THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM THÁNH MẪU FATIMA 2017

 

TĐCTT Tham Phần Đại Hội LTXC XVII Chúa Nhật 23/4/2017

 

NỘI DUNG

Địa Điểm: Pyramid trong khuôn viên Đại Học California State University Long Beach (CSU-LB)

 Chương Trình Đại Hội: Hình Ảnh Diễn Tiến

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Cảm Nghiệm Lòng Thương Xót Chúa và Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa

Thánh Lễ Đại Trào và Bế Mạc

 

 Địa Điểm: The Walter Pyramid ở khuôn viên Đại Học California State University Long Beach (CSU LB)

 

(2 tấm hình ngay trên đây do Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ chụp)

 

 Chương Trình Đại Hội: Hình Ảnh Diễn Tiến

 

Cho tới 8 giờ sáng, tức chỉ còn 1 tiếng nữa là chính thức khai mạc đại hội, thế mà phíá cánh phải của lễ đài và phía cuối đối diễn lễ đài cũng như ở lòng chảo The Walter Pyramid này vẫn còn thưa thớt

Đoàn rước khai mạc đang sửa soạn từ cuối tiến lên lễ đài khi tham dự viên đứng lên chào đón, bấy giờ là 9 giờ mà vẫn còn chua7 chật kín, cho tới gần 10 giờ sau 3-4 lần kêu gọi trả lại vé dư

(ba tấm hình vũ khúc xanh đỏ và vai Đức Mẹ trên đây do Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ)

Cha Nguyễn Khắc Hy, SS, giảng thuyết 2 đề tài,

Đề tài thứ nhất: "Sứ Điệp Fatima và Tương Lai Nhân Loại", tromg đó ngài nhấn mạnh đến câu chính yêu của Fatima là "Thiên Chúa đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi",

theo ngài, là vì nhân loại không tin vào Thiên Chúa, tội không tin, theo Thánh ký Gioan, là một tội bao gồm tất cả mọi tội,

và vì không tin nên con người đã sống vô thần từ triết lý đến l;uật pháp, văn hóa và xã hội.

Đề tài thứ hai: Mẹ Maria với tin Mừng Sự Sống.

ngài đã căn cứ vào 3 biến cố trong đời Đức Mẹ là truyền tin và sinh con (1), thăm viếng (2) và dưới chân Thánh Giá (3) để nói về tin mừng sự sống hoàn toàn phản lại với văn hóa sự chết ngày nay.

văn nghệ xen kẻ bằng một bản thánh ca của một giọng ca nữ chuyên nghiệp được mời

Vị linh mục trẻ Dòng Chúa Cứu Thế ở VN sang, vừa là nhạc sĩ vừa là ca sĩ, hát biểu diễn bài của chính mình sáng tác

Đức Cha Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục Chính Tòa GP Kontum, về hưu năm 2015, giảng thuyết nửa tiếng về đề tài LTXC trong Thế Giới Hôm Nay, trong đó,

ngài đã mở đầu bằng mấy câu đối đáp mở đầu nghi thức rửa tội cho trẻ em khi cha mẹ thưa muốn xin được rửa tội nhờ đó đứa con được sự sống đời đời,

rồi ngài định nghĩa sự sống đời đời theo Thánh Gioan 17:3 là nhận biết Cha Thiên Chúa duy nhất chân thật và Đấng Kitô Cha Sai

và ngài phân tích ai cũng có đức tin ở một Đấng Tối Cao nào đó, nhưng đức tin của Kitô hữu khác ở chỗ Vị Thiên Chúa Tối cao đó là "cha", duy nhất chân thật, và Đấng Kitô Ngài sai v.v.

văn nghệ xen kẻ bằng một bản thánh ca của một giọng ca nữ chuyên nghiệp khác (mới trở lại năm ngoái) được mời

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương: Cảm Nghiệm Lòng Thương Xót Chúa và Cử Hành Lòng Thương Xót Chúa

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-04-20 21:43 GMT-07:00
Subject: Tham Dự Đại Hội LTXC Long Beach CA XVII 2017
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX 

Quí TĐCTT chí thiết trong LTXC của em,

 

Năm nay là năm đầu tiên Nhóm TĐCTT chúng ta được Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR, Trưởng Ban tổ chức Đại Hội LTXC mời đóng góp một 1/2 tiếng ở mục: Khấn LTXC và Cảm Nghiệm Hồng Ân, sau bài nói của Cha Nguyễn Phi Long 1/2 tiếng về đề tài LTXC nơi Đức Mẹ Fatima.

 

Ngoài Cha Phi Long còn có Cha Nguyễn Khắc Hy, SS (Society of Sulpice) Hội Thừa Sai Xuân Bích, 2 đề tài vào buổi sáng: Sứ Điệp Fatima và Tương Lai Nhân Loại (1) và Mẹ Maria với Tin Mừng Sự Sống (2). Giữa hai bài của Cha Hy ban sáng là bài của Đức Cha Hoàng Đức Oanh: LTXC trong Thế Giới Hôm Nay.

 

Sau mục của chúng ta là Thánh Lễ Đại Trào do Đức Cha Oanh chủ tế và giảng thuyết vào lúc 2 giờ chiều. 3:45 pm Chầu Thánh Thể và Nghi Thức Chữa Lành. 6:00 pm bế mạc. Khai mạc vào lúc 9 giờ sáng. Tuy nhiên, từ 8 giờ đã có mục Cầu Nguyện và Ca Ngợi.

 

Riêng mục của Nhóm TĐCTT chúng ta bao gồm hai phần: phần đầu là chia sẻ Cảm Nghiệm Hồng Ân và phần sau là Khấn LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót, mỗi phần 15 phút. Em sẽ làm MC cho mục 1/2 tiếng này của chúng ta, và em xin tạm phác họa thứ tự như sau:

 

2 phút hát khai mạc 1 bài về LTXC (tùy Ban Thánh Ca chọn bài quen để hát chung: Bao La Tình Chúa hay Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa v.v.)

5 phút chia sẻ 1Chị Huỳnh Mỹ Hạnh (xin cho biết đề tài để em giới thiệu và dẫn nhập)

5 phút chia sẻ 2Chị Mai Ngọc Dung  (xin cho biết đề tài để em giới thiệu và dẫn nhập)

5 phút chia sẻ 3: bé tĩnh rất vắn gọn về Niềm Vui Thương Xót nơi Nhóm TĐCTT ở 2 biến cố đặc biệt trong Năm Thánh Thương Xót 2016

13 phút Chuỗi Kinh Thương Xót (riêng về Chuỗi Kinh Thương Xót xin lưu ý những điều sau đây:)

  * Quì hết trên sân khấu, nhưng quì chéo từ hai bên sân khấu hướng vào Tấm Ảnh LTXC ở tâm điểm trên sân khấu, tránh quay lưng và mông xuống dưới.

  * Đọc theo lời kinh phổ thông chung chung chứ đừng theo lời kinh đã được điều chỉnh ở một số chi tiết của chúng ta. 

  * Cũng làm cử điệu giơ tay lên khi đọc câu Lạy Cha Hằng Hữu... và đấm ngực khi đọc "... Xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới".

  * Trước mỗi chục có một ý nguyện (xin xem bản đính kèm) được chia đọc như sau:

    1- Chị Mai Chinh, 2- Anh Huỳnh Lâm Sum; 3- Chị Đinh Tuyết Mai, 4- Anh Nguyễn Việt Phát, 5- Nhỏ Nga

  * Kết Chuỗi Thương Xót bằng bài Ca Vịnh Ngợi Khen: "Hồn tôi lên tiếng ngợi khen Chúa" của Hải Linh

  * Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ tiếp tục ở bên dưới để chụp hình những diễn tiến trong nửa tiếng do chúng ta đảm trách.

 

Bắt đầu được lái xe vào qua cổng lúc 7 giờ sáng. Chính Cha Dũng và Ban Tổ Chức đến 7 giờ cũng mới được vào. Vé sẽ được phát bởi người của nơi tổ chức của không phải bởi ban tổ chức. Bởi thế, theo em, chúng ta nên đến vào lúc 7 giờ sáng. Tại sao? Xin thưa, là vì:

 

1- Chúng ta không phải chờ lâu với hàng xe rất dài trước mặt đang chờ vào qua cổng.

2- Chúng ta sẽ có chỗ đậu xe thuận lợi, không cần phải xin vé để đậu xe gần như ban tổ chức.

3- Chúng ta chắc chắn có vé tham dự, chứ không phải về khi không còn vé như năm nào cũng xẩy ra cho người đến muộn.

4- Chúng ta vì đến sớm nên có thể ngồi chung với nhau một nơi thay vì ngồi cách xa nhau, và vì ngồi gần nhau nên khi lên sân khấu một loạt sẽ đều và đẹp.

 

Xin nhớ mặc áo đồng phục mầu Trắng Phục Sinh và đeo huy hiệu TĐCTT nhé. 

 

Chúng ta cũng sẽ ôn lại những chi tiết trong email này vào Ngày Tĩnh Tâm dọn mừng LTXC Thứ Bày 22/4/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con nhé.

 

Xin Thánh Faustina và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cùng tham dự và phụ diễn với TĐCTT chúng ta trong Đại Hội LTXC XVII 2017 cuồi tuần này, Chúa Nhật 23/4/2017.

 

bé tĩnh 

 

Từng đợt anh chị em TĐCTT tiến tới The Walter Pyramid và được em chực từ 7:15 tới 8:30 sáng ngay cửa vào để chào đón và dẫn vào cùng một chỗ

 

Chị Nguyễn Kim Ánh, TĐCTT III - 2011 TGP Philadelphia PA, người mặc áo đỏ ngồi bên chồng ở đầu hàng 3 từ dưới tính lên

3 TĐCTT từ TGP Illinois là Bà Chị Lê Thị Dung (Khóa XI), Chị con Kiều Thu (Khóa XI) và chồng là Nguyễn Don (Khóa XVI), ngồi cùng section, phía bên trên

Chị Ninh Hợp, TĐCTT II 2011 GP San Bernadino CA; Chị Hàn Kim Bình, TĐCTT VII GP Orange; Chị Trần Chúc, TĐCTT XI - 2014 GP Orange; Chị Phạm Khánh Nancy, TĐCTT IV - 2013 GP Orange CA, và AC Linh Đạo, Cặp TĐCTT XII - 2014 GP San Bernadino

(6 TĐCTT này ngồi ở ngay giữa lòng đại hội là nơi giành cho những người già lão và khuyết tật)

AC Võ Văn Quý và Võ Kim Ngọc, Cặp TĐCTT XV - 2015 TGP Los Angeles, ngồi cùng section, phía trên

Chị Đỗ Tina, TĐCTT XIV - 2014 GP Arlington VA, ngồi đâu đấy gần nhóm.

Nhóm 6 TĐCTT do Anh Lý Minh chở đi đến muộn, hết chỗ ngồi với chung nhóm, phải đứng phía hành lang bên trên, nhưng cũng nhập bọn cử hành LTXC chung trên lễ đài.

TĐCTT Nguyễn Nancy vì đi làm nên đến muộn, hết vé, không được vào, nhưng chị cởi áo khoác ngoài ra cho thấy chiếc áo polo-shirt TĐCTT của mình, chị liền được cho vào.

Chị Trần Ngọc Phượng, TĐCTT XV - 2015 GP San Bernadino muốn đi mà không có ai chở đi từ Riverside, không ngờ có AC Linh Đạo đi.

(nếu kể thêm 13 anh chị em không đồng phục và không ngồi chung chỗ với nhóm trên đây thì tổng số TĐCTT tham dự lên tới 63-65 được biết tới)

Cặp TĐCTT Đinh Ngọc Duy và Trần Mỹ Dung

Anh TĐCTT Trần Ngọc Bìch, chuyên quay phim.

Từ trái sang phải các Chị TĐCTT Hoàng Thanh và Trần Đan

Từ trái sang phải: các Chị TĐCTT Nguyễn Ngát, Lý Nguyễn Oanh và Đinh Tuyết Mai

(6 hình chụp đặc biệt  trên đây, nhất là tấm hình ngay trên đây với kỹ thuật chuyên nghiệp, do Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ)

Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội LTXC XVII 2017,

vị đã tự động mời Nhóm TĐCTT đến đặc trách nửa giờ chia sẻ cảm nghiệm LTXC và cử hành LTXC

From: Anthony Nguyen
Date: 2017-04-04 23:20 GMT-07:00
Subject: Re: Xin góp bài
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cám ơn anh Tĩnh nhiều.
Đã bao lần đại hội LCTX, mà lực lượng của anh lại là những tông đồ của Chúa Thương Xót nữa mà chưa bao giờ hiện diện trong đại hội anh nhỉ? Có bao giờ năm nay được nhóm đến phụ trách nửa giờ khấn Lòng Chúa Thương Xót được không thưa anh? Mở đầu có thể cho vài người chia sẻ về cảm nghiệm hồng ân của Chúa Thương Xót, sau đó khấn, có thể lời nguyện và đọc chuỗi kinh TX. Khi khấn nếu cho một số anh chị em trong nhóm lên quỳ chung quanh khán đài đọc chuỗi kinh cũng hay. Hay anh có format nào khác anh cho biết nhé. Thời lượng trong vòng 1/2 giờ.  
Mong đây là thánh ý Chúa muốn.
Cám ơn anh. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho anh.
dũng cssr

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-04-05 21:04 GMT-07:00
Subject: Re: Xin góp bài
To: Anthony Nguyen <anthony04nguyen@yahoo.com>
Cha Dũng kính,

Trước hết con xin lỗi cha vì hơi chậm trễ trả lời cha. Hôm nay con bận quá. Sáng nay dịch xong bài giáo lý của ĐTC và gửi đi vào lúc 10 giờ thì con xuống Orange County cho tới gần 8 giờ tối mới về đến nhà. 

Trong thời gian ở dưới Orange County, con có dịp gặp được mấy chục anh chị em Nhóm TĐCTT và đã cho các anh chị ấy biết ý offer của cha trong dịp Đại Hội LTXC CN 23/4/2017 sắp tới đây. Tất cả đều đồng ý đáp lời mời của cha, và sẽ theo format cha nêu lên: chia sẻ một chút về cảm nghiệm "LTXC trong hồn tôi" khoảng 15 phút, sau đó lần chuỗi thương xót. Chúng con sẽ mặc đồng phục TĐCTT mầu trắng phục sinh. 

Chúng con sẽ cố gắng cha nhé. Được cha cho hợp tác để tôn kính LTXC thật là một vinh hạnh cho chúng con. Xin cha cầu cho chúng con được xứng đáng nhé. Vậy chúng con có phải báo cho cha biết bao nhiêu người muốn tham dự để cha gửi vé hay giữ vé cho hay chăng?

con tĩnh

 

From: Rev. Anthony, CSsR <anthony04nguyen@yahoo.com>
Date: 2017-04-05 22:54 GMT-07:00
Subject: Re: Xin góp bài
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Ta on Chua va cam on anh Tinh va quy anh chi trong nhom TDCTT nhieu lam. Day that la hong phuc Chua ban cho dai hoi. Khi co chuong trinh chi tiet, em se cho anh va quy anh chi biet gio cu the nhe. 
Cam on anh Tinh va quy anh chi that nhieu.
Nguyen Chua chuc lanh cho anh va quy anh chi. 
dung cssr

Cha Nguyễn Phi Long, Giám Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại, kiêm Linh Hướng Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX,
đang đi theo ngay sau Kiệu Thánh Tượng Mẹ Fatima và đoàn rước tiến về lễ đài trong khi thức khai mạc,
một trong 3 vị giảng thuyết cho Đại Hội LTXC XVII 2017, với đề tài LTXC nơi Đức Mẹ Fatima bằng ATM card,
khi đi ngang qua chổ của Nhóm TĐCTT, em cười rồi cúi đầu chào ngài và ngài đã ghé tới bắt tay em khi trông thấy em.

(3 tấm hình ngay trên đây do Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ chụp)

Sau bài thuyết giảng của Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, và trước Thánh Lễ Đại Trào, Nhóm TĐCTT bắt đầu tiến tới bên hông lễ đài để sửa soạn cho mục 1/2 tiếng được mời của mình.

Sau khi được MC trịnh trọng giới thiệu "Mục Cảm Nghiệm LTXC của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương do Anh Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh điều khiển" giới thiệu

bé tĩnh đã tiến vào lễ đài, cúi đầu chào Ảnh LTXC giữa lễ đài rồi quay xuống cộng đồng đại diện Nhóm TĐCTT kính chào Đức Cha, quí cha, quí tu sĩ nam nữ và cộng đồng dân Chúa,

sau đó ngỏ lời cám ơn cha trưởng ban tổ chức Nguyễn Quốc Dũng đã cho Nhóm TĐCTT lần đầu tiên được tham phần vào chương trình của Đại Hội LTXC XVII 2017 Năm Thánh Mẫu Fatima

đồng thời nói ngay đến 2 phần của nửa tiếng đặc trách: chia sẻ cảm nghiệm LTXC và cử hành LTXC.

Bé tĩnh trước hết đã làm MC giới thiệu trong 2 câu bài chia sẻ "thực thi Lời Chúa bằng việc sống với LTXC" của Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, dài 11 phút 30 giây

và sau đó giới thiệu cũng bằng 2 câu bài chia sẻ "nhờ Mẹ và qua Mẹ, LTXC đã biến đổi con" của Chị Mai Ngọc Dung, dài 7 phút.

Vì đã quá 3 phút 30 giây phần chia sẻ chỉ được 15 phút (đáng lẽ 3 bài mỗi bài 5 phút) nên bài chia sẻ về Niềm Vui Thương Xót của bé tĩnh thay cho chung Nhóm TĐCTT đã được tự động bãi bỏ.

Ngoài ra, phần đọc 5 lời nguyện trước mỗi chục Kinh Thương Xót cũng bỏ luôn cho kịp giờ. Còn nữa, 3 kinh mở đầu Chuỗi Thương Xót cũng chỉ đọc Kinh Tin Kính mà thôi.

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT 50 anh chị em đồng phục chúng con hằng ngày cử hành LTXC vào lúc 3 giờ chiều (bình thường) cho tới 3:45, từ ngày 1/1/2015, Năm Đời Thánh Hiến,

lần đầu tiên đã cùng nhau công khai cử hành LTXC trước một Đại Hội LTXC cả 5 ngàn người tham dự bấy giờ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung qua truyền hình trực tuyến.

Không ngờ, thời gian ngắn ngủi này của Nhóm TĐCTT đã tác động một số tâm hồn, đến rơi lệ, và trên đường ra xe, quí cha và quí sơ đã tự động lên tiếng khen tặng: ngắn gọn, cô đọng, sâu sắc!

 

TĐCTT Nguyễn Hồng Danh, Khóa VII 2013 GP Orange CA, và TĐCTT Bùi Xuân Hồng, Khóa IV 2012 TGP Los Angeles

TĐCTT Lê Thị Ghi, Khóa II 2011 GP Orange CA

4 TĐCTT từ ngoài vào trong là Quí Chị Nguyễn Hồng, Phạm Ngọc Anh, Đinh Tuyết Mai, và Anh Trần Ngọc Bích

từ ngoài vào trong là quí chị; Lưu Ngọc Trinh, Nguyễn Tâm Huệ, Trần Mỹ Dung và Nguyễn Vũ Thủy Tammie

(bốn tấm hình được ghi chú tên từng TĐCTT trên đây do Chị Mai Chinh chụp từ truyền hình trực tuyến cùng ngày)

(3 tấm hình lớn chụp cảnh TĐCTT đang cử hành LTXC trên lễ đài là do Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ chụp)

Kết thúc nửa tiếng chia sẻ Cảm Nghiệm LTXC và Cử Hành LTXC do TĐCTT phụ diễn trong Đại Hội LTXC XVII 23/4/2017,

lợi dụng thời gian nhóm từ từ di chuyển từ lễ đài xuống và về chỗ của mình, bé tĩnh đã ngỏ lời cùng cộng đồng Dân Chúa lúc bấy giờ về câu kết thúc phần 2 của Bí Mật Fatima để

xin tất cả mọi người hiện diện cùng hô 3 lần 'TRÁI TIM MẸ - TOÀN THẮNG" trên quê hương đất nước Việt Nam,

như Mẹ đã thực hiện ở Balan và Đông Âu vào cuối thập niên 1980 và ở Nước Nga ngày 25/12/1991.

 

Thánh Lễ Đại Trào và Bế Mạc

 

Thánh Lễ có Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó TLH Nhóm TĐCTT đồng tế, Đức Cha Hoàng Đức Oanh chủ tế và giảng lễ.

Vũ phụng vụ

Dâng của lễ

(Hai tấm hình dâng Mình Máu Thánh Chúa sau Truyền Phép do Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ)

Hiệp lễ

Lễ xong, chúc anh chị em ra đi loan truyền LTXC

Hẹn tái ngộ vào Chúa Nhật Lễ LTXC ngày 8/4/2018

 

 

Xin mời xem thêm hình ảnh diễn tiến chương trình đại hội ở cái link sau đây:

                                                                                https://www.flickr.com/photos/vietcatholic/33401288124/in/album-72157683004475995/

Xin mời xem lại mục của Nhóm TĐCTT sau đây

Đoạn Video Clip TĐCTT chia sẻ cảm nghiệm LTXC và cử hành LTXC tại Đại Hội LTXC XVII Chúa Nhật Lễ LTXC 23/4/2017 ở Long Beach California

 

From: Anthony Nguyen 
Date: 2017-04-27 11:18 GMT-07:00
Subject: Re: Xin góp bài
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Kính anh Tĩnh và nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương,
Em chân thành cám ơn anh Tĩnh và nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương rất nhiều đã đến đem ân phúc của Chúa đến cho Đại hội. Quý anh chị quả là món quà thật quý Chúa ban Giáo hội và cách riêng cho Đại hội. Sự hiện diện của quý anh chị trong đại hội, qua giờ chia sẻ và khấn Lòng Chúa Thương Xót của quý anh chị thật tuyệt đẹp và linh thánh lắm lắm. Em cũng xin lỗi quý anh chị vì gặp lúc thời giờ eo hẹp lại còn nghe "tin dữ" nhóm "còn đến 4 người chia sẻ nữa" làm em bối rối dẫn đến làm quý anh chị cũng bối rối theo. Kết cuộc không phải "tin dữ" mà là tin vui khi quý anh chị hoàn thành giờ chia sẻ và khấn đúng như những gì mong đợi. Tạ ơn Chúa và cám ơn quý anh chị.
Xin Chúa chúc lành cho quý anh chị em và những công việc tốt lành quý anh chị em đang làm cho cộng đoàn dân Chúa.
lm. anton nguyễn quốc dũng cssr

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-04-25 12:10 GMT-07:00
Subject: Re: Xin góp bài
To: "Rev. Anthony, CSsR"

Cha Dũng ơi,
 

Con tính để mấy hôm nữa mới email cho cha, vì bây giờ cha đang mệt và bận sau biến cố trọng đại nhất trong cả một năm của cha đó là Đại Hội Suy Tôn LTXC. 

Tuy nhiên, vì cuối tuần này con ở Houston để phục vụ Khóa LTXC XXIII, có Cha Phi Long giảng huấn nữa, vì ngài là linh hướng của Nhóm TĐCTT ở đó, nên con xin phép được email cha sớm hơn, kẻo con quên thì con cảm thấy áy náy lắm. 

Mục đích con viết gửi email này đến cha là để chân thành và hết lòng cám ơn cha đã cho Nhóm TĐCTT mới mẻ và nhỏ bé chúng con được tham phần một chút xíu và lần đầu tiên vào Đại Hội Suy Tôn LTXC của phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại lần thứ 17 trong Năm Thánh Mẫu Fatima bách niên 2017. 

Riêng chúng con cảm thấy rất vinh dự và đã cố gắng bảo nhau dọn mình cho xứng đáng để làm sao cho LTXC tỏ mình ra cho chúng con và qua chúng con trong mục cha tin tưởng ủy thác cho chúng con lần đầu tiên đảm trách. Tuy nhiên, vì là vinh dự nên không biết chúng con đã đáp ứng được phần nào cái vinh dự ấy hay chăng? Nếu có điều gì sơ xuất ngoài ý muốn, xin cha thông cảm bỏ qua cho chúng con và vui lòng chỉ bảo cho chúng con nhé.  

Xin Thiên Chúa là Cha giầu lòng xót thương và là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp một cách cân xứng và dồi dào cho tất cả những gì cha cùng với ban tổ chức và tình nguyện viên cộng tác với cha thực hiện Đại Hội Suy Tôn LTXC hằng năm như năm 2017 này, bằng cách làm cho cha và cộng tác viên của cha càng ngày càng cảm nghiệm thấy LTXC hơn, như một Niềm Vui Thương Xót vô cùng bất tận cho cuộc hành trình đức tin trần thế của mình. 

Xin cha thương cầu cho chúng con. 

Đại diện Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2017-04-21 14:25 GMT-07:00
Subject: Re: Đề tài chia sẻ
To: tdctt+managers@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

 

Cám ơn Chị Mai Ngọc Dung đã gửi cho em đề tài chị sẽ chia sẻ trong Đại Hội LTXC vào Chúa Nhật 23/4/2017, trước cả 5 ngàn người và truyền hình khắp thế giới.

 

Cám ơn chị cũng đã gọi hỏi em về 2 vấn đề, Ngày Tĩnh Tâm mai của TĐCTT Nam CA chị có cần tham dự hay chăng, em nói rằng không, vì em biết Anh Hóa và chị có người con trai duy nhất cần phải thay nhau chăm sóc, không thể bỏ đi cả hai, người con trai mà nhờ đó chị đã từ Đạo Cao Đài trở lại làm con cái Chúa trong Giáo Hội Công giáo.

 

Vấn đề thứ hai chị hỏi là khi nói trong Đại Hội LTXC như thế thì xưng hô làm sao, em đã đề nghị, và chính em cũng sẽ làm như thế, là chúng ta cứ xưng "con", dù đa số trong thành phần cử tọa là giáo dân, nhưng cũng có các đấng nữa, bao gồm Đức Cha, nhiều cha và tu sĩ nam nữ. Vả lại, Chúa Giêsu còn làm con nhân loại thì chúng ta làm con anh chị em của mình có sao đâu! Càng khiêm nhượng càng được cảm tình của thính giả, nhỡ có bất toàn cách nào hay chút nào họ cũng dễ dàng bỏ qua cho mình.

 

Chúc chị được tràn đầy Niềm Vui Thương Xót để chia sẻ những truyện thật của đời chị, chia sẻ việc tỏ mình ra cho chị của LTXC nhé.

 

Việc chọn người chia sẻ, như quí anh chị biết, nhất là quí anh chị đã tham dự lần viếng xác và cầu nguyện cho con trai Chị Lý Nguyễn Oanh qua đời ở Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô ngày 5/4/2017, là em đã kêu gọi trên 40 anh chị em bấy giờ lúc em chính thức thông báo về việc Cha Dũng mời chung nhóm tham dự Đại Hội LTXC XVII tới đây. Bấy giờ chỉ có một mình chị Huỳnh Mỹ Hạnh giơ tay liền lập tức, rồi sau đó dù em có hỏi mấy lần nữa cũng không ai xung phong. Tuy nhiên, ngay sau lễ an táng của cháu Lý Anh Dũng cũng tại cùng địa điểm hôm 6/4, có mấy chị thuộc tiểu nhóm 2 đã đến nói với em rằng Chị Mai Ngọc Dung sẽ chia sẻ. 

 

Sở dĩ em cũng có một chút chia sẻ là vì với tư cách chung nhóm và về nhóm, nên đề tài em chia sẻ liên quan đến chung nhóm, đến hai hoạt động của nhóm đã thực sự rất impressed em cho tới nay, đó là chuyến phục vụ tĩnh tâm ở Hawaii 5/2016 và chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 9-10/2016, cả hai chuyến đi đều trong Năm Thánh Thương Xót, và những ai tham gia, chứ không riêng gì em, không tất cả thì hầu hết hay đa số, đều cảm thấy một Niềm Vui Thương Xót hết sức lạ lùng, khiến riêng em càng cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết và dấn thân hơn bao giờ hết cho LTXC.

 

Nếu ngày 2/4/2011, Nhóm TĐCTT 8 người kể như ra mắt cộng đồng dân Chúa ở GP Orange tại Trung Tâm Công Giáo qua Ngày Tia Sáng Từ Balan Ngày Tia Sáng Từ Balan của Nhóm TĐCTT, thì lần này, qua Đại Hội LTXC XVII - 2017, hoàn toàn bất ngờ, do được mời chứ không phải chúng ta đã cố gắng vận động hay tranh giành gì, có thể được coi như Nhóm TĐCTT gián tiếp ra mắt thế giới nói chung (qua truyền hình) và cộng đồng Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ nói riêng, qua thành phần ở các nơi về tham dự tại chỗ, trong đó bao gồm cả 3 TĐCTT chúng ta từ TGP Detroit Illinois là Bà Chị Lê Thị Dung (Khóa XI), Chị con Kiều Thu (Khóa XI) và chồng là Nguyễn Don (Khóa XVI).

Xin Mẹ Maria giúp Nhóm TĐCTT chúng ta luôn làm sao trở thành một nơi xứng đáng để cho LTXC tỏ mình ra. Amen.

 

hẹn gặp quí anh chị ngày mai nhé.

 

bé tĩnh