TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - Sinh Hoạt

 

Sinh Hoạt Tĩnh Tâm

 

TĨNH TÂM NÊN THÁNH

NHÓM TĐCTT NAM CALIFORNIA CHÚA NHẬT 3/10/2021

8:30 - 9:30 am - Trang Hoàng: Nhà Nguyện, Hội Trường (với Livestream) và Hành Lang

Nếu Thánh Giá là Chân Dung Thương Xót của Thiên Chúa (xem Gioan 8:28) thì không thể nào thiếu được Người Mẹ Thương Xót ở dưới chân Thánh Giá của mình!

Nguyên tắc Caipha: "Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." (Gioan 11:50), nhưng với tư cách là một vị thượng tế đại diện Chúa (51-52),

đã thật sự phản ảnh đường lối mạc khải thần linh của Thiên Chúa, như chính Ngài đã hành xử, như một hạt cải nhỏ bé, một chút men trong bột (Matheu 13:31-33)

9:00 am - Điểm tâm nhẹ trước khi nhập cuộc

 

9:30 - 10:00 am - Cầu Kinh Mân Côi

TĐCTT bao giờ cũng khai mạc tĩnh tâm hay Khóa LTXC bằng Chuỗi Kinh Mân Côi - Nhờ Mẹ Đến Chúa / Per Mariam ad Jesum

 

10:00 am - 11:00 am - Đề tài: "Chỉ có con đường dẫn đến sự thật mới gặp sự sống"

Nếu các Khóa LTXC hằng năm của Nhóm TĐCTT bao giờ cũng theo chiều hướng của chung Giáo Hội,

thì các Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh lại theo bối cảnh đức tin thời sự của Cộng đồng Dân Chúa.

Bởi thế, nếu năm 2019 với đề tài: "Satan, tên cám dỗ cả thế gian" (Khải Huyền 12:9)

thì năm 2021 này với đề tài "Chỉ có con đường dẫn đến sự thật mới gặp sự sống"... Tại sao thế?

"Thực tế cho chúng ta thấy giai đoạn lịch sử hiện nay là một thời điểm ô nhiễm hơn bao giờ hết con người càng văn minh về vật chất và văn hóa về nhân bản càng bị ô nhiễm chưa từng thấy:
chẳng những bởi bầu khí quyển của trái đất này đang bị thán khí hóa do thứ kỹ nghệ phóng uế, mà còn bởi các loại dịch bệnh chưa từng có, như đại quái dịch covid-19 và delta-21 hiện nay;
nhầt là, về tâm linh, họ bị ô nhiễm nặng bởi những luồng khói ngùn ngụt bốc lên từ hỏa ngục, nồng nặc mùi gian dối, gian tham và gian ác của Satan mang dấu ấn 666 (Rev 13:8),
và đang xông ra từ các phương tiện truyền thông xã hội, với đủ mọi thứ fake news, thuyết âm mưu, sứ điệp lừa đảo, hiện tượng lạ kỳ, chủ trương sai lạc, bao gồm cả gương mù gương xấu v.v. "
(Email ngày 2/10/2021 nói về lý do chọn đề tài này cho Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh 2021)

"Vậy thì phải làm sao ("con đường") để biết được chân giả và đúng sai ("sự thật") để nhờ đó phán đoán, chọn lựa và tác hành một cách khôn ngoan, hợp với những gì là thiện hảo nhất ("sự sống")?

Xin trân trọng và tha thiết mời TĐCTT ở xa theo dõi vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 3/10/2021 qua trực tuyến online đề tài "Chỉ có con đường dẫn đến sự thật mới gặp sự sống".

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina 

đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao' (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)"

(cùng nguồn email trên đây)

Đề tài được chia sẻ và trình bày thứ tự như sau:

1- Giá trị của câu nói: Câu nói có đúng không? Tại sao?? Ở chỗ nào???

2- Ý nghĩa của câu nói: Có 3 yếu tố nơi câu nói nhưng chính yếu nhất là yếu tố "sự thật" - Sự thật là gì? Làm sao biết được đâu là sự thật?

3- Áp dụng vào câu nói: Căn cứ vào "sự thật" để chẳng những giữ vững đức tin mà còn làm chứng cho chân lý nữa, qua các phán đoán, chọn lựa và tác hành

 

Rất tiếc, kỹ thuật trực tuyến online bất ngờ bị trục trặc, nên chỉ được 16 phút 21 giây đầu, chưa kịp hết tiết thứ 1, ở cái link sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=06zUfl2RRJQ

Xin xem tiếp và trọn vẹn đề tài ở cái link video DVD được Anh Trần Ngọc Bích thâu trọn Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh này ở cái link như sau: https://youtu.be/DzhFiq-slhE

 

11:00 - 11:15 am - Giải lao sau đề tài chính

Anh chị em TĐCTT hân hoan được tái ngộ vào những dịp ngọc ngà ân tính thánh với Chúa và với nhau này

Cho dù vẫn còn đại quái dịch covid-delta 19-21, nhưng vào những lúc giải lao như thế này, khẩu trang cũng đành phải hạ màn chào thua các thứ đồ ăn thức uống!

 

11:15 - 12:00 am - Chia sẻ sinh hoạt nội bộ

Như trong khi email hôm 27/9/2021 về Thông Báo Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh và như trong tờ Chương Trình về những vấn đề cho mục chia sẻ sinh hoạt nội bộ,

bao gồm 7 tiết mục sau đây:

Chia nhóm + 2 ngày đầu hằng tháng + 2 giờ kinh hằng ngày + đồng phục + Khóa LTXC ở Maryland Tháng 10, Hành Hương Tháng 11, Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Tháng 12.

 

1- Vấn đề chia nhóm: Vì tình hình đại dịch, Nhóm TĐCTT GP Orange CA không hội ngộ hằng tháng theo từng tiểu nhóm, tại tư gia, mà chỉ hội ngộ 2 lần chung, tại Saint Patrick,

cũng không cần phải phụ trách phục vụ ẩm thực mỗi năm 1 lần vào dịp hội ngộ chung, nên chỉ cần tập trung vào việc gọi nhắc và giúp nhau chuyển chở đến hội ngộ thôi.

Cơ sở của Brothers of Saint Patrick là nơióm TĐCTT tạm sử dụng như trụ sở trong thời gian chờ đợi có trụ sở riêng từ LTXC vào thời điểm của Người.

Mỗi năm TĐCTT sẽ đến đây hằng tháng, ngoại trừ 2 Ngày Đầu tháng (sẽ nói đến dưới đây), còn vào 4 dịp đặc biệt nữa: 3 dịp tĩnh tâm và 1 dịp mừng tân xuân.

Hội ngộ Mừng Tân Xuân thường vào Tháng 2; Tĩnh Tâm Thương Xót để dọn mừng Lễ LTXC thường vào Tháng 4;

Tĩnh Tâm Nên Thánh để dọn mừng 2 Vị Thánh LTXC Balan vào Tháng 10 Thánh Faustina Quan Thày của TĐCTT (5/10) và Tháng GH GPII Sáng lập Nhóm TĐCTT (22/10); và

Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dịp Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/12) để nhờ Mẹ và cùng Mẹ dọn mừng Giáng Sinh 25/12.

Chi phí cho cơ sở này cả ngày 8 tiếng, như 9:00 am - 500 pm, chỉ mất 200 MK, trích từ quĩ nhóm, còn tiền ăn cho 4 biến cố chính đã có bảo trợ riêng cho từng lần, theo "nguyên tắc Caipha" (trên đây)

 

2- Về 2 ngày đầu tháng là hai dịp hội ngộ duy nhất của chung nhóm từ đầu Tháng 6/2021 tới nay, tại Saint Patrick:

 Thứ Năm Đầu tháng để sống "một giờ với Thày" (Mathêu 26:42) trước Thánh Thể, và Thứ Bảy Đầu tháng để Đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (có xưng tội và Thánh lễ)

 

3- Về hai giờ kinh hằng ngày: Buổi Kinh Mân Côi chính ngọ để cầu nguyện từ đầu đại dịch (18/3/2020), và Buổi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều, từ ngày 1/1/2015.

Từ khi có buổi Kinh Mân Côi Chính Ngọ, trung bình 35 anh chị em tham dự, liên tục và kéo dài ít là 1 tiếng, dài là 1 tiếng rưỡi, và buổi Kinh Thương Xót cũng cùng số người và lượng giờ,

bởi cuối mỗi giờ kinh còn cùng nhau lắng nghe Chúa nói với mình qua huấn từ hoặc giáo lý của ĐTC, truyện thánh trong ngày, tin tức Giáo Hội hiện thế và thời sự thể giới v.v. để cầu nguyện!

 

4- Về đồng phục: Nhu cầu từ các nơi càng ngày càng nhiều, nhất là tới thời điểm Khóa LTXC ở từng nơi, nhưng chỗ vẫn làm cho nhóm ngay từ đầu đã vĩnh viễn đóng cửa.

Trong khi đó chúng em đã phải tìm kiếm chỗ làm khác, thậm chí đã xuống Orange County 2 lần tận nơi mà vẫn chưa xong, thậm chí không thành.

Đằng nào cũng không kịp nữa cho Khóa LTXC Maryland 8-9/10/2021, chắc sẽ đặt làm ở Việt Nam...

 

5- Khóa LTXC ở Maryland 8-9/10/2021: Đây là khóa cuối cùng trong 6 khóa, trong đó có 2 khóa bị bãi vì đại dịch, như ở GP Pensacola Florida 17-18/9 và GP Dallas Texas 22-23/10,

nhưng các khóa còn lại rất tốt đẹp:

Khóa XXXXIII 13-14/8 cho Nam California ở GX Saint Columban GP Orange, Khóa XXXXIV 27-28/8 ở GX St Jude GP Rochester NY, và Khóa XXXXV 10-11/9 ở TTCG VNGP San Jose CA.

Quí TĐCTT MD đang nỗ lực sửa soạn và đón tiếp, vì đây là lần đầu tiên được tổ chức tại GX Mẹ Việt Nam TGP Washington Maryland.

Chung nhóm sẽ dâng 1 Tuần 3 Ngày cầu cho khóa này để LTXC được cảm nghiệm và sống động hơn nơi tâm hồn của TĐCTT và những thừa sai thương xót thời đại.

Riêng chúng em, sau khóa này, vào Chúa Nhật 10/10, chúng em sẽ ghé thăm Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia, ở Đền Thánh Gioan Neumann, trong thời khoảng 1:00 - 3:00 pm.

 

6- Hành Hương Tháng 11: Nhóm TĐCTT sẽ thực hiện chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 12 ngày (8-19/11/2021) ở Ý quốc và Roma,

và vào Thứ Tư 17/11/2021, phái đoàn TĐCTT sẽ được gặp riêng ĐTC Phanxicô nhân thời điểm 60 năm linh mục của Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT Nguyễn Đức Minh.

Đây là một chuyến hành hương thứ 4 của nhóm (sau các chuyến 2014, 2017 và 2019 và trước chuyến 2023 và 2025), và là chuyến hành hương chộp bắt ngay giữa đại dịch toàn cầu.

Bởi thế, mỗi anh chị em tham dự cho tới nay là 22 người, (nếu không ai bỏ cuộc, hầu hết vì covid thì lên tới 40), phải hội đủ những điều kiện về đại dịch như chích ngừa và test negative 72 tiếng trước.

 

7- Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Tháng 12: Nhóm TĐCTT Nam California sẽ tiếp tục Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu dọn mừng Giáng Sinh như hằng năm

vào Thứ Bảy Đầu tháng ngày 4/12, thời khoảng 4:00-9:00 pm cũng tại Saint Patrick này.

 

Kết thúc mục chia sẻ sinh hoạt nội bộ, TĐCTT Nguyện Kinh Truyền Tin đúng chính ngọ 12 giờ trưa, theo tục lệ của Giáo Hội nói chung và Tòa Thánh Roma nói riêng

 

12:00 - 12:15 pm - Viếng Thánh Thể

 

12:15 - 13:00 pm - Bữa trưa

Sau khi mời 3 chị dâng lời nguyện trước bữa ăn, không ai chịu nên bé tĩnh xin thay thế vậy.

Menu bữa trưa này chỉ có bánh mì, salad và trái cây cùng nước uống, thế thôi - thế mà quí anh chị khen chẳng những ngon mà còn...

gọn gàng, dễ dàng và tiện lợi, ở chỗ: đỡ phải nấu nướng vất vả mà lại mất nghe tĩnh tâm,

và đỡ phải dọn dẹp rửa ráy... trong vòng nửa tiếng là xong, thay vỉ cả tiếng như trước đây... chưa hết:

lại còn ngồi đâu ăn cũng được, ngồi với ai ăn cũng tình, như ngồi ở những nơi, (như hôm nay), mà anh chị em TĐCTT cũng chưa từng ngồi như vậy bao giờ...

 

1:00 - 1:15 pm - Sinh Hoạt sau Bữa Trưa

Chuyên viên thể dục thẩm mỹ sau khi ăn Nguyễn Việt Phát từ El Monte Los Angeles County đến phục vụ how to tiêu cơm

Cặp chuyên viên thể dục thẩm mỹ tiêu cơm Việt Phát - Xuân Hồng của Nhóm TĐCTT

 

1:15 - 2:45 pm - Hội Thảo Nhóm

Nhóm 2 ở Hội Trường - do Chị Nguyễn Nancy điều hợp, phó tiểu nhóm 2, thay cho Chị Trần Mỹ Dung, trưởng tiểu nhóm 1

Hội thào Nhóm 1 ở Nhà Nguyện

Chị Nguyễn Vũ Thủy Tammie, trưởng tiểu nhóm 2, điều hợp viên nhóm hội thảo 1

2:15 - 2:45 pm - Đúc kết

Anh Nguyễn Việt Phát đại diện nhóm hội thảo 1 tổng hợp về nhóm của mình về 1 trong 2 đề tài hội thảo gợi ý:

HÀNH VI TỐT VÀ HÀNH VI XẤU

(Sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo)                                                       

1755. Một hành vi tốt về mặt luân lý đòi hỏi đối tượng, mục đích và các hoàn cảnh đều phải tốt. Mục đích xấu làm cho hành động trở nên xấu, dù đối tượng tự nó là tốt (Vd: cầu nguyện và chay tịnh "để người khác trông thấy"). Nguyên đối tượng được lựa chọn có thể làm cho toàn bộ hành động trở nên xấu. Có những hành vi cụ thể, như tội tà dâm, luôn luôn là sai, vì ngay khi chọn lựa, ý chí đã lệch lạc, đó là một điều xấu luân lý.

1756. Do đó, người ta mắc phải sai lầm khi thẩm định tính luân lý của một hành động mà chỉ xét ý hướng hoặc hoàn cảnh (môi trường, áp lực xã hội, cưỡng bách hoặc do cần thiết phải hành động.....). Chưa cần xét đến hoàn cảnh và ý hướng, có những hành vi tự bản chất luôn là bất chính nghiêm trọng do đối tượng; ví dụ : lộng ngôn, bội thề, sát nhân và ngoại tình. Không được phép làm điều xấu, để đạt một kết quả tốt. 

Chị Nguyễn Nancy đại diện nhóm hội thảo 2 tổng hợp về nhóm của mình về 1 trong 2 đề tài hội thảo gợi ý:

CHÂN TƯỚNG CHÂN GIẢ, THIỆN ÁC

Trong lễ phong hiển thánh cho chị tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày 11/10/1998,

ĐTC GPII đã trực tiếp nói về chị nữ tu Dòng Cát Minh Teresa Benedicta Thánh Giá người Đức gốc Do Thái bị chết trong trại diệt chủng Auschwitz Balan ngày 9/8/1942 những lời sau đây:

“Đừng chấp nhận bất cứ điều gì như chân lý nếu nó thiếu yêu thương. Cũng đừng chấp nhận điều gì như yêu thương mà lại thiếu sự thật! Có điều này mà lại thiếu điều kia là một thứ gian dối hủy hoại” (đoạn 6)”.

Em đã đúc kết phụ thêm như sau:

 

Về đề tài hội thảo của nhóm 1 - HÀNH VI TỐT VÀ HÀNH VI XẤU

Muốn biết hành vi của mình hay của bất cứ một ai tốt hay xấu, phải căn cứ vào 3 yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân lý: việc làm, ý làm và cách làm, cả 3 đều tốt mới tốt, thiếu 1 cũng không tốt.

Chẳng hạn việc tông đồ là tốt, để phục vụ cộng đoàn hay giáo xứ là tốt, nhưng cách làm là bỏ bê trách nhiệm làm chồng và làm cha ở nhà thì việc tông đồ này không tốt.

Về đề tài hội thảo của nhóm 2 - BỘ MẶT CHÂN GIẢ, THIỆN ÁC

Tình yêu là một sự thiện và là sự sống hiệp thông, bởi thế, sự thiện mà không có sự thật thì giống như vàng giả, hoa giả, ngược lại, sự thật mà không có sự thiện thì như xác vô hồn.

Một người con có mẹ nằm dưỡng lão, vì nhất định không chịu chính ngừa nên không được thăm, chứng tỏ tình yêu con cái của họ giả dối, bởi sống nghịch lại với sự thật LÀ Con với người LÀ Mẹ mình.

 

3:00 - 3:30 pm - Cử Hành LTXC: Chuỗi Kinh Thương Xót

Cùng lúc cử hành LTXC trong nguyện đường trước Bí Tích Thánh Thể thì từng người cũng cử hành LTXC ở nơi Bí Tích Hòa Giải nữa.

 

4:30 - 5:30 pm - Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B

Tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện trong Ngày Tĩnh Tâm Nên Thánh ở chỗ cho anh chị em tham dự cảm thấy tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời với Chúa và với nhau.

Cùng dâng lễ Chúa Nhật với ý hướng tưởng kính 2 Thánh LTXC Balan Tháng 10 Faustina Quan Thày TĐCTT và Thánh GH Gioan Phaolô II Sáng Lập TĐCTT.

Ngoài các ý chỉ ở trong 30 bao thư đã được rao trước lễ, còn cầu cho Khóa LTXC Khóa XXXXVI Tháng 10 ở Maryland, và cho chuyến Hành Hương của Nhóm Tháng 11

Cha chủ tế Nguyễn Đức Minh và 2 chú giúp lễ TĐCTT Nguyễn Văn Thế và Hà Đại Thắng

Bài Đọc 1 - TĐCTT Nguyễn Thu Cúc Khóa XXXXIII - 2021

Đáp ca: TĐCTT Nguyễn Việt Phát

Bài Đọc 2: TĐCTT Nguyễn Văn Trương, Khóa XXXXIII - 2021

Giảng lễ: Sống ơn gọi hôn nhân là nên thánh - vợ chồng hãy nhận biết mình để có thể sống cho nhau.

TĐCTT Nguyễn Chí Long đánh đàn với cặp song ca Hồng Phát và hợp ca TĐCTT

Bé tĩnh đại diện anh chị em tham dự tĩnh tâm dâng lời cảm tạ Cha Phó TLH chủ tế

Xin Chúa gìn giữ sức khỏe cho cha để cha hành hương với nhóm vào Tháng 11/2021 này mà cử hành 60 năm linh mục của cha.

Xin cám ơn tất cả quí anh chị đã đến tham dự, quí anh chị đã phụ giúp lúc ban đầu ở hành lang (Chị Trần Kim Oanh v.v.) và trong hội trường (AC Trương Cúc và Chị Bạch Mai)

quí anh chị phục vụ khóa trong các ban ngành: quí trưởng và phó tiểu nhóm đã gọi nhắc mời, đã giúp chuyên chở, Chị Mỹ Dung lo kỹ thuật phóng ảnh, Anh Chí Long đánh đàn, AC Hồng Phát sinh hoạt

Anh Trần Ngọc Bích quay phim, Chị Nguyễn Nancy kinh nguyện, AA Nguyễn Văn Thế và Hà Đại Thắng phụng vụ, và CC Bùi Mộng Điệp và Nguyễn Nancy trưng bày tượng ảnh và hoa cảnh nến đốt v.v.

Kể cả quí anh chị đã hứa bảo trợ các bữa ăn cho 4 lần hội ngộ chung ở Saint Patrick trong năm 2022 và còn bảo trợ cả tấm ảnh Chị Thánh Faustina.

Cha Nguyễn Đức Minh cũng xin cám ơn và xin cầu nguyện cho chuyến hành hương của chung nhóm.

Tất cả 50 anh chị em (con số nhiều trong mùa đại dịch), có một số đã về, nhất là AC Long Hoa về ngay sau lễ.

Tạ ơn LTXC và cám ơn Quí TĐCTT rất thân thương của em. Magnificat animamea dominum!