THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TĐCTT - Các Cuộc Hội Ngộ trong Năm 2014

 

 

Tháng 12: Ngày 11 - Hội Ngộ Mừng Giáng Sinh

 

Cử Hành Chuỗi Kinh Thương Xót Mừng Giáng Sinh

Trưng bày hội trường mừng Giáng Sinh

Chút Quà Giáng Sinh của bé tĩnh nhỏ nga trao tặng TĐCTT

Hát Mừng Giáng Sinh

(Cha Đức Minh, tân Phó TLH NHóm TĐCTT, chúc mừng Giáng Sinh TĐCTT)

Tiệc Mừng Giáng Sinh

Văn Nghệ Giáng Sinh

Quà tặng Giáng Sinh

bé tĩnh nhỏ nga tặng quà Giáng Sinh cho từng TĐCTT tham dự

bé tĩnh nhỏ nga bị đánh úp lần đầu tiên với một cặp quà vali

vì cặp bé nhỏ này hay đi các nơi giúp Khóa LTXC,

trong khi cả 2 đều có những chiếc vali "cựu ước",

như chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 24/4 - 5/5/2014 cho thấy,

và đã bị lọt vào mắt nâu của chị Thủ Quĩ Bùi Xuân Hồng cùng hành hương.

Cặp va li "tân ước" này từ đó đã được cặp bé nhỏ này sử dụng liên tục cho tới nay,

nhất là trong những Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 & 2018

và những chuyến Hành Hương 2017 & 2019.

 

 

Tháng 11: Ngày 5 - Hội Ngộ Nhóm TĐCTT TGP Los Angeles

(lần đầu tiên hội ngộ tiểu nhóm)

 

 

 

Tháng 8/2014: Ngày 21 - Hội Ngộ định kỳ trong năm

 

 

 

 

Tháng 8/2014: Ngày 16 - Hội Ngộ Tĩnh Tâm với Liên Đoàn TĐF TGP LA ở Van Nuys

(11 TĐCTT - bao gồm cả bé tĩnh, nhở nga và chị Nguyễn Ngọc Anh vốn đã là TĐF,

tham dự 2 ngày tĩnh tâm về Mẹ Fatima ở GX Thánh Tâm Van Nuys TGP Los Angeles, và 8 tuyên hứa làm TĐF của Mẹ.

Bé tĩnh host cuộc tĩnh tâm này và cùng với cha linh hướng Lê Hồng Thái, Linh Hướng LĐ TĐF TGP LA, con của Cha Phạm Ngọc Tuấn, nói về các đề tài cốt lõi về Fatima)

(từ phải sang trái: Chị Mỹ Hạnh, Anh Lâm Sum, Anh Văn Hóa, Chị Kim Em, Chị Văn Nguyệt, Chị Hoàng Minh, Chị Thị Toàn, Anh Hoàng Tính - 8 TĐCTT tân TĐF)

 

 

 

Tháng 8/2014: Ngày 8

 Hội Ngộ Ngày Thánh Mẫu

 

(Đây là cuộc hội ngộ đầu tiên của TĐCTT ở Ngày Thánh Mẫu, bao gồm các nơi: Houston TX, Seattle WA, Philadelphia PA, nhất là Nam California.

Ngày Thánh Mẫu thứ 2 TĐCTT qui tụ lại ở Ngày Thánh Mẫu này là năm 2017, đông gấp 6 lần,

nhưng lần nào cũng sau chuyến Hành Hương: đều vào trước đó 3 tháng Tháng 4-5/2014 và 5/2017)

 

Thánh Lễ: Cha Đức Minh, PTLH, giảng lễ - Cha Hà Đăng Đoàn, LH TD0CTT TGP Philadelphia PA, chủ tế

Cha Nguyễn Ngọc Thụ, Chủ Tịch CĐCGVN TGP Galveston-Houston TX, vị đã mở cửa đón nhận Nhóm TĐCTT từ 2013.

 

 

 

 

Tháng 5/2014: Ngày 22

 Hội Ngộ mừng kỷ niệm thụ phong linh mục quí cha linh hướng

 

(hình ảnh về chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 24/4 - 5/5/2014)

(Phòng của Chị Thánh Faustina ở Dòng Chị Em Mẹ Thương Xót Krakow Balan)

 

 

Tháng 4/2014: Ngày 10 - Hội Ngộ định kỳ trong năm

 

IMG_05349.MOV

 

Tháng 2/2014: Ngày 6 - Hội Ngộ ở Saint Patrick

 

 

Tháng 1/2014: Ngày 2 - Hội Ngộ Mừng Xuân

 

 

(Mừng kỷ niệm thành hôn AC Hoàng Quang - Kim Anh, cả 2 thuộc Khóa LTXC VIII - 2013)