghĩa khách quan rất rõ ràng như sau: 

 

1- Qúi anh chị đóng góp tỏ ra rất đồng ý với dự án và công việc là Nhóm TĐCTT thực sự cần có một Trụ Sở Pháp Nhân và Sinh Hoạt - nếu không thấy cần quí anh chị đã không đóng góp!

 

2- Quí anh chị đóng góp hoàn toàn tin vào LTXC, cho dù biết rằng nội bộ của nhóm không thể nào góp đủ tiền mua hẳn một trụ sở - nếu không tin quí anh chị đã chẳng đời nào dại gì mà đóng góp!

 

3- Quí anh chị đóng góp có lòng chung với nhóm, trong việc xây dựng nhóm cả về mặt tinh thần là sống LTXC và loan truyền LTXC của nhóm, lẫn cơ sở cần có của nhóm - nếu không có lòng chung quí anh chị đã không đóng góp!

 

Em tin rằng, nếu "ở đâu có hai ba người họp lại vì danh Thày, thì Thày sẽ ở giữa họ" (Mathêu 18:20), mà nội bộ TĐCTT có cả trăm con tim đồng lòng sống hoàn toàn vì Chúa, sẵn sàng hy sinh vật chất của mình cho ích chung của nhóm, chẳng lẽ Người không ở giữa chúng ta. Chưa kể Người đã và đang ở giữa chúng ta qua Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn, vị đã ủng hộ chiến dịch này, đã khai mạc chiến dịch và đã đóng góp cho chiến dịch đầu tiên. Xin Mẹ Maria TMTX giúp cho anh chị em TĐCTT chúng ta tiếp tục xứng đáng để LTXC hiện diện và tỏ hiện qua những gì Người muốn và đang từ từ hiện thực nơi các thiện chí nỗ lực trần gian của chúng ta về Trụ Sở TĐCTT của Người.

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 7, 2020 at 4:48 PM
Subject: Trụ Sở TĐCTT - Tiến Trình Sở Hữu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Một lần nữa, chúng ta vừa có đủ 5 chiếc bánh và 2 con cá dâng cho LTXC, và chờ LTXC làm phép lạ bánh hóa ra nhiều cho Nhóm TĐCTT chúng ta có được một Trụ Sở TĐCTT như lòng mong ước từ 5 chiếc bánh và 2 con cá này. Em vẫn hy vọng Quĩ Trụ Sở TĐCTT, cho tới ngày 2/2/2020, Lễ Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, có thể tăng lên tới 60 ngàn MK, mà nếu có đại gia TĐCTT nào nhào ra matching thì chúng ta có tới 120 ngàn MK.

 

Xin quí anh chị cứ việc tiếp tục đóng góp, cho dù đến ngày 2/2/2020 là ngày Nhóm TĐCTT Nam California mừng tân xuân âm lịch 2020, chiến dịch góp quĩ cho Trụ Sở TĐCTT xin được tạm ngưng, nghĩa là không đề cập đến nữa, bao gồm cả việc tường trình khi quĩ được gia tăng, để chúng ta chỉ hoàn toàn tập trung chú trọng, từ tháng 2 tới Tháng 10/2020, vào Hành Trình Tuyền Giáo Xuyên Việt III - 2020 trong Tháng 10/2020. 

 

Tuy nhiên, nếu quả thực đến ngày 15/8/2020, Thứ Bảy Lễ Mẹ Mông Triệu, tức là trước chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 3 tuần 7-28/10/2020, chúng ta tưng bừng khai trương Trụ Sở TĐCTT, đúng như lời tiên báo công khai của Cha Phạm Ngọc Tuấn, Vị Tổng Linh Hướng của chúng ta, thì ngày 2/2/2020 quả là ngày kết thúc chiến dịch gây quĩ cho Trụ Sở TĐCTT. 

 

Riêng cá nhân em, em vẫn cảm thấy ngày 15/8/2020 có thể là ngày khai trương Trụ Sở TĐCTT. Bởi vì, ngay sau khi chúng ta có đủ 5 chiếc bánh và 2 con cá ở lần tường trình thứ 13 ngày 4/1/2020 vừa rồi, chúng ta đã bắt đầu tiến sang giai đoạn 2 là giai đoạn 2 bất động sản đã xuất hiện, và chúng ta liền để ý đến bất cứ bất động sản nào ở Orange County, nơi Nhóm TĐCTT chúng ta đã được giáo quyền GP Orange công nhận, để có thể tậu mãi làm Trụ Sở TĐCTT.

 

Vậy, để cho việc tìm kiếm và tậu mua được một bất động sản xứng hợp để làm Trụ Sở TĐCTT một cách tốt đẹp, em xin tạm phác họa "Tiến Trình Sở Hữu" liên quan đến Ban Điều Nghiên như sau:

 

Ban Điều Nghiên:

 

1- Cổ Phần viên: thành phần góp chung tiền mua Trụ Sở TĐCTT, như quí anh chị TĐCTT..................................???

2- Ban Giám Đốc Hiệp Hội Bất Vụ Lợi The Viet Apostolate of Divine Mercy: TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga president, TĐCTT Nguyễn Vũ Tammie secretary, và TĐCTT Bùi Xuân Hồng Rosalie treasurer;

3- Chuyên viên địa ốc Realator: TĐCTT Nguyễn Thy, Nguyễn Phúc, Hàn Kim Bình...........??)

4- Chuyên viên tài trợ Finance: TĐCTT (............?)

5- Chuyên viên xây cất: TĐCTT Đinh Ngọc Duy

6- Cha Tổng Linh Hướng: Phạm Ngọc Tuấn

7- Incorporator: TĐCTT cao tấn tĩnh

 

Cổ Phần viên TĐCTT: 

 

Để tậu mãi một bất động sản để làm Trụ Sở TĐCTT, 

 

- Giải pháp 1: tiện lợi nhất nhưng đồng thời cũng nặng gánh nhất đó là 1 TĐCTT nào có khả năng đứng tên mua rồi cho TĐCTT sử dụng;

 

- Giải pháp 2: phức tạp hơn nhưng lại nhẹ nhàng hơn, đó là một số TĐCTT hùng nhau mua theo kiểu góp cổ phần đồng đều nhau, để khi chia tiền down hay trả nợ cũng đều nhau cho tiện, và khi bán có lời cũng chia đều nhau.

 

Chẳng hạn mua một bất động sản 1 triệu MK, nếu có 10 anh chị em góp vốn thì mỗi người bỏ tiền down 10% là 10 ngàn MK 1 người, và nếu tiền nợ trả nhà 30 năm hằng tháng là 5 ngàn MK thì mỗi người 500 MK một tháng.

 

Tuy nhiên, các cổ phần viên TĐCTT Sở Hữu Bất Động Sản này có thể chỉ phải gồng gánh tạm trong vòng 1 năm, cho đến khi Bất Động Sản này thu được lợi tức từ việc cho các hội đoàn hay cá nhân thuê mướn tổ chức gì đó.

 

Nhóm TĐCTT dù được cho sử dụng free, nhưng hằng tháng vẫn cần phải chi ra 500 MK tượng trưng như thuê mướn, để khai báo với chính quyền rằng Hiệp Hội Bất Vụ Lợi hằng tháng phải chi ra 500 MK thuê địa điểm sinh hoạt.

 

Nếu vốn của TĐCTT có được từ tiền đóng góp của nội bộ là 60 ngàn MK, mà trả 500 MK một tháng, mỗi năm $6,000.00 MK, thì phải mất 10 năm mới hết số tiền này, trong khi đó tiền lời hằng năm từ số tiền này vẫn gia tăng.

 

Vả lại, nếu Nhóm TĐCTT không được sử dụng bất động sản ấy để làm Trụ Sở TĐCTT mà cứ phải đi thuê mướn chỗ hằng năm, cho 1 Khóa LTXC và 4 ngày Tĩnh Tâm Nội Bộ, cũng tốn đến cả 3 ngàn MK, chưa kể họp tiểu nhóm.

 

Nếu trong vòng 10 năm mà Nhóm TĐCTT có đủ tiền mua lại bất động sản đang được sử dụng làm Trụ Sở TĐCTT, thì các cổ phần viên TĐCTT sẽ để lại giá vốn mua bất động sản này từ đầu, chứ không theo giá trị trường bấy giờ.

 

Nghĩa là các cổ phần viên TĐCTT hùng nhau tậu mãi bất động sản làm Trụ Sở TĐCTT sẵn sàng chịu lỗ khi bán lại cho TĐCTT, bởi giá trị đồng tiền bị lạm phát (inflation) vào lúc bán lại cho TĐCTT, và 

 

Như thế, số tiền 500 MK, được kể như tiền thuê mướn hằng tháng của TĐCTT, so với số tiền bị lạm phát của bất động sản lúc mua lại, thì kể như TĐCTT thực sự đã được sử dụng free Trụ Sở TĐCTT này rồi vậy.

 

Chuyên viên Realtor và chuyên viên Finance: 

 

Em cũng kêu gọi anh chị em TĐCTT nào đã từng làm nghề realtor địa ốc trong việc mua bán nhà đất hay các khu thương mại, hay vẫn còn đang làm, hoặc đã giải nghệ nhưng vẫn còn bằng hành nghề, xin làm ơn giúp nhóm tìm được một bất động sản thích hợp để làm Trụ Sở TĐCTT, như email lần trước em đã đề cập tới về các yếu tổ cần thiết liên quan đến phòng ốc và bãi đậu xe.

 

Ngoài ra, nhóm cũng rất cần đến anh chị em TĐCTT chuyên về finance trong việc tài trợ hay tái tài trợ về nhà đất v.v., để giúp nhóm lo thủ tục tậu mãi được dễ dàng và nhẹ nhàng hơn về chi phí tốn kém, một công lao xin được kể như quí anh chị bỏ công (thay của hay cả công lẫn của càng tốt) góp phần vào Trụ Sở TĐCTT vậy.

 

Tóm lại, qua email này em xin chính thức thành lập Ban Điều Nghiên trong việc tậu mãi một bất động sản để làm Trụ Sở TĐCTT, và đồng thời em cũng xin kêu gọi:

 

1- Các TĐCTT có thể chung vốn mua bất động sản để làm Trụ Sở TĐCTT - xin cho em biết càng sớm càng tốt, để quí anh chị ở trong Ban Điều Nghiên trong việc tham quan một bất động sản nào và tham dự vào quyết định tậu mãi.

 

Anh chị em TĐCTT nào ở ngoài Nam California muốn tham gia làm cổ phần viên trong việc tậu mãi này cũng càng tốt, như Chị Khổng Thị Hoàng ở Houston TX, người chị rất mong có được Trụ Sở TĐCTT để đến thăm viếng.

 

Ngoài ra anh chị em TĐCTT nào có thể một mình đứng tên mua bất động sản để làm Trụ Sở TĐCTT thì cũng cho em biết ngay nhé.

 

2- Các TĐCTT nào có kinh nghiệm hành nghề Realtor địa ốc và nghề Finance tài trợ mua bán bất động sản, xin cũng cho em biết, để cùng ở trong Ban Điều Nghiên TĐCTT về việc tham quan và tậu mãi bất động sản cần cho TĐCTT. Cám ơn quí anh chị rất nhiều. 

 

Như thế, với sự hợp tác nồng nhiệt của Quí TĐCTT, chẳng những qua việc đóng góp nói chung mà còn trong Ban Điều Nghiên nói riêngem tin rằng Ngày Khai Trương Trụ Sở TĐCTT sẽ phải đến và sẽ vào đúng Ngày Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8/2020! Tạ ơn LTXC. Amen.

 

em tĩnh

 

TB. Trong khi chờ đợi thành hình Ban Điều Nghiên chính thức, cuối tuần này ngày Thứ Bảy 11/1/2020, chúng em đi tham quan 1 cơ sở ở Garden Grove, và cuối tuần sau, ngày Thứ Bảy 18/1/2020, chúng em lại đến tham quan một cơ sở khác ở Huntington Beach. Tất cả thời giờ từ nay em lại dồn vào việc tìm kiếm Trụ Sở TĐCTT của chúng ta. 

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 19, 2020 at 9:07 AM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Tường Trình lần 14
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục tác động một số anh chị em TĐCTT vẫn tiếp tục quan tâm và đóng góp. Tổng số Quĩ TĐCTT của chúng ta, nhờ đó, đang từ từ tiến đến mức 60 ngàn MK như dự đoán, có thể vào ngày 2/2/2020, ngày mừng tân niên âm lịch của TĐCTT Nam CA, sau đó là lần tường trình thứ 15 và cũng là lần tường trình cuối cùng trước khi phát động Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III - 2020. 

108

AC Hng Phát

OC/2012

01/04/20

cash

$5,000.00

$53,590.00

 

109

AC Duy Dung

OC/2012

01/11/20

ck 1025

$1,000.00

$54,590.00

 

110

AC Thông Nha và Nhóm NY

NY/2014

01/17/20

ck 1361

$700.00

$55,290.00

 

111

Ch Trn T Hng

HOU/2013

01/17/20

ck 1172

$1,000.00

$56,290.00

 

Em cảm động nhất mỗi khi nhận được đóng góp của Quí Anh Chị TĐCTT ngoài Nam California. Bởi vì, qua việc đóng góp của quí anh chị, ngoài hàm ý công nhận Trụ Sở TĐCTT là cần thiết và đáng có, cùng với tấm lòng của quí anh chị hoàn toàn tin vào LTXC sẽ ban cho chung nhóm 1 trụ sở pháp nhân cần phải có, quí anh chị còn có một tấm lòng chung thật chung nữa. Bởi quí anh chị đóng góp cho một Trụ Sở TĐCTT xa xôi, hầu như chỉ có Nhóm TĐCTT Nam CA sinh hoạt thôi, và không biết đích thân của quí anh chị có bao giờ tận mắt nhìn thấy nó hay ghé thăm nó được hay chăng? Đó là lý do em cảm thấy không thể nào bỏ qua không đề cập đến số tiền đóng góp của qúi anh chị TĐCTT ở ngoài Nam CA, với số tiền không nhỏ so với tổng quĩ, số tiền lên tới cả trên 10 ngàn MK (chính xác cho tới nay là $11,840.00), tức khoảng 1/5 trong tổng số hiện nay. 

$1,500.00 - Michigan (chỉ có 2 gia đình)

$1,630.00 - Virginia

$2,700.00 - Rochester NY

$2,910.00 - San Jose CA

$3,100.00 - Houston TX 

Em chỉ biết xin LTXC là Đấng thấu suốt mọi sự và đã tác lòng của quí anh chị bù đắp cho quí anh chị một cách xứng đáng, bằng việc mở rộng tấm lòng quảng đại của quí anh chị cho đến khi lòng của quí anh chị phản ảnh chính LTXC vô biên bất tận. Amen.  

em tĩnh  

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 26, 2020 at 8:54 AM
Subject: Trụ Sở TĐCTT và Đền Thánh LTXC - Ban Điều Nghiên Bàn Định
To: Ban Điều Nghiên
 

Xin kính chào Quí AC TĐCTT trong Ban Điều Nghiên của Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT, 

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau chúc tụng cảm tạ LTXC đã thực sự tiếp tục hiện diện và tỏ hiện nơi nhóm TĐCTT của chúng ta qua các diễn tiến của chúng ta từ khi được ơn khởi động vào năm 2008 cho tới nay, gần 12 năm. Chúng ta không thể chối cãi được sự hiện diện thần linh của LTXC qua những chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt (2016, 2918 và cả 2019), cũng như trong các chuyến Hành Hương (2014, 2017, 2019 và cả 2015 ở nội điạ Hoa Kỳ) , và việc tỏ hiện của LTXC qua những lần quyên góp bánh hóa ra nhiều vượt quá lòng mong ước của chúng ta (quĩ truyền giáo lần đầu tiên năm 2016 gần 63 ngàn MK, năm 2018 gần 108 ngàn MK, Quĩ Trụ Sở TĐCTT trên 56 ngàn MK v.v.). Chưa kể đến những ơn khác LTXC đã ban cho chúng ta, như được Giáo Quyền GP Orange công nhận ngày 17/7/2018, sau 10 năm ơn khởi động, và được trở thành một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi ngày 4/3/2019, sau 10 năm được thành lập. 

Sau nữa, với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC đã hiện diện nơi tình đoàn kết của nhóm chúng ta vào Người cùng tỏ hiện qua các việc làm tông đồ về bác ái và truyền giáo của chúng ta, cũng như với tất cả lòng tin tưởng của chúng ta vào LTXC, chúng ta hãy cùng nhau điều nghiên hai dự án chính yếu của chúng ta, như chúng ta đã phác họa và đang theo đuổi, đó là: 1- Trụ Sở TĐCTT và 2- Trung Tâm LTXC 

Bởi vậy, nhân dịp Nhóm TĐCTT chúng ta Mừng Tân Xuân, Chúa Nhật 2/2/2020, ở Hội Trường Giáo Xứ Saint Barbara, chúng ta hãy họp bàn với nhau về việc tiến hành tậu mãi hai cơ sở theo nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta sẽ họp nhau ở trong văn phòng của Cha Phạm Ngọc Tuấn (nếu dưới 10 người), hay trong phòng ăn của nhà xứ Saint Barbara (nếu trên 10 người), từ 3:00 pm đến 5:00 giờ chiều, nghĩa là ngay trước buổi mừng tân niên chung cho tiện giờ và tiện nơi cho chúng ta. XIN CHÚNG TA ĐẾN SỚM HƠN 5-7 PHÚT ĐỂ KHAI MẠC ĐÚNG GIỜ VÀ ĐỠ MẤT GIỜ VÀ KỊP GIỜ MỪNG TÂN XUÂN CHUNG VỚI NHÓM Ở HỘI TRƯỜNG.  

Trong buổi họp đặc biệt đầu năm này, chúng ta sẽ bàn đến những chi tiết cần thiết về vấn đề Đền Thánh LTXC và Trụ Sở TĐCTT sau đây: 

Đền Thánh LTXC  

- Hai Giáo Phận

- Một Tập Sách 

- Thư Kêu Gọi

- Việc Gây Quĩ

Trụ Sở TĐCTT  

1- Chọn địa điểm

2- Ban Điều Nghiên

3- Việc tậu mãi

4- Việc tìm kiếm

Sau hết, theo tinh thần và chiều hướng của email em gửi chung nhóm ngày 7/1/2020 về "Trụ Sở TĐCTT - Tiến Trình Sở Hữu", em xin phép được thành lập Ban Điều Nghiện cho 2 dự án cần thiết và quan trọng này của chúng ta, trong đó, bao gồm 14+ quí anh chị em cùng với Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn như dưới đây:

1- Ban Giám Đốc Hiệp Hội Bất Vụ Lợi TĐCTT (3): Quí TĐCTT Cao-Bùi Thúy-Nga (president), Nguyễn Vũ Tammie (secretary) và Bùi Xuân-Hồng Rosalie (treasurer)

2- Ban Cố Vấn (3): Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn, TĐCTT Huỳnh Lâm Sum (thư ký Nhóm TĐCTT) và Anh Nguyễn Việt Phát (phụ tá kế toán cho hiệp hội),

3- Ban Chuyên Môn (2+2): TĐCTT Nguyễn Phúc và Nguyễn Thy (realtors), TĐCTT Đinh Ngọc Duy và Nguyễn Hữu Quang (contractors),

4- Ban Hỗ Trợ (4): TĐCTT Hoàng Minh và Trần Kim Oanh, Anh Trần Sơn Định và Chị Nguyễn Cẩm Tú  

5- Ban Cổ Phần (1): TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ   

Xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Đấng sáng lập Nhóm TĐCTT, chuyển cầu cùng LTXC cho chúng con, cũng như cho các toan tính và thiện chí nỗ lực của chúng con, trong tất cả mọi việc tông đồ của chúng con cùng nhau thực hiện, nhất là việc chúng con đáp ứng lời kêu gọi của ngài, trong việc cố gắng sống ơn gọi TĐCTT và theo đuổi sứ vụ TĐCTT của chúng con, theo gương của Mẹ Maria TMTX, theo tinh thần "totus tuus" nhờ Mẹ đến với Chúa của ngài và như ngài!

em tĩnh   

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 26, 2020 at 9:29 PM
Subject: Quĩ Trụ Sở TĐCTT - Tường Trình 15
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu”