THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

TĨNH TÂM

KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XXVII 22-24/9/2017

GIÁO PHẬN SAN JOSE CALIFORNIA

Chủ Đề: "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót"

Mẹ Maria đã hiện ra với Nữ Tu Lucia, một trong 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917 còn sống sót, vào ngày 10/12/1925 để xin đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, một trái tim hằng liên lỉ bị các gai nhọn đâm vào bởi tội lộng ngôn và vô ơn của những ai vong ân bội nghĩa với Chúa. 

 KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

XXVII - 2017

Chủ Đề: Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót

Thứ Sáu, Thứ Bảy & Chúa Nhật

22-24/9/2017

Vietnamese Catholic Center : 2849 S. White Rd. - San Jose, CA 95148  

Gi

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chúa Nhật

Sáng

9:00

 

Chuỗi Mân Côi

Thánh Lễ

9:30

 

Mệnh Lệnh Cải Thiện Đời Sống

Phó tế 

Phạm Trung Điểm

 

10:30

 

Giải lao

Phần Rỗi

Vô Cùng Quan Trọng

Cha Nguyễn Thư

10:45

 

Fatima

 Bí Mật Thương Xót

TĐCTT

Cao Tấn Tĩnh

 

11:30

 

Chụp hình

Bữa trưa

11:45

 

Viếng Chúa

 

12:00

 

Bữa trưa

 

Chiều

12:30

 

 

Thánh GP II  Vị GH Fatima LTXC

TĐCTT

Cao Tấn Tĩnh

1:00

 

Hội thảo nhóm

đề tài 1

1:30

 

Giải lao

1:45

 

Fatima 

Đạo Binh Thương Xót

TĐCTT

Cao Tấn Tĩnh

Ơn Cứu Độ  Vô Cùng Cao Quí

Cha Bùi Phước Thọ, SDB

2:45

 

Giải lao

Giải lao

3:00

 

Chuỗi Thương Xót

Chầu Thánh Thể:

Chuỗi Thương Xót & Nghi thức  Tuyên Hứa TĐCTT

3:30

 

Hội thảo nhóm

đề tài 2

4:00

Chào đón

Đúc kết

Bế mạc

4:30

 

Xưng Tội

 

5:15

 

 

 

5:30

 

Thánh L

6:00

 Thánh Lễ

 

Tối

7:00

Lót dạ tối

8:00

Fatima

Sứ Điệp

Thương Xót

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh

9:00

Về nghỉ đêm

 

Thứ Sáu Dẫn Nhập

Thánh lễ tối Thứ Sáu ngày thường ở Trung Tâm Công Giáo lúc 6 giờ chiều, do Cha Nguyễn Thư, Giám Đốc TTCG, chủ tế và giảng thuyết.

Cuối lễ Cha Thư nhắc mời cộng đoàn phụng vụ hôm đó tham dự Khóa LTXC XXVII

Ngay sau lễ và trước khi tĩnh tâm, những ai ở lại hay đã có ý dự lễ xong ở lại tham dự tĩnh tâm dùng chút lót dạ tối

Trong lúc mọi người dùng bữa thì trên cung thánh và trước bàn thờ trong nhà nguyện kiêm hội trường được trưng bày những hình ảnh cần thiết

thích hợp với Khóa LTXC XXVII chủ đề "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót"

Đề tài đầu tiên của chủ đề "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót" được bé tĩnh trình bày và chia sẻ là "Fatima - Sứ Điệp Thương Xót", bao gồm cả phần dẫn nhập liên quan đến: 1- tầm quan trọng của Biến Cố Thánh Mẫu Fatima đối với Giáo Hội (Đức Thánh Cha phải hiệp cùng hàng giáo phẩm trên thế giới để hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ) và lịch sử thế giới (Nước Nga trở lại); 2- đến tính chất làm nên Biến Cố Thánh Mẫu Fatima là LTXC, một LTXC vượt trên công bằng và công lý bất khả phân ly với Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí của Người và Phần Rỗi vô cùng quan trọng của nhân loại; 3- đến sứ vụ của Mẹ Maria hiện ra ở Fatima để đem con người vê với LTXC và đem LTXC đến cho con người, bằng cách Mẹ đã thực hiện 3 điều chính yếu ở Fatima là ban bố một Sứ Điệp Thương Xót, tiết lộ một Bí Mật Thương Xót và thành lập một Đạo Binh Thương Xót.

Trước hết, Sứ Điệp Thương Xót chính là lời Mẹ nhắn nhủ vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917 là "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi". Đó là lời trăn trối Mẹ kêu gọi chính Kitô hữu đối với "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" (bao gồm cả Mẹ), Đấng đã bị chính con cái mình "không tin kính, không thờ lạy, không trông cậy, và không yêu mến" (trong lời nguyện Thiên Thần dạy 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải vào mùa xuân năm 1916), từ đó họ đã tiến đến chỗ "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" (trong lời nguyện Thiên Thần dạy 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải vào mùa thu năm 1916).

Thứ Bảy Ý Thức

Tùy theo đề tài, các hình ảnh được trưng bày và thay đổi vị trí. Bao giờ bé tĩnh trình bày về đề tài của mình thì tấm bảng trắng có 2 tấm hình: Thị Kiến Ân Sủng và Lòng Thương Xót và Thị Kiến Bí Mật Fatima phần thứ ba được đặt ở chính giữa, còn ở các đề tài được chia sẻ bới các vị giảng huấn được mời thì Ảnh LTXC được đặt ở chính giữa.

Năm nay, không như năm 2016, treo các biểu ngữ ở trước chính điện ngay bên ngoài của vào. Vì thấy hơi bất tiện. Bởi vì nguyện đường kiêm hội trường này của TTCG GP SJ là nơi đã và còn đang được Giáo Xứ Lavang (bị cháy nhà thờ đang xây lại ở chỗ khác) sử dụng cho 4 Thánh Lễ Chúa Nhật (2 chiều tối Thứ Bảy và 2 sáng Chúa Nhật).

Trước đề tài đầu tiên trong ngày Thứ Bảy vào lúc 9:30, tham dự viên trong vòng nửa tiếng:

1- dâng mình chung cho Mẹ Maria bằng bào Lời Thức Giấc và 2- Cầu Kinh Mân Côi với nhau

Phó Tế Phạm Trung Điểm, một trong các phó tế vĩnh viễn của Cộng Đồng CG VN GP SJ, với đề tài "Cải Thiện Đời Sống"

Bài chia sẻ được dọn kỹ lưỡng trong vòng 1 tiếng trình bày và được chia ra làm hai phần rõ rệt:

1- Cải thiện là gì (lý thuyết); và 2- cải thiên bằng cách nào (thực hành)

Bài chia sẻ

ở một khía cạnh nào đó chất chứa những ý tưởng then chốt của ĐTC Phanxicô vẫn thường bày tỏ về bản thân ngài và kêu gọi tín hữu:

1- chúng ta đều là tội nhân, 2- bởi thế ai cũng cần đến LTXC, 3- và không được ném đá ai.

Trong 27 Khóa LTXC thì đây là lần đầu tiên, ở Khóa LTXC XXVII, một phó tế vĩnh viễn được mời đến chia sẻ 1 đề tài sáng thứ Bảy.

Cũng thế, ở Khóa LTXC XXIII TGP Galveston-Houston TX, lần đầu tiên một nữ tu được mời chia sẻ 2 đề tài vào sáng Thứ Bảy

Sau hai đề tài sáng Thứ Bảy: "Cải thiện đời sống" của Phó Tế Phạm Trung Điểm và "Fatima - Bí Mật Thương Xót" do bé tĩnh phụ họa, một bí mật cho thấy: 1- Mẹ Maria ngăn cản Thiên Chúa tiêu diệt loài người, vì việc trừng phạt không xứng với bản chất là tình yêu vô cùng nhân hậu của Người là bản chất cứu độ hơn là trừng phạt; 2- và vì thế, Mẹ Maria đã thay thế việc Chúa tiêu diệt bằng việc cứu độ loài người bằng máu tử đạo của Đạo Binh Thương Xót của Mẹ; 3- một Đạo Binh Thương Xót đã được hiệp nhất nên một với Chúa Kitô tử giá, bằng đức tin mãnh liệt, đến độ có thể lên tận ngọn núi dốc đứng cho đến khi quì cầu nguyện dưới chân cây Thánh Giá cao lớn trên đỉnh núi là nơi tất cả bị tàn sát, một ám chỉ nên giống Mẹ Đồng Công đứng bên Thánh Giá Chúa Kitô và được thông phần cuộc khổ giá của Người.

Trước bữa trưa tham dự viên Chầu Thánh Thể (có chén lễ đựng Bánh Thánh được đặt trên bàn thờ) và chụp hình lưu niệm

Sau bữa trưa, hai nhóm được chia ra theo số người vẫn ngồi bên nào trong hội trường, hội thảo ở hai nơi khác nhau

trước hết về đề tài liên quan đến 2 câu hỏi: Các linh hồn được cứu rỗi nhiều hay ít? Muốn được cứu độ phải làm sao?

 Trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 

Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?"

Người bảo họ: 

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Luca 13:22-24).

Sau hội thảo nhóm không đúc kết ngay mà là sang đề tài thứ 4 do bé tĩnh phụ họa trình bày là "Fatima - Đạo Binh Thương Xót", một đề tài có liên hệ mật thiết với đề tài "Fatima - Bí Mật Thương Xót", vì trong Bí Mật Thương Xót đã thấy Đạo Binh Thương Xót, tức là một đoàn Kitô hữu, từ giáo hoàng xuống tới giáo dân, đủ mọi thành phần trong Giáo Hội, bị tàn sát khi đang cầu nguyện dưới chân Thánh Giá trên đỉnh ngọn núi dốc đứng, một cuộc tử đạo để máu của họ hợp với máu vô giá của Chúa Kitô mà cứu độ "các linh hồn cần đến LTXC hơn". Đạo Binh Thương Xót là thành phần không chỉ lo cho phần rỗi mình mà là sống chết cho phần rỗi của anh chị em mình, bởi Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của Thiên Chúa bao gồm tất cả và từng con người chứ không phải chỉ riêng mình họ, một Ơn Cứu Độ trở thành Phần Rỗi Vô Cùng quan trọng đối với con người, nhất là con người càng văn minh tân tiến càng bạo loạn, càng vô thần và tự diệt cả hồn lẫn xác ngày nay, thành phần "cần đến LTXC hơn" nhờ Đạo Binh Thương Xót của Người được Mẹ Maria huấn luyện, trang bị và sai đến để tiếp nối sứ vụ đồng công của Mẹ và với Mẹ.

Nếu hội thảo nhóm sau bữa trưa liên quan đến Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí

thì hội thảo nhóm sau Chuỗi Thương Xót về Phần Rỗi vô cùng quan trọng, cũng liên quan đến 2 câu hỏi như sau:

Có thật là “nhiều linh hồn sa hỏa ngục” đúng như Đức Mẹ nói hay chăng?

Chúng ta có chịu trách nhiệm về số phận các linh hồn bị hư đi không? 

Mẹ Maria hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima lần thứ bốn vào trưa ngày 19-8-1917 tại Valinhos mà kêu gọi:

Hãy cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho tội nhân; nhiều linh hồn sa hỏa ngục vì không có ai hy sinh cầu cho họ”.

Một nữ và một nam đại diện từng nhóm hội thảo để tường trình về giải đáp 2 vấn đề kép liên quan đến Ơn Cứu Độ và Phần Rỗi

Bé tĩnh đã đúc kết bằng một số cảm nghĩ của mình như sau:

1-    Các linh hồn được cứu rỗi nhiều hay ít? Muốn được cứu độ phải làm sao?

Trước hết, cho dù chính Chúa Kitô không minh nhiên xác quyết số phận các linh hồn được rỗi nhiều hay ít, nhưng theo lập luận tự nhiên và Thánh Kinh thì các linh hồn được rỗi nhiều. Theo lập luận tự nhiên, nếu mạnh được yếu thua, thì Thiên Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan, toàn thiện và toàn năng không thể nào thua ma quỉ chỉ là tạo vật của Ngài, không khôn ngoan, trọn lành và quyền năng như Ngài. Đúng vậy, nếu Thiên Chúa đã yêu đến cùng, yêu đến không còn thể nàio yêu họ hơn được nữa, thì chắc chắn Ngài sẽ cứu rất nhiều linh hồn cho đáng với Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí của Ngài, nhiều đến độ như sao trời như cất biến, thành phần tin vào Ngài như tổ phụ Abraham là cha của kẻ tin.

Sau nữa, làm thế nào để được cứu độ, thì câu trả lời ở ngay lời Chúa "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Luca 13:22-24). Câu hỏi có tính cách khẳng định "ít" người được cứu độ đây có thể là của một luật sĩ hay của một người biệt phái là thành phần tự coi mình là công chính, nên chắc chắn sẽ được cứu độ, và thành phần như họ thì ít. Bởi thế, chính họ là thành phần bị Chúa Kitô cảnh giác là "nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được". Tại sao thế? Tại vì họ tìm cách vào bằng đường lối duy luật hơn là lòng nhân lành là tinh thần của lề luật, và nhất là vị họ tự cao tự đại, tự kiêu tự đắc, khinh người, nên với tầm vóc to cao như vậy, họ không thể lọt vào cửa hẹp, nơi chỉ có những ai "hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ" (Matheu 18:3) mới có thể dễ dàng vào được mà thôi, như người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện một cách khiêm tốn và xin được thương xót (xem Luca 18:10-14).

2-    Có thật là “nhiều linh hồn sa hỏa ngục” đúng như Đức Mẹ nói hay chăng? Chúng ta có chịu trách nhiệm về số phận các linh hồn bị hư đi không?

Đề tài hội thảo thứ nhất đã khẳng định là nhiều linh hồn được cứu độ mà Mẹ Maria lại nói nhiều linh hồn bị hư đi thì có mâu thuẫn không? Thưa không, vì "nhiều" nơi lời Mẹ nói có ý nghĩa là dù 1 linh hồn cũng là nhiều đối với Mẹ là Đấng đầy ơn phúc, là đệ nhất tạo vật về ân sủng, là con người được hiệp nhất nên một với Chúa Kitô, tràn đầy tình yêu nhân hậu, không thể nào chịu được tình trạng hư đi dù chỉ 1 linh hồn, con chiên lạc cuối cùng còn "nhiều" hơn 99 con được chủ chiên để lại để tìm cho bắng được "một" con duy một con chiên lạc ấy.

Chúng ta tất nhiên phải chịu trách nhiệm về các linh hồn hư đi, cho dù là do chính họ. Bởi chúng ta cho dù không tự đẩy họ xuống hố hỏa ngục nhưng chúng ta biết họ sắp sa xuống đó mà chúng ta không tìm hết cách ngăn cản họ thì gián tiếp chúng ta đã nhúng tay vào tình trạng hư đi của họ. Nếu không để ý đến phần rỗi của anh chị em mình mà chỉ nghĩ đến phần rỗi của mình thôi thì chúng ta chẳng hiểu ơn cứu độ là gì. Đức Mẹ trực tiếp nhắc chúng ta về trách nhiệm cứu các linh hồn mà còn gián tiếp trách khéo chúng ta về việc chúng ta không coi trọng Ơn Cứu Độ vô cùng vô giá của Thiên Chúa, để cho Ơn Cứu Độ hư đi khi chúng ta để cho một linh hồn hư đi không hết lòng cứu họ. Chính vì chúng ta không quí trọng Ơn Cứu Độ ở chỗ quan tâm cứu các linh hồn mà chúng ta đã phải chịu hậu quả bởi đó mà ra, ở chỗ chúng ta vẫn cứ lẹt bẹt trên đường thánh thiện, vẫn sống theo tinh thần phản Kitô, chưa thực sự vào manstream, vào chính ngạch, vào chính nguồn Lòng Thương Xót Chúa.

Chúa Nhật Cảm Nghiệm

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật 9 giờ sáng, tham dự viên tĩnh tâm qui tụ lại Lần Hạt Mân Côi như sq1ng hôm qua, trước đề tài đầu tiên trong ngày.

Đề tài đầu tiên của Ngày Chúa Nhật cũng là đề tài thứ 5 trong Khóa LTXC XXVII do Cha Nguyễn Thư,

Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo VN GP SJ, hướng dẫn. Đó là đề tài "Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí".

Nếu năm ngoái, Năm Thánh Thương Xót 2016, Cha Thư đã thay nhớt và tune-up cho tham dự viên thế nào,

thì Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 này, ngài đã dọn mình chết lành cho tham dự viên như vậy.

Vì đối với ngài, Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí sẽ trở thành vô ích nếu chúng ta hư đi,

bởi vậy, cần phải sống làm sao để khi chết được rỗi là đieèu quan trọng trên hết mọi sự trên trần gian này.

Ngay sau khi ngỏ lời cám ơn Cha Nguyễn Thư bé tĩnh liền trân trọng giới thiệu một vị linh mục lão thành nổi tiếng trong cộng đồng Công giáo VN từ thập niên 1980, đó là Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh. Ngài là chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ đầu tiên từ năm 1980, năm có đại hội liên đoàn lần đầu tiên ở San Jose California là nơi ngài ở (Chủng Viện Saint Patrick). Ngài đã phát hành tờ Liên Lạc là tờ báo chính thức của liên đoàn đầu tiên tại hải ngoại nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, trước cả các nguyệt san Dân Chúa (1977) và Trái Tim Đức Mẹ (1978).

Thoạt tiên bé tĩnh không hề nhớ mặt ngài. Bởi thế, khi ngài được một nữ tham dự viên dẫn tới và giới thiệu ngài là một linh mục, sau đó ngài nói với bé tĩnh rằng "tôi nghe thấy tên anh nên tôi đến", bé tĩnh liền đáp lời ngài: "Con xin cám ơn cha đã đến với chúng con". Ngay sau đó bé tĩnh lên giới thiệu Cha Nguyễn Thư mở đầu cho đề tài "Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí" do cha đã nhận lời mời hướng dẫn. Hoàn toàn không để ý gì đến vị linh mục bỗng chợt gặp vừa qua. Cho đến khi Cha Thư bắt đầu bằng câu: "Hôm nay có Cha Cố Tịnh...", bé tĩnh giật mình - à thì ra là ngài, vị linh mục ngày xưa tóc hớt  carê như mình, nay lại để tóc và tóc lại bạc, vả lại mình mới gặp ngài có 2 lần cách đầy 38 năm (từ 1979), nên không thể nhớ ra ngài.

Bé tĩnh đã tiếp tục giới thiệu ngài với toàn thể anh chị em tham dự viên bấy giờ rằng: Cha Cố Ngyễn Văn Tịnh là một linh mục lão thành 86 tuổi, còn là một khoa học gia, với cấp bằng tiến sĩ vật lý ở bên Đức nữa. Thế rồi, ngài đã tham dự suốt ngày Chúa Nhật và hôm đó lại một bất ngờ nữa xẩy ra.

Chiều hôm ấy, khi kiểm lại các mẫu đơn xin gia nhập Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) trước giờ Chầu Thánh Thể bế mạc bao gồm nghi thức tuyên hứa, bé tĩnh giật mình khi thấy mẫu đơn "LM Giuse Nguyễn Văn Tịnh", kèm theo địa chỉ bưu điện, điện thoại và điện thư đầy đủ, kể cả ngày sinh tháng đẻ của ngài. Bé tĩnh đã đến ngay chỗ ngài đang ngồi bấy giờ để hỏi ngài rằng "Cha cũng gia nhập Nhóm TĐCTT sao Cha?" Ngài gật đầu: "ừ". Bé tĩnh liền thưa với ngài: "Vậy thì xin cha làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT của chúng con ở San Jose nhé!" Ngài trả lời là "thôi, già rồi". Ngài chỉ muốn làm một phần tử tầm thương trong nhóm thôi. Thật là một gương sáng, quá sáng, một hố sâu khiêm hạ, nơi Chúa chắc chắn sẽ đỗ tràn ân sủng của Người xuống cho bản thân của ngài cũng như cho chung Nhóm TĐCTT mới mẻ nhỏ bé, như bé tĩnh đã phát biểu với chung tham dự viên Khóa LTXC XXVII bấy giờ.

Bữa lót lòng tối hôm Thứ sáu là món xôi vò, món bữa trưa Thứ Bảy là xôi khúc kèm theo giò chả, và món bữa trưa Chúa Nhật là mì xào.

Trung Tâm Công Giáo không có bếp nấu nên đành phải nghĩ đến các thứ món ăn thanh đạm, vừa gọn, vừa ngon, vừa nhanh

Sau bữa trưa anh chị em tham dự viên kéo nhau ra ngoài tượng đài Đức Mẹ chụp hình lưu niệm Chúa Nhật, bởi Chúa Nhật có thêm nhiều người mới.

Sau bữa trưa và chụp hình ngoài hang Đức Mẹ, là đề tài "Thánh Gioan Phaolô II - Vị Giáo Hoàng Fatima LTXC" do bé tĩnh trình bày, chia sẻ để từ đó giới thiệu Nhóm TĐCTT, (Khóa LTXC nào cũng thế, đề tài về Thánh Giáo Hoàng GP II bao giờ cũng cuối cùng), vì chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là D89ấng Sáng Lập Nhóm TĐCTT, bé tĩnh chỉ là cái loa vang lại lời ngài, những lời đã tác động nên việc hình thành Nhóm TĐCTT.

Bé tĩnh đã cho thấy Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là tụ điểm của hai chiếu kích bất khả phân ly giữa LTXC và Thánh Mẫu nói chung và Thánh Mẫu Fatima nói riêng: 1- ngài xuất thân từ Balan là đất nước xuất phát Sứ Điệp LTXC, nhưng lân làm giáo hoàng để thực hiện mệnh lệnh Fatima là hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ; 2- ngài chết vào ngày 2/4/2005, Thứ Bảy Đầu Tháng kính Mẹ Fatima và sau lễ vọng LTXC; 3- ngài được phong hiển thánh vào ngày 1/5/2011, ngày đầu tháng Hoa Đức Mẹ và là Chúa Nhật Lễ LTXC; 4- ngài phong chân phước cho Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta ngày 13/5/2000 và vào ngày 30/4/200 trước đó 13 ngày, ngài phong hiển thánh cho Thánh Nữ Faustina; 5- ngài tuyên bố tiết lộ Bí Mật Fatima phần thứ ba cuối lễ phong chân phước cho Phanxicô và Giaxinta, đồng thời ngài cũng ngài sẽ thiết lập Lễ LTXC vào cuối lễ phong hiển thánh cho nữ tu Faustina;

6- Nhất là ở chỗ ngài đã lấy klhẩu hiệu giáo phẩm và giáo hoàng của ngài là "totus tuus" về Thánh Mẫu trong cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria (số 233), sống đời tận hiến cho Mẹ và phó thác cả bản thân cùng giáo triều của ngài cho Mẹ, và cả giáo triều dài 26 năm rưỡi của ngài được ngài sử dụng để loan truyền LTXC bằng câu "don't be afraid, open wide the door for Christ - đứng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô", một câu ngài nói trong bài giảng lễ đăng quang 22/10/1978 của ngài, và là một lời kêu gọi ngài đã liên lỉ thực hiện trong suốt 104 chuyến tông du của ngài, một câu mang ý nghĩa rất sâu xa đó là ngài khuyên chung thế giới càng văn minh càng bạo loạn và lo sợ bị diệt vong và riêng Kitô hữu đang bị phá sản văn hóa Kitô giáo và khủng hoảng đức tin rằng: "đừng sợ Đấng đến cứu chuộc mình, trái lại, hãy tin vào Người, vì Người Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (nhan đề của bức thông điệp đầu tiên của ngài, ban hành ngày 3/6/1979), tức là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II kêu gọi mọi người hãy mở lòng mình ra bằng tất cả niềm tin tưởng vào LTXC: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!".

Cha Bùi Phước Thọ, Dòng Don Bosco ở TGP San Francisco tới hướng dẫn về đề tài thứ bảy cũng là đề tài cuối cùng của Khóa LTXC XXVII: "Phần Rỗi vô cùng cao quí", và sau đó cha chủ sự giờ Chầu Thánh Thể, một giờ chầu bào gồm 2 phần, phần đầu cử hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Thương Xót, phần hai là nghi thức tuyên hứa TĐCTT

Về đề tài "Phần Rỗi vô cùng cao quí" của con người, cha đã liên kết với chính Ơn Cứu Độ vô cùng cao trọng của Thiên Chúa, Vị Thiên Chúa đã chẳng những không loại trừ con người sau nguyên tội gây ra bởi hai nguyên tổ mà còn ra tay cứu độ nhân loại nơi Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô khổ nạn và tử giá.

Một công ơn cứu chuộc còn được tiếp tục ban phát qua Giáo Hội của Chúa Kitô cho đến tận thế.

Bởi thế, nếu không có Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa thì con người sống vô nghĩa và buông thả, nhưng với lương tri và tâm linh, con ngưòi vẫn cảm thấy khắc khoải khi sống cuộc đời hoang đường, cho đến khi trở về với Chúa nhờ các bí tích Thánh được Chúa Kitô thiết lập qua quyền linh ban phát của Giáo Hội.

Giờ Chầu Thánh Thể trọng thể kết thúc Khóa LTXC XXVII

Phần đầu của Giờ Chầu Thánh Thể kết thúc Khóa LTXC XXVII - 2017 là việc Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

Phần thứ hai trong Giờ Chầu Thánh Thể là Nghi Thức Tuyên Hứa TĐCTT

1-    Thánh Ca khai mạc Cầu Xin Ơn Chúa Thánh Thần

2-    Nghe đoạn Phúc Âm về Lòng Thương Xót Chúa hợp với logo của Nhóm TĐCTT (Luca 10:25-37)

3-    Dẫn giải Lời Chúa: Vị linh mục chủ sự

4-    Lời Mời Gọi: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Ba Lan: 17-18/8/2002)

5-    Thánh Ca hiệu triệu lên đường: Chứng Nhân Tình Yêu

6-    Gọi tên quí tham dự viên tham dự Khóa LTXC muốn đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để làm Tông Đồ Chúa Tình Thương

7-    Vị linh mục chủ sự ban mấy lời huấn dụ và phấn khích quí anh chị sắp tuyên hứa

8-    Quí Dự TĐCTT quì đọc lời nguyện tuyên hứa Tông Đồ Chúa Tình Thương

9-    Vị linh mục chủ sự làm phép huy hiệu và đeo huy hiệu cho các tân TĐCTT

10-           Chào mừng quí tân TĐCTT và tất cả cùng nhau hát Hiệu Ca TĐCTT kết thúc

Vị linh mục chủ sự dẫn giải Bài Phúc Âm về người Samaritano nhân lành, một dụ ngôn hợp với logo của Nhóm TĐCTT (Luca 10:33)

30 anh chị em tham dự viên, bao gồm cả vị linh mục lão thành Nguyễn Văn Tịnh, được gọi tên lên tuyên hứa TĐCTT để đáp ứng lời mời gọi của chính Chúa Kitô qua miệng của vị đại diện của Người trên trần gian là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

* “Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao!... Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc! Tôi ký thác công việc này cho tất cả mọi người sùng mộ Lòng Thương Xót Chúa Chớ gì anh chị em là những chứng nhân cho tình thương!” (ĐTC GPII – Balan 17/8/2002)

 * “Hôm nay đây dường như chúng ta được kêu gọi đặc biệt để loan báo sứ điệp này trước thế giới. Chúng ta không thể lơ là với sứ vụ này, nếu chính Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta thực hiện sứ vụ này qua chứng từ của Thánh Nữ Faustina” (ĐTC GPII – Balan 18/8/2002)

Nhóm TĐCTT ở GP San Jose là nơi duy nhất trong các nơi tuyên hứa TĐCTT ngoài Thánh Lễ.

Năm Thánh Thương Xót 2016 tuyên hứa trước khi Kiệu Thánh Tượng LTXC từ trong nguyện đường ra ngoài Hang Đức Mẹ.

Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 tuyên hứa trong Giớ Chầu Thánh Thể

Với con số tham dự tĩnh tâm chỉ khoảng 45-50 người, như tấm hình chụp ngoài Hang Đức Mẹ sau bữa trưa cho thấy, trong đó có cả chục TĐCTT năm 2016, mà có 30 anh chị em tuyên hứa TĐCTT là một con số phá kỷ lục, 80%

Bên trên đông đảo tuyên hứa thế nào thì bên dưới chứng dự thưa thớt như vậy. Quí chị TĐCTT ở phía trên đang quì đọc theo lời tuyên hứa với các dự TĐCTT, còn quí tham dự viên không gia nhập vừa ngồi vừa quì ở phía dưới quan sát và hiệp thông.

 

Vị linh mục chủ sự làm phép Huy Hiệu và Thủ Bản TĐCTT

Linh mục chủ sự quàng huy hiệu vào cổ của từng tân TĐCTT

Sau nghi thức tuyên hứa TĐCTT, linh mục chủ sự tiếp tục nghi thức kết thúc giờ Chầu Thánh Thể

Toàn thể tham dự viên cùng với tân TĐCTT dâng mình cho Đức Mẹ bằng việc dấn thân sống đời Xin Vâng như Mẹ và với Mẹ như một

TĐCTT là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa cho phần rỗi của các linh hồn

Toàn thể anh chị em tham dự tĩnh tâm Chúa Nhật, bao gồm cả TĐCTT cũ mới.

30 tân TĐCTT trong đó có Cha Nguyễn Văn Tịnh chụp chung với Cha Bùi Phước Thọ, SDB. Năm 2016, cho dù nhiều tham dự viên tĩnh tâm hơn năm 2017 này, nhưng chỉ có 13/15 tân TĐCTT (2 ở GP Orange CA) trong khi năm 2017 ít tham dự viên hơn mà lại có 30 tân TĐCTT. Thật là tuyệt vời!

Nếu ở Khóa LTXC XXIV GP Fortworth TX đầu Tháng 6/2017, đã xẩy ra chuyện chưa kêu gọi gia nhập Nhóm TĐCTT mà đã có 27 anh chị em tham dự viên điền mẫu đơn đâu vào đấy từ chiều Thứ Bảy, không cần đợi đến chiều Chúa Nhật, một sự kiện chưa từng xẩy ra thế nào, thì ở Khóa LTXC XXVII GP San Jose CA cũng xẩy ra chuyện phá kỷ lục phần trăm tham dự viên tuyên hứa, trong đó có cả một vị linh mục lão thành tiếng tăm trong cộng đồng Công giáo Việt Nam Hải Ngoại.

Chị Đỗ Thu Hương, trưởng Nhóm TĐCTT GP San Jose, tường trình về việc chi thu cho Khóa LTXC XXVII 2017 GP San Jose California và kêu gọi hợp tác để loan truyền LTXC, nhất là việc sinh hoạt hằng tháng của nhóm vào chiều Thứ Hai đầu tháng, bắt đầu từ 5:30 chiều, trước lễ nửa tiếng, để cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót, và trong Thánh Lễ 6 giờ chiều Nhóm TĐCTT phụ trách các phần vụ phụng vụ, sau cùng anh chị em hội ngộ để chia sẻ cảm nghiệm LTXC và bàn chuyện sinh hoạt v.v.

Anh chị em chia tay nhau vào lúc 5 giờ chiều.

bé tĩnh và nhỏ nga lái xe 1 tiếng từ Trung Tâm Công Giáo GP San Jose đến bên đồi nhìn xuống hồ đúng 1 tiếng đồng hồ, và vào lúc 6 giờ chiều, một buổi chiều tà trên đồi cao nhìn xuống mặt hồ, chúng em đã ăn tối với nhau, với món xô khúc ăn chung với giò chả và uống thách hột é (chia), những món còn dư từ bữa trưa Thứ Bảy.

Chúng em tiếp tục lên đường vào lúc 6:20 chiều và về đến nhà vào lúc 10:50 đêm bằng an. Tạ ơn LTXC. Cám ơn quí anh chị TĐCTT chí thiết!

 

TĐCTT Tĩnh Tâm - San Jose California 21-23/10/2016