THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

TĐCTT - KHÓA LTXC XXIII TGP GALVESTON-HOUSTON TEXAS

 

 KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XXIII - 2017 

 Chủ Đề: Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót

 Thứ Bảy & Chúa Nhật 29-30/4/2016 

 TGP Galveston-Houston TX

 Nhà Thờ Saint Christopher: 8150 Park Place Blvd - Houston, TX 77017-3095 -  (713) 645-6614 

Gi

Thứ Bảy

Chúa Nhật

 

Sáng

9:00

Chuỗi Mân Côi

Chuỗi Mân Côi

9:30

Cải Thiện Đời Sống 

 Sr. Phạm Thị Nhi, LHC

Fatima - Đạo Binh Thương Xót

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

10:30

Giải lao

Giải lao

10:45

Tôn Sùng Mẫu Tâm

 Sr. Phạm Thị Nhi, LHC

Thánh GP II - Vị GH Fatima LTXC

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

11:45

Viếng Chúa

Viếng Chúa

12:00

Bữa trưa

Bữa trưa

12:45

Chụp hình lưu niệm chung

Sinh hoạt

 

Chiều

1:00

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

Ơn Cứu Độ - Vô Cùng Cao Quí 

 Cha Nguyễn Phi Long, CSsR

1:45

 Giải lao

 Giải lao

2:00

Fatima - Bí Mật Thương Xót

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

Lần Hạt Mân Côi

 Cha Nguyễn Phi Long, CSsR

2:45

Giải lao

Giải lao

3:00

Chuỗi Thương Xót

Thánh L

3:30

Phần Rỗi - Vô Cùng Quan Trọng

 Cha Trịnh Thế Huy, OP

 

4:30

Giải lao

TĐCTT cũ mới hội ngộ giao duyên

5:00

Thánh L

Bế mạc

 

CHIỀU THỨ SÁU 28/4/2017 - SỬA SOẠN

 

 

NGÀY THỨ BẢY 29/4/2017 - SINH HOẠT TĨNH TÂM

 

Sáng - Hai đề tài đầu tiên: Cải Thiện Đời Sống và Tôn Sùng Mẫu tâm

do Sơ Phạm Thị Nhi, Nguyên Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập VN, hướng dẫn

Sau 2 đề tài chuyên môn của TĐCTT Cao Tấn Tĩnh:

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót và Fatima Bí Mật Thương Xót

ngay sau bữa trưa nhưng tham dự viên hào hứng đã say sưa theo dõi không ngủ gật

là Đề Tài Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng do Cha Trịnh Thế Huy vị Lm hưu trí Dòng Đaminh hướng dẫn

Ngày Thứ Bảy chỉ khoảng hơn kém 40 tham dự viên, bởi Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo đông gần đó đang hội chợ

Viếng Chúa và nguyện Kinh Lạy Nữ Vương trước bữa trưa

Bữa trưa do anh chị em TĐCTT tình nguyện vui tươi đảm trách từng bữa và hoàn toàn không lấy lại công của.

16 bộ polo-shirt đồng phục trọn bộ mang sang, đủ cỡ, từ XS đến XL, đã hết sạch, ai mặc vào cũng thấy trẻ ra

Cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót vào lúc 3 giờ chiều

Thánh Lễ thay Chúa Nhật vào lúc 5 giờ chiều do Cha Trịnh Thế Huy, OP, chủ tế và giảng thuyết

 

NGÀY CHÚA NHẬT 30/4/2017 - SINH HOẠT TĨNH TÂM

 

Ngày 30/4/2017, tưởng niệm 42 năm chính biến VN, ngày dân chúng ở Houston kéo nhau đi biểu tình ở Houston

Sau hai đề tài của TĐCTT Cao Tấn Tĩnh ban sáng: Fatima - Đạo Binh Thương Xót và ĐTC GPII - Vị Giáo Hoàng Fatima LTXC, cũng như sau Viếng Chúa và Kinh Lạy Nữ Vương ở Nhà Nguyện, là Bữa Trưa.

Cha Linh Hướng Nguyễn Phi Long, CSsR, linh hướng của Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX, tham dự

Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, giảng huấn 2 đề tài cuối cùng:

Phần Rỗi Vô Cùng Cao Quí và Lần Hạt Mân Côi

Anh Trưởng Nguyễn Điềm đại diện tri ân cảm tạ Sơ Nhi bao gồm cả bao thư,

dù sơ không muốn lấy nhưng đã nhận để làm việc bác ái cho dòng sơ.

Thánh Lễ Chúa Nhật Bế Mạc do Cha Nguyễn Phi Long chủ tế và giảng thuyết,

cùng nhận lời tuyên hứa của tân 9 TĐCTT, một tỉ lệ rất khá so với tổng số tham dự viên ngoài Nhóm TĐCTT

6 tân TĐCTT cùng một họ Đoàn trong một gia đình ngồi ở hàng ghế trên sửa soạn cùng nhau lên tuyên hứa

Trước lễ Cha Long đã làm phép ảnh tượng và các bình nước lọc thành nước phép của anh chị em tham dự

Sau phần Phụng Vụ Lời Chúa là nghi thức tuyên hứa TĐCTT

Anh Nguyễn Điềm trưởng nhóm giới thiệu và gọi tên từng người lên trước bàn thờ

Chị Đoàn Thanh Vân

Chị Nguyễn Thị Mai Hoa

Chị Phạm Kim Dung

Anh Vũ Viết Hùng

Chị Đoàn Thị Mai

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh

Chị Đoàn Thanh Lan

Chị Phạm Thị Oanh

Chị Nguyễn Thị Trang

Cha Long làm phép huy hiệu trước khi đeo huy hiệu cho 9 tân TĐCTT sau lời tuyên hứa của họ

Tiếp tục Thánh Lễ với lời nguyện cộng đồng

Cho dù biểu tình 30/4, tham dự viên Chúa Nhật đông hơn Thứ Bảy một chút, khoảng 50 người.

 

SAU LỄ BẾ MẠC - TĐCTT CŨ MỚI HỘI NGỘ GIAO DUYÊN

 

Anh Điềm trưởng nhóm trình bày sinh hoạt của nhóm và các chị tường trình số tiên chi thu

Anh chị em TĐCTT cũ mới rất vui vẻ, cởi mở và phấn khởi trong giây phút giao duyên đầu tiên này. Tạ ơn LTXC

Một nam nhân duy nhất trong 9 tân TĐCTT tự động đại diện 8 nữ nhân ngỏ lời cám ơn Nhóm TĐCTT đã tổ chức Khóa LTXC XXIII 2017

một khóa "quá hay khiến chúng tôi không thể không gia nhập nhóm và cảm thấy đó là một điều vinh dự..."

Sau Khóa LTXC XXIII này, số TĐCTT của nhóm là 465.

 

Video YouTube chủ đề: Fatima Thánh Mẫu Thương Xót cho Khóa LTXC XXIII Houston TX

https://youtu.be/e1fD50LrvLU