THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

TĨNH TÂM

 

KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XXVI: 17-19/8/2017

Ở GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM GIÁO PHẬN ARLINGTON VIRGINIA

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tường trình kèm theo hình ảnh tự chụp, ngoại trừ 1 số do Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ chụp

 

KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XXVI - 2017

 

Chủ Đề: Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót

Thứ Năm, Thứ Sáu & Thứ Bảy 17-19/8/2017

Giáo X Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 915 S Wakefield St - Arlington, VA 22204  

Gi

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Sáng

8:00

 

Thánh L chung với Giáo Xứ

Thánh L chung với Giáo Xứ

8:45

 

Điểm tâm

Điểm tâm

9:15

 

Ơn Cứu Độ-Vô Cùng Cao Quí

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

Phần Rỗi-VôCùng QuanTrọng

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM

10:15

 

Giải lao

Giải lao

10:30

 

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

Tôn Sùng Mẫu Tâm

Cha Phạm Duy Khánh, OP

11:30

 

Chụp hình lưu niệm chung

Kinh Mân Côi

11:45

 

 Viếng Chúa

Viếng Chúa

12:00

 

Bữa trưa và sinh hoạt

Bữa trưa và sinh hoạt

Chiều

1:00

 

Hội thảo nhóm

Hội thảo nhóm

 

1:30

 

1:45

 

Cải Thiện Đời Sống

Cha Phạm Duy Khánh, OP

Fatima - Đạo Binh Thương Xót

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

2:45

 

Giải lao

Giải lao

3:00

 

Chuỗi Thương Xót

Chuỗi Thương Xót

3:30

 

Lần Hạt Mân Côi

 Cha Vũ Minh Tiến, OP

Thánh GP II - Vị GH Fatima LTXC

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

4:30

 

____________ Giải lao _______

Fatima - Bí Mật Thương Xót

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

Giải lao

4:45

 

Kinh Mân Côi

Tâm sự kết khóa

5:45

Tông Đồ Chúa Tình Thương qui tụ 

Giải lao

 Giải lao

6:00

Chào mừng nhận diện & dẫn nhập

Đúc kết hội thảo nhóm

Kinh Mân Côi

Thánh L chung với Giáo Xứ

 

Tối

 

7:00

Thánh L chung với GX

Thánh L chung với Giáo Xứ

 

7:45

Bữa Tối

 

 

8:30

Hội Ngộ Chia Sẻ

 

 

10:00

Nghỉ đêm

 

 

 

 

THỨ NĂM 17/8/2017:

NỘI BỘ TĐCTT MIỀN ĐÔNG HOA KỲ HỘI NGỘ GIAO DUYÊN

Tấm Thông Báo ở trong hành lang của Nhà Thờ Giáo Xứ, đập vào mắt mọi người trước khi tiến vào Nhà Thờ

Nội bộ TĐCTT giao duyên giữa các vùng Virginia, New York và Maryland trước Thánh Lễ ở dưới hầm Nhà Thờ

Anh Nguyễn Luy, Trưởng Nhóm TĐCTT Virginia, nhóm phục vụ Khóa LTXC XXVI, ngỏ lời chào TĐCTT tham dự

bé tĩnh ngỏ lời chào mừng và dẫn nhập vào Khóa LTXC XXVI - 2017 chủ để Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót,

nhấn mạnh đến hồng ân được tổ chức tĩnh tâm ở tại GX Các Thánh Tử Đạo VN GP Arlington VA lần đầu tiên.

bé tĩnh giới thiệu Nhóm TĐCTT từng vùng: New York, Virginia và Maryland cùng California

Cha Vũ Toàn Khoa, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester NY, ban huấn từ khai mạc Khóa LTXC XXVI - 2017

Tham dự Thánh Lễ 7 giờ tối thường ngày của Giáo Xứ trên Nhà Thờ

3 vị linh mục trẻ đồng tế Thánh Lễ chiều Thứ Sáu xuống dự bữa tối: 2 vị Dòng Đaminh và 1 vị Dòng Đồng Công

Bữa tối Thứ Năm giành cho nội bộ TĐCTT ở Hội Trường dưới hầm Nhà Thờ

bé tĩnh tặng TĐCTT Miền ĐB HK Khóa LTXC XXVI 2017 cuốn Sống Thánh Chứng Nhân theo Linh Đạo Fatima

Con số TĐCTT tham dự Khóa LTXC XXVI 2017 gần 40 người, hợp với số cuốn Sống Thánh Chứng Nhân vừa hết

Tập sách Tĩnh Tâm 100 cuốn được trao tặng 4 cha và từng tham dự viên Khóa LTXC XXVI - 2017, chỉ còn 2 cuốn,

tức con số tham dự viên cả 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy trên 90, bao gồm cả gần 40 TĐCTT.

Sau cuộc Hội Ngộ Giao Duyên của nội bộ TĐCTT khai mở cho Khóa LTXC XXVI 2017,

Nhóm TĐCTT Rochester NY ra khách sạn ngủ qua đêm, còn Nhóm TĐCTT Maryland về nhà AC Hùng Phượng

nơi mà quí anh chị tham dự viên ở Maryland trọ ngủ này đã vui vẻ nhào vô phụ bếp sửa soạn cho bữa hôm sau

 

THỨ SÁU 18/8/2017:

SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT VÀ BÍ MẬT THƯƠNG XÓT

TĐCTT tham dự Thánh Lễ thường lệ 8 giờ sáng với Giáo Xứ hôm Thứ Sáu

Cha Vũ Toàn Khoa, CRM, với đề tài đầu tiên: "Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí",

một trong hai đề tài chính yếu của chủ đề: "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót"

Chị Nghĩa trưởng nhóm TĐCTT ở Maryland sinh hoạt sau đề tài của Cha Khoa và trước Viếng Thánh Thể

Viếng Thánh Thể 15 phút được kết thúc bằng Kinh Truyền Tin vào đúng 12 giờ trước bữa trưa

Bữa trưa Thứ Sáu

Anh Luy Trưởng Nhóm TĐCTT VA dâng lời nguyện xin Chúa chúc lành cho của ăn

Chị Nguyễn Liên, thủ quĩ Nhóm TĐCTT Vùng VA, giúp vui trong bữa ăn

Sau bữa trưa, để tránh buồn ngủ, bao giờ cũng là mục hội thảo theo nhóm, lúc có nhiều tranh luận về vấn nạn được đặt ra: vấn nạn cho buổi hội thảo Thứ Sáu là theo đoạn Phúc Âm Thánh Luca (13:22-30) thì:

1- Các linh hồn được rỗi nhiều hay ít? Và 2- Muốn được cứu rỗi phải làm sao?

Cha Phạm Duy Khánh, OP, giảng huấn đề tài 2 về Mệnh Lệnh Fatima "Cải Thiện Đời Sống"

Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều trên Nhà Thờ, theo các ý nguyện về Thánh Tâm Chúa

Cha Vũ Minh Tiến, OP, giảng huấn đề tài về Mệnh lệnh Fatima: "Lần Hạt Mân Côi"

Hai anh Trưởng Nhóm TĐCTT VA (trên) và NY (dưới) đại diện hội thảo nhóm trình bày đúc kết nhóm của mình

Cha Vũ Toàn Khoa cũng vào bếp phục vụ bữa ăn như ai!

Cha Khoa ban phép lành cho của ăn uống bữa tối Thứ Sáu

 

THỨ BẢY 19/8/2017:

ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT VÀ TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG

TĐCTT dâng lễ sáng Thứ Bảy chung với cộng đoàn đông hơn hôm qua, và đặc trách hát lễ

Bữa điểm tâm sau Thánh Lễ và trước đề tài đầu ngày

Cha Vũ Toàn Khoa - đề tài "Phần Rỗi vô cùng quan trọng", một trong 2 đề tài chính yếu của chủ đề

"Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót"

Cha Phạm Duy Khánh, OP, giảng huấn đề tài về Mệnh Lệnh Fatima "Tôn Sùng Mẫu Tâm"

14 anh chị em và cha linh hướng Nhóm TĐCTT GP Rochester New York, chỉ có 1 ngoài nhóm mới tuyên hứa

14 anh chị em ở Maryland, trong đó chỉ có 3 TĐCTT (ngồi) và hầu hết đã tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT

31 anh chị em tham dự viên ở Virginia, trong đó có 16 TĐCTT

TĐCTT và tham dự viên Khóa LTXC XXVI 2017 chụp hình lưu niệm sau Viếng Chúa và Kinh Tuyền Tin

Cha Phạm Duy Khánh, OP, làm phép bữa trưa Thứ Bảy sau Viếng Chúa và Kinh Truyền Tin trên Nhà Thờ

Chị Nghĩa ở Maryland giúp vui trong bữa ăn

Bàn của những anh chị phục vụ dưới bếp

Tạ từ Cha Phạm Duy Khánh, trước khi cha về lại Houston TX là nơi cha mới được chỉ định làm phó xứ Lavang

Hội thảo nhóm 45 phút về vấn nạn 2: "Nhiều linh hồn bị hưu đi" đây theo ý nói của Mẹ Maria có nghĩa là gì?

Và Kitô hữu có chịu trách nhiệm về sự kiện hư đi của các linh hồn hay chăng?

Hai trưởng nhóm hội thảo đại diện nhóm mình trình bày về hai câu hỏi gợi ý liên quan đến

"phần rỗi vô cùng quan trọng"

Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót theo các ý nguyện về Thánh Linh

18 anh chị em tham dự Khóa LTXC 2017 được mời lên tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT

sau bài giảng trong Thánh Lễ thay Chúa Nhật chiều Thứ Bảy 19/8/2017

18 tân TĐCTT sau Lễ Tuyên Hứa

 

 

TĐCTT cũ mới sau Lễ Chúa Nhật chiều Thứ Bảy 19/8/2017,

bế mạc Khóa LTXC XXVI - 2017 ở Miền Đông Bắc Hoa Kỳ.

Cha Vũ Minh Tiến, OP, làm phép bữa tối cũng là bữa từ biệt nhau giữa nội bộ TĐCTT Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Anh Trưởng Nhóm TĐCTT VA ngỏ lời tri ân cảm tạ riêng Cha Tiến qua cha đến Cha Chánh Xứ Trần Trung Liêm

kèm theo quà tặng cùng với tiền sử dụng cơ sở của Giáo Xứ

 

CHÚA NHẬT 20/8/2017:

THĂM VIẾNG CHA CHÁNH XỨ GX MẸ VIỆT NAM Ở WASHINGTON DC MARYLAND VÀ NHÓM TĐCTT

Chị Nghĩa, Trưởng Nhóm TĐCTT Maryland, Anh Hùng, Anh Luy Trưởng Nhóm TĐCTT VA, và Chị Phượng

Gặp gỡ Cha Chánh Xứ Trần Xuân Tâm về Nhóm TĐCTT ở Maryland

Cha hứa sẽ sát nhập nhóm LTXC 3 giờ chiều Thứ Bảy vào Nhóm TĐCTT và tới khi Nhóm TĐCTT vững mạnh ở Giáo Xứ ngài thì ngài sẽ cho tổ chức Khóa LTXC tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam của ngài.

Ngài yêu cầu bé tĩnh viết một câu ngắn gọn về Nhóm TĐCTT

để ngài giới thiệu Nhóm TĐCTT trên tờ Nguồn Sống hằng tuần của giáo xứ.

Bé tĩnh đã gửi email cho ngài ngày 21/8/2017 kèm theo câu tổng hợp về Nhóm TĐCTT như sau:

"Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) là môt đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, được lập nên từ năm 2009, do lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ở Balan ngày 17-18/8/2002, với mục đích chính yếu là để loan truyền Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) trong Thời Điểm Thương Xót, chẳng những bằng các cuộc tĩnh tâm về LTXC suốt năm và ở các nơi, cũng như bằng việc phục vụ nhu cầu tự nhiên của những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô trong xã hội, mà còn bằng chính chứng từ LTXC nơi mỗi phần tử TĐCTT, được thể hiện nơi lòng tin tưởng vào LTXC của mình ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự"

Cha Tâm ban phép lành cho nhóm trước khi nhóm tạ từ ngài.

Sau khi gặp Cha Chánh Xứ, Nhóm TĐCTT về nhà Chị Ngô Kim Đan, TĐCTT XIX 2016 dùng bữa tạ ơn với nhau

Trước bữa tạ ơn là những giây phút cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót.

Một bữa ăn thân tình do vợ chồng Chị Ngô Kim Đan khoản đãi tại gia