THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

 

NHÓM TĐCTT ĐƯỢC GIÁO QUYỀN GIÁO PHẬN ORANGE CALIFORNIA CÔNG NHẬN

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-07-21 8:53 GMT-07:00
Subject: NHÓM TĐCTT ĐÃ ĐƯỢC GP ORANGE CÔNG NHẬN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX                 

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

 

Hôm nay, Thứ Bảy ngày 21/7/2018, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của Giáo Hội, em xin trân trọng và hân hoan kính báo đến Quí Cha Linh Hướng và Quí AC TĐCTT là Giáo Phận Orange đã công nhận Nhóm TĐCTT chúng ta rồi.

 

Thật vậy, em vừa nhận được văn thư hồi đáp của GP Orange hôm qua, Thứ Sáu ngày 20/7/2018, được ký bởi Đức Ông Stephen S. Doktorczyk, J.C.D, Tổng Đại Diện của Giáo Phận Orange. Trong văn thư đề ngày 17/7/2018, ở đoạn 3 trong 5 đoạn, ngài đã viết như sau:

 

"The Viet Apostolate of Divine Mercy, a private association, is recognized in the Church as it meets the requirements outlined in the Code of Canon Law - Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương, một hội đoàn tư, được công nhận trong Giáo Hội vì hội đủ các đòi hỏi theo Giáo Luật".

 

Em xin diễn giải thêm một chút về câu công nhận chính yếu trên đây như thế này:

 

1- Trước hết, danh xưng Nhóm TĐCTT theo tiếng Việt mà trước đây em chuyển dịch sang tiếng Mỹ là The Apostles of Merciful God, như trong thư đề ngày 22/10/2013 khi em bắt đầu xin Giáo Phận Orange hợp thức hóa Nhóm TĐCTT. Tuy nhiên, trong thư đề ngày 8/2/2018, trong đó bao gồm cả chữ ký của cả Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc Tuấn và Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh, khi em xin Giáo Phận Orange tái xét về trường hợp của Nhóm TĐCTT đã được em xin hợp thức hóa từ ngày 22/10/2013, Đức Ông Nguyễn Đức Minh của chúng ta đề nghị nên sử dụng danh xưng Nhóm TĐCTT chính thức theo kiểu Mỹ là The Apostolate of Divine Mercy. Tuy nhiên, danh xưng tiếng Mỹ này lại trùng với nhiều hội đoàn khác trên thế giới, như em đã nghiên cứu thấy trên google. Bởi thế, Đức Ông đề nghị thêm chữ Viet vào, thành The Viet Apostolate of Divine Mercy.

 

2- Sau nữa, Nhóm TĐCTT được văn thư xác nhận là "a private association - một hội đoàn tư", lý do chính yếu là bởi vì hội đoàn của chúng ta không phải do chính Giáo Phận hay Đấng Bản Quyền địa phương thành lập vì nhu cầu của Giáo Phận và cho lợi ích trong Giáo Phận, như Giáo Luật khoản 301 qui định.

 

3- Sau hết, Nhóm TĐCTT sở dĩ được "recognized in the Church - công nhận trong Giáo Hội" vì đã "hội đủ các đòi hỏi theo Giáo Luật", ở khoản được văn thư công nhận trích dẫn đó là khoản 299, trong đó, ở tiết 2 của khoản này xếp Nhóm TĐCTT "là một hội đoàn tư", và ở tiết 3, Nhóm TĐCTT có điều lệ đàng hoàng, liên quan đến mục đích, ơn gọi, sứ vụ, hoạt động chung và sinh hoạt riêng của nhóm, và điều lệ đó đã được thẩm quyền Giáo Hội địa phương duyệt xét kỹ lưỡng trước khi công nhận. Nhóm TĐCTT thực sự đã nộp Bản Qui Lệ - Customary cho GP Orange từ khi đệ trình văn thư xin Giáo Phận này hợp thức hóa vào ngày 22/10/2013, và đã được ĐGM Kevin W. Vann hồi đáp trong văn thư trả lời đề ngày 6/11/2013 như sau: "Before I can give any official recognition of your group I need to do some canonical and theological consultation / Trước khi tôi có thể chính thức công nhận nhóm của anh, tôi cần thực hiện việc tham vấn về giáo luật và thần học". Việc tham vấn đã được kết thúc bằng buổi phỏng vấn em tại chính văn phòng của Giáo Phận ngày 30/5/2018.

 

Magnificat. Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng ta món quà vô cùng quí báu này ngay sau Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động (8-10/6/2018). Việc Giáo Quyền địa phương là Giáo Phận Orange, một giáo phận đông người Việt Công giáo nhất hải ngoại, công nhận chẳng những là một vinh dự cho Nhóm TĐCTT chúng ta, mà còn là một bảo chứng cho chúng ta an tâm rằng chúng ta quả thật đã đi đúng đường hướng của Giáo Hội rồi đó, và Nhóm TĐCTT rất hợp với Thời Điểm Thương Xót hiện nay - Việc chúng ta đã đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngay từ đầu vào năm 2008, đúng 10 năm trước đây, thật là chính xác, thích đáng và khẩn trương hiện nay.

 

Theo lịch trình 3 năm, từ Đại Hội lần I-2018 ở California đến Đại Hội lần II-2021 ở Virginia, như em đã phác họa và công khai loan báo về 3 giai đoạn, ở chính đại hội vừa rồi cũng như qua email chung: giai đoạn 1 là chờ được Giáo Quyền công nhận - đã vừa xong; giai đoạn 2 là, sau khi được Giáo Quyền công nhận, em sẽ xin cho Nhóm TĐCTT trở thành một thực thể pháp nhân (legal entity) bất vụ lợi / non-profit organization với tiểu bang California; giai đoạn 3, sau khi được chính quyền tiểu bang công nhận, chúng ta bắt đầu giai đoạn thành lập cơ sở hoạt động cho Nhóm TĐCTT, được gọi là Trung Tâm LTXC ở GP Orange, một dự án em đã tự nhiên được tác động mong ước từ Năm Thánh Thương Xót 2016, và với tính cách của một thực thể pháp nhân bất vụ lợi, Nhóm TĐCTT chúng ta có thể ngỏ lời xin các đại ân nhân hay mạnh thường quân đóng góp cho dự án Trung Tâm LTXC này.

 

Giờ đây, việc ngay trước mắt chúng ta là Nhóm TĐCTT chúng ta phải tổ chức một Ngày Mừng Tạ Ơn thật long trọng, bao gồm cả Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Mừng. 

 

Thời điểm tổ chức Ngày Mừng Tạ Ơn này được dự tính vào Thứ Bảy 11/8/2018, ngày mà trước kia em đã booked Brothers of Saint Patrick để mừng tân TĐCTT, nhưng rồi em đã hủy bỏ ngay sau khi chúng ta chính thức bãi Khóa LTXC XXX. 

 

Địa điểm tổ chức Ngày Mừng Tạ Ơn này có thể là tại Căn Phòng / Hall ở ngay khu Tiểu Sài Gòn là Del Amo Mobile Home Park - 9702 Bolsa Avenue, Westminster CA 92683, nơi Nhóm TĐCTT đã tham dự lễ giỗ 10 năm cho chồng của chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, vì chính hôm giỗ chồng chị, em nhận được Văn Thư công nhận của GP Orange. Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ sẽ cho em biết về việc book chỗ này vào Thứ Hai tuần tới 23/7/2018, khi văn phòng ở đây làm việc sau cuối tuần.

 

Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy nhờ Thánh Mẫu Thương Xót Maria dâng lời Ngợi Khen Cảm Tạ LTXC đã làm nơi chúng ta những điều trọng đại (xem Luca 1:49): Magnificat, anima mea dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!

 

em tĩnh

 

LỊCH TRÌNH VĂN THƯ ĐỆ TRÌNH TỪ NHÓM TĐCTT VÀ PHÚC ĐÁP TỪ GIÁO PHẬN ORANGE

(từ mới nhất trở về cũ)

 

(Đức Ông Tổng Đại Diện GP Orange Stephen S. Doktorczyk, J.C.D. phỏng vấn trên lầu 4 trong vòng 30 phút, từ 2 đến 2:30 pm ngày 30/5/2018)

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-05-30 19:13 GMT-07:00
Subject: Re: Khẩn: Xin Cầu Nguyện
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, TDCTT-bcc+noreply@googlegroups.com

Ave Maria TMTX

Xin cám ơn quí TĐCTT đã cầu nguyện cho buổi gặp gỡ phỏng vấn hôm nay của Tòa Giám Mục GP Orange về Nhóm TĐCTT chúng ta.

Đức Ông Steve, vị linh mục em đã từng được dự lễ Chúa Nhật ngài dâng 1 lần ở Nhà Thờ Saint Polycarp cách đây 6 tháng, đã phỏng vấn em trong phòng làm việc của ngài ở lầu 4 trong dinh thự "Diocese of Orange - Pastoral Center".

Em tới từ lúc 1:05 pm. Ăn mặc chỉnh tề như dự Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh vậy​.

1:55, bà thư ký của ngài xuống phòng đợi dẫn em lên chờ ngài. Đúng 2 giờ ngài xuất hiện. Và cuộc phỏng vấn hết sức cởi mở và đơn sơ, kéo dài đúng nửa tiếng đồng hồ.

Ngài chỉ hỏi em thêm về Nhóm TĐCTT những chi tiết ngài cần biết thêm. Ngài có mang tập hồ sơ em nộp cho ngài đến để thỉnh thoảng xem lại. Ngài quan tâm đến: 

1- Nhóm có các phần tử TĐCTT ở GP Orange thuộc các giáo xứ nào? Có hay bất hòa với nhau chăng? - Em thưa ngài gần 180 phần tử ở hầu hết các giáo xứ thuộc GP Orange, và tháng nào cũng hội ngộ với nhau đông đảo và hào hứng. 

 

2- Nhóm sinh hoạt ra sao - ngài tự động nói tới việc Lần Chuỗi Thương Xót hằng ngày của chúng ta! - Em cho ngài biết thêm cả Thứ Sáu Đầu Tháng và Thứ Bảy Đầu Tháng nữa. Ngoài ra còn mở các cuộc tĩnh tâm và phục vụ bác ái cứu trợ ở cả US và VN.

 

3- Nhóm có xin hợp thức hóa với một giáo quyền nào khác ngoài giáo quyền GP Orange hay chăng? - Em cho ngài biết Nhóm xin với cả GP San Bernardino nữa, mà chưa nhận được hồi âm gì hết.

 

4- Nhóm có tính trở thành non-profit hay chăng? - Em cho ngài biết có, nhưng sau khi được Giáo Quyền chấp nhận đã. Xin thành non-profit ở California, ngài hỏi? - Vâng.

 

5- Nhóm có muốn nói gì không? Em thưa ngài chúng con cám ơn Đức Ông đã bỏ thời giờ quí báu để gặp gỡ chúng con, và xin Đức Ông cầu cho chúng con được sống trọn ơn gọi và sứ vụ của mình là Nhóm TĐCTT của LTXC trong Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 

6- Ngài cho biết rằng tất cả những gì ngài được biết về nhóm hôm nay (được ngài cẩn thận viết xuống đàng hoàng) ngài sẽ trình lên Đức Giám Mục Kevin Van để tùy ĐGM quyết định. 

 

Amen.

 

em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: 2018-05-31 5:17 GMT-07:00
Subject: Re: Khẩn: Xin Cầu Nguyện
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, TDCTT-bcc+noreply@googlegroups.com

Happy Feast Day Our Lady's Visitation Today, May 31, 2018, to All Dearly Beloved TĐCTT

 

Em xin bổ túc thêm cho đầy đủ về biến cố phỏng vấn hôm qua ở Tòa Giám Mục GP Orange CA.

 

- Đức Ông Steve có bất ngờ hỏi về vị linh hướng ở một Giáo Xứ ở GP Orange đó là Nhà Thờ Saint Polycarp, vì căn cứ vào Customary - Qui Lệ em gửi cho Tòa Giám Mục, thì ở đâu Nhóm TĐCTT cũng có linh hướng. - Em đã trả lời rằng ở GP Orange đã có Cha TLH Phạm Ngọc Tuấn và Cha PTLH là Đức Ông Nguyễn Đức Minh rồi. Em cũng thêm tên của các cha linh hướng ở các nơi khác nữa.

 

- Cũng căn cứ vào bản Qui Lệ, ngài muốn biết quả thực Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện tĩnh tâm FREE phải không? - Em thưa: Vâng, đúng thế, ngay từ ban đầu cho tới nay. Đồng thời em cũng cho ngài biết Nhóm TĐCTT đã từng tổ chức các Khóa LTXC ở Marywood Retreat Center vào năm 2010, 2011, 2012 và 2013 (cho tới khi chỗ này hoàn toàn đóng cửa để chuyển về địa điểm mới là Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô hiện nay), và nhóm cũng tổ chức 1 Khóa LTXC ở Vương Cung Thánh Đường này năm Thánh Thương Xót 2016.

 

- Ngài hỏi em còn đi làm hay chăng? - Em thưa con đã về hưu từ năm 60 tuổi, tới nay đã gần 10 năm, để full time lo cho nhóm và các hoạt động tông đồ giáo dân khác, một cách joyfully.

 

Theo ước đoán của em thì thể lệ được Giáo Quyền GP Orange hợp thức hóa (recognition) sẽ take time chứ không nhanh chóng như chúng ta mong đợi: 1 là trước hai là trúng Đại Hội TĐCTT Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động của chúng ta (8-10/6/2018). 

 

Nếu muốn nhanh thì chính ngài sẽ gặp trực tiếp Đức Cha Kevin để nói chuyện rồi Đức Cha viết thư gửi thẳng cho chúng ta. Bằng không, theo thủ tục thì ngài sẽ trao cho bà thư ký của ngài bản viết tay của ngài để bà đánh máy lại, sau đó bà phải trình lại cho ngài xem có đúng hay chăng, trước khi ngài chuyển lên Đức Cha, để Đức Cha có văn bản tường trình đàng hoàng, rồi căn cứ vào đó Đức Cha sẽ thảo 1 bức thư khác, nhờ thư ký của Đức Cha đánh máy, sau đó Đức Cha kiểm lại, rồi ký và gửi cho chúng ta. 

 

Với thủ tục hành chính như thế này thì cả tháng nữa may ra chúng ta mới nhận được Thư Công Nhận của Tòa Giám Mục Giáo Phận Orange về Nhóm TĐCTT của chúng ta. Nếu chúng ta nhận được Thư Công Nhận của Tòa Giám Mục GP Orange ngày 13/7/2018 thì cũng hay lắm, bởi vào chính thời điểm Bí Mật Fatima được tiết lộ cách đây 101 năm, trong đó có phấn thứ ba liên quan đến Đạo Binh Thương Xót là một đạo binh Nhóm TĐCTT chúng ta đang muốn dấn thân sống trong Năm 2018 này.

 

Chiều hôm qua, sau cuộc phỏng vấn lịch sử này, em đã ngồi ở parking Tòa Giám Mục GP Orange để cùng anh chị em TĐCTT (tất cả là 17 người) cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót vào 3 giờ chiều như mọi ngày. 

 

Không ngờ Lời Cầu của Kinh Phụng Vụ Chiều ngay hôm qua, (ngày nào nhóm cầu nguyện này của chúng ta cũng vắn tắt đọc Kinh Phụng Vụ sau Chuỗi Thương Xót), lại có một câu rất thích hợp với biến cố phỏng vấn mới xẩy ra. Đúng thế, Câu Nguyện Đáp của Giờ Kinh Phụng Vụ chiều hôm qua, 30/5/2018, mà mọi người thưa cùng nguyện xin với Giáo Hội đó là: "Việc Chúa khởi sự nơi chúng con, xin Chúa mau hoàn tất".

 

em tĩnh

The Customary - Bản Qui Lệ của Nhóm TĐCTT

(được nộp cho Giáo Phận Orange từ ngày 22/10/2013 và được tái nộp ngày 8/2/2018)