THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CÁC CUỘC TĨNH TÂM "HÃY ĐẾN VỚI CHA" 2011 - 2012

 

NĂM 2011 (24-26/6) Ở MARYWOOD RETREAT CENTER GP ORANGE CA

Cha Phạm Sĩ Hanh, OCist, dâng lễ sáng Thứ Bảy

Giảng huấn - Cha Cao Vũ Nghi, CRM

Hội thảo nhóm ngoài trời trưa Thứ Bảy

Hội thảo nhóm bên gian hội họp trưa Thứ Bảy

Hội thảo nhóm bên gian phòng ăn trưa Thứ Bảy

Hội thảo nhóm tối Thứ Bảy

Giảng huấn: Sơ Mai Xuân Thu, LHC

Phụ đề: TĐCTT cao tấn tĩnh sáng Chúa Nhật

Giải lao

bữa trưa Thứ Bảy

Điểm Tâm Chúa Nhật

lễ bế mạc chiều Chúa Nhật 

 

NĂM 2012 (15-17/6) Ở MARYWOOD RETREAT CENTER GP ORANGE CA

Lễ sáng Thứ Bảy: Cha Vũ Minh Nhiên, CRM, Giám Tỉnh Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ

Giảng Huấn: Cha Vũ Minh Nhiên, CRM

Suy niệm và cầu nguyện

Viếng Thánh Thể trưa Thứ Bảy

Chầu Thánh Thể tối Thứ Sáu

Bữa ăn và bữa giải lao

sinh hoạt lành mạnh và thân tình

Giảng Huấn: Cha Phạm Ngọc Tuấn

Hội thảo nhóm bên gian ăn uống

Hội thảo nhóm bên gian hội họp

Văn nghệ tối Thứ Bảy: Anh Nguyễn Ngọc Lập

Văn nghệ tối Thứ Bảy: Anh Huỳnh Lâm Sum

Văn nghệ tối Thứ Bảy: Nhóm chị Mỹ Hạnh

Văn nghệ tối Thứ Bảy: Nhóm Chị Kim Xuyến

Lễ Bế Mạc Chúa Nhật: Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR

Tặng quà tri ân cảm tạ

Hát mừng Father's Day cuối lễ

Các bà mẹ hát mừng Father's day trước khi chia tay bế mạc