THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

SINH HOẠT

 

Lễ Khai Mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 và

TĐCTT Tuyên Thệ Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ 8/12/2017

 


From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-12-05 10:34 GMT-08:00
Subject: HSTTM - Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ 8/12/2017
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX
Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,
Như em đã tấu lên dạo khúc Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ từ Khóa TĐCTT VIII ở Mater Dolorosa Passionist Retreat Center hôm Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 1/7/2017, cũng như em đã đẩy mạnh chiến dịch Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ trong nội bộ TĐCTT này, cùng hẹn hò với một số anh chị TĐCTT nào đó, tùy tác động thần linh nơi từng anh chị, trong buổi hội ngộ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên tối 31/10/2017 ở hội trường Giáo Xứ Saint Barbara, muốn dấn thân sống đời Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (HSTTM) thì cùng nhau sang Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernadino California, để tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Vậy, nếu được, chúng ta hãy cùng nhau THỰC HIỆN bằng tất cả NHẬN THỨC của mình.

THỰC HIỆN 

Đối với Mẹ Maria đầy ơn phúc, một đệ nhất tạo vật về ân sủng, hằng được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa và Ch
úa Giêsu Kitô Con Mẹ, thì cho dù một hay hai linh hồn bị hư đi thôi cũng đã là "nhiều lắm rồi". Bởi vì, cho dù chỉ có một linh hồn hư đi thì Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của Vị Thiên Chúa toàn thiện chí tôn chí ái đã hóa thân làm người thấp hèn và đã chịu khổ nạn cùng tử giá vô cùng đớn đau nhục nhã, trở nên vô ích và uổng phí nơi linh hồn hư đi ấy. 
Nếu TĐCTT chúng ta cảm nghiệm được sâu xa thấm thía LTXC nơi bản thân càng khốn nạn hèn hạ tội lỗi của mình, thì chắc chắn chúng ta không thể nào lại chịu để cho Ơn Cứu Chuộc vô cùng cao quí, xuất phát từ LTXC và là hoa trái của LTXC, trở thành uổng phí bởi bất cứ một linh hồn nào hư đi như thế. Trái lại, LTXC khiến chúng ta cảm thấy thật là xót xa đau nhức trước "các linh hồn cần đến LTXC hơn", đến độ chúng ta dám hy sinh tất cả cho phần rỗi của họ để bảo toàn Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí, cũng để cho LTXC được hiển linh nơi phần rỗi vô cùng quan trọng của họ. 
Ôi, một chút hy sinh và đau khổ trên trần gian mau qua tạm gửi hầu như chẳng là gì này, so với vinh quang vĩnh phúc đời đời kiếp kiếp sau này, mà lại có thể cứu được các linh hồn bất tử vô giá, chúng ta không cảm thấy cuộc đời trần gian của chúng ta có ý nghĩa và giá trị vô cùng hay sao? Sống LTXC như thế thì quả thực, như em đã chính thức định nghĩa lần đầu tiên về Nhóm TĐCTT trong buổi hội ngộ bế mạc Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 31/10/2017 rằng: "Tông Đồ Chúa Tình Thương là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của Lòng Thương Xót Chúa cho phần rỗi các linh hồn".

Ch
ính trong Thủ Bản của Nhóm TĐCTT ngay t
ừ đầu, ở mục Định Hướng, điều 6, (xin xem lại cuốn Ân Sủng và Tình Thương 2/2008 - trang 197, hay cuốn Thủ Bản TĐCTT 2/2009 - trang 13-14, hoặc cuốn Thủ Bản TĐCTT 2014 - trang 229, hay cuốn Thủ Bản TĐCTT 2016, trang 241), chúng ta đã thấy một câu định nghĩa về TĐCTT bao gồm cả LTXC lẫn Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và việc tận hiến sống bé nhỏ trong lòng Mẹ rồi:
"NHÓM TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 
là một chứng từ cho Lòng Thương Xót Chúa 
bằng tinh thần Hồn Nhỏ 
sống Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria".​


Vậy TĐCTT chúng ta hãy tin tưởng và hân hoan tận hiến bản thân hèn mọn, yếu đuối, tội lỗi và bất xứng của chúng ta cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để nhờ đó chúng ta là giòng dõi "vô phúc" bởi nhiễm lây nguyên tội, được tham dự hơn nữa vào đức tin "có phúc" (Luca 1:45) của Mẹ, và cũng nhờ đó chúng ta được Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội "đầy ơn phúc" (Luca 1:28) đã thụ thai Con Thiên Chúa của Mẹ, khuôn đúc nên một Chúa Kitô Khác - Another Christ / Alter Christus, một Chúa Kitô "yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1), "nhất là các linh hồn cần đến LTXC hơn". 
Thời điểm
- Thứ Sáu, 8/12/2017, Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ đầy ơn phúc ngay khi được hoài thai, vượt thắng ngụy thần
Địa điểm
- Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, nơi Nhóm TĐCTT đã được hạ sinh vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009
Chương trình:
1:00 - Lên đường (từ Orange County)
1:45 - Qui tụ
2:00 - Dọn mình
3:00 - Cử hành thánh lễ trọng buộc tôn kính Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
        - Cuối lễ có nghi thức TĐCTT tuyên hứa Sống Đời HSTTM
4:00 - Bế mạc

Đồng phục: 
- Mặc polo-shirt TĐCTT 
Mầu Xanh Thánh Mẫu.
- Mang theo Khuy Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn đeo cổ mà em đã tặng cho từng anh chị TĐCTT trong buổi Hội Ngộ Tháng 8/2017, sau Chuyến Hành Hương Thời Điểm Maria 2017. Đây là huy hiệu của HSTTM sẽ được đeo vào cổ sau khi tuyên hứa. Ai chưa có sẽ có khi tuyên hứa.

Hành Trang Lên 
Đường:
Mỗi HSTTM sẽ nhận được một bộ 3 tác phẩm liên quan đến sứ vụ của HSTTM sau đây
 
- Cuốn "Thủ Bản Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ" (72 trang)
- Cuốn "Thời Điểm Maria... Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ(184 trang)  
- Cuốn "Hận Thù Quyết Thắng" (468 trang) 
Chuyên chở:
- Đi carpool
- Freeway 91: khi đến không kẹt xe vì vào giờ ngay sau ban trưa (1 giờ), và khi về vào giờ vừa tan sở (4 giờ) cũng không kẹt xe vì đi ngược chiều.

Có những TĐCTT đến sớm từ sau 12 giờ trưa lợi dụng Bí Tích Hòa Giải để xứng đáng tận hiến cho Mẹ!

Có những TĐCTT sau khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ cuối lễ lại tiếp tục hòa giải trước khi xuất trận

Không ngờ Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của TĐCTT được mở màn bằng một Đạo Binh Dàn Trận

tự động rủ nhau đi, thuê xe đi, chở nhau đi, bất chấp đường xá, bất chấp việc làm, bất chấp yếu bệnh v.v.

chẳng những đông đảo và hùng hậu về lượng bất ngờ mà còn mãnh liệt và bất khuất về tinh thần nữa...

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-12-04 22:16 GMT-08:00
Subject: Tuần Ba Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8-12 & Ý Hướng Năm 2018
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Chúng ta đã bước vào Mùa Vọng từ Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng hôm 3/12/2017, và thường vào tuần Thứ Nhất Mùa Vọng có Lễ Mẹ Vô Nhiễm, lễ về Mẹ đầu tiên trong 18 lễ biệt kính Mẹ trong phụng niên. 

Theo lệ bắt đầu có từ Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017 này, Nhóm TĐCTT chúng ta cùng nhau thực hiện một tuần 3 ngày để dọn mừng Lễ Mẹ, mỗi ngày chúng ta dâng lên Mẹ thêm 3 Kinh Kính Mừng thật sốt sắng để cùng Mẹ chúc tụng cảm tạ LTXC đã thực hiện nơi Mẹ những điều trọng đại (xem Luca 1:49). 

Hằng năm Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn giành trọn năm cho một ý nguyện hay ý hướng đặc biệt nào đó theo Giáo Hội, như Năm 2015 là Năm Đời Thánh Hiến, Năm 2016 là Năm Thánh Thương Xót, Năm 2017 là Năm Thánh Mẫu Fatima. Năm 2018, tuy chung Giáo Hội không có gì đặc biệt như các năm trước, em đề nghị riêng Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn tiếp tục Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017, nhưng kéo dài thành 3 năm liền theo chiều hướng chính yếu của Fatima như sau: 

Năm 2018: Năm Đạo Binh Thương Xót, một đạo binh Mẹ triệu tập và thiết lập vào ngay lần hiện ra thứ nhất 13/5/1917, liên quan đến phần rỗi các linh hồn. 

Năm 2019: Năm Bí Mật Thương Xót, một bí mật được Mẹ tiết lộ vào lần hiện ra thứ ba ngày 13/7/1917, liên quan đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. 

Năm 2020: Năm Sứ Điệp Thương Xót, một sứ điệp được Mẹ ban bố vào lần hiện ra thứ sáu cuối cùng ngày 13/10/1917, liên quan đến chính Lòng Thương Xót Chúa. 

Vậy Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm TĐCTT chúng ta được bắt đầu khai mạc vào Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Sáu mùng 8/12/2017 tuần này, mà chúng ta cùng nhau làm Tuần Ba Ngày dọn mừng từ ngày Thứ Ba mùng 5/12/2017.  

Và Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm TĐCTT chúng ta được hiện thực bằng một số tâm hồn TĐCTT dấn thân tận hiến cho Mẹ ở Đền Thánh Mẹ dâng Con Corona ngày 8/12/2017, để được Mẹ huấn luyện thành những Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ. 

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho TĐCTT chúng con nương náu và làđường đưa chúng con đến cùng Thiên Chúa muôn đời. Amen. 

bé tĩnh  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-12-06 10:40 GMT-08:00
Subject: Re: Tuần Ba Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8-12 & Ý Hướng Năm 2018
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Hôm nay là ngày thứ hai trong Tuần Ba của Nhóm TĐCTT chúng ta để cùng nhau long trọng dọn mừng cử hành Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 8/12/2017 Thứ Sáu tuần này.  

Chúng ta sẽ chính thức khai mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của Nhóm TĐCTT chúng ta với Lễ Trọng Kính Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2017 Thứ Sáu tuần này. Vậy những ai có thể, em trân trọng và tha thiết mời đến tham dự Thánh Lễ ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona vào lúc 3 giờ chiều nhé. Không cần tất cả mọi TĐCTT dự lễ khai mạc này phải tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ để được Mẹ huấn luyện làm Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ như một số anh chị em nào đó (mà cho tới nay em cũng chẳng biết). 

Cám ơn Quí TĐCTT của em rủ nhau đến dự Lễ Mẹ Vô Nhiễm để khai mạc Năm Đạo Binh Thương Xót của chung Nhóm TĐCTT chúng ta.  

Cám ơn QUÍ TĐCTT nào quyết tâm trở thành HIỆP SĨ TRÁI TIM MẸ như là một NHÓM CỨU TRỢ cấp bách cho các nạn nhân đã, đang và sẽ bị mất hết mọi sự, nhất là chính phần hồn bất tử của họ, trong trận SÓNG THẦN (tsunami) "VĂN HÓA TẬN SỐ - TERMINAL CULTURE" (ĐTC Phanxicô 30/11/2014) vô cùng khủng khiếp ngày nay, thành phần nạn nhân đang "cần đến LTXC hơn" (Mẹ Fatima 13/7/1917) ai hết và bao giờ hết, mà "không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ" (Mẹ Fatima 19/8/1917). 

TĐCTT - HSTTM Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 


Như Thể Tận Cùng

Không ai có thể quyết đoán về ngày cùng tháng tận. Tuy nhiên, Chúa Kitô vẫn cho các môn đệ của Người biết những dấu báo trước để họ có thể sẵn sàng khi Người xuất hiện luôn vào giờ không ai ngờ (xem Phúc Âm Thánh Mathêu đoạn 24). Cho đến thời điểm lịch sử hiện nay, căn cứ vào tình hình thế giới đương thời và một số mạc khải thời đại thì dường như giai đoạn lịch sử chúng ta đang sống đây có những dấu hiệu "như thể tận cùng". 

Tình hình thế giới: Trong suốt lịch sử loài người, về phương diện luân lý, chưa bao giờ con người tội lỗi như hiện nay, những tội thật là quái gở: mẹ giết con ngay trong bụng của mình, triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử, đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng tính (được hợp thức hóa và có quyền đàng hoàng), giáo sĩ lạm dụng tình dục v.v. Về phương diện tâm lý, thế giới càng văn minh về vật chất và về nhân bản nhân quyền thì con người lại càng bạo loạn hơn bao giờ hết, khủng bố tàn sát lẫn nhau, độc tài toàn trị. Về thể lý, thiên tai liên tục xẩy ra ở khắp nơi trên thế giới, gây ra bởi tình trạng hâm nóng toàn cầu, một hiện tượng xuất phát từ sinh hoạt kỹ nghệ bừa bãi của chính con người nói chung nhất là của các nước kỹ nghệ tân tiến.

Mạc khải thời đại: Trong Bí Mật La Salette từ năm 1846 đã được Mẹ Maria khẳng định rằng "đây là thời điểm của mọi thời điểm, tận cùng của mọi cùng tận" Bí Mật Fatima ngày 13/7/1917, Đức Mẹ cũng cho 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải thị kiến thấy cảnh đầu tiên trong 4 cảnh ở phần ba của bí mật này, như được Nữ Tu Lucia được lệnh Trời Cao viết phần bí mật thứ ba ấy ra ngày 3/1/1944, đó là "có một vị Thiên Thần cầm một lưỡi gươm cháy lửa nơi tay trái; thanh gươm chớp chớp phát ra những ngọn lửa như muốn thiêu đốt thế giới".  theo Nhật Ký của Chị Faustina (khoản 1732), chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định: "Từ Balan sẽ phát ra một tia sáng để sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha”. "Tia sáng từ Balan" đây phải chăng là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II? 

 Bất khả cứu độ

Nếu "tia sáng từ Balan" đây chính là Thánh Gioan Phaolô II, một vị giáo hoàng bất ngờ xuất hiện trên ngai tòa Phêrô từ một nước cộng sản, một giáo hoàng không phải là người Ý sau 455 năm toàn giáo hoàng Ý quốc, thì vị giáo hoàng lạ lùng này quả thực đã "sửa soạn thế giới cho lần đến cuối cùng của Cha”. Ở chỗ, trong suốt giáo triều dài 26 năm rưỡi của mình (16/10/1978 - 2/4/2005), ngài đã thực hiện 104 chuyến tông du khắp thế giới để kêu gọi chung loài người và riêng Kitô hữu "hãy mở rộng các cánh cửa cho Chúa Kitô - open wide the doors for Christ", lời ngài kêu gọi ngay trong bài giảng lễ đăng quang giáo hoàng của ngài ngày 22/10/1978. 

Thế nhưng, trong khi con ngươi văn minh tân tiến cả về vật chất lẫn nhân bản nhân quyền rất sợ bị hủy diệt bởi chính những gì mình chế tạo ra, điển hình nhất là luật cho quyền phá thai (như một hình thức tự diệt chủng), luật cho quyền cho sử dụng súng (đặc biệt ở Hoa Kỳ) để có thể khủng bố nhau bất cứ lúc nào, và sản xuất các loại vũ khí sát hại nhau, nhất là các loại khí giới sát hại hàng loạt, như bom nguyên tử và bom khinh khí v.v., họ lại sợ ngay cả Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis (Thông Điệp đầu tay của ĐTC GPII 6/1979), sợ chính Vị Cứu Tinh của họ, vì nếu họ mở cửa đón nhận Người, họ không được tự do sống hưởng thụ theo bản tính tự nhiên buông tuồng của họ, như ly dị, phá thai, đồng tính, triệt sinh v.v

Nghĩa là con người văn minh tột đỉnh ngày nay, cho mình là có một quyền lực trổi vượt, đến độ trở thành vô thần, phá hủy tất cả những gì là dấu vết thần linh theo chiều hướng Tam Điểm, để có thể tuyệt đối sống theo tự nhiên, hoàn toàn thuần nhân bản "duy ngã độc tôn", đang ở trong một tình trạng mù quáng và cứng lòng đến bất khả cứu độ: lo sợ bị hủy diệt mà vẫn sẵn sàng tự diệt, còn hơn mở cửa đón nhận Chúa Kitô. Đó mới là lý do con người văn minh ngày nay mới vô cùng đáng thương, mới "cần đến LTXC hơn", đúng như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã cho cảm nghiệm thấy, như ngài đã diễn tả trong bài giảng Lễ Cung Hiến Đền Thờ LTXC ở Balan Thứ Bảy 17/8/2002: "Thế giới ngày nay cần đến tình thương của Thiên Chúa biết bao!... Trong tình thương của Thiên Chúa thế giới mới tìm thấy hòa bình và nhân loại mới tìm thấy hạnh phúc!" (Khoản 5)

 


M
ẫu Tâm Vô Nhiễm

Thật vậy, con người tự mình càng bất khả cứu độ càng "cần đến LTXC hơn". Thế nhưng LTXC cũng bất khả cứu độ con người, nếu chính con người không tin vào LTXC: "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa! - Jesus I trust in You!", nghĩa là không chịu mở cửa đón nhận Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần là Dung Nhan Thương Xót - Misericordiae Vultus (Tên của Tông Sắc mở Năm Thánh Thương Xót của ĐTC Phanxicô ban hành ngày 11/4/2015) của Vị Thiên Chúa Vô Cùng Nhân Hậu. LTXC chính là giải pháp tối hậu và cuối cùng để cứu độ con người, như chính Chúa Giêsu đã khẳng định với Chị Thánh Faustina: "Hãy nói cho thế giới biết về tình thương của Cha; tất cả loài người hãy nhân biết tình thương khôn dò của Cha. Đó là dấu hiệu cho ngày cùng tháng tận; sau đó sẽ là ngày của công lý” (Nhật Ký khoản 848).

Nếu tự mình con người văn minh ngày nay đã trở nên bất khả cứu độ, và chính LTXC cũng bất khả cứu độ con người ngày nay, vì họ không chấp nhận LTXC, nhất định không chấp nhận Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần để được cứu độ, thì chẳng lẽ LTXC bị thảm bại trước quyền lực của thần dữ, và như thế Ơn Cứu Độ vô cùng cao quí xuất phát từ LTXC hoàn toàn trở nên vô ích và uổng phí nơi biết bao là linh hồn hư đi hay sao? Chắc chắn không thể nào có thể xẩy ra chuyện Thiên Chúa là Đấng vô cùng khôn ngoan thượng trí và toàn năng đầy yêu thương lại thua ma quỉ gian ác chỉ là tạo vật của mình! Ở chỗ nào chứ? Nếu không phải ở Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, đúng như Bí Mật Fatima (đầu phần thứ hai ngay sau thị kiến hỏa ngục) đã tiết lộ: "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu những điều Mẹ dạy được thi hành thì nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình".

Chính vì phần rỗi của các linh hồn và vận mệnh thế giới đều lệ thuộc vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria mà Mẹ Maria đã biết cách và có cách cứu một thế giới bất khả cứu độ. Bằng cách thay thế. Trước hết, Mẹ ra tay ngăn cản không để Vị Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu ra tay trừng phạt thế giới bằng "thanh gươm lửa" như 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải ngày 13/7/1917 đã thị kiến thấy ở phần thứ ba Bí Mật Fatima: "Chúng con thấy có một vị Thiên Thần cầm một lưỡi gươm cháy lửa nơi tay trái; thanh gươm chớp chớp phát ra những ngọn lửa như muốn thiêu đốt thế giới; tuy nhiên, những ngọn lửa ấy đã bị tắt mất trước ánh quang sáng ngời từ bàn tay phải của Đức Mẹ phát ra chiếu về phía vị Thiên Thần". Tuy nhiên việc Mẹ ngăn cản Thiên Chúa trừng phạt và hủy diệt loài người không phải vì Mẹ muốn bênh vực loài người tội lỗi, mà Mẹ muốn loài người được cứu bằng một cách thức rất hợp với LTXC và đã từng được LTXC thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô khổ nạn và tử giá, đó là bằng việc Mẹ tiếp tục vai trò đồng công cứu chuộc của Mẹ qua một đoàn Kitô hữu được sát tế ở dưới "một cây Thập Giá lớn" trên "ngọn núi dốc đứng".

 


Đạo Binh Thương Xót

Đoàn Kitô hữu này được 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải thị kiến ở phần ba Bí Mật Fatima cho thấy như sau: "Các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ khác đang tiến lên một ngọn núi dốc đứng, trên đỉnh có một cây Thập Giá lớn, được làm bằng những thân cây nứt nẻ như loại thân cây điên điển còn vỏ; trước khi tiến lên tới đỉnh núi, Đức Thánh Cha đã băng qua một thành phố lớn, một nửa đã bị tàn rụi, còn một nửa kia thì đang run rẩy loạng quạng lê bước với đầy những đớn đau và buồn khổ, Ngài cầu nguyện cho các linh hồn của những thi thể Ngài gặp thấy trên quãng đường đi; tiến tới đỉnh núi rồi thì khi đang quì ở dưới chân cây Thập Giá lớn, Ngài đã bị một nhóm lính bắn các đầu đạn và mũi tên đến hạ sát, cũng lần lượt bị sát hại như thế có cả các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ cùng với thành phần giáo dân ở các tầng lớp và vai trò khác nhau. Dưới hai cánh Thập Giá có hai Thiên Thần, mỗi vị cầm trong tay mình một bình nước thánh bằng pha lê để chứa đựng máu của các vị Tử Đạo và hai vị dùng máu ấy vẩy trên những linh hồn đang tìm đường đến cùng Thiên Chúa”.

Nếu thế giới tự mình bất khả cứu độ và LTXC cũng bất khả cứu độ con người không tin vào LTXC, không chấp nhận LTXC, thì đối với Mẹ Maria, mang thân phận thuần túy loài người, và với tư cách là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc với Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, Mẹ Maria đã áp dụng đức tin cứu độ của Mẹ thay cho loài người vô thần bất khả cứu độ, một đức tin "có phúc" (Luca 1:45) bù đắp tình trạng vô phúc của giòng dõi mình, một đức tin "có phúc" được biểu hiệu nơi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ "đầy ơn phúc" (Luca 1:28), một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội vào lần hiện ra thứ hai ngày 13/6/1917, Mẹ đã hứa riêng với Thiếu Nhi Lucia rằng: "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa". Sở dĩ đoàn Kitô hữu có thể leo lên được "một ngọn núi dốc đứng" để ở trên thượng đỉnh có "một cây Thập Giá lớn" họ được diễm phúc trở thành tế vật cứu độ ở "dưới chân cây Thập Giá lớn" là nhờ họ có một đức tin mãnh liệt và bất khuất, một đức tin đồng công cứu chuộc, một đức tin giống như Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, một đức tin họ được chính Mẹ "trang bị" cho để họ xứng đáng trở thành một Đạo Binh Thương Xót do chính Mẹ triệu tập ngay từ lần đầu tiên ngày 13/5/1917 Mẹ hiện ra ở Fatima 100 năm trước.

Đúng thế, Mẹ Maria hiện ra ở Fatima để làm 3 việc chính yếu, theo thứ tự thời gian, thế nhưng trước khi tiết lộ một Bí Mật Thương Xót vào lần hiện ra thứ ba ngày 13/7, và ban bố một Sứ Điệp Thương Xót vào lần hiện ra cuối cùng 13/10, Mẹ đã lập tức triệu tập và thiết lập ngay lần hiện ra đầu tiên ngày 13/5 một Đạo Binh Thương Xót, như thể thời gian gấp rút lắm rồi, không thể chần chờ nữa, khi Đức Mẹ kêu gọi 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải bấy giờ là Lucia, Phanxicô và Giaxinta "sẵn lòng dâng mình cho Thiên Chúa để chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến, như một việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại". 

Image result for three seers of fatima

 


T
ại sao vậy? Như vào lần hiện ra thứ tư ngày 19/8 Mẹ đã vừa cảnh giác vừa trách khéo rằng: "có nhiều linh hồn sa hỏa ngục bởi không có ai hy sinh cầu nguyện cho họ", nên Mẹ đã kêu gọi: "cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho tội nhân". Đạo Binh Thương Xót được Mẹ cấp tốc triệu tập và thiết lập 100 năm trước đây đúng là để "cầu nguyện thực nhiều và hy sinh cho tội nhân", một Đạo Binh Thương Xót được mở đường là cặp anh em ruột Thiếu Nhi Fatima thụ khải Phanxicô và Giaxinta: Thánh Thiếu Nhi Phanxicô chuyên "cầu nguyện thực nhiều cho tội nhân" bằng Kinh Mân Côi để đền tạ "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", và Thánh Thiếu Nhi Giaxinta chuyên "hy sinh cho tội nhân" một cách liên lỉ bằng bất cứ giá nào.

 

 

 

Đạo Binh Dàn Trận Fatima được Thánh Mẫu Thương Xót Fatima triệu tập và thiết lập

theo Thế Trận Về Nguồn kiểu Vòng Tròn như thế này:

"Thiên Chúa của chúng ta" là tâm điểm, Đấng "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" cần phải được đền tạ - Thiếu Nhi Fatima Phanxicô;

"Những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn" ngoại biên xa rời tâm điểm cần được cứu rỗi - Thiếu Nhi Fatima Giaxinta;

"Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là đường đưa con đến với Thiên Chúa" là đường kính nối ngoại biên với tâm điểm - Nữ Tu Lucia.

 

 Nghi Thức Tuyên Thệ Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ chỉ được thực hiện sau Hiệp Lễ và Lời Nguyện Kết Lễ nhưng trước Phép Lành Cuối Lễ,

vì giây phút sau hiệp lễ là giây phút Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở trong cả tâm hồn lẫn thân xác của từng TĐCTT,

Đấng đã hóa thành nhục thể trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ Maria,

đã qua Mẹ đến với chung nhân loại nơi Mầu Nhiệm Giáng Sinh

và đến với từng người nơi Mầu Nhiệm Thánh Thể,

thì mỗi người cũng phải nhờ Mẹ đến với Chúa:

"Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là đường đưa con đến cùng Thiên Chúa!"

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria chính là Điểm Hẹn cho cuộc Hội Ngộ Thần Linh giữa Thiên Chúa và những ai nhờ Mẹ đến với Chúa!

Lạy Mẹ Maria là Người Nữ đang tiến lên như Rạng Đông,/

đẹp như mặt trăng,/ rực rỡ như mặt trời,/

oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận.  

Chúng con đã ý thức được rằng:/

Đây là Thời Điểm Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới,/

để Mẹ cứu các tội nhân và ban hòa bình cho thế giới,/ sửa soạn cho cuộc tái giáng của Chúa Kitô,/ Con Mẹ. 

Chúng con cũng nghiệm thấy rằng:/

Trong Thời Điểm của mọi thời điểm,/ cùng tận của mọi tận cùng này,/

Satan sẽ dốc toàn lực hỏa ngục để tàn phá Nước Chúa trong các linh hồn,/

nhất là các linh hồn tận hiến,/ và đặc biệt là các con cái có lòng sùng kính Mẹ cách riêng.  

Chúng con vẫn tin tưởng rằng:/

Dù toàn hỏa ngục có vùng lên đi nữa,/ cũng không thể nào phá được Giáo Hội mà Chúa Kitô đã lập và ở cùng cho đến tận thế,/

trái lại,/ chiếc đầu của Satan sẽ bị dập nát dưới gót chân Người/ là những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội của Người.

Chúng con còn nghiệm thấy rằng:/

Những chi thể hèn mọn nhất trong Nhiệm Thể Giáo Hội mà Chúa Kitô dùng để đạp nát đầu Satan/

chắc chắn sẽ bị và phải bị Satan cắn tử thương/ mới có thể như Chúa Kitô toàn thắng tử thần bằng cuộc phục sinh của Người.  

Ôi lạy Mẹ,/ trên đời này còn gì vinh dự và diễm phúc cho bằng được theo Chúa Kitô,/ làm môn đệ của Người,/

nhất là được hy sinh cho Đấng đã chết và sống lại vì mình,/ Đấng mà theo nhiệm cuộc cứu chuộc,/

Thiên Chúa muốn đặt Người làm chủ tể mọi sự trên trời dưới đất,/ để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.

Bởi thế,/ xin Mẹ Đồng Công hiến dâng lên Thiên Chúa/ tất cả con người vô cùng hèn yếu của chúng con: 

Con người mà thân phận/ từ khởi thủy đã được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa,/ trong công chính và chân thật,/

con người mà bản tính hư đi theo nguyên tội/ đã được chuộc lại bằng chính Giá Máu vô cùng châu báu của Con Thiên Chúa,/

máu bởi huyết nhục trinh nguyên của Mẹ,/ con người đã lãnh nhận phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô,/

nên không còn thuộc về thế gian là vương quốc đã bị ma qủi thống trị nữa. 

Lạy Mẹ,/ từ đây,/ không phải tự chúng con sống nữa mà là chính Chúa Kitô sống trong chúng con./

Và chính vì Chúa Kitô sống trong chúng con/ mà chúng con phải sống làm sao/

để thế gian có thể nhận biết Người/ cho họ được sống đời đời,/

tức chúng con phải trở nên những chứng nhân đích thực của Người/

ở mọi nơi và trong mọi lúc,/ nhất là trong thời điểm ngàn năm thứ ba Kitô Giáo.         

Mẹ ơi,/ như Mẹ quá biết,/ cũng chính vì chúng con là giòng dõi của Mẹ,/ thành phần làm chứng cho Chúa Kitô/

mà chúng con chắc chắn chẳng những sẽ bị thần dữ tấn công/ mà còn bị thế gian ghét bỏ,/ chống đối/ bách hại nữa./

Thế nhưng,/ có hy sinh đến cùng chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Đấng đã chiến thắng thế gian,/

và mới có thể mở đường cho Mẹ là Người Nữ đang tiến lên/

oai hùng như đạo binh sắp hàng vào trận toàn thắng ngụy thần nơi các linh hồn!  

Giờ đây,/ trước nhan Mẹ và trong tay Mẹ,/ Vị Nữ Vương Mân Côi Toàn Thắng của chúng con,/

chúng con xin tuyên hứa Sống Đời Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ,/

nhất định hăng say,/ dũng cảm/ và trung thực làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong Thời Điểm Maria của Mẹ,/

bằng một lòng tuyệt đối trung thành với Giáo Hội,/ hoàn toàn tuân phục Đức Thánh Cha,/

tuân giữ tất cả mọi giáo huấn và từng giáo huấn tông truyền của Giáo Hội,/

trở nên thấp hèn và khuất kín như gót chân nơi Nhiệm Thể Giáo Hội,/ một gót chân làm mồi ngon cho thần dữ,/

nhưng cũng là dịp Chúa dùng để đạp nát đầu Satan/ cho Nước Cha muôn đời trị đến.

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ/ là nơi chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến với Thiên Chúa,/

Đấng muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới/

để làm đường cho Con Ngài lại đến trong vinh quang./   

Amen. 

48 Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ (45 TĐCTT, bao gồm cả Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh và 3 thân nhân của TĐCTT)

HIỆP SĨ - TRÁI TIM MẸ!

HIỆP SĨ - TRÁI TIM MẸ!

TRÁI TIM MẸ - TOÀN THẮNG!

 

TĐCTT - HSTTM: Trống Lệnh Lên Đường Xuất Trận!

bé tĩnh


 

DANH SÁCH HIỆP SĨ TRÁI TIM MẸ

"NHỮNG TÔNG ĐỒ CUỐI THỜI"

đáp ứng lời Mẹ kêu gọi ở La Salette 19/9/1846 và ở Fatima ngày 13/5/1917

MỞ MÀN CHO NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

CỦA NHÓM TĐCTT 8-12-2017

 

 

TĐCTT 2009: 2

(Khóa TĐCTT I)

bé tĩnh và nhỏ nga

 

TĐCTT 2011: 6

(Khóa TĐCTT II)

Huỳnh Mỹ Hạnh, Huỳnh Lâm Sum, Lê Thị Ghi, Lưu Ngọc Trinh, Nguyễn Bích Thủy, Trần Ngọc Huệ

 

TĐCTT 2012: 5

(Khóa TĐCTT III)

Hoàng Minh, Ngô Kim Phượng, Tạ Kim Em, Trần Mỹ Dung, Văn Thị Nguyệt

 

TĐCTT 2013: 6

(Khóa LTXC VII)

Huỳnh Thanh, Khổng Thị Nhàn, Mai Ngọc Dung, Nguyễn Hồng Danh, Nguyễn Vũ Thủy Tammie, Phạm Ngọc Anh

 

TĐCTT 2014: 8

(Khóa LTXC XI tháng 5 & XII tháng 7)

XI - Đức Ông Nguyễn Đức Minh;

XII - Hoàng Ngọc Tính, Ngô Thị Đại, Ngô Hồng Phúc,

Nguyễn Nancy, Nguyễn Thị Toàn, Trần An, Trần Tuyết Hồng,

 

TĐCTT 2015: 7

(Khóa LTXC XV tháng 7 & XVI tháng 9)

 XV - Lý Thị Tư, Nguyễn Thị Hồng, Phùng Thúy Phượng, Trần Ngọc Bích, Trần Thu Hà, Trịnh Thị  Hồng;

XVI - Đinh Tuyết Mai

 

TĐCTT 2016: 10

(Khóa LTXC XX)

Đinh Thị Vân, Đỗ Thị Lan, Lăng Thị Nguyệt,

Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thị Sửu, Nguyễn Minh Thế, Nguyễn Thị Thủy,

Trần Xuân Hoa, Trần Thị Nhuận, Vũ Thị Thuận

 

TĐCTT 2017: 1

(Khóa LTXC XXV)

Nguyễn Thị Hải

 

TĐCTT - Thân Nhân: 3

Lưu Kim Cúc (chị của TĐCTT Lưu Ngọc Trinh)

Văn Thị Lan (chị của TĐCTT Văn Thị Nguyệt) và phu quân

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-12-09 23:14 GMT-08:00
Subject: Re: HSTTM - Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ 8/12/2017
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên, 

Tạ ơn LTXC và TTVNNTMM (Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria) đã thực sự hiện diện và tỏ mình ra cho TĐCTT chúng ta ở Lễ Khai Mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018 của chung Nhóm TĐCTT chúng ta chiều Thứ Sáu mùng 8/12, Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017. 

Thật vậy, em hoàn toàn không ngờ là "quân số" TĐCTT đông như thế, hùng hậu như vậy v.v., hiên ngang dấn thân làm Cảm Tử Quân của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, bất chấp thần dữ, sẵn sàng trở nên Tế Vật cho LTXC vì phần rỗi vô cùng quan trọng của "những linh hồn cần đến LTXC hơn". 

"Quân số" TĐCTT là HSTTM của LTXC cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn" này chính là món quà tuyệt nhất chúng ta đã kính biếu LTXC qua TTVNNTMM. Vào ngày mùng 9/6/2018, Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, ngày thứ hai của Đại Hội TĐCTT I - 2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con, chúng ta sẽ có một đợt HSTTM nữa, đợt thứ hai, tiếp theo đợt mở màn đầu tiên hôm qua, 8/12/2017. 

Con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh, Vị Phó Tổng Linh Hướng của TĐCTT, vị đã tự động dõng dạc bắt lên lời Tuyên Thệ HSTTM mà chính cha cũng muốn gia nhập, và trước khi ra về còn tự động khuyến khích con: "Anh cứ làm đi, tôi sẽ giới thiệu với Đức Hồng Y để hợp thức hóa..." 

Em xin hết lòng cám ơn quí TĐCTT đã bất chấp mọi trở ngại rủ nhau, chở nhau, để cùng nhau tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria cho bằng được. Em xin cám ơn Anh Trần Ngọc Bích đã quay phim. Em xin cám ơn Chị Lê Thị Linh đã đãi kem sầu riêng kết thúc.

bé tĩnh