THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Lịch TĐCTT Năm Đồng hành Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023

Vì năm 2023 này theo hướng truyền giáo nên hình ảnh từng tháng được lấy từ 3 chuyến truyền giáo 2016, 2018 và 2022, mỗi chuyến 4 tháng liền

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jan 1, 2023 at 4:58 AM
Subject: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt 2023: Tháng 1
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023,                                                  

 

 

Trước hết, Happy New Year 2023 quí AC nhé. Xin LTXC là nguồn mạch hiệp thông liên kết TĐCTT chúng ta nên một với Giáo Hội,

để chúng ta xứng đáng và có thể trở thành "những chứng nhân về những điều ấy" là chính mạc khải thần linh về LTXC, nhất là trong Thời điểm Thương xót hiện nay,

nơi một thế giới con người càng văn minh về vật chất và càng nhân bản về nhân quyền thì càng "cần đến LTXC hơn"!


Sau nữa, em xin gửi đến quí AC ngay vào đầu năm 2023 này Lịch Sinh Hoạt Tháng Giêng. Bắt đầu từ năm nay, 2023,

em sẽ gửi Lịch Sinh Hoạt hằng tháng này, để chúng ta nhìn tổng quan cho cả tháng, trong đó:


1- Có những lễ đặc biệt về Chúa Mẹ (in đỏ) suốt phụng niên để chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Kitô;   
2- Có những ngày sinh hoạt chung (in to và đen đậm) cần lưu ý để tham dự;

3- Có những ngày kỷ niệm của Nhóm (in tím) để cùng nhau tạ ơn LTXC;

4- Có những ngày lễ quan thày (in xanh) và có những ngày sinh nhật (in nâu) của từng anh chị em chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho nhau  

(vì thế nên em sẽ không gửi mừng sinh nhật hay quan thày hằng ngày như từ năm 2012 tới nay nữa, liên tục 10 năm trời;

tuy nhiên, vào giờ kinh chiều hằng ngày của chung nhóm, nhóm đọc kinh sẽ dâng lời nguyện đích danh)


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh

 

Tháng 1

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For educators - Cầu cho các nhà giáo dục
We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all.

Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà giáo dục được trở thành những chứng nhân khả tín, dạy dỗ tình huynh đệ hơn là sự cạnh tranh, nhất là giúp cho giới trẻ nhất và yếu dại nhất

 

Hành trình Truyền giáo 2016, bao gồm cả những nơi nghỉ đêm thật là truyền giáo không còn chất lượng Âu Mỹ hưởng thụ nữa... Sơ Bề trên tính thuê khách sạn - em dứt khoát truyền giáo phải nghèo khổ như bần dân

 

Phái đoàn 20 TĐCTT ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đêm 20/9 (hình đầu) và ở Giáo họ Mai Sơn đêm 21/9 (hình trên) - con số theo ngày ở HK

 

 

 - Ngày 1:    Lễ Mẹ Thiên Chúa     

  Sinh Nhật  Nguyễn Châu, TĐCTT II – 2011 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT V – 2013 (GP Arlington VA), Chị Eastman Thu Hương, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA),

   Anh Nguyễn Khoan, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Ngô Thị Đại TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Ánh Ngọc, TĐCTT XIII (GP Rochester NY); Chị Vũ Thị Én, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA;  

   Chị Đoàn Thị Sim, TĐCTT XVIII – 2016 GP Fortworth TX;  Chị Phạm Thanh Nhàn, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Kim Nhung & Hoàng Thị Yến, 3 TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX; Chị Trần        Thị Phương, TĐCTT XXXXX 2022 GP Orange CA

  Kỷ niệm Lệ Cử Hành LTXC từ ngày 1/1/2015

 Tưởng Nhớ LH Phêrô Nguyễn Quang John/Đạo, TĐCTT XXVIII – 2018 TGP Galveston-Houston TX qua đời năm 2021

 

- Ngày 2:   Sinh Nhật Chị Chu Thị Hát, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Đỗ Tina, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA), Chị Đỗ Thoa Catherine, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Anh Trịnh Huy Hoàng, TĐCTT XXIV – 2017 GP

                Fortworth TX, Chị Đinh Xuân Hoa, TĐCTT 10/2023 GP San Bernardino, CA

 

- Ngày 3:      Lễ  Thánh Genovefa (theo lịch phụng vụ cũ), Quan Thày của Chị Nguyễn Châu, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

   Sinh Nhật Chị Dương Thị Nở, TĐCTT XII – 2014 (Canada)

 

- Ngày 4:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ngân, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA) & Chị Nguyễn Thanh Hoài, TĐCTT XXVI 2017 TGP Philadelphia PA

   Thụ phong linh mục 2003: Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, nguyên linh hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

 

- Ngày 5:      Sinh Nhật Anh Vũ Viết Hùng, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX  

- Ngày 7:      Sinh Nhật Chị Phạm N Ruby, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange CA

- Ngày 8:      Lễ Hiển Linh

                      Sinh Nhật Anh Vũ Hoan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA) + Chị Nguyễn Trinh, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia PA; Anh Nguyễn Văn Trương, TĐCTT XXXXIII-2021, GP Orange CA

 

- Ngày 9:       Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

   Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hòa, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fortworth TX

   Tưởng Nhớ LH Theresa Nguyễn Thị Ty, TĐCTT XXVI – 2017 VA qua đời năm 2021

- Ngày 10:    Kỷ niệm thụ phong linh mục 2009: Cha Dominico Nguyễn Hoan Lương, CMC, linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii

  Sinh Nhật Chị Bùi Xuân Hồng, TĐCTT IV – 2012 (TGP Los Angeles CA); Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX); Anh Trần Đình Chỉnh,  TĐCTT XXVI - 2017 (MD  TGP Washington)

- Ngày 11:   Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ngọc, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA) & Nguyễn Ngọc Ánh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA)

- Ngày 12:   Sinh Nhật Chị Trần Tự Hồng, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Lâm Trúc Bình, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 13:   Quan Thày Thánh Hilario Anh Trịnh Huy Hoàng, TĐCTT XXIV – 2017 GP Fort Worth TX

                      Sinh Nhật Chị Đặng Thị Kim Nhung, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange), Anh Nguyễn Mộng Hùng, TĐCTT XVI - 2015 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Cecile, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange);

  Chị Ngo Diem-Trang Tiffany, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

- Ngày 14:  TĐCTT Nam California Mừng Tân Niên Âm Lịch 2023

                     Sinh Nhật Anh Trần Đức Hiệu, TĐCTT XXIX - 2018 (GP Fort Worth TX),                

- Ngày 15:  Sinh Nhật Cha Phạm Ngọc Tuấn (GP Orange CA) & Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 16:  Sinh Nhật Chị Maria Cao Trường, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 19:  Sinh Nhật Anh Trần Sáu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thanh Vân, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Mỹ Hiền TĐCTT XX - 2016 (GP Orange),

  Chị Võ Thị Thanh Thủy, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange)

- Ngày 20:  Sinh Nhật Anh Mai Văn Đạo, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino CA) & Chị Nguyễn Kiều Lan, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA

 

- Ngày 21:  Lễ Thánh Agnes, Quan Thày của Quí Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Phụng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange, CA), Chị Nguyễn Thị Ái, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA),

 Chị Đoàn Minh & Thành Thanh Vân, 2TĐCTT XV – 2015, Chị Vũ Thị Nga, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Nguyễn Hồng Nga, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA);

 Chị Nguyễn Thị Lan, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth); Chị Phạm Xuân Hạ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia) & Chị Phạm N Ruby, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

                    Sinh Nhật Anh Đỗ Anh Khoa, TĐCTT XXXVI – 2018 (GP Fort Worth TX);

Tưởng Nhớ LH Madalena Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT I – 2009 (TGP Los Angeles CA) qua đời năm 2021

 

- Ngày 22:  Ngày Chúa Nhật Lời Chúa (CN III Thường Niên) cũng là Ngày Đầu Năm Tết Nguyên Đán

                      Sinh Nhật Chị Nguyễn Ánh Linh, TĐCTT III - 2011 (Nhật Bản) & Anh Phạm Long, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange, CA)

- Ngày 24:  Sinh Nhật  Chị Nguyễn Thị Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 (MD TGP Washington)

- Ngày 25:  Kỷ niệm thụ phong linh mục (1997): Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX,

- Ngày 26: Thánh Timothêu, Quan Thày Anh Nguyễn Hữu Quang, TĐCTT XXXVIII – 2019 GP Orange CA

 Sinh Nhật Chị Trần Thái Thanh, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange, CA) & Chị Ngô Kim Cúc, TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

- Ngày 27:  Sinh Nhật Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐ CTT VII – 2013 (GP San Diego, CA); Chị Mai  Thanh Hảo, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington, VA)

- Ngày 28:  Lễ Thánh Thomas Aquinas, Quan thày của Cha Nguyễn Huy Châu, CMC, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernadino CA;

                     Sinh Nhật (1966) Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 30:  Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX)

- Ngày 31:  Sinh Nhật Anh Nguyễn Kim Sơn, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Chị Anh Thúy Anh, TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jan 31, 2023 at 3:53 PM
Subject: TĐCTT Lịch Sinh Hoạt Tháng 2-2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta sống qua một tháng đầu tiên của Năm 2023 bình an, 

cho dù thế giới loài người của chúng ta hiện nay vẫn đầy những biến động và bạo loạn khắp nơi khắp chốn, gây ra bởi cả nhên tai lẫn thiên tai.

 

Theo chiều hướng của Giáo Hội năm 2023 là "hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành - For synod Church: communion, participation and mission",

Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục tin tưởng vào LTXC tiến sang thánh thứ 2 của năm 2023 này, bao gồm những ngày tháng (ở cuối email này) đáng chú ý liên quan đến:

 

1- Các biến cố chung của TĐCTT để tạ ơn LTXC;

2- Các ngày mừng sinh nhật, quan thày, kỷ niệm của quí Cha linh hướng và anh chị em TĐCTT để chúc mừng; và

3- Các ngày tưởng nhớ quí anh chị em TĐCTT đã ra đi trước chúng ta để cầu nguyện.

                                                                                                                                                  
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em t
ĩnh

Tháng 2


ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For parishes - Cầu cho các giáo xứ
We pray that parishes, placing communion at the centre, may increasingly become communities of faith, fraternity and welcome towards those most in need.

Chúng ta hãy cầu xin cho các giáo xứ, đặt hiệp thông làm trọng tâm, càng trở thành những cộng đồng đức tin, huynh đệ và biết đón nhận những ai đang thiếu thốn cần giúp đỡ nhất.Hành trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 - TĐCTT bao thầu chuyên chở, bữa trưa và quà tặng toàn bộ dân Chúa GX Khe Sanh TGP Huế về TT TM Lavang lĩnh Ơn Toàn Xá Năm Thương Xót sáng ngày 26/9.Hành trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 - TĐCTT Tặng quà cho anh chị em khuyết thị lương giáo ở Trung tâm Thánh Mẫu Lavang chiều ngày 26/9.

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thy Liên, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Chị Bùi Cúc, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Luyến, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA); Trần Hương, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP

                     Philadelphia PA

- Ngày 2:        Lễ Đức Mẹ Dâng Con

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Hà Thuận, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hannah Đặng Hạnh, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Tuyết, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 5:        Lễ Thánh Agatha, Quan Thày của Chị Lưu Ngọc Trinh, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 6:        Sinh Nhật của chị Lê Phượng Khánh, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Baltimore MD)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Lê Ren, TĐCTT XXXVII - 2019 (GP Rochester NY)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Liên, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Dương Thanh Hà, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA), Chị Phạm Thị Lữ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA);

                    Chị Đoàn Nguyễn Hà, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX); Chị Lê Thị Hương, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose, CA); Chị Mai Thị Gái, TĐCTT XXXXII – 2019 (GP Rochester, NY)

- Ngày 11:      Lễ Mẹ Lộ Đức

     Sinh Nhật Chị Thành Thanh Vân TĐCTT XV - 2015 (GP Orange CA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Trịnh Thị Tính, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 13:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Thiên, TĐCTT XII  2014 (GP Orange CA); Chị Lưu Kim Holly, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Anh Trần Michael, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA); Chị Hoàng Kim, TĐCTT XXXVIII - 2019 (TGP LA),                       Anh Nguyễn Văn Liên, TĐCTT XXXXX - 2022 GP Orange CA

- Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Ngô Bích Châu, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA); Chị Hoàng Nhàn Nancy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Liên, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA);  Chị Phạm Theresa, TĐCTT X – 2014

                     (TGP Galveston-Houston TX); Anh Nguyễn Công Bằng, TĐCTT XXVI - 2017 (GP Rochester NY); Chị Vũ Đào Mary, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth);  Chị Hoàng Thúy Ngân, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

    Kỷ niệm thụ phong LM (2014): Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, vị linh mục đã giúp phục hồi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia năm 2019

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Định, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc, TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA)

                        Tưởng nhớ Chị Vũ Qui, TĐCTT VII – 2013 GP Orange, qua đời năm 2018, thọ 71 tuổi

- Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Hồ Văn Thông, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA), Phạm Thị Duyên, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth);  Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT XXXXVI – 2021 (TGP Washington)

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Nancy, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA), Anh Đinh Hùng Khương, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Nguyễn Thị Hương, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth)

- Ngày 21:      Sinh Nhật Chị Phùng Thị Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 22:      Thứ Tư Lễ Tro

                    Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Thân, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA) & Chị Vũ Thị Minh Châu, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 24:      Kỷ Niệm Khóa LTXC V (22-24/2/2013) - 18 TĐCTT (TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA); Khóa LTXC đầu tiên ở ngoài Nam California tại Giáo Xứ Các Thánh Anh Hài TGP Philadelphia PA 24-26/2/2012,

     nhưng không tuyên hứa, vì cha quản nhiệm Phạm Thế Tùng bấy giờ chưa cho phép.

    Sinh Nhật Chị Lưu Ngọc Trinh, TĐCTT II – 2011 (GP Orange CA), Chị Trần Diệu Linh/Linda, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), và Chị  Đinh Xuân Hương, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật AA Bùi Sang, TĐCTT XXXXI - 2019 (GP Arlington VA) & Nguyễn Kim Điền, TĐCTT XXXXIV – 2021 (GP Rochester NY)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Phạm Thị Ngọc Anh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA) & Nguyễn Thu Cúc, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

- Ngày 28:      Sinh Nhật Chị Trịnh Nguyễn Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA) & Chị Lưu Thị Sợi, TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX); Chị  Hoàng Mỹ Phượng, TĐCTT XXXXXXI 2023 GP Rochester NY

                        Kỷ Niệm Khóa LTXC 2015 (27-28/2 – 1/3) ở Nhà Tĩnh Tâm của Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại, hầu hết là TĐCTT, chỉ có 2 tân TĐCTT nên cả 2 đã nhập vào Khóa LTXC X – 2014.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 28, 2023 at 5:05 PM
Subject: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt Tháng 3-2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là những chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta sống qua một tháng đầu tiên của Năm 2023 bình an, 

cho dù thế giới loài người của chúng ta hiện nay vẫn đầy những biến động và bạo loạn khắp nơi khắp chốn, gây ra bởi cả nhên tai lẫn thiên tai.

 

Theo chiều hướng của Giáo Hội năm 2023 là "hiệp thông tham gia truyền giáo với Giáo Hội đồng hành - For synod Church: communion, participation and mission",

Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục tin tưởng vào LTXC tiến sang thánh thứ 2 của năm 2023 này, bao gồm những ngày tháng (ở cuối email này) đáng chú ý liên quan đến:

 

1- Các biến cố chung của TĐCTT để tạ ơn LTXC;

2- Các ngày mừng sinh nhật, quan thày, kỷ niệm của quí Cha linh hướng và anh chị em TĐCTT để chúc mừng; và

3- Các ngày tưởng nhớ quí anh chị em TĐCTT đã ra đi trước chúng ta để cầu nguyện.

                                                                                                                                                  
Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em t
ĩnh


Tháng 3

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ  

 

For victims of abuse - Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng
We pray for those who have suffered harm from members of the Church; may they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai từng chịu đựng tác hại bởi các phần tử của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy nơi Giáo Hội một đáp ứng cụ thể cho nỗi đớn đau và khổ đau của họ.

 

 

 

Hành trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 - TĐCTT ăn uống chung với cộng đoàn dân Chúa rồi sau đó sinh hoạt với các em Người Thượng ở Giáo điểm Đắc Pơ GP Kontum trưa ngày 27/9.

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Vũ Thị Hồng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA) & Hồ Hoa, TĐCTT XXXXVI – 2021 (MD TGP Washington), Anh Nguyễn Văn Cơ, TĐCTT XXXXIII - 2022 GP Orange

- Ngày 2:        Sinh Nhật Anh Lý Minh, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange CA), Chị Trịnh Thị Hồng, TĐCTT XV - 2015 (GP Orange CA), Anh Hoàng Văn Luận, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma OK);

                        Chị Nguyễn Thị Phượng, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX); Anh Nguyễn John, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX); Chị Trần Thị Lệ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Như Hoàn,  TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Chị Vũ Thị Cúc, TĐCTT XXXX – 2019 (GP San Jose CA)

- Ngày 4:        Nhóm TĐCTT được chính quyền công nhận danh xưng The Viet Apostolate of Divine Mercy như là một Hiệp Hội Bất Vụ Lợi (Non-Profit Organization)

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Điệp Diana, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ), Chị Phạm Nguyễn Tuấn, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Thị Huệ, TĐCTT X – 2014

(TGP Galveston-Houston TX),  Chị Trần Thị Gấm, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị Trần Phan Thị Hòa, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA

- Ngày 6:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Nhẫn Louis, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Việt Phát, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn Thu, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY)

và Anh Lý Châu Huỳnh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Francisco CA); Chị Nguyễn Tuyết Trinh, TĐCTT LXII 2023 GP San Jose

- Ngày 9:        Kỷ Niệm Khóa LTXC X (7-9/3/2014) 18 TĐCTT (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 10:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Giang, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI),

Chị Nguyễn Hoàng Mộng Thúy, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD); Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

Kỷ niệm Khóa LTXC XXXV (9-10/3/2017) ở TGP Galveston-Houston TX có 7 TĐCTT Tuyên Hứa (10/3/2019)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Anh Đinh Ngọc Duy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Tú, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Hồng Nga, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA),

Chị Trần Kim Ánh, TĐCTT XXVIII - 2018 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Vũ Thị Lượng, TĐCTT XVI - 2015 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Phạm Thị Nhi, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 13:      Sinh Nhật Anh Đỗ Nhuận, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Chị Dung Thị Lê Dung,  TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Hải, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX)          

- Ngày 15:      Sinh Nhật Chị Huỳnh Ngọc Điệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Nguyễn Thị Yến, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Nguyễn Văn Bắc, TĐCTT XXIX – 2018

(GP Fort Worth TX); Anh Trần Tất Đạt, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA).

- Ngày 16:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXVI (15-16/3/2019) 20 tân TĐCTT (GP Dallas và Forth Worth TX)

Sinh Nhật Chị Trần Thị Kim Oanh, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 17-18: Kỷ Niệm Khóa LTXC VI (15-17/3/2013) - 24 TĐCTT (TGP Gal-Houston TX)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ngọc Kim, TĐCTT V - 2013 (GP New Jersey NJ)

Kỷ niệm 2 năm giờ Kinh Trưa để cầu nguyện trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu ngay sau khi chính quyền CA ra lệnh phong tỏa để phòng tránh lây nhiễm đang lan tràn.

- Ngày 19:      Lễ Trọng Kính Thánh Giuse, kỷ niệm ĐTC Phanxicô đăng quang (được bầu giáo hoàng ngày 13/3/2013). Quan Thày 7 Cha và 40 anh.

3 GP Arlington VA: Cha Vũ Minh Tiến, OP, Anh Nguyễn Văn Huấn, TĐCTT IX – 2013; Anh Dương Thanh Dũng TĐCTT XXXXI – 2019

2 GP Dallas: Cha Trịnh Đức Hòa & Anh Trần Trọng Lực, TĐCTT XXXVI 2019

6 GP Fortworth TX: Anh Vũ Kỳ Ronald, TĐCTT XVIII – 2016; Anh Mai Viết Địch, Anh Đinh Khánh & Anh Vũ Thiện, 3TĐCTT XXIV – 2017; Anh Phạm Văn Cơ, TĐCTT XXIX 2018;

Anh Nguyễn Bích, TĐCTT XXXVI 2019

1 TGP Galveston-Houston TX: Anh Vũ Viết Hùng, TĐCTT XXIII – 2017

1 TGP Los Angeles CA: Cha Nguyễn Tuấn Long, Linh Hướng TĐCTT Los Angeles CA;

13 GP Orange CA: Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Linh Hướng TĐCTT và Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT; Anh Đinh Ngọc Duy và Nguyễn Văn Long, 2

 TĐCTT IV – 2013; Anh Hoàng Hữu Tính, TĐCTT XII – 2014; Anh Võ Duy Linh, TĐCTT XII - 2014; Anh Trần Ngọc Bích & Anh Vũ Quốc Hiệp: 2 TĐCTT XV – 2015; Anh Đỗ Nhuận, Anh Phạm Long, 2 TĐCTT XX – 2016; Anh Hà Đại Thắng, & Tống Quang Minh: 2 TĐCTT XXV – 2017; Vũ Đình Lung, TĐCTT XXXVII - 2019

4 TGP Philadelphia PA: Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, Anh Nguyễn Văn Hoàng, TĐCTT III - 2011 & Anh Trịnh Như Tùng, TĐCTT V - 2013; Anh Trần Hùng Joseph, T ĐCTT XXXIX – 2019

1 GP Phoenix AZ: Anh Nguyễn Đình Thanh, TĐCTT VII - 2013;

                         2 GP San Bernardino CA: Anh Ôn Duy Anthony, TĐCTT XXV – 2017, Anh Lê Minh Hoàng, TĐCTT 10/2023

5 GP San Jose CA: Cha Nguyễn Văn Tịnh, Anh Trần Hùng, 2TĐCTT XXVII – 2017;  Anh Bùi Quốc Dzoanh, Nguyễn Văn Kiên, Trần Michael, 3TĐCTT XXXIII – 2018

2 TGP Seattle WA: Anh Đỗ Kim Ngân & Anh Phạm Văn Đốc, 2TĐCTT VIII - 2013;

5 GP Rochester NY: Anh Nguyễn Văn Thông, TĐCTT XIII - 2014; Anh Nguyễn Thanh Phong & Anh Trần Xuân, 2TĐCTT XVI – 2015; Phó Tế Nguyễn Bình Yên, TĐCTT XXXII – 2018;  

Anh Nguyễn Kim Điền, TĐCTT XXXXIV – 2021

2 TGP Washington MD: Anh Nguyễn Văn Bảo & Em Buffenbarger Lê Alex, TĐCTT XXXXXX 2023

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ái, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Chu Thủy Tiên, TĐCTT XVII – 2016 (GP Austin TX)

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington VA; Chị   Nguyễn Phượng, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA),

Anh Lê Minh Hoàng, TĐCTT 10/2023 GP San Bernardino, CA

- Ngày 22:      Sinh Nhật Anh Giuse Đinh Đông Phương, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị  Ngô Thị Hoan, TĐCTT XXXXVI – 2021 TGP Washington.

Tưởng nhớ Anh Giuse Phạm Giản qua đời thọ 74 tuổi.

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Huấn, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA); Anh Bùi Quốc Dzoanh, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA);

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Bùi Thị Hoa, TĐCTT XXXIV – 2018 (TGP Seattle WA)

- Ngày 25:      Lễ Mẹ được Truyền Tin Thụ Thai Lời Nhập Thể

Quan Thày Chị Mai Chinh, TĐCTT I - 2009 & Trần Liên Hương, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

Kỷ niệm lệ chia sẻ PVLC bằng audio với Nhóm TĐCTT 3 giờ chiều và phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa, và không ngờ ăn khách lạ lùng. Tạ ơn LTXC và TMTX

Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Kiên, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 26:      Sinh Nhật Anh Trương Phước Trung, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA) & Chị Nguyễn Tâm Huệ, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA) & Chị Lê Thanh Hương Teresa,

TĐCTT XXVI - 2017 (MD TGP Washington); Anh Trần Trọng Lực, TĐCTT XXXV – 2019 (GP Dallas TX)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Như Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Hải Loan, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA);

Anh Nguyễn Văn Thưởng, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Ngô Kim Loan, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA).

                       

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 31, 2023 at 8:09 AM
Subject: TĐCTT: Lịch Sinh Hoạt Tháng 4-2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

                                                                                                

Hôm nay, theo phụng vụ, là Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay và ngày kia là Chúa Nhật Lễ Lá,
bắt đầu Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua, tột đỉnh của Mầu Nhiệm Chúa Kitô, 
nền tảng và cốt lõi cho đức tin cứu độ của Kitô hữu chúng ta.

Hôm nay, 31/3/2023, cũng là ngày cuối cùng của Tháng thứ 3 trong năm 2023.
Theo giòng thời gian chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đức tin trần thế của chúng ta.
Vì thời gian là tiến trình mạc khải thần linh của Thiên Chúa, hơn chỉ là một chuỗi biến cố hay biến động qua đi, 
mà lịch sử của loài người, của từng tập thể, và của mỗi người, đã trở thành Lịch sử Cứu độ.

Với ý thức đức tin cho cuộc sống trần gian của chúng ta như thế, 
TĐCTT chúng ta cùng nhau cử hành mạc khải thần linh của Chúa trong Tháng 4/2023 này,
bằng cách nhìn lại những dấu vết thần linh của Ngài còn được ghi nhận:
- nơi các ngày Sinh nhật, Quan Thày hay Qua đời của từng TĐCTT, để cầu nguyện cho nhau, cũng như
- nơi những sự kiện và biến cố lịch sử của chung Nhóm TĐCTT chúng ta để tri ân cảm tạ LTXC.

 

Tháng 4

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

 

For a culture of peace and non violence - Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực
We pray for the spread of peace and non violence, by decreasing the use of weapons by States and citizens.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và tình trạng bất bạo lực được lan tỏa, bằng cách giảm bớt việc sử dụng các thứ vũ khí nơi các Chính quyền cũng như thành phần công dân.

 

Truyền giáo là ra khơi, nhưng phải "ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá" (Luca 5:4)

, nước sâu của lòng thương xót mới nhiều cá và bắt được cá

Hành trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 - TĐCTT chở quà truyền giáo đến tặng lương dân ở vùng sâu vùng xa sống lẻ loi ở hai bờ kênh nước vàng ố huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang sáng ngày 2/10

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Khắc Quang, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Trn Mai, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

Chị Trịnh Kim Chung, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA); Chị Trần Thị Trinh, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Oklahoma)

- Ngày 2:      Chúa Nhật Lễ Lá 

                    Kỷ niệm Nhóm TĐCTT ra mắt Cộng Đồng Dân Chúa ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange CA qua Ngày Chủ Đề Tia Sáng Từ Balan 2/4/2011

                        Kỷ niệm Khóa LTXC XXII (31/3-2/4/2017) lần đầu tiên ở GP Hawaii có 4 TĐCTT Tuyên Hứa (2/4/2017)

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Nghĩa, TĐCTT XVI – 2015 (MD TGP Washington); Chị Nguyễn Thị Sửu, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA),

Chị Nguyễn Thị Kim Quy, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX); Chị Nguyễn Anna, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Xuân, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA), Chị Thu Trinh, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Vũ Thị Hoa, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX),

             Chị Phạm Kim Lan, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth);  Anh Nguyễn Hiền Đạt, TĐCTT XXXIV 2018 (Úc Châu)

- Ngày 4:        Kỷ niệm Khóa TĐCTT I (2-4/4/2009) có 8 TĐCTT tiên khởi Tuyên Hứa (4/4/2009)

Sinh Nhật Chị Hồ Thị Hiền, TĐCTT VI - 2013 (GP Ban Mê Thuột VN), Chị Phạm Ngọc Ly, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA), Chị Hoàng Thị Quy, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA),

Chị Châu Thị Trà, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA),  Trần Teresa Dung, TĐCTT XXXXII – 2019 (GP Rochester NY)

- Ngày 5:Sinh Nhật Chị Ngô Kim Phượng, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA), Phùng Thị Toan, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

Tưởng Nhớ LH Huỳnh Lê Ngọc Huyên qua đời (2021) hưởng thọ 76 tuổi

- Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Nga, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA)

- Ngày 8-9:    Kỷ niệm Khóa LTXC XXXXVIII ở Giáo Phận Pensacola FL: 3 tân TĐCTT

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Tống Thị Nhị, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA); Phó Tế Nguyễn Bình Yên, TĐCTT XXXII – 2018 (GP Rochester NY);

Chị Lê Thục Theresa, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA);

- Ngày 9:       Chúa Nhật Phục sinh 

                        Tưởng nhớ LH Maria Faustina Vũ Thị Lụa, TĐCTT X 2014 TGP Galveston-Houston TX năm 2021 hưởng thọ 69 tuổi.

- Ngày 10:      Sinh Nhật Cha Đào Xuân Thành, Linh Hướng TĐCTT TGP Seattle & Chị Phạm Thị Oanh, TĐCTT XXIII – 2017 TGP (Galveston-Houston TX)

Chị Nguyễn Thị Hương, TĐCTT XXVIII – 2018 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Hoàng Thị Thành, TĐCTT XXXXVII–2021 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 12:      Kỷ niệm Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua (12-22/4/2019)

Sinh Nhật Chị Đoàn Thanh Vân, TĐCTT XXIII – 2017 TGP (Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Lan, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA); Chị Lê Phương Thảo, TĐCTT XXXXXX 2023 TGP Washington VA

- Ngày 14:      Sinh Nhật Cha Dominico Nguyễn Hoan Lương, CMC, nguyên linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii & Chị Trần Thị Thành, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle, WA)

- Ngày 15:      TĐCTT Nam CA Tĩnh Tâm về LTXC dọn mừng Lễ LTXC

                    Sinh Nhật Chị Phạm Khánh Nancy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA)

- Ngày 16:      Lễ LTXC (Chúa Nhật II Phục Sinh)

Sinh nhật của Chị Nguyễn Thùy Phương, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA, & Chị Nguyễn Thị Trang, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

Kỷ niệm Khóa LTXC XVII (16-17/4/2016) TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 18:      Sinh nhật Anh Trần Henry, TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Phạm Hữu Mary, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Phạm Ngọc Tuyền, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA) & Chị Lê Thị Dung, TĐCTT XI - 2014 (TGP Detroit MI)

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Nhuận, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 21:      Kỷ niệm Khóa LTXC XXVIII (20-21/4/2018) TGP Galveston-Houston TX: 4 tân T ĐCTT

                        Kỷ niệm Khóa LTXC XXXVII (20-21/4/2019) Giêrusalem Thánh Địa

- Ngày 22:      Sinh Nhật Chị Hoàng Thị Tuyết, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY)           

- Ngày 23:      Lễ Thánh Giorgio (Jorge) và Adalbert tử đạo, Quan Thày của ĐTC Phanxicô

                        Sinh Nhật Chị Chu Thị Mỹ Liên, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

Kỷ niệm Nhóm TĐCTT Hành Hương “Tia Sáng Từ  Ba Lan” 12 ngày: 24/4–5/5/2014                    

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, TĐCTT II - 2011 (TGP Los Angeles CA), Chị Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston, TX),

Chị Hoàng Đỗ Thị Khánh, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK), Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose); Đặng Hoa Flower, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Đinh Nguyễn Thanh Hiền, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA); Lê Thị Liên, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

- Ngày 26:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Mẫu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Đỗ Thị Thanh, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Oklahoma)

- Ngày 27:      Kỷ niệm ĐTC Gioan Phaolô II được tôn phong hiển thánh (27/4/2014)    

- Ngày 28:     Kỷ niệm Khóa LTXC XXIX (27-28/4/2018) GP Dallas TX: 23 tân T ĐCTT

                        Sinh Nhật Chị Tăng Thị Tươi, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Trần Thu, TĐCTT XV – 2015, Chị Trần Nguyệt Mai, TĐCTT XVII - 2016 (GP Austin TX),

- Ngày 29:      Lễ Thánh Catarina Sienna, Quan Thày của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011, Chị Tạ Thị Kim Em, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA),

Chị Đinh Ngọc Tina, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX), Chị Châu Thị Trà, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

Sinh Nhật Chị Trần Bạch Mai, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 30:      Kỷ niệm Nữ Tu Faustina được ĐTC GPII tôn phong Hiển Thánh năm 2000 và vào chính ngày này ĐTC GPII cũng đã thiết lập Lễ Chúa Tình Thương

Kỷ niệm Khóa LTXC XXIII (29-30/4/2017) ở TGP Galveston-Houston TX có 9 TĐCTT Tuyên Hứa (30/4/2017)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 1, 2023 at 9:22 AM
Subject: TĐCTT - Lịch Tháng 5
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Hôm nay, cùng với toàn thể nhân loại, chúng ta tiến sang Tháng thứ năm của năm 2023.

Cho dù thời gian trên đời này một khi đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại, 

nhưng ký ức của chúng ta đã được Thiên Chúa build in - cài đặt sẵn nơi bản tính làm người của chúng ta,

vẫn phải tưởng nhớ đến quá khứ trong khi chúng ta đang sống hiện tại mà lòng trí luôn hướng về tương lai.


Ký ức quan trọng đến nỗi có một mối liên hệ chặt chẽ với mạc khải thần linh, ở chỗ,

chính Chúa muốn dân Do Thái hằng năm cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của họ (Xuất Hành 12:14):

"Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng ĐỨC CHÚA. 

Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời".  
Trong Tân ước cũng thế, chính Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly khi Người lập Bí Tích Thánh Thể đã muốn:
"Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày" (1Corintô 11:24-25).


Theo chiều hướng của mạc khải thần linh liên quan đến ký ức cần phải tưởng nhớ đến những việc Chúa làm, đến ơn Chúa,

Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục nhìn lại những gì đã xẩy ra cho chúng ta vào Tháng 5 hằng năm,

liên quan đến chung Nhóm cũng như đến từng phần tử của nhóm (Sinh nhật, Quan thày, Kỷ niệm, Qua đời v.v.)

để liên lỉ hiệp thông với nhau bằng việc tạ ơn LTXC luôn ở với Nhóm TĐCTT nhỏ bé chúng ta và để tiếp tục cầu cho nhau.


Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.


em tĩnh

Tháng 5

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

 

For church movements and groups - Cầu cho các phong trào và các nhóm hội trong Giáo hội

We pray that Church movements and groups may rediscover their mission of evangelization each day, placing their own charisms at the service of needs in the world.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm hội trong Giáo Hội biết tái nhận thức được sứ vụ truyền bá phúc âm hóa của họ mỗi ngày, sống đoàn sủng của mình trong việc đáp ứng nhu cầu trên thế giới

 

Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018: TĐCTT tặng quà (1 thùng mì tôm, xâu chuỗi, tiền mặt) cho cộng đoàn dân Chúa Người Thượng ...

ở Giáo họ Hầu Thào Sapa, được các Sơ MTG Hưng Hóa phục vụ, vào lúc 6:30 sáng trong sương mờ ngày 8/10

 

- Ngày 1:        Kỷ Niệm Giáo Hoàng TĐCTT Gioan Phaolô II được phong Á Thánh (2011)

Sinh Nhật Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT, Chị Phùng Thị Bang, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX) & Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth);

Lâm Thị Bạch Tuyết, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

Tưởng Nhớ LH Maria Đỗ Thúy Nga qua đời (2021) hưởng thọ 80 tuổi           

- Ngày 2:        Sinh Nhật Anh Lê Đan, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

                        Tưởng Nhớ LH Têrêsa Nguyễn Thị Ban qua đời (2021) hưởng thọ 86 tuổi

- Ngày 3:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Luy, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA) & Chị Nguyễn Hoa Cathy, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth)

Qua đời 2018 Chị Nguyễn Quỳnh Lê, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY                 

- Ngày 4:        Kỷ niệm 8 TĐCTT XI tuyên hứa tại Đền Thánh LTXC Cracow Balan (4/5/2014)

Sinh Nhật Chị Ngô Thị Khang, TĐCTT V - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)   

Sinh Nhật Anh Nguyễn Thanh Phong, TĐCTT XVI - 2015 (GP Rochester NY)  

Qua đời 2016 Anh Nguyễn Xuân Sơn, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY                 

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Chén & Vũ Thị Tươi, 2TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Võ Huỳnh Liên, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI);

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, TĐCTT XXIV 2017 (GP Fort Worth); Chị Văn Thị Lan, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange); Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Kiều Miên, TĐCTT XXXXXVI 2023 GP Pensacola FL

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Vũ Kim Quy, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chu Nguyễn Thị Nancy, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Đinh Tuyết Mai, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA); Trần Vũ Thị Hương, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth)

                        Tưởng nhớ Anh Vincente Vũ Viết Hương, TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA), qua đời 2020

- Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Trần Lan Linda, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX); Chị  Nguyễn thị Lệ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Hoàng Thông, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Hoàng Loan, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX); Anh Vũ Huy Thiện, TĐCTT XXXVI - 2019 (GP Dallas TX)

                        Kỷ niệm TĐCTT Hành Hương Thánh Mẫu Thời Điểm Maria 13 ngày (10-22/5/2017)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Mỹ Hạnh TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX);  

                       Chị Trần Nguyễn Cẩm Tú, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)                    

- Ngày 12:     Chị Trần Thị Lài, TĐCTT XXII – 2013 (GP Hawaii HI); Chị Bùi Thị Mùi, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Nguyễn Kim Phượng, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth)

- Ngày 13:     Lễ Đức Mẹ Fatima

                  Sinh Nhật Anh Nguyễn Lưu Phúc, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 14:     Quan Thày Thánh Mathia tông đồ Anh Nguyễn John, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX)

Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thị Hiệp, TĐCTT XXI 2016 (GP Orange CA); Anh Hồ Minh Phú, TĐCTT XXX 2018 (GP Orange CA); Phạm Bạch Tuyết, TĐCTT XXXXIII – 2011 (GP Orange CA)

                    Mother's Day

- Ngày 15:      Sinh Nhật Anh Trịnh Như Tùng, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Hoàng Thị Tin, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Trần Thị Khai, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

Chị Nguyễn Măng, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị  Ngô Thị Kim Đan, TĐCTT XIX – 2016 (GP Baltimore Maryland), Chị Trần Thị Lượt, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX), Chị Nguyễn Thị Hải, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Chị Vũ Thị Liên, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose); Ngô Thị Loan, T ĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

Kỷ niệm Khóa LTXC về Mẹ Fatima (15-17/5/2014) ở TGP Seattle WA nhưng không tuyên hứa TĐCTT mà tuyên hứa TĐF (Tông Đồ Fatima)

- Ngày 16:      Sinh Nhật của Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, TĐCTT II – 2011 & Đỗ Thị Tâm, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Tình, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA),

Chị Đăng Tammie, TĐCTT XXXVII - 2019 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Nancy, TĐCTT XXXIX 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 17:      Chị Vương Ngọc Xuân Dung, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX); Chị Vũ Phước Lý, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Lê Văn Hiệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 19:      Thánh Celestine, quan thày Chị Tri Kim Tuyến, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX);

Kỷ niệm Thụ phong Linh Mục - Cha Phan Thế Lực (1990), Linh Hướng TĐCTT GP San Jose CA.

Sinh Nhật  CC Nguyễn Chi Mai, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Huỳnh Thị Hồng, T ĐCTT XXXXIV – 2021 (GP Rochester NY)

- Ngày 21:      Lễ Thăng Thiên

                    Thụ phong linh mục 1988: Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng linh hướng Nhóm TĐCTT kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT GP Orange CA; và

                    Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Mai Hoa, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 22:      Thụ phong linh mục 1993: Cha GioanVianney Nguyễn Ngọc Thụ, Ân Nhân Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

 - Ngày 23:     Sinh Nhật Chị Nguyễn Bích Thủy, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA); Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII - 2013 (GP Vinh VN); Anh Phêrô Trần Xuân Hiến, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 24:      Lễ Thánh Maria Joanna, Quan Thày của Chị Vũ Thị Minh Châu, TĐCTT IX – 2013 (GP Arlington, VA); Nguyễn Tina Thúy, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX).

Thụ phong linh mục 2003: Cha Bartolomew Phạm Hữu Đạt, SDD, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX.

Sinh Nhật Chị Hồ Hồng Phương, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Lê Thị Ghi, TĐCTT II - 2011 & Anh Phạm Trí Dũng, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Anh Huỳnh An Ninh, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX),

Anh Nguyễn Văn Thái, TĐCTT XIX – 2016 (GP Rochester NY), Chị Phan Kim Dung, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA), Chị Ngô Trâm Jackie, TĐCTT XXX – 2018 (TGP Los Angeles)

- Ngày 27:      Thụ phong Linh Mục (1961) của Cha Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT

Sinh Nhật Chị Phạm Thị Hồng Liên, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

Kỷ niệm Khóa LTXC ngoại lệ (27-29/5/2016) ở Hawaii tại Đảo Maui

- Ngày 28:      Lễ Hiện xuống

                    Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hường, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Thông, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Mary, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Anh Nguyễn Chí Long, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA),

Chị Nguyễn Oanh Natalia TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Hòa, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 31:      Lễ Đức Mẹ thăm viếng

                     Thụ phong linh mục 2008: Cha Nguyễn Tuấn Long, Nguyên Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT

Quan Thày Chị Trần Tự Hồng, TĐCTT VI 2013 (TGP Galveston-Houston, TX)

Sinh Nhật Anh Trần Bảo Quốc, TĐCTT XXXIV 2018 VN

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 31, 2023 at 10:22 AM
Subject: TĐCTT Lịch Sinh Hoạt Tháng 6-2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta thời gian trên đời này để tiếp tục hành trình đức tin của chúng ta tiến về thực tại hiệp thông thần linh vĩnh phúc.

Thế là Tháng Hoa, hôm nay là ngày cuối cùng, ngày 31/5, Ngày Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, như để chúng ta từ Mẹ đến Chúa trong Tháng 6, Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 

Theo thông lệ, em xin gửi đến quí AC Lịch Sinh Hoạt từng tháng, để chúng ta tưởng nhớ đến nhau ở những ngày sinh nhật và quan thày của nhau, 

cũng như để chúng ta tưởng nhớ những kỷ niệm của chúng nhóm mà tạ ơn Chúa và lưu ý đến những sinh hoạt trong Tháng của Nhóm để chúng ta cầu nguyện và tham dự nhé. 

 

Chẳng hạn như Tháng 6 này có Khóa LTXC 10-11/6 ở Trung Tâm Mục Vụ Lambert ở OC như chúng ta đã Thông báo trên tờ Hiệp Thông của CĐ CG VN GP Orange 2 lần trong Tháng 5/2023.

Xin quí TĐCTT tham dự làm ơn báo (chứ không cần ghi danh) cho Anh Nguyễn Văn Thế (714-728-8132) hay Chị Trần Mỹ Dung (714-266-4410),

những người  AC đảm nhận việc ghi danh cho người mới, nhờ đó chúng em mới biết số người để phục vụ (nhất là về vấn đề thực phẩm) nhé.

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

Tháng 6

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

 

For the abolition of torture - Cầu cho việc tra tấn bị hủy bỏ
We pray that the international community may commit in a concrete way to ensuring the abolition of torture and guarantee support to victims and their families.

Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng quốc tế biết dấn thân một cách cụ thể trong việc cam đoan hủy bỏ việc tra tấn và bảo đảm hỗ trợ các nạn nhân cùng với gia đình của họ.

 

Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018: Phái đoàn 30 anh chị em TĐCTT tặng quà (đủ mọi thứ nhu yếu phẩm) cho cộng đoàn dân Chúa GX Khe Sanh sau Lễ Chúa Nhật 14/10

 

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Đỗ Ana, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Anh Đỗ Văn Thông TĐCTT XXVI - 2017 (GP Arlington VA), Trần Thị Mỹ Dung, TĐCTT XXXXVI - 2021 (GP Arlington VA),

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Trinh, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

- Ngày 3:        Thụ phong linh mục 2002: Cha Hà Đăng Đoàn, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia

Thụ phong linh mục 2006: Cha Nguyễn Huy Châu, CRM, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Bernadino CA & Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, nguyên LH Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

- Ngày 4:       Lễ Ba Ngôi

                     Kỷ niệm 27 TĐCTT tuyên hứa Khóa LTXC XXIV (2-4/6/2017) ở GP Fort Worth TX

Thụ phong linh mục 1994: Cha Vũ Đình Huyến, CRM, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

Sinh Nhật của Anh Huỳnh Lâm Sum, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Kiều Thu, TĐCTT XI - 2014 (TGP Detroit MI) Ôn Duy Anthony, TĐCTT XXV - 2017 (GP San Bernadino CA);

Chị Hàn Linh Pauleen, TĐCTT XXV - 2017 (TGP Los Angeles CA); Chị Nguyễn Kim Thoa, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Mỹ Dung TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA), Chị Trần Liên Hương, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA), Chị Phan Thị Mai, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA),

Chị Nguyễn Huỳnh Jennifer, TĐCTT XXV – 2017 GP Orange CA     

- Ngày 6:        Mừng Quan thày Thánh Norberto, Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

                        Sinh Nhật của Anh Đỗ Kim Ngân, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Võ Duy Linh, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Du, TĐCTT XXXX – 2019 GP San Jose CA

- Ngày 7:        Thụ Phong linh mục 2003 – Cha Đào Xuân Thành, Linh Hướng TĐCTT TGP Seattle;

Sinh Nhật của Chị Cao Võ Hoàng, TĐCTT XXXV – 2019 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 8:        Kỷ niệm TĐCTT Đại Hội I 2018 (8-10/6)

Kỷ niệm 19 tân TĐCTT tuyên hứa Khóa LTXC XXXVIII (7-8/6/2019) ở GP Orange CA

Kỷ Niệm thụ phong LM (2014) Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

Sinh Nhật Chị Maria Trần Thu Sương, TĐCTT XVII - 2016 (GP Austin TX), Vũ Thị Tỉnh, TĐCTT XXXXVI – 2021 (MD TGP Washington)

- Ngày 10-11:    Khóa LTXC ở Nam California tại Trung Tâm Mục Vụ Lâm Bích của quí sơ MTG Los Angeles

                       Kỷ niệm Tuyên Hứa 16 HSTTM đợt 2 ngày 10/6 trong Lễ Bế Mạc TĐCTT Đại Hội I 2018

Sinh Nhật của Anh Trần Hùng, TĐCTT I - 2009 (GP Orange CA), Trần Thị Ty, TĐCTT II - 2011 (GP San Bernadino CA), Anh Vũ Mạnh Luân, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA),

Chị Phạm Thị Niêng, TĐCTT XI - 2014 (TGP Seattle WA), Chị Phạm Thị Tiến Giang, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị  Đỗ Thị Lan TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 11:    Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

                         Sinh Nhật của Chị Hoàng Điệp Lisa, TĐCTT XXXXXVIII - 2023 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 11-12  Kỷ niệm Khóa LTXC XXXXIX 2022 ở Đan viện Xitô Thiên Phước GP San Jose Bắc California: 4 tân TĐCTT

- Ngày 12:      Sinh Nhật của Anh Nguyễn Điềm, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Phạm Quân, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Chị Đinh Thị Thu Hương, TĐCTT XXVII 2017

(GP San Jose CA)

                        Kỷ niệm Khóa TĐCTT VII (12-14/6/2015) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

- Ngày 13:     Lễ Thánh Antôn Padua, Quan Thày Anh Hoàng Hứa, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Nguyễn Đại Diệc, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA),

Anh Nguyễn Chí Long TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Anh Huỳnh Quột Hải, TĐCTT XXVI – 2017 (MD TGP Washington), Anh Nguyễn Văn Bắc, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX), Anh Nguyễn Văn Thưởng, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA); Anh Nguyễn Sơn Tâm, TĐCTT XXXVII - 2019 (GP San Bernadino CA), Anh Nguyễn Văn Cơ, TĐCTT XXXXX - 2022 GP Orange CA

Sinh Nhật Chị Nguyễn Châu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Nẻo, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật của Chị Chu Thị Hoanh, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino); Anh Lê Văn Thuận, TĐCTT XXXIV – 2018 (GP Orange CA); Chị Phạm Xuân Hồi, TĐCTT XXXIX – 2019

(TGP Philadelphia PA); Chị Trần Thị Hoa, TĐCTT XXXXX - 2022 GP Orange CA

- Ngày 15:      Sinh Nhật của Chị Trương Kim Hạnh, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA), Chị Tạ Thị Kim Em, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), và Chị Nguyễn Ngọc Ninh, TĐCTT V - 2013

(GP New Jersey NJ); Chị Đặng Thơ, TĐCTT VII - 2013 (GP Portland OR); Chị Phạm Thị Tường Vi, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma, OK); Chị Nguyễn Thị Dịu, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 16:      Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

                   Kỷ niệm Khóa LTXC VII (14-16/6/2013) - 41 TĐCTT (GP Orange, TGP LA & San Diego CA, GP Phoenix AZ, Portland OR và GP Vinh VN) ở Marywood Retreat Center GP Orange       

                        Sinh Nhật Chị Trần Thị Ánh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 17:      Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

                   Sinh Nhật Chị Phạm Thị Gấm, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Chị Mai Ngọc Dung và Chị Phạm Tiffany, 2TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Anh Vũ Quốc Hiệp, TĐCTT XV – 2015, (GP Orange CA),

Chị Trần Phạm Kiều Oanh, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK); Chị Vũ Mỹ Lệ, TĐCTT LXII 2023 GP San Jose

Father's Day

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Tôn Chi, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK), Chị Theresa Công Jenny, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Orange CA),

Chị Trịnh Thanh Ngọc, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX); Phêrô Trịnh Ngọc Hiệp, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Huệ, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Chị Phạm Ánh, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Hoàng Mai, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX),

Anh  Nguyễn Văn Vinh, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA), Chị Khổng Thị Tuyến, TĐCTT XVI - 2015 (GP Dallas TX).

                        ởng nhớ LH Antôn Nguyễn Đại Diệc, TĐCTT XX 2020 GP Orange, thọ 76 tuổi.

- Ngày 21:      Lễ Thánh Louis Gonzaga, quan thày Anh Lý Châu Huỳnh, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Francisco CA)

Sinh Nhật Anh Vũ Đình Ngữ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 22:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXIX-2019 (21-22) TGP Philadelphia PA – 19 TĐCTT

- Ngày 23:      Sinh Nhật Chị Trần Thu Hà, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA; Chị Trần Cẩm Liên, TĐCTT XXXIII – 2018 GP San Jose CA

- Ngày 24-25 Kỷ niệm Khóa LTXC XXXXX 2022 ở Trung tâm Mục vụ Lambert Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles GP Orange Nam California: 6 tân TĐCTT

- Ngày 24:      Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả: quan thày Anh Nguyễn Hoàng Quang/John, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Anh Lưu Công Tiên & Vũ Mạnh Luân, 2TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA);

Anh Nguyễn Công Bằng, TĐCTT XXVI 2017 (GP Rochester NY); Anh Trần Đức Hiệu, TĐCTT XXIX - 2018 (GP Fort Worth TX); Anh Trần Bảo Quốc, TĐCTT XXXIV 2018 VN; Anh Nguyễn Văn Khải, TĐCTT XXXVI 2019, (GP Dallas TX); Anh Trần Tất Đạt, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)                      

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Tuyết Hồng, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Chị Đoàn Thị Mai, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX) và Chị Bùi Mộng Điệp, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA).

- Ngày 26:      Kỷ niệm Khóa LTXC I (24-26/6/2011) nhưng theo qui định bấy giờ những ai muốn tuyên hứa thành  TĐCTT phải dự thêm khóa TĐCTT I vào tháng 8 cùng năm nữa

Sinh Nhật Chị Tạ Ánh Tuyết, TĐCTT V - 2013 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Đ  Uyên Katie, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA).

- Ngày 27:      Kỷ niệm Khóa TĐCTT VI (27-29/6/2014) Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA

- Ngày 28:      Nhóm TĐCTT được chính quyền Liên Bang chấp nhận ở diện được miễn trừ thuế (tax-exempt status)

- Ngày 29:      Lễ Trọng Kính Thánh Phêrô và Phaolô, Quan Thày 3 linh mục và 34 người anh TĐCTT

GP Arlington VA: Anh Phêrô Nguyễn Sĩ Tiệp, TĐCTT III – 2011, Anh Peter Nguyễn Văn Vinh, TĐCTT XIV – 2014, Anh Phêrô Nguyễn Mộng Hùng, TĐCTT XVI - 2015

TGP Detroit MI: Anh Phêrô Phạm Andy và Anh Phêrô Nguyễn Văn Đon, 2TĐCTT XVI - 2015

GP Fortworth TX: Anh Phêrô Đinh Hùng Khương & Anh Phaolô Phạm Văn Đức, 2TĐCTT XVIII – 2016,  Anh Phaolô Lê Đan, TĐCTT XXIV – 2017; Phêrô Trịnh Ngọc Hiệp, TĐCTT XXIX – 2018;

Anh Đỗ Anh Khoa, TĐCTT XXXVI – 2018

TGP Galveston-Houston TX: Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR, Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX, Anh Phêrô Nguyễn Văn Mẫu, TĐCTT VI – 2013, Anh Phêrô Trần Henry,

TĐCTT X – 2014, Anh Phêrô Trần Văn Tú TĐCTT X – 2014, Anh Phêrô Trần Xuân Hiến, TĐCTT XVII – 2016, Anh Phêrô Nguyễn Quang John,  TĐCTT XXVIII – 2018.

TGP Los Angeles CA: Anh Phêrô Lê Tư, TĐCTT II - 2011; Anh Phêrô Nguyễn Hoàng Peter, TĐCTT XXXIV 2018; Anh Phaolô Hoàng Paul Hiệp, TĐCTT XXXVIII – 2019

GP Oklahoma OK: Anh Phêrô Nguyễn Công Định, TĐCTT XVIII - 2016

GP Orange CA: Anh Phêrô Trần Toán, TĐCTT II – 2011; Anh Phêrô Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT II – 2011; Anh Phêrô Nguyễn King, TĐCTT XII - 2014;

Anh Phaolô Nguyễn Thiên, TĐCTT XII – 2014; Anh Phêrô Võ Văn Qúy, TĐCTT XV – 2015; Anh Phêrô Nguyễn Văn, TĐCTT XXXVIII –  2019

GP Portland OR: Anh Phêrô Đặng Gia Lâm, TĐCTT VII - 2013;

GP Rochester NY: Anh Phaolô Vũ Văn Loan, TĐCTT XIII – 2014 & Anh Nguyễn Văn Thái, TĐCTT XIX – 2016; Anh Lê Mạnh, TĐCTT XXXVII – 2019

GP San Jose: Cha Phêrô Phan Thế Lực (1990), Linh Hướng TĐCTT GP San Jose CA.

TGP Seattle WA: Anh Phêrô Đỗ Trọng Quyền, Anh Phaolô Hoàng Thông, Anh Phêrô Mao Đức Nam, Anh Phêrô Nguyễn Kim Sơn, 4TĐCTT VIII - 2013

TGP Washington MD: Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, vị đã giúp phục hồi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA 2019 & Anh Phêrô Trần Xuân Đán, TĐCTT XXVI – 2017

Kỷ niệm Thụ Phong (1954) Linh Mục Cha Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT XXVII – 2017

Sinh Nhật Cha Vũ Đình Huyến, CMC, Nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY & Chị Đỗ Kim Liên, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, vị hướng dẫn tinh thần cho nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA & Anh Nguyễn Văn Thế, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

                        Kỷ Niệm Khóa TĐCTT VIII nội bộ ở Mater Dolorosa TGP Los Angeles (30/6-2/7/2017)

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 30, 2023 at 4:03 PM
Subject: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt Tháng 7/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Loài người chúng ta sống trên trần gian này, dù có muốn hay chăng, dù chúng ta cứ tưởng mình đứng yên tại chỗ,

từng giây từng phút chúng ta vẫn xoay vần, như trái đất chúng ta đang sống đây chúng ta cũng cứ tưởng là nó đứng yên tại chỗ.

Ấy thế mà, theo định luật thiên nhiên, trái đất là hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ bao la bất tận chúng ta đang sống đây, hằng liên lỉ xoay vần,
chẳng những chung quanh mặt trời (hết 1 vòng là 365 ngày) mà còn đồng thời chính nó tự xoay nữa (rotation - hết 1 vòng là 1 ngày 24 tiếng).


Không gian, như thế, bề ngoài như thể chi phối thời gian, nhưng thật ra thời gian chi phối trái đất,

ở chỗ, một năm chỉ có 365 ngày chính là khoảng thời gian ấn định cho trái đất xoay chung quanh mặt trời.
Như thể con người chết là hết thời, hay nói ngược lại và đúng hơn, khi hết thời của mình trên trần gian thì con người không thể tồn tại hơn được nữa.

Đúng như Sách Giảng Viên (3:1-8) đã cảm nhận "Mọi sự dưới gầm trời này đều có thời của nó. Có lúc sinh ra và có lúc chết đi v.v.".

 

Cũng ấn định của theo thời gian mà Tháng Sáu trong năm chỉ có 30 ngày, sau Tháng Năm 31 ngày và trước Tháng Bảy 31 ngày.

Hôm nay, 30/6 là ngày cuối cùng của Tháng Thánh tâm Chúa Giêsu, để vào lúc 0 giờ đêm nay chúng ta sang Tháng 7/2023,

nghĩa là chúng ta bị/được thời gian đẩy về phía trước tương lai, bỏ lại phía sau quá khứ, chúng ta vẫn chuyển động trong thời gian mà như cảm thấy tại chỗ.


Theo chiều hướng hướng về vĩnh cửu từ trong thời không (thời gian và không gian) hữu hình và hữu hạn,

và trong cuộc hành trình đức tin trần thế của mỗi con người trên đời, TĐCTT chúng ta hãy nhìn lại quá khứ của mình,

để tạ ơn LTXC về các biến cố quan phòng của Ngài nơi chúng ta, để nhớ nhau trong những ngày kỷ niệm, sinh nhật, quan thày và qua đời.
Như thế, chính việc chúng ta sống Lịch Sinh Hoạt hàng tháng của chúng ta là chúng ta tỏ ra gắn bó với Chúa và với nhau hơn bao giờ hết.

                                                                                                                                                   

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Tháng 7

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

 

For a Eucharistic life - Cầu cho được sống đời Thánh Thể
We pray that Catholics may place the celebration of the Eucharist at the heart of their lives, transforming human relationships in a very deep way and opening to the encounter with God and all their brothers and sisters.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho thành phần Kitô hữu Công giáo biết đặt trọng tâm của đời mình vào việc cử hành Thánh Thể, 

nhờ đó các mối liên hệ nhân bản được biến đổi một cách sâu xa và tiến tới chỗ được gặp gỡ Thiên Chúa cùng với tất cả mọi anh chị em của mình. 

 

 

Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018: Chiều ngày 19/10, phái đoàn 30 anh chị em TĐCTT được Cha Chánh xứ GX Suối Dây Tây Ninh GP Phú Cường dẫn đến thăm một khu Làng Việt kiều vô tổ quốc từ Cam Bốt về

và sáng hôm sau đã tặng quà (đủ mọi thứ nhu yếu phẩm) cho họ ở nhà kho rộng lớn của Giáo xứ Suối Dây này... Nhưng năm 2022 vị Lm này đã bị đổi đi chỗ khác bởi chỉ sợ vì ngài mà dân Việt từ Cam Bốt kéo về càng đông...

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Mai Chinh, TĐCTT I - 2009 (GP Orange CA) và Chị Temy T Spat, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), & Phạm Hồng Khanh, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA);

Chị Nguyễn Mai Sao, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA); Chị Trần Thị Thương, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA);

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị Hoàng Minh/Mindy, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA); Vũ Dương Liễu, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose); Nguyễn Thúy, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 3:        Lễ Thánh Tôma Tông Đồ, Quan Thày Anh Nguyễn Việt Phát, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA), Anh Lê Văn Hiệp, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA),

Anh Nguyễn Thomas, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 4:        Kỷ Niệm Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương (4-15/7/2019)

- Ngày 5:        Sinh Nhật Anh Phaolô Vũ Văn Loan, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Anh Trần Trung Thành TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX);

Chị Trần Thị Ngọc, TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

- Ngày 6:        Lễ Thánh Maria Goretti, Quan Thày của Chị Nguyễn Lê Xuân Hương, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA) và Chị Temy T. Spat, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington, VA);

Chị Thái Tịch Lương, TĐCTT XXXXI - 2019 (GP Arlington, VA)

Sinh Nhật Anh Nguyễn Hoàng Quang/John, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Xuân, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA),

Chị Nguyễn Thị Hiên, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Anh Đặng Gia Lâm, TĐCTT VII - 2013 (GP Portland OR) & Chị Lê Thị Linh, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino); Chị Nguyễn Thị Kiêm, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX);

Chị Đồng Thị Tím, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Tuyến, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Chị Châu Thị Mai Ngân, TĐCTT XXXIV 2018 (TGP Los Angeles CA); Đỗ Thị Nga, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX)

Qua đời 2019: Chị Maria Giuse Trần Thị Tuyết, TĐCTT XIV – 2014 GP Arlington VA, thọ 82 tuổi

- Ngày 8-9     Kỷ niệm Khóa LTXC XXXXXI ở Giáo xứ Ngôi Lời TGP Galveston-Houston TX: 3 tân TĐCTT

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Mai, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA), Anh Hà Đại Thắng, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA); Anh Vũ Sinh Thụ, TĐCTT XXXXXVII 2023 GP Orange CA

- Ngày 9:        Kỷ Niệm Khóa LTXC  XIX (8-9/7/2016) – 6 TĐCTT (GP Rochester NY và Arlington VA)   

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Anthony Hoàng Hứa, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Ngô Thị Trinh, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino CA),

Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA); Chị Võ Thị Vân, TĐCTT XXXII – 2018 (GP Rochester NY)

Tưởng Nhớ Chị Đoàn Thị Mai, TĐCTT XXIII – 2017, qua đời năm 2020, hưởng dương 48 tuổi.

- Ngày 11:      Lễ Thánh Biển Đức, Quan Thày của Anh Trác Tuyệt, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX) và Chị Benedicta Đoàn Thanh Lan, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX)

Sinh Nhật Anh Trần Hùng Joseph, TĐCTT XXXIX – 2019, (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 12:      Lễ Thánh Veronica, Quan Thày của Chị Nguyễn Quỳnh Trang, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA),

Sinh nhật của Chị Trần Thị Chúc, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange, CA), Nguyễn Mai, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Chị Đặng Thị Thủy, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX),

Anh Tống Quang Minh, TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Hoàng Minh & Chị Nguyễn Thị Nhơn, 2TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA).

- Ngày 13:      Sinh nhật Chị Đào Hạnh Kim, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Phạm Văn Đốc, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hoàng Thị Nha, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

Chị Nông Thị Dung, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Gaveston-Houston TX)

- Ngày 15:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XXX 2018 – Nam California: 8 tân TĐCTT

Thụ phong linh mục: Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Arlington VA

Sinh Nhật Anh Trần Tuấn Ngọc, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Bùi Kim Xuyến, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA), Chị Lê Cindy,  TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth TX),

Chị Đinh Thị Hy, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Chị Mai Anh Đào, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia

Qua đời 2019: Chị Rosa Nguyễn Thị Duyên, TĐCTT X – 2014 TGP Galveston-Houston TX, thọ 91 tuổi

- Ngày 16:      Lễ Đức Mẹ Carmêlô

                      Kỷ niệm Khóa LTXC XXV (14-16) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernadino: 21 tân TĐCTT

Sinh Nhật Anh Lưu Chủ, TĐCTT VI - 2013 (TGP Gaveston-Houston TX); Anh Phạm Văn Cơ, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 17:      Kỷ Niệm Nhóm TĐCTT được Giáo Quyền Giáo Phận Orange công nhận 2018 như là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội, với danh xưng The Viet Apostolate of Divine Mercy

Kỷ Niệm Khóa LTXC  XX (16-17/7/2016) – 49 TĐCTT (GP Orange và TGP LA CA)

Sinh Nhật Anh Phạm Andy, TĐCTT XVI - 2015 (TGP Detroit MI); Anh Trịnh Viết Hanh, TĐCTT XX - 2016 (GP Fort Worth); Chị Trần Thị Hường, TĐCTT XXXXII - 2019 (GP Rochester NY)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Lê Madison Taylor / Nhung, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ)

- Ngày 20:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XII (18-20/7/2014) – 37 TĐCTT (GP Orange, San Bernadino và TGP LA CA)

                        Sinh Nhật  Chị Phạm Thị Hường, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Thị Hoàng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA);

Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Gaveston-Houston TX); Chị Tô Thị Hạnh, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA); Chị Phùng Đoàn Mai, TĐCTT XXXXXVIII - 2023 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 21:      Kỷ Niệm Khóa LTXC  VIII (19-21/7/2013) – 53 TĐCTT (TGP Seattle WA)

- Ngày 22:      Lễ Thánh Mai Đệ Liên, Quan Thày của Chị Nguyễn Ngọc Anh, TĐCTT I - 2009 (TGP Los Angeles CA), Chị Ninh Thương, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA),    

Chị Phùng Thị Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Nguyễn Phước Hậu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Hứa Hoàng Yến Điệp, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Gaveston-Houston TX), Chị Trần Thị Hoa, TĐCTT XXXXX - 2022 GP Orange CA

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Thúy Huệ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA); Anh Phạm Minh Tâm, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA);

Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX); Chị Nguyễn Thị Thể, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

Qua đời 2017: Chị Maria Farida Gross, TĐCTT II – 2011 (TGP LA CA), thọ 72 tuổi

- Ngày 23:      Ngày Thế giới Ông Bà và Các Vị Lão Niên (CN 4 Tháng 7 gần Lễ Thánh Gioakim và Anna, Ông bà ngoại của Chúa Giêsu)

                    Sinh Nhật Chị Võ Kim Ngọc, TĐCTT XV - 2015 (TGP LA CA),

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Cúc, TĐCTT XVI - 2015 (GP Arlington VA); Nguyễn Thụy Kathleen, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 25       Lễ Thánh Giacobe Tiền, Quan Thày Anh Hồ Thái Khanh, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

Sinh Nhật Chị Ngô Thị Lý, TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Nguyễn Thị Lan, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA); Chị Thân Thị Mẫn, TĐCTT XXXXXX 2023 TGP Washington VA

- Ngày 26:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XV (24-26/7/2015) – 32 TĐCTT (GP Orange 20, San Bernadino 5 và TGP LA 7); và Khóa LTXC XXXX – 5 TĐCTT San Jose CA

- Ngày 26:      Lễ Thánh Gioakim và Ana, Quan Thày 2 Cha, 2 anh và 96 chị

- GP Allentown PA: Cha Gioakim Hà Đăng Đoàn (Linh Hưóng TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ;

- 12 GP Arlington VA: Chị Anna Trưong Kim Hạnh, TĐCTT III – 2011; Hannah Đặng Hạnh, TĐCTT IX – 2013; Nguyễn Thị Xuân, TĐCTT IX – 2013, Phạm Ngọc Ty, TĐCTT IX – 2013;

Chị Đinh Thị Nương, TĐCTT XVI – 2015; Chị Hồ Mộng Huyền, TĐCTT XXXI – 2018; Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, TĐCTT XXXI – 2018, Chị Nguyễn Anna, Nguyễn Thị Kim Lan, Phạm Kim, Nguyễn Thị Kim Nhung & Anh Bùi Sang, 6TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA);

- 1 GP Austin TX: Chị Chu Thủy Tiên, TĐCTT XVII – 2016,

- 1 GP Baltimore: Chị Nguyễn Trinh, TĐCTT XXXIX – 2019,

- 2 GP Dallas TX: Anh Nguyễn Văn Khải & Chị Nguyễn Kiều Thu, 2TĐCTT XXXVI 2019

- 12 GP Fortworth TX: Chị Cao Bùi Thu Hương, TĐCTT XVIII – 2016, Đào Thị Gần TĐCTT XVIII – 2016, Chị Nguyễn Lệ Nga, TĐCTT XVIII – 2016; Nguyễn Thị Ngọc Anh, Lê Cindy,

Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Kiêm & Nguyễn Kim Nhung, 5 TĐCTT XXIV – 2017; Chị Vương Ngọc Xuân Dung, Tạ Tuyết Mai, Nguyễn Phạm Nguyệt,  Nguyễn Thị Trinh, 4TĐCTT XXIX 2018;

                              - 11 TGP Galveston-Houston TX: Chị Ngô Thị Khang, 2TĐCTT VI – 2013; Nguyễn Thúy, Phùng Thị Bang, Trần Ba & Vũ Thị Tươm, 4TĐCTT X – 2014;

Chị Vũ Thị Lượng, TĐCTT XVI – 2015; Chị Anne Matha Ngô Thị Lý, TĐCTT XVII – 2016; Chị Trần Thị Mỹ Hạnh TĐCTT XVII – 2016; Chị Cao Võ Hoàng, Nguyễn Thị Nam & Vương Tuyết Thủy, 3TĐCTT XXXV 2019

- 1 GP Hawaii HI: Anna Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XXII – 2017;

- 3 TGP Los Angeles CA: Chị Anna Nguyễn Thị Thân, TĐCTT I - 2009; Chị Nguyễn Kiều Lan, TĐCTT XV – 2015; Chị Ngô Trâm Jackie, TĐCTT XXX – 2018

- 1 GP Oklahoma, OK: Chị Hoàng Đỗ Thị Khánh, TĐCTT XVIII – 2016;

- 20 GP Orange CA: Chị Hoàng Nhàn Nancy, TĐCTT IV – 2012; Chị Phạm Tiffany & Trần Diệu Linh: 2 TĐCTT VII - 2013; Chị Trần Chúc, TĐCTT XI – 2014; Chị Bùi Cúc, Hoàng Thanh:

2 TĐCTT XV – 2015; Chị Tống Thanh Liên, Lăng Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Thị Sửu: 4 TĐCTT XX – 2016; Chị Đồng Thị Tím, Nguyễn Trinh, Nguyễn Thị Tú, Võ Thị Thanh Thủy: 4 TĐCTT XXV – 2017; Chị Phan Hoàng Bickie, TĐCTT XXXIV 2018;  Chị Vũ Phước Lý & Chị Liễu Vương Vui, 2TĐCTT XXXVIII 2019, Phạm Linh Lynn & Phạm Thị Mộng Tuyền, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange CA; Chị Trần Thị Phương, TĐCTT XXXXX  2022 GP Orange CA

- 7 TGP Philadelphia PA: Chị Nguyễn Thị Hạnh & Chị Nguyễn Thanh Thúy, 2TĐCTT III - 2011; quí Chị Nguyễn Thị Hòa, Anna Nguyễn Tâm, Anna-Lucia Nguyễn Trang Thanh Tâm,

Nguyễn Thị Thanh Tâm, 4TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia PA, Lê Thị Liên, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

-  7 GP Rochester NY: Chị Hoàng Thị Nha, Hoàng Thị Tuyết, Phạm Thị Hường, Trần Thị Khai và Trần Mỹ Phượng, 5 T ĐCTT XIII – 2014; Chị Võ Thị Vân, TĐCTT XXXII – 2018;

Nguyễn Uyên Phương, TĐCTT, XXXXIV – 2021, cả 2 ở GP Rochester NY

- 4 GP San Bernadino CA: Chị Anna Trần Thị Ty, TĐCTT II – 2011; Chị Lê Thị Linh và Phạm Dung, 2TĐCTT XII - 2014; Chị Đinh Xuân Hoa, TĐCTT 10/2023

- 11 GP San Jose CA: Chị Lý Tuyết Jennifer, TĐCTT XXI – 2016; Quí Chị Đinh Xuân Hương, Đinh Thị Hy, ĐinhThị Thu Hương, Nguyễn Anh Đào, Phạm Thị Bách, Phạm Thị Gấm,

6TĐCTT XXVII – 2017; Lê Thị Hương, Trần Hương Lan, Nguyễn Thị Tuyết, 3TĐCTT XXXIII – 2018; Phạm Thị Minh Nguyệt, TĐCTT XXXX – 2019

- 6 TGP Seattle, WA: Cha Gioakim Đào Xuân Thành, Linh Hướng TĐCTT TGP Seattle; Chị Anna Chu Thị Hát, Nguyễn Thị Thúy Huệ, Nguyễn Thị Liên, Phạm Liễu Biên, Trần Thị Giang và Trần Trợ, 6TĐCTT VIII - 2013;

- 1 Úc Châu: Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT XI - 2014;

- 1 Việt Nam: Chị Anna Hồ Thị Hiền, TĐCTT VI – 2013;

- 3 TGP Washington DC: Chị Hiếu La, Hồ Nguyễn Hương, Lê Thanh Hương Teresa, 3 TĐCTT XXVI – 2017; Chị Thân Thị Mẫn, TĐCTT XXXXXX 2023 TGP Washington VA.

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Washington MD)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Dung, TĐCTT VII - 2013 (TGP LA), Phạm Vinh Châu, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Trần Khanh, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange)

- Ngày 28:      Sinh Nhật Cha Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ, Ân nhân của TĐCTT TGP Galveston-Houston TX & Chị Vũ Phượng Tracy, TĐCTT XV – 2015, Chị Hoàng Thị Minh, TĐCTT XX - 2016 

(GP Orange CA), Phan Thị Thanh, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX);  Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA); Phạm Linh Lynn, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange CA

- Ngày 28-29: Khóa LTXC ở TGP Philadelphia PA tại Đền Thánh Gioan Neumann

- Ngày 29:      Lễ Thánh Matta: Quan Thày của Chị Hà Thuận, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Định và Nguyễn Kim Lê: 4 TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle); Chị Nguyễn Thị Toàn và Phạm Hồng Khanh:

2 TĐCTT XII – 2014 + Chị Đỗ Thị Hợi TĐCTT XXV – 2017,  Chị Đỗ Thị Hợi, TĐCTT XXV - 2017  (GP Orange CA); Chị Trần Xuân Hường, TĐCTT XV – 2015 (TGP LA CA), Chị Đỗ Thị Tin, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX), , Chị Phạm Thị Ngọc Hách , TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Chị  Trần Thị Lài, TĐCTT XXII – 2013 (GP Hawaii HI);  Chị Nguyễn Thị Thu Hải, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Washington MD); Chị Nguyễn Thị Dịu & Nguyễn Thị Đại, 2TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Chị Phạm Xuân Hồi, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia; Chị Ngô Kim Cúc & Nguyễn Thị Hoa, 2TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA; Chị Ngô Thị Thùy Hương, TĐCTT XXXXXVII - 2023 GP Orange CA; Chị Lê Phương Thảo, TĐCTT XXXXXX 2023 TGP Washington VA

Sinh Nhật Chị Lê Thị Ngọc Dung, TĐCTT XXVI 2017 (TGP Wasgington DC); Chị  Hoàng Thụy Thu Thảo, TĐCTT XXXXI 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 30:      Sinh Nhật Chị Tri Kim Tuyến, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fortworth TX)

- Ngày 31:      Kỷ niệm Thụ Phong Cha Trịnh Đức Hòa 24 năm (31/7/1993)

Sinh Nhật Chị Đinh Ngọc Tina, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 1, 2023 at 6:01 AM
Subject: TĐCTT Lịch Sinh Hoạt Tháng 8/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  


Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta còn sống tới ngày hôm nay, ngày đầu Tháng 8/2023, ở vào lứa tuổi tứ tuần, ngũ tuần, lục tuần, thất tuần, bát tuần hay cửu tuần.

Đời sống làm người của chúng ta, từ khi sinh ra, là một cuộc hành trình liên tục theo thời gian từ quá khứ sang hiện tại đến tương lai.

Với đức tin, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến và sẽ đi đâu, và ý nghĩa cùng với giá trị của cuộc đời trần gian mau qua tạm gửi của chúng ta là gì và ở chỗ nào?

Nếu nơi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô, một Ngôi vị Thần Linh làm người, vĩnh cửu đã hiện hữu trong thời gian, nhờ đó thời gian đã được vĩnh cửu hóa,

thì khi chúng ta sống Chúa Kitô ngay trong thời gian và không gian hữu hình và hữu hạn hiện nay là chúng ta đang sống trên Thiên đàng vĩnh phúc.

Xin chúc mừng quí AC có ngày Quan Thày hay Ngày sinh nhật trong Tháng 8 này nhé.

 

Chớ gì LTXC luôn là niềm vui thương xót vô cùng bất tận của TĐCTT chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen


em tĩnh

Tháng 8

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For World Youth Day - Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới
We pray the World Youth Day in Lisbon will help young people to live and witness the Gospel in their own lives.

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon (Bồ Đào Nha) sẽ giúp cho giới trẻ biết sống chứng nhân Phúc Âm trong đời sống của họ.

 

 

Hành trình Truyền giáo Xuyên Việt 2018: sáng sớm Chúa Nhật 21/10, phái đoàn 30 anh chị em TĐCTT lên thuyền từ Giáo xứ Rạch Vọp GP Cần Thơ để đi đón rước quí lương dânb hay giáo dân nghèo ở xa đến dự lễ

 

 

Sau lễ ai cũng nhận được món quà truyền giáo đủ thứ, kèm theo cả một khay bưng bằng nylon để đựng mọi sự trong đó mang về

 

- Ngày 1:        Thánh Anphongso, Quan thày Anh Vũ Sinh Thụ, TĐCTT XXXXXVII 2023 GP Orange CA

                        Sinh Nhật của Chị Trần Xuân Hoa TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Chị Hoàng Maria Hương, TĐCTT XIX – 2016 GP Arlington VA

- Ngày 2:        Sinh Nhật của Chị Phạm Dung, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino CA); Anh Nguyễn Văn Don,  TĐCTT XVI - 2015 (TGP Detroit MI); Ôn Hạnh, TĐCTT XXV - 2017 (GP San Bernadino CA);

    Chị Nguyễn Thị Vóc, TĐCTT XXXXII – 2019  (GP Rochester NY)

- Ngày 3:        Sinh Nhật của Chị Ninh Hợp, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA)

- Ngày 5:        Sinh Nhật của Chị Phan Khánh Trang, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA); Nguyễn Thị Trinh, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX); Nguyễn Thúy Mai, TĐCTT XXXV – 2019 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 6:        Lễ Chúa Giêsu biến hình

                   Sinh Nhật của Nguyễn Thị Nam, TĐCTT XXXV – 2019 TGP Galveston-Houston, TX

- Ngày 5-6      Kỷ niệm  Khóa LTXC XXXXXII ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam GP Arlington VA: 5 tân TĐCTT

- Ngày 7:        Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thị An, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA)

- Ngày 8:        Lễ Thánh Đaminh, Quan Thày của Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, Linh Hướng TĐCTT TGP Galveston-Houston, TX, Cha Nguyễn Hoan Lương CMC, linh hướng TĐCTT Honolulu GP Hawaii;

    Anh Nguyễn Khắc Quang, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Anh Nguyễn Văn Luy, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA),  Anh Nguyễn Văn Thế, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA), Anh Đỗ Văn Thông, TĐCTT XXVI - 2017

    (GP Arlington VA), Anh Trần Đình Chỉnh,  TĐCTT XXVI - 2017 (TGP Washington MD); Anh Đinh Ngọc Tịnh & Vũ Huy Thiện, 2TĐCTT XXXVI - 2019 (GP Dallas TX) & em Cao Tấn Tĩnh, TĐCTT I - 2009 (GP San Bernadino CA).

    Sinh Nhật của Chị Lý Nguyễn Oanh, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA), Anh Trần Sơn Định, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA); Nguyễn Tina Thúy, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX);

    Nguyễn Vũ Christine, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Lễ Thánh Laurenso, Quan Thày của Anh Nguyễn Điềm, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

    Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXXI – 2019 GP Virginia và TGP Washington

    Sinh Nhật của Anh Trần Toán, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA); Chị Mai Thị Ngân, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX); Chị Nguyễn Ngọc Lan (Mission Viejo), TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA);

   Anh Nguyễn Văn, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA)

- Ngày 11:     Thánh Clara, Quan Thày Chị Trần Nguyễn Cẩm Tú, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Clara Lê Khánh Mai, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP San Diego CA)

    Lễ Thánh Filomena, Quan Thày của Chị Nguyễn Châu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)         

    Sinh nhật: Chị Vũ Phan Hợp, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

- Ngày 12:     Lễ Thánh Gioanna Phanxica Chantal, Chị Võ Thị Thanh Phương, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX)

    Sinh Nhật của Chị Ngô Hồng Phúc, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Chị Phạm Ngọc Lệ, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA); Anh Nguyễn Bích, TĐCTT XXXV – 2019 GP Fort Worth TX ;

    Anh Hoàng Paul Hiệp, TĐCTT XXXVIII – 2019 (TGP LA); Nguyễn Thị Sáng, TĐCTT XXXXVII – 2021 (GP Wichita KS)

- Ngày 12-13: Khóa LTXC ở Maryland tại Giáo xứ Mẹ Việt Nam TGP Washington

- Ngày 13:      Sinh Nhật Chị Phùng Thúy Phượng, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật của Chị Hoàng Thanh, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA) và chị Vũ Chúc Ly / Bích, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI)

- Ngày 15:      Lễ Đức Mẹ Mông Triệu

    Quan Thày của Chị Lưu Thị Sợi & Nguyễn Thu Hằng,  3TĐCTT VI – 2013 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Mai Ngọc Dung, Chị Nguyễn Kim Loan Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, 3TĐCTT VII – 2013;

    Chị Phạm Thị Tình, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Nguyễn Thanh Nga & Trịnh Thị Kim, 2TĐCTT X – 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Hải Loan, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange CA);

    Chị Nguyễn Ngọc Ánh, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Trần Thị An, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Quế, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX);

    Chị Phạm Thị Thắm TĐCTT XX – 2016, (GP Orange CA);  Chị Nguyễn Thị Mai, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Trần Kim Ánh, 3 TĐCTT XXVIII 2018 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Trần Tú Anh Mary, TĐCTT XXXXX 2022 GP Orange CA

    Sinh Nhật của Anh Vũ Thiện, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 16:      Sinh Nhật của Chị Nguyễn Thanh Thúy, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA); Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA); Anh Lâm Quang Tín, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA)

    Chị Đinh Lệ, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX); Đặng Hương Helen, TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Bạch Cúc, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Nguyễn Anh Đào, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA; Phạm Thị Tuyến, TĐCTT XXXVIII - 2019 GP Orange CA

- Ngày 18:      Kỷ niệm Khóa LTXC XXXI GP Arlington VA (16-18/2018): 6 tân TĐCTT

    Sinh Nhật Chị Mai Tuyết Trinh, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 19:      Sinh Nhật của Chị Trần Thị Đan, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Vũ Thị Thuận,  TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

    Kỷ niệm 18 tân TĐCTT Khóa LTXC XXVI ở GX Các Thánh TĐVN GP Arlington VA (17-19/8/2017)

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Anh Nguyễn Sĩ Tiệp, TĐCTT III - 2011 (GP Arlington VA), Chị Hoàng Thị Khổng, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX),

    Chị Nguyễn Thị Chinh & Nguyễn Thị Minh Trâm, 2TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Hoàng Thị Minh, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

- Ngày 22:      Lễ Đức Mẹ Nữ Vương                      

- Ngày 23:      Lễ Thánh Rosa Quan Thày Chị Phạm Thị Duyên, TĐCTT X – 2013, Chị Đinh Thị Tuyết Ngọc, TĐCTT XVII – 2016 (cả 2 đều ở TGP Galveston-Houston TX),

              Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Phúc, TĐCTT XII - 2014 (TGP LA CA)

- Ngày 24:      Mừng Kỷ niệm 18 tân TĐCTT Khóa LTXC XIII (23-24/8/2014) GP Rochester NY

    MừngKỷ niệm 4 tânTĐCTT Khóa LTXC XXXXII (23-24/8/2019) GP Rochester NY

    Quan Thày Thánh Batolomeo Tông Đồ: Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX.

- Ngày 25:      Mừng Kỷ niệm 4 tân TĐCTT Khóa LTXC XXXII GP Rochester NY (24-25/8/2018) 

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Thu Hằng, T ĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 26:      Mừng Kỷ niệm 14 tân TĐCTT  Khóa TĐCTT IV (24-26/8/2012) GP Orange và TGP Los Angeles CA

    Sinh Nhật Chị Trần Thị Anh, TĐCTT XIX - 2016 (GP Rochester NY)

- Ngày 27:      Lễ Thánh MonicaQuan Thày của Chị Nguyễn Thị Đa và Chị Hoàng Mai, 2TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Trần Thị Thành, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA),

    và Chị Trần Tuyết Hồng, TĐCTT XII – 2014 (GP Orange); Chị Nguyễn Tuyết Trinh, TĐCTT LXII 2023 GP San Jose

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Liên, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Nguyễn Phương Trâm, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

- Ngày 28:    Lễ Thánh Augustino, Quan Thày của Anh Phạm Văn Hùng, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Anh Nguyễn Khoan, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX),

    Anh Trần Trung Thành TĐCTT XVII - 2016 (TGP Galveston-Houston TX), Vũ Thức Augusti TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

   Mừng Kỷ niệm 8 tân TĐCTT Khóa LTXC XXXXXIII ở Giáo Xứ Thánh Gia GP Rochester NY ( 26-27/8/2022) 

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Lộc, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA); Chị Nguyễn Thị Loan, TĐCTT XXXXXVII 2023 GP Orange CA

- Ngày 30:     Sinh Nhật Anh Nguyễn Chánh Đức, TĐCTT XIX – 2016 (GP Arlington VA)

- Ngày 31:     Sinh Nhật Anh Hồ Thái Khanh, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn  Kiều Thu, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX).

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 1, 2023 at 6:08 AM
Subject: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt Tháng 9/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

                                                                                                                                                   

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta còn sống tới ngày hôm nay, ngày đầu Tháng 9/2023, ở vào lứa tuổi tứ tuần, ngũ tuần, lục tuần, thất tuần, bát tuần hay cửu tuần.

Đời sống làm người của chúng ta, từ khi sinh ra, là một cuộc hành trình liên tục theo thời gian từ quá khứ sang hiện tại đến tương lai.
Với đức tin, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến và sẽ đi đâu, và ý nghĩa cùng với giá trị của cuộc đời trần gian mau qua tạm gửi của chúng ta là gì và ở chỗ nào?


Nếu nơi Lời Nhập Thể là Chúa Giêsu Kitô, một Ngôi vị Thần Linh làm người, vĩnh cửu đã hiện hữu trong thời gian, nhờ đó thời gian đã được vĩnh cửu hóa,

thì khi chúng ta sống Chúa Kitô ngay trong thời gian và không gian hữu hình và hữu hạn hiện nay là chúng ta đang sống trên Thiên đàng vĩnh phúc.

Xin cầu nguyện và hoan chúc quí AC mừng Quan Thày, Sinh nhật, Kỷ niệm Tuyên hứa  tưởng niệm Qua đời trong Tháng 9/2023 này nhé.

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 
để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen

 

em tĩnh

Tháng 9

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

 

For people living on the margins - Cầu cho thành phần sống bên lề xã hội
We pray for those persons living on the margins of society, in inhumane life conditions; may they not be overlooked by institutions and never considered of lesser importance.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai sống bên lề xã hội trong tình trạng sống bất nhân; xin cho họ không bị các cơ cấu tổ chức coi thường và không bao giờ bị coi là đồ chẳng quan trọng là bao.

 

Hành trình Truyền Giáo Thừa sai Bác ái Calcutta Ấn Độ 2022: Phái đoàn TĐCTT 8 người ngày nào cũng phải sử dụng ...

  các phương tiện di chuyển ở Calcutta thật là thảm thương: cũ kỹ, bẩn thỉu, chật chội, dằn vặt, inh ỏi... Nhưng TĐCTT vẫn phải chui vào để đi làm tình nguyện phục vụ (xe Bus) hay đi ăn ngoài khách sạn (xe Lam)

Nhờ đó, nhờ vượt qua được những bần tiện của nhân sinh và những ghê rợn nơi những con người tật nguyền ở chỗ họ được chỉ định phục vụ, tâm hồn họ đã thực sự cảm nghiệm được Niềm vui Thương xót

- Ngày 1:        Kỷ Niệm Khóa LTXC  IX (30-31/8 – 1/9/2013) – 12 TĐCTT (GP Arlington VA)

    Sinh Nhật Chị Hà Thị Dậu, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Chị Lý Thị Tư, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XXVI – 2017 (GP Arlington VA);

    Cha Bartolomew Phạm Hữu Đạt, SDD, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Dallas TX; Anh Nguyễn Hữu Quang, TĐCTT XXXVIII – 2019 (GP Orange CA); Trần Tú Anh Mary, TĐCTT XXXXX 2022 GP Orange CA

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị Cao Bùi Thu Hương, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX), Chị Phạm Nguyệt Nga, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA); Trần Thị Huệ, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

- Ngày 3:        Kỷ Niệm Khóa TĐCTT II (2-3/9/2011) – 19 TĐCTT (GP Orange CA và TGP LA CA)

    Sinh Nhật Chị Fujimoto Dung, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) và Chị Đinh Thị Vân, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Toàn, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Trần Thị An, TĐCTT XV – 2015

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Trần Thị Thanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Trần Mỹ Phượng, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY), Anh Phạm Văn Đức, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX),

    Chị Vũ Kỳ Nga Kathy, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Bùi Thanh Phương, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Lài, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY, Chị Phạm Minh Châu Cindy, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Liễu, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA);

    Chị Diệp Thị Kim Mỹ, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 8:        Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Phụng, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Nguyễn Thị Huệ, TĐCTT VIII – 2013 (TGP Seattle WA), Chị Đặng Thị Lan, TĐCTT XII - 2014 (GP San Bernadino);  

     Chị Trần Ngọc Mỹ, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 8-9: Khóa LTXC GP San Jose ở Trung Tâm Công Giáo

- Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 10:      Sinh Nhật Chị Phạm Liên / Lynn, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA); Vũ Thị Thơm, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA); Lê Khánh Mai, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP San Diego CA); Em Buffenbarger Lê Alex, TĐCTT

                     XXXXXX 2023 TGP Washington VA

- Ngày 11:     Sinh Nhật Anh Mao Đức Nam, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 12:      Lễ Thánh Danh Đức Mẹ Quan Thày:  276 TĐCTT:  

    18 GP Arlington VA: Chị Nguyễn Thị Hường, TĐCTT III – 2011, Nguyễn Thị Điều và Nguyễn Thị Phượng, 2TĐCTT V – 2013, Bùi Thị Quốc, Vũ Thị Minh Châu, Nguyễn Thị An và Phạm Nguyễn Tuấn, 4TĐCTT IX - 2013;        

    Chị Đỗ Tina, Tống Thị Nhị và Trần Thị Tuyết, 3TĐCTT XIV – 2014; Chị  Nguyễn Thị Thu Thanh & Chị Nguyễn Mai Sao, 2TĐCTT XXXI – 2018;  Chị Vũ Thị Hạnh, Ngô Thị Hoàn, Diệp Thị Kim Mỹ, Trần Thị Thương, 4TĐCTT XXXXI –

     2019, Trần Thị Mỹ Dung & Nguyễn Thị Phượng 2TĐCTT XXXXVI - 2021

    3 GP Austin TX: Chị Nguyễn Ngọc Anh Annie, TĐCTT XVII – 2016, Chị Trần Nguyệt Mai, TĐCTT XVII – 2016,  Chị Trần Thu Sương, TĐCTT XVII - 2016

    4 GP Baltimore MD (Maryland): Lê Phượng Khánh, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Thị Nancy & Nguyễn Thúy, 4TĐCTT XXXIX

    3 GP Dallas TX: Chị Đoàn Thị Tơ, Trần Thị Tuyết, Lăng Thị Phương, 3TĐCTT XXXVI – 2019

    3 TGP Detroit IL: Chị Lê Thị Dung, Nguyễn Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Thu, 3TĐCTT XI - 2014;

    33 GP Fortworth TX: Chị  Đỗ Thị Kim Thoa, Chị Nguyễn Thị Bạch, Chị Nguyễn Thị Hiên, Chị Nguyễn Măng, Chị Nguyễn Thị Thủy, Chị Phạm Thị Ngọc Ánh, Chị Phạm Hữu Mary, Chị Trần Thị Gấm, và Chị Vũ Nga Kathy,

    9 TĐCTT XVIII – 2016; Nguyễn Hoa Cathy, Đoàn Nguyễn Hà, Hồ Trương Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Lan, Trần Thị Lượt, Nguyễn Thị Măng, Nguyễn Thị Kim Quy, và Hoàng Thị Yến,

    11 TĐCTT XXIV – 2017; Phạm Thị Duyên, Trần Vũ Thị Hương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Phạm Kim Lan, Vũ Đào Mary, Nguyễn Kim Phượng 7TĐCTT XXIX – 2018;  Nguyễn Thị Phượng, Đỗ Thị Nga, Vũ Thị Tươi,

     Nguyễn Thị Xuyến, Trần Thị Kim, Mai Thị Ngân, 6TĐCTT XXXVI – 2019

    22 TGP Galveston-Houston TX: Quí Chị Trn Mai, Trần Lan Linda, Trịnh Thị Tính và Nguyễn Thị Dậu, 4TĐCTT VI – 2013; Chị Nguyễn Thị Binh, Nguyễn Bạch Cúc, Trịnh Thị Kim, 3TĐCTT X - 2014;

    Nông Thị Dung, TĐCTT XVII – 2016, Phạm Vinh Châu, TĐCTT XVII – 2016, Phan Thị Thanh, TĐCTT XVII – 2016, Đoàn Thị Mai, Đoàn Thanh Vân, Nguyễn Thị Kim Oanh, Phạm Kim Dung, Phạm Thị Oanh, 5 TĐCTT XXIII – 2017;

    Phạm Thị Hồng Liên, TĐCTT XXVI 2017; Nguyễn Thị Hương & Nguyễn Thị Kỳ, 2 TĐCTT XXVIII 2018; Nguyễn Thị Chắt, Nguyễn Thúy Mai, Trần Thị Hoa &  Trần Thị Duyên Jennifer, 4TĐCTT XXXV 2019; Chị Hoàng Điệp Lisa và Chị Phùng Đoàn Mai, 2TĐCTT XXXXXVIII - 2023 TGP Galveston-Houston TX

   1 GP Hawaii HI: Chị Vũ Chúc Ly / Bích, TĐCTT XXII – 2017

   1 GP Wichita KS: Chị Nguyễn Thị Sáng, TĐCTT XXXXVII – 2021

   4 TGP Los Angeles CA: Chị Nguyễn Hoài Sâm và Nguyễn Thị Phúc, TĐCTT XII - 2014; Vũ Thị Én, TĐCTT XV – 2015, Lâm Trúc Bình, TĐCTT XX - 2016

   5 GP Oklahoma, OK: Chị Phạm Bích Thủy, TĐCTT XVIII – 2016, Chị Tôn Chi, TĐCTT XVIII – 2016; Nguyễn Thị Xuân Lan, Đỗ Thị Thanh, Trần Thị Trinh, 3TĐCTT XXIX – 2018 GP Oklahoma

  96 GP Orange CA: 7 TĐCTT II – 2011 Đào Hạnh Kim, Lê Thị Ghi, Lý Nguyễn Oanh, Nguyễn Bích Thủy, Ninh Hợp, Ninh Thương & Trần Ngọc Huệ; 4 TĐCTT IV 2012 Hoàng Minh/Mindy, Phạm Khánh Nancy, Trần Thị Mỹ Dung &  

Văn Thị Nguyệt; 10 TĐCTT VII – 2013 Đặng Thị Kim Nhung, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Vũ Tammie, Nguyễn Thụy Trường, Tạ Thị Ty, Trần Thị Ánh, Trần Ngọc Điệp Diana, Trần Thị Đan & Trần Bạch Yến;

14 TĐCTT XII – 2014 Đỗ Thị Tâm, Ngô Thị Đại, Ngô Hồng Phúc, Nguyễn Tâm Huệ, Nguyễn Loan Katie, Nguyễn Thy Liên, Nguyễn Hải Loan, Nguyễn Nancy, Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Ngọc Lệ, Phạm Thị Thùy Liên, Phạm Thị Mến,   Trần Thái Thanh & Trần Thị Tiếu; 7TĐCTT XV – 2015 Đào Thị Thanh, Lý Thị Tư, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hoàng, Phan Thị Mai, Phùng Thị Phượng, Trần Thu, Trịnh Thị Hồng, Vũ Thị Hồng, 1 TĐCTT XVI – 2015 Đinh Tuyết Mai; TĐCTT XX  - 2016: Đinh Thị Vân, Đỗ Ana, Đỗ Thoa Catherine, Đỗ  Uyên Katie,  Đỗ Thị Lan, Mai Tuyết Trinh, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Mỹ Hiền, Nguyễn Lài, Nguyễn Chi Mai, Nguyễn Mary, Nguyễn Tô Mary, Chị Nguyễn Thủy, Nguyễn Ánh Tuyết, Phạm Thanh Nhàn, Phạm Thị Nhi, Phạm Thị Thắm, Phan Khánh Trang,  Phạm Thị Xuân Thiên, Trần Xuân Hoa, Trần Thị Nhuận, Vũ Thanh Hằng, Vũ Thị Thuận; TĐCTT XXV  - 2017: Nguyễn Huỳnh Jennifer, Trần Bạch Mai; Chị Nguyễn Thị Nga, Văn Thị Lan & Nguyễn Thị Nhơn, 3TĐCTT XXX – 2018;  Chị Đăng Tammie, TĐCTT XXXVII – 2019; Quí Chị Dung Thị Lê Dung,  Hoàng Kim, Nguyễn Ngọc Lan,  Đỗ Kim Liên, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Thị Thanh, 7TĐCTT XXXVIII – 2019; Hoàng Thúy Ngân, Ngô Thị Loan, Nguyễn Thu Cúc, Nguyễn Vũ Christine, Nguyễn Thị Luyến, và Phạm Bạch Tuyết, 6TĐCTT XXXXIII – 2011 GP Orange CA; Các Chị Nguyễn Thị Loan, Vũ Thị Thi và Nguyễn Thị Hải, 3TĐCTT XXXXXVII 2023 GP Orange CA

                   1 GP Pensacola Florida: Chị Nguyễn Kiều Miên, TĐCTT XXXXXVI 2023 GP Pensacola FL

15 TGP Philadelphia PA: Quí Chị Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Lê Xuân Hương, 2TĐ CTT III – 2011; Chị Hà Thị Dậu, Nguyễn Thị Hoa và Phạm Ánh, 3TĐCTT V - 2013;

Chu Thị Mỹ Liên, Nguyễn Thụy Kathleen, Vũ Thị Thơm, Trần Tươi, Nguyễn thị Lệ, 5TĐCTT XXXIX – 2019; Trần Thị Huệ, Trần Hương, Trần Thị Nữ, Nguyễn Phương Trâm và Lâm Bạch Tuyết, 5TĐCTT XXXXXIX 2023

1 GP Phoenix AZ: Chị Trần Thị Thùy Dung, TĐCTT VII - 2013;

10 GP Rochester NY: Chị Nguyễn Thanh Vân và Trần Hằng Nga, TĐCTT XIII – 2014; Chị Trần Thị Lan & Trần Thị Hạnh, 2TĐCTT XVI – 2015; Chị Trần Thị Anh và Chị Trần Thị Thu Thủy, 2TĐCTT XIX – 2016; Chị Lê Ren, TĐCTT XXXVII – 2019 & Chị Trần Thị Hương, TĐCTT XXXVII – 2019; Chị Mai Thị Gái &  Nguyễn Thị Vóc, 2TĐCTT XXXXII – 2019; CC Huỳnh Thị Hồng và Lê Thị Kính, 2TĐCTT XXXXIV – 2021;  Chị Vũ Thị Đào, TĐCTT XXXXXXI 2023 GP Rochester NY

8 GP San Bernadino CA: Chị Chu Thị Hoanh, Đặng Thị Lan, Ngô Thị Trinh, 3TĐCTT XII – 2014; Chị Trần Thị Ty, TĐCTT II - 2011;  Chị Nguyễn Thị Lộc & Trần Ngọc Phượng, 2TĐCTT XV – 2015;  

Chị Ôn Hạnh & Phạm Nguyễn Nga, 2TĐCTT XXV – 2017

32 GP San Jose: Quí Chị Đoàn Thanh Hà, Bùi Kim Xuyến, Phạm Thị Vi, Trần Phan Thị Hòa,  Đỗ Thu Hương, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Kim Dung, các TĐCTT XXI – 2016; Quí Chị Anh Thúy Anh, Bùi Thị Mùi, Hoàng Thị Quy, Lưu Kim Holly, Ngô Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Liên, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Thị Tuyến, Phạm Minh Châu Cindy, Phạm Thị Liên, Tạ Thị Vui, Tôn Nữ Quỳnh Giao, Vũ Dương Liễu, Trần Vũ Kim Liên 15 TĐCTT XXVII – 2017; Quí Chị Trần Cẩm Liên, Nguyễn Oanh Natalia, Hồ Hồng Phương, Phạm M Tuyền, 4TĐCTT XXXIII – 2018; Chị Vũ Thị Cúc & Nguyễn Thị Du, 2TĐCTT XXXX – 2019, Chị Nguyễn Bích Phượng, Chị Ngo Diem-Trang Tiffany & Chị Vũ Thị Vẹn, 3TĐCTT XXXXV – 2021; Chị Lê Thị Kim, TĐCTT LXII 2023

13 TGP Seattle WA: Chị Cao Trường, Đặng Thị Sồi, Đặng Thị Sen, Eastman Thu Hương, Nguyễn Kim Ngọc, Phạm Thị Lữ, Phạm Thị Niêng, Phạm Thị Tình, Chị Thu Trinh, Trần Thị Chén, Trần Thị Mỹ Chi và Trần Nancy;

Chị Bùi Thị Hoa; Chị Đỗ Thị Ngọc-Huệ

8 TGP Washington MDChị Nguyễn Thị Nghĩa, TĐCTT XVI – 2015; Chị  Ngô Thị Kim Đan TĐCTT XIX – 2016; Chị Lê Thị Ngọc Dung & Chị Trần Thị Lan, 2TĐCTT XXVI 2017, Quí  Chị Nguyễn Ngọc Bích, Ngô Thị Hoan, Hồ Hoa, Vũ Thị Tỉnh, 4TĐCTT XXXXVI – 2021 TGP Washington   

1 Canada: Chị Dương Thị Nở, TĐCTT XII – 2014

Sinh Nhật Anh Phạm Tuấn, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

- Ngày 13:      Kỷ Niệm Khóa LTXC XIV (11-13/9/2014) – 6 TĐCTT (Giáo Phận Arlington VA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Phước Hậu, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Trần Ba, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Lệ Nga, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX),

Chị Nguyễn Tô Mary, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA)

- Ngày 15:      Lễ Đức Mẹ Đau Thương

                 Sinh Nhật Cha Hà Đăng Đoàn, nguyên Linh Hướng TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ (GP Allentown PA) & Chị Nguyễn Thị Thủy, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 16:     Sinh Nhật (1978) Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR, Vị đã giúp phục hồi Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia

- Ngày 16-17: Kỷ niệm Khóa LTXC XXXXXIV ở Đền Thánh Gioan Neumann TGP Philadelphia PA: 11 tân TĐCTT

- Ngày 17:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Bạch, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 18:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Đình Thanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ); Phạm Thị Mộng Tuyền, TĐCTT XXXXIII – 2021 (GP Orange CA)

                        TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót I - 2016 ba tuần lễ 21 ngày (18/9 –  8/10/2016)

- Ngày 19:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Định, TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Chị Phạm Ngọc Ty, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA); Nguyễn Thị Đại, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 21:      Thánh Mathêu TĐ, Quan Thày Anh Nguyễn Văn Liên, TĐCTT XXXXX - 2022 GP Orange CA

                     Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Ngọc-Huệ,  TĐCTT XXXXVII-2021 TGP Seattle WA;

- Ngày 22:      Kỷ Niệm Khóa LTXC  XXXIII (21-22/9/2018) – 19 TĐCTT (GP San Jose CA)

                        Sinh Nhật Chị Vũ Thị Thi, TĐCTT XXXXXVII 2023 GP Orange CA

- Ngày 22-23: Khóa LTXC GP Fort Worth TX tại Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Gia

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Hóa, TĐCTT IV - 2012 (GP Orange CA) & Chị Phạm Thị Ngọc Hách , TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA).

- Ngày 24:      Mừng Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXXXV (23-24/9/2022) ở Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia GP Fort Worth TX 9 tân TĐCTT

                      Mừng Kỷ Niệm Khóa LTXC  XXVII (22-24/9/2017) GP San Jose CA30 tân TĐCTT 

                        Sinh Nhật Chị  Hoàng Mỹ Hạnh, TĐCTT XXXXXXI 2023 GP Rochester NY

                        ởng nhớ LH Maria Trần Thị Hoài Sâm, TĐCTT XII 2014, qua đời 2018

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Trần Ngọc Phượng, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino), Chị  Nguyễn Bích Phượng, TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

    Kỷ Niệm Khóa LTXC XVI 15 TĐCTT tuyên hứa ngày Thứ Sáu 25/9/2015 ở Đền Thánh Katherine of Drexel TGP Philadelphia trong Hành Trình Miền Đông Bắc Hoa Kỳ - “Cho Tình Yêu Lên Ngôi LTXC”:

                   NY, Phila và Washington DC nhân dịp Hội Ngộ Thế Giới Các Gia Đình VIII (22-27/9/2015) ở TGP Philadelpha, với sự hiện diện của ĐTC Phanxicô (Thứ Bảy và Chúa Nhật 26-27/9/2015).

- Ngày 26:     Sinh Nhật Chị Nguyễn Thùy Trường, TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA), Chị Nguyễn Phạm Nguyệt,  TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX) 

- Ngày 27:      Lễ Thánh Vincentê, quan thày Quí Anh Lý Minh, TĐCTT XI - 2014 (GP Orange), Mai Văn Đạo & Phạm Diêm, 2TĐCTT XII – 2014 (GP San Bernadino), và Anh Nguyễn Thắng, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

     Vũ Hoan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Orange CA); Nguyễn Lưu Phúc, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA); Anh Nguyễn Hải, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX)

    Sinh Nhật Anh Phêrô Trần Xuân Đán, TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD

- Ngày 28:     Sinh Nhật CC Trần Thị Hạnh, TĐCTT XVI – 2015 và Nguyễn Uyên Phương, TĐCTT XXXXIV – 2021, cả 2 ở GP Rochester NY

- Ngày 29:     Lễ Các Thánh Tổng Thần Micae, Gabriel và Raphael, quan thày, Anh Micae Hồ Văn Thông, TĐCTT XV – 2015 (GP San Bernadino CA), và Anh Micae Trần Sơn Định TĐCTT XXV – 2017 (GP Orange CA);

    Sinh Nhật Chị Trần Thị Lan, TĐCTT XVI – 2015 (GP Rochester NY), và Anh Nguyễn Văn Trương, TĐCTT XXXXIII-2021, (GP Orange CA);

- Ngày 30:     Tưởng niệm Qua Đời 2011: Anh Nguyễn Hữu Toại, TĐCTT IB - 2011 (TGP Los Angeles CA – Tuyên Hứa riêng ngày 30/3/2011), hưởng thọ 67 tuổi

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 1, 2023 at 6:33 AM
Subject: TĐCTT: Lịch Sinh Hoạt Tháng 10
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta sống tới ngày hôm nay, ngày đầu Tháng 10/2023, Tháng truyền giáo của Giáo Hội.

Bởi thế, mấy hình ảnh tiêu biểu cho tháng này nhắc lại Hành Trình Truyền Giáo Thừa Sai Bác Ái của Nhóm TĐCTT (11-24/10/2022).

 

Trong suốt Tháng 10/2023 này, Giáo Hội hoàn vũ tập trung vào sự kiện Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường lệ lần thứ XVI (1-29/10),

về chủ đề "hiệp thông, tham gia và truyền giáo với Giáo Hội Đồng Hành - For a synodal Church: communion, participation and mission".

Và đó là lý do ý chỉ của ĐTC cho Tháng 10/2023 này là cầu cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới, 

một thượng nghị thực ra được chính thức bắt đầu từ ngày 4/10 và kết thúc vào ngày 28/10, 

nếu không tính 3 ngày tĩnh tâm mở đầu (1-3/10) và Lễ Bế Mạc Chúa Nhật 29/10.

 

Nhóm TĐCTT chúng ta đã làm Tuần 3 Ngày (28-30/9/2023) để cầu nguyện cho Thượng Nghị 2023 này,

chẳng những thế, trong giờ kinh chiều, anh chị em tham gia giờ kinh còn tiếp tục cầu nguyện cho đến khi hoàn toàn bế mạc là CN 29/10.

Xin Thánh Thần làm chủ lòng trí từng nghị viên và hoàn thành Thượng Nghị theo Thánh Ý Chúa.

Với tinh thần "hiệp thông (với Chúa), tham gia (với Giáo Hội) và truyền giáo (cho muôn dân)", TĐCTT chúng ta tiếp tục với Lịch Sinh Hoạt Thánh 10 của chúng ta sau đây:

 

em tĩnh

Tháng 10

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

 

For the Synod - Cầu cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới
We pray for the Church, that she may adopt listening and dialogue as a lifestyle at every level, and allow herself to be guided by the Holy Spirit towards the peripheries of the world.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, để Giáo Hội biết thích ứng lắng nghe và đối thoại như là một lối sống ở mọi cấp độ, và biết để cho Thánh Linh dẫn tới những vùng ngoại biên trên thế giới này. 

 

Hành trình Truyền Giáo Thừa sai Bác ái Calcutta Ấn Độ 2022: Phái đoàn TĐCTT 8 người đã từng chứng kiến thấy Ấn Độ, từ miền quê (hình trên) đến tỉnh thành (hình dưới) thật là bần cùng khốn khổ, thảm thương...

Thế nhưng, Calcutta đã trở thành Thánh địa Thương xót chính là nhờ bởi một tâm hồn được LTXC tuyển chọn để làm Thừa sai Bác ái của Ngài là Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta.

 

- Ngày 1:        Lễ Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu, Quan Thày  106 Chị

 10 GP Arlington VA: Quí Chị Phạm Ngọc Tuyền, TĐCTT V - 2013 & Nguyễn Liên, TĐCTT IX - 2013; Chị Đỗ Thị Kẹo, TĐCTT XIV – 2014; Chị Nguyễn Cúc, TĐCTT XVI – 2015; Chị Hoàng Maria Hương, TĐCTT XIX – 2016;

Chị Nguyễn Thị Phi & Chị Nguyễn Thị Ty, 2TĐCTT XXVI – 2017;  Chị Mai Thanh Hảo, TĐCTT XXXI – 2018; Chị Đinh Nguyễn Thanh Hiền, Hoàng Thụy Thu Thảo, 3TĐCTT XXXXI - 2019

 1 GP Dallas TX: Chị Khổng Thị Tuyến, TĐCTT XVI - 2015

 4 GP Fortworth TX: Chị Đoàn Thị Sim, TĐCTT XVIII – 2016;  Chị Đinh Lệ, Chị Trịnh Thanh Ngọc & Chị Đặng Thị Thủy, 3TĐCTT XXIV – 2017;

9 TGP Galveston-Houston TX: Quí Chị Fujimoto Dung, Hoàng Thị Khổng, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Ánh Tuyết, Vũ Thị Ngọc Thúy, 5 TĐCTT VI – 2013; Quí Chị Nguyễn Thị Yến, Phạm Thị Tiến Giang, Theresa Phạm, 4 TĐCTT X - 2014;

Vũ Thị Kim Tuyến TĐCTT XVII – 2016

 1 GP Oklahoma, OK: Chị Trần Phạm Kiều Oanh, TĐCTT XVIII – 2016

43 GP Orange CA: Quí Chị Chị Huỳnh Mỹ-Hạnh, TĐCTT II - 2011, Hoàng Minh, Khổng Thị Nhàn, Ngô Hương Josephine, Ngô Thị Kim Phượng: 4 TĐCTT IV – 2012; Quí Chị Huỳnh Thanh, Hàn Kim Bình, Nguyễn Thị Hồng Danh,

               Tăng Thị Tươi, Trần Thị Nhượng, Trịnh Kim Chung: 6 TĐCTT VII – 2013; Quí Chị Đ Thị Quế Mary, Nguyễn Maily, Trần Evy: 3 TĐCTT XII - 2014; Chị Nguyễn Thùy Phương, Nguyễn Thị Mỹ, Trần Thu Hà, Võ Kim Ngọc & Vũ Phượng

               Tracy: 5 TĐCTT XV – 2015; Quí Chị Công Jenny, Nguyễn Thị Ban, Nguyễn Thị Ngát Hương, Nguyễn Mai, Nguyễn Thị Ngoan, Phạm Ly Lan, Phạm Nguyệt Nga, Trần Kim Cúc, Trần Thị Kim Oanh: 9 TĐCTT XX – 2016; Quí Chị Bùi Mộng

               Điệp,  Hàn Linh Pauleen, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Hoa, Phạm Ngọc Ly, Trần Thị Hưng, 6 TĐCTT XXV – 2017; Chị Nguyễn Hoàng Minh & Chị Nguyễn Phượng, 2TĐCTT XXX – 2018 (GP Orange CA). Chị Phạm Liên / Lynn, TĐCTT

               XXXVII – 2019; Chị Nguyễn Ngọc Lan & Chị Phạm Thị Tuyến, 2TĐCTT XXXVIII – 2019;  Chị Trần Khanh, TĐCTT XXXXIII – 2021 GP Orange; Chị Đỗ Thị Kim Oanh, TĐCTT XXXXX 2022 GP Orange CA, Chị Phạm Thị Hương, TĐCTT

                  XXXXXVII - 2023 GP Orange

6 TGP Philadelphia PA: Quí Chị Chị Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Thanh Thiên Loan, và Nguyễn Thị Ánh Linh, 3TĐCTT III - 2011; Chị Nguyễn Thanh Hoài, TĐCTT XXVI 2017; Trần Thị Lệ, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia; Chị

                   Mai Anh Đào, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia

2 GP Phoenix AZ: Quí Chị Đỗ Hồng Khanh & Lê Madison Taylor, 2TĐCTT VII - 2013;

 1 GP Portland OR: Chị Đặng Thơ, TĐCTT VII - 2013;

 9 GP Rochester NY: Quí Chị Hoàng Mỹ Khanh, Nguyễn Dzung, Nguyễn Ánh Ngọc, Nguyễn Thu và Tố Hương, 5TĐCTT XIII – 2014; Chị Phạm Thị Gái, TĐCTT XXXII – 2018; Chị Trần Thu Hiền, TĐCTT XXXII – 2018;

Chị Trần Teresa Dung & Chị Trần Thị Hường, 2TĐCTT XXXXII – 2019;  Chị  Hoàng Mỹ Hạnh và Hoàng Mỹ Phượng, TĐCTT XXXXXXI 2023 GP Rochester NY

2 GP San Diego, CA: Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT VII - 2013; Chị Đỗ Điệp, TĐCTT XXV – 2017

9 GP San Jose, CA: Chị Nguyễn Thị Ngàn & Phan Kim Dung, Kiều Thị Hoàng, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA, 3TĐCTT XXI – 2016; Chị Tô Thị Hạnh, Vũ Thị Hoa, Trần Ngọc Mỹ, Lê Thục Theresa, 4TĐCTT XXXIII – 2018;

Chị Vũ Phan Hợp, Trần Thị Ngọc, 2TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

 5 TGP Seattle WA: Quí Chị Đỗ Thị Nguyệt, Đỗ Thị Kim Sang, Hoàng Thị Tin, Nguyễn Thị Nẻo, Phạm Thị Như Hoàn, 5TĐCTT VIII – 2013;

2 TGP Washington MD: Chị Nguyễn Hoàng Mộng Thúy, TĐCTT XXVI 2017;  Chị Nguyễn Bảo Trinh, TĐCTT XXXXXX 2023

Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kẹo, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA); Chị Đỗ Điệp, TĐCTT XXV – 2017 (GP San Diego CA); Chị Hồ Nguyễn Hương, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD) &

Chị Vũ Thị Hạnh, 2TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA); Trần Thị Nữ, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

Kỷ Niệm Khóa TĐCTT cũng là Khóa LTXC III (30/9-1/10/2011) - 13 TĐCTT (TGP Philadelphia PA và GP Arlington VA)

- Ngày 2:   Lễ Thiên Thần Bản Mệnh, Vị Thần Hộ Mệnh của từng người.

Sinh Nhật Chị Vũ Thị Ngọc Thúy, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX) & Đỗ Thị Nguyệt, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Vũ Thanh Hằng, TĐCTT XX – 2016 (GP Orange CA),

Đỗ Thu Hương, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose, CA; Anh Nguyễn Hoàng Peter, TĐCTT XXXIV 2018 TGP Los Angeles CA

- Ngày 3:        Sinh Nhật Chị Trần Trợ, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thị Ngoan  + Trần Kim Cúc, 2TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA).  

- Ngày 4:     Lễ Thánh Phanxicô Khó Khăn, Vị thánh được lấy danh hiệu giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô

Quan Thày Anh Trần Hùng, TĐCTT I - 2009 (GP Orange CA), Anh Vũ Đình Ngữ, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Anh Nguyễn Chánh Đức, TĐCTT XIX – 2016 (GP Arlington VA),

Anh Phạm Minh Tâm, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA); Anh Thái Vĩnh Tường, TĐCTT XXXXI - 2019 (GP Arlington VA); Mai Hữu Sang, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Binh, TĐCTT X - 2014  (TGP Galveston-Houston TX) & Anh Hoàng Hữu Tính, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA); Chị Phạm Thị Gái, TĐCTT XXXII – 2018 (GP Rochester NY)

Kỷ niệm TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày (4 – 24/10/2018).

- Ngày 5:       Lễ Thánh Faustina, Sứ Giả của Lòng Thương Xót Chúa, Quan Thày của Nhóm TĐCTT

Sinh Nhật Chị Đoàn Thanh Hà, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Chị Tôn Nữ Quỳnh Giao, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Anh Nguyễn Thomas, TĐCTT XXXIII 2018 (GP San Jose CA);

Chị Liễu Vương Vui, TĐCTT XXXVIII 2019 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Ngọc Sương, TĐCTT XXXX – 2019 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Kim Nhung, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 5-8: Đại Hội TĐCTT Mừng 15 Năm Ơn Khởi Động

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Kim Lê, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Dallas TX)

- Ngày 7:        Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Sinh Nhật Chị Nguyễn Mỹ Lệ, TĐCTT XI - 2014 (Úc Châu); Chị Nguyễn Thị Thanh Vân, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

Qua đời 2019: Chị Maria Nguyễn Kim Loan, TĐCTT VII – 2013 GP Orange, thọ 65 tuổi

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III – 2020 (7-28/10) bị hủy bỏ vì đại dịch toàn cầu covid-19

- Ngày 8:        Sinh Nhật Chị Đinh Thị Tuyết Ngọc, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Trần Thu Hiền, TĐCTT XXXII – 2018 (GP Rochester NY); Nguyễn Thị Xuyến, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX);

Mai Trang, TĐCTT XXXXIII – 2021 – (GP Orange CA)            

- Ngày 9:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Lành, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA);  Chị Nguyễn Thị Thúy,  TĐCTT XXIX – 2018 (GP Oklahoma OK)                 

- Ngày 11-24 Kỷ niệm Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai Bác Ái Calcutta Ấn Độ

- Ngày 10:  Sinh Nhật 9 TĐCTT các Chị Nguyễn Thị Dậu (TGP Philadelphia PA), Chị Trần Thị Giang, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thanh Nga, TĐCTT X - 2014  (TGP Galveston-Houston TX), Anh Phạm Diêm, TĐCTT XII -

                 2014  (GP San Bernadino CA), Chị Nguyễn Thủy + Phạm Thị Xuân Thiên, 2TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA); Chị Trần Thị Cứu, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Ngọc Lan SA TĐCTT XXXVIII – 2019 (GP Orange)

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Phạm Thanh Hằng, TĐCTT XXIV - 2017  (GP Fortworth TX)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Maily, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA), Đỗ Thị Tin, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX)

- Ngày 15:      Lễ Thánh Teresa Avila, quan thày quí chị Đặng Hoa Flower & Đặng Hương Helen, 2TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX)

Sinh Nhật 8 TĐCTT Chị Nguyễn Thị Hồng Danh, TĐCTT VII – 2013, Đỗ Thị Quế Mary, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA), Trần Xuân Hường, TĐCTT XV –2015 (TGP LA CA),

Vũ Thị Kim Tuyến TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX), Tôn Tuyền, T ĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma OK), Phạm Ly Lan + Trần Xuân Huệ Lily 2TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA); Anh Huỳnh Quột Hải, TĐCTT XXVI – 2017 TGP Washington MD; Chị Nguyễn Diệu Susan, TĐCTT XXXXV – 2021 GP San Jose CA

- Ngày 16:      Thánh Giêrado, quan thày của Anh Phạm Quân +  Phạm Tuấn, 2TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA),

Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kim Sang, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA); Chị Phạm Xuân Hạ, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia)

- Ngày 17:      Sinh Nhật Cha Trịnh Đức Hòa, Linh Mục Hướng Dẫn Nhóm TĐCTT GP Fort Worth TX                      

- Ngày 18:      Lễ Thánh Luca Thánh sử - Quan Thày Anh Luca Bùi Anh Huy, TĐCTT XV – 2015 TGP LA

                        Sinh Nhật Anh Trần Xuân, TĐCTT XVI – 2015 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Thị Kỳ, TĐCTT XXVIII - 2018  (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 19:      Sinh Nhật  Anh Đỗ Trọng Quyền, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA) & Chị Nguyễn Thị Ngàn, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Chị Phan Hoàng Bickie, TĐCTT XXXIV 2018 (GP Orange CA)

- Ngày 20:      Sinh Nhật 11 AC: Anh Nguyễn Văn Long, TĐCTT VII – 2013 (GP Orange CA),  Chị Phạm Thị Kim Anh TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA), Chị Phạm Thị Mến, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA);

Chị Đặng Thị Sen, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Chị Lăng Thị Nguyệt, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA), Chị Hồ Trương Hằng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fortworth TX), Chị Đỗ Thị Hợi, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA), Chị Phạm Nguyễn Nga, , TĐCTT XXV - 2017 (GP San Bernadino CA), Anh Nguyễn Quang John,  TĐCTT XXVIII - 2018  (TGP Galveston-Houston TX); Trần Thị Kim, TĐCTT XXXVI – 2019 GP Fort Worth TX; Phạm Thị Minh Nguyệt, TĐCTT XXXX – 2019 GP San Jose CA

- Ngày 21:      Lễ Thánh Usula, Quan Thày của Chị Tôn Tuyền, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma OK)

Sinh Nhật Chị Trần Thị Thùy Dung, TĐCTT VII - 2013  (GP Phoenix AZ), Anh Trần Hùng., TĐCTT XXVII 2017 GP San Jose CA

Kỷ Niệm Khóa LTXC XXI ở GP San Jose California (21-23/10/2016)

- Ngày 22:      Chúa Nhật Truyền giáo Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Kỷ Niệm Khóa LTXC XXXIV ở VN hành trình truyền giáo 2018

- Ngày 23:      Sinh Nhật Chị Đỗ Hồng Khanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Phoenix AZ) & Huỳnh Thị Ngọc, TĐCTT IX - 2013   (GP Arlington VA), Nguyễn Ngọc Bích, TĐCTT XXXXVI – 2021 TGP Washington   

Qua đời 2019: Anh Giuse Võ Tấn Hải, TĐCTT IV – 2012 GP Orange, thọ 61 tuổi

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Hàn Kim Bình, TĐCTT VII - 2013   (GP Orange CA)

- Ngày 25:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Thúy, TĐCTT X - 2014  (TGP Galveston-Houston TX), và Chị Lý Tuyết Jennifer, TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA)

- Ngày 26:      Sinh Nhật Chị Ngô Hương Josephine,  TĐCTT IV - 2012  (GP Orange CA); Chị Vũ Thị Nga, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 27:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Zdung, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY; Chị Nguyễn  Ngọc Anh Annie, TĐCTT XVII – 2016 GP Austin TX                              

- Ngày 28:      Lễ Thánh Simon Tông Đồ, Quan Thày Anh Huỳnh An Ninh, TĐCTT VI - 2013  (TGP Galveston-Houston TX)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Sen, TĐCTT XVI – 2015 GP Palm Beach FL; Thái Tịch Lương, TĐCTT XXXXI – 2019 GP Arlington VA

- Ngày 29:    Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kim Oanh, TĐCTT XXXXX 2022 GP Orange CA

- Ngày 30:    Sinh Nhật Chị Phạm Thị Hương, TĐCTT XXXXXVII - 2023 GP Orange; Mai Hữu Sang, TĐCTT XXXXXIX 2023 TGP Philadelphia PA

- Ngày 31:    Sinh Nhật Chị Trần Hằng Nga, TĐCTT XIII – 2014 GP Rochester NY

                   Hành hương Truyền giáo Ánh sáng Muôn dân theo chân Thánh Phaolô ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp 11 ngày (31/10 - 10/11/2023)

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Oct 31, 2023 at 6:17 AM
Subject: TĐCTT - Lịch Sinh Hoạt Tháng 11/2023
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta tiếp tục còn tồn tại trên thế gian này để cùng nhau loan truyền LTXC cho một "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GPII).

Tháng 10, Tháng Mân Côi, đồng thời cũng là Tháng Truyền Giáo của Giáo Hội, sau ngày cuối cùng 31/10 hôm nay, sẽ vĩnh viễn qua đi,

để chúng ta tiến vào Thánh Các Linh Hồn đồng thời cũng là Thánh Thánh Hóa, bởi tháng 11 này bao gồm 2 Thánh lễ đầu Tháng: Lễ Các Thánh và Lễ Cầu Hồn.
Theo chiều hướng liên quan đến phụng vụ của Giáo Hội cho từng tháng trong năm, gửi quí AC hiệp thông và theo dõi Lịch Sinh Hoạt 11/2023 của TĐCTT chúng ta sau đây:                                                                                                                                                 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em t
ĩnh

Tháng 11

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

 

For the Pope - Cầu cho Đức Giáo Hoàng
We pray for the Holy Father; as he fulfills his mission, may he continue to accompany the flock entrusted to him, with the help of the Holy Spirit.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha; để khi thi hành trọn vẹn sứ vụ của mình, ngài biết tiếp tục hỗ trợ đàn chiên đã được ủy thác cho ngài, bằng ơn trợ giúp của Thánh Linh.

 

Hành trình Truyền Giáo Thừa sai Bác ái Calcutta Ấn Độ 2022: Phái đoàn TĐCTT 8 người đã từng chứng kiến thấy dân Ấn Độ bần cùng khốn khổ, ngay cả ở trong thành phố Calcutta...

nào là tắm rửa và rửa xe ngay ở trên đường phố, hay nằm ngủ lăn lóc ngay trên lề đường....

Thế nhưng, Thánh địa Thương xót Calcutta vẫn tiếp tục chảy Sữa yêu thương và Mật phục vụ từ các nữ tu thuộc hội Dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng TĐCTT (GP San Jose CA); Chị Văn Thị Nguyệt, TĐCTT IV - 2012  (GP Orange CA), Chị Nguyễn Kiều Diễm, TĐCTT XI - 2014  (TGP Detroit MI);

                    Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Vũ Thị Đào, TĐCTT XXXXXXI 2023 GP Rochester NY

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị  Maria Đặng Thị Sồi, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA)

- Ngày 3         Thánh Martin Quan Thày Anh Lê Văn Thuận, TĐCTT XXXIV – 2018 GP Orange CA

    Sinh Nhật Anh Phạm Văn Hùng, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA)

- Ngày 4:        Sinh Nhật Chị Trần Evy, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA); Anh Nguyễn Sơn Tâm, TĐCTT XXXVII - 2019  (GP San Bernadino CA)

- Ngày 5:        Lễ Thánh Elizabeth Người Chị Họ của Mẹ Maria, Quan Thày Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth); Chị Lê Thị Là, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD);

                        Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc, Ngô Kim Loan, 2TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA)

                        Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA), Anh Lưu Công Tiên, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Chị Nguyễn Thị Tịnh, TĐCTT XX - 2016  (GP Orange CA),

                        Anh Mai Viết Địch, TĐCTT XXIV – 2016 (GP Fort Worth TX)

- Ngày 6:        Kỷ niệm thụ phong linh mục (2021) Cha Lê Thanh Huấn, CSsR, vị hướng dẫn tinh thần cho nhóm TĐCTT TGP Philadelphia PA

    Sinh Nhật Chị Trần Bạch Yến, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Chị Phạm M Tuyền, TĐCTT XXXIII - 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 8:        Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Triệu, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA); CC Trần Thị Hoa, TĐCTT XXXV – 2019 TGP Galveston-Houston TX, Lê Thị Kính, T ĐCTT XXXXIV – 2021 (GP Rochester NY)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Nguyễn Thị Hoa, TĐCTT XXV - 2017  (GP Orange CA)

- Ngày 10:      Thánh Lêô Cả, quan thày Cha Vũ Đình Huyến, CMC, nguyên Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Trần Nancy, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA) & Anh Dương Tấn Giầu, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Chị Đỗ Thị Kim Thoa, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX); Chị Lê Thị Là, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD); Chị Trần Hương Lan, TĐCTT XXXIII – 2018 (GP San Jose CA)

- Ngày 14:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Văn Hoàng, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 15:     Sinh Nhật Anh Nguyễn Thắng, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY)

- Ngày 16:      Sinh Nhật Chị Khổng Thị Nhàn, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA) & Chị Vũ Thị Kim Loan, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA)

- Ngày 17:      Lễ Thánh Elizabeth Hung Gia Lợi Quan Thày Chị Nguyễn thị Xuân Tùng, TĐCTT XXIV – 2017 (GP Fort Worth); Chị Lê Thị Là, TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD);

                        Chị Liz Ngọc Triệu Ngọc, Ngô Kim Loan, 2TĐCTT XXVII - 2017 (GP San Jose CA), Chị Châu Thị Mai Ngân, TĐCTT XXXIV 2018 (TGP Los Angeles CA)

    Sinh Nhật Chị Phạm Thị Ngọc Ánh, TĐCTT XVIII - 2016  (GP Fortworth TX)

- Ngày 19:     Sinh Nhật Chị Nguyễn Quỳnh Trang, TĐCTT V - 2013 (GP Arlington VA), Chị Trần Thị Mỹ Chi, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Chị Tạ Thị Vui, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)                  

- Ngày 20:      Sinh Nhật Chị Hoàng Mỹ Khanh, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY); Anh Bùi Anh Huy, TĐCTT XV – 2015 TGP LA CA & Trần Ngọc Bích, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA)

- Ngày 21:      Lễ Đức Mẹ Dâng Mình

                   Quan Thày của Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII - 2013  (GP Vinh VN)

   Sinh Nhật Chị Đinh Thị Nương, TĐCTT XVI – 2015 (GP Arlington VA)

- Ngày 22:    Sinh Nhật Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, nguyên Linh Hướng TĐCTT TGP Galveston-Houston, Texas; Trần Nguyễn Tươi, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia

   Lễ Thánh Cecilia Quan Thày Chị Trần Thị Thanh, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA), Chị Vũ Thị Kim Loan, TĐCTT XIV – 2014 (GP Arlington VA), Chị Nguyễn Phiên Vân TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX),

                      Chị Phạm Thị Tường Vi, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma, OK), Chị Nguyễn Cecile, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange), Chị Võ Huỳnh Liên, TĐCTT XXII – 2017 (GP Hawaii HI), Chị Trần Thị Cứu, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA);

                  Chị Nguyễn Thị Thúy,  TĐCTT XXIX – 2018 (GP Fort Worth TX);  Chị  Nguyễn Bích Thảo, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA);   Mai Trang, TĐCTT XXXXIII – 2021 – (GP Orange CA); Chị Hoàng Thị Thành,

                  TĐCTT XXXXVII–2021 (TGP Galveston-Houston TX)        

- Ngày 23:    Sinh Nhật Anh Đinh Khánh, TĐCTT XXIV - 2017 (GP Fort Worth TX),

                   Lễ Thanksgiving

- Ngày 24:   Lễ Các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam, quan thày Anh Nguyễn Hiền Đạt, TĐCTT XXXIV 2018 – Úc Châu

 Sinh Nhật Chị Nguyễn Vũ Thủy / Tammie, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA)

- Ngày 25:  Sinh Nhật Chị Hứa Hoàng Yến Điệp, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA), Trần Thị Tiếu, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), & Phạm Kim Dung, TĐCTT XXIII – 2017 (TGP Galveston-Houston TX);

Vũ Thị Tươi, TĐCTT XXXVI – 2019 (GP Fort Worth TX),

- Ngày 26:  Lễ Chúa Kitô Vua (CN 34)

Sinh Nhật Chị Lê Thị Kim, TĐCTT LXII 2023 GP San Jose

- Ngày 29:  Sinh Nhật Anh Đinh Ngọc Tịnh, TĐCTT XXXVI - 2019 (GP Dallas TX)

- Ngày 30: Sinh Nhật Chị Tống Thanh Liên, TĐCTT XX – 2015 (GP Orange CA)


From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 30, 2023 at 2:00 PM
Subject: TĐCTT: Lịch Sinh Hoạt Tháng 12
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Các con là chứng nhân về những điều ấy" (Luca 24:48)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong 
Năm Hiệp thông Tham gia Truyền giáo 2023  

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện và tỏ hiện trong các sinh hoạt của TĐCTT chúng ta trong Tháng 11 mà hôm nay là ngày cuối cùng.

Trong sinh hoạt hội ngộ của các nhóm TĐCTT địa phương: GP San Jose CA hôm Thứ Sáu 10/11, GP Arlington VA hôm 18/11 và TGP Philadelphia 26/11.

Trong sinh hoạt Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 4/11/ của TĐCTT Nam California và Đại Lễ Các Thánh TĐVN với Cộng đồng CG VN GP Orange 25/11.

Đặc biệt là trong chuyến Hành Hương Truyền Giáo Ánh Sáng Muôn Dân 11 ngày 31/10 - 10/11 ở Hy Lạp theo chân Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại.

Chúng ta tiếp tục tin vào LTXC và dâng cho LTXC những tháng ngày sinh hoạt tháng cuối cùng của năm 2023, một năm dồn dập thiên tai và nhân tai.

Chúng ta hãy hiệp thông tri ân cảm tạ LTXC về những gì TĐCTT chúng ta đã nhận được từ Người và nguyện cầu cho nhau trong ngày quan thày, sinh nhật hay qua đời.

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

 

em tĩnh


Tháng 12

ĐTC Phanxicô: Ý Chỉ

For persons with disabilities - Cầu cho những người tật nguyền
We pray that people living with disabilities may be at the centre of attention in society, and that institutions may offer inclusive programs which value their active participation.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống tật nguyền được xã hội trân trọng quan tâm, và cầu cho các cơ cấu tổ chức biết cống hiến các chương trình đề cao việc tham sự chủ động của họ.

 

 

 

 

Nirmal Hriday, Home for the Dying Destitutes ở Kalighat thành phố Kolkata (3 hình trên), được Mẹ Têrêsa lập từ 22/8/1952, 70 năm trước, để giúp những anh chị em cùng khổ chết đi xứng với hình ảnh được dựng nên giống Thiên Chúa.

 

- Ngày 1:        Sinh Nhật Chị Nguyễn Ánh Tuyết, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA) & Chị Trần Thị Hưng, TĐCTT XXV - 2017 (GP Orange CA)

                        Tưởng Nhớ Anh Giuse Trịnh Viết Hanh, qua đời ngày năm 2020, hưởng thọ 83 tuổi.

- Ngày 2:        Sinh Nhật Chị Đào Thị Thanh, TĐCTT XV – 2015 GP Orange CA

                   Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh của Nhóm TĐCTT Nam CA

- Ngày 3:        Lễ Thánh Phanxicô Xavier, Quan Thày của Anh Trương Phước Trung, TĐCTT I – 2009 (TGP Los Angeles CA), Anh Nguyễn Văn Triệu, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA), Anh Dương Tấn Giầu, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA),

                   Anh Lâm Quang Tín, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA)

                        An Táng 2016: Anh Giuse Nguyễn Ngọc Trác, hưởng thọ 73 tuổi

- Ngày 4:  Thánh Barbara, quan thày của Chị Nguyễn Diệu Susan, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

    Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Nguyệt, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 5:        Sinh Nhật Chị Phạm Bích Thủy, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Oklahoma, OK); Anh Mạnh, TĐCTT XXXVII – 2019 (GP Rochester NY); Chị Nguyễn Thị Kim Lan, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 6:        Sinh Nhật Chị Phạm Thị Thùy Liên, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange CA)

- Ngày 7:        Sinh Nhật Anh Dương Thanh Dũng, TĐCTT XXXXI – 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 8:        Lễ Mẹ Hoài Thai Vô Nhiễm Tội

Kỷ Niệm 47 TĐCTT-HSTTM  đợt 1 tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria ở Đền Thánh Mẹ dâng Con Corona

Quan Thày Chị Bùi Thúy-Nga, TĐCTT I - 2009  (GP San Bernadino), Chị Trịnh Nguyễn Nhung, TĐCTT V - 2013 (TGP Philadelphia PA); Chị Nguyễn Phương Trinh, TĐCTT VII - 2013  (GP Orange);

                    Chị Phạm Thị Liễu, TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX); Chị Trần Vũ Kim Liên, TĐCTT XXVIII – 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Sáng, TĐCTT XXXXVII – 2021 GP Wichita KS

Sinh Nhật Anh Lê Văn Hoàng, TĐCTT VIII - 2013  (TGP Seattle WA); Chị Đoàn Minh, TĐCTT XV – 2015 (Giáo Phận Orange CA); Chị Nguyễn Thị Quế TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX),

                    Chị Hồ Mộng Huyền, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Trang Thanh Tâm, TĐCTT XXXIX – 2019 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 9:        Sinh Nhật Chị Ninh Thương, TĐCTT II - 2011 (GP Orange CA); Nguyễn Thị Hải, TĐCTT XXXXXVII 2023 GP Orange CA

- Ngày 10:      Sinh Nhật Anh Trác Tuyệt, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Trần Thị Thu Thủy, TĐCTT XI – 2016 (GP Rochester NY), Chị Nguyễn Tâm, TĐCTT XXXIX – 2019 TGP Philadelphia PA; Chị Nguyễn Bảo Trinh, TĐCTT XXXXXX

                    2023 TGP Washington VA

- Ngày 11:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Kim Ánh, TĐCTT III – 2011 (TGP Philadelphia PA)

- Ngày 12:      Sinh Nhật Anh Trần Văn Tú, TĐCTT X – 2015 (TGP Galveston-Houston TX), Chị Nguyễn Thị Hồng, TĐCTT XV – 2015 (GP Orange CA), Anh Vũ Kỳ, TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX)

- Ngày 13:      Lễ Thánh Lucia Quan Thày của Chị Bùi Xuân Hồng, TĐCTT IV - 2012 (TGP Los Angeles CA); Chị Huỳnh Ngọc Điệp, TĐCTT V - 2013  (TGP Philadelphia PA); Chị Nguyễn Thị Ngọc Kim  &

                         Chị Nguyễn Ngọc Ninh, 2TĐCTT V - 2013  (GP New Jersey NJ);  Chị Phạm Thị Kim Anh, TĐCTT VII - 2013  (GP Orange CA);  Chị Huỳnh Thị Ngọc, TĐCTT IX - 2013 (GP Arlington VA), Chị Phùng Thị Toan, TĐCTT XVIII – 2016

                   (GP Fortworth TX), Chị Nguyễn Thị Hiệp, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA; Chị Nguyễn Thị Mỹ, TĐCTT XXVI – 2017 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, TĐCTT XXVII – 2017 (GP San Jose CA); Chị Nguyễn Thị Thể,

                   TĐCTT XXXVIII -  2019 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Ngọc Sương, TĐCTT XXXX – 2019 (GP San Jose CA); Chị Vũ Mỹ Lệ, TĐCTT LXII 2023 GP San Jose

- Ngày 14:       Sinh Nhật Chị Vương Tuyết Thủy, TĐCTT XXXV – 2019 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 15:       Sinh Nhật Chị Tạ Thị Ty, TĐCTT VII - 2013 (GP Orange CA); Chị Nguyễn Phiên Vân TĐCTT XVII – 2016 (TGP Galveston-Houston TX), Tạ Tuyết Mai, TĐCTT XXIX 2018 (GP Fort Worth TX);

                           Chị Võ Thị Thanh Phương, TĐCTT XXXVI 2019 (GP Dallas TX); Chị Vũ Thị Vẹn, TĐCTT XXXXV – 2021 (GP San Jose CA)

- Ngày 17:      Sinh Nhật của Đức Thánh Cha Phanxicô (1936)

                        Chị Ngô Thị Thùy Hương, TĐCTT XXXXXVII - 2023 GP Orange CA

- Ngày 19:      Sinh Nhật  Chị Benedicta Đoàn Thanh Lan, TĐCTT XXIII – 2017 TGP Galveston-Houston TX

- Ngày 20:      Sinh Nhật  Chị Nguyễn Liên, TĐCTT IX – 2013 (GP Arlington VA), Phạm Thị Vi và Nguyễn Kim Dung, 2 TĐCTT XXI – 2016 (GP San Jose CA); Trần Thị Duyên Jennifer, TĐCTT XXXV – 2019 (TGP Galveston-Houston TX);

                        Chị Nguyễn Thị Thanh, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA)

- Ngày 22:      Sinh Nhật Chị Phạm Thị Bách, TĐCTT XXVII 2017 (GP San Jose CA)

- Ngày 23:      Sinh Nhật Anh Nguyễn Công Định, TĐCTT XVIII - 2016 (GP Oklahoma, OK), Nguyễn Thị Chắt, TĐCTT XXXV – 2019 (TGP Galveston-Houston TX)

- Ngày 24:      Sinh Nhật Chị Nguyễn Lê Xuân Hương, TĐCTT III - 2011 (TGP Philadelphia PA), Chị Phạm Liễu Biên, TĐCTT VIII - 2013 (TGP Seattle WA)

- Ngày 25:      Lễ Giáng Sinh

   Quan Thày của Anh Emmanuel Huỳnh Lâm Sum, TĐCTT IV - 2013 (TGP Los Angeles CA);

   Sinh nhật rửa tội của ĐTC Phanxicô (sau 8 ngày theo lệ ở Á Căn Đình bấy giờ)

   Sinh Nhật của Chị Huỳnh Thanh, TĐCTT VII - 2013 & Nguyễn Loan Katie, TĐCTT XII - 2014  (GP Orange); Chị Trần Thị Hương, TĐCTT XXXVII - 2019  (GP Rochester NY)

- Ngày 26:    Sinh Nhật  Cha Nguyễn Tuấn Long (TGP Los Angeles CA); Anh Vũ Đình Lung, TĐCTT XXXVII - 2019  (GP Orange CA)

- Ngày 27:    Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Quan Thày Anh Lưu Chủ, TĐCTT VI - 2013 (TGP Galveston-Houston TX)

  Sinh Nhật Chị Nguyễn Thị Ngát Hương, TĐCTT XX - 2016 (GP Orange CA); Chị  Nguyễn Bích Thảo, TĐCTT XXXVIII - 2019 (GP Orange CA)

- Ngày 29:   Sinh Nhật Chị Kiều Thị Hoàng, TĐCTT XXI – 2016 GP San Jose CA; Anh Thái Vĩnh Tường, TĐCTT XXXXI - 2019 (GP Arlington VA)

- Ngày 31:   Lễ Thánh Gia

                Sinh Nhật của Chị Vũ Thị Tươm, TĐCTT X - 2014 (TGP Galveston-Houston TX), Anh Nguyễn King, TĐCTT XII - 2014 (GP Orange CA), Chị Tố Hương, TĐCTT XIII – 2014 (GP Rochester NY),

                   Maria Anna Đào Thị Gần TĐCTT XVIII – 2016 (GP Fortworth TX); Chị Hiếu La, TĐCTT XXVI – 2017 TĐCTT XXVI – 2017 (TGP Washington MD) & Chị Nguyễn Thị Phi, TĐCTT XXVI – 2017 (GP Arlington VA);

               Chị Nguyễn Thị Thu Thanh, TĐCTT XXXI – 2018 (GP Arlington VA); Chị Nguyễn Thị Sương, TĐCTT XXXVIII –  2019 (GP Orange CA).

 

Trời mới đất mới

1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ.4 Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."
5 Đấng ngự trên ngai phán: "Này đây Ta đổi mới mọi sự." 

(Khải Huyền 21:1-5)